HUWELIJKEN R.K. BUNNIK 1719-1751

BRON: R.A. Utrecht

DOOR: J.J.M. (Hans) den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven

 

- Er is waar mogelijk een poging gedaan de tekst met de hedendaagse plaatsnaam aan te vullen. Deze treft U tussen vierkante haken aan. Hier kan uiteraard e.e.a. verkeerd geinterpreteerd zijn. U moet dit dan ook zien als een hulpmiddel en niet als een vaststaand feit.

- Van enkele latijnse teksten is de vertaling tussen vierkante haken gegeven.

Gebruikte afkortingen:

aangek = aangekomen

att = attestatie

g: = getuige(n)

hv = huisvrouw

jd = jongedochter

jg = jonggezel

jm = jongeman

M: = moeder

V: = vader

wd = weduwe / weduwnaar

Bilt = de Bilt

Bunnick = Bunnik

Odijck = Odijk

Os = Oss nb

Ultrajectina = Utrecht

Z(S)ijst = Zeist

 

 

13-05-1719

Justus Peterse ex Norkerck ditionis Westphalensis [Nordkirchen?/in het gebied Westfalen] [een andere mogelijkheid is Noikerck en dan de betekenis van Neukirchen; hiervan zijn er vele variaties in Duitsland]

Gerarda van Bucken ex Odijck

g: Ferdinando Halfdouer ex Dulmen [Dulmen/Westfalen], Alegonda van Os

04-09-1719

Theodorus van Doren

Alegondis Wouterse ex Odijck

g: Cornelio van Doren, Annetje Woutersz

04-09-1719

Bernardus Pothoven ex Westphalia [Westfalen]

Annetje Eggers ex Odijck

g: Henderina Schouten, Adriano Stultingh

??-11-1718

Leonardus Geritse ex Zijst

Arnolda van Loon ex Loon [?]

[diverse mogelijkheden: Stadlohn, Sudlohn, Lohne of Loon op Zand (nb)]

g: Hermanno Goes, Godefridus Galesloot

??-01-1718

Simon Janse van Tongerlo ex Tongerlo in Sijst

Maria van Busecum Ultrajectina

g: Cornelia van Doren, Alegondis van Os ex Os

15-02-1720

... Jansen van Oostveen ex Bunnick

..... ex Odijck

08-05-1719

Wilhelmus van Sumeren ex Zijst

Huberta Willemse van Rijnsoever ex Zijst

g: Cornelia van Doren, Lamberto van Bemmelen, Henderina van Rossum ex Bunnick

14-05-1720

Stephanus Mense van Diest ex Odijck

Margareta Hooglandt ex Odijck

g: Joannes Mensen van Diest ex Odijck, Antonia van Dijck ex Odijck

18-05-1720

Theodorus Berense van den Acker ex Dorpen [Doerpen/Westfalen]

Elisabet Luijterheijm ex Odijck

g: Sepastiano Arssen van Puijffelijck ex Nerlang... [Neerlangbroek ?], et Theodora van Dooren ex Hauten [Houten] filia devota in Bunnick [vrome dochter in Bunnik]

20-05-1720

Ernestus Morren ex Sijst

Cornelia Piters van de Haar

g: Cornelia van Dooren, Godefrido Galesloot

??-??-17??

Egbertus Jansen Dorresteijn

Arnolda Teunisse ex Zijst

habitantes in Blikenburg [wonende in huis Blikkenburg]

g: Joanne van den Boogert, Cornelia van Dooren

12-11-1720

Hubertus Joosten ex Bunnick

Cornelia Jan Aelberse ex Bilt

g: Maria Madalena van (Herpen), Antonia Ruijs ex Wael [Tull en 't Wael], Wilemina Ferdinand ex Bunnick

26-11-1720

Theodorus Cool ex Bunnick

Maria van Croonenburg ex Lambroeck [Langbroek]

g: Theodora Cool, Martina Blikendael ultrajectensis [van Utrecht], Antonio van Vulpen, Joanna Cool

26-11-1720

Wilhelmus Cornelisse Stert ex Odijck

Cornelia Willem de Raeij

g: Maria Stert, Joanne Willem van Bueren ex Odijck

26-11-1720

Gerardus Arent Beurelinck ex Zijst

Maria Ensing ex Dousborg [Doeburg]

g: Cornelio Henrici ex Lambroeck [Langbroek], Antonia Ruijs ex Wael [Tull en 't Wael]

