BRON: Wirdum (Gr), DTBL NH, T:1657-1750 WIR01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
W = Wirdum
wd = weduwe/weduwnaar

 

05-04-1657 Marcus Ockens, van Petersbuiren

cop Bieuke Jansen, tot W

01-11-1657 Lambert Peters, tot W

cop Tettie Jansen, van Uitwijrda

09-04-1658 Alje Jacobs, van W

cop Remmerich Jans, van die Mieden

12-04-1658 Derck Eppes, van 't Jamsweer

cop Jantien Frerichs, van W

18-04-1658 Sijmon Gijses, van W

cop Menstie Heijnens, van Godlinse

09-05-1658 Jan Tonnis, van Groningen

cop Trijntien Hindrichs, van W

20-06-1658 Cornellis Lambers, van W

cop Jantien Jacobs, van Wittewierum

17-10-1658 Berent Dercks, schoolmeester tot W

cop Jantien Alberts, van Haeren

22-06-1659 Focco Peters, van Leermens

cop Sijecke Frericks, wd Sael. Luirt Halsema, van W

17-07-1659 Tamme Jacobs, van W

cop Geertien Wessels, van den Dam

23-07-1659 Luitien Tiarcks Hoff, van ten Post

cop Geertien Occens, van W

23-09-1659 Jan Peters, van W

cop Maria Elmers, van Aurich

27-11-1659 Geert Jansen, van W

cop Renske Wijbens, van W

26-02-1660 Claes Willems, van W

cop Lijsbeth Heertiens, van Uitwijrda

11-04-1660 Hidde Peters, van W

cop Mette Claesen, van W

27-05-1660 Ede Nannincks, van Loppersum

cop Martien Eltiens, van Ten Buir

17-06-1660 Jan Hindricks, van W

cop Maria Jacobs, van W

29-07-1660 Hiddo Albertus Dijckama, van Garshuisen

cop Regina Taeckens, van Groningen

07-10-1660 Aleph Sijwerts, van W

cop Rene Jans, van NijenClooster

03-06-1661 Adam Bevers, van Amsterdam

cop Jantien Jansen, van Groningen

03-06-1661 Focco Peters, van Wirdum

cop Etien Berents, van 't Zandt

22-01-1662 Lambert Peters, van W

cop Swaentien Dercks, van Garshuisen

13-04-1662 Arent Tiarcks, van Stedum

cop Menje Ockes, van W

16-05-1662 Reiner Jacobs

cop Mette Folckers, wd Herman Baelman, beijde van Enum

20-07-1662 Albert Gijses

cop Martien Jans, beijde van 't Zant

12-10-1662 Abraham Peters

cop Anne Mennens, beijde van W

22-02-1663 Bartolt Dercks, van Loppersum

cop Aefke Peters, van Westerwijtwert

22-03-1663 Claes Peters

cop Geeske Hindricks

27-03-1663 Joncker Harmen Gruis, capitein

cop Vrouw Helena Wicheringe, wd Canters

03-05-1663 Wildrick Gerrijts

cop Anne Louwes, van W

26-07-1663 de Eer-en-Achtbare Hermannus Steenhuis, hoveling tot W

cop etc Heijeltien Lengerincks, d.Eelt Jans L.,tot Schiltwolda

01-11-1663 Joncker Berent Aldringa

cop Juffer Rolina de Sighers

31-01-1664 Jan Hindricks, van Loppersum

