BRON: Westerwijtwerd, DTBL NH, T:1654-1750 WYT01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche (na '37 fotocopie van orgineel)
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
W = Westerwijtwert
wd = weduwe/weduwnaar

 

20-08-1654 Folckert Claessen, van Middelstum

cop Eltjen Cornelis, van Wee

19-11-1654 Reneke Cornelis

cop Aeltjen Eijlers, beijde van Groningen

24-12-1654 Claes Janssen, tot W

cop Ebeltjen Jans, van Stitswert

29-04-1655 Hindrick Harmens, van W

cop Marichjen Boelens, van Onder-endam

20-04-1656 Albert Willems, van Eppen-huijsen

cop Anne Jans, van Uijthuijsen

18-05-1656 Albert Janssens, van Middelstum

cop Greetjen Roelefs, van W

28-09-1656 Roelef Jacobs, van Toornwert

cop Martjen Jacobs, tot W

05-10-1656 Cornellis Dercks, tot W

cop Imme Jans, van Stedum

12-10-1656 Menolt Jacobs, tot W

cop Peterke Janssens, van Suijdwolde

09-11-1656 Jacob Claessen

cop Metjen Jans, beijde van Middelstum

07-12-1656 Jan Dercks, tot W

cop Itjen Janssens, van Middelstum

25-04-1658 Sibolt Janssen

cop Trine Jans, allebeijde woonachtich tot Middelstum

18-07-1658 Cornellis Alberts, tot W

cop Martjen Hindricks, van Sint-Annen

02-01-1659 Jochum Alberts, van Saxum

cop Geertjen Harmens, van Middelstum

25-02-1659 Jan Reintjens, van Bedum

cop Geertjen Luirs, van Loppersum

24-04-1659 Ebel Writsers

cop Geertjen Jans, wd Siewert Cornellis

12-06-1659 Jan Eppes

cop Etjen Dercks, beijde woonachtich tot W

19-06-1659 Cornellis Alberts

cop Jantjen Tiarcks, beijde van W

12-10-1659 Pieter Pieters, van W

cop Luijtje Eijssens, van de Harckstede

31-05-1660 Berent Tonnis

cop Eltjen Alberts, beijde van W

08-06-1660 Cornellis Alberts, wewer

cop Hille Claessens, wd Pieter Jurjens

15-07-1660 Oomke Sijwerts, tot W

cop Martjen Jansens, wd Hindrick Janssen, van Middelstum

29-07-1660 Peter Tewes

cop Marjen Jansens, beijde woonachtich tot Middelstum

26-08-1660 Zacharias Pesman, coster alhier

cop Anna Alberts, van Borger uijt Drenthe [NB.1]

11-11-1660 Geert Luijtjens, uijt de padde-poel

cop Marichjen Jacobs, wd Berent Janssen, tot W

03-02-1661 Eele Geerts

cop Grietjen Sijgers, van Uijthuijsen

29-03-1661 Jan Gerrits, van Scharmer

cop Jantjen Harmens, van W

19-05-1661 Siewert Willems, van Noordtwolde

cop Greete Jacobs, van W

13-10-1661 Havinck Eijsens, uijt de Harckstede

cop Eentjen Jacobs, van W

03-11-1661 Enne Berents, van Middelstum

cop Trijne Aelfs, van Bedum

10-11-1661 Jan Dercks, wd van W

cop Greete Janss, van Ihe uijt Drenthe [NB.2]

19-05-1662 Albert Aepkes, van Middelstum

cop Ide Jurjens, wd Albert Dercks

09-11-1662 Willem Onnes, van Stedum

cop Jantjen Jans, dochter van Jan Alberts, tot W [NB.3]

