INHOUD: HOOFDGELD OUDENBOSCH 1669

BRON: G.A. Oudenbosch, inv. 582

DOOR: Antoon Kockx, Veldhoven.

 

In het gemeentehuis van Oudenbosch zijn aanwezig de "Kohieren van het hoofdgeld", dit over de jaren 1639 t/m 1810, inventarisnrs. 577 t/m 585 (1). Het betreft hier een belastingheffing die jaarlijks geheven werd en waar elke inwoner van die plaats onder viel.
Volgens de "van Dale" betekent het woord "hoofdgeld" eertijds gemeentebelasting. Het betreft hier een "hoofdelijke omslag" van alle ingezetenen van 16 jaar en ouder.
De naam van het gezinshoofd is volledig genoemd; daarnaast wordt vermeld het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten, meid en het betaalde bedrag, zoals bijv.

"Cornelis Jacobsen Dam, zijn vrouw, 2 zonen, 1 knecht, 1 meyt 8-10"

Alle persoonsgegevens zijn ingevoerd, dus het orgineel bevat niet meer informatie.

 

INDELING

De inschrijvingen zijn in de volgende delen opgesplitst;

(1). Oudenbosch in verleden en heden, H. Levelt (1931)


1669

Quohier van't hooftgelt der inwoonders van den Oudenbosch derselver kinderen ende boden vanaf de achthien jaeren omgeslaegen in vergadering der meij 1669 tot last van ider huijshoudende manspersoon 2 - 10 - een vrouw 2 f, een manspersoon op sijn selven gaende 2 - 10 een soon ofte knecht 1 - 10 --. ende een d(ochte)r ofte meijsen 1 f ; een wed(u)we 2 f, te betaelen terstonts ende sal de borgem(eeste)r de huijshoudende ingesetenen voor de thuijsleggers mogen aensprecken ende real(isere)n ende metterdaet executeren.


(het dorp)