14-01-1721

Cornelis van Seijl ex Bunnick

Anna Cornelia van Odijk ex Bunik [Bunnik]

g: Joanna van Odijck, ....., Elisabet van Odijck ex Zijst

18-01-1721

Adrianus Cornelisse van der Lee ex Werckhoven

Hendrixje Jacobs van Munster ex Werkhoven

g: Joanne van der Burgt ex Boeckhel [Boekel/NB], Maria van Munster ex Werkhoven

29-04-1721

Cosijn Hendrix Goes ex Werkhoven

Gerarda Wolteri Vonck ex Odijck

g: Theodoro Rietvelt ex Odijck, Anna Theodori van Heteren ex Odijck

??-??-1721

Thomas Joseri Breijet ex Odijck

Cornelia Claesen Bruijnnen ex Odijk

g: Antonia Clasen Bruijnense, Joannes van Dorst ex Hamburg [Hamburg/BRD]

??-??-1721

Antonius Gijsberse ex Werkhoven

Anna Antoni ex Odijck

[3 Pentecoste = 3e zondag na Pinksteren ?]

28-10-1721

Godefrida Smorenburg V: Adrianus Smorenburg ex (Sijst)

M: Gode(frida) ...

g: [doophefster] Maria van ...

20-10-1722

Laurentius van Vechten ex Rijsenbrug [Driebergen-Rijsenburg]

Anna de Roij ex Odijk

g: Maria de Roij, Hermijntje van Vechten

20-10-1722

Fredericus de Rijck ex Oude Rijn [RK-Vleuten]

Maria Galekop ex Odijck

g: Pitronella de Rijck ex Ouden Rijn, Gertruijtje de Rijck

01-12-1722

Cornelis Gijsberse ex Odijck

Jacomina van Sweserijn ex Honswijck [bij Tull en 't Wael, RK-Culemborg]

g: Gijsbert Gijsberse ex Odijck, Gerarda Berta van Sweserijn ex Honswijck

01-12-1722

Nicolaius Meuijsen ex (Huesen)

Maria Gerits (Rijswijck) ex Odijck

g: Cornelia Meuijsen ex Huessen [?], Piternella Gerits van Rijswijck ex Odijck

11-01-1722

Joannes van ...

Theodora ...

g: .....

26-01-1722

Nicolaius Hasenberb ex Houten

Mensje van Zijl ex Bunnick

g: Cornelia Hermse ex Legeweij [Lage Weide bij Utrecht], Joanna de Ridder, Cornelia van Reijn, Stephano Ostrum, Cornelis Oostrum

10-02-1722

Joannes Corsten van der Coel ex Houten

Antonia van Dijck ex Odijck

g: Cornelia van Dijck, Henrico van Dijck, Mechtilde Schouten ex Odijck

??-??-17??

Theodorus Cornelisse van Broekhuijsen ex Darthuijsen [bij Leersum]

Gertrudis Johannes van Soest ex Sijst

g: Cornelia Cornelisse van Broekhuijsen, Burgarda Jansse van Soest ex Soest

??-??-17??

Antonius Mastwijck ex Jutfaas

Adriana van der Stam ex Bilt

g: Jacob Elderse van Mastwijck, Alegondis van der Stam, Joannes Cornelisse Eijkel ex Bilt, ... van Mastwijck

??-??-17??

... van den Bunt ..... ex Bilt

.....

g: Antonius Willemse

??-??-17??

..... ex Sijst

.....

g: ... van Doren ex ...

19-01-1723

Theodorus van Cuijck ex Bunninck [Bunnik]

Maria van Maastwijck ex Jutfaas

g: Cornelia van Doren ex Houten, Alegonda ex Os

19-01-1723

Jannes Martini ex Eeuwick [Ewijk/Gld]

Cornelia Huijberts ex Eeuwick

g: Joanna Martini, Hubertus Adriani ex Bunnick, Joanna van der Vliet, .....

10-05-1723

Arnoldus van Cloostrums, ex Appelhulsen in Westphalia [Appelhuelsen/Westfalen]

Joanna Cornelis van Maaren ex Zijst

g: Cornelia van Dooren, Alegonda van Os ex Os

28-05-1723

Joannes Geritse van Odijck

Adriana van Bueren

g: Joanna van Bueren ex Odijck, Antonius van Diest van Odijck, ... van Wijck, ...ina van de Lught ex Rijnsoever in Zijst [huis ten noorden van Bunnik]

??-??-17??

