BRON: Winsum (Gr), DTBL NH, T:1654-1750 WIN01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
wd = weduwe/weduwnaar
Wi = Winsum
tot 1723 collectief aangekondigd als: cop

 

22-01-1654 Meuwes Pieters

Aefke Jansen

29-01-1654 Timen Jansen

Trijntien Jansen

29-01-1654 Jacob Dercks

Aeltien Menkes

19-02-1654 Gosen Hindricks

Eelje Jacobs

26-02-1654 Geert Dercks

Aefke Folckerts

26-02-1654 Wessel Frits, van Groningen

Ele Hindricks

05-03-1654 Lambert Ullebrants

Welmoet Hindricks

24-03-1654 Nanninck Bonnes

Jantien Ennes

07-05-1654 Pieter Jansen

Etien Peters

02-06-1654 Abel Schultes

Dewer Klaesen

04-06-1654 Pieter Alles

Petertien Siwerts

06-08-1654 Eppe Jansen

Jantien Lamberts

01-10-1654 Jacob Egberts

Grietien Hindricks

22-10-1654 Claes Cornellijs

Marretien Cornellijs

05-11-1654 Ate Alberts

Tetien Peters

11-02-1655 Otto Hindricks

Ide Jansen

18-02-1655 Jan Hiddes

Claesjin Mente

04-03-1655 Hindrick Hansen

Klaeske Jacobs

18-03-1655 Derck Isebrants

Trijntien Jansen

22-04-1655 Hermen Lucas

Grietien Folckers

29-04-1655 Bartelt Popkens

Berentien Hansen

27-05-1655 Meerten Pieters

Claertien Peters

29-07-1655 Egbert Jansen

Hilletien Geerts

29-08-1655 Cornellijs Abels

Grietien Claessen

30-09-1655 Pieter Claessen

Trijntien Dercks

23-12-1655 Brant Isebrants

Etjen Berents

17-02-1656 Isebrant Isebrants

Mette Sigers

27-04-1656 Jan Wessels

Geertruijdt Slootmans

04-05-1656 Pieter Claessen

Grietien Jansen

03-08-1656 Jan Roeleffs

Anje Everts

10-08-1656 Jannis Sibes

Aefke Dercks

10-08-1656 Hindrick Hansen

Jantien Jansen

14-09-1656 Derck Claessen

Marretien Jansen

05-10-1656 Pouwel Pieters

Grietien Dercks

07-12-1656 Cornellijs Jacobs

Grietien Jansen

19-07-1657 Barnier Jacobs

Jantien Arents

09-05-1657 Jan Frebes

Grietien Dercks

20-06-1658 Douwe Berents

Anje Jacobs

24-10-1658 Sibrant Onnens

Aeltien Jansen

31-10-1658 Warner Gerrits

Hille Hajes

06-02-1659 Schato Lubberti

Jantien Hindricks

25-03-1659 Matthias Pieters

Grietien Dercks

17-04-1659 Jan Jansen

Jantien Reenders

12-05-1659 Cornellijs Claessen

Teetje Jansen

29-05-1659 Cornellijs Jansen

Jantien Hindricks

04-09-1659 Suffridus Franssen

Nieske Abels

15-01-1660 Jurijen Simons

Wobbe Lubbers

22-01-1660 Jan Luppes

Geertruijdt Jansen

06-05-1660 Pieter Jansen

Trijntien Ritzes

13-05-1660 Joest Hermens

Cornelliske Hermens

27-05-1660 Simon Geerts

Gebke Jansen

08-06-1660 Claes Hindricks

Hindrickjen Egberts

11-06-1660 Berent Hindricks

Aefke Arents

17-06-1660 Folckert Claessen

Abelje Dercks

18-11-1660 Claes Meertens

Elmerich Hermens

17-02-1661 Autie Gijses

Anna Reenders

24-02-1661 Albert Jansen

Martien Aljes

17-03-1661 Numne Jacobs

Dewer Klaessen

28-04-1661 Berent Gijses

Grietien Hoikes

23-06-1661 Jan Andries

Cornelliske Wibrants

27-10-1661 Ritze Hermens

Frouke Jansen

15-12-1661 Haeje Roeleffs

Cornelliske Maurus

14-03-1662 Jan Cornellijs

Trijntien Alberts

13-04-1662 Hermen Jansen

Geertien Hiddes

19-10-1662 Onno Sibes

Abeltien Hermens

16-11-1662 Isaac Cornellijs

Idtien Abels

13-03-1663 Roeckes Hindricks

Marretien Jansen

26-04-1663 Eltien Jansen

Hille Geerts

24-05-1663 Jan Alberts Westenborgh

Elisabeth Conradi

05-07-1663 Evert Hindricks