21-12-1662 Jacob Janssens, van Middelstum

cop Jantjen Olgers, van Huijsingha

20-04-1663 Roelef Jacobs, van Huijsinghen

cop Stijne Pieters, van W

05-07-1663 Claes Claessen, van Pieterbueren

cop Harmtjen Janssen, van Middelstum

19-07-1663 Jacob Garbrandts, van Middelstum

cop Martjen Janssen, van Stedum

18-03-1664 Pieter Janssen, tot W

cop Remke Janssen, van Sandeweer

24-04-1664 Claes Claessen, van Stedum

cop Peterke Hindricks, tot W

10-07-1664 Cornellis Alberts, tot W

cop Marrichjen Jacobs, van Warffum

19-02-1665 Cornellis Arents, van Baffelt

cop Maijke Jacobs, wd Jan Hindricks, tot W

19-03-1665 Claes Janssen, van Steem

cop Hemke Harmens, van Loppersum

07-05-1665 Jan Olteman, van Edewecht uijt de Graefschap Oldenborgh

cop Greete Harmens, tot W

10-05-1665 Jan Reijnders, tot W

cop Trijne Roelefs, wd Jan Andries, tot W

19-07-1665 Taecke Jacobs, tot W

cop Lijsbet Sijgers, van Uijthuijsen

11-02-1666 Pieter Hindricks, van ten Buur

cop Jantjen Hindricks, uijt den Zeerijp

04-03-1666 Jan Tonnijs, van Garsshuissen

cop Etjen Jacobs, tot W

11-03-1666 Egbert Jacobs, van Noortdijck

cop Peterke Dercks, van Stedum

27-05-1666 Derck Frericks, van Sint Annen

cop Greete Sijbrandts, van W

04-08-1667 Harmen Jacobs, van Winsum

cop Anneke Jacobs, van Middelstum

25-08-1667 Jan Julles, tot W

cop Aefke Doornbosch, van de Roode-Schole

09-02-1668 Tijes Joesten, van Oldenzijl

cop Aeltjen Janssen, wd Barnir(?) Tiddes, tot W

12-04-1668 Pieter Albers, van Eelderwolde

cop Keunne Janssen, van Suijthorn

01-11-1668 Abraham Hindricks, van W

cop Ebeltjen Goosens, van Adorp

15-11-1668 Hindrick Harmens, van Garshusen

cop Trijne Jochems, van Wt, wd Rense Reijndts

02-04-1669 Pieter Janssen, van Eppenhusen

cop Anne Tammens, tot W

25-04-1669 Geert Claessen, van Middelstum

cop Anne Waeljes, van Uijthusen

13-06-1669 Albert Janssens, tot W

cop Anna Frebus, van Middelstum, wd Claes Reijntjes [NB.4]

04-09-1670 Jan Oomkes, tot W

cop Anje Gaeljes, van Uijthusen

29-01-1671 Jan Luijrs, tot Wt op die Breecken

cop Aeltjen Janssen, van Eppenhuijsen [NB.5]

04-06-1671 Jan Olgers, tot W

cop Aeltjen Harckes, van 't Zandt

22-10-1671 Siewert Jannes, van Cantes

cop Mette Heeckes, tot W

05-05-1672 Jacob Eijsses, Stedum

cop Neeske Eppes, wd Beene Sijbolts, tot W

19-05-1672 Claes Egbers

cop Hille Aijckes, beijde tot W

15-12-1672 Frerick Hildebrants, tot W op die Breecken

cop Stijntjen Jacobs, van Niekerck in die Marna

12-03-1673 Jan Sijckes, uijt de Zee-Rijpe

cop Martjen Berents, tot W

21-05-1673 Jan Jacobs, tot W

cop Anna Krijns, van Stitswert

02-07-1673 Jacob Janssen, tot W bij Boerdam

cop Geertjen Egbers, van Vries in Drenthe

06-07-1673 Gerrit Tammens, tot W

cop Geertjen Epes, van Eenrum

15-10-1673 Ebell Nannincks, op Engheweer

cop Jantjen Pieters Idema, uijt Appingadam

02-11-1673 Claes Pieters, tot W

cop Eltjen Hiddes, van Lutkewolde

17-12-1673 Willem Janssen, tot W

cop Wendele Everts, van Middelstum

18-02-1674 Jan Dercks, tot W

cop Aefke Cornelis, van Engelbert

29-04-1674 Aijelt Sijmens, van Warffum

cop Etjen Dercks, wd Jan Eppes, tot W

13-05-1674 Willem Onnes

cop Swaene Harmens, beijde tot W

14-06-1674 Jan Pieters, van Uijthusen

cop Anne Claessens, tot W

18-10-1674 Isebrandt Tonnijs, van Westerbroeck

cop Martjen Cornellis, tot W

08-11-1674 Ebel Writsers, tot W

cop Jantjen Leffers, van Steenwijck

16-05-1675 Geert Luijtjens, tot W

cop Aeltjen Harckes, wd Jan Olgers, tot W

20-06-1675 Jan Julles, tot W

cop Brechtje Reijnders, d.Reijnder Janssen tot Wt, Wederdooper

27-06-1675 Wigboldt Roosingh, borger-vaendrick uijt Groningen

cop de etc Helena Burema, d.pastor Henr.Theod., past.Lopp.,etc

30-04-1676 Siewert Jannes, wd tot W

cop Fije Reeners, uijt de Rijpe [NB.6]

