9 generaties van de Oudenbossche familie

van Campenhout (afkomstig uit Hilvarenbeek)

door: J.J.M. (Hans) den Braber

datum laatste wijziging: 14 maart 2005

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.


Deze familie van Campenhout treffen we voor het eerst aan in Oudenbosch rond 1688 als Cornelis Jansen van Campenhout (II), chirurgijn en afkomstig van Hilvarenbeek trouwt met de Oudenbossche Gertrudis van Vlimmeren. De vader van Cornelis, Jan Judocusz van Campenhout, eveneens chirurgijn te Hilvarenbeek, zou oorspronkelijk uit Aalst (Oost-Vlaanderen) komen. De famile van Campenhout treffen we daarna aan in Oudenbosch maar ook in omliggende plaatsen zoals Hoeven, Oud Gastel en Roosendaal. Ze beoefenen aanvankelijk belangrijke functies, met name komt chirurgijn veel voor, maar ook apotheker of burgemeester. Later in de 19e eeuw komen beroepen voor zoals hoefsmid en klerk der secretarie.
In Oudenbosch komt nog een familie van Campenhout voor, die hoogstwaarschijnlijk verwant is met deze familie. De stamvader van deze familie, Philippus van Campenhout, is mogelijk ook geboren te Hilvarenbeek. Het zou een broer kunnen zijn van Jan Judocusz van Campenhout, maar dit is niet aangetoond.

door: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)

 

 

I : Jan Judocusz van Campenhout, chirurgijn te Hilvarenbeek, afkomstig uit Aelst-Oost Vlaanderen, geboren rond 1636 (geschat), overleden te Hilvarenbeek (NB) rond 1670.

Hij was gehuwd met Maria Hanegraeff ook genaamd Maria Hanegrefs, gedoopt te Turnhout (B) op 15 april 1638, overleden te Hilvarenbeek (NB) op 16 mei 1710.
(Zij is later getrouwd te Hilvarenbeek (NB) op 12 juli 1679 (SB), getrouwd aldaar op 15 juli 1679 voor de kerk (RK) met Peter Cornelis Blauwen, afkomstig uit Breda.)

Uit dit huwelijk:

II : Cornelis Jansen van Campenhout, geboren te Hilvarenbeek (NB) rond 1666, overleden te Hoeven op 18 september 1727, zoon van Jan Judocusz van Campenhout (I) en Maria Hanegraeff.

hij was chirurgijn te Hilvarenbeek en vanaf 1693 te Hoeven. Bij zijn overlijden in 1727 was hij tevens schoolmeester.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 8 september 1688 en getrouwd aldaar op 29 september 1688 (SB) met Gertrudis Geertsen van Vlimmeren, gedoopt te Oudenbosch op 23 maart 1669 (onwettig) (RK), overleden te Hoeven op 26 juli 1715, dochter van Geert Domisse van Vlimmeren en Maria Adams van Pruijssen.

zij is gedoopt als onwettig kind van Maria Adams; Geertrudis Adams = matronym.
bij het huwelijk staat vermeld "ende is int trouwen vande voorn(oemde) persoonen het soontien met name Jan Franckis van Campenhout daer van de bruijt naer dat deselve in ondertrouw was opgenomen in craem gecomen is bij den voorn(oemde) bruijt in haeren arm gehouden ende versocht den bruijdegom en bruijt dat tselve cint voor echt mocht werden gehouden."

Uit dit huwelijk:

III-a : Michael van Campenhout, gedoopt te Hilvarenbeek (NB) op 7 maart 1692 (RK), overleden te Oudenbosch op 11 december 1769, begraven aldaar op 15 december 1769, zoon van Cornelis Jansen van Campenhout (II) en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 januari 1719 en getrouwd aldaar op 22 januari 1719 (NG) met Maria van Beeck, gedoopt te Oud Gastel op 8 juni 1694 (RK), overleden te Oudenbosch op 26 februari 1744, begraven aldaar op 2 maart 1744.

Uit dit huwelijk:

III-b : Franciscus Ignatius "Francoys" van Campenhout, chirurgijn, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 24 oktober 1693 (RK), overleden te Oudenbosch op 7 februari 1756, begraven aldaar op 11 februari 1756, zoon van Cornelis Jansen van Campenhout (II) en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

hij was chirurgijn en apotheker te Oudenbosch in 1725.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 2 september 1719 en getrouwd aldaar op 17 september 1719 (20-9-1719 Rucphen) (NG) met Maria Catharina Mertens "Maria" van Blerck, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 25 november 1690 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar Linders van Blerick en Margareta Mies), overleden te Oudenbosch op 11 november 1752 (vermoedelijk), begraven aldaar op 15 november 1752, dochter van Martinus Linderts "Mertten" van Blerick en Antonia Willemsen Buys.