Jantien Willems

19-07-1663 Heertien Olcghers

Cornelliske Writzers

10-01-1664 Steffen Sibes

Elske Dercks

24-01-1664 Crijn Jansen

Brechtien Jansen

07-02-1664 Jacob Allerts

Aeltien Gerrits

14-02-1664 Roelef Geerts

Grietien Claessen

17-04-1664 Peter Alles

Hille Peters

17-04-1664 Rickert Siabbes

Hijcke Hindricks

24-04-1664 Egbert Cornellijs

Teetjen Jansen

10-06-1664 Frerick Jansen

Grietien Peters

17-07-1664 Onne Elles

Trijnje Siuirts

02-10-1664 Jemme Oesebrants

Hille Geerts

16-10-1664 Arent Luities

Heijll Berents

23-10-1664 Geert Peters

Jantien Boukes

27-11-1664 Enne Peters

Anje Peters

09-12-1664 Egbert Fransen

Hilje Siabbes

19-02-1665 Hindrick Hindricks

Leenje Geerts

19-03-1665 Simon Ennes

Bouwe Cornellis

30-04-1665 Egbert Ghijses

Anna Jansen

14-05-1665 Bartolt Lunskens

Hindrickjen Fricks

28-05-1665 Nanninck Jacobs

Oetjen Gerrits

18-02-1666 Jannis Sibes

Anje Arents

18-03-1666 Temme Jacobs

Anne Jansen

22-04-1666 Lambert Conradi

Hilletien Jansen

29-07-1666 Jan Hindricks

Nieltien Lucas

19-08-1666 Jan Jansen

Anje Jansen

24-04-1667 Warner Gerrits

Jantien Bouckes

27-10-1667 Claes Geerts

Alijt Rickers

10-11-1667 Scato Lubberti

Hindrickjen Fockens

26-01-1668 Hindrick Willems

Aeltien Menkes

23-03-1668 Cornellijs Jacobs

Claeske Alberts

29-03-1668 Jan Hindricks

Anje Eijsses

03-05-1668 Lippe Roeckes

Welmoedt Simons

17-05-1668 Jan Peters

Anje Peters

21-06-1668 Sicco Geerts

Nieske Hillebrants

12-07-1668 Timen Timens

Anna Hermens

22-11-1668 Sipke Bartolts

Anne Roelefs

06-12-1668 Hindrick Jannis

Dewertien Fredricks

27-12-1668 Johannes Scheerhoorn

Engeltien Bloemzaedt

27-12-1668 Hindrick Hermens

Grietien Douwes

10-01-1669 Hindrick Reinders

Trijnje Alberts

31-01-1669 Nombde Nannes

Trijnje Jansen

??-02-1669 Jan Claessen

Anne Fredricks

07-03-1669 Claes Jacobs

Anje Willems

07-03-1669 Cornellis Claessen

Reenje Dercks

14-03-1669 Broer Douwes

Martien Jansen

04-04-1669 Coenraedt Slosser

Baudina Tiaerda van Starckenborgh

12-04-1669 Hindrick Jeltes

Anje Jansen

16-05-1669 Ritze Claessen

Trijne Isebrants

19-09-1669 Geert Hindricks

Anje Tiebbes

21-11-1669 Berent Warners

Anje Ulphers

21-11-1669 Jannis Sibes

Trijnje Jurijens

05-06-1670 Cornellis Peters

Grietien Claessen

09-10-1670 Claes Ritzes

Dewer Claessen

30-10-1670 Hermen Luitiens

Jantien Timens

01-01-1671 Hermen Hindricks

Geertruidt Pauwels

29-01-1671 Derck Geerts

Geertien Claessen

26-02-1671 Siabbe Claessen

Elske Dercks

17-03-1671 Melle Lucas

Trijnje Ritzes

21-05-1671 Isebrant Isebrants

Tale Jansen

28-05-1671 Hermen Meertens

Anje Jacobs

18-06-1671 Jr: Folckmar Polman

Jr: Anna Houndrix

16-07-1671 Gerrit Gerrits

Seicke Jansen

24-12-1671 Berent Hindricks

Frouke Jacobs

30-01-1672 Nombde Nannes, sijn onder haer eijgen dack gecopuleert/

Aefke Claessen, /om swackh: wille

14-04-1672 Broer Douwes

Jeije Gerrits

16-05-1672 Peter Geerts

Geesjen Jansen

16-05-1672 Ritse Claessen

Lubge Ebels

01-09-1672 Willem Jans

Geertruidt Pouwels

30-10-1672 Claes Frericks

Hindrickjen Hindricks

03-11-1672 Gosen Maurus

Anje Engelberts

27-11-1672 Luitien Mennes

Beicke Jaspers

27-11-1672 Lambert Jansen

Aefke Klaessen

26-01-1673 Luitien Dercks

Gebke Jeltes

