BRON: Zeerijp, DTBL NH, T:1706-1739 ZER01
[ nog DTB 581 toevoegen ]
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van orgineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
wd = weduwe/weduwnaar
Z = Zeerijp
na 1739 'getrouwden

07-11-1706 D:E: Tjaard Peters, uit de Z

afk D:E: Trijntie Jacobs, jd van Loppersum

02-01-1707 D:E: Frerik Hindriks, wd, van Loppersum

afk D:E: Geertruid Tonnissen, wd Jan Roelefs, uit de Z

02-01-1707 deE: Frerik Jansen, soone van Jan Freriks ouderlink uit de Z

afk D:E: Grietje Tobias,dogter van Tobias Takens medeouderlink Z

20-03-1707 D:E: Jan Ockes, uit de Z

afk D:E: Antie Jaspers, jd van Wolda uit Oostvrieslant

06-05-1707 D:E: Simen Douwes, van St:Annen

afk D:E: Lijsebeth Hermans, wd Hindrik Claassen, tot Jucquer(t)

13-06-1707 D:E: Focke Ates, van Loppersum

afk D:E: Corneliske Lamberts, jd uit de Z

25-09-1708 D:E: Hemme Tijmens, geboortigh van Cantes

afk D:E: Bieuke Berents, jd van Oosterwijtwert

14-10-1708 D:E: Jan Stevens, van Hoogkerke

afk D:E: Wemel Jansen, jd uit de Z

28-10-1708 D:E: Frerik Jansen, uit de Z

afk D:E: Anje Willems, wd wijlen Jelte Jansen, tot Leermens

??-03-1709 D:E: Hindrik Jansen, wd, uit de Z

afk D:E: Tonniske Tonnissen, jd van Oosterwijtwert

08-05-1709 D:E: Luitjen Alberts, van Loppersum

afk D:E: Geertien Tjarks, jd mede van Loppersum

10-05-1709 D:E: Jan Hermans, van de Suest uit Lunenburger land

afk D:E: Jantien Hindriks, jd van ten Post

17-08-1710 D:E: Wicher Jansen, uit de Z

afk Dewerke Cornelis, van Loppersum

12-01-1711 D:E: Frerik Jansen, wd

afk D:E: Remge Geerdts, van Zandeweer

17-05-1711 D:E: Jan Claassens, van Godlinse

afk D:E: Trijnje Aaris, jd van Loppersum

18-10-1711 D:E: Menne Berents, wd, uit de Z

afk D:E: Trijntie Balthasars, jd van Westerembden

01-11-1711 D:E: Frerik Hermans, smit bovendijks van Loppersum, wd

afk D:E: Corneliske Lamberts, wd Focke Ates, uit de Z

01-11-1711 D:E: Jan Geerdts, van Woltersum

afk D:E: Jantien Popkes, wd, van Garshuisen

31-01-1712 D:E: Derk Popkes, uit de Z

afk D:E: Lubbigje Remkes, wd Jan Berents, tot Loppersum

24-04-1712 D:E: Fransois Buinink, pastor tot Bierum

afk Juffr: Anna Vegters, van Groningen

01-05-1712 D:E: Jan Tammes, uit de Z

afk D:E: Fennigje Remts, jd van Stedum

29-05-1712 D:E: Jan Alles, wd uit de Z

afk D:E: Geeske Cornelis, jd van Thesinge

07-07-1712 D:E: Johannes Dietser(?), sergeant

afk D:E: Aaltien Jansen, uit de Z

23-10-1712 D:E: Heertien Peters, wd uit de Z

afk D:E: Geertien Jansen, jd van t Zand

30-10-1712 D:E: Cornelis Jacobs, uit de Z

afk D:E: Eenje Eeuke, wd Aarent Geerdts, opt Zandt

13-11-1712 D:E: Hindrik Jansen, jm uit de Zeerijp

afk D:E: Tijtje Lamberts, jd van Wirdum

29-03-1713 D:E: Hindrik Jans Kuiter

