BEGRAVEN NED. GEREF. GEMEENTE OUDENBOSCH 1806-1811.

Lijsten en register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven.

R.A. Oudenbosch deel 14.

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: Hans den Braber - homepage: www.den-braber.nl

 

In "Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken enz. in de provincie Noord-Brabant etc." door L. Kruijff ('s-Gravenhage 1965) staat het volgende beschreven over de dood- en begraafboeken in Noord-Brabant. Dit is volledig van toepassing op dit begraafboek.

"Op een enkele uitzondering na, waarbij de pastoor de registers opmaakte, hielden de kosters der Nederduits Gereformeerde kerk de begraafboeken bij, waarin dus ook de katholieken zijn opgenomen. Deze zijn opgemaakt in de vorm van begraafregisters of als registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven of het luiden der klokken. In gemeenten, waar geen Nederduits gereformeerde kerk was en die thans tot een andere burgelijke gemeente behoren dan de kerkelijke gemeente van destijds, zijn de begraafregisters onder het hoofd "kosters" geplaatst. Volgens art.24 vande Ordonnantie eener belasting op het regt van successie d.d. 4 oktober 1805 , geareesteerd door het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek moest het plaatselijke bestuur een register van aangegeven lijken aanleggen. Dit werd bijna overal opgedragen aan de secretaris onder de naam van gequalificeerde. Deze moest tevens volgens art.25 van dezelfde ordonnantie uit dit register en uit een door de doodgraver ingeleverde lijst der begravenen een register van overledenen opstellen. De ordonnantie trad 1 januari 1806 in werking en verviel door de inlijving van ons land bij Frankrijk en de invoering van het Franse belastingstelsel."

Register van de begrafenissen te Oudenbosch van 2 januari 1806 tot 30 december 1811

  

03-01-1806

Voor de begrafenis ...... minderjaarig, ontfangen .....

04-01-1806

Voor de begrafenis van Maggiel Spitters van den armen ... ontfangen

08-01-1806

 

Voor de begrafenis van Monsieur L. van Aart ontfangen

3 maal luye 3-11-

kerkeregte

graf maaken 1-15-

09-01-1806

Voor de ordenare begrafenis van Cornelia van Domburgh ontfangen

11-01-1806

Voor de ordenare begrafenis van de wd. P. van Aart ontfangen

13-01-1806

Voor de ordenare begrafenis van de wd. Jacobus de Mooy ontfangen

26-01-1806 

Voor begrafenis van den zoon van Mijn Heer Fransiskus Verheyen ontfangen

02-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Marijn Korsmit ontfangen

07-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Maria van Dun ontfangen

07-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Joanna Raymakers ontfangen

13-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Joannes Steveniers ontfangen

15-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Joannis van Dun ontfangen

..-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Marynus Jongeneelen ontfangen 4-12-0

..-02-1806

Voor de ordenare begrafenis van Magiel van der Heyden ontfangen zeg 4-12-0

04-03-1806

Voor de de begrafenis van Willemiena van der Heyden zijnde minderjaarig ontfangen zeg 2-12-0

07-03-1806

Voor de ordenare begrafenis van Marynus van Ginneken ontfangen zeg 4-12-0

11-03-1806

Voor de ordenare begrafenis van Cristiaan Mol ontfangen 4-12-0

24-03-1806

Voor de ordenare begrafenis van de vrou van Cornelis van Leen ontfangen 4-12-0

03-04-1806

Ontfangen voor de begrafenis van het kint van Cornelis Akkermans 2-12-0

09-04-1806

Voor de ordenare begrafenis van Josephis de Wolf ontfangen 4-12-0

27-04-1806

Ontfangen voor de begrafenis van Peetrus Spoor zijnde minderjaarig 2-12-0

03-05-1806

Voor de ordenare begrafenis van de vrou van Joannis Panis ontfangen 4-12

03-05-1806

Ontfangen van Geertruy van Hellemond wd. van Jacobus van Keep in de polder ontf. 4-12