Uit dit huwelijk:

III-c : Gerardus Antonius "Gerardus" van Campenhoudt, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 25 maart 1695 (RK), overleden te Oudenbosch op 23 februari 1750 (datum niet goed leesbaar), begraven aldaar op 26 februari 1750, zoon van Cornelis Jansen van Campenhout (II) en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 december 1722 en getrouwd aldaar op 26 december 1722 (NG) met Elisabeth van Dongen, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 8 februari 1704 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Rommens Maetjes en Catharina Jans), overleden na februari 1750, dochter van Arnoldus Dircken van Dongen en Magdalena Jansen Mouw.

Uit dit huwelijk:

III-d : Adriana Cornelissen van Campenhout, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 4 juni 1702 (RK), overleden aldaar op 1 mei 1782, dochter van Cornelis Jansen van Campenhout (II) en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

Zij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 16 november 1730 en getrouwd aldaar op 3 december 1730 (ook akte Rucphen) (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Petrus Michielssen Timmermans, overleden voor augustus 1742.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 16 januari 1744 en getrouwd aldaar op 2 februari 1744 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (2) met Adriaan van Meer, geboren te Hoeven.


III-e : Cornelis Cornelissen van Campenhout, gedoopt te Hoeven op 24 januari 1704 (RK), overleden voor augustus 1782, zoon van Cornelis Jansen van Campenhout (II) en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

hij is gedoopt als Cornelius Hubertus van Campenhout.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 11 mei 1729 en getrouwd te Rucphen op 26 juni 1729 (akte Hoeven) (ng+) met Maria Gabrielse Bakkers, geboren rond 1707, overleden te Hoeven op 21 augustus 1782.

Uit dit huwelijk:

III-f : Bernardus van Campenhout, geboren te Hoeven, gedoopt aldaar op 8 februari 1706 (RK), zoon van Cornelis Jansen van Campenhout (II) en Gertrudis Geertsen van Vlimmeren.

Hij is in ondertrouw gegaan te Gastel op 31 juli 1728 en getrouwd te Oudenbosch op 21 augustus 1728 (ook ON Gastel 22-8-1728) (NG), getrouwd te Oud en Nieuw Gastel voor de kerk (rk+) met Cornelia Hagenaars, geboren te Oud Gastel.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Johannes "Jan" van Campenhout, Vleeshouwer op de Kaay, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 18 april 1727 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1802, zoon van Michael van Campenhout (III-a) en Maria van Beeck.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 28 april 1759 en getrouwd aldaar op 13 mei 1759 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Dingena Burgers (Borgers), gedoopt te Oud Gastel op 17 november 1734 (RK), overleden te Oudenbosch op 24 april 1771, begraven aldaar op 27 april 1771, dochter van Cornelis Burgers en Anna Maria de Jong.

Uit dit huwelijk:

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 25 september 1773 (NH), getrouwd aldaar op 10 oktober 1773 voor de kerk (RK) (2) met Antonia van Aert, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 9 april 1739, overleden te Oudenbosch op 23 augustus 1798.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Magdalena "Lena" van Campenhout, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 2 juli 1725 (RK), overleden aldaar op 21 september 1801, dochter van Gerardus Antonius "Gerardus" van Campenhoudt (III-c) en Elisabeth van Dongen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 5 januari 1754 en getrouwd aldaar op 20 januari 1754 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Petrus van Dun, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 16 december 1720 (RK), overleden aldaar op 6 augustus 1774, begraven aldaar op 9 augustus 1774, zoon van Arnoldus van Dun en Maria Janssen van Aert.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Cornelia van Campenhout, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 23 mei 1728 (RK), overleden na 1770, dochter van Gerardus Antonius "Gerardus" van Campenhoudt (III-c) en Elisabeth van Dongen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Standdaarbuiten op 20 oktober 1753 en getrouwd aldaar op 11 november 1753 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Theodorus "Dirk" Lodders, geboren te 't Haagje bij Breda, gedoopt te Princenhage (NB) op 5 november 1730 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Lodders, Petronella Jacobi Lodders en Joanna Henrici van Boxel), verdronken te Oudenbosch op 8 september 1766, begraven aldaar op 16 september 1766, zoon van Petrus Jacobs Lodders en Joanna Kremers.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Adriana van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 14 april 1733, gedoopt aldaar op 14 april 1733 (RK), overleden aldaar op 9 mei 1771, begraven aldaar op 13 mei 1771, dochter van Gerardus Antonius "Gerardus" van Campenhoudt (III-c) en Elisabeth van Dongen.