22-11-1676 Jan Luijtjens de jonger, tot W

cop Mette Jans, van Menckeweer

06-05-1677 Jan Ariens, van Cantens

cop Geese Jans, van Woltersum

06-10-1678 Cornellis Luijtjens, van Wijrum

cop Trijnje Sibolts, van Middelstum, welke beijde tweel.waren

08-12-1678 Gerh:Nanninga, [nieuwe] pastor in W

cop Grietjen Brojels, van Uijthuijsen, cop in Middelstum

23 03-1679 Aijelt Simons, tot W

cop Anna Jacobs, van Onderdendam

13-07-1679 Jan Reijnders, van Huisingh

cop Tielje[Tialle] Cornellis, van Cloosterburen, NB.7

01-02-1680 Jacob Jans

cop Grietjen Jacobs, wd Siwert Willems, beijde tot W

23-05-1680 Simon Jans, van Middelstum

cop Trijntjen Cornellis, van W

10-10-1680 Claes Janssen, van S.Anna

cop Havickjen Peters, wd Minnolt Jacobs, tot W

10-04-1681 Garremt Jansen

cop Trijne Jansen, beide van en tot Stedum, etc. att

15-05-1681 Albert Janssen

cop Lisebeth Willems, wd Hindrick Epkes(?), b. woonachtich W

04-09-1681 Gerrit Tammes, van W

cop Aefke Thijes, van Peterburen

02-07-1682 Andreas Robers, van Sauwert

cop Tettjen Frericx, wd Claes Jans, tot Stedum, att

17-09-1682 de etc Henricus Ten Oever, pastor tot Woldendorp, att

cop de etc Rachel Ubbenij, att.v.Groningen

26-11-1682 Willem Harmens, van Greven uijt Westphalen

cop Dieuwer Garbrants, wd sal. Jacob Jans, tot W

06-04-1683 Peter Janssen Schael, van W

cop Aefke Dercks, van Tinallinge, op goede vrijdagh

15-04-1683 Jacob Jans, van W

cop Grietjen Jans, van Bedum

06-05-1683 Duijrt Jelmers, van Loppersum

cop Aeltjen Harckes, wd Geerdt Luijtjens, van W

13-05-1683 Roelef Jacobs

cop Grietjen Sibrants, wd Derck Frericks, beijde woon. tot W

20-05-1683 Claes Hiddes

cop Stijntjen Minnolts, beijde van W

03-06-1683 Ebel Dercks, van Tolbert, schoolmr. alhijr

cop Annichjen Harms, van Gron., zijnde beijde uijt t'weeshuijs

26-08-1683 de Eerb. Derck Janssen, van Stedum

cop Jantjen Abbringe, van Ten Buir

26-08-1683 Jan Janssen, van W

cop Renske Folkers, wd Jacob Hindricks, van Uithuisen

03-02-1684 Peter Luijtjens, van W

cop Aeltjen Tonnis, van Garshuijsen

13-07-1684 Eijlert Berents, advocaet tot Uijthuijsen

cop de Deughtsame Beerta Beckeringh, dr van etc tot Huijsinga

19-10-1684 Jan Rickerts

cop Trijntjen Dercks, van Uijthuisen en Tinallinge

01-02-1685 de Eerb.Peter Nanninga mijn broeder, van Campen in Oostfr.

cop de deugtsame jd Vree Hindricks Boelema, uijt Zee-rijp

15-02-1685 Jan Berents, van KroddeBuijren

cop Derckjen Janssen, van W

13-03-1685 Peter Cornellis

cop Martjen Cornellis, beijde van W

26-04-1685 Beeuwe Jacobs, van W

cop Grietjen Melles, van Horn-Huijsen

11-10-1685 Claes Egberts, diac:

cop Anje Alberts, beijde van W

21-02-1685 Jacob Minnolts, van Wt [1686?]

cop Trijntjen Benes, van Middelstum

10-10-1686 Willem Jacobs

cop Geertjen Janssen

03-04-1687 de E: Allert Julles

cop Trijntjen Benes, 'in het bijwesen der gemeijnte'