03-08-1673 Jacob Steffens

Jantien Hoickes

31-08-1673 Hindrick Berents

Aefke Frericks

09-11-1673 Writzer Luitiens

Renske Jansen

16-11-1673 Meint Claessen

Trijne Jeltes

03-12-1673 Hindrick Dercks

Anje Writsers

10-05-1674 Lambert Arents

Hebbeltien Arents

23-08-1674 Hans Storm

Geertruidt Jans

20-09-1674 Hans Jacobs

Anne Geerts

29-11-1674 Sigher Fredricks

Lisebeth Jansen

11-04-1675 Roelef Jansen

Trijnje Hindricks

09-05-1675 Wijrt Claessen

Annetien Nannincks

30-05-1675 Jurijen Allerts

Grietien Jacobs

18-06-1675 Jan Luitiens, dit is geschiet tot Bellinghweer

Menje Claessen

03-10-1675 Meerten Jeltes

Lijsbeth Jansen

17-10-1675 Cornellis Heres

Liefke Barniers

02-11-1675 Jan Siwerts

Wemeltien Gauckes

23-01-1676 Willem Hindricks

Hindrickjen Hindrix

13-02-1676 Hindrick Hindricks

Hilje Jacobs

20-05-1676 Roelef Tonnis

Geertien Jansen

20-05-1676 Jurijen Dieters

Taleke Reinders

28-10-1676 Jan Hermens

Geertien Geerts

01-04-1677 Lippe Roeckes

Griete Everts

13-04-1677 Ailt Hindricks

Bartruidt Ates

06-05-1677 Cornelijs Claessen

Anje Peters

08-07-1677 Meerten Jansen

Luckjen Ates

29-07-1677 Heert Jansen

Dietien Claessen

21-10-1677 Jan Jacobs

Anje Frericks

04-11-1677 Hindrick Jacobs

Foske Aljes

03-02-1678 Tieert Douwes

Ouke Jeltes

10-02-1678 Nanninck Peters

Dewerke Popkes

27-03-1678 Jan Lamberts

Griete Folckerts

07-04-1678 Jacob Jansen

Gaetske Cornelijs

14-04-1678 Cornelijs Jansen

Jantien Boukes

27-10-1678 Peter Hindricks

Bouke Ates

17-11-1678 Jan Rembts

Eltien Jacobs

12-01-1679 Jan Peters

Claeske Claessen

21-03-1679 Jacob Jansen

Jantien Jacobs

23-03-1679 Derck Jacobs

Anne Frericks

27-04-1679 Jannis Sibes

Wiske Ritses

11-05-1679 Hermen Jeltes

Trijne Hermens

11-05-1679 Claes Jansen

Anne Eijsses

18-05-1679 Enne Hermens

Anne Frericks

19-10-1679 Jan Frericks

Martien Hindricks

??-01-1680 Hans Berents

Hilje Jacobs

25-01-1680 Jan Lamberts

Liefke Immes

16-05-1680 Jacob Peters

Eltien Reinties

06-06-1680 Melle Peters

Elske Jansen

18-07-1680 Hindrick Poppes

Anje Meenckes

19-09-1680 Derck Jacobs

Renske Jeltes

10-10-1680 Joncker Writzer van Borck

Juffer Alegunda Anna van Dompselaer

14-11-1680 Ritse Claessen

Aeltien Jansen

05-12-1680 Haije Luitiens

Aechtie Timens

10-12-1680 Hoicke Arents

Bouke Ates

23-01-1681 Jan Gerrits

Lijsbeth Jansen

30-01-1681 Meerten Jeltes

Renske Meints

20-02-1681 Dreeuwes Jansen

Ebeltien Everts

17-04-1681 Jan Wessels Brommelhof

Elske Jans

05-06-1681 Peter Jansen

Grietien Jansen

07-08-1681 Jan Peters

Trijnje Horenborghs

26-08-1681 Tiapke Wijrts

Anje Peters

20-11-1681 Onno Sibes

Jantien Willems

01-01-1682 Melle Luens

Lijsbeth Joesten

05-02-1682 Bouwe Writzers

Geeske Gerrijts

12-02-1682 Claes Jurijens

Baatje Willems

12-02-1682 Jan Siwerts

Garmtien Jacobs

05-03-1682 Claes Berents

Geertruidt Siwerts

16-04-1682 Ailt Hindricks

Margreta Lagreijn

23-04-1682 Gijse Egberts

Martien Jansen

07-05-1682 Egbert Fransen

Anje Writzers, wd Hindrick Dercks

07-05-1682 Roeckes Rijckes

Grietien Abels

29-05-1682 Jacob Hansen

Lucie Horenborgh

16-08-1682 Duirt Duirts

Anje Jacobs

24-09-1682 Rickert Jansen

Grietien Reinders

29-10-1682 Hoicke Floris

Geeske Folckerts

05-11-1682 Hans Alderts

