Bestuurders en functionarissen van Oudenbosch


Bronnen:

Abten en Prelaten der St. Bernardus-Abdij 1237-1931

Schepenen 1344-1808

Vrederechters 1811-1838

Kantonrechters 1838-1877

Griffiers bij het Kantongerecht 1839-1877

Maires 1810-1813

Adjoint - Maires 1812

Burgemeesters 1813-nu

Secretarissen 1533-1931

Raadsleden (en Wethouders) 1813-ca.1935

Notarissen 1611-1802

Borgemeesters 1571-1781

Collecteurs van Lands- en Vrijheidslasten 1783-1810

Gemeente - Ontvangers 1814-1931

Vorsters. "Gesworen Oppervorsters en Ondervorsters",
sedert 1810 Veldwachters 1531-1931

Geneeskundigen 1501-1931

Vroedvrouwen 1512--1931

Pastoors der Parochie 1276-1931

Vicarii, Kapelanen en Assistenten der Parochie 1391-1931

Predikanten der Nederduitsch-Hervormde Gemeente 1622-heden

Provisoren der Kerk van Oudenbosch of Kerkmeesters 1475-1793

Provisoren der tafel van en H. Geest of Armmeesters 1572-1814

Armmeesters van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur 1815-1931

Regenten van het St. Elisabethsgesticht 1872-1931

Instituut van Middelbaar Onderwijs 1830-1839

Regenten Klein Seminarie van het Vikariaat,
sedert 1853 van het Bisdom Breda 1839-1878

Rectoren, Bizondere School voor Hooger Onderwijs 1878-1929

Algemeene Oversten van St. Anna 1838-1931

Algemeene Oversten en Onderoversten van het Instituut St. Louis 1840-1993

Broeders van St. Louis 1840-1993

Hoofdmannen, Koningen en Dekens van het Sint Sebastiaan Gilde 1525-nu
Hoofdmannen en Koningen van het Sint Christoffel Gilde 1644-1896