Zij was gehuwd met Gabriel Kessel, geboren te Muns in 't Gulikse.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 12 juni 1773 en getrouwd aldaar op 27 juni 1773 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Charlotta Groebe, geboren te Deensen in Hanover (D). (Zij was weduwe van Hendrik Bremer, overleden voor 1773.))

Uit dit huwelijk:

IV-e : Gabriel van Campenhout, gedoopt te Hoeven op 7 juli 1739 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1810, zoon van Cornelis Cornelissen van Campenhout (III-e) en Maria Gabrielse Bakkers.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoeven op 25 april 1772 en getrouwd aldaar op 10 mei 1772 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Adriana Marijnisse van Struijk, winkelierster, geboren te Hoeven rond 1740, overleden aldaar op 23 mei 1820, dochter van Marijn van Struijk en Cornelia Timmermans.

Uit dit huwelijk:

IV-f : Geertrui van Campenhout, geboren te Oud Gastel, gedoopt aldaar op 13 december 1730 (RK), dochter van Bernardus van Campenhout (III-f) en Cornelia Hagenaars.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 6 oktober 1753 en getrouwd aldaar op 21 oktober 1753 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (1) met Theodorus Zeeuws, geboren te Oud Gastel, overleden voor 1761.

Uit dit huwelijk:

Zij is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 16 mei 1761 (ook akte Oudenbosch) en getrouwd aldaar op 31 mei 1761 (NG), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) (2) met Johannes Marijnisse Backers, geboren te Hoeven.

akte van indemniteit te Hoeven op 18 mei 1761; zijnde de intentie om te Oud Gastel te gaan wonen.

Uit dit huwelijk:

IV-g : Cornelis Bernaards van Campenhout, chirurgijn, geboren te Oud Gastel, gedoopt aldaar op 4 oktober 1733 (RK), zoon van Bernardus van Campenhout (III-f) en Cornelia Hagenaars.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 12 oktober 1769 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1769 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Cornelia Peetersen Cortsmit, geboren te Oud Gastel.

Uit dit huwelijk:

IV-h : Pieter van Campenhout, geboren te Oud Gastel, gedoopt aldaar op 2 maart 1737 (RK), zoon van Bernardus van Campenhout (III-f) en Cornelia Hagenaars.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 18 december 1773 en getrouwd aldaar op 2 januari 1774 (ng+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Anna Maria Pullemans ook genaamd Peulemans en Pellemans, geboren te Crevelt bij Venlo (Crevel bij Keveler).

Uit dit huwelijk:

IV-i : Gerardus "Gerrit" van Campenhout, gedoopt te Oud Gastel op 14 augustus 1741 (RK), overleden te Roosendaal op 10 november 1807, begraven aldaar op 14 november 1807 (in de kerk), zoon van Bernardus van Campenhout (III-f) en Cornelia Hagenaars.

hij is gedoopt als Gerardus Josephus.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 1 september 1768 (NH), getrouwd aldaar op 18 september 1768 voor de kerk (RK) met Antonia de Vroom, gedoopt te Oud Gastel op 25 januari 1735 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus de Vroom en Anna Jochems), overleden te Roosendaal op 8 maart 1802, dochter van Petrus de Vroom en Joanna Pieterse Jochems.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 12 oktober 1758 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1758 (NH), getrouwd aldaar op 29 oktober 1758 voor de kerk (RK) met Godefridus "Govert" Melort, chirurgijn, geboren te Gilze (NB), overleden te Roosendaal op 23 oktober 1766, begraven aldaar op 25 oktober 1766 (in de kerk), zoon van Andreas Melort en Catharina de Vroom.)

Op 24 januari 1777 laten Gerardus van Campenhout en Anthonia de Vroom bij notaris J. Fercken te Roosendaal testament opmaken.

Uit dit huwelijk:

V-a : Anna Maria van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 13 september 1762, gedoopt op 13 september 1762 (RK), overleden te Oudenbosch op 11 april 1842, dochter van Johannes "Jan" van Campenhout (IV-a) en Dingena Burgers (Borgers).

bij haar overlijden werd als leeftijd abuisievelijk 82 jaar gegeven; zij was echter 79 jaar.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 3 november 1787 en getrouwd aldaar op 18 november 1787 (sb+), getrouwd aldaar voor de kerk (rk+) met Hubertus Simonse "Huybregt" Corsten, geboren te Oudenbosch, gedoopt aldaar op 8 mei 1760 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Corsten en Maria de Bondt), overleden te Oudenbosch op 3 februari 1802, zoon van Simon Korsten en Johanna Maria "Joanna" Schonck.