Hilckjen Ties

18-03-1683 Jan Tonnis

Frouke Jacobs

20-05-1683 Dutmer Wijrsema

Heilke Jansen

17-06-1683 Lubbert Scatens

Maria van Duinen

30-09-1683 Lambert van Seggeren

Gele Peters

21-10-1683 Jan Eijsses

Ickjen Dercks

02-12-1683 Goe Berents

Grietien Egberts

16-12-1683 Hindrick Balsters

Jantien Folckerts

26-12-1683 Bouwe Writzers

Corneliske Peters

22-02-1684 Alle Hijles

Jeicke Gerrits

01-06-1684 Petrus a Wullen

Immegonda Zijrenbergh

22-02-1685 Hindrick Jans

Anje Goigjes

14-03-1685 Jan Alberts

Breghje Jansen

12-04-1685 Jan Berents

Gebke Jacobs

03-05-1685 Derck Jansen

Fennetien Jansen

17-05-1685 Peter Frericks

Trijnje Abels

29-11-1685 Bartelt Berents

Harmtien Roelefs

26-12-1685 Klaes Ekkes

Corneliske Writzers

26-12-1685 Mindelt Hindricks

Dewerke Abels

13-06-1686 Friederich Udelrich Borger, pastor tot Finsterwold

Jr: Elisebeth Eisleben

16-05-1687 Jan Wijrts

Elske Jeltes

16-10-1687 Jan Allerts

Peterke Meijnderts

11-11-1688 Peter Everts

Anje Claessen

20-01-1689 Claes Jurrijens

Garmtien Jacobs

22-03-1689 Hindrick Rinnes

Tiaeckjen Eisses

07-04-1689 Eilert Hildebrants

Jantien Dercks

28-07-1689 Peter Meertens

Grietien Douwes

13-10-1689 Mencke Claessen

Peterke Meijnderts

11-05-1690 Evert Jacobs

Grietien Claessen

22-06-1690 Jargh Peters

Renske Heertiens

02-08-1691 Peter Thomas

Trijne Hermens, wd Harmen Jeltes

??-03-1691 Awtie(?) Gijses

Martien Jans, wd Jacob Jacobs

24-05-1691 Eijllert Hillebrandts

Hilletien Gerrits

25-10-1691 Jan Heerts

Eelje Does

20-12-1691 Joost Rhodius

Aeltien Jans

21-02-1692 Hindrick Jacobs

Engeltien Geerts

28-03-1692 Meerten Jeltes

Grietien Claessen

01-05-1692 Tiaert Jans

Geeske Meijnts

24-07-1692 Tiapke Wijrts

Jantien Jacobs

31-07-1692 Claes Krijns

Anje Peters

15-01-1693 Rickert Jansen

Anje Hindrix

23-04-1693 Alje Alderts

Maicke Simons

25-03-1694 Berent Dercks

Tetje Geerts

27-01-1695 Pouwel Fransen

Peterke Meijnderts, wd Menke Claessen

21-04-1695 Jan Derks, van Obergum

Lijsebeth Jurjens, van Wi

16-06-1695 Jacob Hansen, van Wi

Evertjen Hindriks, van Wetzinge

30-09-1695 Hans Claessen, van Billingweer

Jantjen Onnes, van Wi

24-11-1695 Luitjen Jansen, van Aduwert

Tetje Geerts, van Wi

12-01-1696 Sibrant Harckes, van Middelstum

Elisabeth Jacobs, van Wi

26-01-1696 Claas Jurjens, van Wi

Teetje Egberts, van Onderdendam

16-03-1696 Rijcke Hindriks Eeckers, van Bierte uit het land van Kleef

Hindrikjen Jansen, van Baffloo

24-05-1696 Jan Cornelis, van Wi

Aucke Reinders, van Aduwert

07-06-1696 Allert Ennes, van Wi

Corneliske Olchers, van Zuithorm

19-07-1696 Jan Willems, Colector van Wi & Obergum

Aafke Jannis Baas, van Obergum

02-08-1696 Tiapke Wijrts, van Wi

Auke Siwerts, van Hornhuisen

01-11-1696 Harmen Alders, van Esinge

Grietjen Cornelis, wd Jurjen Warners, van Wi

29-11-1696 Sicco Homan, van d'Hoornsche dijk

Eltjen Reintjes Rijckerda, wd Jacob Pieters d'Gaande, v.Wi

26-12-1696 Writzer Jansen, van Warffum

Geertjen Everts, van Wi

28-02-1697 Hans Berents

Tiaakjen Eijsses

28-02-1697 Cornelis Eijsses

Anje Freriks

16-05-1697 Frerik Janssen

Aafke Claassen, van Wetsinge

30-05-1697 Pieter Ennes

Aijlke Cornelis

20-06-1697 Claas Jurjens

Grietje Hindrix Captein...