afk D:E: Grietje Wessels, jd, beide van Weener

24-03-1713 D:E: Claas Jansen, wd

afk D:E: Anje Peters, jd, beide in de Z

23-04-1713 De Welgeboren heer Hermannus Hesse, van Weener

afk De Welgeb.Vr.Regina Veronica Grevink, Vreivrouw v.Scheffert

30-07-1713 D:E: Jan Popkes, jm uit de Z

afk D:E: Anje Jansen, van Garshuisen

04-02-1714 D:E: Wijrt Jans, in de Z

afk De Deughtsame Aeltien Wilricks, van Wirdum

11-02-1714 D:E: Anthoni Humblot, van Delfzijll

afk Anje Peters, van de Z

04-03-1714 Euwke Albers, van Loppersum

afk Aeltijn Heerties, van de Zee-Rijp

22-04-1714 Jannes Jansen

cop Engeltien Reelfs, beide van de Zee-Rijp

04-11-1714 Harm Jansen

cop Foske Sijwers, beide van de Z

04-11-1714 Baltser Jans

cop Geertien Jans, wd Jan Wilems, beide van de Z

30-12-1714 Claas Harms

cop Anje Sijwers, beide van de Z

17-03-1715 Tiark Clasen

cop Geeske Haikes, beide van de Z

02-06-1715 Pieter Roelfs, van de Meede

cop Getruit Tonnis, wd Frerik Hindricks, van de Z

14-07-1715 Harmen Hiepkens, van de Z

afk Geertien Derks, van Bierum

05-04-1716 Claas Isebrandts

cop Engelje Pieters, beide van de Z

10-04-1716 Jan Takes

cop Sieke Jacobs, wd Eppe Hiddes, beide van Z

19-04-1716 Hindrick Fransen, van Garshuisen

cop Diewerke Jans, van Z

26-04-1716 Abel Tjaars

cop Cornelske Jans, beide van Z

10-05-1716 Pieter Geerts, van Lellens

cop Grietien Tobias, wd Frerik Jans, van de Z

10-05-1716 Boije Jacobs, van Oldersum

afk Stijnje Eppes, van de Z

25-10-1716 Sijmen Derks, van de Z

afk Anje Pieters, van WesterEmden

31-01-1717 Duirt Derks, van Bedum

cop Jantien Harms, van de Z

31-01-1717 Jacobus Duirts, van Bedum

cop Aechtje Harms, van de Z

10-04-1717 Take Tobias, van de Z

afk Geertien Jans, van Jukwert

04-09-1717 Frerick Jans, van de Z

afk Grietien Jans, van Loppersum

24-10-1717 Jan Pieters

cop Trijntien Rielfs, beide van de Z

23-10-1717 Derk Bartels, van Leermens

afk Anje Reelfs, van de Z

27-03-1718 Dietert Clasen Wildebuir, van Leermens

afk Trijntien Jans, van de Z

03-04-1718 Jacob Udes, van Nieuwklooster

afk Mariea Tobias, van de Z

01-05-1718 Willem Jeltes, van de Z

cop Grietien Clasen, van Uithuisen

01-01-1719 Jacob Scheltes, van Leermens

cop Anje Elties, wd Nanne Hindriks, van Z

12-11-1719 Tonnis Engelbers, van Farmsum

cop Trijnje Harms, van Z

24-03-1720 Evert Everts, van Oosternieland

afk Trijnje Jans, wd Lammert Lammerts, van de Z

30-06-1720 Coert Jans, ouderlinck in de Z

cop Hilje Wolthers, van Stedum

06-07-1720 Engelbert Harms, van Lellens

afk Peike Geerts, van de Z

13-10-1720 Derk Allers, van Uitwierda

cop Anje Elties, wd Jacob Scheltes, van de Z

03-11-1720 Rieuwen Abels

cop Wemel Jans, wd Jan Steffens, beide van de Z

02-02-1721 Jan Geerts, van Leermens