cop Martien Jurriens, van W

17-04-1664 Jan Lamberts, van Garshuisen

cop Gretien Jans, van W

22-05-1664 Luitien Jans

cop Jantien Jans, van W

23-10-1664 Jan Hindricks, van Garshuisen

cop Anna Jacobs, wd Haico Dercks, van W

02-04-1665 Simon Jansen, van Bedum

cop Jantien Ockens, van Garshuisen

07-04-1665 Luirdt Geerts, van Midwolder-Hamrick

cop Trijntien Dreuws, van Loppersum

10-04-1665 Jan Crispinus

cop Lubbe Hindricks

10-04-1665 Jan Rengers

cop Fennejen Willems

28-06-1665 Abel Richts, van Nieuwe Scheemda

cop Eltien Hindricks, van Bolhuis op Eecquart

22-10-1665 Jan Frericks, van Leermens

cop Ide Hindricks, van W

09-12-1666 Peter Popkes, van den Dam

cop Anna Harmens, van W

13-01-1667 Claes Jacobs, van W

cop Wendele Lues, van Farmsum

14-04-1667 Stefen Jaspers, van W

cop Annejen Fockes, van Loppersum

16-05-1667 Hendrick Roelofs, van Farmsum

cop Leuckjen Jansen, van Kroddebuiren

15-09-1667 Ecko Reijnts

cop Aegte Isbrants, beijde van W

17-10-1669 Abel Freriks, van W

cop Martjen Peters, van Appingadam

24-10-1669 Cornelis Luitjens, van Leermens

cop Fr‚ Jacobs, van t Zandt

09-01-1670 Geerdt Hermans, van W

cop Eltjen Arijs, vant Zandt

07-05-1671 Jacob Hindricks, van W

cop Menstje Claassen, van t Zandt

25-06-1671 Wiard Jans, van W

cop Trijntjen Ottens, van Loppersum

30-07-1671 Hindrik Jacobs

cop Aaltjen Cornelis, beide van W

17-09-1671 Jan Hindriks

cop Fr‚ Jacobs, wd Zal.Cornelis Luitjens, beide tot W

16-10-1671 Jan Jans Baas, van W

cop Elske Jurjens, van Middelstum

22-10-1671 Geerdt Jans, van W

cop Barber Jans, vant Zandt

21-01-1672 Tamme Hindriks

cop Eltjen Berents, wd Zal:Focco Peters, tot W

24-04-1672 Willem Lamberts, van Godlinse

cop Grietjen Hindriks, van W

28-04-1672 Thomas Mennes, tot W

cop Wenne Tjaarts, van Uithuister-meden

28-04-1672 Jan Lubberts, van Loppersum

cop Aeltjen Jenssens, van Farmsum

09-06-1672 Jan Hindriks, van Loppersum

cop Peterke Jurjens, tot Wirdum

09-06-1672 Jacob Derks, van 't Zant

Grietje Hindriks, van W

14-07-1672 Jan Balthsars, van W

cop Geeske Melles, van Wagenborgen

28-07-1672 Hindrik Jans, van W

cop Sjabe Hindriks, wd Claas Joukes, van Godlinse

03-11-1672 Geerdt Jans

cop Eltjen Arijs, wd Zal.Geerdt Hermans, beide tot W

06-03-1673 Allard Lippens, van de Meden in't Oldampt

cop Geeske Luirts, wd Zal:Jan Willems

08-06-1673 Peter Peters, van Croddeburen onder Witte-Werum

Etjen Hermans, van W

29-10-1673 Peter Reenders, van W