06-03-1698 Jan Hindrix

Aaltjen Derks

04-12-1698 Gerrit Jurjens

Aaltjen Derks

05-11-1699 Harmen Onnes

Jantjen Folckers, wd Hindrik Balsters

19-11-1699 Harmen Lucas

Aeltjen Hindricks

07-01-1700 Derck Luitjens

Geeske Meints

21-01-1700 Geert Hindrix

Grietje Sibelts

22-09-1700 Lammert Stevens

Annigjen Willems

29-12-1700 Jan Wessels

Pieterke Meinderts

25-05-1701 Jan Claessen

Stijnje Jansen

25-09-1701 Geert Geerts, van Linswegen

Hilje Lammerts, van Houwerzijl

11-12-1701 Tonnis Peters

Jetske Thomas

??-05-1702 Jan Claessen

Anje Claessen

16-03-1703 Frerick Julles

Renske Heertjens, wd Jarch Peters

??-??-1703 Peter Heerts

Trijnje Lippes

24-06-1703 Eijbe Pauwels

Geertruit Claessen

??-11-1703 Peter Peters

Trijnje Hindrix

04-05-1704 Krijn Harms

Albertjen Stevens

18-05-1704 Eijsse Rengers

Trijnje Claassen

15-06-1704 Harmen Lucas

Grietje Jacobs

15-02-1705 Sicco Homan

Niesina Elisabeth Trebben

27-02-1705 Harmen Simons

Trijnje Jansen

10-04-1705 Jan Claessen

Reijna Jaeckels

19-04-1705 Jan Frericks

Louke Claessen

15-11-1705 Jacob Jansen

Aaltjen Dercks

??-02-1706 Jelte Meertens

Eelje Claessen

26-02-1706 Jan Wijrts

Anje Goossens

??-07-1706 Gerrit Warners

Geertjen Geerts

15-08-1706 Gerrit Uges

Martjen Peters

17-10-1706 Luitjen Jansen

Anneke Balsters

02-10-1707 Peter Jannis

Maria Berents

13-11-1707 Derck Ebels

Hilje Hindrix

16-03-1708 Adrianus Niclaessen

Corneliske Sickes

03-06-1708 Cornelis Everts

Martjen Jansen

10-06-1708 Luitjen Hindricks

Reinderke Alderts

04-11-1708 Harmen Lucas

Anje Meertens

14-07-1709 Hindrick Jacobs

Meenje Claessen

01-12-1709 Broer Tieerts

Lijsbeth Alberts

05-01-1710 Abel Hindrix

Lammigjen Aljes

21-04-1710 Gerrit Jans

Hilje Rengers

25-05-1710 Jacob Dercks

Trijnje Jansen

27-07-1710 Krijn Jansen

Lijsbeth Tiapkes

16-11-1710 Jan Elingh

Wobge Jansen

13-03-1711 Derck Jansen

Geertruid Luitjens, wd Claas Everts

15-03-1711 Joachum Ebels

Trijntjen Reinjes

27-03-1711 Abel Dercks

Welmtje Harmens

01-11-1711 Berent Isebrants

Eelje Jans

20-12-1711 Jan Claassen

Reijna Ennes

26-12-1711 Writzer Bouwes

Anje Berents

06-11-1712 Pieter Tiapkes

Derkjen Pieters

27-11-1712 Pieter Heeres

Renske Jansen

08-04-1714 Pieter Krijns

Hilje Claessen

22-07-1714 Abel Derks, Mr: smit

Aagtje Luitjens, cop Obergum

19-05-1715 Jan Freriks

Aafke Drewes

01-09-1715 Jan Hindriks

Jantjen Derks

23-02-1716 Krijn Harms

Geertjen Roeckes

05-04-1716 Ottho Philip

Martha Wuist, wd Harmannus Huishoff

05-04-1716 Roeleff Arents

Hijcke Luirts Doornbosch

17-05-1716 Pieter Jacobs

Grietje Rickerts

24-05-1716 Krijn Jansen

Trijnje Roelefs

02-08-1716 Writzer Heertjes

Metje Gerrits

01-11-1716 Steffen Jurjens

Imke Claessen

08-11-1716 Jacob Jansen

Trijnje Everts

29-11-1716 Gerrit Gerrits

Lijsbeth Alberts, wd Broer Tieerts

06-12-1716 Pieter Jarghs

Lijsbeth Hindricks

26-02-1717 Frerick Jans

Geertruid Pauwels

11-04-1717 Bene Claessen

Nieske Douwes

06-05-1717 Thomas Pieters

Janneke Jans

07-11-1717 Jacob Claessen

Geertruid Jansen

14-11-1717 Christiaen Hindricks

Geertjen Pieters

21-11-1717 Jan Wijnandt

Elje Melles

03-04-1718 Ecco Duirts

Maijcke Aijelts Formier, wd Claas Jacobs, cop Obergum

01-05-1718 Eijlcke Thomas

Teetje Egberts, wd Claas Jurjens Cluisman

22-05-1718 Cornelis Gerrits

Aaltjen Sickes

01-06-1718 Jelte Luitjens, van Wi

Aeltjen Jansen, van Emmelkamp

09-10-1718 Claas Jurjens Jonas, van Wi

Grietje Pieters, van Warfhuisen

29-01-1719 Hindrick Hamhuis, chirurgus, van Groningen

Foske Jansen, van Wi

24-02-1719 Hindrick Wiffens, van Wi

Krijnje Cornelis, wd Willem Claessen, van Bellingweer

