Oudenbosch, telefoonaansluitingen 1915.

Uit: Naamlijst voor den Telefoondienst,
uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie.
Januari 1915.

  9 Aken, J.A.J.M. v., Bierbr. en stroohulzenfabr., Brouwerstr.
21 Antonisse, J., Stalhouder.

23 Beetwortelsuikerfabr. "St. Antoine", Dir. A. Goossens.
  5 Beetwortelsuikerfabr. "de Mark", Dir. J.J. Franken.
19 Bie, A. de, Kassier en Comm. in eff.
15 Bom, F.Th.M. v.d., Boomkweeker, Horticultural agency.
11 Bom, H.W. v.d., "Union Nurseries".

13 Couwenbergh, L., Hôtelhouder en Stalhouder, Markt.

20 Dam, A., Stalhouder.
18 Dirken, B.W., Boomkweeker.
10 Dirken & Co., Fa. B.W., (A. v.d. Bom Fzn.), "Juliana" Boomkweekerij.

12 Francois, M.C., Hôtel, Tivoli, Bosschendijk.

16 Gielen, M., Boomkweeker, Markt.

14 Hellemons & Co., L.J., Boomkweekerijen, (9-12, 2-6).

  4 Laane, Fa. W., Bankier.
  7 Looymans & Zonen, P.J., Kon. Boomkweekerij.

  8 Naaml. Venn. H.W. v.d. Bom & Co.'s "Alma" boomkweekerijen,
     Dir. U.J. Heerma v. Vos en H.A.M. Swellengrebel.

  6 Pensionaat St. Louis.

... Rijkstelegraafkantoor.

  2 Settels, Gebrs., Fenkelstr.
22 Staatsspoorw., Mij tot Expl. v., Stationsgebouw.

... Telegraafkantoor.

17 Verheul, J.C.A., Rijksveearts.
  3 Vuuren, Fa. A.C.A. v., Wijnhandel, Sigaren en Gros.