Wilhelmus van der Velden ex Goeij ['t Goy]

Willemina Vulto dicte van (Bemmel) ex Bunnick [dicte = meestal genoemd]

g: ..... ex Houten, (Alegonda van Os)

21-06-1723

Jacobus de Cruijf ex Goeij ['t Goy]

Cornelia van Zeijl ex Bunnick

g: Joseijntje de Kruijf, Joanna van Seijl, Joanna de Ridder, Filiabus van Oostrum, Jacobus van der Worp ex Wael [Tull en 't Wael]

21-06-1723

Joannes van Odijck ex Bunnick

Theodora van Bennekum

g: ..... [prioribus = als voren]

10-07-1723

Jacobus van der Velden ex Zijst

Margareta van Nuijs ex Bilt

g: Alegonda van Os ex Os, Joanna van Scherpenzeel

15-08-1723

Geurt Bastiaens van de Leemcalck ex Oijick [Odijk]

Cornelia Claesse Brijer ex Bunnick

g: Cornelia van Dorne, Alegonda van Os ex Os

14-09-1723

Nicolaius Rietvelt ex Odijck

Arnolda Frederixse ex Oijckerbrug in Odijck

g: Cornelia van Dooren, Alegonda van Os ex Os

09-11-1723

Henricus (Raephorst)

Maria van der Vliet ex Bunnick

g: Cornelia van ...

22-11-1723

Piter Tijssen van B... ex .....

Catharina Raep(horst)

g: A...

14-05-1724

Evert Jacobse van Leuwen

Hilletje Jans van Schaick

g: 2 filiabus devotis [2 toegewijde dochters] Cornelia van Dooren, Alegonda van Os

15-08-1724

Theodorus Elders ex Stat Loon [Stadlohn/Westfalen]

Catrina Claes Bruijnuesse, coram ecclesia

[= in tegenwoordigheid van de geestelijkheid]

19-01-1724

Cornelis Dirxse Schoonevelt ex Odijck

Agata Geurds ex Bunnick

g: Melchior ex Westphalia [Westfalen], Annetje Schoonevelt, Maria Geurds

07-11-1724

Jan Claesen ex Eeuwick [ Ewijk/Gld]

Isabella Willems ex Kevelaer [Kevelaer/Westfalen]

07-11-1724

Jacobs Pesselse ex Bunnick

(Georga) Gerits ex Bunnick

??-??-17??

Everardus Ijselaar ex Vechten [onder Bunnik]

Cornelia van Dijck ex Odijck

??-??-17??

Peter van der Velden ex Zijst

Fennetje Smit ex Zijst

g: Joannes van den Boogert, .....

??-??-17??

Willem Berense ex Zijst

Henrica Gerits van Es ex Cooten [Cothen]

15-05-1725

Cornelius van Sweserijn ex de Kuijl [voorm. Kasteel bij Vianan]

Cornelia van Rijn ex Vechten [onder Bunnik]

g: Gijsbertus van Sweserijn ex Kuijl, Jan van Rijn ex Vechten

09-10-1725

Antonius Jansen van Rijsenburg ex Houten

Christina Apellonisse Jansen ex Odijck

g: Rudolvo van de Broeck, Matheo de Hullman

09-10-1725 

Arnoldus van Zeijl ex Out Wulven [bij Houten]

Anna de Roeij ex Odijck

06-11-1725

Jan Jansen Homan ex Lunikhuijsen [Ludinghausen/Westfalen]

Alegonda de Bruijn ex Vianen

06-11-1725

Theodorus van Rietvelt ex Werckhoven

Theodora Berten ex Neerlambroeck [Neerlangbroek]

??-??-17??

Henricus de Bij ex Werck(hoven)

Hermijntje van Vechten ex Rijsbrug [Driebergen-Rijsenburg ?]

20-11-1725

Joannes de (Kruijff) ex (Houten)

Elisabet van (Odijck)

g: ....., Helena ...

07-07-1726

Cornelius van Soest ex ...

Sophia van Soest

g: Maria Elisabet van Dueren ex Ra[vensteijn] [voorm. huis bij Baarn ?], Daniella Schenck ex Ravesteijn

??-??-17??

Jan Arisen van (Ee) ex ??.

Hilletje Jan Arisen ex Rijsbrug [Driebergen-Rijsenburg ?]

g: Joannes van Rossum, Helena Kiefters

02-08-1727

Antonius van Steppershoeve

Nicolaia van Reijn

g: Henrica van Reijn, tota ecclesia

11-11-1727

Justus Verweij ex Rijsenburg [Driebergen-Rijsenburg]

Antonia van Muelen ex Werckhoven [Werkhoven]

g: Antonio Jansen, Annetje Verweij

05-04-1728

Cornelius van Schaijck ex Werckhoven [Werkhoven]

Joanna van der Lee ex Bunnick

g: Maria van der Lee, Maria van Rijn, [Mensje ?] van Reijn, etc.