Uit dit huwelijk:

V-b : Johanna van Campenhout, gedoopt te Oudenbosch op 16 december 1764 (RK), overleden aldaar op 2 mei 1802, begraven aldaar op 6 mei 1802, dochter van Johannes "Jan" van Campenhout (IV-a) en Dingena Burgers (Borgers).

Zij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 30 juli 1785 en getrouwd aldaar op 14 augustus 1785 (ng+) met Joannes Verhoeven ook genaamd Vroegens, schipper, geboren te Oudenbosch op 28 september 1754, gedoopt aldaar op 28 september 1754 (RK), overleden te Goes (Ze) op 26 november 1801, zoon van Cornelius Vroegens (Verhoeven) en Jacoba (Jacomina\Willemyna) "Mijntje" Oonincx.

er was een Jan Verhoeven koning van het St. Christoffelgilde te Oudenbosch in 1780 en 1781.

Uit dit huwelijk:

V-c : Jacobus Janse van Campenhout, slagter en vleeshouwer, geboren te Oudenbosch op 25 september 1779, gedoopt aldaar op 25 september 1779 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1859, zoon van Johannes "Jan" van Campenhout (IV-a) en Antonia van Aert.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oudenbosch op 7 april 1804 en getrouwd aldaar op 22 april 1804 (SB), getrouwd aldaar op 22 april 1804 voor de kerk (RK) met Maria Vermeulen, gedoopt te Oosterhout op 18 januari 1782 (RK), overleden te Oudenbosch op 1 april 1865, dochter van Andreas Janse Vermeulen en Petronella Boogmans.

bij het RK-huwelijk werd zij abuisievelijk Maria Hendrickse Vermeulen genoemd.

Uit dit huwelijk:

V-d : Gerard van Campenhout, hoefsmit, gedoopt te Hoeven op 22 februari 1779 (RK), overleden aldaar op 16 december 1857, zoon van Gabriel van Campenhout (IV-e) en Adriana Marijnisse van Struijk.

Hij is getrouwd te Hoeven op 3 november 1811, getrouwd aldaar op 3 november 1811 voor de kerk (RK) met Cornelia Heijnincx, gedoopt te Hoeven op 5 maart 1784 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Dome en Dimphna Bertels), overleden te Hoeven op 21 mei 1841, dochter van Jan Heijnincx en Pieternella Verdiesen.

Uit dit huwelijk:

V-e : Maria Bernardina van Campenhout, gedoopt te Oud Gastel op 28 januari 1772 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 3 juli 1849, dochter van Cornelis Bernaards van Campenhout (IV-g) en Cornelia Peetersen Cortsmit.

Zij is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel op 3 februari 1798 en getrouwd aldaar op 18 februari 1798 (SB), getrouwd aldaar voor de kerk (RK) met Adriaen de Groen, gedoopt te Oud Gastel op 22 juni 1768 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van Vessem en Adriana Dam), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 2 februari 1833, zoon van Bernardus Cornelisse de Groen en Joanna Jacobs Dam.

Uit dit huwelijk:

V-f : Antonius Johannes van Campenhout, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 16 februari 1777 (RK), overleden voor september 1806, zoon van Gerardus "Gerrit" van Campenhout (IV-i) en Antonia de Vroom.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 29 december 1803 en getrouwd aldaar op 16 januari 1804 met Wilhelmijna Verbraak, geboren te Roosendaal, dochter van Engelbert Verbraaken.
(Zij is later getrouwd te Roosendaal op 9 juli 1818 met Gerardus Voermans.)

Uit dit huwelijk:

VI-a : Johanna van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 10 juni 1809, gedoopt aldaar op 10 juni 1809 (RK), overleden aldaar op 13 juni 1882, dochter van Jacobus Janse van Campenhout (V-c) en Maria Vermeulen.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 25 september 1839 met Cornelis Johannes Martinus Antonisse, geboren te Oudenbosch rond 14 november 1815, overleden aldaar op 9 februari 1842, zoon van Jacobus Antonisse en Cornelia Vermaat.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Adriana van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 2 februari 1816, overleden aldaar op 17 maart 1906, dochter van Jacobus Janse van Campenhout (V-c) en Maria Vermeulen.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 13 januari 1857 met Wilhelmus Broumels, geboren te Roosendaal op 22 november 1822, overleden te Oudenbosch op 3 januari 1901, zoon van Gerard Broumels en Jacoba van Meel.

hij was slager, vleeshouwer; gemeente-ontvanger van Oudenbosch 1882-1886.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Maria van Campenhout ook genaamd Anna Maria, particuliere, geboren te Oudenbosch op 27 januari 1819, overleden aldaar op 3 september 1897, dochter van Jacobus Janse van Campenhout (V-c) en Maria Vermeulen.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 7 augustus 1848 met Petrus Franciscus Vermeulen, geboren te Oudenbosch op 31 oktober 1817 (RK), overleden aldaar op 31 januari 1899, zoon van Adrianus Bernardus Vermeulen en Maria Anna Louisa den Drijver.

hij was winkelier, boomkweker, akkerbouwer en koopman; raadslid van Oudenbosch van 1875 t/m 1899.

