HUWELIJKEN VOOR SCHEPENEN VAN OUDENBOSCH 1802-1810

DTB Oudenbosch deel 20.

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl

Onderstaand worden uittreksels/samenvattingen van de Schepenbank-huwelijken van Oudenbosch gegeven over de periode 1802 t/m 1810. Deze zijn samengesteld uit twee akten, een ondertrouw- en een trouwakte. Waar er tegenstrijdigheden tussen beide akten waren, is dit aangegeven. Op de ondertrouwakte hebben bruid en bruidegom ondertekend; tussen haakjes is dit steeds aangegeven. Over dezelfde periode zijn tevens de bijlagen van de Schepenbank-huwelijken bewaard gebleven. Deze zijn hier niet meegenomen.


Willem Bastiaan Vissers, meerderj. jm, geb. en won. te Roosendaal,

otr/tr. 15.7/2.8.1802 met Jacoba de Keulenaar, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beide tekenen]


Jacobus Voets, meerderj. jm, geb. te Dordrecht, won. te Zevenbergen, laatst

nog alhier, otr/tr.6/28.11.1802 met Maria de Mooy, minderj. jd, geb. en won.

alhier [beide tekenen]


Paulus de Vet, wednr.v. Catharina Verschuuren, geb. en won. alhier,

otr/tr. 6/21.11.1802 met Maria Melsen Aards, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[hij met merk, zij tekent met Maria Aars]


Nicolaas Cantrijn, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 13/28.11.1802 met

Johanna Vervaart, minderj. jd, geb. en won. alhier [hij tekent, zij met merk]


Cornelis Gulden, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 29.1/13.2.1803 met

Catharina Maatjens, meerderj. jd, geb. en won. alhier [beide tekenen,

zij met Matiens]


Adriaan Gielen, meerderj. jm, geb. te Gastel, won. alhier, otr/tr.

16.4/1.5.1803 met Adriana Leytens, meerderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

in trouwakte staat echter vermeld dat ze op 17-4-1803 in ondertrouw zijn gegaan

[hij tekent met Adrianus Giele, zij met merk X]


Jacobus van den Oudenhoven, minderj. jm, geb. en won. alhier,

otr/tr. 23.4/8.5.1803 met Catharina Melsen Aards, minderj. jd, geb. en won.

alhier [beide tekenen met merk]


Cornelis in de Wey, meerderj. jm, geb. in Stantdaarbuyten, won. alhier,

otr/tr. 23.4/8.5.1803 met Maria Ros, meerderj. jd, geb. te Rucphen, won. alhier

[beide tekenen met merk X]


Johannes Goosen, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 1/15.5.1803 met

Johanna Stuyts, meerderj. jd, geb. te Westweesel, won. alhier

[hij tekent met Johannes Goosse, zij met Joanna Stuyts]


d' Heer Philippus Jacobus Kruger, meerderj. jm, med. doctor,

geb. te Roosendaal, won. in de Oude Tong, otr/tr. 16.6/4.7.1803 met

juffr. Paulina van Giels, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beide tekenen; hij met P.J. Kruger med. doct, zij met P.M. van Gils]


Petrus Jacobus Adrianus Janssens, meerderj. jm, geb. te Meerle, won. alhier,

otr/tr. 18.6/3.7.1803 met Pietronella de Bruyn, meerderj. jd, geb. en

won. alhier [hij tekent met Pieter Janssens, zij met Petronella de Bruyn]


Lauwerijs van Mair, meerderj. jm, geb. en won. in Zegge, otr/tr. 13/28.8.1803

met Willemyna Nijs, meerderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

[zij tekent, hij met merk]


Dingeman de Jong, wednr.v. Pietronella van Zundert, geb. in Etten,

won. alhier, otr/tr. 10/25.9.1803 met Dingena van den Akker, minderj. jd,

geb. in de Hoeven, won. alhier [beide tekenen met merk]


Cornelis Capitain, minderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 8/30.10.1803 met

Lucia Dingenouts, minderj. jd, geb. en won. alhier [beide tekenen met merk X]


Joannes den Braber, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 15/30.10.1803

met Cornelia Jongeneelen, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[beide tekenen met merk]


Jan van Pelt, meerderj. jm, geb. te Roosendaal, won. alhier, otr/tr.