??-??-17??

 

Cornelius Vermeij ex Brukelen [Breukelen ?]

...anna van (Seijst) ex Bunnick

g: .....

??-??-17??

 

Gerardus van der Velden ex Zijst

Anna van der Deurvoort ex Neukerck [?/Westfalen]

26-12-1728

Antonius Mastwijck

Gerarda van Schaijck ambo [beiden] ex Vechten

ss Innocentium [Onschuldige kinderen = 26 december ??]

18-01-1729

 

Hendrik Hendrikse van de Berg ex Elp in Wesphalia [er is ook een Elpe bei Olsberg in het Sauerland]

Maria Jacobs ex Odijck

22-02-1729

Cornelis van Beeck ex Zijst

Huijberta van Scherpezeel ex Zijst

04-05-1729

Adrianus Goudoever Ultrajectinus

Hester Ruijs

10-05-1729

Gerit Geritse van Oo(strum) ex Hemstee [Heemstede bij Houten]

Henrica Rietvelt ex Odijck

24-05-1729

Jacobus Bosdam ex Odijck

Pitronella van Betteraeij ex Jutfaas

g: .....

??-??-17??

.....

Joanna Bosdam

??-08-1729

Joannes de Haes .....

.....

g: .....

25-10-1729

Elias Miltenburg ex Vechten [onder Bunnik]

[zie ook: 15-08-1730]

Cornelia van Zijl ex Bunnick

25-10-1729

Joannes Oekeloms Wesphalus etc

Anna Hoogerevoert ex Odijck

??-??-17??

Bernardus van Sonderen ex Deusber ex Westphalia [?]

Antonia van Smorenburg ex Sijst

g: Gerardo Oosterlaak, Hermanno Oosveen

19-11-1729

Stphanus ver Meulen

Aletta van Odijck

14-02-1730

Henricus van Reijn

Stephana Miltenburg

??-??-17??

Arnoldus van Zeijl ex Bunnick

Henrica van Reijn ex Vechten [onder Bunnik]

??-??-17??

Wilhelmus van Miltenburg ex Lageweij [Lage Weide onder Utrecht]

Cunera Pijselman ex Bunnick

15-08-1730

Henrica Elisse V: Elis van Miltenburg, M: Cornelia

g: Adriana van Miltenburg

[zie ook 25-10-1729]

09-11-1730

Cornelia de Roeij ex Dribergen

.....

30-04-1731

Jacobus Altenaar ex Dieten [Dieden bij Ravestein ?]

Maria van Cuijck ex Bunnick

02-05-1731

Simon de Haes ex Bunnick

Maria Crab ex Dorpp in Westphalia mayer enius [?]

17-07-1731

Petrus Hendrix van Oeijen

Joanna Frederixse van Plaets, vidua [weduwe]

ambo [beide] ex Maes en Wael

??-??-17??

Joannes van den Berg ex Houten

Joanna van Clingen ex Vechten [onder Bunnik]

13-11-1731

Jacob Tijssen van Bollen ex Kevelaer [Kevelaer/Westfalen]

Alegondis van Aartsen ex (Zutfaes) [Jutphaas ?]

27-11-1731

Joannes van Werdenburg ex .ijckersteeg [?]

Seijtje de Cuijer ex Sijst

22-01-1732

Fredericus de Rijck ex Sijst

Maria de Roeij ex Odijck

29-01-1732

..... ex Herpen

Maria van der Laar ex Bunnick

05-02-1732

Gerardus van Dijck ex Westphalia [Westfalen]

Adriana Kapen [of Rapen?] ex Bunnick

18-02-1732

Hermannus Laurens Huijberse

Margareta Tijssen ambo [beiden] ex Odijck

19-02-1732

Joannes van Oosten ex (Tiel ?)

Cornelia Bosdam ex Odijck

01-07-1732

 

Gerardus den Hartog ex Werkhoven

Mechtelt van Sweserijn ex Vechten [onder Bunnik]

g: Nijmpha Daniella Thienoven, .....

??-??-17??

... Jan Hendrix ex Odijck

Jannetje Elis de Goeijer

g: .....

