HUWELIJKEN VOOR SCHEPENEN VAN OUDENBOSCH 1777-1796

DTB Oudenbosch deel 18.

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl

 

Johannes de Hart, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 11/26.1.1777 met

Johanna Elisabeth de Win, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis van der Maden, jm geb. alhier, won. tot Amsterdam, otr/tr.

11.1/9.2.1777 met Anthonia de Bruyn, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]

bijlage odb21-4: briefje van consent van Jacob van der Maden, dat zijn

zoon mag trouwen met Antonia de Bruyn, dr.v. Stoffel de Bruyn, dd.

24.12.1776 Amsterdam.


sr. Adriaan van Aken, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 12/27.4.1777 met

Cornelia van Bommel, jd geb. tot Sevenbergen, won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis van den Dries, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 24.5/8.6.1777

met Jacoba Janssens, jd geb. tot Steenbergen, won. alhier

[ beide tekenen; zij met Janssens ]


Laurens Bernardus Vermeulen, minderjarig jm, geb. en won. alhier,

otr/tr. 30.8/14.9.1777 met Anna Catharina van Hooff, minderjarig jd,

geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis de Groen, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 8/23.11.1777 met

Pieternella van Etten, wed.v. Cornelis de Klopper, geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


sr. Mattheus de Win, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 24.1/8.2.1778 met

juffr. Maria de Bruyn, wed.v. sr. Paulus Timmermans, geb. en won.

alhier [ beide tekenen ]


Pieter Hembroek, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 14.2/1.3.1778 met

Catharina Gouverneur, wed.v. Cornelis Fasen, geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


sr. Michiel van de Maagdenberg, wednr.v. Anthonia de Grauw, geb.

Sprundel, won. alhier, otr/tr. 18.4/3.5.1778 met Maria Vervloet, jd

geb. in den Fijnard, won. alhier [ beide tekenen ]


Anthony van den Enden, jm geb. tot Sevenbergen, won. alhier, otr/tr.

16/31.5.1778 met Pieternella de Wolff, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Floris Akkermans, jm geb. tot Oosterhout, won. alhier, otr/tr.

30.5/14.6.1778 met Maria Catharina Keldermans, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Bernardus Gouverneur, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 6/21.6.1778 met

Anna Catharina de Klopper, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Isaac de Backer, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 29.8/13.9.1778 met

Peteronella (M)ikhout, wed.v. Arnoldus Camp, geb. onder Nieuw Gastel,

won. alhier [ beide tekenen ]


Pieter de Groen, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 31.10/15.11.1778 met

Anna Cornelia van Dun, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis van Etten, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 7/22.11.1778 met

Elisabeth de Groen, jd geb. onder Etten, won. alhier

[ hij tekent, zij merk X ]


Johannes van Gils, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 6/21.3.1779 met

Anna Maria Vrinds, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis Lijten, jm geb. en won. in St. Maertenspolder, otr/tr.

10/25.4.1779 met Willemina Wagemaekers, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Simon van Oers, wednr.v. Petronella de Lange, geb. Etten, won.

alhier, otr/tr. 8/23.5.1779 met Jacoba Ossenblok, jd geb. Etten, won.

alhier [ beide tekenen ]


Jan Gouverneur, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 22.5/6.6.1779 met

Maria Catharina de Bruyn, meerderjarig jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Bastiaan van Gils, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

25.3/11.4.1780 met Cornelia Keldermans, meerderjarig jd, geb. en won.

alhier [ beide tekenen ]


Isaac van Gastel, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

15/30.7.1780 met Magdalena Schrauwen, jd geb. in de Hoeve, won.

alhier [ beide tekenen ]


Pieter Timmermans, meerderjarig jm, geb. en won. Etten, otr/tr.