Frouke Hindriks, van Garshuisen

16-11-1673 Peter Hindriks, van Spijk

Geeske Jans, van W

16-11-1673 Bonno Jans

Geertjen Jacobs, beide van't Zant

24-12-1673 Hiddo Peters, van Leermens

Trinje Dreeuws, wd Zal.Luirt Geerdts, tot W

08-02-1674 Jan Willems

Annetje Hindriks Broeksmit, beijde tot W

10-06-1674 Tonnis Jans, tot W

Lijsbeth Haijkens, wd Hiltje Hindriks, van Appingadam

26-07-1674 Frerik Garmts, van Holwijrda

Elske Jurjens, wd Jan Jans [Baas], tot W

27-11-1674 Heyno Hindriks, van Woltersum

Hilje Peters, van Jukwert

27-12-1674 Cornelis Lamberts, schatbeurder tot W

Grietje Roelfs, wd Peter Jans, van Uithuistermeden

17-01-1675 de E.E.jonker Lodewijk Schaffer

cop juffr Alagunda Eeck

25-04-1675 Claas Baltzars

Trijnje Hermans, beide tot W

16-05-1675 Lambert Derks

Geeske Jans, wd Willem Eltes, beide tot W

18-02-1676 Jan Onnens

cop Peterke Cornellis, wd Lamge Jans, tot W

07-05-1676 Geerdt Luitjens, van Delfzijl

cop Stientje Ahasuerus Baars, van Groningen

18-06-1676 Reijnt Jacobs, tot W

cop Trijntjen Claassen, van Tjamsweer

29-04-1677 Rieuwen Jans

cop Grietjen Ennes, beide van Appinga-dam

06-05-1677 Hilbrand Everts

cop Aafke Jans, beide tot W

13-05-1677 Peter Jans, schoolmeester tot Leermens

cop Geesjen Eppens Meninga, tot W

23-05-1677 Jacob Roelfs

cop Grietje Tonnis, wd Jan Lamberts, tot W

10-06-1677 de E.Joannes Star

cop de deugds:Bauwke Doedens, beijde in de Eexta in't Oldampt

02-09-1677 de heer vice-admiraal Enno Doedens Star

cop Vrouw Cornelia Pars, in Appinga-dam

14-10-1677 de E Jacob Geerdts, van 't Zant

cop Lisebeth Haijkes, wd Tonnis Jans, tot W

09-12-1677 Peter Geerdts

cop Anna Doekes, wd Hero Peters, tot W

01-04-1678 de E Eijlko Tamminga

cop Alagunda Eeck, wd Lodewijk Schaffer

05-05-1678 Frederik Hermans Hulslach

cop Stijntje Geerdts Groenewolt, van Defzijl

21-07-1678 Hindrik Jacobs, tot W

cop Trijnje Claassen, wd Jurjen Haikes, tot Tjamsweer

26-01-1679 Jan Onnes

cop Agnes Ringhels, wd Jacob Cornellis, beide tot W

07-09-1679 Simon Jans Holtingh, van Croddeburen

cop Jantje Alberts, wd Berent Derks Smedink, tot W

28-03-1680 Jannes Lamges

cop Freke Jacobs, wd Jan Hindriks, beide alhijr tot W

16-05-1680 Isebrandt Peters, tot W

cop Trine Jans, wd Jan Eppes, van Loppersum

18-07-1680 de EAchtb Redger Helperus Helperi

cop Aechtje Luitjens Groenewolt, van Farmsum

21-11-1680 Evert Indies, schoolmr tot W

cop Swaantje Helderbeeks, van Groningen

