OVERLIJDENSREGISTER RK PAROCHIE OUDENBOSCH 1679 t/m 1684
(ten tijde van de schuilkerken 1669-1694) 

door: Antoon Kockx, Veldhoven, m.m.v. Paul Mols voor de Latijnse teksten en de vertaling daarvan. [versie 4 januari 2002]
bewerkt voor publicatie: Hans den Braber, Bilthoven (email:
hans@den-braber.nl)

Dit register is aanwezig op de pastorie van Oudenbosch (men heeft dit nooit ingeleverd bij het archief). Het is erg gehavend. De teksten - voor zover leesbaar – betreffende toediening der laatste sacramenten en de plaats van begraven, kerk of kerkhof, zijn niet steeds herhaald. Waar mogelijk en relevant zijn Latijnse teksten in het Nederlands vertaald; in de tekst is de vertaling tussen vierkanten haken vermeld; de datum is in een aparte kolom geplaatst.
Op sommige plaatsen was het gewenst een noot in cursieve tekst toe te voegen waar door vergelijking met andere bronnen e.e.a. geinterpreteerd kon worden.

 

datum overledene
1679

Adrianus Lambrechts van

1679

Adrianus Schrauwen

1679

Maria Linderts

1679

Maria Adriaenssen Eijck

1679

Joanna Cornelissen Geerts

1679

Arnoldus Kersten van Loon

1679

Magdalena van Aart (?) puer susc. extr. unct.

1679

Henrichus Henricsken Vos susc. extr. unct. catarro extinctus celebs

1679

Joanna Cornelissen Demans

1679

Elizabeth Jans van Eckelen

1679

Joanna Willemsen Openbrouwer, celebs

jan 1680

Henricus Adriaensen Kuijpers

jan 1680

Catharina Marinissen ven den IJnden

13-01-1680

13 jan Adrianu

13-01-1680

eodem die Gerardus Janssen Verholen

24-01-1680

24 Jacobus Cornelissen van Etten

08-02-1680

8 feb Cornelius Janssen Vromen

15-02-1680

15 feb Adrianus Geertsen Swaen  celebs

09-03-1680

9 mrt    Anna Elisabeth infans Gerardi Geertsen

13-03-1680

13 mrt  Marinus Stoffelen uijt de Coperoelstraet anno etatis 14

22-03-1680

22 mrt  Joannes filius Cornely van Eeckelen infans trium mensum [kind van 3 maanden]

25-03-1680

25 mrt  Dynpna Janssen

06-04-1680

6 april  Joannes Martens celebs

08-04-1680

8 april  Anna Maria van Aert aetatis 24 devota que legavit ecclesie 12 florenis

15-04-1680

15 april  Petrus Cornelissen infans sex septimanarum [6 weken oud]

17-04-1680

17 april  Elizabeth Willemsen Crijnen

20-04-1680

20 april  Ida Adriaensen van Waghenbergh vidua Vincentij Buijs anno etatis 71

23-04-1680

23 april que fuit feria    Paschalis obijt Catarina  circa duodecima
annorum…………………Cornelis Claessen d’Hollander

11-05-1680

11 may  Joanna van Ouckelen celebs

14-05-1680

14 may  Aleijdis Andrissen celebs

19-07-1680

19 juli  Gerardus infans Martini Aerts

15-06-1680

15 juni  Maria Matheusen  puer duorum annorum [kind van 2 jaar]

24-06-1680

24 juny  Petrus Janssen van Roosendael

24-07-1680

24 july  Franciscus Martens celebs

27-07-1680

27 juli  Barbara Janssen

12-08-1680

12  austi  obijt Guilielmus Crijnen

12-08-1680

12 Catharina Prost in puerperio [in het kraambed]

16-08-1680

16 augusti obijt                        Claessen

18-08-1680

18 augusti obijt Judocus Anton Dubelers

19-11-1680

19 novembris Joanna Meeuws Weckers anno 2 etatis

10-12-1680

10 decembris  Geertrudis Schamp

19-12-1680

19 decembris  reperta est mortua in lecto Cornelia de Vries celebs [dood aangetroffen in bed]