06-05-1806

Voor de ordenare begrafenis van Josephis Joppen ontfangen 4-12

..-05-1806

Voor de ordenare begrafenis van Eva Akkermans ontfangen 4-12

12-05-1806

Voor de ordenare begrafenis van ... Nicolaas Vogels ontfangen 4-12-0

14-05-1806

Ontfange voor de begrafenis van Maria van Eyserloo minderjaarig 2-12-0

05-06-1806

Ontfange voor de begrafenis van Abraam Leest minderjaarig 2-12-0

16-06-1806

Voor de ordenare begrafenis van Joannis Cockx ontfangen 4-12-0

24-06-1806

Voor de ordenare begrafenis van Heynderien Jaspers ontfangen 4-12-0

25-06-1806

Ontfange voor de begrafenis van Anna Catarina Gouverneur minderjaarig 2-12-0

10-07-1806

Voor kerkeregte, luyen en graft na buyten begraave de Eerwaarde

Heer Pastoor Judokus Bakx

Ontfangen luygeld 3-15-0

kerke regten 12-12-0

graft maaken 0-15, 17-2-0

12-07-1806

Ontfangen voor de begrafenis van Huybertus Verbaaten minderjaarig 2-12-0

25-07-1806

 

 

 

Ontfangen voor de begrafenis van Joannis van Hoof

3 maal luye 3-15-0

kerke regte 1-7-0

graf maaken 0-15 ; 5-17-0

26-07-1806

Ontfangen voor de begrafenis van Joanna van den Oudenhoven minderjaarig 2-12-0

23-08-1806

Voor de ordenare begrafenis van Antonie de Koning ontfangen 4-12-0

29-08-1806

 

Ontfange voor de begrafenis van Tomas van Ravensbergen

Luygeld 2-10-0

kerke regten bij avond begraaven 3-12-0

graf maaken 0-15 ; 6-17-0

..-09-1806

Ontfange voor de begrafenis van Catarina de Bakker minderjaarig 2-12-0

19-09-1806

Ontfange voor de begrafenis van Dimpena Korsmit minderjaarig 2-12-0

04-10-1806

Voor ordenaar begraave van Adriaan Siemons ontfange 4-12-0

17-10-1806

Voor de begrafenis van Adrianus Jansen van den armmeester ontfangen 1-4-0

02-11-1806

Ontfange voor de begrafenis van Lukas Verheyien minderjaarig 2-12-0

06-11-1806

Voor ordenaar begraave van Cornelis Verstraaten ontfangen 4-12-0

24-11-1806

Voor de ordenare begrafenis van Adriaan van Oosterhout ontfange 4-12-0

03-12-1806

Voor de ordenare begrafenis van Antonie Willemse ontfangen 4-12-0

07-12-1806

Ontfangen voor de begrafenis van Joannis Scrauwen minderjaarig 2-12-0

28-12-1806

Voor de ordenare begrafenis van Geetruda Buys ontfang 4-12-0

 in het jaar 1806 zijn hier gestorven 48

  

06-01-1807

 

 

 

Ontfange voor de begrafenis van Adriana van den Bos

3 maal luyden 3-15-

kerke regten 1-7

graft maaken 0-15 ; 5-17-0

07-02-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Anna van Meel minderjaarig 2-12-0

08-02-1807

Voor de ordenare begrafenis van Wilhelmus de Mooy ontfangen 4-12-0

12-02-1807

Ontfangen voor de begrafenis van de vrou van Adriaan Cas ordenaar 4-12-0

12-02-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Marynus Reynvos minderjaarig 2-12-0

15-02-1807

Voor de ordenare begrafenis van Pieter van der Meelen ontfangen 4-12-0

18-02-1807

Voor de ordenare begrafenis van Joannes Vermunt ontfange 4-12-0

23-02-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Cornelia Pouwels minderjaarig 2-12-0