22.12.1803/9.1.1804 met Maria Dam, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[beide tekenen]


Johannes van Oers, meerderj. jm, geb. en won. alhierm otr/tr. 14/29.1.1804

met Cornelia de Grauw, minderj. jd, geb. te Sundert, won. onder de Hoeven

[beide tekenen met merk]


Johannis van der Haar, wednr.v. Anthonia Weterings, geb. te Geertruyenbergh,

won. alhier, otr/tr. 21.1/5.2.1804 met Jacoba de Mooy, minderj. jd, geb. en

won. alhier [hij tekent, zij met merk]


Johannes/Jan van Peer, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

28.1/12.2.1804 met Anna Baasen, wed.v. Pieter Berbeyns, geb. en won. alhier

[beide tekenen met merk]


Jacobus van Campenhout, minderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 7/22.4.1804

met Maria Vermeulen, minderj. jd, geb. te Oosterhout, won. alhier

[beide tekenen]


Govert Masseurs, wednr.v. Crijna Mol, geb. en won. alhier, otr/tr.

21.4/6.5.1804 met Adriana Lips, minderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

[beide tekenen met merk]


Marijn Verschuren, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 21.4/6.5.1804

met Maria Hoeks, minderj. jd, geb. en won. alhier [beide tekenen met merk]


Willem Christiaanse Cuystermans, meerderj. jm, geb. en won. onder de Hoeven,

otr/tr.28.4/13.5.1804 met Petronella Panis, wed.v. Frans Mommers, geb. en

won. alhier [hij tekent met Willem Kuystermans, zij met merk]


Anthony van Gastel, meerderj. jm, geb. en won. in de Hoeven, otr/tr.

28.4/13.5.1804 met Adriana van de Wijngaart, wed.v. Thomas van den Aker,

geb. en won. alhier [hij tekent met Antonie van Gastel; zijn met merk]


Jan Leyssen, meerderj. jm, geb. en won. onder Etten, otr/tr. 28.4/13.5.1804

met Joanna Adriaanse Coevoets, meerderj. jd, geb. onder de Hoeven, won. alhier

[hij tekent met Jan Lijsen; zij met merk]


Dielis Koonings, meerderj. jm, geb. te Rucphen, won. onder de Hoeven,

otr/tr. 5/21.5.1804 met Adriana van Domburgh, meerderj. jd, geb. en won.

alhier [beide tekenen met merk]


Marijn Gielen, meerderj. jm, geb. te Gastel, won. alhier, otr/tr.

12.5/10.6.1804 met Adriana Verbraak, minderj. jd, geb. te Wouw, won. alhier,

laatst nog in de Oude Tong [hij tekent met Marynus Gielen, zij met merk]


Govaart Aards, wednr.v. Catharina van de Vijver, geb. en won. alhier,

otr/.tr. 30.6/15.7.1804 met Anna Wijngaarde, minderj. jd, geb. te

Stantdaarbuyten, won. alhier [beide tekenen met merk]


Jacobus Laseroms, meerderj. jm, geb. te Roosendaal, won. alhier, otr/tr.

7/22.7.1804 met Pietronella van den Broek, meerderj. jd, geb. te Etten,

won. alhier, laatst nog te Roosendaal [hij tekent, zij met merk]


Johannes Woutas, minderj. jm, geb. en won. te Gastel, otr/.tr. 21.7/5.8.1804

met Johanna Lips, minderj. jd, geb. te Gastel, won. alhier

[beide tekenen met merk]


Cornelis Robbeson, meerderj. jm, geb. en won. te Etten, otr/tr. 22.9/7.10.1804

met Petronella van Tooren, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beide tekenen met merk]


Joseph Joppen, meerderj. jm, geb. in Zegge, won. alhier, otr/tr.