06-11-1689 Peter Jans

cop Renske Folkers, cop door D.Wolphius, pastor van Noordwolde

17-11-1689 Laurens Everts

cop Aavke Frerix

12-03-1696 Hendrik Onnes

cop Trijntie Jans

??-04-1697 Henrik Jacobs

cop en sijn Huijsvrouw Jantjen

19-10-1697 Derk Hendrix

cop Martjen Jochims

19-10-1697 Sijbolt Willems

Ebelje Jans

19-11-1699 Nanning Ebels

Jantjen Jacobs

24-03-1700 Jan Eppes, van Midd:

cop Anje Jacobs, van W

12-05-1700 Jacob Roelofs, van Toornwert

cop Aaltjen Derx, van Groningen

20-10-1700 Peter Heijnes, van Esinge

cop Grietie Writzers, van Wt, cop in de kerke Menkeweer

08-05-1701 Menne Wijrts, van Bedum

cop Geertjen Hemmes, van Middelsd:

24-09-1702 Egbert Alberts, van Stedum

cop Trijnje Claasen, van W

06-04-1703 Cornelis Jans

cop Grietie Jacobs, beijde van W

23-09-1703 Derk Peters, van W

Willemke , van Groningen

21-10-1703 Geert Alberts, van W

Vreeke Jans, van Uithuijsen

16-12-1703 Jan Jurjens, van Bedum

Fennigje Jargs, van Toornwert

06-04-1704 Peter Jans, van W

Geeske Jacobs, van Middelstum

04-05-1704 Sijmon Jansen

Antje Cornelis, comende van Winsum met attestatie

15-06-1704 Jacob Waaljes

Anje Berents, wd Jan Peters, beijde van W

27-07-1704 Gerrijt Claasen, van Middelstum

Trijnje Derx, van W

10-08-1704 Harmen Harmens, uit 't graafschap de Lippe

Klaaske Hendrix, van Midd., komende beijde van Onderdendam

02-11-1704 Lambert Sijwerts, van Stedum

Bauke Jans, van W

16-11-1704 Jan Oomkes, van W

Grietie Derx, van Lellens

25-01-1705 D: Antonides [ 2de huw. pastor ]

cop Elisabeth Magdalene de Walrich, cop door past.Middelstum

08-03-1705 Frik Isebrands, van W

cop Geertjen Fockes, van Bedum

08-03-1705 Hans Frans, uit 't Graafschap van der Lippe

Martjen Tjarx, wd Reijntjen Pauwels, van Onderdendam

17-05-1705 Jacob Roelofs, van W

Eefse Hendrix, van Menckeweer

14-06-1705 Jelmer Hendrix, van Wirdum

Lijsbet Jacobs, wd Peter Cornelis, van W

25-10-1705 mijn swager Wilhelmus Cransen, secretaris der Ommelanden

Vrouw Rijka Bollards, komende met attestatie van Groningen

01-11-1705 de E. Weddeman Roelof Aijlkes, en van Middelst:

