OVERLIJDENSREGISTER RK PAROCHIE OUDENBOSCH 1704 t/m 1721

door: Antoon Kockx, Veldhoven, m.m.v. Paul Mols voor de Latijnse teksten en de vertaling daarvan. [versie: 17 februari 2002]
bewerkt voor publicatie: Hans den Braber, Bilthoven (email: hans@den-braber.nl)

Dit register is aanwezig op de pastorie van Oudenbosch (men heeft dit nooit ingeleverd bij het archief). De teksten - voor zover leesbaar – betreffende toediening der laatste sacramenten en de plaats van begraven, kerk of kerkhof, zijn niet steeds herhaald. Waar mogelijk en relevant zijn Latijnse teksten in het Nederlands vertaald; in de tekst is de vertaling tussen vierkanten haken vermeld; de datum is in een aparte kolom geplaatst.
Op sommige plaatsen was het gewenst een noot in cursieve tekst toe te voegen indien door vergelijking met andere bronnen e.e.a. geinterpreteerd kon worden.

 

datum

overledene

Mortui in Catholica Communitate nostra de Oudenbosch pastore pr. Malachia Wampacq religiose Sti Bernarde ad Scaldim Anno 1704.

 

Anno 1704

21-03-1704

Die vigesima prima martij obijt amplissimus Dnus Eugenius Rubens landecanus marchionatus Bergozomensis et pastor huius loci zelosissimus in functionibus sui pastoralibus. [landdeken markiezaat Bergen op Zoom en pastoor van deze plaats, was zeer ijverig in zijn pastorale taken]

31-03-1704

Die trigesima prim martij obijt Jacobus Duijmen.

13-04-1704

Die decima tertia aprilis ob. Helena Vrinte uxor Vincenty Buijs

14-04-1704

Die decima quarta ob. Joanna uxor Adriani Huijbs

15-03-1704

Die decima quinta martii ob. Anna filia Petri Marijnissen

23-04-1704

Die vigesima tertia aprilis ob.  (naam niet ingevuld)  uxor Marini Bastiansen Pauwels, filia Petri Marijnissen

24-04-1704

Die vigesima quarta ob. Martinus Stofelen

 

                                  ob. Joannes Buijs

27-04-1704

Die vigesima septima ob. Petronella Segers uxor Dielis Pietersen

02-05-1704

Die secunda maij ob. Cornelia Claes mater Dielis Pieterssen

03-05-1704

Die tertia maij ob. Elisabeth Romulus

06-05-1704

Die sexta  maij ob. Jacobus Dingemans Buijs

15-05-1704

Die decima quinta maij ob. Josephus Cornelissen

15-05-1704

Die decima quinta item ob. Joanna [=Jans Botermans] uxor Marini Blommaerts

16-05-1704

Die decima sexta maij ob. Adrianus van Doorn

 

Anno 1705

27-08-1705

Die vigesima septima augusti ob. Petronella vidua Jacobi Nijssen

18-09-1705

Die decima octava septembris ob. Vidua Joannes Marijnissen  Cappelstraet

25-09-1705

Die vigesima quinta septembris ob. Qristianus Rommens

26-09-1705

Die vigesima sexta ob. Magdalena  [Boon] uxor Dielis Piterse

13-12-1705

Die decima tertia decembris ob. [Catharina]  uxor Stephani Claessen

24-..-1705

Die vigesima quarta ob. Servius Schamp

 

Nota anno 1698 ob. 8va decembris Sn. Bernarda, mater Dnu Rubens ……….  nostri

02-02-1705

Die secunda februarii ob.                  noverca consulis Cuijpers

 

                                   ob. Joannes de Lange

 

                                   ob. uxor Martini van Ginneken

 

                                   ob. uxor Adriani Senten

 

                                   ob.                       Kluts

20-08-1705

Die vigesima augusti ob. Allegonda vidua Corneli Joosten

26-08-1705

Die vigesima sexta ob. Joannes Doornmael

03-10-1705

Die 3 octob. ob. Adrianus Geert Crijnen

07-10-1705

Die septima octobrii ob. Catharina uxor Theodori van Gool

 

Anno 1706

24-01-1706

Die vigesima quarta ob. D. Reijnerus van Hessel thesaurarius ecclesia nostra

 

[schatbewaarder {=penningmeester} van onze kerk]

05-03-1706

Die 5e martii ob. Petrus Henricus Rommens

01-04-1706

Die 1 aprilis ob. Joannes van Iersel

06-05-1706

Die sexta maii ob. Cornelius Jansen van den Oostend

21-05-1706

Die vigesima prima maij ob. Huijbrecht Hendrix

22-05-1706

Die vigesima secunda maij ob. Adrianus de Moij

16-08-1706

Die decima sexta augusti ob. Maria Cornelissen Coox [Cocx]

20-08-1706

Die vigesima augusti ob. Adrianus Schauwen

08-09-1706

Die octava septembris ob. Arnoldus van Roosendael

16-09-1706

Die decima sexta septembris ob. uxor Permies

25-09-1706

Die vigesima quinta ob.               famulus [knecht van] Joannis de Neef

25-09-1706

Die vigesima quinta ob. D.                      Slingerlandt

28-09-1706

Die vigesima octava ob. due proles Adriani Clijnaert

12-11-1706

Die duodecima novembris ob. Elisabeth Jans

21-12-1706

Die vigesima prima decembris ob. Laurentius Look

 

Anno 1707

15-02-1707

Die decima quinta februari ob. Joanna van Krikigen

08-03-1707

Die octava martii ob. Maria filia Theodorii Laets

15-03-1707

Die decima quinta martii ob. uxor Cornelii Strijkers

24-03-1707

Die vigesima quarta ob. Stephanus van den Bergh

30-03-1707

Die trigesima martii ob. Cornelia Vosch uxor Capoen in Oostenbergh

10-04-1707

Die decima aprilis ob. Adrianus Pauwelse Gouverneur

08-03-1707

Die octava martii ob. Adriana Hagens

 

ob. J……….  famulus D. van Huijsen

09-05-1707

Die nona maij ob. Helena filia Huberti van Ouers

16-08-1707

Die decima sexta augusti ob. Anna Clenaerts filia Adriani Cleijnaert

31-08-1707

Die trigesima prima augusti ob. Rijnaardus van Soest

 

ob. sororius Bartholomeus Weckers

06-09-1707

Die sexta septembris ob. Petrus filius Adriani Gouverneur

 

Anno 1708

08-03-1708

Die octava martij ob. Marcellius Laets

09-04-1708

Die nona aprilis ob. Petrus Marijnissen Mies in Noorthoeck

19-02-1708

Die decima nona februari ob. Joanna van der Hulpen

17-05-1708

Die decima septima maij ob. Joannes Jans Paschiers Eemans, sepultus in semiterio ad partem australem [begraven op het zuidelijk deel van het kerkhof]

22-05-1708

Die vigesima secunda maij ob. Martinus de Moije

22-05-1708

Die vigesima secunda mij ob. Maria Hermans Visschers

28-05-1708

Die vigesima octava maij ob. Marijnus van Ginneken in Palude Sti Martini

29-05-1708

Die vigesima nona maij ob. Michael Gouverneur in Outlandt

08-06-1708

Maria Peeters van de Riet in Noorthoek ob. die vigesima octava junij

20-07-1708

Die vigesima juli ob. Marijnis van den Eede in Noorthoek

03-08-1708

Die tertia augusti ob. Joannes Claessen in Stoofstraat

10-08-1708

Die decima augusti ob. Adriana Laar in Kaijestraet

12-09-1708

Die duodecima septembris ob. Cornelius Cuijpers ad litteras [volgens de briefjes]

20-09-1708

Die vigesima septembris ob. Maria Aert Jacobs uxor Adriani van Gastel

28-09-1708

Die vigesima octava septembris ob. Petronilla Wouters de Bont uxor Henrici van Rijssel

10-11-1708

Die decima novembris ob. Adam van Ierssel qui fuit 60 annis fidelis nostre custos [die 60 jaar trouw onze koster was]