27-02-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Joanna Spoor minderjaarig 2-12-0

11-03-1807

Voor de ordenare begrafenis van Marynis van den Broek, ontfangen zeg 4-12-0

16-03-1807

Voor de ordenare begrafenis van Catarina Dingenouts ontfangen 4-12-0

02-04-1807

Voor de ordenare begrafenis van Cornelia de Wolff ontfangen 4-12-0

21-04-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Huybertje van Lauwen van den armen 1-4

08-05-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Peetrus van Roosendaal minderjaarig 2-12-0

06-05-1807

Voor de ordenare begrafenis van de wd. Antonie Maas ontfangen 4-12-0

10-05-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Andries Dam minderjaarig 2-12-0

16-05-1807

Ontfange voor de begrafenis van wd. M. Korsmit 4-12-0

22-05-1807

Ontfange voor de begrafenis van Adrianus de Bakker minderjaarig 2-12-0

15-06-1807

Ontfange voor de begrafenis van Joanna van de Veewey minderjaarig 2-12-0

07-07-1807

Ontfange voor de begrafenis van Hendrikus Brant minderjaarig 2-12-0

15-07-1807

Ontfange voor de begrafenis van Ieda Fiaars ordenaar 4-12-0

03-08-1807

Voor de ordenare begrafenis van Pieter Sep ontfange 4-12-0

07-08-1807

Ontfange voor de begrafenis van Joanna Catharina Vermeulen minderjaarig 2-12-0

08-08-1807

Voor de ordenare begrafenis van Adriana Maggielsen ontfange 4-12-0

20-08-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Cornelis van den Oudenhoven minderjaarig 2-12-0

22-08-1807

Overleede Alexander Kohijn op zijn joodts begr.

02-09-1807

Ontfangen voor de begrafenis van Joannis van Aart minderjaarig 2-12

07-09-1807

Ontfange voor de begrafenis van Joanna Markies minderjaarig 2-12

14-09-1807

Voor de ordenare begrafenis van Geert Ivo ontfangen 4-12-0

17-09-1807

Ontfange voor de begrafenis van Joannes van Roosendaal Anto:zoon minderjaarig 2-12

27-09-1807

Voor de ordenare begrafenis van H. Jongeneelen ontfangen 4-12-0

06-10-1807

Voor de ordenare begrafenis van Corstiaan Balemans ontfangen 4-12-0

13-10-1807

Voor de ordenare begrafenis van Marijn Dingenouts ontfangen 4-12-0

26-10-1807

Voor de ordenare begrafenis van Melgr Weers ontfange 4-12-0

21-11-1807

Voor de ordenare begrafenis van Willem van Blerk ontfange 4-12-0

24-11-1807

Ontfangen van den armmeester voor de begrafenis van Wilhelmus Schonk 1-4-0

26-11-1807

Voor de ordenare begrafenis van Antonie Biemans ontfangen 4-12-0

26-11-1807

Lauwerijs de Wilt door den armmeester betaald 1-4-0

Data post 24-11-1807

Voor de ordenare begrafenis van den vrou van Marynis Gielen ontfange zeg 4-12-0

03-12-1807

Voor de ordenare begrafenis van J.B. Huytkar ontfangen 4-12-0

20-12-1807

Voor de ordenare begrafenis van Adriaan Korsmit ontfange 4-12-0

20-12-1807

Voor de ordenare begrafenis van de moeder van Antonie van Gastel ontfangen 4-12

30-12-1807

Ontfange voor de begrafenis van Joanna Jongeneelen minderjaarig

..-01-1808

Voor de ordenare begrafenis van N. Franken ontfangen 4-12-0

..-01-1808

Voor de ordenare begrafenis van T. de Mooy ontfangen 4-12-0

11-01-1808

Voor de ordenare begrafenis van Hendrik Geysen ontfangen 4-12-0

23-01-1808

 

 

 

