HUWELIJKEN VOOR SCHEPENEN VAN OUDENBOSCH 1678-1743

DTB Oudenbosch deel 16.

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: Hans den Braber - homepage: www.den-braber.nl

 

Henrick van Coulil, jm geb. v. Coulil, won. alhier, otr/tr.
20.3/18.4.1678 met Jenneken Andriess van Iersel, geb. alhier, won. tot
Antwerpen


Anthony Adriaenssen Baes, jm geb.v. Roosendael, won. alhier, otr/tr.
apr/4.5.1678 met Cornelia Jacobs de Jongh, jd geb.v. Ginneken en won.
alhier


Willem Faessen, jm geb. alhier, otr/tr. 6.5/28.5.1679 met Catharyna
Janssen van Gerwen, jd geb.v. Tongersen in de Meyerij van
's-Hertogenbosch


Cornelis Janss Buys, jm geb.v. Wagenbergh, gehorende onder Terheyden,
otr/tr. 22.7/8.8.1679 met Dingna Lambrechts van Coulil, jd geb.v.
Coulil, won. laatst tot Zevenbergen, thans alhier


Cornelis Janssen van Eekelen, jm geb. alhier, otr/tr.
16.12.1679/15.1.1680 met Tanneken Jacobs van Etten, jd geb. alhier


Willem Vincenten Buys, jm geb. in de Hoeven, won. St. Maartenspolder,
otr/tr. 27.12.1680/14.1.1681 met Piryntken Jansz Haest, wed.v. Pieter
Jansz van Roosendael, geb.v. Roosendael, won. alhier in 't Outlant


Cornelis Symon Casus, jm geb.v. Rijckevorssel, won. alhier, otr/tr.
12.4/9.3.1681 (sic) met Emmerensken Henrick Staessen, wed.v. Abraham
van der Elshout, won. alhier


Pieter Cornelis Luycx, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 30.5/20.6.1681
met Adriana van Etten, wed.v. Jan van Gool, geb. en won. alhier


Jacobus van Aert, schipper, wednr.v. Geertruy Geerit Swaenendr., won.
alhier, otr/tr. 15.9.1681 met Dingentken Paulus, wed.v. Jan Boemans,
schipper, geb 's Gravenpolder, behoorende onder Goes in Zeelant, won.
alhier


Adriaen Henrick Crijnen, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 14.1/1.2.1682
met Catharyna Jacob Taets, jd geb. en won. alhier


Willem Vincenten Buys, wednr.v. Pireyntken Jansz Haest, won. St.
Meertenspolder, otr/tr. 15.1/8.2.1682 met Adriaentken Anthonis Breda,
wed.v. Pieter Henricx Vosch, won. alhier


Willem Peeters Verhagen, jm geb. alhier, otr/tr. 26.4/10.5.1682 met
Marya Jaspers van Blaer, jd geb. binnen de stad v. Tongeren, won.
alhier


Mr. Johan Franchoys de Blocq, jm griffier van de heerlijckheit
Rieldrecht ende den Doel, geb.v. Verrebroeck, Lande van Beveren
neffens den Lande van Waes, won. in den Doel, otr/tr. 19.6/5.7.1682 met
jonkvr. Johanna van Witfaet, jd geb.v. Hoeven en won. alhier


Dirck Jacobs Laets, jm geb. en won. alhier, backer, otr/tr.
16.10/6.11.1682 met Marya Liefemans, jd geb. tot Oosterhout, Baronnie
van Breda, won. alhier


d'heer Michiel Aertssen, jm geb.v. Maeseyck, luiytenant ten dienste
van deser stadt v.d. compagnie van d'Heer cappittijn Johan Besgevel
onder het Regiment van d'Heer colonel Torsi guarnisoen houdende binnen
Bergen op ter Zoom, otr/tr. 14.11/29.11.1682 met jonkvr. Cornelia
Bluisken, jd geb. en won. alhier


Philippus Raets, jm geb.v. Loenhout en won. alhier, tr. 7.6.1683 met
Franchoysa Wernerus, jd geb.v. Beusecom en won. alhier


Jasper Lenaerts van Blerck, jm geb. alhier, tr. 5.8.1683 met Barbara
Tiry, wed.v. Sr. Andries Laets, geb. alhier en won. in de Hoeven


