OVERLIJDENSBOEK RK PAROCHIE OUDENBOSCH 1634-1660 en 1702-1704.

R.A. Oudenbosch 3
door: Antoon Kockx, Veldhoven, m.m.v. Paul Mols voor de Latijnse teksten en de vertaling daarvan. [versie 23 februari 2001]

steeds dezelfde terugkerende teksten, of van gelijke strekking zijn hierna niet steeds weergegeven


 

datum overlijden

overledene

27-09-1634

Bernardus Benardi Bischops juvenis oriundus ex Hemixem prope mon tre (monastre) isti S. Bernardi qui a milito hollandico bombarda impetitus subito expiravit tantu munitus sacramentus extremis unctionis

[op de 27e dag van de maand september overleed Bernardus Bernardi Bischops, jongeman afkomstig uit Hemixem bij de St. Bernaerts abdij, die door een kogel van een hollandse militair zodanig is getroffen dat hij direct overleed, nog voorzien van het Laatse Oliesel].

 

Anno prenotato per die omnium sanctorum

01-11-1634

Anna (niet ingevuld) uxor Georgij Eextoris sanctissimo viatico Corporis Christi refecta et Sacri olei unctione roborata sepultam est in die commemorationis animarum. Requiescat in pace.

[In het bovengenoemde jaar op de dag van Allerheiligen overleed Anna..........echtgenote van Georgius Eextoris, nadat zij is gesterkt door de H.Communie (lichaam van Christus) en het laatste sacrament van het H. Oliesel. Zij is begraven op Allerzielen. Rust in Vrede.]

01-12-1634

Franciscus, infans filius Marini Corussen et Johanna Janssen

12-01-1635

Dimpna Marinussen filia Marini Hendrixen perceptis extremis. (ten volle bediend).

17-01-1635

Jacobmina Thomassen uxor Antonij van Osch premunita sacramentis. (voorzien van de sacramenten).

28-02-1635

Eodem anno mensis februarij die ultimo (28 feb.) obijt Barbara infans filia Joannis Antonissen et Cornelia Bernaerts

21-03-1635

Tiri N. sartor ex Wouw post quam hic aliquandiu habitasset cum suo filio Antonij Tiri, subito morte correptus ita ut sacramentis muniti non potuerit nihilominus catholice uve(?) professionis

[hetzelfde jaar de 21e maart overleed Tiri N. kleermaker uit Wouw ten tijde dat hij als vreemdeling hier bij zijn zoon Antonius Tiri woonde, plotseling gestorven aldus bediend van het sacrament, zonder dat kon worden vastgesteld of hij het katholiek geloof wel beleed]

19-04-1635

Paulus Adriani Buijsen puer, (kind)

29-04-1635

Joannes Poels extremis Ecclesie perceptis

11-05-1635

Mathias filius Matthei Nouten et Johanna Adriaenssen, infans

 

Anno 1635 circa finem junij obijt Petrus Bartholomei van Zeverdoncq premunitus extremis ecclesie

07-07-1635

Antonius Andriessen

26-08-1635

Quirina Janssen

Sept. 1635

Godefridus infans filius (kind, zoon van) Petri Jansen et Henrica Govaerts

Nov. 1635

Gertrudis Janssen puerpera premunita diu ante extremis sub finem tu morbi subito correpta [in het kraambed, geruime tijd tevoren voorzien van de laatste sacramenten der stervenden, plotseling gestorven].

Nov. 1635

Johanna infans filia (kind, dochter van) Leonardi Janssen et predicta (voornoemde) Gertrudis Janssen

Dec. 1635

Cornelius infans filius (kind, zoon van) Adriani Adriaenssen et Adriana Corij (Cornelij)

Dec. 1635

Antonia Adriani senex caeca (oud en blind)

Dec. 1635

Adrianus Gerith Schippers

Dec. 1635

Grummarus Gerith Schippers, frater precedentis premunitus extremis Ecclie [broer van de vorige, voorzien van de sacramenten van de H.Kerk].