21-11-1680 Egbert Roelfs

cop Anna Arents, wd Geerdt Remges, tot W

20-02-1681 Mons Johannes Bolman, tot W

cop Jr.Christina Sarrenburgh, wd Hammink, van Groningen

20-02-1681 Jacob Jacobs

Neeske Alberts, van Loppersum

15-05-1681 Jan Roelfs

cop Anna Ates, beide tot W

31-07-1681 Nicolaus Herlin

cop Maria Ten Velde, van Delfzijll

09-10-1681 Jan Hindriks

cop Rinste Geerdts G[roene]wolt, van Delfzijll

09-10-1681 Arent Claassen, van Appinga-Dam

Griete Hindriks, wd Peter Willems, tot W

12-03-1682 Lubbert Jelefs, van Loppersum

cop Geertjen Hindriks, wd Marten Jacobs, tot W

27-04-1682 Eltje Jans, v.Eenum

cop Renske Claassen, van W

29-05-1682 Claas Hindriks

cop Rikste Derks, beide tot W

11-06-1682 de Erb Jelmer Steenhuis, tot W

cop Bouke Heertjes, van Stedum

06-08-1682 Jelte Jans

cop Grietje Peters, beide tot W

13-08-1682 Cornelis Lubberts Vlieghuis

cop Aaltjen Alberts, in Fortresse Delfzijl

22-01-1682 Cornelis Jans

cop Frouke Hindriks, wd Peter Rienders, beide tot W

15-12-1682 Berent Berents, van Hesepe

cop Trijne Berents, van Lingen

23-02-1683 Evert Jans, van Cantens

cop Luitje Lubberts, tot W

09-04-1683 Pouwl Bronnes

cop Hermanke Menkes, beide tot W

22-04-1683 Jan Heijnens, van Holwijrda

Anje Berents, van Midhuijsen

12-08-1683 de E.Solliciteur Johan Sekema

cop juffr Ursella Cipriani, beide in Appingadam

16-12-1683 Geerdt Jans

cop Trijnje Bartols, wd Evert Entes, beide tot W

27-01-1684 Hindrik Geerdts, van Stitswert

cop Eetje Hermans, wd Peter Peters, t.W

24-02-1684 de Erb Herman Knol

cop Catharina Vetter, beide tot W

01-06-1684 Jurjen Tonnis Holtingh

cop Frouke Hindriks, beide tot W

29-06-1684 Bonno Jans

cop Geertjen Peters, beide van 't Zandt

13-07-1684 Cornelis Willems

cop Petronella Molanus, wd van der Tuik, in App-dam

04-01-1685 Bronno Fredrikus Clevringha

cop Trijntjen Claassen, van App-Dam

03-01-1686 Havic Steenhuis

cop Catharina Vetters, wd Harmen Cnol, tot W

14-03-1686 Johannes Ter Borch, van Delfzijll

cop Lucia Alberti, v. Appingadam

02-05-1686 Hindrik Roelfs, v. Woltersum

cop Fenne Edes, van W

23-05-1686 Hindrik Claassen, van Norden

cop Geeske Roelfs, van W

24-10-1686 Jan Reiners, van Opwijrda

cop Anje Reiners, van W

31-10-1686 Geert Geerdts, van Ankum

cop Trijnje Roelfs, van W

17-04-1687 Jan Jans, van Enum

cop Griete Hindriks, wd Cornelis Garbrands, tot W

01-05-1687 Frerik Ockes, tot W

cop Aafke Freriks, van Tjamsweer

15-05-1687 Gerrit Geerdts, schoolm.