29.9/14.10.1804 met Maria Gulden, minderj. jd, geb. onder de Hoeven, won.

alhier [beide tekenen]

N.B.: in trouwakte wordt als ondertrouwdatum 30-9 gegeven


Johannes Maas, wednr.v. Catharina Wessels, geb. en won. alhier, otr/tr.

1/16.12.1804 met Carolina de Jongh, minderj. jd, geb. te Roosendaal,

won. te Gastel [beide tekenen, hij met Jan Mas]

noot bij huwelijk: heeft een borgbrief van Roosendaal dd. 4-3-1789 voor de

ouders en 4 kinderen, waaronder Carolina de Jongh is. Welke borgbrief te

Hoeven berust.


Gerard van Genk, jm, geb. en won.in het Haagie, laatst nog alhier, otr/tr.

15/30.12.1804 met Maria Cornelia Vermeulen, jd, geb. alhier, won. in het

Haagie, laatst nog alhier [hij met merk, zij tekent]

noot: omdat het glad en gevaarlijk was en de bruid hoogzwanger, zijn ze thuis

getrouwd.


Anthony Denisse, meerderj. jm, geb. te Etten, won. te Gastel, laatst nog

alhier, otr/.tr. 20.4/5.5.1805 met Jacoba Ribbens, meerderj. jd, geb. in de

Hoeven, won. alhier [hij tekent Antonie Denis, zij met merk; zij tekende

echter eerst op dezelfde akte met IACO BBR]


Marijn van den Eeden, wednr.v. Maria Suykerbuyk, geb. onder Oud Gastel,

won. alhier, otr/tr. 11/26.5.1805 met Cornelia van Beek, minderj. jd,

geb. in de Hoeven, won. alhier, laatst nog onder Oud Gastel

[beide tekenen met merk]


Cornelis van Rijsbergen, wednr.v. Maria de Hoog, geb. en won. alhier,

otr/tr. 11/26.5.1805 met Maria Buckens, meerderj. jd, geb. te Oud Gastel,

won. alhier, laatst nog te Gastel [hij tekent, zij met merk]


Cornelis Briër, minderj. jm, geb. te Roosendaal, won. alhier, laatst nog

te Roosendaal, otr/tr. 27.4/15.5.1805 met Maria Braspenning, minderj. jd,

geb. en won. alhier [hij met merk, zij tekent]


de Hr. Adrianus Beunis, wednr.v. Margareta de Bey, geb. en won. te Oosterhout,

otr/tr. 11.5/3.6.1805 met Anna Janssen, wed.v. Adriaan Rijken, geb. te

Leerdam, won. alhier [beide tekenen]


den Hoog Edele gebooren Heer Louis Charles Marquis de Bellefonds de St. Aubin,

voorheen in het adelijk corps van de Gendarmes der lijfwagt van den Kooning

van Frankrijk, Ridder van het Koninglijke en militaire ordre van St. Louis

en van Cincenatus, capitein in het geweese corps cavallerie van den Grave

de Maillebois in dienst van de Bataafsche Republiek en als nu gepensioneerd

officier door dezelve Republiek, geb. te Parijs in de Parochie van St. Jean

en Geneve, won. te Breda, otr/tr. 30.5/18.6.1805 met

mejuffr. Petronella Borret, geb. en won. alhier

[hij tekent met L. Mquis De Bellefond, zij tekent met P.A. Borret]

noot: alsoo mejuffrouw P. Borret onpaselijk is, soo is de ondertrouw in

presentie van nabestaande vrienden aan huys geschied.

noot trouwakte: omdat de bruyd ziek is, aan huys getrouwt.