20.1/4.2.1781 met Adriana van den Bosch, meerderjarig jd, geb. en won.

alhier [ beide tekenen ]


Arnoldus Dielis Bartels, jm geb. en won. Etten, otr/tr. 12/27.5.1781

met Willemina Wagemaekers, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Johannes Thomsom, jm geb. en won. alhier, ot. Hoeven 27.7.1781 met

Adriana van der Borst, jd geb. Hoeven, laatst won. alhier, thans in

Hoeven [= bijlage odb21]


Adriaan Breeuws, jm geb. tot Gastel, thans won. alhier, laatst nog in

Rosendaal, otr/tr. 23.6/8.7.1781 met Jacoba Ossenblok, wed.v. Simon van

Oers, geb. Etten, won. alhier; bruydegom heeft 1 jaar en 6 weken in

Rosendaal gewoond. [ beide tekenen, hij met Breeuwes]


de Heer Mattheus Hoveyn, wednr.v. juffrouw Livina Galvas van der

Vooren, geb. Middelburg, won. alhier, otr/tr. 14.8/15.11.1781 met Anna

van den Enden, meerderjarig jd, geb. en won. alhier; hij is van de

gereformeerde religie, zij van de Roomsche religie

[ beide tekenen ] overlegd zijn doopextract v.d. gereformeerde kerk

van Middelburg en een doopextract v.d. roomsche kerk van Oudenbosch,

waaruit blijkt dat ze beiden de vereiste leeftijd hadden; het

bruidspaar verscheen de eerste maal op 2.8.1781. De bruid is gevraagd,

of zij toestemming had voor dit huwelijk van haar ouders. Zij

antwoordde ontkennend. Haar vader Coenraad van den Enden is toen

ontboden, deze weigerde toestemming te geven tot dit huwelijk. Hij

kreeg 8 dagen de tijd om daarvan schriftelijk redenen te geven.

Op 11.8.1781 verscheen het bruidspaar wederom met het verzoek om in

ondertrouw te mogen gaan. De gerechtsbode is er toen op uitgestuurd om

Coenbraad van den Enden en vrouw te halen. Deze werden geen van beiden

thuis aangetroffen. Door de schepenen werd toen beslist, dat ze nog 8

dagen zouden wachten.

Op 14.8.1781 zijn ze in ondertrouw gegaan, omdat ze van verschillende

religies waren, zijn de huwelijkse proclamatiČn om de 6 weken geweest,

nl. op 19.8, 30.9 en 11.11.


Marynus Franken, jm geb. in Zegge, won. alhier, otr/tr. 6/21.4.1782

met Cornelia Claasen, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


de Heer Adrianus Vingerhoeds, doctor der medicinen, geb. Rosendaal,

beronnie van Breda, won. alhier, otr/tr. 25.4/13.5.1782 met juffrouw

Willemina Heestermans, wed.v. monsr. Nicolaas Jongenelen, geb. en won.

alhier [ beide tekenen , ook bijlage odb21]


Govert Potters, jm geb. en won. te Vroenhout onder Rosendaal,

kerkelijk onder Wouw, otr/tr. 27.4/12.5.1782 met Anna Cornelia van Dun

wed.v. Pieter de Groen, geb. en won. alhier [ beide tekenen, ook

bijlage odb21-8 Wouw, bijlage Rosendaal 22.4.1782: briefje van consent

van Joannus Mangelaars aan zijn zoon Govert Potters, onderaan deze

brief staat nog "met consent van mijn moeder Anna Maria uyt de

Wielen"]


sr. Adriaan Roels, wednr.v. Maria van Aart, geb. en won. alhier,

otr/tr. 11/26.5.1782 met Willemina van den Wijngaart, jd geb. onder

Gastel, won. alhier [ hij tekent, zij merk X ] [ bijlage odb21]


monsr. Anthony Johannes de Wolf, jm geb. en won. alhier, ot. Breda

6.6.1782, tr. alhier 24.6.1782 met juffrouw Petronella van der Lee, jd

geb. en won. Breda [ bijlage odb21 Breda ]


sr. Jacobus de Bruyn, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, ot.

Hoeven 13.7.1782 met Petronella van der Riet, jd geb. en won. in

Hoeven [ uit bijlage odb21 ]


monsr. Jan van Eekelen, jm geb. Rosendael, won. alhier, otr/tr.

12/27.10.1782 met juffrouw Johanna Aarssen, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ; bijlage 21]


Cornelis de Groen, wednr.v. Petronella van Etten, geb. en won.

alhier, otr/tr. 24.1/8.2.1784 met Maria Susanna de Smit, jd geb. Maexem

in Oosterijks Brabant, won. alhier [ beide tekenen ; bijlage odb21]


Frans Mol, jm geb. onder Gastel, won. alhier, otr/tr. 8/23.5.1784 met

Wilhelmina van den Wijngaart, wed.v. sr. Adriaan Roels, geb. onder

Gastel, won. alhier

[ hij tekent met Frans Cas Mol, zij merk X ; bijlage odb21]


de Heer Andreas Johannes Melort, jm apothecer en chirurgijn, geb.