Uit dit huwelijk:

VI-d : Johannes van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 29 mei 1822 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1882, zoon van Jacobus Janse van Campenhout (V-c) en Maria Vermeulen.

hij was zaakwaarnemer, molenaar; waarnemend secretaris te Oudenbosch 1850, gemeente-ontvanger te Oudenbosch 1850-1882

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 6 augustus 1851 met Dymphina Joanna van Roosendaal, geboren te Antwerpen (B) op 13 maart 1825, overleden te Oudenbosch op 27 november 1885, dochter van Adriaan van Roosendaal en Anna Catharina Quirijnen.

Uit dit huwelijk:

VI-e : Gabriel van Campenhout, hoefsmid, geboren te Hoeven op 22 september 1812, overleden aldaar op 3 december 1882, zoon van Gerard van Campenhout (V-d) en Cornelia Heijnincx.

Hij is getrouwd te Hoeven op 9 juni 1842 met Johanna Vermunt, herbergierster, geboren te Hoeven rond 1818, overleden na april 1890, dochter van Jan Vermunt en Adriana Maas.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Anna Maria Josephina van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 11 juni 1858, overleden na 1902, dochter van Johannes van Campenhout (VI-d) en Dymphina Joanna van Roosendaal.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op 19 oktober 1887 met Willem Maas, timmerman en timmerman, geboren te Oudenbosch rond 1857, zoon van Marinus "Marijn" Maas en Dimphna Dirne.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Jacobus Johannes Wilhelmus van Campenhout, geboren te Oudenbosch op 8 januari 1860, overleden aldaar op 17 augustus 1947, zoon van Johannes van Campenhout (VI-d) en Dymphina Joanna van Roosendaal.

klerk ter secretarie te Oudenbosch

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 5 november 1883 met Catharina Maria Mol, geboren te Oud en Nieuw Gastel rond 1859, overleden te Oudenbosch op 26 juni 1940, dochter van Cornelis Mol en Adriana de Koning.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Joannes Andreas van Campenhout, letterzetter, geboren te Oudenbosch op 20 maart 1861, overleden aldaar op 19 juni 1935, zoon van Johannes van Campenhout (VI-d) en Dymphina Joanna van Roosendaal.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op 28 oktober 1895 met Maria Johanna Kerstens, geboren te Oudenbosch rond 1862, overleden aldaar op 10 december 1934, dochter van Jacobus Johannes Kerstens en Johanna Catharina Adan.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Adriana Petronella van Campenhout, geboren te Etten-Leur op 15 augustus 1842, dochter van Gabriel van Campenhout (VI-e) en Johanna Vermunt.

Zij is getrouwd te Hoeven op 20 april 1871 met Gerardus de Jong, broodbakker, geboren te Oosterhout rond 1835, zoon van Adriaan de Jong en Adriana Dekkers.

Uit dit huwelijk:

VII-e : Gerardus Johannes van Campenhout, hoefsmid, geboren te Hoeven op 8 januari 1858, overleden aldaar op 17 mei 1935, zoon van Gabriel van Campenhout (VI-e) en Johanna Vermunt.

Hij is getrouwd te Hoeven op 20 juli 1887 (1) met Petronella Augustijn, geboren te Hoeven op 24 oktober 1866, overleden aldaar op 21 juli 1896, dochter van Marijn Augustijn en Cornelia van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Rucphen op 15 juni 1897 (2) met Anna Cornelia Tak, geboren te Rucphen rond 1861, overleden te Hoeven op 9 januari 1946, dochter van Christiaan Tak en Maria Catharina Boomaerts.

Uit dit huwelijk:

VIII : Marinus Gerardus van Campenhout, geboren te Hoeven op 18 februari 1893, zoon van Gerardus Johannes van Campenhout (VII-e) en Petronella Augustijn.

Hij was gehuwd met Johanna Maria Jongeneelen.

Uit dit huwelijk:

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samenstellers en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.


door: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven (NL)