BEGRAVEN NED. GEREF. GEMEENTE OUDENBOSCH 1802-1805.

Lijsten en register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven.

uit R.A. Oudenbosch deel 13.

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: Hans den Braber - homepage: www.den-braber.nl

 

In "Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken enz. in de provincie Noord-Brabant etc." door L. Kruijff ('s-Gravenhage 1965) staat het volgende beschreven over de dood- en begraafboeken in Noord-Brabant. Dit is volledig van toepassing op dit begraafboek.

"Op een enkele uitzondering na, waarbij de pastoor de registers opmaakte, hielden de kosters der Nederduits Gereformeerde kerk de begraafboeken bij, waarin dus ook de katholieken zijn opgenomen. Deze zijn opgemaakt in de vorm van begraafregisters of als registers van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht voor het begraven of het luiden der klokken. In gemeenten, waar geen Nederduits gereformeerde kerk was en die thans tot een andere burgelijke gemeente behoren dan de kerkelijke gemeente van destijds, zijn de begraafregisters onder het hoofd "kosters" geplaatst. Volgens art.24 vande Ordonnantie eener belasting op het regt van successie d.d. 4 oktober 1805 , geareesteerd door het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek moest het plaatselijke bestuur een register van aangegeven lijken aanleggen. Dit werd bijna overal opgedragen aan de secretaris onder de naam van gequalificeerde. Deze moest tevens volgens art.25 van dezelfde ordonnantie uit dit register en uit een door de doodgraver ingeleverde lijst der begravenen een register van overledenen opstellen. De ordonnantie trad 1 januari 1806 in werking en verviel door de inlijving van ons land bij Frankrijk en de invoering van het Franse belastingstelsel."

Van deeze drie Maande het graf... betaalt aan Martien van Blerk volgens briefkes daar van zijnde voor quitansie 2-5-0

Van deze drie maande het luygeld betaalt aan de Heer H: van Etten bij quitansie 6-5-0

15-10-1802

Ontf. van P. de Vleeshouwer voor het graf maake van een buyte man, van den erme begr, 0-12-0

03-11-1802

Ontfange voor de wed. Corn. Jongeneele voor are man 4-0-0

08-11-1802

Ontfange van Marynis Franke voor zijn kint 2-0-0

23-11-1802

Ontfange van de erfgename van Maria Korsmit 4-0-0

20-12-1802

Ontfange van de wed. Geeraart Marynisse voor are man 4-0-0

23-12-1802

Ontfange van C. C. Franke voor zijn vrouw 4-0-0

23-12-1802

Ontfange van P. de Vleeshouw. voor het graf maken van de wed. Joannis Franke van den erme begraven 0-12-0

 

totaal 19-4-0

  

Van deze drie maande het graf maake betaalt aan Martienus van Blerk, volgens briefkes daar van zijnde voor quitansie 3-3-0

Van deze drie maande het luygeld betaalt aan Mijn Heer de Heer H. van Etten bij quitansie 11-5-0

08-01-1803

Ontfange van P. de Vleeshouw. voor het graf maake van G. Koole 0-12-0

11-01-1803 

Ontfange van de wed. Martien van Blerk voor are man 4-15-0 deze bovenste betaalt aan de wed. van Blerk

14-01-1803

Ontfange voor een kind van Melgior Weers dubb grafged 2-15-0

25-01-1803

Ontfange voor een kind van Corn. J. Jongeneele, d:gr:geld 2-15-0

23-02-1803

Ontfangen van B. Berkmans voor het begrave van Joannis Borst van den erme begrave, dubb. graf geld 1-4-0

17-03-1803

Ontfangen van de Erfgename van de wed. H. Hoekx 4-0-0

17-03-1803

Ontfange voor Adriaan van Geel 4-0-0

19-03-1803

Ontfange van L. van Antwerp voor zijn kind 2-0-0

 

totaal 22-1-0

22-03-1803

[grotendeels onleesbaar] .... man de wed. ..... 4-0-0

 

totaal 26-1-0

 

Van deze drie maande het graf maaken betaalt aan de wed. van Martien van Blerk en aan Corn. Huybregt als koster te saam 5-17-0

Daar zijnder vier bij van dubb.gr.geld

Van deze drie maande het luygeld betaalt aan Mijn Heer de Heer H. van Etten bij quitansie 13-15-0