Rosendaal in de Baronnie van Breda, won. alhier, otr/tr. 26.6/11.7.178

met juffrouw Cornelia van den Dries, jd geb. te Oude Tong, won. alhier

[ beide tekenen ; bijlage odb21, hierin wordt hij Milord genoemd ]


de Heer Gaspar Johannes van Kouter, jm chirurgijn, geb. te Marxem in

Oosterijks Brabant, won. alhier, otr/tr. 18.9/3.10.1784 met juffrouw

Cornelia van Campenhout, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ; bijlage odb21]


Bartholomeus van den Kerkhoven, meerderjarig jm zijnde van de

roomsche religie, geb. en won. alhier, otr/tr. 23.10.1784/16.1.1785 me

Cornelia Dolck, meerderjarig jd zijnde van de gereformeerde religie,

geb. en won. alhier [ beide tekenen ; overlegd zij extracten uit de

doopboeken, waaruit bleek dat beide de vereiste leeftijd hadden ]


Hendrik van den Broek, meerderjarig jm geb. Breda, won. alhier,

otr/tr. 15/30.1/1785 met Johanna van Aart, meerderjarig jd, geb. en

won. alhier [ beide tekenen ]


Johannes Olifiers, wednr.v. Adriana van Aken, geb. Waalwijk, won.

alhier, otr/tr. 9/24.4.1785 met Anna van Gils, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Arnoldus Schrauwen, meerderjarig jm geb. en won. alhier, otr/tr.

23.4/8.5.1785 met Johanna Vrins, meerderjarig jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Wouter Schrauwen, jm geb. in de Hoeve, won. alhier, otr/tr.

23.7/7.8.1785 met Adriana de Bruyn, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Pieter van Blerck, jm, oud 30 jaar, geb. en won. alhier, otr/tr.

15/30.10.1785 met Petronel Jongenelen, meerderjarig jd geb. en won.

alhier [ hij tekent, zij met merk ; 7.10.1785: zijn vader Nicolaas van

Blerck weigert toestemming te geven, deze krijgt 14 dagen de tijd om

toestemming te geven of schriftelijk de redenen van weigering. Op de

15e is er schriftelijk consent van de vader ]


Pieter Bus, jm geb. te 's-prinsland, otr/tr. 10/25.6.1786 met Maria

van Aart, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Johannes van Aken, jm meester schoenmaker, geb. en won. alhier,

otr/tr. 30.9/16.10.1786 met Adriana van Wesel, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ; trouwakte, gevolgd door een akte waarin het

bruidspaar met haar stiefvader Gerard Minkenberg, meester kleermaker,

verschijnt; dat ze van plan waren gisteren (de 15e) in huwelijk te

laten bevestigen, maar door voorafgegane "vleeschelijke

conversatie" verhinderd waren in ondertrouw te gaan en dat nu de bruid

gisteren van een kind bevallen is en dus niet op het raadhuis

verschijnen kon. Het verzoek is of het huwelijk binnen eigen woonhuis

voltrokken kon worden. En aldus geschiedde. ]


Johannes Struys, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

23.6/8.7.1787 met Helena de Klopper, meerderjarig jd, geb. en won.

alhier [ beide tekenen ]


Arnoldus Hubers, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 20.10/4.11.1787 met

Adriana de Mooy, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Huybregt Corsten, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

3/18.11.1787 met Anna Maria van Campenhout, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Adriaan Verbraak, meerderjarig jm, geb. te Rosendaal, laatst won. op

de Leur, otr/tr. 8/23.11.1788 met Cornelia de Klopper, meerderjarig jd

geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Martinus Bruynel, wednr.v. Catharina Voeten, geb. te Breda, won. op de

Leur, otr/tr. 31.10/15.11.1789 met Cornelia van de Veewey, jd geb. en

won. alhier [ beide tekenen ]


de Weledel geboren Heer Eduard van Mattenburgh (Dijkel), wednr.v.d.

Hoog Edele geboren Vrouw Isabella Francisca Elisabeth Ferdinas de

Villegas de Serville, geb. en won. alhier, tr. 2.6.1791 met de

Hoogedele geboren Jonkvr. Maria Cardina Francoisa Joseph de Vertegans,

geb. te Bergen in Henegouwen, won. te Doornik

[ beide tekenen, zij met Josephine De Vertegaus ; verzoekt om te mogen

trouwen in zijn woning, hetgeen aldus geschiedde ]


de Heer Simon Petrus Lebot, jm geb. en won. te Bergen op Zoom, otr/tr.