10-12-1708

Die decima decembris ob. Marijken uxor Cornelij Vos

 

Anno 1709

 

Januarius

23-01-1709

Die vigesima tertia ob. Gaspar Raijmakers in palude Sti Martini

26-01-1709

Die vigesima sexta januarii ob. Adrianus den Braber in de Kerkstraet

10-02-1709

Die decima februarij ob. D. Maghdalena Middelhuijsen uor Dn Pauli van de Creke

24-03-1709

Die vigesima quarta martij ob. Joanna uxor Adriani van Gool in Kaijstraet

11-05-1709

Die undecima maij ob. Franciscus Visschers in Kerkstraet

15-05-1709

Die decima quinta maij ob. Joannes Adrianus Reijsbergen ex Oosterhout et erat famulus [uit Oosterhout en was knecht bij] Adriani Panen

07-06-1709

Die septima junij ob. Ludovicus van der Buijten qui infortunio tactus molae interijt [die ongelukkigerwijs door de molen werd geraakt]  {vader was molenaar}

08-06-1709

Die octava junij ob. Maria uxor Joannis van den Borne jubilaria in statu conjugali [jubilaris in huwelijkse staat]

17-06-1709

Die decima septima junij ob. Cornelius Schijvenaer ex Bosschendijck

18-06-1709

Die decima octava junij ob. Jacoba Dirven vidua Cornelij Cuijpers ad litteras

19-06-1709

Die decima nona junij ob. Henricus van Leijenbeurgh in Noorthoek

11-08-1709

Die undecima augusti ob. Joanna Adriani Faes, subito absque sacramentis (plotseling overleden zonder sacramenten)

01-09-1709

Die prima septembris ob. Adriani Bastiaenssen Engelen

09-10-1709

Die nona octobris ob. Henricus Laats in platea vulgo de Kerckstraet subsigno de Vrachtkaar [in de Kerkstraat, onder het teken van de Vrachtkar]  {herberg; thans onderdeel van voorgevel voormalig St. Louis}

21-10-1709

Die vigesima prima octobris ob. Cornelia Gol uxor Dr ? Timmermans et antea [voorheen] uxor Nicolai Mies vicarij [plaatsvervanger] in Noorthoeck

10-11-1709

Die decima novembris ob. Lucia Brabers quondam uxor [eertijds vrouw van] Joannis Wilmen van de Vieweij moriens vero uxor [nu vrouw van] Joannis Peeters in Outlant

 

Anno 1710

16-01-1710

Die decima sexta januarij ob. Adrianus Alberechts in palude Sti Martini

19-01-1710

Die decima nona januarij ob. Adriana Cornelissen Aerlaets in Outlant uxor Cornelis Adriaenssen Haegenaers

20-02-1710

Die vigesima februarij ob. Maghdalena Martiael in loco vulgo aen den boght

02-03-1710

Die secunda martij ob. Henricus Wouters van Helmont

03-03-1710

Die tertia martij ob. Antonia Adriaenssen vidua Joannis Huijbrechts van den Brant

10-03-1710

Die decima martij ob. Sebastianus Jongenelen habitans in platea vulgo Bosschendijck

13-03-1710

Die decima tertia martij ob. plenaris administratus Jacobus Pieters Vos in palude Sancti Martini

27-03-1710

Die vigesima septima martij ob. Adrianus Centum Buijs pl.adm. in palude Sti Martini

17-03-1710

Die decima septima martij ob. D. Josephus Bierstekers filius Henricus Bierstekers et Maria Dingemans fuit hic sicut et pater eius Ecclesiae nostrae Catholicae Thesaurarius [was hier evenals zijn vader schatbewaarder van onze katholieke kerk]

21-04-1710

Die vigesima prima aprilis ob. Michael Jans van Blerck, 16 annorum, qui fecerat primam communionem in infirmitate sua [die tijdens zijn ziekte de eerste Communie ontving]

12-05-1710

Die duodecima maij ob. Joannes Rommens Matiens in Kerkstraet

03-07-1710

Die tertia julij ob. Johanna Huijbrechts Verhulst vidua Joannis Cornelissen Bierstekers

02-08-1710

Die secunda augusti ob. Godefridus Dingenmans Schoenck in Outlant

28-08-1710

Die vigesima octava augusti ob. Petronilla Adriaenssen Coevoets qua fecit primam communionem in infirmitate sua [deed 1e communie in het ziekbed]

09-09-1710

Die nona septembris ob. Guilielmus Struijck braxator in Foro Porcorum [brouwer op de Varkensmarkt]

20-09-1710

Die vigesima septembris ob. Arnoldus Bedaf in cavea  [in de kelder]

24-09-1710

Die vigesima quarta septembris ob. Joanna Laets filia Theodori Laats

28-11-1710

Die vigesima octava novembris ob. Joannes Linders van der Poel in platea vulgo Venckelstraet

08-12-1710

Die octava decembris ob. Josina Adriaens van Oosterhout

18-12-1710

Die decima octava decembris ob. Anna Lauwen van Surendonck vidua Adriani den Braber in platea vulgo de Kerkstraet

19-12-1710

Die decima nona decembris ob. Jacobus Janssen van Dongen in Outlant et erat sextum annorum et recipit extremam unctionem [was zes jaar en ontving het H. Oliesel]

21-12-1710

Die vigesima prima ob. Maria Janssen van Dongen undecim annorum et recipit extremam unctionem tantum [elf jaar en ontving slechts het H. Oliesel]

 

Anno 1711

07-01-1711

Die septima januarij ob. pl. adm. Marijnus Adriaenssen Verbant

26-01-1711

Die vigesima sexta januarij ob. Maria Catharina Gruijters  pl. adm.

10-02-1711

Die decima februarij ob. Petrus Adriaens Verbant  pl. adm.

11-02-1711

Die undecima februarij ob. Marijnus Wouters in Capelstraet recepta tantum extrema unctione

20-03-1711

Die vigesima martij ob. Marijnus Geertssen Mol in Capelstraet  pl. adm.

21-03-1711

Die vigesima prima martij ob. Joanna Brouwers  pl. adm.

24-03-1711

Die vigesima quarta martij ob. Cornelius van Lier  pl. adm.

09-04-1711

Die nona aprilis ob. Rumoldus Janssen Matiens suscepta extrema tantum unctione ob juvenites annos [slechts het laatste oliesel toegediend in vanwege zijn jeugdige leeftijd]

15-04-1711

Die decima quinta aprilis ob. Ludovicus Bosch suscepta solummodo extrema unctione : erat enim prae occupatus [allen het H.Oliesel toegediend, want hij was reeds tevoren bediend]

16-04-1711

Die decima sexta aprilis ob. Bartholdus Janssen  pl. adm.

29-04-1711

Die vigesima nona aprilis ob. Theodorus van Gool  susc. sacr.

03-05-1711

Die tertia maij ob. Walterus Marijnus Buijs sacr. prae munitus

13-05-1711

Die decima tertia maij ob. Antonius Rommens Matiens  pl. adm.

16-05-1711

Die decima sexta maij ob. Joannes Marijnissen de Goij ex Oude Tonge

09-06-1711

Die nona junij ob. Joannes Luijx in palude Sti Martini  pl. adm.