02-04-1803

Ontfange van de wed. Ambrosius Verbrugge voor are man 4-0-0

08-04-1803

Ontfange van de wed. H. Grasse voor are man 4-0-0

08-04-1803

Ontfange van Antonie Vervaart voor zijn kint 2-0-0

25-04-1803

Ontfange van de Erfgename van Barbara Meuwesse 4-0-0

03-05-1803

Ontfange voor Aarnoldus van den Oudenhoven 4-0-0

06-05-1803

Ontfange voor Franciskus Geeraars 4-0-0

 

totaal 22-0-0

..-05-1803

Ontfange van de wed. Tomas van den Akker voor are man 4-0-0

17-05-1803

Ontfange van de wed. Pieter Hembroek voor are man 4-0-0

22-05-1803

Ontfange van de erfgename van Anna Maria Stoffele 4-0-0

23-05-1803

Ontfange van P. de Vleeshouwer voor het graf maaken van de wed. Joannis Frijters van den erme begra: 0-12-0

27-05-1803

Ontfange van de wed. H. Huype voor are man 4-0-0

01-06-1803

Ontfange van Paulus Urbanus voor zijn vrouw 4-0-0

02-06-1803

Ontfange van Corn. Swagers voor zijn moeder de wed. van Etten 4-0-0

03-06-1803

Ontfange van Marselis van Reysberge voor zijn moeder 4-0-0

08-06-1803

Ontfange van Joannis van der Haar voor zijn vrouw 4-0-0

25-06-1803

Ontfange van Corn. Verbaten voor zijn moeder de wed. Joannis Moeringx 4-0-0

 

totaal 55-12-0

  

[begin onleesbaar] ... betaalt aan Corn. Huybrechts .... [verder onleesbaar]

Van deze drie maande het luygeld betaalt aan de Heer H. van Etten 36-5-0

04-07-1803

Ontfange voor A. Corsmit 4-0-0

06-08-1803

Ontfange voor F. Mommers 4-0-0

05-09-1803

Ontfange voor de wed. C. Verschuure 4-0-0

15-09-1803

Ontfange van juffrouw de wed. B. Vogel voor are man, in een eykekist en 3 maal geluy 7-0-0

18-09-1803

Ontfange van Adriaan van Oers voor zijn vrouw 4-0-0

23-09-1803

Ontfange van G. Kessel voor zijn kind 2-0-0

26-09-1803

Ontfangen van Corn. van den Broek voor het graf maake van M. Renkels van den arme begr: 0-12-0

  

van deze drie maande het graf maake betaalt aan Corn. Huybregts 3-3-0

van deze drie maande het luygeld betaalt aan de Heer H. van Etten 15-0-0

03-10-1803

Ontfange van Corn. van As voor zijn kint 2-0-0

05-10-1803

Ontfange van Cornelis Vrins voor de wed. Heyderik Koppens 4-0-0

16-10-1803

Ontfange van de wed. A. Hages voor are man 4-0-0

21-10-1803

Ontfange van de wed. Urbanis Cuypers voor haar dogter Cornlia 4-0-0

22-10-1803

Ontfange van de wed. F. van Aken senior voor are man 5-5-0 drie maal geluy en ordinare kist

27-11-1803

Ontfange van B. van de Kerkhov: voor zijn zoon Cornelis in een eyke kist en twee maal geluy 5-0-0

28-11-1803

Ontfange van Jacobus Kelderm. voor zijn kint zeg 2-0-0

06-12-1803

Ontfange van Joannis van Peer voor zijn moeder de wed. H. van Peer 4-0-0

12-12-1803

Ontfange van Govert Aars voor zijn vrouw 4-0-0

19-12-1803

Ontfange van de wed. Cruedo Hast voor haar kind 2-0-0

 

van deze drie maande het graf maake betaalt aan Corn. Huybregs 4-10-0

van deze drie maande het luygeld betaalt aan de Heer H. v. Etten 22-10-0

  

Leyst van de dooden die gestorven zijn beginnende van den eerste january tot den laatste december van den jaaren 1803