28.7/15.8.1791 met juffrouw Maria Joanna Jacoba Cuypers, meerderjarig

jd, geb. en won. alhier [ beide tekenen, zij met Maria A. Cuypers ;

verzoek om thuis te mogen trouwen, wat zo geschiedde ]


Johannes van Oosterhout, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 3/18.9.1791

met Elisabeth de Groen, wed.v. Cornelis van Etten, geb. onder Etten,

won. alhier [ hij tekent, zij merk X ]


de Heer Andreas Cornelissen, wednr.v. juffrouw Isabella blankers,

geb. en won. te Breda, otr/tr. 17.9/4.10.1791 met juffrouw Petronella

van Aart, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


monsr. Joannes Cornelis van Loon, jm geb. en won. Rosendaal, Baronnie

van Breda, otr/tr. 9/27.8.1792 met juffr. Joanna Elisabeth Praets, jd

geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Abraham Salomon Frank, jm geb. in Frankenland, won. te Habroek in

Oosterijks Brabant, otr/tr. 26.11/16.12.1792 met Marianna Chohen, jd,

zijnde v.d. Joodsen godsdienst, geb. te amsterdam, won. alhier

[ hij tekent onleesbaar, waarschijnlijk hebreeuws, zij tekent met

Marjaane Philip Kohen ]


Gerrit Jan Binkhorst, jm geb. en won. alhier, ot. 14.2.1793 met

Petronella Margareta de Bey, jd geb. en won. alhier; noot: deese

persoonen zijn vermits de invasie der Fransche troepen voor den

kerkenraad getrouwt. [ beide tekenen ]


de Heer Henricus van Etten, jm geb. en won. alhier, otr/tr.

19.7/4.8.1793 met juffr. Joanna van Aart, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Arnoldus van den Kerkhoven, meerderjarig jm, geb. en won. alhier,

otr/tr. 26.10/10.11.1793 met Ida van de Swaluw, jd geb. te Sevenbergen

laatst won. te Gastel, thans alhier [ beide tekenen ]


Cornelis Schrauwen, meerderjarig jm, geb. en won. in de Hoeven,

otr/tr. 19.4/4.5.1794 met Anna van Aart, meerderjarig jd, geb. onder

Etten, dog kerkelijk onder de Hoeven, won. alhier [ beide tekenen ]


Dingeman Prangers, meerderjarig jm, geb. en won. te Rosendaal,

Baronnie van Breda, otr/tr. 3/18.5.1794 met Jacomyna van Gastel,

meerderjarig jd, geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Hendrik Davervelt, jm geb. en won. te Bergen op den Zoom, otr/tr.

17.5/2.6.1794 met Anthonia van Aken, jd geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Francois van Aken, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 24.5/9.6.1794 met

Anna Maria Fasen, jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Johannes de Wijs, meerderjarig jm, geb. te Veldhoven, won. te

Standdaarbuyten, otr/tr. 3/18.1.1795 met Godeliva Luycks, meerderjarig

jd, geb. en won. alhier; vermits de invasie der Fransche troepen niet

den 27.12.1794, maar 3.1.1795 [in ondertrouw] [ beide tekenen ]


Franciscus Verheyen, meerderjarig jm, horlogiemaker, geb. te

Grobbendonk, voorheen Oosterijks Brabant, won. alhier, otr/tr.

16/31.5.1795 met Maria van Aert, meerderjarig jd, geb. en won. alhier

[ beide tekenen ]


Jacobus Frijters, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

4/19.7.1795 met Helena Cornelia van der Vloot, jd geb. en won. alhier

[ hij tekent met merk (kruis), zij tekent ; bij de ondertrouw wordt de

bruidegom 'Govaart' genoemd, bij de trouwakte is dit doorgehaald en

vervangen door 'Jacobus' ]


Michiel Molenschot, jm geb. tot 's-Gravenmoer, won. alhier, otr/tr.