Dec. 1635

Thomas Antonij van Osch puer

Dec. 1635

Cornelius infans filius Adriani Cornelissen en Huberta Janssen

April 1636

Maria uxor Cornelij Jacobssen Dam premunita extremis

 

Anno 1636 sub finem aprilis obijt Adrianus Meeussen senex improviso correptus (bejaarde, onvoorzien gestorven).

Maart 1636

Godeliva puella ex patria (orient = doorgehaald) Juliacensi (meisje uit het land van Gulik).

16-05-1636

Cornelius Henrici de Backer

27-05-1636

Michael Antonissen de Roij habitis extremis

08-06-1636

Adrianus Jorissen juvenis previa confessione absque sacramentis alijs [jongeman tevoren gebiecht zonder de laatste sacramenten].

 

obierunt anno 1639 [overleden in 1639]

23-01-1639

Catharina Geerts omnibus sacramentis munita

12-02-1639

Augustinus Bastiansens

13-02-1639

Catharina Robrets Lieps

15-02-1639

Gertrudis Jansens

20-02-1639

Laurentia Jousten

22-02-1639

Anesota (Avesuta ?) Cornelischen

24-02-1640

Thomas Cornelissen

01-03-1640

Johannes Nuijten

13-03-1640

Anna Janssen van Achterbroeck

14-03-1640 overl. te Hoeven

Joannes Cornelissen Henricx de Backer in extremis conversus ab heresi ad fidem catholicam [van ketter tot het katholicisme bekeerd]

13-04-1640

Petrus Janssen van Eeckelen

13-04-1640

Cornelia Janssen puerperis

23-04-1640

Elisabeth janssen Duijm

08-05-1640

Anthonis Anthonissen obijt 8 mei 1640 non munitus ullis sacramentis propter incuriam domesticorum eo quod cum tempori pastorem monuissent qui nihilominus ad infirmum deveniens incutacem (mortarem) (?) invenit.

[Anthonis Anthonissen stierf op 8 mei 1640, niet gesterkt door enig sacrament wegens de nalatigheid van zijn huisgenoten omdat ter tijd dat zij de pastoor hebben gewaarschuwd, die desalniettemin naar de zieke toekomend, hem overleden (?) vond]

18-05-1640

Anthonius Aertsen Spitter

19-05-1640

Adriana Willems

23-05-1640

Maria Dingmans

19-06-1640

Guilielmina Jacobs

28-06-1640

Maria Henricx

13-07-1640

Catharina Anthonis Jeroenssen

29-07-1640

Elisabeth Henricx Hofmans

20-08-1640

Leonardus Pietersen Tacx

24-09-1640

Jacobus Cornelissen Vervloet

13-10-1640

Lambertus Bouwens

24-10-1640

Jacobmina Adriaenssen puerpera previa quidem confessis sed propter subitaneam mortem alijs extremis ecclesie non premunita. [vooraf wel gebiecht maar wegens plotseling dood geen laatste sacramenten toegediend].

14-12-1640

Cornelia Aertsen

23-12-1640

Dimpna Corneliss Noutsen

02-01-1641

Gulielmina Claessen

03-01-1641

Joannes Aertsen van Goorl

05-01-1641

Theodora Joossens Hollanders

06-01-1641

Petrus Anthonissen van Oeckel

06-01-1641

Laurentius Henricxen

07-01-1641

Joanna Adriaensen Berthouts

24-01-1641

Joanna Niclaessen ov. Purulis (maagd)

05-03-1641

Cornelius Jobsen Hollander

17-03-1641

Elisabeth Jansen Pregnans

31-03-1641

Dimpna Stoffelen

09-04-1641

Adriana Pietersen Moijen

15-05-1641

Adriana Culenborch

20-05-1641

Domicella (jonkvrouw) Anna Geers

29-06-1641

Joannes Janssen van Oers

21-08-1641

Rochus Lenaertsen

06-10-1641

Anna Adriaenssen

07-10-1641

Hubertus Schindelius, hic advena, (een vreemdeling hier)

01-11-1641

Simon Aertssen

01-12-1641

Adrianus Janssen van Ginneken non praemunitus extremis eo quod non monito pastorem subito sit correptus.

[niet van te voren gesterkt voor de dood, omdat hij, zonder dat de pastoor was gewaarschuwd, zeer plotseling is overleden].