17-06-1711

Die decima septima junij submersus [verdronken] est Cornelius Luijckx

11-07-1711

Die undecima julij ob. Rosendalij plenaris administrata Maria Theresia van Borkom est sepulta hic in Oudenbosch

24-07-1711

Die vigesima quarta julij ob. Joanna Jacoba Cremers ex Staijbroeck domi D. vidua Bierstekers pl. adm. est sepulta in Staijbroeck, non soluto nostro jure

04-08-1711

Die quarta augusti ob. in Noorthoeck Maria Thijssen aetatis sua plus quam 90 annorum seusceptis saccrementis [in de leeftijd van meer dan 90 jaar]

25-08-1711

Die vigesima quinta augusti ob. Ida Cornelissen Gulden uxor Michaelis van der Buijten

24-09-1711

Die vigesima quarta septembris ob. Bartholomaeus Weckers jubilaris in statu matrimoniali in platea vulgo Bosschendijck

18-10-1711

Die decima octava octobris ob. Henrica van Gulick uxor Joachim Laureijssen Mesch ad litteras

27-10-1711

Die vigesima septima octobris ob. Martinus van Ginneken in palude Sti Martini

23-11-1711

Die vigesima tertia novembris ob. Maria Janssen van Oorschot secunda uxor Judoci van de Vondel textoris [wever]

05-12-1711

Die quinta decembris ob. Michael Cornelissen Smidts

19-12-1711

Die decima nona decembris ob. in Outlant Joannes Adriaenssen Keuters

 

Anno 1712

10-01-1712

Die decima januarij ob. Cornelius Jans Kersten, famulus D. Boerbergen, qui reliquit ecclesiae nostrae 10 florenos et quatuor florenos pro pauperibus [knecht van D.B., die onze kerk 10 fl. naliet en 4 fl. voor de armen]

17-01-1712

Die decima septima januarij ob. Adrianus de Groen, cultrifex insignis et praeclarus vir [messenmaker een uitstekend  en voortreffelijk man]

05-02-1712

Die quinta februarij ob. Anna Peeters van Doremael, obstetrix insignis uxor Caroli Pruijmboom [uitstekende vroedvrouw]

05-02-1712

Eodem die ob. Petrus Lambrechts in platea vulgo Kaijstraet, maritus Maria van Gool

14-02-1712

Die decima quarta februarij ob. ad litteras Cornelius Adriaenssen van Ierssel relicta vidua cum 4terna prole [liet een weduwe met een 4-tal kinderen na]

23-02-1712

Die vigesima tertia februarij ob. in palude Sti Martini Gerardus Luijckx, maritus Adriana Peeters de Wael

08-04-1712

Die octava aprilis ob. in palude Sti Martini in domo de Queeck [in huize De Queeck] Petrus Bus

19-04-1712

Die decima nona aprilis ob. Cornelia Cornelissen Timmermans uxor Joannes Peeters van Vledingen

19-04-1712

Eodem die ob. in platea vulgo Galgenstraet, Nicolaas Kortsmidt

21-04-1712

Die vigesima prima aprilis ob. Margarita de Wit uxor Balthasaris Joosten van Roosendaal

03-05-1712

Die tertia maij ob. Cornelia Dingemans nate Gastelersis, erat hic ancilla [dienstmeid van] Cornelij Roelen

08-05-1712

Die octava maij ob. Adriana Cornelissen van den Bergh uxor Cornelij Sprangers in platea vulgo Bossendijck

20-05-1712

Die vigesima maij ob. Angela Maria Smolders, innupta

17-06-1712

Die decima septima junij ob. Nicolaas Loenik ex Rosendael, est hic sepultus et soluta sunt duplicia jura [dubbele rechten zijn betaald]

21-06-1712

Die vigesima prima junij ob. in Outlant Joannes Marijnissen Mol, innuptus

18-07-1712

Die decima octava julij ob. Martinus Aerden van Hoogerheijen innuptus in platea vulgo Kaijstraet in domo [ten huize van] Cornelij Smout

09-08-1712

Die nona augusti ob. Guilielmus Eeckelmans numquam uxoratus (nooit getrouwd) pl. adm. in platea vulgo Capelstraet

22-08-1712

Die vigesima secunda augusti ob.  pl. adm. Joannes Fiole maritus [man van] Mariae van den Brant

23-08-1712

Die vigesima tertia augusti ob. Joanna Peeters Coevoet filia innupta in platea Kaijstraet

16-09-1712

Die decima sexta septembris ob. Guiliemus Verhaeges qui immediate hoc est pridie ante mortem contraxit matrim {matrimonium} cum acatholica quae est conversa ad nram {nostram} fidem iterumque perversa  [G.V. die onmiddellijk voor zijn dood, dat is de dag daarvoor, een huwelijk heeft gesloten met een niet katholieke vrouw, die bekeerd is tot ons geloof en weer afvallig is geworden]

17-09-1712

Die decima septima septembris submersus est Petrus Vosch uxoratus

19-09-1712

Die decima nona septembris ob. pl. adm. Helena Schoenck vidua Adriani Pauwels Gouverneur in platea Bossendijck

29-09-1712

Die vigesima nona ob. Maria Cornelissen van den Eijnde innupta  pl. adm.

18-10-1712

Die decima octava octobris ob. Elisabeth Danckaerts vaga, quae quidem cum marito suo habitabat op het Gors, sed numquam hic sunt habiti pro incolis. Quod hic addo ne noster locus de Oudenbosen gravetur eius prole. [E.D., zwerfster, die weliswaar met haar echtgenoot heeft gewoond op het Gors, maar zij zijn hier nooit gehouden voor ingezetenen. En dit voeg ik hier toe opdat onze plaats Oudenbosch niet wordt bezwaard met haar nageslacht.]

26-10-1712

Die vigesima sexta octobris ob. Martinus van Beers relicta vidua cum varia prole

29-10-1712

Die vigesima nona ob. Michael Haegenaers in Outlandt relicta vidua cum varia prole

06-11-1712

Die sexta novembris ob. Nicolaas Janssen van Oers textor, rite praemunitus valde insignis catholicus vir [wever, volgens de rite gesterkt een zeer uitstekend katholiek man]

10-12-1712

Die decima decembris ob. Petrus Massiaal. Non administratus fuit enim tota vita sua habitus ut simplex ac captus mente [is niet bediend, want heel zijn leven is hij gehouden voor een eenvoudige van geest]

 

Anno 1713

11-01-1713

Die undecima januarij ob. Petrus Lason Satelles, relicta vidua cum unica prole

28-01-1713

Die vigesima octava januarij ob. Angela Maria Laats uxor Cornelij van der Vleet in platea vulgo Kerkstraat obijt in partu [overleed tijdens de bevalling]

05-03-1713

Die quinta martij ob. Aldegondis Boons uxor Willebrordi van der Hulpen in platea vulgo Kerckstraet

06-03-1713

Die sexta martij ob. Maria Marijnissen van de Riet 17 annorum recepta solummode extrema unctione in paluda Sti Martini

08-03-1713

Die octava martij ob. Jacobus Essels adolesens circiter 14 annorum, recepta tantum extrema unctione quia impeditus discenteria non poterat recipere viaticum. [J.E., adolescent van ongeveer 14 jaar, nadat slechts het H.Oliesel was ontvangen, omdat hij gehinderd door dissentrie het viaticum (hostie) niet kon ontvangen]

18-03-1713

Die decima octava martij ob. Nicolaas van Blerck in platea vulgo Venckelestraet, relicta uxore vidua oique  prole adultae. [terwijl zijn vrouw als weduwe achterbleef met alle kinderen van bijna volwassen (leeftijd)].

25-03-1713

Die vigesima quinta martij ob. Joanna Cornelissen van Steen relicta vidus et unica prole [terwijl (haar man) als weduwnaar achterbleef met een kind].

08-05-1713

Die octava maij ob. Petrus Marijnissen Kortsmit 8 circiter annorum suscepta extrema unctione

11-05-1713

Die undecima maij ob. Arnoldus van Someren alias Nout den visdrager  fuit  pl. adm.

19-05-1713

Die decima nona maij ob. Petronilla Aerden van Dongen 16 circiter annorum recepta tantum extrema unctione

28-05-1713

Die vigesima octava maij ob.  pl. adm. Antonius Claessen van Lisdonck in loco vulgo dicto Cales hoeck qui erat ultra 70 genarius. [die meer dan 70 jaren oud was; letterlijk: die voorbij een 70-jarige was]

07-06-1713

Die septima junij ob. Angela filia Arnoldi van Someren innupta  pl. adm.