14-10-1732

Jacob Berckamp Swollensis [Zwolle]

Margarita van der Velden, vidua [weduwe van] Bunck ex Zijst

18-11-1732

Huijbert van Bemmel ex Odijck

Joanna Teunis Hol ex Hagesteijn

18-11-1732

Nicolaus van Loenen ex Wesep

Gerarda van Schaijik ex Bunnick

02-12-1732

Antonius van Merlo ex Odijck

Adriana vidue de [weduwe van] Vanbeinbel ex Bunnick

03-02-1733

Theodorus Wouterse Vonck ex Odijck

Gijsbertje Jacob Tucker ex Suijlen [Zuilen bij Utrecht]

19-05-1733

Cornelius van Schaijick ex Bunnick

Weijntje van Rijn ex Sijst

27-05-1733

Herman de Groot

Maritje Peters Severijn More Romane catolico teste ecclia et conversi de Luteranismo [.... en bekeerd van de lutherse leer]

15-11-1733

Gerit Stevens van Rijswijk ex Houten

... Egbert Ruijs ex Odijck

01-12-1733

Crijn de Groot van Os ex Bunnick

.....

27-03-1734

Theodorus Homan ex Arpsloo Westph [??]

Cornelia Marschalckerweerdt ex Renouwen [Rijnauwen]

04-05-1734

Sthephanus van Oostrum ex Werckhoven [Werkhoven]

Maria van Reijn ex Zijst

11-05-1734

Henricus van Miltenburg ex Lageweij [Lageweide bij Utrecht]

Mechtildis Pijselman ex Oumelisweert in Vechten [Amelisweerd ten westen van Bunnik]

25-05-1734

 

Hendricus Willemse van Hulst ex Hungst [Hunxe/Westfalen ?]

Antonia Hendrix de Bie ex Werckhoven [Werkhoven]

g: Joanne de Rossum, Cornelia Cnaap

31-05-1734

Antonius van Schaijick ex Papendorp [ten zuid-westen van Utrecht]

Anna van Bueren ex Odijck

08-11-1734

Bonifacius Jacobs Fasen ex Neerloon [gem. Ravenstein/NB]

Cattarina van Dooren ex Bunnick

15-11-1734

Derck Dirxse van Dijck ex Leur [in Gelderland of in NB]

Willemina de Roeij ex Vechten [onder Bunnik]

g: Cornelia van Dooren, Helena Richters

07-11-1734

Hendricus van Wenssen ex Westphalia [Westfalen]

Maria van Roesmalen ex Os

11-01-1735

Evert Verweij ex K...

Cornelia van Vechten ex Rijsbrug [Rijsenburg ?]

08-02-1735

Philippus van Dijck ex Blaucapel [Blauwkapel bij Utrecht]

Joanna van Maare ex Zijst

03-03-1735

.....

g: Co...

02-05-1735

Cornelis Vernooij ex Werckhoven [Werkhoven]

Maria van der Lee ex Bunnick

g: Leonardo Scheurs, Cornelia van Dooren

24-05-1735

Gerardus van Rijnsoever ex Rijnsoever [ten zuiden van Zeist]

Hester de Haes ex Bunnick

07-06-1735

Gerardus van Seijl ex Vechten [onder Bunnik]

Elisabet Vulto ex Odijck

18-10-1735

Gijsbert Willemse van de Haer ex Dooren [Doorn]

Cornelia Sweserijn ex Stoetwegen [tussen Zeist en Driebergen]

??-??-1736

Joannes Witkamt ex Bunnick

.....

14-01-1736

Jan van Schaijck

Cornelia van Oostveen

10-04-1736

Jacobus Verbeeck ex Keke [Kekum-Kedichem/ZH]

Maria van Dooren ex Bunnick

09-05-1736

Laurentius van de Steen ex Wijck [Wijk bij Durrstede]

Jacoba Camen ex Zijst

g: Hendrick Scheurs, Cornelia van Dooren

12-06-1736

Petrus van Cleef ex Suinsbetensis [??]

Joanna van de Lugten ex Rijnsoever in Zijst [ten zuiden van Zeist]

??-09-1736

..... ex Odijck

Gertrudo Vaes [of Paes ?]

??-??-17??

.....

05-05-1737

Stephanus Mackenbergh Werdenensis ex Districtu Monasteriensi [uit het gebied van het klooster in Werden]

Cornelia van Dijck ex Odijck

g: Cornelia van Dooren, Theodora Righters

07-05-1737

Casparis Knoope ex Gesmael [??]