06-05-1642

Magdalena Joachims

03-07-1642

Petrus Janssen van Geldrop

04-09-1642

Christophora Cornelissen

17-10-1642

Martinus Petrus Rolle

06-12-1642

Cornelia Laureijnssen puerperia

28-01-1643

Maria Simons uncta quidem extremis unctionem sed absque viatico eo quod non tempori advocatus esset pastor.

[weliswaar gezalfd met de zalving voor de dood maar zonder het viaticum omdat de pastoor niet op tijd was bijgeroepen]

27-03-1643

Maria Janssen in ipso puerperio aut saltem paulo post puerperium uncta extremis unctionem sed propter irreverentiam rei non confesset nec percepto viatico.

[in het kraambed of nauwelijks na de bevalling gezalfd met de zalving voor de dood maar wegens ongepastheid (oneerbiedigheid) zonder gebiecht te hebben of het viaticum te hebben ontvangen].

23-04-1643

Petrus Henricx Hopmans

07-05-1643

Bartholomeus Pierssen Tacx

16-07-1643

Martina Laureijnsen

06-10-1643

Maria Pierssen de Wilde

09-02-1644

Cornelius Nicolssen Dam

22-03-1644

Maria Janssen Hopmans uncta sacra oleo, ob defectum in gyttura non poterit sumece viaticum.

[met de H.Olie gezalfd, wegens een ziekte aan haar keel kon zij het viaticum niet ontvangen].

15-06-1644

Helena Janssen

28-06-1644

Maria Adriaenssen

03-07-1644

Petrus Cornelissen submersus est [is verdronken]

15-07-1644

Judocus Henric Cortouw

02-08-1644

Godeschalcus Martens

13-08-1644

Anna Jorissen

20-08-1644

Rumoldus Jans Sgrauwen

05-09-1644

Joannes Laureijnsse van Zoerendonca tantum unctus. [slechts gezalfd].

26-10-1644

Chrijsostomus van Pruijssen

28-10-1644

Bartholomeus Alaerts

26-12-1644

Catharina Geerts

30-12-1644

Cornelia Hopmans uxor Adami van Pruijssen

02-04-1645

Adrianus Geerts Schippers

05-04-1645

Adrianus Romboudt Sgrauwen

22-04-1645

Johanna Anthonissen

28-04-1645

Adrianus Cornelii Dam

15-06-1645

Guilielmus Janssen non premunitus extremis, confessus tamen subito correptus.

[geen laatste sacramenten, wel gebiecht, plotseling gestorven]

15-08-1645

Adrianus Andriessen mon premunitus in extremis neque confessus subito est correptus. [geen laatste sacramenten, noch gebiecht hebbende, plotseling gestorven].

21-08-1645

Anthonius van Osch premunitus extremis

28-07-1645 Standdaer-buiten

Dimpna Janssen Segers overleden in Standdaerbuiten hic autem sepulta [doch hier begraven]

03-01-1646

Magdalena Keldermans ov. puerperia

15-01-1646

Catharina Thomassen

27-01-1646

Marinus N. pauper juvencues hic advenus. In capelstraat in villa quondam Rumoldus Sgrauwen, premunita extremis. [Marinus N. arme jongeman, hier vreemdeling, overleed 27 januari 1646 in de Capelstraat in het huis van wijlen Rumoldus Sgrauwen, voorzien van de laatste sacramenten].

25-02-1646

Johannes Jacobs van Ginneken non premunitus neque confessus pastori enim ei festinanti in via nuntiatum est eum tunc plurimum hora obijsse

[is niet gesterkt noch heeft hij aan de pastoor gebiecht, want toen deze zich op weg haastte is bericht dat hij al enkele uren was overleden].