Cornelis Governeur, minderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 27.6/15.7.1805

met Jacoba van den Dries, meerderj. jd, geb. en won. alhier [beiden tekenen]

n.b.: volgens trouwakte was de ondertrouwdatum 17.6.1805


Pieter van Aken, jm geb. in de Fijnaart, geb. in de Fijnaart, won. alhier,

otr/tr. 7/22.9.1805 met Anna Moerings, minderj. jd, geb. in de Hoeven,

won. alhier [beiden tekenen]


de Heer Adrianus Lambertus de Wolf, meerderj. jm, geb. en won. alhier,

otr/tr. 10/28.10.1805 met Dymphena Schrickx, meerderj. jd, geb. te Reysbergen,

won. alhier [beiden tekenen]


Cornelis Wessels, meerderj. jm, geb. en won. te Thoolen, otr/tr.

23.11/23.12.1805 met Pietronella Janssen, minderj. jd, geb. te Leerdam,

won. alhier. Het bruidspaar zal in Zeeland gaan wonen [beiden tekenen]


Anthony Biemans, meerderj. jm, geb. en won. in de Hoeven, otr/tr.

28.12.1805/12.1.1806 met Cornelia van Domburgh, meerderj. jd, geb. en

won. alhier [beide tekenen met kruis]


Anthony Biemans, meerderj. jm, geb. op de Leur, won. in de Hoeven, otr/tr.

11/26.1.1806 met Maria van Rijsbergen, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen met kruis]


Klement Jan Janssens, jm, geb. te Etten, won. alhier, otr/tr. 15.3/7.4.1806

met Johanna Anthonia Tak, jd, geb. te Sprundel, won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


Pieter Verbaaten, meerderj. jm, geb. te Gastel, won. alhier, otr/tr.

5/20.4.1806 met Maria Pieterse, wed.v. Antony Hagens, geb. en won. alhier

[beiden tekenen]


Franciscus Bakkers, meerderj. jm, geb. en won. te Etten, otr/tr. 19.4/4.5.1806

met Maria Speek, meerderj. jd, geb. te Etten, won. alhier.

Ze gaan op de Leur wonen [beiden tekenen]


Cornelis van Domburgh, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 10/26.5.1806

met Engelina Gelenhoorn, meerderj. jd, geb. en won. alhier, laatst nog in de

Klundert. Proclamatien onverhinderd afgelopen te Niervaart in de Klundert,

dd. 25.5.1806 [hij tekent met merk kruis, zij tekent]


Arnoldus van Gastel, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 17.5/1.6.1806

met Adriana Voeten, meerderj. jd, geb. te Reysbergen, won. alhier, laatst

nog te Bergen op Zoom. Toestemming van vader bruidegom Isak van Gastel.

[beiden tekenen]


Henderik Vesters, meerderj. jm, geb. te 's-Bosch, won. alhier, otr/tr.

24.5/8.6.1806 met Anthonia Pieterse Jongeneelen, meerderj. jd, geb. te

Etten, won. alhier [beiden tekenen]


Marynus van Nispen, minderj. jm/meerderj., geb. te Etten, won. alhier,

otr/tr. 18.10/2.11.1806 met Antonia Maatjens, meerderj. jd, geb. te Gastel,

won. alhier [beiden tekenen met merk kruis]


de Heer Johannes Damen, minderj. jm, geb. en won. te Seevenbergen, otr/tr.

6/24.11.1806 met mejuffr. Johanna Pietronella Potters, minderj. jd, geb. en

won. alhier [beiden tekenen]


Hendrik Leemans, meerderj. jm, geb. te Ilvarenbeek, won. alhier, laatst nog

in de Klundert, otr/tr. 8/23.11.1806 met Cornelia Boers, meerderj. jd, geb.

en won. alhier [beiden tekenen met merk X]


Adam Farla, wednr.v. Adriana Zwiene, geb. en won. te Sevenbergen, otr/tr.

