SCHOTBOEK VAN OUDENBOSCH 1548
door J.L. Braber

overgenomen uit het Genealogisch Tijdschrift Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jaargang 1991 pag. 87-91

In het schotboek staat aangetekend wat elke belastingplichtige aan schot, dat is een zekere belasting, moet betalen.
Deze belasting werd vermeld in stuivers of in oorten; 1 oort is 1/4 stuiver, en in blanc, is een halve Brabantse stuiver.
Uit de grootte van het bedrag dat moest worden betaald kan men de welstand van de betalers enigzinds opmaken, terwijl tevens de wijk of straat of weg is vermeld waar deze woonde.
Vergelijking van schotboeken uit andere jaren biedt de mogelijkheid om bij benadering van verscheidene personen het sterfjaar te bepalen.
Het schotboek uit 1548 bevindt zich in het gemeentearchief onder nummer 547.
Dit schotboek werd samengesteld door ..... Jansz. Wijtflijt, Jan Joosten, Pieter Cornelisz. en Meerten de Wolff.
Betaald "van desen schotboek te scrijven ......... 25 stuivers".
"Noch verteert by den scotsetters ten hyuse van cooman Joosz. 32 stuivers".

BOSSCHENDIJCK
Ariaen Goers erfg. 33 stuivers
Meerten Ariaen Goers 3 stuivers
Pouwels Cornelisz. 13½ stuivers
Geert Michielsz. 19½ stuivers en 1 oort
Joos Adriaensz. Goers 33½ stuivers, 1 oort
Willem Jacopsen 35 stuivers, 1 oort
Nout Jacopsen 174 stuivers
Philip Jacopsen 294 stuivers
Toen Joos de Mans 31½ stuivers
Toen Stoops 1½ stuivers
Coppen Stoops 1½ stuivers
Rommen Thonisz. 48 stuivers
Groote Meerten Haegers 15 stuivers, 1 blanc
Joos de Mans 9 stuivers
Jan van Luyck 1 blanc
Jan van Meerle 6 stuivers
Joes Meertens dochter 86 stuivers, 1 oort
Willem Faesse erfgen. 30 stuivers
Meeus Cornelisz. 15 stuivers
Cornelis Meeusz. niet
Wouter Mertens 12 stuivers
Cornelis Bouwens 9 stuivers
Ariaen Clays coomans 12 stuivers, 1 blanc
Heyndrick Goortsz 36 stuivers
Griete Pijps 3½ stuivers
Pier Ven 22½ stuivers
Pier Tijs Ortsen kinderen 3 stuivers
Toen Scrabe 21 stuivers


BOSSCHE HOOT
Meerten Vincke 33 stuivers, 3 oort
Jan van Putten erfgen. 90 stuivers
Jan Jorisz. 13½ stuivers
Cornelis de Haene 67 stuivers
Lijsbet de Haene 4½ stuivers
Heyn de Haenen weduwe 26½ stuivers
Doen Heyn de Haen 6 stuivers, 3 oort
Toen Jan Lemsz erfgen. 70½ stuivers
Frans Claysz. 1½ stuivers
Ceel Cornelisz. 9 stuivers, 3 oort
Clays Adriaensz. 35 stuivers
Ariaen Noytsz. 15 stuivers
Meeus Duls 19½ stuivers
Ariaens Piers 30 stuivers

WAGENHUECK
Jan in de Vos 3 stuivers
Heyn Gabrielen 9½ stuivers
Cornelis Boon 23½ stuivers
Toen Sussen 19 stuivers, 3 oort
Jan Brassaert 42 stuivers
Cornelis van Sprundele 1½ stuivers
Wouter Lams 9½ stuivers
Soete Lauwe 9 stuivers, 3 oort
Jacop Boyens 12 stuivers
Willem ten Haegen 15 stuivers
Ariaen de Naeyer 1 blanck
Michiel Luyten 1 blanck
Heer Jan Joostz. 72 stuivers, 3 oort
Jan Cornelisz. 1½ stuivers
Cornelis van der Heyden 24½ stuivers
Gylis de Deckere 11 stuivers, 1 oort
Meerten Cornelisz. 1½ stuivers
Sijmon Kersens 3½ stuivers
Arys de Vleeshouwer 6 stuivers, 3 oort
Bastiaen Bruynen 2½ stuivers
Jaen Joerkens 2½ stuivers
Lijsbet Gastelaers 11 stuivers, 1 oort
Mayken Meertens 3 stuivers
Anthonis Joosz. 29 stuivers
H.Anthonis erfgen. 6 stuivers
Ariaen van der delft 71½ stuivers