Jannetje van Loo ex Odijck

??-05-1737

Henricus Smorenburg ex Zijst

Heijltje van Clooster ex Soest

g: Cornelia [van Dooren], Theodora [Righters]

18-11-1737

Bernardus van der Koot ex (Leerten ?) in Westphalia

Gertrudis Rietvelt

08-02-1738

Jacobus Blommevelt ex Leegeweij [Lageweide bij Utrecht]

Margareta Coenen ex Odijck

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

22-04-1738

Henricus van Dijk

Theodora Hasenberg

28-04-1738

Johannes van ... ex Werckhoven [Werkhoven]

Cornelia Verhaer ex Rijn...

g: Cornelia van Dooren, Theodora [Rigters]

11-05-1738

Joannes Can...

Agnes B...

??-??-17??

.....

27-05-1738

Joannes Sijck ex IJsselstadiensis [IJsselstein]

Catarina van Cuijck ex Bunnick

g: Cornelia van Dooren, Joanna de Vries

14-10-1738

Joannes Jansen van Entrop

Gerarda Wouterse van den Heijligenbergh

04-11-1738

Theodorus Jansen Verwer ex Dousbrugge [Doesburg ?]

Maria Gijsbers van Leusden ex Odijck

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

30-12-1738

Adrianus Weijers Vreugdenrijck Vianensis [Vianen]

Cornelia van Cuijck ex Bunnick

25-01-1739

Wilhelmus van Rijsoever ex Rijsenburg [Driebergen-Rijsenburg]

An...ine Verweij ex Rijsenburg

27-01-1739

Joannes Schouten ex Odijck

Annetje van der Poel ex Odijck

28-??-1739

Justus Peterse ex apud pontem Odijck [nabij de brug van Odijk]

Maria Werdenburg vidua [weduwe] Jacobi van Loo ex Odijck

g: Theodora Rigters, Joanna Dickaboer ex Gerverskop [tussen Harmelen en Kockengen]

23-02-1739

Wilhelmus van Lint ex Os

... Rietvelt ex Odijck

g: Cornelia van Dooren, [Theodora] Rigters

??-??-1739

Everardus Geritse van den Brinck

... van den Berg ex Zijst

g: ....., [Theodora] Rigters, .....

12-05-1739

Everardus van Woudenberg ex Odijck

Alegondis van Roosmaelen ex Os

??-05-1739

Henricus van Wenschen

Alegondis van Wolbeck ex Jutfaes [Nieuwegein]

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

28-07-1739

Cornelius Cuijer ex Zijst

Theodora Janse de Kraan ex Zijst

g: Cornelia van Dooren en Theodora Rigters

29-09-1739

Adrianus van der Geer ex Schalckwijck

Barbara van Sterckenburg ex Bunnick

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

27-10-1739

Henricus Hagen ex Grote Reken [Gross Reken/Westfalen ?]

Anna van Rietvelt van Odijck

02-11-1739

Arnoldus Jansen Otteling ex Gent

Cornelia Janse ex Coolwijck [??]

24-11-1739

Gerit Cornelisse ex Groesse in Zijst

Meritje van Driebergen

09-12-1739

Wilhelmus Geurse van Schalckwijck ex Zijst

Gertrudis Jansen van der Kraan ex Zijst

01-03-1740

Joannes van Ginckel

Gertrudis ...

01-03-1740

..... (ex ?) Houten

W... ... in Zijst

02-05-1740

Antonius Cornelisse van Smorenburg ex Zijst

Catarina Carel Namuriensis [van Namen/Belgie]

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

26-10-1740

Arnoldus Boerbom ex Loo ['t Loo/Gld]

Jannetje van Schaijick ex Odijck

06-12-1740

Hubertus van Vinkenburg ex Odijck

Hendrine Sanderse van Reijn ex Odijck

g: Arnoldus Vissers, Cornelia van Dooren

06-02-1741

Arnoldus Bloemevelt

Gertrudis Damen ex Odijck

04-04-1741

Joannes Georgii

Elisabet Hemsen van Millingen

beiden van Odijck

g: Theodorus Vissers, Cornelia van Dooren

23-05-1741

Nicolaius Hoogstraaten ex Sijst

Gertrudis Kuijper ex Soest

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

08-08-1741

Antonius van Bemmel ex Odijck

Mechtildis Goes ex Wensen [??]

g: Cornelia van Dooren, Theodora Rigters

??-??-17??

Antonius van Reijn [een dubbelhuwelijk op 20-1-1741 ?]