3.1/1.2.1807 met Johanna Gommeren, wed.v. Geert Marynisse, geb. te Rucphen,

won. alhier [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Pieter van den Buys, meerderj. jm, geb. te Loenhout, won. alhier, otr/tr.

4/19.4.1807 met Anna Hermans/Heymans, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen]


Hendrik uit de Haage, meerderj. jm, geb. en won. onder Oud Gastel, otr/tr.

4/19.4.1807 met Maria Cuystermans, wed.v. Johannes Kokx, geb. en won. alhier

[hij tekent, zij tekent met merk X]


Marijn de Mooy, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 25.4/10.5.1807 met

Pietronella Corsmit, meerderj. jd, geb. en won. alhier [beiden tekenen met

merk kruis]


Jodocus Couwenbergh, minderj. jm, geb. en won. te Hogerheyden, otr/tr.

30.4/18.5.1807 met Johanna Catharina Vermeulen, wed.v. Nicolaas van Aart,

geb. en won. alhier [beiden tekenen]


Cornelis Markies, meerderj. jm, geb. te Rucphen, won. in Zegge, otr/tr.

23.5/7.6.1807 met Dingena Verbeek, meerderj. jd, geb. te Kalmthout,

won. alhier [hij tekent, zij tekent met merk X]


Paulus Willebordus Baalemans, minderj. jm, geb. te Sprundel, won. alhier,

otr/tr. 4/18.7.1807 met Maria van Sundert, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


Johannes/Jan Lauwen, meerderj. jm, geb. onder de Hoeven, won. alhier,

otr/tr. 8/23.8.1807 met Adriana van Etten, wed.v. Cornelis van Straaten,

geb. en won. alhier. [hij tekent met merk kruis, zij tekent]


Johannis Cornelis Oerlemans, meerderj. jm, geb. te Etten, won. alhier,

otr/tr. 31.10/15.11.1807 met Anthonia Lips, minderj. jd, geb. en won. alhier

[hij tekent met merk kruis, zij tekent met merk X]


Jacobus van Steen, meerderj. jm, geb. tot Gastel, won. alhier, otr/tr.

7/22.11.1807 met Adriana Maria van de Veewey, meerderj. jd, geb. en won.

alhier [beiden tekenen]


Jasper Jongeneelen, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 14/29.11.1807

met Anna van der Borst, meerderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


Frans van Hal, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr. 23.1.1808 met

Cornelia Vlugge, meerderj. jd, geb. en won. alhier

Personen zijn in Zegge getrouwd [beiden tekenen met merk kruis]


Godefridus de Bakker, minderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

26.3/10.4.1808 met Maria van Blerck, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen]


Johannes Panis, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 16.4/1.5.1808 met

Catharina van den Bosch, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


Jan van den Bosch, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 23.4/8.5.1808

met Maria Cornelia Franken, minderj. jd, geb. en won. alhier [beiden tekenen]


Johannes Baptist Borburgh, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

23.4/8.5.1808 met Johanna van Blerck, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Theodorus Roovers, meerderj. jm, geb. onder Etten, won. alhier, otr/tr.

23.4/8.5.1808 met Lucia van Sundert, meerderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


den Hoogedele geboren Heer en Mr. George Johan Michiel Otgens de Middelharnis,

jm Heere van Middelharnis, geb. en won. alhier, otr/tr. 1/20.6.1808 met

mejuffr. Anna Petronella Melort, minderj. jd, geb. en won. alhier

Noot: omdat de Heere Advocaat Otgens, de bruidegom een wond aan zijn been

had en niet kon klimmen, is de ondertrouw en het trouwen aan huis geschied

in bijzijn van enige vrienden, nl. Pieter de Bruyn, Wouter Schrauwen en

Cornelia van Look. [beiden tekenen, hij met Otgens de Middelharnis]


Cornelis Cappel, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 30.7/14.8.1808 met