08-01-1803

Geerardus Koolen, van den arme begrave

11-01-1803

Martienus van Blerk twee geluy 2-10-0

14-01-1803

een kind van Malgior Weers een geluy 1-5-0

25-01-1803

een kind van Corn. J. Jongeneele een geluy 1-5-0

23-02-1803

Joannis Borst van den arme begrave

17-03-1803

De wed. H. Hoekx twee geluy 2-10-0

17-03-1803

Adriaan van Geel twee geluy 2-10-0

19-03-1803

een kint van L. van Antwerpen een gl. 1-5-0

22-03-1803

De wed. P. van As twee geluy 2-10-0

 

totaal 13-15-0

02-04-1803

Ambrosius Verbrugge twee geluy 2-10-0

08-04-1803

Henderik Grasse twee geluy 2-10-0

08-04-1803

een kint van A. Vervaart een geluy 1-5-0

25-04-1803

Berbera Meuwesse twee geluy 2-10-0

03-05-1803

Arnoldus van den Oudenhoven tw: geluy 2-10-0

06-05-1803

Fransiskus Geerraars twee geluy 2-10-0

11-05-1803

Tomas van den Akker twee geluy 2-10-0

17-05-1803

Pieter Hembroek twee geluy 2-10-0

22-05-1803

Anna Maria Stoffele twee geluy 2-10-0

23-05-1803

De wed. J. Frijters van den armen begrave

27-05-1803

Henderik Huypen twee geluy 2-10-0

01-06-1803

de vrouw van P. Urbanis twee geluy 2-10-0

02-06-1803

De wed. Martienis van Etten twee geluy 2-10-0

03-06-1803

De wed. H. van Reysbergen twee geluy 2-10-0

08-06-1803

De vrouw van J. van der Haar twee geluy 2-10-0

25-06-1803

De wed. J. Moeringx twee geluy 2-10-0

 

totaal 36-5-0

..-07-1803

Adriaan Korsmit twee geluy 2-10-0

06-08-1803

Fransiskus Mommers twee geluy 2-10-0

05-09-1803

De wed. Corn. Verschuere twee geluy 2-10-0

15-09-1803

De Heer B. Vogel drie geluy 3-15-0

18-09-1803

De vrouw van A. van Oers twee geluy 2-10-0

23-09-1803

een kint van G. Kessel een geluy 1-5-0

26-09-1803

Marijn Renkels van den arme begrav.

 

totaal 15-0-0

03-10-1803

een kind van C. van As een geluy 1-5-0

05-10-1803

de wed. H. Koppens twee geluy 2-10-0

16-10-1803

Antonia Hages twee geluy 2-10-0

21-10-1803

Corneliea Cuypers twee geluy 2-10-0

22-10-1803

F. van Aken senior drie geluy 3-15-0

27-11-1803

Cornelis van den Kerkhoven twee geluy 2-10-0

28-11-1803

een kint van Jacobus Kelderm. een gel: 1-5-0

06-12-1803

De wed. H. van Peer twee geluy 2-10-0

12-12-1803

de vrouw van Govert Aars twee geluy 2-10-0

19-12-1803

een kind van de wed. Crudo Hast 1 geluy 1-5-0

 

22-10-0

  

02-07-1804

Ontfange van Melgior Weers voor zijn kint 2-0-0

09-07-1804

Ontf. van A. Kersten voor zijn moeder de wed. P. van Teelingen in een eyke kist en driemaal geluy 7-0-0

15-07-1804

Ontfange van M. Franke voor zijn vrouw 4-0-0

01-08-1804

Ontfange van Corn. J. Jongeneele voor zijn kint 2-0-0

04-08-1804

Ontfange van J. Jongenelen voor zijn dogter 2-0-0

04-08-1804

Ontfange van de wed. Simon Raymakers voor are man 5-10-0 op de namiddag begrave dus twee geluy

13-08-1804

Ontfange van P. Akkermans voor zijn kint 2-0-0

14-08-1804

Ontfange van M. van den Eeden voor zijn vrouw 4-0-0

21-08-1804

Ontfange van de wed. J. van Oosterhout voor are man 4-0-0

30-08-1804

Ontfange van Jacobus de Mooy voor zijn kint 2-0-0

03-09-1804

Ontfange van Mijn Heer J.F. de Klerk voor Juffrouw Corneliea Bloos, een eyke kist en driemaal geluy 7-0-0

23-09-1804

Ontfange van Huybregt Jongeneele voor zijn kint 2-0-0

23-09-1804

Ontfange van M. de Jong voor zijn dogter Willemina de Jong 4-0-0

29-09-1804

Ontfange van de Erfgenaame van de wed. Marynis Masseurs 4-0-0

  