Gerarda Sworenburg ex Reijnsoever [Rijnsoever ten zuiden van Zeist]

20-11-1741

 

Joannes Smorenburg

Maria van Reijn

g: R.D. Scheurs, .....

??-11-1741

Endek ex Uum [??]

Gerarda Die... ex Odijck

??-??-17??

 

.....

..... ex Werckhoven [Werkhoven]

g: Cornelia van Dooren

15-05-1742

Arnoldus van Seijl ex Bunnick

Joanna Scherpeseel ex Zijst

15-05-1742

Cornelius van Hooghstraaten ex Sijst

Joanna van Reijnsoever

02-05-1742

Jan Joachim ex Hertsvelt [Herzfeld/Wetsfalen]

Elisabeth Witkamp ex Bunnick

g: Theodora Rigters, Gangerica Witkamp

05-05-1742

Henricus van Dijck

Sibilla van Cuijck ex Bunnick

g: Nicolais en Cornelia Papendorp Ultrajectinis

19-06-1742

Elias Hertog ex Werkchoven [Werkhoven]

Antonia van Reijn

??-??-17??

Martinus Jansen ex (Duuren of Druten ?)

Elisabet Theodori Leemkolck ex Vinckebuert [Vinkenbuurt tussen Bunnik en Zeist]

g: Theodora Rigters, Joanna van Dooren

08-01-1743

Joannis Everardus Scholte ...

Clasina Joanna van Bemmel

12-02-1743

Adrianus van ...

Adriana ... vidua Joannis de K...

??-??-17??

.....

??-??-17??

.....

28-01-17??

..... V: ....., M: .....

03-02-1744

Christianus [Smorenburg]

Symphorosa Smorenburg

Dispensatione extraordinaria [buitengewone dispensatie i.v.m. het trouwen tussen twee naaste bloedverwanten]

g: Henderina van Langel, Theodora Rigters

22-07-1744

 

Joannes Jansen ex Usen [??]

Gertrudis de Roeij ex Odijck

23-08-1744

Antonius van Colenberg ex Zijst

Joanna Ceppel Sluijs ex IJsselsteijn

g: Henderina van Langel, Theodora Rigters

27-10-1744

Willelmus van Suit

Cornelia van Eijkelencamp

30-11-1745

Arnoldus Vissers Medic docter [S. Andree = 30-11]

Henderina van Langel

S. Andree [30-11] Sine nuptiarum Sele...nus [???]

g: Theodora Rigters, Maria Vossevelt ex Bunnick

??-??-17??

Walterus van Lockhorst ex Amerfort [Amersfoort]

Huijbertje van Beeck ex Zijst

g: Arnoldus Visschers medicine doctore, Theodora Rigters

(schuin onder Walterus staat: Scherpeseel)

23-02-1745

Petrus van der Poel ex Odijck

Cornelia Sweserijn ex Rijnwijck [buitengoed onder Zeist]

31-05-1745

Godefridus van Werdesteijn

Maria Krap ex Bunnick

G. Thei Rigters, ...childis Noordijck

21-08-174?

Joannes van Weerdenburg ex Wulven [Oud Wulven onder Houten]

Elisabeth van ... ex Odijck

g: Arnoldus Visschers medic doctor

??-??-17??

Wilhelmus Huijbertus ... ex Ulm [Ulm/BRD]

.....

g: ...drina van Langel

??-??-17??

... ...montier ex ...

.....

24-04-1746

Joannes van Reijn

Cornelia van Reijn ambo ex Vegten

[beiden van Vechten onder Bunnik]

07-05-1746

Caspar van de Koen ex Erbesien [??]

Helena van Driel ex Neerloon [gem. Ravenstein/NB]

g: Theodora van Os ex Langel [??] en Joannes Rigter

15-05-1746

Georgius Koeijhuijs ex Neerloon [gem. Ravenstein/NB]

Joanna Hulsdon [of Hulsdou ?]

18-10-1746

Arnoldus van de Poel

Willemina van Schaijck

g: Arnoldo Vissers Medicinus Doctore, Henderina Vissers

22-11-1746

 

Gerardus van Dijck

Aeltje Paulusse van Koenen ex Bunnick

22-11-1746

Theodorus Kubbarg ex Senden [bij Muenster/Westfalen]

Anna van Os ex ...

g: Arnoldo Vissers ut supra, Theodora Rigters

29-11-1746

Joannes van der Wel

Anna Witkamp

29-11-1746

Theodorus Teunisse

Anna Hogerwoert ex Odijck

09-05-1747

Jacobus van Oijen ex Rijsbrug [Rijsenburg ten zuid-oosten van Odijck ?]