Jan Biersteekers, jm geb.v. Oudenbosch, tr. 21.2.1684 met Anthonetta
(K)arle, jd geb. tot Etten, won. alhier


Cornelis Swaen, jm geb.v. Hoeven, won. alhier, otr/tr.
30.12.1684/14.1.1685 met Catharyna van Campenhout, jd geb.v. Ostade,
won. alhier


Adriaen Janssen van Eeckelen, wednr.v. Jannetien Cornelisz van
Oosterhout, geb. en won. alhier, otr/tr. 1.12/18.12.1685 met Cornelia
Jacobs van Etten, jd geb. en won. alhier


Anthony Jacobs van Thijm, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
25.1/12.2.1686 met Catharina Centen Buys, jd geb. onder de Hoeve en
won. alhier


Cornelia Aernouts, jm geb. onder de Hoeven, won. alhier, otr/tr.
6.3/27.3.1686 met Janneken Wouters, wed.v. Jacob Adriaenssen
Schijvenaer, geb. in Gastel, won. in Sinte Merttenspolder


monsr. Thomas van Soest, wednr.v. Christina van der Ouder A:, geb.v.
Loopick, won. alhier, otr/tr. 4.5/29.5.1686 met juffr. Adriana van
Blincken, jd geb. en won. alhier


Jan Harmans van Toren, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 16.11/17.12.1686
met Marya Anthonis Nijs, jd geb. op de Leur, won. alhier


Lucas Dircxsen Bogaerts, jm geb. Etten, won. alhier, otr/tr.
13.4/27.4.1687 met Catharina Henricx van Iersel, jd geb. en won. alhier


Jan Merttens Cortsmit, jm geb. in den Lande van Bergen boven den
Nieuwenbergh, won. onder Out Gastel, otr/tr. 2.5.1688/27.5.1687 (sic)
met Mariken Corstiaens, jd geb. en won. alhier


den eersamen Cornelis van Campenhout, jm geb. en won. v.
Hilverenbeecq, otr/tr. 8.9/29.9.1688 met Geertruyde van Vlimmeren, jd
geb. en won. alhier [ tevens werd getoond het zoontje van de bruid, met
naam Jan Franchis van Campenhout, welke door dit huwelijk geecht werd.


Mels Cornelis van Balen, jm geb. Rosendael en op den Oudenbosch
varende, otr/tr. 13.10/7.11.1688 met Maria van Oeckelen, jd geb. en
won. alhier


Cornelis Timmermans, jm geb. en won. in de Palinghstraet onder Etten,
otr/tr. 21.10/7.11.1688 met Geertruyde van Oeckelen, jd geb. en won.
alhier


den eersamen Pieter Henricx van Doormaelen, jm geb. tot Steenbergen,
won. alhier, otr/tr. 4.2/1.3.1689 met Elisabeth Cornelissen van
Oosterhout, jd geb. en won. alhier


Cornelis Linderssen van Ackeren, jm geb. tot Rosendael en vandaar
varende, otr/tr. 5.4/26.4.1689 met Margriet Lenaerts Clijnaerts, wed.v.
Mattheus Aertssen van Unen, geb. binnen Breda, won. alhier


monsr. Thomas Geerardus van Zevendoncq, jm geb. en won. alhier, otr/tr
2.5/31.5.1690 met juffr. Anna Catarina van Mechelen, geb. en won. tot Lier


monsr. Adriaen van Hooff, jm apotequaris, geb. en won. binnen Bergen
op ten Zoom, otr/tr. 24.5/13.6.1690 met d'eerbare Catarina Schouw, jd
geb. en won. alhier


Sr. Wilhelmus Struyck, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
9.12.1690/5.1.1691 met juffr. Dingena Lonck, jd geb. tot Rosendael,
won. tot Brussel


Cornstiaen Cornelissen Costermans, jm geb. onder Rosendael op
Calsdonck, won. in de Noorthoeck, otr/tr. 21.4/6.5.1691 met Helena
Willem Vroegens, jd geb. en won. alhier in 't Oudtlant


Jan Geerit Luycx, jm geb. van Sundert, otr/tr. 26.1/13.2.1692 met
Jenneken Cornelis Deekers, wed.v. Cornelis Aernout Eewouts, geb.v. Out
Gastel, won. in St. Mertenspolders