Huijbrecht Anthonis Bertels met sijn vrouw†††††††††††††††††††††††

4-10

Jo(nkhe)er. Stembor met vrouw ende meijt

5-10

díheer Hallaer met 2 meijsens††††††††

4-10

Mr. Jacob van Haren met drije dochters††

5-10

Cornelis Bastiaenssen met twee susters††

4-10

dhr van Zeverdoncq, vrouw, soon met twee meijsens

8-0

Adriaen Adriaenssen Braber ende vrouw

4-10

Peeter Janssen Lock ende vrouw††

4-10

den mulder met vrouw ende knecht†††

6-0

Geerit Crijns ende vrouw

4-10

jo(nk)vr Catherijna Nicolaessen wed. wijlen dhr out-secretaris

Cornelis Otgens, 2 soonen een dochter, knecht ende meijt

8-10

jo(nk)vr Ursula Bonnerroij thuijsleggerss

2-0

P(eete)r Huijb(ers) vrouw ende dochter

5-10

Aert Jacobs wever met vrouw ende soon†††

6-0

Joris Willemssen met sijn vrouw

4-10

Henrick Huijbrechts thuijslegger

2-10

Adriaen Hopmans ende vrouw††

4-10

Jacob Hopmans ende vrouw†††

4-10

Marijnis Aertsen ende vrouw

4-10

Cornelis Vosch ende vrouw†††††

4-10

Matheeus Cornelissen ende vrouw†††††

4-10

Peeter van der Hulpen ende vrouw††††

4-10

Mathijs Cornelissen Aelbrechts ende vrouw†††††

4-10

Godefroij Gilisque, vrouw, dochter ende knecht††††††††††

7-0

díHr rentm(eeste)r. van der Lee, vrouw ende meijt†††

5-10

díHr rentmr. van der Kreken, vrouw ende 2 meijsens††††

6-10

jo(nkhe)er. Johan Philip de Stemb(or)††

2-10

jo(nkhe)er Isaack Boerbergh, vrouw ende meijt†††

5-10

díHr van Schooten†††

2-10

Henrick Swaen met sijn vrouw†††††

4-10

Jacob Janssen Franchooijs, dochter ende meijt†††

4-10

Abraham van Haren ende vrouw†††

4-10

Embrecht den Cuijper ende dochter††††

3-10

mr. Johan Meebael ende vrouw††

4-10

Adriaen Janssen smit ende vrouw†††

4-10

Lowijs de Vriesch ende meijt††††

3-10

díHr doctor vrouw ende meijt†††††††

5-10

Bartholomeeus den greelm(ake)r ende vrouw††††

4-10

Laureijs Mesch ende vrouw†††

4-10

Aertsen van der Moer, vrouw ende meijt met knecht††††

7-0

Cornelis de hovenier ende vrouw

4-10

mr. Jacob Laets, vrouw ende soon††

6-0

Henrick Marijnis ende vrouw††

4-10

Jan ende Anthonij de Colonija††

5-0

Willem de Colonija, vrouw, knecht ende meijt††

7-0

Peeter Janssen ende vrouw††††

4-10

Jan Henricx, smit, vrouw ende knecht††††

6-0

Wouter Anthonis ende vrouw

4-10

Dirck Aertssen ende vrouw††

4-10

Henrick den wagenm(ake)r, vrouw, 2 soonen ende dochter††

8-10

Dirck Wouters ende vrouw

4-10

Adriaen P(ete)r Mesch, vrouw ende dochter (jonger dan 18 jr. ?)††

4-10

Adriaen Anthonis, smit, vrouw ende knecht††

6-0

Aernout van Etten ende vrouw††

4-10

Adriaen Henr(icx) Sgraeuwen ende vrouw††

4-10

Aert Kieboom Hoeij met vrouw ende knecht††

6-0

Cornelis van den Eijnde ende vrouw

4-10

Jan Janssen, metser ende vrouw

4-10

Joost van Zourendoncq, vrouw, soon ende dochter††

7-0

Jan van den Eijnde ende vrouw††

4-10

Gijsbrecht Aertssen ende vrouw

4-10

P(eete)r Mesch ende vrouw

4-10

Nicolaes Staeijmans thuijslegger††††††††††††

2-10

Jan Lenaerts, smit, vrouw ende knecht††

6-0

Cornelis Blommaerts met sijn vrouw††

4-10

Rombout Stevens, bierdraeger ende vrouw††

4-10

Nicolaes den thuijslegger

2-10

Cornelis Geerts ende vrouw†††

4-10

Domas Merttens ende vrouw

4-10

Anthonij van den Eijnde vrouw ende meijsse††

5-10

Aernout Willems met sijn vrouw†††††††††††††

4-10

Peeter Janssen van Heusden ende vrouw†††

4-10

Cornelis Verbaen schoenm(aker)††††††††††

2-10

Nicolaes van Doren, vrouw, knecht ende meijsse††††

7-0

Tanneken Meeus††††

2-0

Pieter Houdtmans ende vrouw††

4-10

Barbara de hekelster††††††††††††††

2-0

Adriaen Buijs met dochter ende knecht††††

5-0