cop Swaantje Helderbeeks, wd Evert Indijs, tot W

15-05-1687 Hero Tonnis

Grietje Gerrits, beide tot W

22-05-1687 Eltje Jans, van W

Grietje Claassen, van Loppersum

10-07-1687 Peter Jans

cop Aaltje Thijes, beide tot W

10-07-1687 Peter Hanssen, van Loppersum

cop Grietje Arents, van Lujnenborg

17-07-1687 Dr.Folkerum Hoorn

cop Asselina Munthers, beide van Groningen

30-10-1687 Henricus Ringhels, collecteur Ten Post

cop Aaltjen Jacobs, van W

09-03-1688 Hugo Olchers, van Uitwijrda

cop Geertjen Derks, tot W

25-03-1688 Jelte Jans, tot W

cop Ide Olchers, van Uithwyrda

22-04-1688 Ayke Peters, tot W

cop Geertruid Willems, van Loppersum

11-11-1688 Jan Isbrands, van W

cop Geesjen Fockens, van Roden

16-12-1688 Enno Jans Bolt

cop Grietje Frederiks, beide tot W

27-01-1689 Jan Luitjes, van Slogter

cop Menstje Claessen, van W

24-03-1689 Wildrick Jans, van W

cop Hijke Julles, van Stedum

18-08-1689 den hoogh:Eeg.jonker Pompejus Gruijs

cop de hoogh.Eeg.juffer Alida de Sijghers, beide van Groningen

28-10-1689 Albert Bruins, van 't Sant

cop Deewerke Roelfs, van Loppersum

02-11-1690 Jan Hoff, van W

cop Krijnje Broers, van Winsum

14-12-1690 Jan Marcks

cop Bauke Heertjes, wd Jelmer Steenhuijs, tot W

22-02-1691 Simon Jans

cop Teetjen Frans, wd Roelef Lenards, beijde tot W

13-04-1691 Thomas Bruijns, tot W

cop Trienje Pieters, wd Jan Mackes, tot Holwierda

17-05-1691 Abraham Jans, van Stedum

cop Grietjen Allers, van W

18-10-1691 Albert Harmens, van 't Zandt

cop Eenje Egges, van W

18-03-1692 Jacob Claessen, van Spijk

cop Kunje Jans, van W

20-03-1692 Derk Lauwrens, van Stedum

cop Eetje Hermans, wd Hinderijk Geerts, t W

25-03-1692 Nannink Edes, van W

cop Martjen Roelfs, van Woltersum

17-04-1692 Peter Wijnholten, van W

cop Bauke Jans, van Hellum

17-04-1692 dominus Petrus Idema, schola dammonensis praeceptor

cop de deugtsame jd Agneta ter Gouw, beijde van Appingadam

16-05-1692 Jan Roelfs

cop Jantjen Jans, beijde van Appingadam

24-07-1692 Lenard Roelfs

cop Trijnje Wijnholten, beijde van W

04-09-1692 Abel Peters, van Tiamsweer

cop Fenne Edens, wd Hendrik Roelfs, t W

11-09-1692 M.Lambert Jans, scholinge van W

cop Jacomina van der Gouw, van Appingadam

30-10-1692 Paul Jans

cop Bauke Wijnholten, van W

19-03-1693 Willem Siewkes, van Lasquert

cop Aaltjen Jans, t W

24-03-1693 Jacob Lambers, van Farmsum

cop Teetjen Frans, wd Simon Jans, t W

14-04-1693 Aijke Jans, van W

cop Anje Jans, van Kroddeburen

30-04-1693 Derck Jacobs, van Westeremden

cop Aeltjen Lammers, van W

02-07-1693 Tomes Sicces, van Loppersum

cop Grietje Gerrit, wd Heere Tonnis, tot W