cop Trijnje Reelfs, wd Jan Pieters, van Z

25-05-1721 Roelf Hindriks, van Z

cop Margijn Sijmens, vant Zand

13-07-1721 Jacob Cornellijs, van Garshuisen

afk Anje Wierts, van Z

10-08-1721 Jacob Jansen, van Stedum

afk Trijnje Jacobs, van de Z

31-08-1721 Jan Freriks

cop Geeske Cornellijs, wd Jan Alles, beide van de Z

05-11-1721 Willem Doe‰s, van Wester Embden

cop Aefke Jans, van de Z

06-12-1721 Reeske Jacobs, van Eppenhuisen, 'mennisten'

afk Beertien Schates, van de Z

18-01-1722 Harke Reelfs, van de Z

cop Ettien Ebbes, van de Mieden

08-02-1722 Jan Crijns, vant Zand, 'mennisten'

afk Heike Thies, wd Hind: Tammes, in de Z

29-03-1722 Frerick Bolt

cop Trijnje Eises, beide van de Z

29-03-1722 Popke Jans, van WesterEmbden

afk Grietien Mauritz, van de Z

06-09-1722 Arend Berendts, van de Z

cop Mariea Jansen, van Garshuisen

25-10-1722 Jan Pieters, van Loppersum

afk Trijnje Eppes, van de Z

15-11-1722 Ede Pieters, van Wirdum

cop Aefke Klasen, van de Z

10-01-1723 Eltien Harms

cop Auke Heukes, beide van de Z

18-04-1723 Jacob Luities

cop Grietien Geerts, beide van de Z

11-04-1723 Pieter Klasen, van Loppersum

afk Martien Koerts, van de Z

08-05-1723 Jacob Jans, van de Z

afk Wendel Rempkes, van de Mieden

17-10-1723 Cornellijs Jans, van Loppersum

afk Elske Hindriks, vande Z

07-11-1723 Hindrik Hiepkes, van de Z

cop Magdalena Verschuir, van Groningen

21-11-1723 Jacob Tobias

cop Aeltijn Jans, beide van de Z

07-11-1723 Jan Wabbes

cop Cornelske Jans, att WesterEmbden en Huisinge

05-12-1723 Hindrik Berends, van Uithuizen

cop Mariea Jansen, wd Arend Berents, in Z

12-12-1723 Hindrik Harms

afk Anje Derks, wd Albartus Jansen, van WesterEmbden

05-04-1724 Rieuwen Abels

cop Idje Geerts, beide van de Z

21-05-1724 Jacob Jans

cop Jantien Klasen, beide van Leermens, att

07-05-1724 Jan Klasen, van Rottum

afk Geeske Jans, uit de Z

??-10-1724 Wicher Jans, van Z, afk 01-10

cop Eetje Geerts, van WesterEmbden

15-10-1724 Lammert Fockes, van Z

afk Lijsbeth Hindriks, van Stedum

26-11-1724 Fricke Pieters, van Z

cop Grietien Pieters, van Kreuwert

31-12-1724 Luitijn Jans, cop Z.

afk Aaltijn Pieters, beide van de Z

11-03-1725 Focke Cornellijs, van de Z

afk Juitje Jans, vant Zand

08-04-1725 Pieter Jans, van WesterEmbden

cop Ettien Jans, van de Z

15-04-1725 Jan Roelfs

cop Hilje Hindriks, beide van de Z

15-04-1725 Berend Cornellijs, van de Z

afk Frouke Hindriks, van de Mieden

13-05-1725 Cornellijs Klasen, van Wee

afk3 Trijnje Schates, van de Z

19-08-1725 Jan Jurriens, van de Z

cop Dietien Arendts, vant Zand

11-11-1725 Jacob Luitjes, van t Zand

afk Trijnje Huibers, van de Z

24-03-1726 Derk Jurjens, van de Z

afk Anje Klaasen, vant Zand

06-04-1726 Hindrick Roelfs, cop Z.