10-06-1713

Die decima junij ob. Dymphna Diriven Klijn

21-06-1713

Die vigesima prima junij ob. Anna Dirixen Klijnes ex Prinselandia, hic administrata et mortua et in Gastel sepulta

23-06-1713

Die vigesima tertia junij Anna van Leijenbeurgh obijt

01-08-1713

Die prima augusti ob. Jacobus Marijnissen van Ginneken 21 annorum pl. adm.

05-09-1713

Die quinta september ob. pl. adm. Catharina Laats uxor Adrinai  Schoeik in platea vulgo de Kerkstraat

20/18-09-1713

Die vigesima dico decima octava september ob. pl. adm. Maria Hendrix uxor Joannes Teunen van den Eeden in platea vulgo Bossendijk

10-10-1713

Decima octobris ob. Antonius Janssen de Groen suscepta tantum extrema unctione quia minorennis erat. [ontving slechts het laatste H. Oliesel daar hij minderjarig was]

10-12-1713

Die decima decembris pl. adm. vivere desijt [verwisselde dit leven] Joanna Adriaenssen van Gastel uxor Joannes van Gool in platea vulgo de Kaijstraet

11-12-1713

Die undecima decembris ob. pl. adm. Bartholomeus van Oeckelen uxoratus in Kaijstraet

12-12-1713

Die duodecima decembris discessit ex hac vita Joanna van Poppel uxor Henrici van Doremael ad litteras

 

Anno 1714

27-??-1714

Die vigesima septima (maand??) ob. et submersus ac sub glacie suffocatus est Marijnus van Oeckelen aetatis XI annorum [verdronken en onder het ijs gestikt M.v.O. elf jaar oud]

28-??-1714

Die vigesima octava (maand niet vermeld) ob. Jacobus, D: Janssen van den Oostenbergh

09-03-1714

Die nona martij ob. in domo nostrae pastoratus D. Maria Gijsens plusquam octogenaria rite praemunita SS sacramentis, quae cohabitavit hic tribus pastoribus , Sci (=scilicet) RR Duus Haller, Rubens en Wambacq  spat circitur 48 annorum et mortua est. [stierf in de pastoorswoning M.G., die meer dan 80 jaren oud was en volgens de rite is gesterkt met de heilige sacramenten en die hier heeft samengewoond met drie pastoors, te weten de eerbiedwaardige heren Haller, Rubens en Wambacq gedurende een periode van 48 jaren].

19-03-1714

Die decima nona martij ob. in palude Sti Martini Elisabeth Wouters uxor Henrici Vosch

03-04-1714

Die tertia aprilis ob. Arnoldus van Gastel, fatuus filius [onnozele zoon van] Adriani van Gastel

29-04-1714

Die vigesima nona aprilis ob. D. Maria Schrauen vidua Henrici Bierstekers

29-04-1714

Die item ob. Cornelia Adriaens van den Eeden in palude Sti Martini

21-06-1714

Die vigesima prima junij ob. Petrus Schamp   Dunkerkanus  habitatione [afkomstig van Duinkerken]

08-07-1714

Die octava julij ob. Adriaentien Jane Shijvenaers recepta tantum extrema unctione

10-07-1714

Die decima julij ob. Petronilla Spanen

24-07-1714

Die vigesima quarta julij ob. Gertrudis Sprangers

31-07-1714

Die trigesima prima julij ob. Theodorus Schoenck

25-09-1714

Die vigesima quinta septembris ob. Maria Hermans van Sonseel

18-11-1714

Die decima octava novembris ob. Frans Hagenaers in Outlandt

19-11-1714

Die decima nona novembris ob. Joannes Elsacker

..-12-1714

Die            decembris ob. in Noorthoeck Cornelis Dirixen Keldermans {Noorthoek in Zegge}

 

Anno 1715

15-01-1715

Die decima quinta januarij ob. Gertrudis van Gool

15-01-1715

Eodem die ob. Elisabeta filia legitima Leonardi de Bont 10 annorum recepta tantum extrema unctione

05-02-1715

Die quinta februarij ob. Christophorus Dam in Noorthoeck

15-02-1715

Die decima quinta eiusdem mensis febr. ob. Cornelius filius eiusdem Christophori Dam utrique obijt morbo pestifero [beiden overleden aan de pest]

19-02-1715

Die decima nona februarij ob. Maria Marijnissen van Ginneken innupta

20-02-1715

Die vigesima februarij ob. Henricus Stoffelen Timmermans viduus

10-03-1715

Die decima martij ob. Cornelius van Blerck viduus nulla relicta prole, habitarerat per 30 circiter annos in Oude Tonge et venit huc a pancis diebus. [C.v.B., weduwnaar zonder kinderen, woonde circa 30 jaar in Oude Tonge en was enkele dagen geleden hiernaartoe gekomen]

26-03-1715

Die vigesima sexta martij ob. Cornelius Francen Hagenaers viduus in Outlant

07-04-1715

Die septima aprilis ob. in Capelstraat Stephanus Claessen relicta vidua cum trina  prole

10-04-1715

Die decima aprilis ob. op het Gors Maria Visschers innupta

21-04-1715

Die vigesima prima ipso die Paschatis ob. Maria Geerts uxor Cornelij Smaut in platea vulgo Kaijstraat (21 april 1715 was inderdaad 1e paasdag)

23-04-1715

Die vigesima tertia aprilis ob. op de Queecq  plusquam septuagenaria Adriana                     uxor                    Sips

27-04-1715

Die vigesima septima aprilis ob. Elisabeth Antonissen Breda vidua Walter van Helmont in palude Sti Martini

09-05-1715

Die nona maij ob. Maria Petrus de Gruijter innupta quae hic apud amplissimum Dominum Rubens landecanum districtus Bergozomensis et hic pastorem per octodecim (18) annos cohabitavit [ongehuwd, die hier bij de verheven heer Rubens, landdeken van het district Bergen op Zoom en hier pastoor gedurende 18 jaar samenwoonde]

12-05-1715

Die duodecima maij ob. Aegidius van Huijsen dijckgravius de Outlant, relicta vidua Antonia Otgens cum bina prole

12-05-1715

Eodem die duodecima ob. Catharina Ravenz vidua Cornelis Verbant habitarerat cum marito suo in Alphen et hic mortua est in Venckelstraat  plusquam 70naria circiter 90naria apud filium suum Adrianum Verbant [die met haar man in Alphen woonde, hier in de Fenkelstraat is overleden, meer dan 70 jaar oud; ongeveer 90 jaar,  bij haar zoon Adrianus Verbant (in de Fenkelstraat overleden)]

16-05-1715

Die decima sexta maij ob. Cornelia Adriaenssen Gommers in Ouland vidua Joannes Wijnen morte praeoccupata sine sacramentis, sancte tamen ab pie vivat [is overleden voordat de sacramenten konden worden toegediend; heeft echter godsvruchtig en voorbeeldig geleefd]

20-05-1715

Die vigesima maij ob. in palude Sti Martini Maria Centen Buijs vidua nulla relicta prole pl. adm.

23-05-1715

Die vigesima tertia maij ob. Henricus van Loon relicta uxor sine ulla prole

29-05-1715

Die vigesima nona maij ob. Joanna Mertens van Gils uxor borgemeester Cornelij Verhoeven plusquam 80naria  pl. adm.