Ontfangen voor de begrafenis van Joannis van Eekelen

2 maal luyen 2-10-

kerke regten 1-7

dubbel graft maake 1-10- ; 5-7-0

25-01-1808

Ontfangen voor de begrafenis van Anna Buys Lambertus dogter minderjaarig maar dubbeld graft geld 3-1-0

..-02-1808

Voor de ordenare begrafenis van Pouwelien Timmermans ontfange 4-12-0

07-02-1808

Voor de ordenare begrafenis van Siemon van Kappel ontfange 4-12-0

24-02-1808

Voor de begrafenis van Dingena Mertens ontfangen met dubbeld graft geld 5-7-0

25-02-1808

Voor de begrafenis van Pieter de Wilt Jac.zoon ontfangen met dubbeld graft geld 3-1-0

01-03-1808

Voor de ordenare begrafenis van het moetie van Cornelia Boogers ontfangen 4-12-0

09-03-1808

Voor de ordenare begrafenis van Cornelis Verbrake* ontfange *Verbraak 4-12-0

15-03-1808

Ontfangen voor de begrafenis van Joannis van Kampenhout Jac.zoon minderjarig 2-12

16-03-1808

Ontfangen voor de begrafenis van Franciskus Stoop Franc.zoon minderjarig 2-12

31-03-1808

 

 

 

Ontfangen voor de begrafenis van den wd. A.H. Dolk

3 maal luyden 3-15-0

kerke regte v. eyke kist 3-2-0

graft maaken 0-15-0 ; 7-12-0

01-04-1808

Ontfangen voor de begrafenis van Dingena van Domburgh Cornelis dogter minderjaarig 2-12-0

21-04-1808

Voor de ordenare begrafenis van Mattijs van der Linden ontfangen 4-12-0

05-05-1808

Ontfange voor de begrafenis van Anna Catharina Buys Cornelis dogter 4-12-0

08-05-1808

Ontfangen voor de begrafenis van Catharina Strijkers Adriane dogter minderjaarig 2-12-0

18-05-1808

Voor de ordenare begrafenis van L. Buys ontfange 4-12

03-06-1808

 

 

 

Ontfange voor de begrafenis van Izak Akkermans

3 maal luyde 3-15-0

kerke regten 1-7-0

graft maaken 0-15 ; 5-17

15-06-1808

Voor de ordenare begrafenis van Ceis: Gelijns ontfangen 4-12

25-06-1808

Ontfange voor de begrafenis van Dingena Heyblom Joannes dogter 4-12

11-07-1808

Voor de ordenare begrafenis van Cornelis Romson ontfangen 4-12

Vanaf hier beginnen bijna alle inschrijvingen met "Ontfangen voor de begrafenis van ". Deze tekst wordt hieronder weggelaten om de leesbaarheid te vergroten. Indien er een afwijkende tekst staat, is deze wel geheel opgenomen.

12-07-1808

 

 

 

de wd. P. Keldermans

3 maal luyden 3-15-0

kerke regte 1-7-0

graft maaken 0-15-0 ; 5-17

13-07-1808

 

 

 

Adriana Aarsen

3 maal luyden 3-15-0

kerke regten 1-7-0

graft maaken 0-15-0

..-07-1808

Antonia Knaap Gerrit dogter 4-12-0

31-07-1808

Govert Mies zeg 4-12-0

17-08-1808

Barberiena de Bakker wed. Hubr. Verbrugge 4-12-0

25-08-1808

Willemina Dolk Jacob. Dogter minderjarig 2-12-0

31-08-1808

Everaardus Koningx Dieles zoon minderjarig 2-12-0

02-09-1808

Jacoba Luykx Joannes dogter 4-12-0

09-09-1808

 

wd. Cornelis van Aken

3 maal luyde 3-15-0

kerke regten 1-7-0

graft maaken 0-15 ; 5-17-0

13-09-1808

Dingeman van Dongen 4-12-0

De volgende drie data stonden genoteerd als ".. dito". Door vergelijking met het RK-begraafboek kan echter vastgesteld worden dat deze drie data in oktober vielen en niet in september.