Adriaen Matthijs van de Leur, wednr.v. Jacobmijntjen Adriaens
Voorbraeck, mr. timmerman, won. tot Sevenbergen, otr/tr. 31.1/18.2.1692
met Catharina de Jongh, wed.v. Nicolaes Smolders, won. alhier


Hendrik Reysels, jm geb. tot Antwerpen, won. alhier, otr/tr.
6.2/25.2.1692 met Petronella Wouters Govaerts, wed.v. Claes Jorissen,
laatst ondertrouwd geweest met Peter Janssen Marchael, geb. in
Cappelstraet, won. alhier


Mels van Baelen, wednr.v. Maria van Oeckelen, geb.v. Rosendael, zijn
domicilium houdende tot Zevenbergen, van hier varende, otr/tr.
13.3/29.3.1693 met Martijntie Pieter Gulden, jd geb. en won. alhier


Aernout Pieter Cuypers, jm geb.v. de Hoeven, won. alhier, otr/tr.
19.6/13.7.1693 met Margriet Willemsz Metser, wed.v. den oudt Borgemr.
Dingeman Henricx Schonck, won. alhier


Aernoudt Anthony de Leeuw, jm geb. en won. tot Etten, otr/tr.
13.10/1.11.1693 met Johanna Laets, jd geb.v. de Hoeven, won. alhier


Pieter van de Elshoudt, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 11.5/31.5.1694
met Cornelia van Haeren, jd geb. en won. alhier


Peeter Jansz Lodders, jm geb. en won. Ii 't Haegje, otr/tr.
29.7/18.8.1694 met Beatrix Jansz van Loon, jd geb. en won. alhier


monsr. Cornelis Beckaff, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 8.1/28.1.1695
met jonkvr. Johanna Struyck, jd geb. en won. alhier


Jan Marynisz van Leer, jm geb.v. 's Princeland, won. alhier, tr.
8.2.1695 met Magdalaine Janss van Loon, jd geb. en won. alhier


Jochem Cornelis Blommers, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
22.1/12.2.1695 met Elisabeth Cornelis van Oosterhoudt, wed.v. Peeter
Hendricxsz Dooremaele, geb. en won. alhier


Adriaen van de Wiel, jm geb.v. Oosterhout, won. tot Ginneken, otr/tr.
26.3/5.5.1695 met Cornelia Jansz Luyten, wed.v. Aernout Huygens, won.
alhier


Aernout Schaefs van Erssel, jm geb.v. (Bergeyck) onder de mejerij van
's-hertogenbosch, otr/tr. 28.5/14.6.1695 met Cornelia Adriaensz
Schrauwen, jd geb. en won. alhier


Mattheus de Win, jm geb. van Acxsel, won. alhier, otr/tr.
28.5/14.6.1695 met Ariaentie Lindersse Roelants, jd geb.v. Etten en
won. alhier
[ gedeeltelijk onleesbaar door verkeerde copy ]


Adriaen Geertsen Crijnen, jm geb. en won. alhier, tr. 26.6.1695 met
Mariken Pietersz Hoeve, jd geb.v. Steenberge, won. alhier
[ gedeeltelijk onleesbaar door verkeerde copy ]


Adriaen Vosch, j.m. geb.v. Gastel, won. ...landt, otr/tr. 21.8/?.9.1695
met ....., jd


Antony Andriess den Haen, jm out 27 jaer, geb.v. Delft, sijnde een
varende persoon den tijt van 14 a 15 jaer op zee laest aengecomen met
een oorlogschip genaemt Ziercxe, gevoert door d'heer capitein Jan
Lapalme, otr/tr. 14.11/4.12.1695 met Beatricxs Caerel Pruymbooms, jd
geb. alhier


Joost Adriaensz Biersteeckers, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
18.2/4.3.1696 met Sofia van Oeckelen, jd geb. en won. alhier


Adriaen Cornelisz Verbaent, jm geb.v. Alphen onder de Baronnie van
Breda, won. onder Gastel, otr/tr. 18.2/6.3.1696 met Cornelia Peeters
van Beers, geb. en won. alhier


Willebort van der Hulpen, jm mr. timmerman, geb. alhier, otr/tr.
12.5/29.5.1696 met Aeltie Dirck Booms, jd geb.v. Etten