27-12-1680

27 decembris  Joanna Janssen

03-01-1681

3 januari  Anna Thomassen  celebs

04-01-1681

4 jan  Henricus Janssen Cuijpers

07-01-1681

7 januarij  Joannes Pieters van Roosendael  puer octo annorum  [8 jaar oud]

09-01-1681

9 jan  Susanna van Haren celebs

19-01-1681

19 obijt  Jacobus Willems van Rijsberghen  puer  undecim annorum [kind  11 jaar oud]

22-01-1681

22 jan  Adriana Lauwen Gouverneur sacramentaliter absoluta et extrema unctione munita quia sero vocati, et habitaba apui reformatum, sepulta in coemiterio [op sacramentele wijze voorzien van absolutie en het laatste Oliesel, omdat ik te laat was geroepen, begraven op het kerkhof]

08-02-1681

8 februarij obijt Henricus Bierstekers
Ecclesie nostre fidelissimus Thesaurarius, et fautor munificus, et pauperum magnus elemosinarius, susceptis pijssime omnibus sepultus in templo in sepultura parentum in cruce templi ad partum Aquilonarem. [8 februari overleed de zeer getrouwe schatbewaarder en goede begunstiger van onze kerk en grote weldoener van de armen. Nadat op zeer vrome wijze alle (sacramenten) waren ontvangen, is hij begraven in de kerk in het graf van zijn ouders in het noordelijk deel van het kruis van de kerk]

17-02-1681

17 februarij Cornelia Willems van Rijsberghen aº Etatis 19  celebs

21-02-1681

21 februarij  Petrus Maythijssens

10-03-1681

10 martij  Maria Goeijdaghen, sepulta in templo in sepulchro familis Blommaerts [begraven in het familiegraf van de familie Blommaerts]

30-03-1681

30 martij  Petrus Hendrixcken Vos elemosinarius pauperum [weldoener van de armen]

02-04-1681

2da aprilis  Cornelia Martens

23-04-1681

23 aprilis  Petrus Jolie

27-04-1681

27 aprilis  Perijna Janssen van der Holst

05-05-1681

5 may  obijt Maria infans Arnoldi van Ours

05-05-1681

eodem die obijt Adrianus Govaerts van Stantterbuijten

08-05-1681

Anna filia Martini Aerts
Susceptis omnibus sacramentis que in Paschate pro prima vire communicaverat, sepulta est in coemiterio [heeft alle sacramenten ontvangen daar met Pasen voor de eerste keer de communie werd ontvangen, ze is begraven op het kerkhof] {noot: 6 april was Pasen}

13-05-1681

Joannes Willemsen van Rijsberghen vulgo Vroeghen

20-05-1681

Andrea Andriessen

03-06-1681

Cornelius infans Petri Cornelissen Luijckx et Adrianae van Etten

22-07-1681

Cornelius Zachariae  sine administratione alienius sacramenti quia non fui vocatus
Sepultus in coemiterio [zonder toediening van enig sacrament, omdat ik niet was geroepen]

15-07-1681

Repertus est mortuus in prato [in de wei dood aangetroffen] 
Leonardus Antonissen van den Steen

04-08-1681

Cornelius filius Henrici Laets et Barbara van Aert infans trium  dierum [drie dagen oud]

07-08-1681

Carolus Cornelissen Grooten

14-08-1681

Martina Jacobs

12-08-1681

Abrahamus infans Antonij van Lisdonck

20-08-1681

Gertudis Janssen van Gool septemus suscepta extrema unctione, sepulta in coemiterio
[op de zevende de laatste sacramenten ontvangen, begraven op het kerkhof]

22-08-1681

Arnoldus Jacobs

23-08-1681

Joannes Thijs, juvenus 14 annorum, munitus sacramento penitentie et extremae unctionis, non communicavit propter vomitum
[
jongeling van 14 jaar, gesterkt door het sacrament van de biecht en laatste Oliesel, heeft niet gecommuniceerd, wegens braken]

03-09-1681

Maria Pieters Gulden celebs

22-09-1681

obijt ex apoplexia [beroerte] Christina Jans Kosters  nonogenaria maior [meer dan 90 jaar oud]

23-09-1681

Maria infans 13 dierum Petri Luijckx

29-09-1681

Henrica filia legitima a posthuma Henrici Bierstekers, nata 16 7bris denata hodie [vandaag gezonken]