de Deugtsame Geetjen Writzers, van W

08-11-1705 Berent Noachs, van Tinallinge

Grietie Garbrants, van Menckeweer

29-11-1705 Freerik Jacobs, van W

T[F?]ieke Geerts, van Middelstum

03-10-1706 Ewolt Drewes, van Middelstum

Anje Eppes, wd Freerk Peters

13-05-1708 Jan Tetes

cop Lijsbeth Jans, van Menckeweer

08-06-1708 Willem Hendrix

Aaltien Jacobs, van W

28-04-1709 Ebel Claasen

Grietie Alberts, beijde van W

06-10-1709 Peter Janssen, van de Rode-Schoole

Jantjen Claassen, van W

10-11-1709 Harmen Roelofs, van Middelstum

Martjen Tonnijs, van Stedum

24-11-1709 Albert Tetes

Trijnje Willems, van Menckeweer en Middelstum

22-12-1709 Julle Benes, van W

Antje Rients, van Esens in Oostfriesland

02-02-1710 Jacob Wilders

Martjen Jacobs, van W

14-05-1710 Jacob Tonnijs, van Stedum

cop Anje Peters, van Wt, cop tot Onderdendam

29-05-1710 Claas Harmens, van Holwierde

Aaltjen Wierts, wd Gerlof Jans, van W

05-04-1711 Peter Jans Ketelaar, van Appingadam

Bieuwke Jacobs, van W

05-04-1711 Jan Derx, van Onderdendam

Hilligjen Geerts, van Bergen in Westphalen

19-04-1711 Claas Willems, van Huisinga

Ide Abrahams, van Schermer

26-04-1711 Gerrijt Jans, van Sauwert

Martjen Arents, wd Do Halsema, van Menckeweer

07-06-1711 Luijrt Jans, van Cantens

Idje Jacobs, van Huijsinga

11-09-1711 Menno Pieters, van Eppingahuijsen

Wilmke Willems, wd Derk Peters, van W

04-11-1711 Harmen Peters, van Adorp

Stijntjen Claasen, van W

25-12-1711 Jan Beenes

Aaltjen Jans, beijde van W

20-11-1712 Beeuwe Jacobs, van W

cop Anje Peters, van Suijdwolda

05-02-1713 Reddemer Cornelis, van W

cop Imke Freerx, van Uithuijsen

25-05-1713 Derk Jans, van W

cop Grietje Gajes, van Stitswert

11-02-1714 Hendrik Derx, van Garmerwolda

cop Geertruida Magirus, van Rottum

30-09-1714 Occo Jans, van de Riepe uit Oostfriesland

Eenje Remges, wd Jurjen Harmens, van W

04-07-1716 Claas Derks, van d Mieden

cop Mecheltie Popkes, van Middelstum

14-11-1716 Willem Cornellis, van W

cop Bauke Jansen, van den Hoorn

21-11-1716 Hillebrant Jans, van Haren

Grietie Jans, van Bedum

24-01-1717 de E.Cornelis Jans, van Cantes

cop Aaltie Derks, van W

14-02-1717 de E.Melis Jans, van W

cop Anje Berents, van Adorp

14-11-1717 Pieter Jans, van W

cop Menje Dos, van Menckeweer

06-11-1718 Jacob Tonnijs, van W

cop Aaltie Elties, van Westerbroek

24-03-1719 de E.pastoor D:Edzards, att. Groningen etc, cop D:Metting

cop de Deugtsaame Juffer Bouchien Berghuis

01-10-1719 de E.Harm Tiasses, van Tenbour

Lijsbet Jans, van W

15-12-1720 Hindrijk Peters, van W

Corneliske Jans, van Lellens

04-05-1721 Reiner Clasen, van Middelstum

Lijsebet Jacobs, van Baflo

11-05-1721 Willem Clasen, van Menkeweer

Aaltie Jans, van Garnwert

06-07-1723 Claas Wigbolts, van W

Aavke Heins, van Woltersum

06-12-1723 Jan Boelens, van Menkeweer

Geertruid Berens, mede van Menkeweer

20-05-1724 Arend van Vloot, uit het Brandengursche

Maartien Eernst, van Menkeweer

04-03-1725 Cornelis Luidens, van Bedum

cop(afk?) Luidwina Jans, van W

03-06-1725 de E.Derk Derksen, van W

cop(afk?) Frouke Sebes, van Warfum

18-05-1727 Peter Wolters, van Wehe

cop Anje Jacobs, van Warfum

03-09-1728 Reinder Jacobs, van W

cop Elske Leffers, van Huisinga

28-11-1728 Peter Julles, van W

afk Susanna Geerts, van Hee uit Westphalen, gecondigd

28-11-1728 Jacob Willems, van W

cop Trijntie Harms, van Loppersum

12-12-1728 Eppe Jans, van Bedum

Martie Nannings, van W

06-06-1729 Lammert Sijrs, van Toornwert

cop Stijnie Clasen, wd Harm Pieters, van W

09-12-1729 Claas Roelfs, van Stedum

cop Aaltie Pieters, van W

28-05-1730 Roelf Jacobs

cop Berentie Derks, beide van W

28-10-1731 Thomas Jans, van Usquert