15-06-1715

Die decima quinta junij ob. Antonia Otgens vidua Dn Aegidij van Huijsen qui obijt hac anno 12 maij [op 25 juni overleed A.O., weduwe van de heer A.v.H. die dit jaar 12 mei overleed]

23-06-1715

Die vigesima tertia junij ob. D’mella Cornelia Bierstekers filia devota quae sub me cum hic essem vicarius Bernardina devota facta est

25-06-1715

Die vigesima quinta junij ob. subitana morte Brigitta Cornelissen Loij uxor Adriani Cremers (zie huw Odb. 18-10-1676)

26-06-1715

Die vigesima sexta ob. plenarie administrata Guilielma Thomassen

02-07-1715

Die secunda julij ob. hic Joannes Hendrix juvenis Rucvensis qui ex Zelandia huc infirmus adventus  est et plenarie administratus e vita discissit [jongeman uit Rucphen, die vanuit Zeeland hier ziek aankwam en geheel voorzien van de sacramenten het leven liet]

12-07-1715

Die duodecima julij ob. in Oudtlant Maria Wilmen Oppenbrouwer jubilaria in statu matrimoniali a 6 annis et uxor Petris Jacobs quae discissit ex hac vita morte valde subitania quaerens enim in vicina caules vulgo lanikbeenen expiravit cum caulibus in manu. [jubilaris in de huwelijkse staat sinds 6 jaar en vrouw van P.J., die uit dit leven ging door een zeer plotselinge dood, want terwijl zij in de buurt om kolen vroeg, die men in de volkstaal lanikbeenen noemt, stierf zij met de kolen in de hand].

30-08-1715

Die trigesima augusti ob. Nicolaas Jans de Neef fere 8 annorum recepta ttum (tantum) extrema unctione

10-09-1715

Die decima septembris ob. Dn Adriana Crol uxor Francisci Otgens, qui post obitum eius dedit Ecclesiae nostrae  pulchrum (die na zijn overlijden onze kerk nieuwe versiering schonk)

14-09-1715

Die decima quarta 7bris ob. Dijmphna Loenck vidua Guilielmi Struijck, relicta prol numero 9 in Foro Porcorum [de Varkensmarkt]

17-09-1715

Die decima septima 7bris ob. grtisi (?)  Dionisius van  Noeveren, uxoratus nulla tamen relicta prole ob. in platea Kaijstraet

16-09-1715

Die decima sexta 7bris ob. Godefridus Janssen van Thoor aetatis 14 annorus ttum (tantum) recepta extrema unctione

23-09-1715

Die vigesima tertia 7bris ob. Maria Cornelissen van Oosterhout uxor Marijn Gulden ad litteras

27-10-1715

Die vigesima septima octobris ob. Livina van Ierssel maritata relicta unica prole de viro  seu marito priore [gehuwde vrouw liet een kind, van haar eerste man na]

17-11-1715

Die decima septima novembris ob. Abraham van Haren viduus plusquam octogenarius

18-11-1715

Die decima octava novembris ob. Zoa alias Soetien Francen Hagenaers 22 annorum insignis filia ac devota. [een voorbeeldige en getrouwe dochter]

11-12-1715

Die undecima decembris ob. in Stoofstraet Thomas Smolders sutor [schoenmaker], relicta vidua cum varia prole adulta tamen

18-12-1715

Die decima octava 10bris ob. ad litteras, plenarie administrata Maria van den Brant vidua Joannis  Fiole

20-12-1715

Die vigesima 10bris ob. Catharina Cluts uxor Joannes Schamp pl. adm.

 

Anno 1716

05-01-1716

Die quinta januarij ob. extreme unctus lithurgia Dnus Michael Aertssen capitaneus sub Statibus Hollandea relicta vidua cum 6taplici prole, qui fuit circiter 80genarius [voorzien van het laatste Oliesel stierf M.A., kapitein onder de staten van Holland met nalating van een weduwe en 6 kinderen, die ongeveer een 80jarige was]{omdat niet duidelijk is of er staat genarius of genaria is niet vast te stellen of die 80 jaar op de overledene of op zijn weduwe betrekking heeft}

09-02-1716

Die nona februarij ob. Joanna Geertsen Verholen  innupta in Outlandt  pl. adm.

14-02-1716

Die decima quarta februarij ob. Adriana Coevoet innupta  pl. adm.  ad litteras

20-03-1716

Die 20 martij ob. Kommer Peeters  pl. adm.  in platea vulgo Venckelstraat

31-03-1716

Die ultima martij o. in Outlant Christianus van der Veen maritus  pl. adm.

10-04-1716

Die decima aprilis ob in Outlandt Martinus Jacobs van Etten in vita sua borgemeester en gesworene van het Outlandt

 

Die           ob. Jacobus van Galen faber ferrarius [smid] relicta vidua cum varia prole

13-04-1716

Die decima tertia aprilis, sucundo die Paschatis ob. D. Petrus Bierstekers consul et consiliarius Ecclesiasticus postquam novem annis et podagra lecto cum summis doloribus decubuisset fuit exemplum patientae. [overleed P.B. raadsman en kerkelijk raadgever,  nadat hij negen jaren met jicht te bed had gelegen onder grote pijn,  hij was een voorbeeld van geduld]

 

Die          ob. Maria Janssen Marijnissen filia octodecim circiter annorum insignis et pia (ongeveer 18 jaar oud, voorbeeldig en godsvruchtig]

25-04-1716

Die vigesima quinta aprilis ob. Isabella Moonen  piissima uxor [vrome echtgenote van] Antonij van Vlimmeren

25-04-1716

Eodem die vigesima quinta aprilis discessit ex vita Matthias Hendrixen van den Brant innuptus in Outlant

25-04-1716

Die vigesima quinta aprilis ob. Maria van Blerck uxor Michaelis van Boesten

30-04-1716

Die trigesima aprilis ob. Antonius Adriaenssen de Groen 15 circiter annorum  pl. adm.

30-04-1716

Eodem die ob. Cornelius Brouwers  pl. adm.  15 circiter annorum

04-05-1716

Die quarta maij ob. Henricus Janssen van Axel in palude Sti Martini erat Sevenbergensis et casu venerat eo invisum suos amicos et est  pl. adm. [4 mei overleed H.J.v.A in de St. Maartenspolder. Hij was Zevenbergenaar en was toevallig daarheen (St.M.polder) gekomen om zijn vrienden te bezoeken]

18-05-1716

Die decima octava maij ob. Maria Peeters Timmermans alias (onleesbaar) relicta uprole cum vidus lutherane

09-06-1716

Die nona junij ob. Elisabeth Vosch innupta 50 circiter annorum

09-06-1716

Eodem die nona junij ob. Antonius Frijters plusquam 70genarius relicta vidua sine ulla prole

17-06-1716

Die vigesima septima junij ob. Margareta van der Buijten innupta 20 circiter annorum filia molitoris nri (nostri)  pl. adm. [dochter van onze molenaar]

05-07-1716

Die quinta juli ob. ad litteras  Joanna Matthijssen van Rijsbergen  pl. adm. 17 circiter annorum

25-08-1716

Die vigesima quinta augusti ob. D. Antonia Amsems plusquam 80naria vidua

05-09-1716

Die quinta septembris ob. Elisabeth Cox uxor Adriani Mesch pistoris [bakker] ad litteras

01-10-1716

Die prima octobris ob. Joanna van Ierssel uxor Henrici Coulil

08-10-1716

Die octava octobris ob. Cornelius van Severdonck innuptus filius Dijmphna van de Eijnde

13-11-1716

Die decima tertia novembris ob. Anna van de Sande vidua Ludovici Bosch

 

Anno 1717

09-01-1717

Die nona januarij ob. pl. adm.  Aegidius Peeters Heijnens

21-01-1717

Die vigesima prima januarij ob. Chileken Buijs plusquam nonagenaria  pl. adm.

31-01-1717

Die trigesima prima januarij ob. Henricus Rijssels relicta vidua cum bina prole

01-03-1717

Die prima martij ob. Gerardus filius Theodori Cox annorum undecim susc. extr. unct.

04-03-1717

Die quarta martij ob. Petrus filius Theodori Cox annorum circiter octo  extr. unct.

11-05-1717

Die undecima maij ob. Carolus Pruijmboom plusquam octogenarius  pl. adm.