17-10-1808

de wd. Joannes van Iersel 4-12-0

17-10-1808

Cornelis Rombouts Adrianus zoon minderjaarig 2-12-0

18-10-1808

Antonie van Tooren door den armmeester betaald 1-4-0

03-11-1808

Cornelis van Gastel 4-12

03-11-1808

Joannis Korsmit door den armmeester betaald 1-4

15-11-1808

Theodora Lodders Gerret dogter 4-12-0

22-11-1808

 

 

Jacobus van Etten

3 maal luyde 3-15-0

kerke regten 1-7-0

graft maaken 0-15-0 ; 5-17-0

26-11-1808

de wd. Nicolaas Franken 4-12-0

27-11-1808

 

 

Anna den Dooren

3 maal luyden 3-15-

eyke kiste kerke regten 2-10-0

graft maaken 0-15 ; 7-12-0

30-11-1808

Wouter Antonie Dinissen Antonie zoon minderjaarig 2-12-0

04-12-1808

Cornelis Brouwers 4-12-0

18-12-1808

Aart van den Broek zeg met dubbeld graft 5-7-0

29-12-1808

Ieda de Mooy met dubbeld graft maaken 5-7-0

29-12-1808

J. Keldermans zeg met dubbeld graft maaken 5-7-0

In het jaar 1808 zijn er gestorven 47

 

01-01-1809

 

 

 

Ontfangen voor het buyten begraave van den Wel. Edele Hoog Moogende Heer Eduuaart van Mattemburgh

3 maal luyen 3-15-

kerke regte 12-12

graft maaken 0-15 ; 17-2-0

01-01-1809

 

 