06-12-1693 Jan Alberts, tot W

cop Hilje Hommes, van Leermens

09-04-1694 Jan Jans K”ninck

cop Anje Jans, wd Eggo Ipes, beide tot W

22-04-1694 Leendert Roelefs, tot W

cop Geertjen Pieters, tot Appingadam

22-04-1694 Harm Balsters

Jantjen Pieters, wd Luitjen Willems, beide tot W

07-10-1694 Jelte Jans

cop Aefke Hindricks, beide tot W

25-12-1694 Jacob Fredericks, meed.Diacon te W

cop Itjen Jurjens, van 't Zant

07-04-1695 Eppo Dercks

cop Trijntje Ennes, beide te W

06-10-1695 Pieter Heeres, te W

cop Brechjen Pieters, wd Claes Egberts, te Loppersum

13-10-1695 Meindert Eppes, te W

cop Jantjen Coenes, van 't Zant

03-11-1695 Jan Jans, van Foxholl

cop Fenje Fockes, van W

08-12-1695 Jacob Roelfs

cop Aefke Hiddes, beide tot W

29-03-1696 Popko Jans, te W

cop Rienje Jans, van Loppersum

13-04-1696 Stoffer Coerts, van Appingadam

cop Eetjen Jans, wd Garmt Egberts, te W

25-10-1696 Harm Jans, te W

cop Hilje Fockes, van Godlinse

12-03-1697 Jan Claassen, van Tjamsweer

cop Ide Tammes, te W

18-04-1697 Peter Jans, van Stedum

cop Jakobjen Jakobs, van W

27-06-1697 Albert Arents, te W

cop Grietje Willems, van Tjamsweer

20-02-1698 Peter Fockes, te W

cop Grietje Heeres, van 't Zand

19-02-1699 Jan Thomas

cop Dieuwerke Jacobs, wd Lammert Jans, te W

10-04-1699 Wilric Jans

cop Martjen Jans, wd Pieter Heertjes, te Wittewierum

16-04-1699 Pieter Wijnolts

cop Bouke Hommes, beide te W

21-05-1699 Peter Jans Bonecamp, te W

cop Anje Alberts, wd Cornelis Peters, te WesterEmbden

31-12-1699 Eltje Lamberts, van Uitwijrda

cop Jantjen Jans, wd Egbert Roelfs, te W

28-01-1700 Frans Harmens, van Buppen in Westphalen, afk Oosterwijtwert

cop Aefke Hindricks, wd Jelte Jans, te W

07-07-1700 Peter Fockes

cop Dieuwerke Hiddes, beide te W

10-11-1700 Abel Mensses

cop Corneliske Cornelis, beide te W

16-05-1701 Doctor Henricus Hofsnijder

cop Juffr Margareta Hoisingius, beide van Groningen

27-11-1701 Hillebrant Jacob, van W

cop Anje Isebrants, van Westerwijtwert

26-11-1702 Simon Cloppingh, uit de Graefscap van der Lip

cop Frouke Hindricks, wd Jurien Tonnijs

30-03-1703 Paul Bronnes

cop Trijnie Geerts, van Stedum

29-04-1703 Job Harms

cop Jantijn Jans, wd Eltijn Lammerts

22-07-1703 Cornelis Willems, cop wegens Acte etc righter te W

cop Trijnie Geerts

20-05-1703 Derck Laurens

cop Geertijn Luidens

10-02-1704 Hiddo Peters

cop Trijnie Bartels

17-02-1704 Harm Jans

cop Meenie Hilbrants

24-02-1704 Gerrijt Klaesen

cop Geeske Fockes

25-05-1704 Jan Marckus

cop Bougijn Knols

??-??-1704 Albert Jans

cop Trijnie Wijnols

??-??-1704 Abel [Menses]