26-05-1717

Die vigesima sexta maij  pl. adm. ob. Paulus van Actel relicta vidua 6triplici prole

09-06-1717

Die nona junij ob. in palude Sti Marini  pl. adm. Cornelius Keldermans vir valde honestus relicta vidua et 4 druplies prole [zeer eerzaam en eerlijk man, liet een weduwe en 4 kinderen na]

15-06-1717

Die 15 junij ob. in Outlandt Hubertus Hendrix van den Brant valde subitana (zeer plotseling)

30-06-1717

Die trigesima junij ob. Joannes Verreijt innuptus confector calciorum ligneorum ex Middelbeirs in Majorata Sijlva Ducensi [klompenmaker uit Middelbeers in de Meierij van ’s-Hertogenbosch]

06-07-1717

Die 6 julij ob. in palude Sti Martini Dijmphna Xarussen (=Carstiaenen)  Coppens uxor Joannes de Groen  pl. adm.

08-07-1717

Die octava julij ob. in palude Sti Martini Jacob Boot relicta uxore cum bina prole est  pl. adm.

 

Die                   ob. Petrus Jacobs jubilarius in Outlant viduus

08-10-1717

Die octava octobris ob. pl. adm. Joanna Adriansen Kersten 76 annorum vidua Joannis van der Poel

21-10-1717

Die vigesima prima octobris ob. Catharina Michielsen Gouverneur uxor Judoci Blommaerts in Outlant

12-11-1717

Die 12 novembris ob. Cornelia Rollens uxor Philippi Versiel 

14-11-1717

Die 14 novembris ob. Helena alias Beijken

18-11-1717

Die decima octava novembris ob. Anna van Aert vidua Henricus Otgens nulla relicta prole, nisi unico nepote eujus erat avia. [zonder kinderen na te laten, behalve een kleinzoon, van wie zij grootmoeder was]

22-11-1717

Die 22 novembris ob pl. adm. Vincentius Adriaanssen Buijs in palude Sti Martini relicta uxor cum 5triplia prole

04-12-1717

Die quarta decembris ob. pl. adm.  Maria Nuiten uxor Adriani Rutten

09-12-1717

Die nona decembris ob. Petrus Vroegens  pl. adm.

14-12-1717

Die decima quarta decembris ob. Anna van Blerq uxor Petrus Segers

 

Anno 1718

16-01-1718

Die 16 januarij ob. Gertrudis Stappers innupta ancilla Gaspari van Blerck subito sine ullo sacr. Absente Rmmi (Reverendissimi) sacerdote veniens ex summo saam domum. [G.S., ongetrouwde dienstmeid van G.v.B., plotseling gestorven zonder sacramenten. Bij afwezigheid van de eerwaarde pastoor kwam een priester uit een klooster..?..] 

18-01-1718

Die decima octava januarij ob. in palude Sti Martini  pl. adm.  Joanna filia Martini Goossen undecima circiter annorum

26-01-1718

Die vigesima sexta januarij ob. pl. adm.  plusquam 70genarius in nua vicinia (in de nieuw buurt) Adrianus Schoenck

08-02-1718

Die octava februarij ob. Theodorus Cox  braxator [brouwer] pl. adm.  relicta vidua cum 5 plici prole (liet weduwe met 5 kinderen na) {klopt precies. A.K.}

10-02-1718

Die decima febr. ob. subitana morte sine sacr. Dimhna Teunen Marcelis 13 annorum et inscripta erat pro prima. [plotseling gestorven zonder sacramenten D.T.M., 13 jaar oud en zij is ingeschreven voor de eerste (dag van de maand?)].

11-02-1718

Die undecima februarij ob. Joanna Huijbrechts van Ours relicto vidus et varia filia nupta in Majoratis Sijlvae Ducensi[(liet weduwnaar na en diverse getrouwde dochters in de Meierij van ’s-Hertogenbosch]

13-02-1718

Die decima tertia februarij ob. in palude Sti Martini  pl. adm.  Martinus Goossen relicta uxore Joanna Maria Noort cum 4 vel 5 plici prole

04-03-1718

Die quarta martij ob. apoplexia Henricus van Halteren tolonarius relicte uxore et nulla prole

15-04-1718

Die decima quinta aprilis ob. pl.adm.  Adriana Antonis Thijs uxor consulis Cornelij Andriessen van Etten

22-06-1718

Die vigesima secunda junij ob. Laurentius Geertssen ad litteras relicta vidua cum 4 plicis proles

21-07-1718

Die vigesima prima julij ob. in platea vulgo de Stoofstraat  pl. adm.  Adrianus van Eeckelen relicta vidua nulle prole

30-07-1718

Die trigesima julij ob. Op de Vaert  Maria Janssen Koninck vidua Nicolai Kortsmid  pl. adm.

11-09-1718

Die undecima septembris ob. in platea vulgo de Stoofstraat  pl. adm.  Elisabeth Roelen, pubes

15-09-1718

Die decima quinta septembris ob. post annorum infirmitatem Antonia Jans Kaerlee vidua Joannis Bierstekers

15-09-1718

Die 15 7bris ob. Joanna Bierstekers filia devota

16-09-1718

Die decima sexta 7bris ob. Henricus Pluijms  pl. adm.  relicta vidua gravida cum bina prole

15-10-1718

Die decima quinta octobris ob. in palude Sti Martini subitanea absque sacr. Jenneken Stevens Domini vidua

01-11-1718

Die prima novembris ob. pl. adm.  Catharina Damen ex ducata Juliacensi quae cum suo marito veniebat ex Somerdijck ubi laboraverant et ibant ad  patriam suam. [C.D., uit het hertogdom Gulik, die met haar man uit Somerdijk {waarsch. Sommelsdijk} kwam, waar zij werkten en zij gingen naar hun vaderland]

 

         obijt  subito et inventa est mortua in pede aggeris in palude Sti Martini Joanna Stevens mater Martini Goossens [J.S., moeder van M.G. plotseling overleden en dood gevonden aan de voet van de dijk in de Sint Maartenspolder]

 

         obijt Henricus  Warnaerts  ad litteras

 

Anno 1719

13-01-1719

Die 13 januarii ob. Arnoldus Jacobs van Oudenhoven, textor [wever] in Caleshoeck

02-02-1719

Die secunda februarij ob. Cornelius den Braber

 

                                   ob. Antonius Rubens in palude Sti. Martini, op de Queeck

 

                                               Adrianus Ruten viduus

 

                                               Henricus Coulil

 

                                               Maria Lauwen in Outlandt

 

                                               Henricus den Braber

10-03-1719

Die decima martij ob. Joannis Thomas de Moije

31-03-1719

Die 31 martij vidua van den Bergh

10-05-1719

Die decima maij ob. subito sine sacr. Bernardina Swart 18 circiter annorum

11-05-1719

Die duodecima maij ob. Adrianus Sijmons van Meir

08-07-1719

Die octava juli ob. subito sole suc. extr. unct.  Joachim Mesch

25-07-1719

Die 25 juli ob. Joannes Wilmen Cleemans

29-07-1719

Die 29 julij ob. Berent Laureijssen van de Made in via dum venerit ex Finarde [Fijnaart] subite sine adm.

31-07-1719

Die 31 juli ob. Cornelia van Cranenbeurgh ad litteras uxor Matthias van Doremael

01-08-1719

Die prima augusti ob. apoplexia (gestorven aan apoplexia) Antonius van Vlimmeren aliqualiter confessus et susc. extr. unct. tantum (enigermate gebiecht en slechts het H. Oliesel  toegediend)

06-08-1719

Die sexta augusti ob. Elisabeth Amulaeus uxor Dingman Bierstekers ad litteras

09-08-1719

Die nona augusti ob. Petrus Jacques Piltifex (?) prope molum

11-08-1719

Die undecima augusti ob. quidam operarius qui venerat in finart [Fijnaart] ex Gelria natus  10 huesd (?) et nomen eius erat …………[overleed een of andere dagloner, die in Fijnaart was gekomen, geboortig uit Gelderland ..(?).. en zijn naam was ……..]

18-08-1719

Die decima octava augusti ob. R. doms. Hubertus Neuts sacerdos domi  Dns. Francisci Otgens qui fuit avunculis (moedersbroeder) uxoris ditira..(?) [overleed H.N., priester ten huize van de heer F.O. die moeders broeder was van ..?..]