Maria Catharina Keldermans

3 maal luyde 3-15-0

kerke regte 1-7-0

dubbeld graft maaken 1-10 ; 6-12-0

01-01-1809

Geertruy van Kampenhout dubbeld graf maake 5-7-0

02-01-1809

Jakobus Korsmit van den armmeester 1-4-0

11-01-1809

Joanna van der Vleet met dubeld graf maake 5-7-0

15-01-1809

Cristiaan den Held Carolus zoon 3-1-0

17-01-1809

Willemyna van den Weygert met dub. graf maake 5-7-0

18-01-1809

G. Franke zeg met dubbeld graf maaken 5-7-0

27-01-1809

Willebort Timmermans van den armmeester 1-4-0

08-02-1809

P.A. Jongeneelen zeg 4-12-0

13-03-1809

Joannes Rooymans Hieronimus zoon mind.jarig 2-12-0

14-03-1809

Andries de Bakker 4-12-0

15-03-1809

den wd. Cornelis Scrauwen zeg 4-12-0

16-03-1809

Joannis Vijands 4-12-0

27-03-1809

Allegonda Struyk 4-12-0

16-04-1809

Adriaan Maas 4-12-0

20-04-1809

Dominikus Geysen minderjaarig 2-12-0

14-05-1809

Adriana van der Maade wd. M.v.den Enden 4-12

13-06-1809

Joannis de Bakker door den armmeester 1-4-0

29-06-1809

Anna Cornelia Huybrechx Mateuwes dogter 2-12-0

29-06-1809

Paulus de Vet 4-12-0

10-07-1809

Catharina Boers Adrianus dogter 4-12-0

21-07-1809

Adrianus van Blerck P.Joannis zoon mind.jarig 2-12-0

27-07-1809

Eliesabet Verbaaten 4-12-0

29-08-1809

Helena van Blerck P.Joannis dogter minderjarig 2-12-0

01-09-1809

Joannis van de Veewey J. Corstiaan zoon minderjarig 2-12-0

08-09-1809

Cornelia Jongeneelen 4-12-0

10-09-1809

Willemiena van Aken 4-12-0

10-09-1809

Jacobus Reygers minderjaarig 2-12-0

10-09-1809

Joannis van de Maagdenbergh mind.jarig 2-12-0

18-09-1809

Engeliena Jongenelen 4-12-0

26-09-1809

Joanna van den Bos 4-12-0

28-09-1809

Maria van Steen 4-12-0

05-10-1809

A.M. Dam Cornelis dogter minderjarig 2-12-0

24-10-1809

Cornelis Remigius 4-12-0

01-11-1809

Cornelis Hopstaaken 4-12-0

05-11-1809

Helena van Elteren Joannis dogter mind.jarig 2-12

06-11-1809

Maria Jacomina Cornelia de Keulenaar Daniel dogter minderjaarig 2-12

09-11-1809

Joannis van Oers Corn.zoon minderjarig 2-12-0

21-11-1809

Mattijs Cantrijn 4-12-0

24-11-1809

Adrianus Jacops Cornelis zoon mind.jarig 2-12-0

11-12-1809

Ontfangen van den armmeester van Etten J. Ooningx voor de begrafenis van Joannes Vermeulen 1-4-0

In het jaar 1809 zijn er 42 gestorven

 

04-01-1810

Adrianus Boers 4-12-0

06-01-1810

Cornelis Goorden 4-12-0

07-01-1810

Antonie Kersten Magiels zoon minderjarig 2-12-0

09-01-1810

Gerardus Dekkers 4-12-0

17-01-1810

Pieter Urbanis Poulus zoon met dubeld graft 5-7-0

25-01-1810

Anna Maria van Breda met dubbeld graftgeld 5-7-0

25-01-1810

[Adrianus van Hooft dit moet Adrianus van] Andries van Hoof Pieters zoon dubbeld graftgeld 5-7-0 [op 27-1 gecorrigeerd]

27-01-1810

Joanna van Gastel met dubbeld graftgeld 5-7-0

28-01-1810

 

 

Peeter Timmermans

3 maal luyde 3-15-0

kerkeregten 1-7-

dubbeld graftgeld 1-10 ; 6-12-0

03-02-1810

Cornelia Nieuwlaats Joannes dogter zeg 4-12-0

09-02-1810

Antonie Vervaart Antonies zoon mind.jaarig 2-12-0

16-02-1810

de wd. Hendrik Panen van den armmeester 1-4-0

19-02-1810

Dingena van Dongen 4-12-0

02-03-1810

Adriana Laseroms 4-12-0

02-03-1810

Pieter Magiel Bodier 4-12-0

07-03-1810

Anna Cornelia Jongeneelen Piet: Corn: dogter zeg 4-12-0

09-03-1810

Cornelia van Eekelen 4-12-0

17-03-1810

Jurger Uytkar 4-12-0

22-03-1810

Joanna Ribbens 4-12-0

09-04-1810

Elisabet Verhulst Cornelis dogter minderjarig 2-12-0

13-04-1810

Joanna van de Veewey Harmanus dogter minderjarig 2-12-0

14-04-1810

Cornelis de Groen 4-12-0

15-04-1810

 

 