cop Knelske Jans, wd Hindrik Pieters, van W

28-03-1732 Wibbe Michiels, van Stedum

cop Grietie Jacobs, wd Cornelis Jans, van W

27-04-1732 Jacob Derks, van W

afk3 Anje Derks, van Menkeweer

27-04-1732 de E.Jacob Maartens, van Bedum

afk3 Grietie Willems, van Menkeweer

27-04-1732 de E.Jan Gerlofs, van W

afk3 Anje Arends, van t'OosterNijland

23-11-1732 Ebel Nannings, van W

cop Freeke Gerrits, van Garmerwolde

24-05-1733 Jan Eppes, van Noordwolde

cop Jantie Jans, van W

21-06-1733 Ocke Harms, van Thesinge

afk Anje Nannings, van W

21-06-1733 Jacob Derks, van Bedum

cop Trijnje Clasen, van W

30-08-1733 Jacob Hindrixs, van W

cop Aaltie Derks Noorder, van Bedum

01-11-1733 de E.Derk Wolters, van Rasquert

afk de deugtsame Iktie Harms Tammes, wd Ebel Writsers, van W

13-12-1733 Jan Pieters, van Bedum

cop Aaltie Jans, van W

03-01-1734 Bront Mennes, van Eppingahuisen

cop Anje Willems, wd Hinrijk Jans, van W

21-02-1734 Berent Luigs, van Slogteren

cop Berentie Willems, wd Roelf Jacobs, van W

13-02-1735 Jan Jansen, van Warfhuisen

cop Trijnje Jans, wd Claas Pieters, van W

24-04-1735 Freerijk Willems, van Menkeweer

afk Eibenia Hoexum, van Mensingeweer

22-04-1736 Harke Pieters

cop Grietie Meertens

12-08-1736 Lambert Jans, van Bellingweer

cop Auke Haijkes, van Garsthuisen

11-11-1736 Eise Jacobs, van W

cop Lammegie Luitiens, van Wittewirum

20-01-1737 Albert Alingh, van Sauwert

afk IJdie Pieters, van Menkeweer

05-05-1737 Claas Willems, van Menkeweer

cop Tiaerke Derks, van Eenrum

20-05-1737 Jan Jacobs, van Middelstum

cop Trijnje Alberts, van Uithuisen

15-09-1737 Jan Jacobs, van Huisinghe

afk Iktie Harms Tammes, wd Derk Wolters

19-10-1738 Hiepke Jans, van de Zeerijp

cop Trinje Hindrix, van W

14-12-1738 Hindrik Derkx, van Bedum

cop Eltijn Harms, van W

25-01-1739 Hermannuas Ernst, van Stedum, att, beide Roomsgesinde

cop Anna Geerts, van W

29-03-1739 Nitter Eltjes, van Thesinge

cop Jantijn Jans, wd Jan Elles, van W

03-05-1739 Jacob Nannincks, van W

cop Eltijn Hindrikx, att Middelstum

28-06-1739 Jacob Derkx

cop Kunje Clasen, beide van W

12-07-1739 Fokke Luierts, van W

cop Trinje Clasen, van Middelstum, att

09-08-1739 Reid Jans, van Leegkerk

cop Aaltijn Derkx, wd Jacob Hindrix, van W

20-09-1739 Pieter Hindrix, van W

cop Eijke Derkx, van Menkeweer

26-05-1740 Geert Jacobs

cop Menje Douwes, wd Pieter Jans, van W

29-05-1740 Derk Duirts, van Bedum, att, beide Roomsgesinde

cop Trijnje Rothmers, van W

21-08-1740 Wolter Freriks, van Stedum

cop Anje Hajes, van Bedum

15-04-1742 Hidde Clasen, att Bedum

cop Janneke Jans, wd Cornelis Luijties, beide van W

06-01-1743 Albert Aling

cop Anje Egberts, beide van Menkeweer

02-06-1743 Hindrik Derkx

cop Grietje Melis, beide van W

21-11-1745 Jan Clasen, van W

cop Lijsbeth Jans, att Woltersum

19-11-1747 Jacob Willems

cop Janneke Jans, wd Hidde Clasen, beide van W

19-11-1747 Jan Willems, van Menkeweer

cop Aafke Jans, van Usquert, [ook] att 't Zand

03-11-1748 Meerten Clasen, van Huisinge

cop Jantijn Jans, van W

17-11-1748 Jacob Clasen, van W

cop Trinje Sirps, van Stitswert, att

01-12-1748 Roelof Clasen, van W

cop Martijn Alles, van Middelstum

14-06-1749 Cornelis Willems, van W

att Adriaantje Jacobs, van den Ham

27-03-1750 Riemt Jans, van Sauwert

att Trijntje Gerkes, van Niehove

05-04-1750 Jacob Geerts, van W

cop Ebelje Jans, att Stedum

23-05-1750 Tiasse Harms, van W

att IJdje Eisses, wd Pieter Geerts, van Stitswert

15-11-1750 Claas Geerts, van W

cop Martijn Jeltes, van St:Anna, att ten Buur

15-11-1750 Willem Willems, van W

cop Anje Jacobs, van Doornwert

15-11-1750 Claas Fransen, van Zijldijk

cop Trijnje Wessels, van Bedum, att