09-03-1646

Adriana Michiels

25-03-1646

Anna Laureijnssen

25-03-1646

Johanna Laureijnssen soror precedentis, non percepto viatico sed uncto solum, subito correpta. [zus van de vorige. het viaticum niet ontvangen hebbend, maar alleen de zalving, is zij plotseling gestorven (weggenomen)]

04-04-1646

Anthonius Aertssen, juvenis

23-04-1646

Anthonis Claessen Engelsman

12-06-1646

Lucia Jacobs sine extremis subito correpta

24-06-1646

Arnoldus Aertssen

01-07-1646

Adriana Aertssen

13-08-1646

Huberta Jacobs

01-09-1646

Adriana Jans Schuijvenoort

16-09-1646

Andreas Claessen

01-11-1646

Anna Govaerts

13-12-1646

Maria Jorissen

29-12-1646

Catharina Adriaenssen alias Boers

05-01-1647

Adrianus Cornelissen

12-01-1647

Catharina van Breusegem confessa subito correpta

22-01-1647

Joanna Jacobs iterum confessa suffocata in guttura. [heeft herhaaldelijk gebiecht en is door keelziekte gestikt].

14-03-1647

Joanna Thonissen

03-04-1647

Anna Cornelissen Willems

16-04-1647

Maria Jans, puerpera mendica, [in kraambed; bedelares] non premunita extremis subito correpta

16-05-1647

Anna Borsuclier

03-06-1647

Gertrudis Adriaenssen

29-06-1647

Mathias van Mol

20-07-1647

Joannes Laets submersus [verdronken]

20-07-1647

Abraham Janssen submersus

10-09-1647

Elisabeth Herwers alienigena [vreemde, elders geboren]

03-11-1647

Clara Hofmans flandria huc advena, [vreemdelinge uit Vlaanderen]

24-11-1647

Cornelia Cornelissen

29-11-1647 in Zelandia

Catharina Jans Segers overleden in Zelandia

09-12-1647

Cornelis Henricx Buijsen

14-01-1648

Maria Peeters puerperia

20-01-1648

Maria Zophie

26-02-1648

Jacobus Franssen

04-04-1648

Cornelia Cornelis Jobssen

15-04-1648

Dimpna Anthonis Ptr. Faessen

30-04-1648

Marcellis Cornelissen

04-05-1648

Cornelia Goortssen

15-05-1648

Henricus Peeters cleijs

10-06-1648

Christianus Aertssen

03-10-1648

Henricus Adriaenssen Vos

12-10-1648

Cornelia Cornelissen Aelbrechts

23-10-1648

Servatius Prs. Hoed non premunitus

24-10-1648

Joannes Prs. Roijenbaert subito correptus valetudinarius. [een ziekelijke man plotseling gestorven].

27-10-1648

Helena Adrns van Eeckelen

08-10-1648

Joannes Janssen Mouw

08-10-1648

Susanna Lennaers

17-01-1649

Johanna Willems

24-01-1649

Franciscus Franssen

11-02-1649

Anthonia Larre

01-03-1649

Petrus Anthonis Faessen

13-03-1649

Gerardus Cornelissen

21-04-1649

Jan Janssen van Meel

08-05-1649

Hubertus Henricx

17-05-1649

Paschasius de Pauw receptor [ontvanger der belastingen]

03-07-1649

Jan Cornelissen juvenis

30-10-1649

Gertrudis Jacobs

07-12-1649

Augustinus Loniis (of: Louiis)

20-02-1650

Anna Willems

06-03-1650

Christophorus Stoffels Dijckmans

16-03-1650

Laurentius Martens

29-03-1650

Adrianus Gijsbrechts

31-03-1650

Nicolaus Aertssen

18-04-1650

Anthonius Tijri

20-09-1650

Petrus Secaenen ov. 20 september

22-04-1650

Nicolaus Anthonissen Engelsman

18-07-1650

Igidius Arnouts overl. 18 julii eius uxor Cornelia Adriani overl. 13 sept

04-11-1650

Adrianus Janssen Ceulemans

19-11-1650

Martinus Bloemaert

01-12-1650

Gertrudis Petri

08-12-1650

Gerardus Gerardi

17-12-1650

Cornelia Jans

13-01-1651

Maria Cornelii

07-02-1651

Christophorus Joannis

24-04-1651

Maria Marini

14-06-1651

Joannes Henrici Hopman

16-07-1651

Martinus Peeterssen

17-07-1651

Henricus Hopman

04-09-1651

Antonius Arnoldissen

22-11-1651

Martinus Adriani SS munitus. [alle sacramenten ontvangen].

