HUWELIJKEN VOOR SCHEPENEN VAN OUDENBOSCH 1652-1672

DTB Oudenbosch deel 15.

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: Hans den Braber - homepage: www.den-braber.nl

 

Jan Pietersen, waegemaker, tr. 4.2.1652 met Janneken Adriaenssen


Jan Marinus Cornelissone, tr. 22.3.1652 met Cristina Matthijse


Adriaen Pietersen, tr. 9.4.1652 met Catheleyn Fransen


Jan Jansen, tr. 14.5.1652 met Maghdalena Franssen


Jacob Claessen, tr. 12.2.1653 met Adriaentken Pieters


Peeter van Hulpen, slootmaker, tr. 4.5.1653 met Elisabeth Adriaensen


Jan Willems Antems, tr. 27.5.1653 met Henricxken Adriaen Claessen


Cornelis Cornelisz Vosch, tr. 25.9.1653 met Maeyken Cornelis Aelbrechtsdr.


Cornelis Adriaenssen Lanckrock, tr. 25.9.1653 met Anthonetta Cornelis
Aelbrechts


Cornelis Dielissen, tr. 15.11.1653 met Bastiaenken Matthijssen


Stoffel Anthonisz Stoffelss, tr. 10.1.1654 met Maeyken Mattheeussen


Henrick Henricxen, tr. 10.1.1654 met Janneken Andries Nouten


Rombout Stevenssen, tr. 22.1.1654 met Maeyken Aert Gijsbrechts


Reynier Van Hessel, procureur, tr. 27.1.1654 met Margreeta Tijs,
wed.v. Phermonde de Witte


Jan Geurtssen Struyck, tr. 25.2.1654 met Janneken Anthonis Engelsdr.


Gijsbrecht Janssen, tr. 16.4.1654 met Willemken Quirijnssen van de Ven


Meeus Janssen van Eeckelen, tr. 10.10.1654 met Catheleyn Cornelis Buys


Cornelis Janssen, tr. 31.12.1655 met Suer... Sgrauwen


Marinus Meeuwsen van Oeckel, tr. 9.2.1656 met Adriaentken Jan
Berthoutsdr.


Jan Peeterssen, tr. 29.4.1656 met Janneken Adriaenssen


Govaert Jansen Grooten, tr. 26.8.1656 met Adriaentken Adriaenss van
Bedaff


Jan Jacobssen, jm afk. van 't Stabroeck, tr. 25.8.1657 met Janneken
Joosten Bierstekers, jd afk. van alhier


Adriaen Mattheeus Meyers, jm afk. van Geertruydenbergh, tr. 3.11.1657
met Maeyken Jan Beyens, jd afk. van alhier


Cornelis Adriaen Keulemans, jm, tr. 12.2.1658 met Maria Niclaes
Voermans, jd afk. van alhier


Cornelis Laureyss van Bergen, jm afk. van Gastel, tr. 20.2.1658 met
Neelken Jan Cornelis (H)outserdr. de Jonge


Cornelis Eymers van Blincken, wednr.v. Catheleyn Cornelis Oomshals,
tr. 8.6.1659 met Goedelieff Janss, wed.v. Adriaen Cornelis Beckaff


Adam Claessen, tr. 5.8.1659 met Anthonette Pieterssen, wed.v. Pauwels
Gouverneur


de Hr. en Mr. pieter van de Cre(ken), rentmeester v.d.hooggeboorne
vrouwe & prinssesse zu Zollern enz., tr. 9.11.1659 met vrouwe Maria
van Veltwijck, wed.v. jonkhr. Godschalck van Wijngaerden, in sijn
leven drossaert alhier


de Hr. Peeter Betincx, tr. 31.3.1660 met jonkvr. Dingena Schobben,
wed.v. Jacob Ruyter


Peeter Cornelis van Etten, tr. 6.4.1660 met Geertruyd Adriaenssen
Sgraeuwen


Joris Joosten Goedensoon, wednr.v. Soetken Janssen, tr. 29.4.1660 met
Jenneken Havermans


Marinus Aertssen, tr. 1.5.1660 met Hilleken Willemsen


Jans Janss van Ginneken, tr. 11.5.1660 met Neelken Peeters van
Eeckelen, wed.v. Anthony Joosten Dubbelaer