4/20.9.1795 met juffrouw Petronella Theresia van der Lee, wed.v. den

Burger koopman Anthony Johannes de Wolf, geb. tot Breda, won. alhier

[ beide tekenen ]


Cornelis Bogaarts, meerderjarig jm, meester kooperslager, geb. en

won. alhier, otr/tr. 5/20.9.1795 met Anna Cornelia van der Kerkhoven,

meerderjarig jd, geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Marynus van den Bimt, meerderjarig jm, geb. tot Etten, won. alhier,

otr/tr. 6/22.11.1795 met Maria Gielen, meerderjarig jd, geb. en won.

alhier [ beide tekenen ]


Mathijs van Geel, meerderjarig jm, geb. en won. alhier,otr/tr.

6/22.11.1795 met Anna Catharina Bierings, meerderjarig jd, geb. en

won. alhier [ beide tekenen ]


den Eersamen Pieter Jongeneelen, meerderjarig jm, geb. en won. in de

Zegge, otr/tr. 21.11/6.12.1795 met Cornelia Maatjens, meerderjarig jd,

geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Andries de Bakker, meerderjarig jm, geb. en won. onder Gastel, otr/tr.

28.11/12.12.1795 met Lucia Meesters, meerderjarig jd, geb. onder de

Hoeven, won. alhier [ hij tekent, zij met merk (kruis) ]


Jan Vergouwen, wednr.v. Cornelia Jansse Schrauwen, geb. tot

Reysbergen, won. alhier, otr/tr. 23.4/8.5.1796 met Janna Cantrijn,

meerderjarig jd, geb. en won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis Dam, meerderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

23.4/8.5.1796 met Dingena Marcelisse Lambregts, meerderjarig jd, geb.

tot Etten, won. alhier [ beide tekenen ]


Cornelis van As, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 23.4/22.5.1796 met

Johanna Dutier, meerderjarig jd, geb. en won. alhier

[ beide tekenen met merk (kruis) ]


Pieter Wijnschot, wednr.v. Anna Jongenelen, geb. te Hoogstraten,

woonde enige tijd te Hoogstraten, nu alhier, otr/tr. 21.5/5.6.1796 met

Johanna Mouwens, jd geb. in de Nieuwe Moer, won. alhier, laatst won.

te Rucphen [ hij tekent met merk X, zij met merk (kruis) ]


de Heer Adrianus Josephus Seegers, jm geb. en won. tot Roosendaal,

otr/tr. 23.6/10.7.1796 met juffr. Maria Catharina van den Enden, jd

geb. te Oosterhout, won. alhier [ beide tekenen ]


Arnoldus van Bekkum, wednr.v. Dingena Franken, geb. te Grooningen,

won. in de Zegge, onlangs nog te Oudenbosch, otr/tr. 24.9/9.10.1796 me

Adriana Strijkers, wed.v. Jacobus Tomsom, geb. en won. alhier

[ beide tekenen met merk (kruis) ]


de Heer Petrus Josephus Cuypers, jm representant van het volk van

Bataafsch Braband, geb. en won. alhier, otr/tr. 15.10/8.11.1796 met

juffrouw Maria Elisabeth Thresia van Mattemburgh, jd geb. te Bergen op

Zoom, won. nu alhier, laatst nog te Ruremonde [ beide tekenen ]

Hendrik van Leeuwen, jm geb. in de Hoeven, won. alhier, otr/tr.

5/??.11.1796 met Johanna Bierings, meerderjarig jd, geb. en won.

alhier [ beide tekenen ; trouwdatum is waarschijnlijk 20.11.1796 ]


Anthony Biemans, laatst wed.v. Cornelia Mommers, geb. en won. onder

de Hoeven, otr/tr. 5/20.11/1796 met Johanna van Deventer, meerderjarig

jd, geb. onder de Clundert, won. alhier, laatst nog te Sprundel

[ beide tekenen met merk (kruis) ]


Johannes de Hoog, minderjarig jm, geb. en won. alhier, otr/tr.

19.11/4.12.1796 met Maria van Iersel, wed.v. Cornelis Verbraak, geb.

en won. alhier [ beide tekenen ]


Martinus van Dorst, minderjarig jm, geb. te Gastel, won. alhier,

otr/tr. 19.11/4.12.1796 met Willemina Jongeneelen, minderjarig jd, geb

en won. alhier [ beide tekenen met merk (kruis) ]


Cornelis Leest, wed.v. Huybertje Jansse Claaren, geb. op de Hooge

Swaluwe, won. alhier, otr/tr. 17.12.1796/1.1.1797 met Alida de Bakker,

jd geb. en won. alhier [ beide tekenen ]