20-08-1719

Die vigesima augusti ob. Antonius de Haen relicta vidua cum unico prole

23-08-1719

Die vigesima tertia augusti ob. Dn. Norbertus van der Lee doctor medicus  pl. adm.

30-08-1719

Die trigesima augusti ob. post longum ac durturium morbum  (na een lange zelfs zware ziekte) Cornelius Becaf braxator [brouwer]

31-08-1719

Die trigesima prima augusti ob. pl. adm.  Joanna van Eeckelen uxor Francisci Tempelaers

13-09-1719

Die decima tertia septembris ob. susc. extr. unct. Jacoba van Wielen 9 circiter annorum

14-09-1719

Die 14 7bris ob. Henrica Willibrords van der Hulpen 8 circiter annorum susc. extr. unct.

16-09-1719

Die decima sexta septembris ob. expertissimus dns. Joannes van Hessel doctor medicus pl. adm.  ex cognatione eximij dni Hesselij theologiae lovanij famesi doctoris que interfuit consilio Tridentino. [de zeer ervaren heer J.v.Hessel, medisch doctor, uit de familie van de uitnemende heer Hesselius, beroemde doctor in de theologie aan de universiteit van Leuven, die aanwezig was bij het consilie van Trente]

19-09-1719

Die decima nona septembris ob. pl. adm.  Cornelis Capoen relicta vidua cum           proles

24-09-1719

Die 24 7bris ob. pl.adm. Matthias van Doremael viduus Cornelia van Cranenburgh

15-??-1719

Die vigesima quinta ob. D. Elisabeth Meunniken vidua D. Raijmen van Hessel thesaurarij ecclesia nostr

27-09-1719

Die 27 sept ob. pl. adm. Guilielmus Deswert nodif (..?..)

07-10-1719

Die septima octobri ob. pl.adm.  Theodorus Strijckers 15 annorum

08-10-1719

Die octava octobris ob. Nicolaas Meussen van Lisdonck 18 annorum pl. adm.

10-10-1719

Die decima octobris ob. pl. adm.  Margareta Harmans de Metser uxor consulis Andrea Cornelissen Francken

14-10-1719

Die 14 octobris ob. pl. adm.  Michael van der Buijten alias noster moliter (alias onze molenaar)

18-10-1719

Die 18 octobris ob. pl.adm.  Guililmus Jans van de Viewij in Outlant relicta vidua cum prole varia

18-10-1719

Die decima octava octobris ob. pl.adm.  Elisabeth Haegens innupta

04-10-1719

Die quarta octobris ob. in palude Sti Martini Guilielmus Centen Buijs  pl. adm.

06-10-1719

Die sexta octobris ob pl.adm.  Cornelia Janssen van Beeck in Capelstraat vidua

07-10-1719

Die septima octobris ob.pl.adm.  Maria Huijbrechts Frijters vidua Nicolai van Blerck in platea vulgo Venckelstraat

09-11-1719

Die nona novembris ob. Adriana van Breda vidua Guilielmi Centen Buijs qui 5 diebus obijt ante hanc [die 5 dagen voor deze dag overleed] {bedoeld wordt m.i. 5 weken geleden}

29-11-1719

Die vigesima nona novembris ob.pl.adm.  Joannes Sprangers satelles vulgo dit ondervorster

02-11-1719

Die secunda novembris ob. Margarite        {Vrints}   vidua Petri Francen Timmermans  pl.adm.  in Outlandt

04-12-1719

Die quarta decembris ob. pl.adm.  Adrianus Janssen Wijnen in Outlant relicta vidua et unica prole

11-12-1719

Die undecima decembris ob. pl.adm.  Henrica Tolenaer pubes in Kerkstraat

10-12-1719

Die decima decembris ob. Cornelius Petrus de Groen adolescens 18 annorum pl.adm.  in Stoofstraat

22-12-1719

Die 22 decembris pl.adm. obijt Marijnus Houttepen juvenus 20 et unius annorum in [21 jaar] Outlant

23-12-1719

Die 23 decembris ob. pl.adm.  Joanna Mesch innupta

29-12-1719

Die 29 obijt in Outlant plenarie administratus Petrus Govaerts Frijters relicta vidua cum 6 tuplici prole

 

Anno 1720

04-01-1720

Die quarta januarij ob. pl.adm.  Gerardus Jansen Buijs celebs in palude Sti Martini

07-01-1720

Die septima januarij ob. pl.adm.  Maria van Blaij

20-01-1720

Die vigesima januarij ob. Theodorus Laets pl.adm.  relicta vidua cum duplici prole adulta

20-01-1720

Eodem die pl.adm.  obijt Joannes Pauw relicta vidua cum varia prole

22-01-1720

Die vigesima secunda januarij ob. in Capelstraat Cornelis Jansen Aerts

26-01-1720

Die 26 januarij ob. pl.adm.  Cornelius Jongenelen

27-01-1720

Die vigesima septima januarij ob. Cornelius Jongenelen circa molam  pl.adm.  relicta vidua cum 5plici prole et paupercule domicilis (2x vermeld)

02-02-1720

Die 2 februarij ob. preoccupatus et sine viatico cum sola extrem. unctione Antonius de Groen pubes in palude Sti Martini [tevoren bediend en zonder het viaticum, enkel het laatste H. Oliesel]

04-02-1720

Die quarta februarij ob. pl.adm.  Joanna van Helmont uxor Joannis Strijckers

08-02-1720

Die octava februarij ob. in Outlandt Maria Hendrix van Helmont vidua Petri Govaerts Frijters pl. adm.

09-02-1720

Die nona februarij ob. subitane prae occupatus sine sacr. Claudius van der Poel [plotseling, tevoren bediend, zonder sacramenten]

??-02-1720

Die                  febr. Cornelius Petrus                          aan den bocht  pl.adm.

23-02-1720

Die vigesima tertia februarij ob. D’cella Elisabeth Otgens vidua expertissimi Dn. Nouwens doctoris medici et sepulta est in Westwesel [Wuustwezel]

27-02-1720

Die vigesima septima februarij ob. pl.adm.  Joannes Francen in Outlant

29-02-1720

Die vigesima nona februarij ob. op het Gors  Maria                             uxor Matthiae Beekers

04-03-1720

Die quarta martij ob. pl.adm.  Petrus Gouverneur pubes

16-03-1720

Die decima sexta martij ob. pl.adm.  Guilelma              vidua Lamberti de Langh

??-03-1720

Die                  martij ob. Henricua Swaans viduus  pl.adm.

??-03-1720

Die                  martij ob. Antonius de Groen susc. tantum extr. unct. in palude Sti Martini

22-03-1720

Die 22 martij ob. Elisabeth            {Stoffelen}  uxor Joannis Verholen in Caleshoek  pl.adm.

13-03-1720

Die vigesima tertia martij ob. Joanna                vidua Adriani Coevoet  pl.adm.

24-03-1720

Die 24 martij ob. palude Sti Martini                             ancilla  vidua Martini Goosens  pl.adm [dienstmaagd van de weduwe M. Goosens]

25-03-1720

Die vigesima quinta  ob. in Caleshoek Elisabeth Wagemakersch uxor Joannis van Beers susc. tantum extr. unct.

29-03-1720

Die 29 martij ob. Cornelia vidua duorum maritorum, vocatus Ika Huijben Neel (?) est pl.adm.  in Caleshoek [weduwe van twee mannen, genaamd: Ika Huijben Neel]

30-03-1720

Die 30 martij ob. Anna Schamp  pl.adm.  uxor Arnoldus Cluts jubilaria

05-04-1720

Die quinta aprilis ob. in palude Sti. Martini Joannis de Groen  pl.adm.  viduus

05-04-1720

Eodem die ad molam [bij de molen] obijt Gijsbertus de Moije  pl.adm.  relicta vidua cum 7plici prole

10-04-1720

Die decima aprilis ob. circa molem quidam [bij de molen een zekere] Petronilla vaga  [vreemdelinge] pl.adm.