KERCKSTRATE
Cornelis Valckesteyn 13 stuivers
Jan Wijffliet 120 stuivers
Heyn Sproncxs 4½ stuivers
Heyn van Duynen 24 stuivers
Ariaen Hermans 6 stuivers
Neel Vos 3 stuivers
Pieter de Keyser 23 stuivers, 3 oort
Heyn van Plasse 3 stuivers
Ariaen Cramers 3 stuivers
Willem de timmerman 8 stuivers
Toen de molenaer 7½ stuivers
de kercke 9 stuivers
Frans Jacop Meeusz. (doorgestreept)
nu Jan Soeters 3½ stuivers
May Clomps 3 stuivers, 3 oort
Truy Obrechts 15 stuivers
Neleman Pauwelsz. 6 stuivers
Jan Bloemaerts 57 stuivers
Huyb de Gr...erfgen. 21½ stuivers
Jan Mouwe 1½ stuivers
Heyn den timmerman 1½ stuivers
Dingen Cuypers erfg. 6 stuivers
Aert Thonissz. 1½ stuivers
Cornelis de wagemaeker 1½ stuivers
Heyn de smit 4½ stuivers
Willem Jansz. de waegemaeker 18 stuivers, 3 oort
Heyn Huyben 9 stuivers
Aert Aechts erfgen. 43½ stuivers
Anthonis de Vrin 5 stuivers, 1 oort
Pier Loyen,weduwe 4½ stuivers
Ariaen Joos Rouwens 9 stuivers
Stoffel Pier Luyten 1½ stuivers
Cornelis Lamsz. 6 stuivers, 3 oort
Wouter Schuerwater 1½ stuivers
Claes van Dort 3 stuivers
Broer Ruys 3 stuivers
Augustijn 1 blanck
Pier Floren 3 stuivers
Jan Diericx 34½ stuivers
den Heyligen Geest 29 stuivers, 3 oort
Erselken 3 stuivers
Clays de mesmaeker 6 stuivers
Jan Eyck 9 stuivers
Jacop Vlaemincx 3 stuivers, 3 oort
Bertel Nieuwelaets 1½ stuivers
Jan de Cuyper 14 stuivers
Mr.Geerts weeskinderen 10 stuivers
Cornelis Meertens 10½ stuivers
Janneken Mercx erfgen. 2 stuivers
Bastiaen Goersz. 6 stuivers
Michiels Willemsz. 6 stuivers
Willem Huygen 4½ stuivers
Willem Huygen kint 4½ stuivers
Tanneken Cooman Ancxems 8 stuivers 1 oort
Jan de gareelmaker 3 stuivers
Toen Haegen 11 stuivers
Stoffel Lauwen 7½ stuivers
Janne Moeye 9 stuivers
Jan Jan Lamsz. 9 stuivers, 3 oort
Meerten de Wolff 17 stuivers
Pier Wils 3 stuivers
Toenken van Aekeren 20 stuivers
Neel van Aekeren 15 stuivers
Bathomeus erfg. 2 stuivers
Job Gylisz. 1½ stuivers
Jaen Craemers 1½ stuivers
Cornelis Werckman 1 blanck


