HOOFDELIJKE OMSLAG GEM. OUDENBOSCH, DIENSTJAAR 1909

door: J.J.M. (Hans) den Braber, Bilthoven
met dank aan dhr. A.C.M. Gouverneur uit Waalwijk
voor het leveren van copieen van deze bron.
datum: 7 juni 2002

De kohier van hoofdelijk omslag is een register (=kohier) van een gemeentelijke belasting.
Volgens de Archiefterminologie is een kohier een staat van te innen belastingaanslagen
Wanneer de inkomsten van de gemeenten de uitgaven niet dekte werd het tekort over de inwoners van deze gemeente omgeslagen.
Deze belasting werd geheven in de periode 1851 - ca. 1922. U kunt deze kohieren dus vinden in de gemeentelijke archieven.

                                               

 

Geschat inkomen den den raad

Bedrag waarnaar de aanslag geschiedt

 
Eerw. Broeders 12000 11750
Eerw. Paters Jezuieten 7050 6600
J.P. v. Rossum 9000 8750
Mr. H. Scholten 9000 8750
La. V. Steen 7000 6600
P.C. Daverveldt 6000 5800
H.L.P.A. Berends 8000 7800
Wed. J.B. De Klijn 5050 4750
Wed. v. Ginneken 5050 4750
J. Vlemminckx 6000 5800
P.L.M. v.d. Bom 5500 5050
H.A. Huijsmans 6000 5800
J.J. van Boven 4050 3700
F.A.A. Settels 4000 3700
Wed. P.J. Looymans 4500 4150
P. v. Meel 4000 3700
B.P. Gielen 4050

3700

 
F. Dirken 4500 4150
Wed. H.C. Francois 4050 3700
M.A. Wagemakers 4000 3700
J.L.B. Gribling 4000 3700
H.W. v.d. Bom 4000 3700
A.W.G. v.d. Hardt Aberson 3100 2750
B.W.A. Dirken 4000 3700
J.F. Vermeulen 3050 2750
Adr. de Jong (Eerw. Zusters) 3050 2750
J. v.d. Veeweij 3050 2750
Chr. v.d. Lindeloof 3000 2650
E.M.A. de Bie 4500 4150
F.J. Stokman 4000 3700
F.T.M. v.d. Bom 3500 3100
Ant. de Bie 3500 3100
J.G.A. Settels 3500 3100
Aa.Ca. Gouverneur 2550 2250
E.H. Pompen 3000 2650
A.G. v.d. Bemd 3250 2950
Wed. P. v. Vlissingen 2550 2250
D.J. Buijsman 2450 2150
E.J. de Leeuw 2450 2150
Ma.C.H. Nelemans 3500 3100
C.Aa.Ma. van Aken 2450 2150
Wed. J.W. van Hooff 3000 2650
F.A.G. Dekkers 2750 2450
C. Verbaten 2350 2050
A.A.J. van Engelen 2250 1950
Wed. M. Verbaten 2250 1950
Wed. W. Willemse 2250 1950
J.J.B. Jonkers 2250 1950
A.A. v. Vuuren 2650 2350
P.C. v.d. Oudenhove 2650 2350
C. Hellemons 2750 2450
Wed. C.P. v. Gils 2350 2050
Joh. Hoveijn 2050 1750
J.G. Vermeulen 2550 2250
J.C. Dekkers 2050 1750
J. de Wit 2050 1750
F.J. v. Spaandonk 2050 1750
M. Huijsmans 2050 1750
C.J. de Nijs 2050 1750
M.G. Wagemakers 2550 2250
J. Gielen 2050 1750
Wed. J.F.X. Ditvoorst 2050 1750
L. Corthals 2550 2250
H.A. Gouverneur 2050 1750
Jos. Keij 2550 2050
Wed. J.B. Borburgh 2550 2050
Wa.Ma. Binck 2050 1750
Wed. P. v.d. Leur 2750 2450
A.M. v.d. Donk 2050 1750
A.C. Vermolen 1950 1650
B.P. Buijs 2450 2150
G.P.J.M. v. Spaandonk 2150 1850
J.A.J.M. v. Aken 2000 1650
R. Vermunt 2250 1450
J.F. Vermeulen 2150 1850
Jac. Raaijmakers 2050 1750
P.J. v.d. Enden 2250 1950
A.J. Couwenbergh 1850 1550
J.M. Gielen 2050 1750
A.J.B. Couwenbergh 2050 1750
Jac. Mulders 2250 1950
J. Slooters 1750 1450
W.P. Peeters 2050 1750
G.L. Loomans 1950 1650
J.H.P. Speet 2250 1950
C. v. Oosterhout 2050 1750
W.J. Stols 2050 1750
J. Lauwrijssen 1850 1550
J. Gabriels 1650 1350
Wed. M. v.d. Zande 1850 1550
Ca. Geerts 2050 1750
J.A. Engelen 1750 1450
C. de Visser 1650 1650
N. Akkermans 1550 1250
C. Brunt 1550 1250
A.B. v.d. Hoofdstadt 1750 1450
M.J. Koenen 2050 1750
A. de Wolf 1950 1650
M.L.C. Eschweiler 1450 1150
J. Stoop 1750 1450
J. Adriaansen 1750 1450
A. Scheffer 1700 1350
G. v.d. Bempt 1550 1250
A.B. Vermeulen 1650 1350
C.J.C. v. Aken 1550 1250
Wed. Chr. Gouverneur 1650 1350
A. Konings 1650 1350
C. Peekels 1650 1350
J. Verdurmen 1350 1050
W.C. v.d. Kerkhoven 1350 1050
A. Scheermakers 1350 1050
P.A.M.H. Eschweiler 1250 950
Wed. E.F. Looijmans 1250 950
H.W. Scholten 1550 1250
W. v. Beckhoven 1250 950
A.C. Soethoudt 1250 950
C. Kuijpers 1450 1150
C. Hagens 1450 1150
Wed. A. Maatjens 1350 1050
J.C. Ambags 1350 1050
C. v. Caam 1550 1250
J. Vervaart 1450 1150
Ch. Creton 1250 950
A.N. Lamie 1250 950
Paul Vermeulen 1450 1150
J.A. Veraart 1650 1350
C. Aarts 1410