afk Geertien Willems, beide van de Z

29-09-1726 Johan Verschuir, predikant in de Z, cop Groningen 24-10

afk de H.E.W.G.Juffer Helena van Sijghers

01-01-1727 Eppe Phebes, van Nieuwolda

cop Anje Jans, van de Z

12-01-1727 Hinderikus Verschuir, beroepen pred. op Nesterland, van Z

afk Meijnsie(?) Froons, beide van Groningen

23-02-1727 Willem Mennes, van Z

cop Anje Klasen, van Stedum

01-03-1727 Sijwert Pieters, vant Zand

afk Wijtske Albers, wd Rienje Klasen, van Z

04-05-1727 Hindrick Jacobs

cop Elisabeth Egberts, beide van Middelstum, att

15-06-1727 Hindrik Harms

cop Geertien Roelfs, beide van de Z

19-03-1728 Wiert Pouwels, van Wirdum

afk Antje Koerts, van de Z

19-03-1728 Pieter Hoijkes, van Garshuisen

afk Lijsbeth Jans, van de Z

18-04-1728 Pieter Harms

cop Angniete Isebrandts, beide van de Z

25-04-1728 Jacob Heins, van de Z

afk Jaichien Toelast, van Groningen

23-05-1728 Jannes Sijwers, cop Z.

afk Anje Harms, beide van de Z

16-01-1729 Jan Geerts

cop Geertien Harms, beide van de Z

23-01-1729 Reemt Wessels

cop Anje Jans, beide van de Z

30-01-1729 Jan Wijbes, vant Hogezand

afk Wijbke Remkes, van de Z

27-02-1729 Jacob Pieters, van de Z

afk Trijntien Lues, van Bierum

06-03-1729 Jan Pieters

afk Itien Lippes, beide van de Z

03-04-1729 Pieter Mennes, van de Z

afk Nanje Rienjes, van WesterEmbden

17-04-1729 Hindrick Jans, van de Z

afk Trijntien La(?)mbers, van Oosternieland

12-06-1729 Harm Hindriks

cop Swaantien Derks, wd Hindrik Koerts, beide van Z

31-07-1729 Hidde Geerts

cop Trijnje Luirdts, beide van de Z

06-11-1729 Focke Popkes, van Delfzijl

afk Anje Klasen, wd Willem Mennens, van Z

06-11-1729 Derk Klasen, van Z

afk Anje Derks, van Wittewierum

05-02-1730 Derk Bartels

cop Aefke Jacobs, beide van Garshuisen [pred. ald. overl.]

16-04-1730 Sijmen Harms

cop Jantien Pieters, beide van de Z

30-04-1730 Thomas Derks, van WesterEmbden

cop Lijsbeth Melles, van de Z

16-04-1730 Derk Jans, van de Z, cop Z.

afk Geertien Pieters, van Enum

30-04-1730 Jannes Klasen, cop Z.

afk Wibbiggien Allers, beide van de Z

04-06-1730 Jan Crijns, van de Z

afk Hilke Derks, vant Zand

22-10-1730 Hindrik Pieters, van de Z, cop Z.

afk Anje Hindriks, van Loppersum

12-11-1730 Sijmen Freriks, van Lellens

cop Grietien Jans, van de Z

25-02-1731 Hindrik Jacobs, van Leermens

afk Geeske Klasen, van Z

18-03-1731 Eenje Harms, van Loppersum

afk Sara Hindriks, van de Z

22-04-1731 Berend Klasen

cop Geeske Pieters, beide van de Z

17-06-1731 Jan Rijkels, van UithuiserMee(den)