02-04-1719 Simen Roelefs

Nanje Jans, wd Aijcke Claessen

14-05-1719 Krijn Jans

Berentje Berents

05-11-1719 Luitjen Sickes

Corneliske Sickes, wd Adriaen Niclaessen

07-07-1720 Jacob Aljes

Grietje Hindricks

09-02-1721 Eijsse Jansen

Anje Abels, wd Cornelis Freriks

22-05-1721 Pieter Jacobs

Hindrickjen Jacobs

??-??-1721 Peter Geerts

Trijnje Hindricks

12-07-1722 Krijn Jans

Froucke Harms

17-01-1723 Jan Wijrts

Anje Peters, wd Claas Jacobs, beijde van Wi

04-04-1723 Jan Hindricks

Anje Frericks, wd Cornelis Eijsses

04-04-1723 Steffen Peters

Aaltjen Cornelis

22-08-1723 Remge Jans

Jantjen Luitjens

10-02-1726 Antonius Hoexum, van Mensingeweer

cop Antje Warendorps, van Wi

16-06-1726 Jan Luitjens

cop Trijnje Jans

23-06-1726 Barelt Woldringh, eccl: Wins:

cop Abelia Hoising

10-08-1727 Abel Wijrzemaa

cop Margjen Bronnes Stenhuis

??-??-1728 Sirp Hoexum, van Mensingweer

Elisabeth Jacobs, van Schilligeham

??-11-1728 Steeven Lammerts, van Wi

Ariaantien Tierts

??-03-1729 Hindrik Jans, van de Legemieden

Anje Freriks, van Wi, wd Jan Hindriks

10-07-1729 de E: Harmen Alderts

cop Anje Pieters, beide een tijdlang alhijr woonagtig

10-07-1729 de E: Albert Harms, van Warfhuisen

afk Aafke Jarges, van Wi

25-09-1729 de E: Albert Willems

cop Berentie Geerts, alhijr beide woonagtig

09-10-1729 de E: Jan Luitjens, van Wi

cop Klaaske Klasen, van Bedum

06-11-1729 de E: Jakob Sickens, van Wi

cop Jantien Tammes, van Onderwijrum

04-12-1729 De E: Koert Jurjens, van Wi

cop Geeske Jans, van Warfhuisen

12-02-1730 De EErw: T.Blanckstein, pastor tot Wi

cop de Deugtrijke jd Trijntie Pieters Costers, van Uithuisen

26-03-1730 Sijrt Joesten

afk Cornelsien Heertjens, beide van Hornhuisen

11-06-1730 Eise Rengers

Trijnie Pauls, beide van Wi

02-07-1730 de E: Pieter Allerts, van Wi

afk Geeske Roelfs, van Mensingweer

30-07-1730 de E: Derk Jurjens, woonagtig op de Winsumer Meden

afk Hilje Jakobs, van Stitswert

13-08-1730 Pieter Jans Golthoren, van Uithuijsen

afk Anje Jans Boor, beide alhijr woonagtig

22-10-1730 Jannes Bolwijn

afk Lijsbet Arents, van Baflo

24-12-1730 de E: Pieter Jakobs, stelmaker tot Obergum

afk Grietie Pieters, wd Klaas Jurjens, woonagtig tot Wi

25-03-1731 de E: Harmannus Averes

afk Maria Schatens, beide van Wi

26-08-1731 de E: Wilhelmus Hindrixs, van Obergom

afk Martien Klasen Kluisman, tot Wi

26-08-1731 de E: Writser Jans

afk Itie Roelfs, beide van Wi

09-09-1731 de E: Meindert Eltjes, tot Obergum

afk Cristina Hardenbarg, wd Geert Hindrix, tot Wi

30-09-1731 de E: Willem Jakobs, van Wetsinge

afk Hindrikjen Jans, van Wi

27-01-1732 de E: Geert Jakobs, van Warfum

afk Bregtie Willems, van Sauwert

06-04-1732 de E: Harm Alders

afk Martjen Eenjes, beide alhijr woonagtig

20-04-1732 de E: Cornelis Julles

afk Itien Tammens, beide een tijtlang alhijr woonagtig

20-04-1732 Claas Menkes, tot Wi

Lubge Sijbolts, jd van Oostum

18-05-1732 Onne Jans, van Maarhuisen

afk Itien Tomas, alhijr woonagtig

06-07-1732 de E: Pier Jakobs, van Woudsent

afk Martjen Leuies, van Rasquert

06-07-1732 Willem Alberts, van Leens

Grietie Luies, van Wi, tot Arnsum(?)

05-10-1732 de E: Onne Geerts, van Wi

afk Ebge Jans, van Leens

23-09-1732 de E: Jakob Boeles, op 't Winsumer Uiterdijk

afk Froucke Melles, van Cantes

17-05-1733 de E: Harmen Peters, van Garwert

afk Cornelske Heertjes, wd Sijrt Joesten, alhijr woonagtig

19-07-1733 de E: Jannes Boldewijn, van Wi

afk Stijntjen Hijbels, van Uithuisen

23-08-1733 de E: Boele Jans, van Usquert

afk Wobke Jeltes, van Wi

20-09-1733 de E: Willem Jans, uit Luininge in het Munstersche gelegen

afk Elske Harmens, tot Wi, ' Beide Papisten '