Lambertus Fransuskus de Wolf , geestelijke

3 maal luye 3-15-

kerke regte en eyke kist 3-2

graft geld 0-15 ; 7-12-0

25-04-1810

Jan Koole door den armmeester 1-4-0

26-04-1810

Petrus van den Bos, Joannes zoon minderjaarig 2-12-0

02-05-1810

Cornelis Nieulaats Joannes zoon zeg minderjaarig 2-12-0

04-05-1810

Helena van den Houdenhoven Pieter dogter minderjarig 2-12-0

04-05-1810

Marynis Maatjes Arenout zoon minderjaarig 2-12-0

08-05-1810

Joanna Brand 4-12-0

12-05-1810

Eliesabet Cuypers 4-12-0

14-06-1810

Anna Bukkens 4-12-0

26-06-1810

Cornelis Gielen 4-12-0

28-06-1810

Ewit Versluus 4-12-0

03-07-1810

Pieter Akkermans 4-12-0

14-07-1810

Adriana van Aken Stefanus dogter 4-12-0

30-07-1810

Margo van Oorschot 4-12-0

30-07-1810

Lambertis van de Veewey Joan: Crist: zoon minderjarig 2-12-0

01-08-1810

Arenout Jongeneelen 4-12-0

04-08-1810

Maria Boogers 4-12-0

09-08-1810

Antonie van de Veewey Joan: Crist: zoon mind.jarig 2-12-0

09-08-1810

Nicolaas Bouwens 4-12-0

10-08-1810

Maria Speek Jacobus dogter 4-12-0

19-08-1810

Adriana van Oers 4-12-0

21-08-1810

Catharina Huybreghs Corn: dogter mind.jarig 2-12-0

29-08-1810

Geulmus Matheus Paulus Henricus van Etten mind.jarig 2-12-0

01-09-1810

 

 

Eliesabet Dolk Jakop Wouterse dogter

luygeld 1-5-0

kerke regte bij avond grave 3-2-0

gaft maaken 0-9-0 ; 4-16-0

04-09-1810

Eliesabet Bogers 4-12-0

08-09-1810

Cornelis Kuystermans 4-12-0

08-09-1810

Pieter van Hoof 4-12-0

08-09-1810

Marynis Jongeneelen Huybert.zoon mind.jarig 2-12-0

14-09-1810

Arenout Jongeneelen zeg 4-12-0

27-09-1810

Fransis. Joannis Maas Fransis.zoon mind.jarig 2-12-0

28-09-1810

Lambertus Frijters Gerarts zoon minderjaarig 2-12-0

07-10-1810

Cornelia van Loon 4-12-0

29-10-1810

Maria Bogers 4-12-0

09-11-1810

 

 

Ontfangen voor het na buyten begrave van den Heer J.G. Laats

3 maal luyde 3-15-0

kerke regten 12-12-0

graft maaken 0-15 ; 17-2-0

12-11-1810

Hendrina de Mooy 4-12-0

14-11-1810

Helena Voermans 4-12-0

18-11-1810

 

 

Ida Maria van der Poel

3 maal luye 3-15

kerke regten na buyte grave 12-12

graft maaken 0-15 ; 17-2

19-11-1810

Franciskus Mol 4-12-0

21-11-1810

Godefridus van Roosendaal Antonius zoon [minderjarig = doorgehaald] 4-12-0

16-12-1810

Antonia Lips 4-.....

03-01-1811

Adam van Hoof met dubbeld graftgeld 4-7-0 ; 5-7-0

09-01-1811

Izak van Gastel Arnoldus zoon mindejaarig 3-1-0

10-01-1811

 

 

den Eerwaarde Heer F.J. Vervliet

3 maal luyde 3-15

kerke regten & eyken kist 3-2

dubbeld graft maaken 1-10 ; 8-7-0

11-01-1811

Anna Frijters door den armmeester 1-4-0

14-01-1811

Cornelia van Dorst door den armmeester 1-4-0

25-01-1811

Maria van den Oudenhoven dubbeld graftgeld 5-7-0

29-01-1811

Cornelia den Louwer met dubbeld graftgeld 5-7-0

12-02-1811

Maria Sonia wd. G. van Tooren 4-12-0

14-02-1811

Adrianus Jansen Joannis zoon mind.jarig 2-12-0

25-02-1811

Gabriel van Vlimmeren 4-12-0

27-02-1811

Pieter Klone 4-12-0

28-02-1811

Cornelis Korsmit 4-12-0

14-03-1811

Antonia van den Broek wd. 4-12-0

18-03-1811

 

 