Bastiaen Harlaer, bejaerde jm geb.v. Rotterdam, won. alhier, otr/tr.
30.7/22.8.1696 met Cristina Arkenbout, bejaerde dr., geb. tot
Rotterdam, won. alhier


monsr. Hendrick Timmermans, wednr.v. Tanneken Jacobs Coevoets, out
Borgemr. ende coopman alhier, geb. onder Etten, otr/tr. 17.11/2.12.1696
met Cornelia van Gol, wed.v. Niclaes Marijnsz Mies, in sijn leven
stathouder tot Zegge, geb. onder Out Gastel, won. alhier


Cornelis Dircxsen Celdermans, jm geb. en won. in St. Meertenspolder,
otr/tr. 18.1/4.2.1697 met Bregtie Jan Jacobs, jd geb. in 't Outlant
alhier, won. alhier


Pieter Pals, wednr.v. Huybertie Adriaensz Clijnaerts, oudt Borgemr.
tot Stantdaerbuyten, geb.v. Oosterhout, won. tot Stantdaerbuyten,
otr/tr. 1.6/6.7.1697 met Cornelia Jacobs van Etten, wed.v. Adriaen van
Eeckelen, geb. alhier in 't Outlant, won. alhier


Johan de Jongh, jm geb.v. Turnhout, won. alhier, otr/tr. 24.8/19.9.1697
met Catharina van Eeckelen, jd geb.v. de Hoeve, won. alhier


de heer Gasper 't Kints, jm geb. en won. v. Antwerpen, otr/tr.
17.12.1697/11.1.1698 met jonkvr. Anna Maria Anssems, geb. en won.
alhier


Cornelis Jan Jacobs, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 10.4/1.5.1698 met
Cornelia Pieters Vosch, jd geb. alhier, won. onder St. Meerttenspolder


Cornelis d' Jongh, jm geb. tot Zevenbergen, won. alhier, otr/tr.
17.7/5.8.1698 met Cornelia Pieters van der Doncq, jd geb. en won. tot
Rosendael


Lambregt van Hessel, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 21.7/10.8.1698 met
Marie Gilisque, wed.v. Frans van Iersel, geb. en won. alhier


Jan Buys, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 26.7/14.8.1698 met Anthonetta
Willemsz Buys, wed.v. Meertten Linderse van Blercq, geb. onder
's-Princelant, won. alhier


Guiliam van Peer, jm geb.v. Rosendael, won. alhier, otr/tr.
25.7/11.8.1699 met Jacobmijntie van Loon, jd geb. en won. alhier


Jan Janssen van Doormaele, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
7.11/2?.11.1699 met Aaltie Adriaens van Eeckelen, jd geb. en won.
alhier


Henrick Adriaenssen Voorbraeck, jm geb.v. Roosendael, won. St.
Meerttenspolder, otr/tr. 7.11/2?.11.1699 met Margaretha Jan Goosens, jd
geb. en won. v. St. Meerttenspolder


Mr. Michiel van Campenhout, jm apotecaris en chirurgijn, geb. en won.
alhier, otr/tr. 20.5/15.6.1700 met Pieternella van Dun, jd geb. en won.
alhier


Niclaes Wittebol, jm mr. cleermaker, geb.v. Rosendael, won. alhier,
otr/tr. 5.6/23.6.1700 met Teuntie Rombout Maetiens, jd geb. en won.
alhier


Jan Jacobsz Scheyvenaer, jm geb. alhier, otr/tr. 14.1/2.2.1701 met
Teuntie Adriaensz Governeur, jd geb.v. de Hoeve, won. alhier


Cornelis Claesz Sprangers, wednr.v. Tanneken Hendricxen Schouw, won.
alhier, otr/tr. 14.1/2.2.1701 met Adriaentken Cornelis van de Bergh, jd
geb.v. Etten, won. alhier


Theodorus Cocx, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 14.12.1703/5.1.1704 met
Tanneken van der Buyten, jd geb. tot Halteren, laatst won. in de Hoeven


monsr. Dielis van Huisden, jm geb. en won. tot Sundert, otr/tr.
3.12/31.12.1704 met juffr. Anthonetta Otgens, jd geb. en won. alhier


d'heer Norbertus van der Lee, jm medicine dr., geb. en won. alhier,
otr/tr. 14.4/4.5.1705 met juffr. Josina Bierstekers, jd geb. en won.
alhier


jonkhr. Charel Marianus de Respagne, jm, otr/tr. 29.5/14.6.1705 met
juffr. Maria Catharina van der Creecke, jd