29-09-1681

Andreas Laets procurator
sepultus in templo apud patrium [bij zijn vader begraven in de kerk]

20-11-1681

Christianus Janssen de Groen, infans 9 septimanarum  [9 weken oud]

28-11-1681

Cornelius Blommaerts ex  antiqua et prenobili familia Blommaerdorum  alias  van der Donck redactus ad agriculturam susceptis pijssime omnibus sacramentis, sepultus in templo in sepulchro Maiorum
[uit de oude en zeer adelijke familie Blommaerts alias van der Donck, teruggevallen tot het boerenbestaan, nadat alle sacramenten op vrome wijze waren ontvangen, begraven in de kerk in het Grote graf]

03-12-1681

obijt subitanea morte Adriana Jans aº etatis 15 que jubileum (Lucrata) cum Xto in coelis ut speramus jubilat, sepulta in coemiterio
[Adriana Jans, oud 15 jaar stierf een plotselinge dood, die het feest van St. Lucia, naar wij hopen in de hemel viert].

11-12-1681

Adriana Wouter Vlaminckx, in puerperio

09-01-1682

Maria Ancxsens qui maierat ab aliquot annis in amentiam sub concatione sacramentaliter absoluta et munita extrema unctione sepulta in templo

02-03-1682

Petrus Franciscii Henrici Laets aº etatis 2  do   sepultis in templo

09-03-1682

obijt  Jac    Bastiaensen Gulden celebs

10-03-1682

Joannes Guilielmi Quirijnen susceptus omnibus sacramentis qui legavit ecclesie sex florinos sepultis in templo

14-03-1682

obijt Cornelia Adriaens, Susceptis omnibus sacramentis, sepulta in coemiterio

26-03-1682

Joannes Gortsen

27-03-1682

Cornelius Antonissen Biemans

27-03-1682

obijt Maria  filia 6 annorum Gerardi Quirijnen  [6 jarige dochter van G.]

28-03-1682

obijt Cornelius Claessen, susceptis omnibus sacramentis, sepultus in coemiterio gratis

29-03-1682

obijt Antonius filius Petri Bedaf, 7 anni

02-04-1682

obijt Lambertus Pauwels

18-04-1682

obijt Joanna Cornelisse Vrints

20-05-1682

obijt Marinus, puer Petri Marinissen Mies

24-05-1682

die vigesima quarta maij obijt Guilielmus Antonissen Biemans coelebs, munitus penetentiae et Eucharistie sacramentis, sepultus in hoevis me invito. [24 mei stierf G A Biemans, vrijgezel, gesterkt door de sacramenten van de biecht en de eucharistie, begraven te Hoeven tegen mijn wil.]

28-05-1682

obijt Joanna Adriaens, vidua Jacob Cornelissen van Etten

30-05-1682

obijt Petrus Karstens

28-06-1682

obijt Henricus Adriaenssen Bierstekers

26-01-1683

obijt Joanna Agatha, infans Joannes Hendrick Schonck et Mariae Huijshouwers
{noot: datum 26-01-1683 klopt; Joanna Agatha is op 21-01-1683 gedoopt}

10-06-1682

obijt Cornelia Cornelissen Mies aº etatis 14 suscepta extrema unctione purgata penetentiae saccramento, sepulta in coemiterio apud patrem. [leeftijd 14 jaar, ontving het laatste oliesel, gereinigd door de penetentie van het sacrament, bij haar vader begraven op het kerkhof].

29-06-1682

obijt Maria Cornelissen Vrints in puerperio

30-06-1682

obijt Joanna Dielis Huijgens, celebs

18-07-1682

die decima octava julij Maria infans (naalis) = naturalis trium dierum [drie dagen oud] P Jacobi Rogerj Prost sepulta in coemiterio
{noot: op 15-07-1682 werd Maria Prost gedoopt, dochter van Jacobus Rogerus Prost en Adriana Antonis.}

05-08-1682

die quinta Agusti obijt Petronella Peeters

10-09-1682

obijt Helena Ablenaris Santboer susceptis omnibus sacramentis, sepulta in templo in sepulchro Blommaerdorum alias van der Donck
[begraven in grafstede Blommaerts alias van der Donck]
{noot: Dit is Leentje Appelnaars, vrouw van Petrus Cornelissen Blommaert}