afk Anje Klasen, van de Z

26-08-1731 Pieter Berendts

cop Aeltijn Lucas, beide van Z

09-09-1731 Jacob Engbers, van Leermens

cop Cornelske Sijmens, van Z

04-11-1731 Nanne Arendts, vant Zand

cop Hinderkien Reinders, van Z

11-11-1731 Andries Gosens

cop Grietien Luirdts, van beide van Z

09-12-1731 Pieter Jans, van Noordbroek

cop Anje Klasen, wd Derk Jurjens, van Z, Mennisten

06-01-1732 Roelf Harms, van Niekerk

afk Geertien Jurjens, van Z

03-02-1732 Meindert Kempis, van Z

cop Loeke Pieters, van Uithuiser Mieden

13-07-1732 Jan Pieters, van Uithuiser Mieden, afk 27-01 [zie aant.]

cop Frouke Hindriks, van de Z

24-02-1732 Abraham Jacobs, van Z

cop Siecke Pieters, van Lellens

31-05-1732 Melle Hindriks, van Z

cop Etien Derks, van WesterEmbden

29-06-1732 Hindrik Thomas, van Leermens

afk Lijsbeth Gerrijts, wd Harm Albers, van Z

29-06-1732 Jan Cornellis, van Z

afk Aeltijn Duirts, van Stedum

24-08-1732 Jan Harms

cop Harmke Harms, wd Harm Jans, beide van Z

02-11-1732 Jan Pieters, van Cantes

cop Diewerke Jannes, van de Z

09-11-1732 Engelbert Jans, van Z

cop Martien Klasen, van Loppersum

26-10-1732 Dr, Bonno R”mmelingh, schoolmeester en organist in Z

cop Jantien Fockes, van Helm

26-10-1732 Pieter Jans, van de Meden int Oldampt

afk Juitje Jans, wd Focco Cornellis, van de Z

22-03-1733 Roelf Jacobs, van Z, cop Z.

afk Tijmke Klasen, van Crewert

22-03-1733 Jacob Egberts, van Z

afk Jantien Hindriks, van Garshuisen

29-03-1733 Meerten Pieters, van Z

afk Anje Harms, vant Zand

16-10-1733 Harm Jans

afk Hemke Jans, beide van de Z

22-11-1733 Pieter Tjaars, van de Z, cop Z.

afk Hinderkien Meinders, van Helm

06-12-1733 Jan Boelens, van Wehe, cop Z.

afk Marieke Thomas, wd Jan Geerts, van Z

10-01-1734 Jacob Tammes, vant Zand

afk Trijnje Harms, van de Z

28-02-1734 Berend Koerts, van Z

afk Aeltijn Jans, van Helm

04-04-1734 Jan Jansen, van de Z

afk Geeske Fransen, van het Hogesand

24-10-1734 Arend Harms, van Oosterwijtwert, cop Z.

afk Martien Eppes, van Z

31-10-1734 Pieter Willems, vant Zand

afk Aske Jans Lommert, van de Z

31-10-1734 Harm Freriks, cop Z.

afk Taalke Aarens, beide van Z

06-02-1735 Pieter Mennens, van Z

cop Fenje Valks, van Cantes

20-02-1735 Gerrijt Schates

afk Hemke Luirdts, beide van de Z

13-03-1735 Jan Crijns, van Z

afk Wellemtje Jans, wd Harm Willems, van Holwierda

03-04-1735 Cornellijs Jacobs, van Z, cop Z.

afk Martien nannings, van Loppersum

03-04-1735 Jacob Luities, cop Z.

afk Grietien Lammers, beide van Z

08-05-1735 Derk Jans, van Z, cop Z.

afk Anneke Willems, van Helma

15-05-1735 Willem Eises, cop Z.

afk Anje Pieters, beide van Z

04-09-1735 Jan Berendts, van Loppers:, cop Z.

afk Wijbke Jans, van Z, beide geboortig van Munsterland

25-09-1735 Tammo Clasen, van Z

afk Aaltijn Boelens, van Uithuisen

20-11-1735 Frerik Lammerts, cop Z.