Mels Jacob Aertz, jm, otr/tr. 7.10/1.11.1705 met Mariken Hendricx van
Hoogerheyde, jd


Sr. Franchois van Soest, jm won. alhier, otr/tr. 30.4/16.5.1706 met
Pieteronella de Groot, jd won. alhier


Cornelis Adriaansz van den Brand, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
2.1/14.9.1706 met Marike Peeters van der Heuvele, wed.v. Adriaen
Geertsen van Doren, won. alhier
[ het grote verschil tussen ondertrouw- en trouwdatum had als oorzaak
'haren weduwelijcken staet' ]


Cornelis Aartzen Cappoen, jm otr/tr. 31.12.1706/5.2.1707 met Cornelia
Pieters Vos, wed.v. Cornelis Jan Jacobs


Sr. Hendrikus van Kampenhout, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
5.8/22.8.1707 met jonkvr. Cornelia Haghers, jd geb.v. Zevenbergen,
won. alhier


den eersamen Jan Bastiaens Dielen, jm geb. en won. onder Gastel,
otr/tr. 9.11/26.11.1708 met Margrita Anthonisse Matiens, jd geb. en
won. alhier [ trouwdatum was eerst 27.11 ]


den eersamen Francois van Burkom, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
9.8/24.8.1709 met d'eerbare Johanna van Dun, jd geb. en won. alhier


Sr. Cornelis van Vleet, jm geb. onder Steenbergen, won. onder
Woestwesel op de Kruysstraat, otr/tr. 5.7/23.7.1710 met jonkvr. Engel
Maria Laatz, jd geb. en won. alhier


den eerzamen Johan van Gool, jm, otr/tr. 15.9/16.10.1710 met Johanna
Adriaansz van Gastel, wed.v. Pieter de Leeuw


den eerzamen Adriaan van Gastel, wednr.v. Mariken Aart Jacobs van
Unem, mr. metselaar, won. alhier, otr/tr. 30.10/6.12.1711 met d'eerbare
Helena Cornelisse van der Linde, wed.v. Adriaan Tomasz de Mooy, won.
alhier


den eerzamen Meertten Jacobsen de Graauw, wednr.v. Jenneken Cornelis
Teeuwen, bouwman, won. onder Nieuw Gastel, otr/tr. 20.11/6.12.1711 met
d'eerbare Johanna Antonisse Matiens, jd geb. en won. alhier


Stoffel Hendrix Timmermans, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
16.4/1.5.1712 met Willemijntie (Adriaens) Schonk, jd geb. en won. alhier


d'heer Johan Babtista de Pottere, jm geb. in de Hoeve, won. onder
Gastel, otr/tr. 31.3/17.4.1713 met mejuffr. Maria Catharina Otgens,
jd geb. in de Hoeve, won. alhier


d'heer Johan van Hesselt, jm doctor in de medicijnen, geb. en won.
alhier, otr/tr. 21.12.1713/7.1.1714 met juffr. Anna Maria Lonk, jd
geb.v. Brussel, won. tot Rosendaal


Sr. Cornelis van der Vleet, wednr.v. jonkvr. Engelmarie Laatz, won.
alhier, otr/tr. 24.3/8.4.1714 (18uur) met juffr. Goedelief van Soest,
jd geb. en won. alhier


Adriaen Jansz van Eekelen, meerderj. jm geb.v. Hulst in Vlaanderen,
otr/tr. 5.1/21.1.1715 met Geertruy Claassen Sprangers, wed.v.
Bartholomeus van Oekelen, won. alhier


Sr. Adriaan Mes, wednr.v. Elisabeth Cocx, won. alhier, otr/tr.
13.12/27.12.1716 met Johanna van der Hulpe, jd geb. en won. alhier


Mr. Lauwrijs van der Poel, meerderj. jm hoefsmit en peerdemr. alhier,
geb. en won. alhier, otr/tr. 4.4/18.4.1717 met Geertruy Miggielse van
der Buyten, meerderj. jd geb. tot Wouw, won. alhier


monsr. Gijsbertus Seldeflag, wednr.v. juffr. Helena van Bladel,
apothecarus, geb. en won. binnen Breda, otr/tr. 29.7/13.8.1719 met
juffr. Johanna Maria van Slingeland, wed.v. Sr. Hendrik van Halder,
geb. binnen Breda, won. alhier