30-09-1682

trigesima 7bris obijt Henricus, infans Lamberti de Lange et Willelma Martens

04-10-1682

quarta 8bris obijt Arnoldus, infans Cornelij Nouten Moerinckx et Barbara Willems Heijmans

20-10-1682

vigesima octobris, obijt Joanna Diericksen ?, 18 annorum

28-11-1682

vigesima octava novembris obijt Jacobus Bernardus, infans Joannes Willemen et Lucia Peeter Brabers 

26-12-1682

die vigesima sexta Xbris obijt Marinus Meeuws, infans Bartholomei Weckers, trium annorum. [3 jaren oud]

27-12-1682

die vigesima septima decembris repertus est submersus [verdronken gevonden] Joannes Jacobs, vie probus et pius [heeft deugdzaam en godsvruchtig geleefd], sepultus est in coemiterio

12-01-1683

die duodecima januari obijt Hubertus Plaocius filius Adriani Huijbrechts Bertels et Corneliae Gijsbrechts infans trium mensum [drie maanden oud]

..-01-1683

….januari obijt in de Langhstraet D. Antonius Otgens
susceptus omnibus sacramentis ibidem sepultus  rerum ecclesie nostre

1683

Jacobus Claessen de Colonia

24-01-1683

die 24 jan obijt  X anonima filia Joes Hopmans, baptizata ab obstetrice

02-02-1683

2a februarij obijt Henricus van der Lee, sepultus in choro apud patrem
[begraven in het koor naast zijn vader]

26-01-1683

die vigesima sexta januari obijt Joanna Agatha filia Joannis Schonck, etatis 12 dierum [12 dagen oud]
{noot: Joanna Agatha is gedoopt op 21-01-1683, is dus 5 dagen na doop overleden}

12-02-1683

die duodecima februari obijt Catharina Jans Willemen, aº etatis 9

15-02-1683

die decima quinta februari obijt Josina Janssen van Gendt, aº etatis octogesimo primo [81 jaren oud]

19-03-1683

die decima nona martij obijt Maria Struijck uxor Marini Amssens, egregia benefactrix pauperum et Ecclesie. [uitstekend weldoenster van de kerk en de armen].

25-03-1683

die vigesima quinta martij obijt Axellen in Flandria, Gerardus Swaen, nauta

31-03-1683

die trigesima prima martij obijt Jacobus van Haren aº eta 19 contusione cranij per casorum et quo susceptus omnibus sacramentis sepultus in templo

31-03-1683

31 martij obijt Ida infans Martini Jacobs van Ginneken sepulto in templo apud avus [begraven in de kerk bij haar grootvader]

23-05-1683

die vigesima tertia maij obijt Marinus Boot, celebs

30-05-1683

die trigesima maij que fuit Dominica ante Pentecoste [toen het was  zondag Dominica voor Pinksteren]
submersi sunt  [zijn verdronken]:  Matthias Meeuws Weckers et Joannes Adriaensen, ambo tennerant suum Paschia, sepulti sunt coemiterio [beide hebben ze hun Pasen gehouden en zijn begraven op het kerkhof].

01-07-1683

Calendis julii obijt Josina Jacobs Pint que accepit viaticum vigesima quinta junij et extremani unctionem trigesima, sepulta in coemiterio
[die de 25e juni het viaticum ontving en de 30e het laatste Oliesel; begraven op het kerkhof]

08-07-1683

octava julij obijt Jacob Cornelissen Mies celebs aº etatis 20 suscepit viaticum et extremum unctionem, sepultus in coemiterio die duodecima juli

28-07-1683

die vigesima octava julij obijt Jacomina Hopmans, celebs anno etatis 14 [in de leeftijd van 14 jaar].