ACHTER DE KEETEN
Piet de Bierdrager 3 stuivers
Arys de wevere 2 stuivers
Heyn de wevere 3 stuivers, 3 oort
Ariaen Jansz. 2 stuivers
Ariaen Meeusz. 3 stuivers, 3 oort
Jan Faesz. 18 stuivers
Heyn van Uden 3 oort
Pier de Wolff 3 oort
Denis Pietersz. 3 stuivers, 3 oort
Cornelis Florisz.erfg. 4½ stuivers
Aert Blanckebijle 4½ stuivers
Sijmon Blanckenbijle 1½ stuivers
Bertel Adriaensz. 3 oort
Cornelis Eycx kinderen 4½ stuivers
Toen van Uden 5 stuivers
Jan Danckaertsz. 1½ stuivers
Cornelis Clauwaertsz. 3 stuivers, 3 oort
Willeboert Jansz. 13½ stuivers
Geert Jan 0elen 3 stuivers
Lijn Bouwens erfgen. 4½ stuivers
Pier de Clercx huys 4½ stuivers
Wouter Pier Maesz. 12 stuivers
Pieter Diericxsz. 6 stuivers
H.Cornelis Colen erfg. 79½ stuivers
Andries van Ots 3 stuivers
Jacob Heynen 39 stuivers, 3 oort
Willem de molenaer 3 stuivers
Aert Colen 23 stuivers, 1 oort
Ariaen Colen 7½ stuivers
Michiel Pier Bouwens 74 stuivers, 1 oort
Jan Soeters 3 stuivers
Pieter Cornelisz. 300 stuivers
Willem Jansz. Smyt 6 stuivers, 3 oort
Ariaen Willemsz. 1½ stuivers
Ariaen Joosz. 13½ stuivers
Cooman Coninck 1½ stuivers
Lijne leste kint 15 stuivers
Jacob Jansz. Rael 9 stuivers
Cooman Diel 4½ stuivers
Jacop Melisz. 7½ stuivers
Jacop Reynen weduwe 16½ stuivers
Ocker Adriaensz. 3 stuivers, 3 oort
Heyn Joesz. 22½ stuivers
Merten Thonisz. 523½ stuivers
Cristoffel van Namen 3 stuivers
Jan Joosz. 63 stuivers
Bertel Pietersz. 6 stuivers
Jan Lauwsz. 152 stuivers
Brecht Adriaensz. 57 stuivers
Jacop Domisz. 6 stuivers
Willem Braet 17 stuivers
Wouter Eycxs 18 stuivers, 3 oort
Stoffel mandemaekers 1 blanc
Neelken Hermans 4½ stuivers
Copmijn Huymans 4½ stuivers
Geert Jacopsz. 5 stuivers, 1 oort
Claes Hermans 1½ stuivers
Willem Bloemaerts 1½ stuivers

OP TE PLAS
Jasper Thonisz. 18 stuivers
Pier Teeuwe kint 6 stuivers
Corijn Tacx 1½ stuivers
Clays Jansz. Baelen 1½ stuivers
Daen Leennaertsz. 6 stuivers
Cooman Joos 7½ stuivers
Stoffel Coppes Dul 6½ stuivers
Tanneken Coyssers 4½ stuivers
Meerten Luyter 4½ stuivers
Neel Cuypers 4½ stuivers
Jacop de wevere 4½ stuivers
Clays de Coninck 4½ stuivers
Joseph Thonisz. 7½ stuivers
Neelken Zegers 5½ stuivers
Neelken Dielen 3 stuivers, 3 oort
Huyb de ketelaer 3 stuivers, 3 oort
Pieter de wever 3 stuivers, 3 oort
Corijn de wever 3 stuivers, 3 oort
Cornelis backer 4½ stuivers
Janneken de Leemer 3 stuivers, 3 oort
Korst Jansz. 5 stuivers
H.Jan Cornelisz.mrs. 30 stuivers
Mary Goerts 1½ stuivers
Griete Heymansz. 4½ stuivers
Heyn Feyen 1 blanc.
Dingen Caetsers 1 blanc.
Jacop Stouwen 5 stuivers, 1 oort
Cornelis Jansz. 3 stuivers, 3 oort
Mary Meertens,weduwe 4½ stuivers
Leendert Claysz. 2 stuivers, 1 oort
Corst Cornelisz. 3 stuivers
de wildeman 2 stuivers
Frans Aerwout 1½ stuivers
Mayke Tacxs 5 stuivers
Dingen Victoers 5 stuivers
Truy van der Weele 3 stuivers
Nele de Cuypers 6 stuivers
Geert Stoops 2 stuivers
Clays Noytsz. 3 stuivers, 3 oort
Cornelis Adriaensz. 47 stuivers
Clays Mercxsz. 8 stuivers
Bastiaen Corstiaensz. 4½ stuivers
Jan de Cloppers erfgen. 4½ stuivers
groote Adriaen 1½ stuivers
Pier Goeykens 4½ stuivers