Sr. Eugenius van Campenhoud, jm geb. en won. alhier, otr/tr.
17.11/31.12.1719 met juffr. Lucia Schoenmakers, jd geb. en won. binnen
Breda [ schriftelijk toestemming v. ouders bruid ]


de heer Peterus van Beek, jm meyer en griffier v.d. Leenen v.h.
hoogadelijk Stift Thoor, won. tot Breda, otr/tr. 20.1/5.2.1720 met
juffr. Peteronella Johanna Theresia van der Creke, jonge juffr. won.
alhier


de eersamen Willem Peeter Jacobs, wednr.v. Jenneken Meerttensz van
Etten, bouwman, won. alhier, otr. okt. 1721 tot Gastel, tr. 4.11.1721
(13 uur) alhier met de eerbare Dingena Antonisse Huyskens, jd geb. en
won. onder Gastel
[ volgens verklaring v.d. pastoor v. Gastel dd. 25.10.1721 tot Gastel
voor de kerkeraad in ondertrouw gegaan. Thuis getrouwd in bijzijn v.
buren en vrienden vanwege zware ziekte v.d. bruidegom.]


Guilliam Embregts Rams, jm geb. van den Doel, won. alhier, otr/tr.
28.2/17.3.1722 met Mariken Pietersz Boers, meerderj. jd geb. en won.
tot Gastel; getuigen zijn Adriaan Mes en Aernout Dircken van Dongen,
voogd en toeziend voogd v.d. bruidegom; Cornelis Pietersz Boers,
meerderj. broeder v.d. bruid


de heer Abraham de Hartog, meerderj. jm medicine doctor, geb.v. Breda,
won. alhier, otr/tr. 4.12/19.12.1723 met juffr. Johanna Otgens,
bejaarde jd geb. in 's-Gravenhage, won. alhier; schriftelijk
toestemming v. vader bruidegom d'heer Jacobus Silvester de Hartog,
med. doctor tot Antwerpen


Adriaan van der Wiel/Wielen, wednr.v. Cornelia Jansz Luyten, won.
alhier, otr/tr. 22.4/10.5.1724 met Maria Jacob Schonck, wed.v. Johan
Hagers, won. alhier


d'heer Antony Otgens, meerderj. jm geb.v. de Hoeve, won. alhier,
otr/tr. 27.10/11.11.1725 met juffr. Johanna Lucia Bierstekers, jd geb.
tot Gastel, won. alhier; getuige is d'heer Marijnis Josephus
Bierstekers, vader en voogd testamentair v.d. bruid


Mattheus van Poppel, meerderj. jm mr. timmerman, geb.v. Poppel in de
meyerije van 's-bosch, won. alhier, otr/tr. 9.3/26.3.1726 met Marie
Meerttensse van Beers, jd geb. en won. alhier; getuige is Marie
Meerttensse van Beers, moeder v.d. bruid.
[bruidegom was eerst in ondertrouw gegaan te Antwerpen met Anna
Backers, meerderj. dr. te Poppel wonende, later naar Antwerpen
verhuisd en daar als dienstmaagd in dienst getreden. Na de 3 huw.
proclamatien was het huwelijk niet doorgegaan door weigering, waarna
het verzoek om de ondertrouw en de huw. proclamatien te vernietigen en
toestemming om wederom met een ander te mogen trouwen; waarvoor
toestemming v.d. bruid en v.d. Raad en Leenhof v. Brabant dd. 7.3.1726.]


de heer Theodorus Eymberts, wednr.v. juffr. Henderina Aelmans, coopman
in wijnen, won. binnen Bergen op Zoom, otr/tr. 22.2/9.3.1732 met
mejuffr. Johanna Bierstekers, wed.v. d'heer Antony Otgens, won. alhier


monsr. Johan de Colonia, wednr.v. juffr. Catharina van der Eyden,
apothecaris en chirurgijn, won. alhier, otr/tr. 22.8/7.9.1733 met
Helena Vos, meerderj. jd geb. in 's-Princeland, won. alhier
[bewijs v. bruidegom, dat hij zijn voorkinderen uit 't eerste
huwelijk, alle reeds meerderjarig, 'het moederlijk bewijs' betaald
hebbende, waarvan 3 kwitanties getoond.]