Jacomina Roovers, meerderj. jd, geb. op de Leur, won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


Marijn Joppen, wednr.v. Cornelia van Gastel, geb. alhier, won. onder

Oud Gastel, otr/tr. 30.7/14.8.1808 met Clasina van Etten, minderj. jd,

geb. en won. alhier [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Godefridus Buys, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 20.8/4.9.1808 met

Adriana Quintens, wed.v. Geerard van Sundert, geb. onder Roosendaal,

won. alhier [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Johannes Everden, meerderj. jm, geb. en won. te Oud Gastel, otr/tr.

20.8/4.9.1808 met Adriana Ossenblok, wed.v. Huybregt Jongeneelen, geb. te

Rucphen, won. alhier [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


de Heer Adrianus Wilhelmus de Klerck, meerderj. jm 's lands ontfanger der

onbeschreeven middelen over den Oudenbosch en Zegge, geb. en won. alhier,

otr/tr. 22.9/11.10.1808 met mejuffr. Pietronella Maria de Keulenaar,

meerderj. jd, geb. en won. alhier [beiden tekenen]


Marijn Speek, wednr.v. Adriana Michielse, geb. en won. alhier, otr/tr.

15/30.10.1808 met Cornelia van Gens, wed.v. Hendrik Gijsen, geb. te Kruysland,

won. alhier [hij tekent met merk X, zij tekent met merk kruis]


Corneelis Vriens, wed.v. Anna Maria Corsmit, geb. en won. te Gastel, otr/tr.

22.4/7.5.1809 met Maria Braat, meerderj. jd, geb. te Rucphen, won. alhier,

laatst nog te Gastel [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Adriaan Wagemakers, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 29.4/14.5.1809

met Johanna Willemse, minderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

[hij tekent met merk kruis, zij tekent]


Corneelis Heyblom, minderj. jm, geb. te 's-Gravenmoer, won. alhier, otr/tr.

6/28.5.1809 met Maria Dekkers, minderj. jd, geb. te Zeevenbergen, won. alhier

[hij tekent met merk X, zij tekent met Mayke Dekkers]


Corneelis Feyns, minderj. jm, geb. in de Feynaart, won. te Stantdaarbuyten,

otr/tr. 22.7/6.8.1809 met Maria Gulden, wed.v. Josep Joppen, geb. en won.

alhier [beiden tekenen]


Adriaan Ruys, meerderj. jm, geb. en won. in Nieuw Gastel, otr/tr.

29.7/13.8.1809 met Corneelia Gosen, meerderj. jd, geb. en won. alhier,

laatst nog te Nieuw Gastel [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Hendrik van Kinderen, meerderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 26.8/10.9.1809

met Johanna Rommens, meerderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

[hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Jan Vooraard, wednr.v. Elisabeth Akkermans, geb. en won. te Oud Gastel,

otr/tr. 6/21.1.1810 met louwmaand 1810 met Christina Brouwers, meerderj. jd,

geb. te Oud Gastel, won. alhier [beiden tekenen met merk kruis]


Johannes Rusbach, meerderj. jm, geb. in de Oude Tonge, won. alhier, otr/tr.

3/18.2.1810 met Johanna van Dun, wed.v. Dingeman van Dongen, geb. en won.

alhier [beiden tekenen]


Adriaan den Hollander, meerderj. jm geb. en won. alhier, otr/tr.

21.4/6.5.1810 met Maria Korsmit, meerderj. jd, geb. onder de Hoeven,

won. alhier [beiden tekenen, zij met Corsmit]


Adriaan Hendriks, meerderj. jm, geb. onder Etten, won. alhier, otr/tr.

22.4/6.5.1810 met Elisabeth van Reusel, meerderj. jd, geb. onder Roosendaal,

won. alhier [beiden tekenen]


Arnoldus Moerkens, minderj. jm, geb. en won. in de Hoeven, otr/tr.