DUBBELSTRATE
Ariaen de nayer 6 stuivers, 3 oort
Lisken Coppen d ouwe 1 blanc
Neel Gijsz. 4½ stuivers
Lijn Eycx 6 stuivers
Heynken Vos 6 stuivers
Geleyn Cornelisz. 9 stuivers
Cooman Paesschen 12 stuivers, 3 oort
Toen Bastiaensz. 3 oort
Cornelis Visschere 1½ stuivers
Heer van Aert 1½ stuivers
Cornelis Gijsbrechtsz. 11 stuivers
Aechte Leennarts 9 stuivers, 3 oort
Denis Jansz. 9 stuivers
Denis Denisz. 12 stuivers, 3 oort
Jacop Jansz.Stromp 12 stuivers
Cornelis Corstianes 2 stuivers, 1 oort
Mayken cooman Michiels 6 stuivers
Danckaert Claysz. 15 stuivers, 3 oort
meester Sijmon 1½ stuivers
Ariaen Toenen 6 stuivers
meester Frederik 6 stuivers
Goosz. 1½ stuivers
Jan de boyters weduwe 6 stuivers
Bouwen Corstiaensz. 24 stuivers
Soete Melisz. 3 stuivers, 3 oort
Ariaen Clauwaerts 3 stuivers, 3 oort
Vrou Ye 8 stuivers
Bastiaen Marinusz. 3 stuivers
Cornelis de brouwere 3 oort
Neese Pier Thonisz. 5 stuivers, 1 oort
Pier Dromonts 3 oort
Jan de Weert 6 stuivers
Dingen Clays 5 stuivers
Cornelis Jacopsz. 1½ stuivers
Ariaen Jansz.Bockinck 3 stuivers
Tanne Borstmans 2 stuivers
Jan van Uden 2 stuivers
Toen Clercx 3 stuivers
Anthonis Willems 6 stuivers
Maey Gastelaer 21 stuivers
Cornelis Maesz.erfgen. 4½ stuivers
Jan Schaerts 18 stuivers
Ariaen Meertens 3 stuivers, 3 oort
Lam Claysz. 4½ stuivers
Ariaen Clauwaerts, weduwe 3 stuivers
Joos Jansz. 7½ stuivers
Roeye Jansz. 3 stuivers


t NIEUWELANT

Jaepken 4½ stuivers
Cornelis Geertsz. 39 stuivers, 3 oort
Nout Jansz. 33 stuivers, 1 oort
Meerten Vlaminck 16½ stuivers, 1 oort
Cornelis Jansz. Scaerbier 1½ stuivers
Engel Ariaens Goers 34½ stuivers
Pieter de seylmaeker 14 stuivers
Cornelis Dijckman 16½ stuivers
Wil Bartels 13½ stuivers
Copper Heynen 85½ stuivers
Heynken Jan Heynen 11 stuivers
Clays Maesz.erf. 39 stuivers
Pieter Philipsz. 6 stuivers, 3 oort
Toen van Nispen 11 stuivers
Domis Woutersz. 56½ stuivers
cooman Jan 3 stuivers
Pluen Ariaen Maets (doorgestreept)
Korst Jansz. 6 stuivers
Claes 1 stuivers
roo Lauwe 5 stuivers
Gijbe 2 stuivers
Jaepken 1½ stuivers
Joos Rootvens 76 stuivers, 3 oort
Leennaert Cornelissen 33 stuivers, 3 oort
Jan Bertles 4½ stuivers
Tonis Maesz. 3 stuivers
Teeu Cornelisz. 6 stuivers
Jan Geertsz. 6 stuivers
Aert uyten Haege 1½ stuivers
Cornelis Perck 24 stuivers
Roel Matthijsz. 1 blanc
Jan Heyndricxsz.weduwe 10½ stuivers
Pier Lauwe 1 blanc
Cornelis Wouters erfgen. 18½ stuivers
Pier van Enstele 1½ stuivers
Wil de Laet 1½ stuivers
Lichthert 1 blanco
Pier Sperkelbeen 18 stuivers
Mary Coevoets 14 stuivers
Lauwerens Anthonisz. kinderen 15 stuivers, 3 oort
Ariaen Coevoet 10½ stuivers
Cornelis Coevoet 10½ stuivers
Lam Vlaemincx kinderen 27½ stuivers
Gijsken 4½ stuivers
Jacop Vincken erfgen. 12 stuivers
Pier Vlamincx kinderen 14 stuivers
Cornelis Adriaensz. Goers 12 stuivers
Jan de Weert 15 stuivers
Bouwen Clays ende Clays Bouwens kinderen 6 stuivers, 3 oort