Eugenius Barnardus de Neeff, meerderj. jm geb. alhier, won. binnen de
stad Parijs, zn.v. Jan Janssen de Neeff, mr. metselaar en Johanna
Kluts, beide won. alhier, otr. 11.7.1734 met Catharina Claudia, won.
binnen Parijs, dr.v. Leonard Bibar, mr. kleermaker en coopman, won.
tot Parijs en Catharina Guignon.
[geen bezwaren tegen huwelijk ingebracht; zijn waarschijnlijk te
Parijs getrouwd.]
[ als ondertrouwdatum ook 11.6.1734 vermeld ]


Antony Hendriks Schonck, meerderj. jm geb. en won. alhier, otr/tr.
3.10/17.10.1734 met Isabella van Hoesem, jd geb. en won. tot St. Amont
in Vlaenderen


Johan van der Eyden, meerderj. jm geb.v. de Oude Tonge, won. alhier,
otr/tr. 5.7/22.7.1738 met Catharina Pietersz Timmermans, jd geb. onder
Nieuw Gastel, won. alhier
getuige is Sr. Pieter Vroegens, borger en inwoonder v. alhier,
schoonvader v.d. bruid [ beide tekenen ]


Christoffel Janssen de Bruyn, meerderj. jm geb.v. de Rijen, Baronnie
v. Breda, won. alhier, otr/tr. 30.4/16.5.1740 met Adriana Cornelisse de
Hart, jd geb. en won. alhier
getuigen: Jacobus de Hart, vader v.d. bruid, schriftelijke toestemming
v. Jan Janssen de Bruyn, vader v.d. bruidegom
[ beide tekenen; zij met de Haert ]


Andries van Achthoven, meerderj. jm geb. en won. tot Bergen op Zoom,
otr/tr. 31.3/16.4.1742 met Maria van Dun, meerderj. jd geb. en won.
alhier
schriftelijke toestemming v. Godefridus van Achthoven, zijn vader en
van haar ouders
[bijlage: verklaring v.d. predikant v.d. geref. chr. gemeente v.
Bergen op Zoom, Jac. Adriaens Folkers]
[ beide tekenen ]


Sr. Wilhelmus de Win, meerderj. jm geb. en won. alhier, otr/tr.
7.4/22.4.1742 met Johanna van Aart, jd geb. tot Etten, won. alhier
schriftelijk toestemming v. Jan Janssen Roelants, haar voogd
[ beide tekenen ]


Giljelmus Janssens, wednr.v. Martyna Leeuwerek, chirurgijn tot
Steenbergen, won. tot Steenbergen, otr/tr. 7.10/22.10.1742 met Anneken
Jacobs de Hart, meerderj. jd geb. en won. alhier
schriftelijke toestemming v. haar vader, Jacobus de Hard
[ beide tekenen; in trouwakte staat als ondertrouwdatum 6.10.1742 ]
[overlegd is het testament v. bruidegom en zijn eerste vrouw Maria
Schouten, gepasseerd voor de notaris Gillis Hofman dd. 24.8.1738 tot
Steenbergen, waar hun kind van zijn moederlijke successie is voorzien,
tevens vermeld dat zijn voornoemde tweede huisvrouw geen kinderen
heeft nagelaten.]


Anthony Garsters, wednr.v. Catharina Mainjet, won. tot Bergen op Zoom,
otr/tr. 31.8/16.9.1743 met Isabella van Dun, jd geb. en won. alhier
schriftelijke toestemming v. haar ouders, J. van de Kerkhoven en Maria
van Aart
[bijlage: verklaring, dat bruidegom en zijn eerste vrouw geen kinderen
nagelaten hebben; tevens verklaring v.d. predikant v. Bergen op Zoom,
Johannis Jellico.]
[ beide tekenen; zij met Bello van Dun ]


Geerit Carelse Swaen, jm geb. en won. alhier, otr/tr. 12.10/27.10.1743
met Anna Cornelia de Woldt, jd geb. en won. alhier; toestemming van
beide ouders
[ beide tekenen; hij met Gerardus Swannen ]