Eliesabet Snellen wd. Redelijk Leyt

3 maal luyd 3-15-

kerken regten na buyten grave 12-12

graft maaken 0-15 ; 17-2

19-03-1811

Ieda Spoor Jacobus dogter minderjarig 2-12-0

26-03-1811

Jacobus Uytkar 4-12-0

31-03-1811

Joannis van Poppel 4-12

02-04-1811

 

 

L.B. Vermeulen

3 maal luyde 3-15-0

kerke regte 1-7-0

graf maaken 0-15-0 ; 5-17-0

05-04-1811

Eliesabet Snepvangers 4-12-0

12-04-1811

Josiena van Tilburg wd. C. Plak Diaconie arme 1-4-0

13-04-1811

Susanna Eestermans 4-12-0

15-04-1811

Joanna van Gastel Arnoldus dogter mind.jarig 2-12-0

23-04-1811

Joanna Korstens wd. G. Ivo 4-12-0

26-04-1811

Joanna Boers 4-12

02-05-1811

Leonardus van den Oudenhoven minderjarig 2-12-0

03-05-1811

Marijn Verschueren Leender zoon 4-12-0

06-05-1811

Cornelia Martens 4-12

11-05-1811

Dimphena van Roosendaal minderjarig 2-12

13-05-1811

Cornelia Jaspers wd. Stoffel Geelhorn 4-12-0

17-05-1811

 

 

Adriana van Dooren

3 luye 3-15

kerke regten & eyken kist 3-2-

graft maaken 0-15 ; 7-12-0

19-06-1811

Eliesabet Nijssen 4-12-0

28-06-1811

Gielhelmus Leest Cornelis zoon minderjarig 2-12-0

04-07-1811

Geraart de Bakker 4-12-0

07-07-1811

Pieter van Hoof 4-12-0

09-07-1811

het kint van Cornelia Seberegs van den armmeester 1-4-0

14-07-1811

Joanna de Bruyn Jores dogter 4-12-0

20-07-1811

 

 

Jacobus de Bruyn

3 maal luyen 3-15-0

kerke regte na buyte grave 12-12-0

graft maaken 0-15-0 ; 17-2-0

10-08-1811

zeg Joanna Huyskens Pieters dogter minderjarig 2-12-0

23-08-1811

 

 

Martienis Heestermans

3 maal luyie 3-15

kerke regten 1-7

graft maaken 0-15 ; 5-17

26-08-1811

Joanna Captijn Cornelis dogter minderjaarig 2-12

27-08-1811

het kint van Antonie Henker door den armmeester 1-4

10-09-1811

Fransoose Sterrenbagh 4-12

11-09-1811

Jacobus van Blerk Querijs zoon 4-12

20-09-1811

Maria Clasen 4-12

23-09-1811

Cornelis Massar Cornelis zoon minderjaarig 2-12

05-10-1811

Maria van Look 4-12

18-10-1811

Cornelis Verschueren [Adriaans=doorgehaald] zoon Leendert 4-12

20-10-1811

Cornelis van Meel 4-12

29-10-1811

Joannis van Gastel 4-12

29-10-1811

Joanna van Oers Cornelis dogter mind.jarig 2-12

03-11-1811

Joannes van Aperen 4-12

13-11-1811

Antonie van den Hout en zijne vrou Joanna Binkhorst

vrou en man op eene dag begraaven 6-2

19-11-1811

Catharina van den Eeden door den armmeester 1-4-0

22-11-1811

Cristiena Verschueren Fransis dogter 2-12-0

30-11-1811

 

 

Pieter Joannis Ditmers

3 maal luyie 3-15

kerke regten bij avond graeve 5-2

graf maaken 0-15 ; 9-12-0

30-11-1811

Cornelia Vissenbergh 4-12-0

11-12-1811

Maria Scrauwen 4-12-0

14-12-1811

Anna Maria Steveniers 4-12-0

30-12-1811

Adriaan van den Luytgaarden dubbel graftgeld 5-7-0

in het jaar 1811 zijn er 59 begraaven