18-04-1720

Die 18 aprilis ob. Adriana       {van Aert} vidua Gijsberti de Moije  pl.adm.  cuius maritus obierat quinta aprilis [wier man 5 april overleed]

20-04-1720

Die vigesima aprilis ob. Michael van Campenhout relicta vidua relicta vidua 7plici prole fuit farmacopola et chirurgus est pl.adm.

04-05-1720

Die 4 maij ob. Cornelius Dilen viduus ad litteras  pl. adm.  non relicta posteritate

14-05-1720

Die 14 maij ob. Jacobus Mesch  pl.adm.  sutor [schoenmaker] in platea vulgo de Kerkstraat

19-05-1720

Die decima nona maij ob. cum solo viatico praemissa tamen generale confessione Nicolaas van der Ende innuptus prae occupatus est ne acceperat extr. unctione. [overleed met enkel het viaticum en een algemene biecht, N.v.d.E., ongetrouwd, bediend maar niet het laatste Oliesel ontvangen]

30-05-1720

Die trigesima maij ob.  pl.adm.  Meijntien alias Guilielma Cornelissen Maes uxor Arnoldi den Braber in platea vulgo Stoofstraat

04-06-1720

Die 4 junij ob. pl.adm.  in platea vulgo Kaystraet Antonius Timmermans carpentarius [timmerman] relicta vidua cum bina prole

07-06-1720

Die septima junij ob. Rumoldus Christiaenssen Cales  pl. adm.  relicta vidua cum 4plici prole

 

                        ob. Petrus van den Brandt pubes

 

                        ob. Guilielma Roelen uxor Cornelij Bedaf  pl.adm.

13-08-1720

Die 13 augusti ob. Cornelius Bedaf  pl.adm.

15-08-1720

Die 15 augusti in festo assumpt. B. Maria ob. Marijnus Bierstekers pubes 16 circiter annorum

27-08-1720

Die 27 augusti ob. pl.adm.  Maria Wilm Aert Jacobs vidua Cornelij  Capoen

27-08-1720

Die 27 augusti ob. pl.adm.  Adrianus van den Bosch pubes

05-10-1720

Die quinta octobris ob. in palude Sti. Martini Guilelmus van den Buijs pl.adm. (geheel doorgehaald)

06-10-1720

Die sexta octobris ob. Cornelia Jacobs van Beeck  pl.adm. in Capelstraat vidua (geheel doorgehaald)

29-08-1720

Die vigesima nona augusti ob. pl.adm.  Anna Oppenbrouwer uxor Matthia van Risbergen op de Schans bij het veer

01-09-1720

Die prima septembris ob. pl.adm.  Joanna Mies uxor Joannes van Blerck in Venckelstraat

02-09-1720

Die secunda septembris ob. pl.adm.  in platea Venckelstraat Joanna Cornelissen Mies uxor Joannis van Blerck  (2 x vermeld)

03-09-1720

Die tertia septembris ob. pl.adm.  Petronella Schalke uxor Joannis Vosch in platea Kerckstraet

09-09-1720

Die nona septembris ob. pl.adm.  Cornelius van Soest pubes filius Thomas van Soest Adriana van Blincken in Kaijstraet sub signo coronae [onder het teken van de kroon]  {m.i. in de door ons gekende herberg de gekroonde ring}

22-09-1720

Die vigesima secunda septembris ob. pl.adm.  Anna Vissers vidua Cornelij den Braber fabri lignarij [timmerman]

24-09-1720

Die 24 septembris ob. pl.adm.  Catharina van Boxel vidua trium anorum relicta triplici prole

29-09-1720

Die vigesima nona septembris ob. pl.adm. Joannes van Iirssel pubes annorum circiter 14

04-10-1720

Die quarta octobris ob. pl.adm.  Cornelia Cooters (vlgs huw Odb 14-10-1712) uxor secunda Cornelij Sprangers in platea Bosschendijck

08-10-1720

Die octava octobris ob. Fredericus Brouwers pubes 18 circiter annorum pl.adm.

   
18-10-1720

Die decima octava octobris ob. Maria Gilissen alias moijtien marie omnibus chara et Christian amabilis hospita sub signo de Swaen uxor Guilielmi van Hessel  pl.adm.  nulla relicta prole [overleed M.G., alias  {ik denk}:moeder marie, geliefd door allen en door christenen, gastvrouw {in de herberg} onder het teken de Swaen, echtgenote van G.v.H. ten volle bediend zonder kinderen na te laten]

29-11-1720

Die vigesima nona novembris submersa est Anna Bedaf filia 25 circiter annorum innocens (rechtschapen)

19-11-1720

Die decima nona novembris ob. Cornelia Coosmans tredecim circiter annorum susc. extr. tantum unctionem et praeoccupata est

04-12-1720

Die quarta decembris ob. pl.adm.  Adrianus Huijbrechts van de Brandt habeus tertiam suam uxorem (leefde met zijn derde echtgenote)

07-12-1720

Die septima decembris ob. pl.adm.  Joanna Stoffelen innupta

09-12-1720

Die 9 decembris ob. in Outlandt Joanna Mertens van Etten  pl.adm.  uxoris Guilielmi Peeters

09-12-1720

Die 9 decembris ob. Antonius Smolders  pl.adm.  relicta vidua pauper cum 5plici prole

15-12-1720

Die decima quinta decembris ob. hic D’naella Anna Maria Ansems  hic nata quae postea inivit matrimonium D. Kints et modo vidua obijt hic accepta extr. unct. (zie huw Odb. 11-1-1698) [A.M.A., hier geboren, die later een huwelijk aanging met D.K. en als een weduwe hier stierf. Zij heeft het laatste Oliesel ontvangen].

16-12-1720

Die decima sexta decembris ob. pl.adm.  Adriana Peterssen Bols vidua Antonij Ribbens  op de Queeck

21-12-1720

Die vigesima prima decembris ob. Petronilla van Eijck pubes  pl.adm.  op het Swerte Hooft et fuerat ibidem anten ancilla per duos annos. [P.v.E., was op het Zwarte Hoofd gedurende 2 jaren dienstmeid]

30-12-1720

Die trigesima decembris ob. Margareta Jans Schone uxor Francisci Templaers  pl.adm.

31-12-1720

Die 31 decembris ob. pl.adm.  Harmanus Cornelissen de Wael  pl.adm.  pubes in Noorthoeck

 

Anno 1721

05-01-1721

Die quinta januarij ob. in Caleshoeck Thomas Meeussen van Lisdonck pubes  pl.adm.

08-01-1721

Die octava januarij ob. Catharina                     mater praedicti Thomae et uxor Matthias van Lisdonck  pl.adm.

20-01-1721

Die vigesima januarij ob. pl.adm.  Barbara Herman Vissers uxor Matthiae van den Eeden nulla relicta prole

07-02-1721

Die septima februarij ob. in Capelstraat Joanna Paschiers Hermans 13 circiter annorum praeoccupatis sine sacramentis ordinarijs erat …….. sancta vita

21-02-1721

Die vigesima prima februarij ob. Joannes van Eeckelen circiter 77  pl.adm.  et vir exemplicis religiis. (leefde een vroom leven)

21-03-1721

Die vigesima prima martij ob. Joanna Francen Hagenaers innupta et pl.adm.

25-03-1721

Die 25 martij ob. Lambertus famulus [knecht] Dns. Fort (of Foot) relicta vidua acatholica cum bina prole  pl.adm.

26-03-1721

Die 26 martij ob. pl.adm.  Adrianus Molenaers viduus relicta bina prole

10-04-1721

Die decima aprilis ob. pl.adm.  Andreas van Rijen auriga et vir insignis in platea de Kerkstraat. [voerman uitstekend man in de Kerkstraat]

10-04-1721

Eodem die ob. in palude Sti. Martini Guilielmus Baerdmans  pl.adm.

11-??-1721

Die undecima …. ob. in Venckelstraat Philippus Cantrijn  …(?)…nista  confraterus …… (?) fr. Christophori

12-??-1721

Die 12 …. obijt in den polder Gieleken van den Ende.