22-06-1652

Cornelius Adriani

23-08-1652

Joannes Tijssen

17-09-1652

Guilielmus Aertsen munitus sacramentis

14-10-1652

Janneken Aerts munita

18-10-1652

Hilleken Peeters

19-11-1652

Anna Jans

09-11-1652

Elisabet Cersten

25-11-1652

Maria Claessen

04-01-1653

Adrianus Joosten Bierstekers

05-01-1653

Adrianus Francisci

12-01-1653

Christophorus Cornelissen

02-02-1653

Joannes Janssen

23-05-1653

Adriana Jans

12-06-1653

Anthonia Anthonissen

04-08-1653

Anna Joannis

09-09-1653

Henricus Cornelii

14-10-1653

Dominus Thomas van Diepenbeeke

16-10-1653

Cornelia Joannis

20-10-1653

Pharamondus de Witte

31-10-1653

Petrus Nicolai

18-11-1653

Elisabetha Petri

01-01-1654

Cornelia ...(niet ingevuld)

03-01-1654

Barbara Cornelii

29-04-1654

Maria Gijsbrecht

09-04-1654

Rebecca Loijs

30-04-1654

Petronella Adriani

24-05-1654

Petronella Cornelii

02-06-1654

Petrus Crijnen

16-06-1654

Maria Davids

17-06-1654

Catharina ...(niet ingevuld)

14-08-1654

Catharina Jans non munita subito mortua

20-10-1654

Joanna Rumoldi

04-12-1654

Georgius Nicolai

06-12-1654

Adriana Adrianen Munita ecclesie sacramentis ex Hoevis sed hic sepulta. [uit Hoeven doch hier begraven]

04-01-1655

Anna Joannis

07-01-1655

Cornelia Joannis

28-01-1655

Anna Hendricx puerperia

02-02-1655

Jacobus Janssen

01-05-1655

Maria van den Heuvel

03-07-1655

Maria Jans

29-12-1655

Elisabeth Wilms

01-08-1656

Helena Jacobi

03-09-1656

Anna Gasparis

16-09-1656

Aegidius Petri

23-09-1656

Maria Joannis

21-10-1656

Jacobina van Dijck

02-11-1656

Catharina Adriani

03-11-1656

Mitien Hermani (vr)

10-11-1656

Nicolaus Goedesoon

22-11-1656

Anna Jacobi

19-11-1656

Petrus Anthonii in Plaet. Non munitus hic sepultus

28-11-1656

Franciscus Henrici

09-01-1657

Adrianus Nicolai

14-04-1657

Joannes Joannis non munitus subito extinctus.

14-05-1657

Arnolda Willems

27-05-1657

Henrica Adriani

03-07-1657

Theodurus Joannis

19-07-1657

Nobilis Dominus Godescalcus van Wijngarden drossardus munitus ecclesie sacramentis

04-09-1657

Anna Aerts. Subitanea morte absque sacramentis. [plotseling gestorven zonder sacramenten].