afk Martien Meertens, beide van Z

04-12-1735 Jan Eckes, van Z

afk Anje Sijmens, wd Jan Immes, vant Zand

25-12-1735 Jacob Heins

cop Hinderina Wichers, wd Harm Meuens, beide van Z

05-02-1736 Hillebrand Roelfs, van Z, cop Z.

afk Sara Harms, van Garshuisen

31-03-1737 Harm Luifs, van Z, cop Z.

afk Frecke Jacobs, vant Zand

21-10-1737 Tobias Harmens, van de Z, cop Z.

afk Annie Harmens, van Sandeweer

10-11-1737 Claes IJsebrants, van de Z, cop Z.

afk Siecke Harmens, van Sandeweer

09-02-1738 Ties Harmens, van de Z

cop Martjen

16-03-1738 Derck Abrahams, van Helm, cop Z.

afk Geeske Arents, van de Z

16-03-1738 Engelbert Ton Brink, van Groningen, cop Z.

afk Aeltijn Jans, wd Jan Hindriks, van de Z

30-11-1738 Jan Geerts, van Z

afk Anje Sijbelts, wd Rienje Klasen, van Garshuisen

07-12-1738 Geert Willems, van Onderdendam

afk Lukke Geerts, van Z, geboortig uit Munsterland

14-12-1738 Kornelis Peters

afk Grietje Andreas, beide van Z

21-12-1738 Dominus Louis van Meeuwen, predikant an dese plaatse

afk Margaretha Cock, van Aduard

26-12-1738 Harm Klasen, van Z

afk Anje Eppes, van Eenrum, met attestatie naar het Zand

25-01-1739 Andreas Gosens, van Z, cop L.

afk Anje Jurjens, wd Jan Geerts, van Loppersum

15-03-1739 Alje Sijwerts, van Usquert, 'Mennisten'

afk Jantjen Roelefs, van de Z, en met att. gegaan naar Usquert

18-01-1739 Dom: L. van Meeuwen

cop

08-11-1739 Jan Geerts

cop Aafke Jans Schut

??-??-1740 Gerrit Schates knegt

cop

05-03-1741 Eltje Arends

cop

21-03-1743 Ebel Roelfs

cop Fenje Pieters

21-03-1743 Eijsse Timmerman

cop Wipke Stoffers

28-04-1743 Egbert Reinjes

Lijsebet Jans

28-04-1743 Siwert Jans

Rienje Rienes

01-09-1743 Engelbert Wever

 

10-11-1743 Frerik Jans

Martjen Harms

22-12-1743 Jacob Hindr:

Jantje Freerks, kuipers dogter

26-04-1744 Sijbrand Tijes

Geeske Jacobs

03-01-1745 Klaas Isebrands

Harmke

10-01-1745 Jan Lucas

Ida etc:

10-01-1745 Alje Sierts

Grietje

01-04-1746 Gerrit Eeuwes

Aaltje Hindriks

03-04-1746 Pieter Klaassen

Dietjen Berends

06-06-1746 Hindrik Wolf

Eltjen of Eetje

10-07-1746 Jannes Siewerts

Martjen Klaassen

19-09-1746 Freerk Jans, schipp:
 

30-04-1747 Jan Harms

Grietje Alberts

24-12-1747 Derk Pieters

Grietje Klaassen, wd Hindr: Tjaarts

21-04-1748 Derk Simens

Anje Klaassen

16-06-1748 Tij boer

Martje ic Thij Pieters etc:

17-11-1748 Remme Jans

Anje Simens

25-03-1749 Frik Pieters
 
25-03-1749 Jan Timens met

Menje

29-06-1749 Jan Harms met

Bauke Pieters

15-12-1750 Jan Luitjens

Imke Hindriks

15-12-1750 Willem Jans

Janneke Harms