18-10-1733 de E: Klaas Eppes, van Sint Annen

afk Grietje Roelfs, alhijr woonagtig

18-10-1733 Thee Geerts, van Appingadam

Jantjen Abels, van Wi

08-11-1733 de E: Jakob Peters de Gaande, van Obergum

afk Maria Peters, van Hornhuisen

22-11-1733 de E: Willem Jans

afk Wemeltje Regniers, beide van Wi

28-11-1733 de E: Remge Roelfs, van Woltersum

afk Jantjen Andries, van Obergum

06-12-1733 de E: Jan Jansen Woltman, van Wi

afk Hillegien Jans, van Groningen

27-12-1733 de E: Jan Derks, van Niehove

afk Grietje Arijs, van Schouwerzijl

10-01-1734 Volkert Harmens, op de Bree

afk Jantjen Krijns, van Wi

17-01-1734 Klaas Hindricks, in de Raken behorende onder Garwert

afk Hijke Luirts Dorenbosch, wd Roelf Arents, tot Wi

7-02-1734 de E: Peter Thobias, van Warfhuisen

afk Grietje Jakobs, uit Schilligeham

14-03-1734 de E: Hidde Jans, van Bedum

afk Dieuwertje Peters, van Wi

14-03-1734 Albert Klasen, uit Schilligeham

Trijnje Jans, van Huisinge

16-05-1734 de E: Jakob Willems, van Huisinge

afk Anje Luies, van Wi

06-06-1734 Jan Leues, van Wi

afk Trijnje Freriks, van Leens

01-08-1734 Claas Meertens, van Wi

afk Grietie Roelfs, van Wi

10-10-1734 Claas Adriaans, van Wi

afk Lummegien Prins, van Groningen

24-10-1734 Meerten Eises, van Esinge

afk Martjen Cornelis, van Wi

02-01-1735 onsen schoolmeester Popko Swaagman

afk Trijnje Joesten, van Obergum

27-03-1735 Lauwe Klasen, van Mollenhuisen

afk Helena Titja Trebben, van Wi

27-03-1735 Egbert Klasen Kluisman, van Wi

Anje Aljes, tot Obergum

03-04-1735 Peter Alders, van Feerwert

afk Grietje Gerrijts, van Wi

03-07-1735 de E: Roelef Tiddens, van Groningen

afk Trijntien Torringa, wd Zuiderhof, alhijr woonagtig

24-07-1735 Harmen Alders, van Wi

afk Grietie Peters, van Rottum

04-09-1735 Harm Berents

afk Regina Harms, beide alhijr woonagtig 'en papisten'

02-10-1735 Albert Jans, van Wetzinge

afk Aafke Jakobs, tot Wi woonagtig

27-11-1735 Mr: Jan Cappert knoopmaker, alhijr

afk Grietie Ariaans, van Garwert

18-12-1735 de E: Gerrijt Gerrijts kleermaker

afk Lubge Wijrts, wd Dreuws Peters, beide alhijr woonagtig

08-04-1736 Klaas Egberts, tot Wi

afk Trijnje Jans, van Eenrum

14-10-1736 Tobias Willems

afk Maria Claassen, wd Jan Hindrix, beide alhijr woonagtig

04-11-1736 Jan Geerts, van Obergum

afk Jakoba Groenewout, van Wi

07-07-1737 Geert Onnes, van Schilligeham

afk Hindrikjen Peters, van Eenrum

11-08-1737 Harmannus Wetes, van Wi

afk Jantjen Alberts Scholtens

22-09-1737 Derk Mentjes, van Peterbuiren

afk Martjen Jans, van Eenrum, beide alhijr woonagtig

29-09-1737 Bene Klaassen, Backer tot Wi

afk Anje Jans, van Appingadam, een tijtlang alhijr woonagtig

13-10-1737 Popke Heerties, van Wi

afk Renske Classens, van de Leek

20-10-1737 Albert Lammers

afk Geertien Jans, beid alhijr woonagtig

10-11-1737 Koert Jurjens, tot Wi

afk Aaltje Sickes, van Bellingeweer

25-05-1738 Eilke Willems

afk Cornelske Geerts, beide alhijr

12-10-1738 Frebes Geltes, van Bedum

afk Geeske Sijbes, uit Oostfrieslant, een tijtlang alhijr woon.