Thomas Wittebol ende vrouw††

4-10

Cornelis van den Hult, vrouw ende dochter†††

5-10

Joos Anxten vrouw ende knecht††††††††

6-0

mr. Philip van Campenhout, vrouw ende meijt††††

5-10

Huijbrecht Janssen, vrouw ende knecht††††††

6-0

de wed. van Van Miert ende soon†††††

3-10

Peeter den timmerman ende vrouw††

4-10

Willem van Dijck ende vrouw††

4-10

Dielis van Aerck ende vrouw†††

4-10

Jan van Gaens ende vrouw††††††††††

4-10

Aert van Goirle ende vrouw†††††††

4-10

Jacob Michielssen ende vrouw††††

4-10

Anthonij de Groen met vrouw ende meijt††††††

5-10

Elisabeth Anthonis Hopmans ende soon†††

3-10

Marijnis van Oeckelen, vrouw ende meijt†††

5-10

Carel Cornelissen ende vrouw††††††

4-10

Boudewijn Cornelissen ende vrouw

4-10

Jan Huijbrecht Moerkints, knecht ende meijt†††

5-0

Geeraert Domassen ende vrouw

4-10

Harman Willemssen ende vrouw†††

4-10

Aert Jacobs ende vrouw

4-10

Abraham van den Elshout, vrouw ende twee knechts

7-10

Henrick Janssen ende vrouw††

4-10

Jan Geertssen, vrouw, knecht ende meijt

7-0

Jan Loonen ende vrouw††

4-10

Govaert Janssen ende vrouw††

4-10

Mathijs de Nicole ende vrouw

4-10

Adriaen van Goirle ende vrouw††

4-10

Jacob April ende vrouw††

4-10

Cornelis Lenaerts, vrouw ende knecht††††

6-0

den secretaris Swrijters, vrouw ende meijt†††

5-10

Jan Pieterssen, mulder ende vrouw†††

4-10

Lenaert Lenaerts, vrouw, soon en dochter

7-0

Ds van Hesselt ende vrouw†††††††††††††††††††††

4-10

Willem Pieterssen de Graeuw ende vrouw†††

4-10

dr. Nicolaes van Overvelt not(ari)s ende vrouw†††

4-10

Joris Janssen vorster ende vrouw††††††††††

4-10

Willem P(eete)rs de gruijter ende vrouw††††

4-10

Peeter Janssen ende vrouw††

4-10

Jacob de Colonija ende vrouw ende meijt†††

5-10

Jan Michielssen, vrouw ende dochter†††

5-10

Johan van der Hult††††††††††††††††

2-10

Peeter van Crieckegem (met vrouw vergeten te vermelden ?)††††††††††

4-10

Henrick Joosten, vrouw, knecht ende meijt††

7-0

Jacob de Clerck, vrouw, suster, twee knechts ende meijt†††

9-10

Cornelis Voorbraeck, vrouw ende knecht†††

6-0

de wed. P(eete)r Anxten, soon ende dochter††

4-10

Cornelis van Blincken, vrouw ende meijt††

5-10

Geerit Swaen met vrouw ende soon††

6-0

Cornelis Janssen Gastelaer, soon ende dochter††

5-0

Anthonij Dielen, sche(e)pstimmerman ende vrouw††

4-10

Jan Hagens ende vrouw†††

4-10

de wed. van Jan Mertens de Haen††††

2-0

A. van Hordijck, schoen(make)r ende Nicolaes van Burskint (?)

4-0

Jan P(eeter)sen Ruijchaver, vrouw ende meijt††

5-10

Jacob Claes, cuijper ende vrouw††

4-10

Pieter Dielissen ende vrouw

4-10

Dingeman Michielssen ende vrouw†††††††††††††

4-10

Peeter Jolije ende vrouw

4-10

Anthonij Otgens ende twee meijsens††††

4-10

Anthonij Willemssen Schouw ende vrouw††

4-10

Magdalena Rassens†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

2-0

Hagen Janssen, vrouw, soon ende 2 dochters††

8-0

Dingeman van Driel ende vrouw††

4-10

Marijnis Anssems ende vrouw††

4-10

Adriaen van Eecken ende vrouw††

4-10

Joos Adriaenssen ende meijt††

3-10

Cornelis Marijnissen, vrouw ende knecht††

6-0

de wed. van Jacob de Vriesch met dochter ende meijt†††

4-0

Jan Janssen de Neeff ende vrouw

4-10

Daniel Amoleus ende vrouw

4-10

Aernouts Kluts ende vrouw

4-10

de wed. van Jan Schamp

2-0

Joris Dielen ende vrouw††

4-10

Adriaen Cornelissen, schout ende vrouw

4-10

Isabrant N. ende vrouw

4-10

Jacob van Iersel ende vrouw

4-10

twee thuijsleggers van den selven††

5-0

Adam den wever ende vrouw

4-10

Henrick Adriaenssen ende sijn broer††

4-0

Jan Pieters ende vrouw††

4-10

 