19.5/3.6.1810 met Pietronella Nootenboom, meerderj. jd, geb. te

Stantdaarbuyten, won. alhier, laatst nog te Zevenbergen [beiden tekenen]


Bernardus Governeur, wed.v. Anna Catharina Maas, geb. en won. alhier, otr/tr.

24.5/11.6.1810 met Anna Cornelia Mastboom, minderj. jd, geb. te Gastel,

won. alhier [beiden tekenen]


Corneelis Dingenouts, minderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 9/24.6.1810

met Elisabeth Braad, minderj. jd, geb. te Nispen, won. alhier, laatst nog

in Zegge [beiden tekenen met merk kruis]


Quirijn Verbregt, wednr.v. Anna Corneelia Jongeneelen, geb. onder de Hoeven,

won. alhier, otr/tr. 23.6/8.7.1810 met Dingena Nieuwlaats, wed.v. Adriaan

Hopstaken, geb. onder Sprundel, won. te St. Maartenspolder

[beiden tekenen met merk kruis]


Ary Hagens, meerderj. jm, geb. en won. te Stantdaarbuyten, otr/tr.

12/30.7.1810 met Anna de Bruyn, minderj. jd, geb. te Stantdaarbuyten,

won. alhier [beiden tekenen]


Franciscus Hombelet, meerderj. jm, geb. en won. te Antwerpen, otr/tr.

10/27.8.1810 met Adriana de Mooy, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen]


Johannes Batist van Bellart, minderj. jm, geb. te Theteringen, won. alhier

en Ginneken, otr/tr. 8/23.9.1810 met Cornelia van Look, meerderj. jd,

geb. en won. alhier [beiden tekenen]


Corneelis Houtkamp, minderj. jm, geb. in de Heyningen, won. onder de Fijnaart,

otr/tr. 29.9/14.10.1810 met Johanna Goorden, minderj. jd, geb. en won. alhier

[beiden tekenen, hij met Hautkamp]


Theodorus de Vet, minderj. jm, geb. en won. alhier, otr/tr. 6/21.10.1810 met

Corneelia Rommens, minderj. jd, geb. in de Hoeven, won. alhier

[beiden tekenen met merk kruis]


Marijn Moerkens, meerderj. jm, geb. en won. onder de Hoeven, laatst nog

alhier, otr/tr. 3/18.11.1810 met Cornelia Coevoets, meerderj. jd, geb. en

won. alhier [beiden tekenen met merk kruis]


Gregorius Holtzer, minderj. jm, geb. te Bergen op Zoom, won. alhier, otr/tr.

3/18.11.1810 met Anna Cornelia van den Broek, minderj. jd, geb. te Baal Hertog,

won. alhier [beiden tekenen]


weled. Heer Mr. Guielmus Petrus de Win, meerderj. jm, geb. en won. alhier,

otr/tr. 8/26.11.1808 met juffr. Anna Cornelia van den Dries, meerderj. jd,

geb. en won. alhier [beiden tekenen]


Geerard Geertsen, meerderj. jm, geb. en won. te Oud Gastel, otr/tr.

10/25.11.1810 met Anna van Geel, meerderj. jd, geb. onder de Hoeven,

won. alhier [beiden tekenen met merk kruis]


Gijsbert Stofberg, minderj. jm, geb. en won. te Mijdrecht, otr/tr.

8/30.12.1810 met Adriana Blom, meerderj. jd, geb. en won. alhier, laatst nog

te Mijdrecht [hij tekent, zij tekent met merk kruis]


Adriaan Wagemakers, wednr.v. Elisabet Bogaerts, geb. en won. alhier,

otr. 22.12.1810 Dingena Stoop, meerderj. jd, geb. en won. alhier

geen Schepenbank-trouwakte aanwezig; zij huwden voor de Burg. Stand op

16.1.1811 [hij tekent met merk kruis, zij tekent]