cop Aucke [Tiackes], beijde van W

??-??-1704 Albert Arents

cop Frerijckijn

14-12-1704 Balster Claesen, van W

cop Martijn Jans, wd Steffen Steevens, van Leermens

03-04-1705 Claes Balsters

cop Nieske Jacobs

??-??-1705 Cornelis IJsbrants

cop Claeske , van Enum

13-12-1705 Enno Jans Bolt

cop Aefke Pieters

19-09-1706 Jan Gerrijts

cop Martijn Bartels

31-07-1707 Jacob Jans

cop Grietijn Hindricks

07-04-1709 Willem Klaesen

cop Harmke Frericks

21-04-1709 Lammert Frericks

cop Grietijn Alberts

21-04-1709 Luitijn Cornelijs

Jantijn Jeltes

30-04-1719 Jan Hindricks Backer

cop Jantijn Harms

08-03-1727 Harm Dercks

afk1 Gebke Jans

28-03-1727 Vaendrick Arent Groenholt

cop Johanna Mariea Victrix van Maneel

04-05-1727 Jan Claasen

cop Aeltijn Dercks

12-05-1729 Jan Pieters, van W

cop Jantijn Cornelijs , wd Allert Pieters

??-??-1729 Harcke Alberts, van W

afk2 Cornellijske Juriens v Uithuister mee

23-10-1729 Roelef Eghberts, van W

afk Trijnie Alberts, van Wittewijrum

22-07-1731 Jan Wilriks

cop Grietje Cornelis

30-09-1731 Gerrijt Tjallings, van W

cop Geertje Tonnis, van Leermens

09-09-1731 Jan Hindriks, van W

afk Jantje Michiels, van Wittewierum

25-11-1731 Peter Peters, van W, met att vertrokken

afk Grietje Claessens, van Termunten

03-06-1732 Freerk Bekkes

cop Grietje

01-06-1732 Ude Derks, van W, met att vertrokken

afk Geeske Peters, van Westerembden

20-07-1732 Egbert Cornelis

cop Eelje Harmens

12-09-1732 Jan de Kleijn

cop Anna van Olm

21-09-1732 Garbrant Jacobs, van W

cop Trijnje Jacobs, van Godlinse

09-11-1732 Hidde Jans

cop Grietjen Jans, beide van W

18-10-1732 Menze Deters, van Oosterwijtwerd, met att vertrokken

afk Etjen Engelberts, van Winschooten

??-??-1732 Tomas Jans, cop Loppersum

afk Geertjen [Peters]

22-02-1733 Tonnis Willems, van Crewert

cop Fennigje Peters, van W

10-05-1733 Zijbe Hijlkes, van Wittewijrum

cop Antje Harms, te W

25-05-1733 Peter Hiddes, van 't Zandt

cop Aaltje Jans, van W

06-12-1733 Jan Weitering, schoolmeester tot W

cop Margjen Ensing

15-11-1733 Klaas Willems, van Helm

afk Aaltje Claessen, van W

26-12-1733 Here Arents, van W

cop Hindrikje Egberts, van Bedum

10-01-1734 Rinje Rinnes, met att elders getrouwt

afk Margjen Jans, beide van Wi

07-02-1734 Reinder Friks, van het Zandt

cop Nanje Pauls, van Bedum

??-03-1734 Rem Rems, van Crewert

afk Freke Hermans, van W

11-07-1734 de heer G:C:Hinsbeek, att naar A.

afk Juffer Elisabeth Koning, van Amsterdam

05-09-1734 Hindrik Willems, van Woltersum

afk Maria Jans, van Wirdum

14-11-1734 Heepke Peters

cop Corneliske Jacobs, att. van Niewolda

25-03-1735 Cornelis Freriks

cop Margjen Jacobs, beijde van W

12-06-1735 Jan Eisses, van Meethuisen

cop Trijntje Hermans, van W

14-08-1735 Eltje Franssen, van t' Zant, met att vertrokken

afk Trijnje Jans, van Wi

03-12-1735 Jan Willems, te W, met att veertrokken

afk Geertruit Peters, wd Jan Romling, te Katmis

01-01-1736 Hindrik van Hoorn, van Groningen, cop G.

afk Gesina Elisabeth Kuin, van Warfhuisen

05-08-1736 Hindrik Hermans Vink

cop Hindrika Kerckera, att van Appingadam

27-12-1740 Jan Klaassens, van W

cop Anneke Peters, van Godlinse

20-12-1740 Zijtse Friks, van Helpen

afk Beke Jans, van W

27-12-1736 Jan Koerts Mithers, van Lippe, met att vertrokken

afk Annigje Berents, van Lingen

14-02-1740 Jacob Lamberts, met att elders getrouwt

afk Bouwke Peters, beijde te Wi

20-03-1740 Ajolt Weemhof, van Zuidwolda, cop Z. 18-04

afk Geertruida Kuen, van Warfhuisen

22-11-1740 Hindrik Klaassens, van Wolterzum

cop Lammigjen Heines, van W

21-05-1741 Arent Hermans, tot W

afk Elske Allerts, wd Hindrik Hindriks, van Uitwijrda, att

05-11-1741 Krijn Aris, van Slogteren

cop Zara , wd Evert Abels

14-01-1742 Hindrik Zwitzers

cop Wendeline Hermans

20-03-1742 Herman Hindriks

cop Anje Jacobs

28-05-1742 de Schoolmeester Klaas Hindriks

cop Hindrikje Peters

30-09-1742 Egbert Roelfs, van W

afk Lijsbeth Hermans, wd Reinder Alberts,van Loppersum, att

23-12-1742 Cornelis Lucas, van Woltersum

cop Grietje Tonnis, wd Jacob Jans, van ten Post

09-12-1742 Stoffer Berents, van W, cop T.