't Oulant

Peeter Adriaenssen ende vrouw††

4-10

Geerit Janssen Verholen ende vrouw††

4-10

Adriaen Franssen ende vrouw

4-10

de wed. van Adriaen Willemen††

2-0

Cornelis Lanckrock, vrouw ende meijt†††

5-10

Adriaen Cornelissen de Groet ende vrouw††

4-10

Dirck Domissen ende vrouw††

4-10

Marselis Jacobs, vrouw ende meijt††

5-10

Willem Anthonissen ende vrouw††

4-10

Balten Joosten

2-10

Jacob Adriaenssen Lanckrock ende vrouw

4-10

Frans Laureijssen van Riel ende vrouw

4-10

Claes Janssen van Eeckelen ende vrouw

4-10

Willem Quirijnssen, vrouw, soon, knecht ende meijt††

8-10

Lambrecht Pauwels ende vrouw††

4-10

den thuijslegger van Hoeven

2-10

Marijnis Stoffelen, knecht ende meijt

5-0

Cornelia Stoffelen van Bodaff ende knecht

3-10

Jacob Cornelissen van Etten, vrouw, knecht ende meijt

7-0

den thuijslegger van denselven

2-10

Peeter Jacobsen ende vrouw††

4-10

Marijnis Domassen ende vrouw

4-10

Laureijs Governeur ende vrouw

4-10

Mathijs Leckerbieren, vrouw ende soon

6-0

 


Bossendijck

Meeus Cornelissen ende vrouw††

4-10

de wed. van Martten Adriaenssen ende 2 dochters††

4-0

Huijbrecht van Eeckelen ende vrouw†††

4-10

Jan Cornelissen Monsieur ende vrouw

4-10

Henrick Adriaenssen ende vrouw

4-10

Adriaen Mathijssen ende vrouw††

4-10

den thuijslegger van den selven†††††††

2-10

Jan Adriaenssen ende vrouw††

4-10

Geerit Smoor ende vrouw†††

4-10

Steven Willemsen ende vrouw

4-10

de wed. van wijlen Wouter Cornelissen Nelen

2-0

Jan Anthonis ende vrouw

4-10

de wed. van Marijnis Anthonis ende soon

3-10

P(eete)r Cornelis ende vrouw††

4-10

Jan Cornelissen Paulus ende vrouw

4-10

Jan Jacobs ende vrouw

4-10

drije thuijsleggers van den selven

7-10

Lenaert Adriaenssen ende vrouw

4-10

Cornelis Janssen, vrouw ende meijt

5-10

Peeter Wouters Raeijmaekers

2-10

Gijsb(recht) Marttens (gew. in Martthijsken) ende vrouw

4-10

Anthonij Cornelissen Aelbrechts ende vrouw

4-10

Peeter Vosch ende vrouw

4-10

 


Bossenhooft

Peeter Cornelis Gulden, vrouw ende twee soons

7-10

Jan Goortssen

2-10

Meertten Aerden ende vrouw

4-10

Sijken Aerts van der Velde

2-0

Cornelis Cornelis van Oisterhout ende vrouw

4-10

Jan Huijbrechts ende vrouw

4-10

Geerit P(eete)r Joosten

2-10

Cornelis Adriaenssen, vrouw ende soon

6-0

Henrick Willemen van Lijenbergh ende vrouw

4-10

Jan Adriaenssen, vrouw ende soon

6-0

Matheeus Peeter Matheeussen, vrouw ende 2 soons

7-10