1150

Aa. van Aken 1450 1150
Joh. Mulders 1350 1050
Jos. Maatjens 1350 1050
J. Anthonissen 1250 950
Wed. P. Buijs 1450 1150
B. Geerts 1350 1050
M.L. v. Ghert 1450 1150
J.W. Vermeulen 1250 950
Adr. Vervaart 1550 1250
P.J. v. Blerck 1350 1050
M.A. de Wit 1250 950
Wed. J.L. Gulden 1150 850
C.S.M. Vermeulen 1350 1050
Chr. Kuijstermans 1350 1050
B. Oomen 1250 950
Corn. Jansen 1250 950
J.P. Steijger 1350 1050
A. Kessel 1350 1050
J.M. Maatjens 1100 750
Wed. J. Persoon 1050 750
J. Noorden 1050 750
A.C.M. v.d. Bosch 1050 750
A. Peters 1050 750
J.J. v.d. Bemd 1050 750
L. Verdussen 1250 950
Ha. Aa. v. Vuuren 1050 750
Adr. Janssens 1250 950
Jac. Ambags 1250 950
G.A. Dekkers 1050 750
V.R. Vromans 1350 1050
J. v. Rooy 1050 750
A.B. Vermeulen 1150 850
A.G. Gouverneur 1250 950
W. van Lier 1250 950
A.T.F. Schröder 1050 750
W. Willemse 1250 950
A.C.W. Binck 1350 1050
H.P. Dirckx 1000 750
J.E. Goffin 1000 750
C. Vervaart 1050 750
C.M. v.d. Kerkhoven 1050 750
C. Massar 1050 750
A.G. Millesen 1050 750
A.A. Heuvelmans 1150 850
J.W. Buyzen 1150 850
P. Hopstaken 1050 750
J.S. van Aalst 1150 850
M.C. van Pul 1150 850
A. Goverde 1050 750
J. v. Moort 1050 750
W. Jongmans 1050 750
C. Antens 1050

750

G. Hoendervangers 1050 750
J.P. Kramer 2000 1650
M.J.W. Heesterman 2500 2150
Wed. A. den Hollander 1050 750
M.J. Heerma van Voss 2500 2150
J.B. Scheepers 1550 1250
H.A.M. Swellengrebel 4000 3700

De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 5000,-

Het belastbaar inkomen bedraagt f 462450,-
Het evenredig cijfer, bedoeld bij art. 4 der Verordening op de heffing is 1.08 ten honderd.
Bedrag van het kohier f 5024,70

Deze lijst geeft alleen de namen van die personen, die volgens den Raad geschat worden te hebben een inkomen van 1000 gulden of meer. Zij die niet op deze lijst vermeld zijn, kunnen elken dag inzage gaan nemen van den Hoofdlijken Omslag op de Secretarie.

Laat ons hopen dat het volgend jaar, de Gemeenteraad een meer volledige lijst uitgeeft.

De redactie.