afk Grietje Duirts, wd Garmt Jans, van Tjamsweer

??-??-1743 Peter Aikes

cop Geeske Jacobs

08-12-1743 Albertus Dijkkema, van Delfzijl

cop Peterke Arents, van W

06-04-1744 Ebel Hindriks

cop Grietje Redmers, wd Gerrijt Tjallings

19-04-1744 Jacob Willems

cop Dietje Geerts, van Westerembden

29-03-1744 Renje Jans, van W, cop Crewert 19-04

afk Epke Gerlofs, van Stitswert

26-04-1744 Hindrik Derks, van Wolterzum, met att vertrokken

afk Trijnje Roelfs, van W

01-08-1744 Jan Koerts, van Loppersum, met att vertrokken

afk Liefke Willems, te W

16-08-1744 Jan Jacobs, van W

afk Titia Stegmans, van Zuitbroek, met att. vertrokken

06-09-1744 Harmen Hindriks, van Nieenkerken in Westphalen

cop Grietjen Jans, van Leuningen in Westphalen

25-09-1744 Klaas Hindriks, schoolmeester te W

cop Margjen Romeling, van Delfzijl

05-05-1745 Jouwke Claessens, van W

cop Geertruid Renmes, wd Jan Willems, te Appingadam

27-03-1746 Jan Meijnders, te W, cop W

afk Anje , van Krewert

11-04-1746 Derk Jacobs, van Wittewijrum tot W, cop

afk Anje Roelfs, wd Jan Eisses, tot Oosterwijtwert

19-06-1746 Peter Ennes, van W, cop L. 10-07

afk Eijlke Lambertus, van Lopperzum

11-12-1746 Krijn Arijs, van W

cop Lijsbeth Geerts, van Leermens

23-04-1747 Barnje Fokkes, van Godlinse, cop L.

afk Fenje Star, van W

27-08-1747 Peter Jans, van Woldendorp

cop Geeske Jacobs, van W

01-11-1747 Jacob Eltjes

cop Trijnje Alberts

08-11-1747 Peter Jurjens, van Lopperzum

cop Freke Hermans, [wd Hindrik Hindriks], van W

26-01-1748 Roelf Derks

cop Germtje Jans

15-04-1748 Cornelis Wichers

cop Lutgert Freriks

21-07-1748 Hindrik Rikkers

cop Welmoetje Peters

25-11-1748 Evert Schama, van Groningen

att Catharina Hartkens, van de Pekel A, na Groningen vertr.

20-04-1749 Frerik [Jans], van Loppersum

cop Hindrikje Egberts, wd Here Arents, te W

28-04-1749 Marten Zijrtzema, van Ulrum

att Heilina Steenhuis, van Wi, na Ulrum vertrokken

10-05-1749 Jannis Haijes, van Lellens

att Roelfje Derks, van Wi, na Lellens vertrokken

17-06-1749 Jan Hermans, in de Rijp

afk Bouwke Peters, te W

07-12-1749 Haio Freriks

cop Geertjen Peters

23-01-1750 Jacob Roelfs, van Tesinge, cop Lellens

afk Renauw Egberts, van Wi

23-01-1750 Geert Harmens, van Schildwolde te W

afk Harmke Bronts, te Wi, cop m. att. Hoog Ed: Gerichte van W

05-04-1750 Herman Claasens, van Losdorp tot Lopperzum, cop L. 26-04

afk Grietje Jans, van W tot W

10-05-1750 Hindrik Jannis, van Oterdum tot Lopperzum, cop

afk Frouke Peters, van Lopperzum

01-01-1751 Eppe Peters, van Zolwert, afk 13-12-1750

cop Anje Jacobs, wd Herman Hindriks, tot W