Maria van ...

09-05-1747

Cornelius Bouman

Maria de Roeij

g: Arnoldo Visschers, Henderina van Langel, Cornelia Knaep ex Odijck

??-??-17??

..... V: ....., M: .....

21-11-1747

Hermans Bos ex Bockholt [Bocholt bij Aalten in BRD]

Cornelia van Schaijck ex Odijck

g: Joanna Bouman, Joanne Derckse Vonck ex Odijck

28-11-1747

Gijsbertus van Thor ex Maesbommel [Maasbommel/Gld]

Cornelia Hertkamp ex Odijck

g: Henderina Vissers, Willemina Vissers ex Neerloon [gem. Ravenstein/NB]

15-01-1748

Servatius van Schaick

.....

15-01-1748

 

Henricus Nierhoven

Maria van Wijchen

g: Joanna van Dinter, Henrica Miltenburg

28-04-1748

Henricus Richaers Groeningensis

Helena van Antwerpen ex Wamel [in Gelderland]

g: Arnoldo Vissers, .....

01-04-1748

Jacobus van Lersum ex Wamel [in Gelderland]

Nicolaia Brouers ex Luer [Leur ? in NB of Gld]

29-08-1748

Hermannus Jeuden ex Stad loon [Stadlohn/Westfalen]

Jannetje van den Brakel ex Bunnick

g: Alegonda van Os, Maria Haes

15-10-1748

Antonius Nederstad ex Soerlandia Colonizudi

Gertrudis Hulsdon ex Bunnick

27-10-1748

Wilhelmus van Dijck ex Odijck

g: pater ejus Henr

02-11-1748

Gerit van Schaijick van Deest

Elsa de Groot ex Odijck

g: Alegonda van Os, Maria Verzijl Ultrajectensis [Utrecht]

??-11-1748

Everardus Kerckhof ex Huesse [??]

.....

g: R.D. Leo...

??-11-1748

... van de Vegt

Elisabet ...

g: ....., Gertruij ...

26-11-1748

Antonius Scherpenseel ex Bilt

Elisabet Broeckhuijsen ex Zijst

g: Joanna van Broeckhuijsen, Gijsbertus van Soest

06-05-1749

Simon van Seijl ex Schalckwijck [Schalkwijk]

Elisabet de Rijck ex Odijck

11-05-1749

Bernardus Spliet oud ex Scharrenbeckensis [Schaarbeek/Belgie ?]

Henderina Vonck ex Gent [Gent/Belgie]

g: Alegonda van Os, Maria Dirckx

12-05-1749

Wilhelmus van Rijnsoever ex Rijsenburg [RK-Bunnik]

Petronella de Groot ex Odijck

g: Alegonda van Os, Arnoldo van Seijl

??-??-????

[hierna 1/3 pagina onleesbaar]

27-01-1750

Franciscus Vulto

Weijnanda van Seijl

03-02-1750

Joannes van Hage

..greta ...

g: R.D. S..., Alegonda van Os, .....

25-??-1750

Hermannus van ...

Joanna van Wilgen

g: .....

05-05-1750

Joannes Spaensen ex Vorenburg [Voorburg/ZH]

Maria Hendrick ex Panderen [Pannerden/Gld]

05-05-1750

Hendrick Koppers ex Keppel [Keppeln, gem. Uedem, net over Duitse grens in Noord-Limburg]

Catarina Heijlke ex Gennep [in Limburg]

02-06-1750

Willelmus Barte ex ...

Henderina van Friel umensis [Ommen ?]

g: Alegonda van Os, Aelberto Hendrick

05-09-1750

Gerit Piterse ex Wanroij [N-Brabant]

Maria van Doren ex Odijck

??-11-1750

Wilhelmus Nederendt ex Zijst

Anna Baers ex Halteren [Haltern/Westfalen]

g: Aegonda van Os, Isabella Prinsen

07-11-1750

Joannes Mertens Embriantes

Henderina de Groot ex Odijck

g: Alegonda van Os, Isabella Prinsen

10-11-1750

Cornelius Sweserijn

Gertrudis van der Geer

g: Petro van der Gier, Cornelia van der Wel

16-11-1750

Wilhelmo van Wijck ex Blocklant [Blokland bij Montfoort]

Joanna van Rijn

g: Alegonda van Os, Isabella Prinsen

20-04-1751

Joannes Swarts van ...

Jannetje de Kleine ex Werckhoven [Werkhoven]

g: .....