23-09-1657

Nicolaus Antoni

28-09-1657

Joanna Jacobi

23-11-1657

Petrus Petri Voet

19-12-1657

Arnoldus Henrici

01-04-1658

Arnoldus Scobben

01-05-1658

Maria Zacharias

04-05-1658

Judocus Cornelii

15-05-1658

Leonardus Joannis

17-05-1658

Dijmphna Adriani

31-05-1658

Maria Judoci

27-07-1658

Joes Martens de Haen subito mortuus absque sacramentis

04-09-1658

Cornelia Cornelii Dam

15-09-1658

Maria Joannis

15-09-1658

Walterus Cornelii

06-12-1658

Anna Henrici

09-12-1658

Andreas Neuten. Non administratus subito extunctis

25-12-1658

Andreas Joannis

08-01-1659

Anthonia Johannis nullis perceptis Sacram. subito mortua

11-01-1659

Cornelia Adriani Buijs

29-01-1659

Guilelma Judoci

12-02-1659

Martinus Adriani

14?-03-1659

Joannes Matthijsen

08-04-1659

Maria Henrici

08-06-1659

Iudith Joannis

09-07-1659

Walterus Jacobi

03-08-1659 Stantdaer-buijten

Cornelius Henrici overleden 3 augusti in Stantdaerbuijten, hic sepultus

17-08-1659

Jacobus Nicolai

22-08-1659

Petrus Haac van borcun

10-09-1659

Joannes Adriani Ceuleman

10-09-1659

Maria Thome

09-11-1659

Anthonis Judoci

20-12-1659

Walterius Joannis

31-12-1659

Cornelius Joannis Luijcx

18-01-1660

Cornelia Cornelii

31-01-1660

Trijn Conrardi (vr.), overleden ultima januarij

09-02-1660

Walterus Cornelii

13-02-1660

Joannes van de Wiel

18-02-1660

Cornelius Adriani

22-02-1660

Cornelia Joannis

15-06-1660

Ida Judoci

18-06-1660

Henrica Abrahaini ??

25-07-1660

Adrianus Buijs

07-09-1660

Joanna Stephani

09-09-1660

Petronilla Henrici Backer

16-09-1660

Joanna Adriani

29-10-1660

Adriana Nicolai

09-11-1660

soror Anthonia Sebastiani Begina in beginagio Bredano

[zuster Antonia Sebastiaansen begijn in het begijnhof Breda]

Noot: Het Cartularium van het begijnhof te Breda door G. Juten, Ginneken, 1910, vermeldt op blz 261, dat zij in haar ouderlijk huis te Oudenbosch op 9 nov 1680 is gestorven; dit jaartal is m.i. een vergissing en moet zijn 1660.

 

1702

15-08-1702

Monsr. H. Otgens

17-08-1702

de vrouw van Jan van de Queecq

24-09-1702

Jan Hendricxen van Doremaal

06-10-1702

Lijsebet van Doren

06-10-1702

Adriaan van Doren

okt. 1702

de dochter van Cornelis Bogaarts

10-11-1702

de zoon van Jan Marijnissen

07-11-1702

Jan Andriessen van Dijck

30-11-1702

Cornelis Jacobse Keldermans

21-12-1702

t kint van Corlis Jongeneel

22-12-1702

Guilielmus Ariaens Vos

30-12-1702

t kint van Richard Rom

28-01-1703

Joannes Biersteker

09-02-1703

Elisabetha Prost

12-02-1703

Maria Jans

12-03-1703

Joannes infans Judoci Sijmens

30-03-1703

Henricus Laets

18-04-1703

Matthias Petrus van der Pelt puer 10 annorum [10 jaar]

25-04-1703

Corlius Vos

26-04-1703

infans Guilielmus van Peer

10-05-1703

Pr. Martens de Moeij

08-05-1703

Corlia Ariaens Vissers

02-07-1703

Jacobus Corlis van den Dries

 

Joannes Jacobs Gulden puer 4 annorun [4 jaar]

 

Maria Corlis van de G.........(onleesbaar)

sept. 1703

Dympna Jans Kerstens

05-09-1703

Adriana Jans Vrints

23-09-1703

domicella Anna Maria van Veltwijck vidua
dm Joannis Baptist van der Lee

 

 

Okt. 1703

Maria Agatha van der Hulpen infans 3 .....

06-10-1703

Joannes Willems van de Veeweij

30-10-1703

Cornelia Adriaens Denen in partu [tijdens bevalling]

06-11-1703

Gertrudis Adriaens Vissers celebs ov. 6 nov

27-11-1703

Adrianus Teeuwen celebs ov. 27 nov

10-12-1703

Joanna vidua Gerardi Verholen ov. 10 dec

..-1703

Joanna Ariaens va........(onleesbaar)

05-01-1704?

Joannes Henricus Schonck

18-01-1704

infans Joannis Pruijmboom

19-01-1704

Antonius Peeters Roovers

cal. Feb. 1704

Elisabetha Deckers 16 annorum

03-02-1704

Jacobus Clement mendicus

14-02-1704

Antonia Corlis van Osta

20-02-1704

Corlius Vos

20-02-1704

Joannes Wijnen

05-03-1704

Maria Jans Opstaken

06-03-1704

infans Sebastiani Jongeneel