DOODBOEK RK PAROCHIE OUDENBOSCH 1726-1811

DTB Oudenbosch deel 7

door: J.J.M. den Braber, Vogelvlinder 6, 3723 RB Bilthoven.
email: hans@den-braber.nl - homepage: www.den-braber.nl

In het bezit van alle microfiches van de DTB-boeken van Oudenbosch, heb ik ook het omvangrijke RK-overlijdensboek getranscribeerd. Het boek bevatte echter een flink aantal inschrijvingen, welke door de kwaliteit van de microfiches niet altijd goed leesbaar waren. Daarnaast speelde het Latijn mij af en toe parten. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om de transcriptie te controleren met het orginele DTB-boek. Het overlijdensboek bevat een gigantische hoeveelheid informatie en is voor iedereen met voorouders uit Oudenbosch bijzonder waardevol. Daarom heb ik toch besloten het aan u allen in deze staat beschikbaar te stellen. Zie deze versie als een voorlopige en denk daarbij dus wel aan het voorbehoud wat ik hiervoor genoemd heb.

De transcriptie van het overlijdensboek is vanwege zijn omvang in 4 delen opgesplitst.
Mocht u correcties op deze transcriptie hebben of bepaalde Latijnse teksten kunnen vertalen, dan hou ik mij aanbevolen.

Oudenbosch overlijden RK, periode 1726-1749
Oudenbosch overlijden RK, periode 1750-1774
Oudenbosch overlijden RK, periode 1775-1794
Oud
enbosch overlijden RK, periode 1795-1811

Enkele woorden vooraf: De tekst voor zover deze relevant leek, overgenomen; dit is bijna altijd de volledige inschrijving. In de transcriptie komen veel Latijnse woorden voor. Woorden die slechts enkele keren gebruikt zijn, worden direct daarna vertaald tussen vierkante haken [..] gegeven. Veel voorkomende woorden zijn in de onderstaande woordenlijst opgenomen. De datum in kolom 1 is de overlijdensdatum. Vanaf april 1731 werd tevens de datum van de uitvaart (exequia) gegeven. In de meeste gevallen zal dit tevens de datum van de begrafenis zijn. Bij een paar (vooraanstaande) personen is zowel een begraafdatum als een (latere) datum van de uitvaart vermeld. De transcriptie is gemaakt vanaf microfiches. Deze zijn minder van kwaliteit dan de fotocopieen van het overlijdensboek, waardoor niet alles goed leesbaar is. Onleesbare tekst is aangegeven met ..... evt. met opmerking toegevoegd. Was een woord niet door mij te transcriberen, dan heb ik een ? achter het woord geplaatst. De delen waar ik nog twijfel over de juiste transcriptie of vertaling heb ik in cursief, vetgedrukt en blauw aangegeven.
Ik hou mij aanbevolen voor correcties.

wijzigingen:
19 februari 2001: aanvullingen en correcties van dhr. A. Kockx uit Veldhoven, 2 ontbrekende pagina's toegevoegd en 3 slecht leesbare pagina's aangevuld.


veel voorkomende latijnse woorden:
adolescens = jongeman/jonge dochter (tussen 15 en 30 jaar)
aetatis, ook wel afgekort tot aet, aeta, aetat = leeftijd
annorum = jaar
calebs = ongehuwd
circiter = omstreeks
conjugatus/conjugata = gehuwd
exequia = uitvaart
filia devota = geestelijke dochter (geen kloosterlinge)
forte = ook wel genaamd
hic natus/nata = alhier geboren
improvisa morte = door een onvoorziene dood
innuptus/innupta = ongehuwd
in Pauludibus Sti Martini = in Sint Maartenspolder (een deel van Sint Maartenspolder viel kerkelijk onder Oudenbosch; het andere deel viel onder Hoeven)
puerpera = kraamvrouw
in puerperio = tijdens de bevalling (door vergelijking met het doopboek bleek dat de moeder ook wel dagen, soms weken na de doop van het kind overleed. Een betere vertaling is in dat geval dan 'in het kraambed')
inventus = gevonden / vondeling
juvenis = jongeman
maritus, maritatus/maritata = getrouwd
matrimonium junctus = in het huwelijk verbonden
mensium = maanden
OB, Obos, O.Bosch = Oudenbosch
obiit = overleden
octageneria major = ruim tachtiger
puella = meisje
sepultus/sepulta = begraven
sua = bijna
subitanie (morte) = plotseling (overleden)
subitanie sin sacrementi = plotseling overleden zonder toediening van de sacrementen
submersus = verdronken
uxor = echtgenote van
uxoratus = gehuwd
viduus/vidua = weduwnaar/weduwe