Van deeze drie maande het graft make betaalt aan Corn. Huybregts 6-6-0

Van deze drie maande het luygelt betaalt aan de heer H. van Etten 30-0-0

29-12-1804

Ontfange van Juffrouw de wed. B. Vogel voor are zoon 4-15-0

29-12-1804

Ontfange van de erfgename van de wed. A. Brouwers 4-15-0

 

Van deze drie maande het grafgeld betaalt aan Corn. Huybreghs 12-3-0

Van deze drie maande het luygeld betaalt aan de Heer H. van Etten 45-0-0

02-01-1805

Ontfange van de erfgename van Jacobus van Etten 4-15-0

04-01-1805

Ontfange van de erfgename van de wed. B. van Welt 4-15-0

04-01-1805

Ontfange van Corn. van Toren voor zijn kint 2-15-0

07-01-1805

Ontfange voor P. de Vleeshouwer voor een kint van A. Henke 1-4-0

17-01-1805

Ontfange van de Erfgename van Marynus Helmons 4-15-0

18-01-1805

Ontfange voor een kind van de wed. M. van Domburgh 2-0-0

18-01-1805

Ontfange voor Huybreght Nieulaats 4-15-0

18-01-1805

Ontfange voor een kint van Joannis Nieulaats 2-0-0

18-01-1805

Ontfange voor een kint van Adriaan van der Meele 2-0-0

19-01-1805

Ontfange van Joannis de Hoogh voor zijn kint 2-0-0

19-01-1805

Ontfange van Heroniemus Rooymans voor zijn kind 2-0-0

21-01-1805

Ontfange van A. van de Water voor zijn vrouw 4-05-0

23-01-1805

Ontfange van de erfgename Antonetta Vlugh voor een geluy 1-5-0

24-01-1805

Ontfange van P. de Vleeshouwer voor Antonetta Vlugh 1-4?-0

28-01-1805

Ontfange van G. Kessel voor zijn kint 2-15-0

01-02-1805

Ontfange van de wed. F. Lambreghs voor aar zoon Pieter 4-15-0

07-02-1805

Ontfange van Marijn van Blerk voor zijn kint 2-15-0

08-02-1805 Ontfange van J.F. de Leeuw voor zijn kind 2-15-0

09-02-1805

Ontfange van Corn. Franken voor zijn kint na middag begrave Noorthoek een geluy 3-10-0

11-02-1805

Ontfange van Corn. Franke voor zijn kint Noorthoek 2-0-0

11-02-1805

Ontfange van J. van Tilburgh voor zijn kind 2-0-0

12-02-1805

Ontfange van P. de Vleeshouwer voor Mariea Geeren 0-12-0

13-02-1805

Ontfange van Jacobus Kelderm. uyt den Noorthoek, voor zijn kint 2-0-0

14-02-1805

Ontfange van de wed. G. Marijnisse voor aar kint 2-0-0

18-02-1805

Ontfange van P.C. Jongeneele voor zijn kint 2-15-0

22-02-1805

Ontfange van de erfgename van de wed. Corn. Bakx 4-15-0

27-02-1805

Ontfange van Martien van Dorst voor zijn kind 2-0-0

03-03-1805

Ontfange van de wed. N. van Aart voor are man ordinaare kist drie maal luyje 5-5-0

05-03-1805

Ontfange van de wed. Joannis de Wolf voor are man 4-0-0

12-03-1805

Ontfange van Joannis Jongeneele voor zijn vrouw 4-0-0

15-03-1805

Ontfange van Jacobus Keldermans voor zijn kind 2-0-0

24-03-1805

Ontfange van Crisstoffel Kraus voor zijn kint 2-0-0

24-03-1805

Ontfange van Maria van Look voor haar suster Joanna 4-0-0

31-03-1805

Ontfange van Geert Franke voor zijn kint 2-0-0

 

Van deze drie maande het luygeld betaalt aan Mijn Heer van Etten 52-10-0

Van deze drie maande het graf make betaalt aan Corn. Huybreghs 22-1-0

15 van dubbel graf geld

07-04-1805

Ontfange van de erfgename van Joannis Sebereghs 4-0-0

30-04-1805

Ontfange van Arnoldus Hubers voor zijn kint 2-0-0

04-05-1805

Ontfange van de erfgename van de wed. A.A. Maatjes 4-0-0

03-06-1805

Ontfange van Joris van Opstal voor zijn vrouw 4-0-0

25-06-1805

Ontfange van de wed. G. Aars voor are man 4-0-0

28-06-1805

Ontfange van P. Urbanis voor zijn zoon Cornelis 4-0-0