30-08-1683

trigesima augusti obijt Maria Hendrickx

03-09-1683

tertia 7bris obijt infans Lamberti de Lange

10-09-1683

die undecima 7bris obijt catarro suffocata Adriana Adriaenssens Hagenaers, celebs
[gestikt ; heeft met Pasen nog gecommuniceerd]

28-09-1683

die vigesima octava 7bris obijt Joanna infans Petri Gijsebrechts (et) Mariae Centen Buijs, anno etatis  primo [1 jaar oud]

26-09-1683

die vigesima sexta 7bris sepultus est infans Godefridi Janssens Grooten

20-10-1683

die vigesima octobris obijt Adrianus Hendrickx van Loon

31-10-1683

die trigesima primo octobris obijt gertrudis infans Huberti van Ours

31-10-1683

eodem die sepultus est hic in coemiterio Cornelius Claessen qui obierat in Princelandia susceptis omnibus sacramentis ab R.D. pastore Gastelensi

03-11-1683

tertia novembris obijt Joanna Agatha Peeters infans Petri Jacobs et Mariae Willems Hopenbrouwer

11-11-1683

die undecima novembris obijt Margarite van Eeckelen uxor Antonij de Groen susceptis omnibus sacramentis, sepulta in coemiterio

 

obijt infans Joannes Loonen

19-11-1683

die decima nona obijt Antonia infans Petri Bierstekers et Joannae Ruijters

 

obijt infans Jacobi Coppens

20-11-1683

Die vigesima novembris obijt Adrianus filius Cornelij Hendrickx et Elisabeth Peeters Sgrauwen

21-11-1683

Die vigesima prima novembris obijt Cornelia Martens uxor Henrici Weijers

26-11-1683

Anna Peeters Wouters

02-12-1683

die 2da decembris obijt infans Henrici Wegens

 

obijt Anna Gertrudis infans Antonij Bols, sepulta coemiterio

15-12-1683

15e Obijt Joannes Bertholomei weckers

16-12-1683

(obijt) Zegerus Petri Zegers coelebs

25-12-1683

die vigesima quinta decembris obijt Cornelia Cornelissen de Lange, aº  etatis 97

11-01-1684

die undecima januari obijt Marinus Jochoms van Oosterhout

13-01-1684

die decima tertia januari obijt Jacobus Jacobsen Keldermans infans quatuor mensium [4 maanden oud]

 

obijt Catharina infans Leonardi van Steen et Cornelie Aerts

29-01-1684

die vigesima nona januari obijt Joanna Cornelissen van Oosterhout

05-02-1684

die quinta februari obijt Margareta Nuijens nonagenaria

11-02-1684

die undecima (februari) obijt puerperio Maria Jacobs. [de elfde februari overleed in het kraambed Maria Jacobs].

21-02-1684

die vigesima prima februarij obijt Laurentius Laureijssen de Vlaminck famulus [knecht] Dni van de Creke

06-03-1684

die sexta martij obijt Jacobus Michielsen

07-03-1684

die septima martij  obijt Adrianus Thijssen Visschers

08-03-1684

die octava martij obijt subitanae morte Cornelius Antonissen de Koter

05-03-1684

quinta martij obijt in Sprundel Ludovica infans Andreae Laets et Barbara Tijti, sepulta in templo

08 en 09-03-1684

obijt die octava martij Joanna et die nona Jacomina filiea geminea Martini Jacobs van Etten et Joanna Jacobs Denen

11-03-1684

die undecima martij obijt Antonius van Dijck

1684

Henricus Raijmakers susceptus omnibus sacramentis
sepultus in coemiterio partum australem [begraven op het zuidelijke deel van het kerkhof].

 

Obijt Maria Joanna Agatha infans Mr. Nicolai  van den Bergh et Catharina …………..
sepulta in templo in choro

11-04-1684

die duodecima aprilis obijt Maria infans quinque septimanarum  Joannes Thomassen et Adrianae Petrus Gulden. [12 april overleed Maria, kind van 5 weken oud van J. Thomassen en A. Petrus Gulden].

 

obijt Cornelia Buijs (uxor) Cornelij Cockx susceptis omnibus sacramentis sepulta in templo

 

obijt Mathias Geerts van Mol juvenis 18 annorum [vrijgezel, 18 jaar oud]

28-04-1684

die 28 aprilis obijt Jacomina Verboven uxor Joannes Buijs

 

obijt Petronella Vissers filia octo annorum [8 jaar oud]

28-04-1684

obijt 28 aprilis Cornelia infans Martini Stoffelen

 

Obijt                          infans Cornelij Bogaert sepult. In coemiterio