Matthijs Cornelis Aelbrechts, tr. 26.5.1660 met Eva Adriaenssen


Huybrecht Roovers, tr. 24.8.1660 met Anthonetta Bierstekers


Adriaen Wouters van Oirschot, tr. 1.8.1660 met Maeyken Abrahams van
Oirschot


Peeter Janssen, tr. 26.9.1660 met Maeyken Meerttens


Anthonie Cornelis Aelbrechts, tr. 7.11.1660 met Maria Aert Booms


Henrick Janssen Cuyper, tr. 13.11.1660 met Maeyken Henricx


Jan Janss, tr. 17.11.1660 met Helena Henricx van Doormaelen


Jan Anthoniss, tr. 24.11.1660 met Maeyken Stevens, wed.v. Cornelis Jan
Luycx


Geerit Quirijnss, tr. 18.1.1661 met Tanneken Cornelis


Herman Jan Hermanssone, tr. 7.5.1661 met Maria Adams


Anthony Willems Stevens, tr. 22.6.1662 met Maeyken Peeter Gulden


Bartel Govaerts, wednr., won. onder Gastel, tr. 27.2.1662 met Maeyken
Abrahams, wed.v. Adriaen Wouters


Dirck Aert Gijsbrechts, jm tr. 29.4.1663 met Pieternella Jan Anthonis
Bertelsdr.


Jan Janss van Etten, wednr.v. Tanneken Claes Gastelaers, won. tot 't
Stantdaerbuyten, tr. 8.9.1663 met Adriaentken Adriaen Henricx Buysdr.,
won. in St. Merttenspolder


Gerrit Laureyss van Bergen, jm, tr. 30.9.1663 met Margriet Marinis Mijs


Jan Commeren, wednr.v. Willem Janss, tr. 4.10.1663 met Tanneken
Geertss, wed.v. Cornelis Franss


Abraham van Haeren, tr. 23.12.1663 met Maria Franss van Riel
[-- met voetnoot:] 1663 is mij grootvader Abraham van Hare getrout --


Sr. Jacobus de Paeuw, tr. 22.10.1664 met jonkvr. Barbara van
Breusigem, won. tot Antwerpen


Marinis Dirck Antems, tr. 13.7.1665 met Maria Struyck


Sr. Joost Coenen, tr. 29.10.1665 met Anthonetta Weelmans


Anthony Willemss Sgouw, tr. 17.1.1666 met Stoffeltien Marinis van de
Eynde


Johan van de Donck, jm won. tot Etten, tr. 14.2.1667 met Cornelia Joos
Bierstekers, jd won. alhier


Henrick Michgielss van Uden, jm won. op het gors onder de Hoeven, tr.
7.3.1666 met Cornelia Bastiaen Oortsen, jd won. alhier


Sr. Johan Schaep, wednr., tr. 14.8.1666 met Johanna de Vriesch, jd
won. alhier


Pauwels Adriaenss Peters, wednr. out stadthouder in 't Vorenseynde,
tr. 21.2.1667 met Peeteronella Berthouts, jd won. alhier


Peeter Henricx Vosch, tr. 6.4.1667 met Adriaentken Anthoniss
Slaghregen


jonkhr. Henrick Tieleman Suermont, tr. 27.11.1667 met jonkvr.
Pieternella Havermans


Niclaes van Doren, tr. 4.12.1667 met Elisabeth Cornelis Verbraeckdr.


Andries Laets, tr. 7.2.1668 met Barbara Anthony Tiry


Lenaert Cornelis Rol, wednr., tr. 25.4.1668 met Dingena Willem
Quirijnss, wed.v. Henrick Adriaenss Sgraeuwen
[ staat tussen een huwelijk v. juli 1669 en 1671 ]


Geerit Domiss van Vlimmeren, jm tr. 24.7.1669 met Maria Adams, wed.v.
Herman Janss Cleermaker


Henrick Jacob Laets, chirurghijn, tr. 1671 met Maghdalena Jacobss
Franchooysken


Reynier van Hesselt, wednr.v. Margrieta Thijssen, procureur alhier,
tr. 27.12.1671 met Elisabeth Munnekes, jd


Adriaen Matthijss ... , tr. 22.1.1672 met Tanneken Janss, wed.v.
Gijsbrecht Mertens