TE HOEVEN
Jacop Spronck 29 stuivers, 3 oort
Pieter Jacopsz. 68 stuivers, 1 oort
Steven Fransz. 13½ stuivers
Thonis Jacopsz. 6 stuivers
Bouwen Lamsz. 24 stuivers
Jan Floren 36 stuivers
Claes Guilden 46½ stuivers
Cornelis Guilden 48½ stuivers
Frans Beerthout 7½ stuivers
Lambrecht Schaerts 18½ stuivers
Ceel Vos 18½ stuivers
Cornelis Haegaerts 14 stuivers
Aert Lamsz. 28½ stuivers
Jeroen Lamsz. 16 stuivers
Jan Lamsz. 24 stuivers
Bertel van Outenaer 15 stuivers
Pier Timmermans, erfgen. 40½ stuivers
Jan Lamsz.kinderen 5½ stuivers
Pier Luyten 3 stuivers, 3 oort
Toen Pier Wils 3½ stuivers
Jan Cornelisz.Dielen 9 stuivers
Pier Cornelis Thonen 24 stuivers
Clays Arysz. 31½ stuivers
Ariaen Claysz. van Aeckere 3½ stuivers
Hoevenaers 10½ stuivers
Ariaen Pier timmermans 4½ stuivers
Thonis Claysz. van Ackeren 3 stuivers
Neel Faes Hermansdochter 12 stuivers
Clays Meldendochter 4½ stuivers
Mary Clercx 18 stuivers, 3 oort
Bouwen Claes Geertsz. 7½ stuivers
Toen Erebouts 30 stuivers
Meerten Joosz. 4½ stuivers
Jan Wouters erfgen. 12 stuivers

ATTEN
Sijmon Adriaensz.erfg. 150½ stuivers
Frans Thonisz.kinderen 105 stuivers, 3 oort
Jacop Tasmans 24 stuivers
Goort Ancxems 28½ stuivers
Ancxem Diericksz. 23 stuivers
de Greffiers erfgen. 354 stuivers
Joris Corstiaensz. 24 stuivers, 3 oort
Lisken Thonis 7½ stuivers
Ariaen Schoutet 5 stuivers
Sebrecht 4½ stuivers
Jacop Wouters dochter 197 stuivers
Jacop Dielen 11 stuivers
Rentmr.Van Hoochstraten 29 stuivers
Goort Jan Heynen 7½ stuivers
Willem Claesz. 15 stuivers, 3 oort
Boekelaer 80 stuivers
Rombout Jansz. 9 stuivers
Haejaert Jansz. 15 stuivers, 3 oort
Ariaen Toen Piersz. 6 stuivers, 3 oort
Dierck Bertels 4½ stuivers
Piet Thonisz.Dubbelaer 6 stuivers
Rombout Thonis Joosz. 8 stuivers, 3 oort
Jochem Adriaensz. 27 stuivers
Pieter de backer 11 stuivers

ANTWERPEN
Jaques Gemans 255½ stuivers
jouffr.Sceyffs 16½ stuivers
Jan van der Delft 15 stuivers
mr.Jasper Laet 62½ stuivers
den Plaet 75 stuivers
Andries Joosz. 7½ stuivers

BERGEN
Frans Everdeys 243 stuivers
Dierick van der Meeren 108 stuivers, 3 oort
Ariaen Aertsz. 3 stuivers
Cornelis de Heer 28½ stuivers

DIE VAN BUYTEN
Die van Dort 86 stuivers
Engelbrecht Cornelisz. 245 stuivers
Frans van de Sande 3 stuivers
Jan Snellinck 50 stuivers
Jan van de Putte 56½ stuivers
Ste Niclaes capellerie 3 stuivers, 3 oort
Cornelis Claes Cocxs 7½ stuivers
Jan Pier Jansz. 13½ stuivers
Anna Pijps 28 stuivers
Willem R.... 18 stuivers, 3 oort
Dierick Engelsz. erfgen. 13 stuivers
Soetken Bruynen 7½ stuivers
Koen Dijckers erfgen. 68 stuivers
Janneken Pyps 35 stuivers
Lam Dijckers erfgen. 6 stuivers, 3 oort