12-10-1738 Jan Sijmons, van Loppersum

afk Cornelske Broers, alhijr

26-10-1738 Willem Harms, van Obergum

afk Lijsbet Roelfs, alhijr

07-12-1738 Peter Freriks, tot Leens

afk Trijnie Leues, van Wi

25-01-1739 Hindrik Jakobs, van Wi

afk Aaltien Jelles, van Houwerzijl

10-05-1739 Zijger Cornelis

afk Engel Wijbrants, alhijr tot Wi

10-05-1739 Harm Remmerts

afk Annegien Arents, beide alhijr woonagtig

08-11-1739 Thomas Jans, van Groningen

afk Grietie Reinders, alhijr woon., geboortig van Cropswolde

13-03-1740 Jan Jacobs Tempel, alhijr

afk Cornelske Reerts, tot Garwert

24-04-1740 Peter Harms, van Warfhuisen

afk Jantien Jans, van Onderwijrum

08-05-1740 Claas Menkes

afk Anje Popkens, beide alhijr woonagtig

28-08-1740 Peter Jans, in Schilligeham

afk Anje Willems, tot Garnwert

11-09-1740 Cornelis Berents, van het Hogesant

afk Hilje Freriks, alhijr

09-10-1740 Sicce Adriaans

afk Maria Classen, wd Tobias Willems

03-10-1740 Klaas Egberts, van Roon

afk Anje Abels, van Wi

12-02-1741 Tieert Jeltes

afk Jakoba Groenewouw, van Obergum

12-03-1741 Wolter Aljes, van het Zant

afk Auke Jakobs, uit Schilligeham

09-04-1741 Peter Krijns

afk Etjen Hofs, beide alhijr woonagtig

25-06-1741 Peter Eppes, van Theum

afk Loeke Classen, van Wi

14-01-1742 Eltje Jans, in Schilligeham

afk Stijnie Peters, tot Obergum

11-02-1742 Harm Claassen, van Wi

afk Ebge Jans, van Maarhuisen

11-02-1742 Gerrijt Writsers

afk Frouke Harms, beide van Wi

04-03-1742 Cornelis Tietzes, van Mackum

afk Trijntien Abels, van Wi

11-03-1742 schipper Steven Willems, van Wi

afk Reenje Derks, van Obergum

11-03-1742 Claas Sijgers, van 't Nielant

afk Renske Berents, van Wi

18-03-1742 Tamme Jans, van Leens

afk Trijntie Tjaarts, tot Wi

25-03-1742 Ejse Wolters, van Uithuister Meeden

afk Frouke Regniers, van Wi

22-04-1742 Popke Jans, van Middelstom

afk Trijnie Lammerts, van Wi

20-05-1742 Meerten Eises, bij het Calkwerk

afk Aafke Luitiens, tot Wi

08-07-1742 Peter Broers, van Wi

afk Rienke Broers, van Eenrum

14-10-1742 Jan Jans, van Billingeweer

afk Anje Peters, van Eenrum

14-10-1742 Albert Jakobs,tot Obergum

Jantien Tammes, tot Wi, wd Jakob Sickes

21-10-1742 Roelf Regneers

afk Aagtie Jans, beide alhijr woonagtig

02-12-1742 de E: Peter Jans, in Schilligeham

afk Aaltjen Harms, van Feerwert

29-04-1743 Harm Jans Banninck, van Wi

afk Grietie Cornelis, van Loppersum

12-05-1743 Klaas Claassen, van Teesinge

afk Geertruit Roelfs, van Wi

12-05-1743 Olgert Alders, van Wi

afk Martien Hillebrants, van Maarhuisen

12-05-1743 Cornelis Geerts, van Garnwert

Aaltjen Jakobs Tempel

26-05-1743 Albert Claassen, van Obergum

afk Trijnje Jans, van Wi

09-06-1743 Sirp Hoexema, van Obergum

afk Cristina Hardenberg, van Obergum

13-10-1743 de E: Lubbert Fockes, van Wi

afk Eilke Cornelis, van Obergum

01-12-1743 de E: Raan Hindriks, van Wetzinge

afk Anje Jakobs, van Wi

23-02-1744 de E: Willem Alberts, van Leens

afk Eetje Claassen, van Wi

23-02-1744 Jan Claassen, van Wi

Tetje Broens, van Niehove

23-03-1744 Abel Jans, van Stitswert

afk Aafke Lammerts, van Eenrum

26-04-1744 Reenje Klaassen, van Rottum

afk Geertjen Reinders, van Esinge

27-09-1744 Jakob Rickers, van Aduwert

afk Maria Schuirman, alhijr

11-10-1744 Wijbrant Eilers, van Wijrum

afk Trijnie Jakobs, van Wi

22-11-1744 Tieert Ariaans, van Oostemhorn

afk Stijntje Jakobs, alhijr

27-12-1744 Ariaan Tieerts, van Appingadam

afk Antje Warendorp, alhijr

14-02-1745 Hindrik Jans

afk Martjen Jakobs, beide van Wi

28-03-1745 de E: Sicke Luitiens, van Wi

afk Grietje Jans, van Usquert

28-03-1745 Claas Teessen, van Eenrum

Atje Abels, van Wi, beide alhijr woonagtig

10-04-1745 Thomas Jakobs, alhijr

afk Aafke Kornelis, van Billingeweer

25-04-1745 Harm Krijns, van Wi

afk Aaltjen Bartols, van Middelstom

16-05-1745 Jan Sibbes, van Wi

afk Aaltjen Willems, van Wehee

19-09-1745 Gaajke Jans Paam, van Usquert

afk Cornelske Geerts, van Wi

27-10-1745 Luitjen Abels Smit

afk Peternelle Boldewijns, beide van Wi

19-12-1745 Geert Wildriks, van Wi

afk Geertjen Peters, van Peterburen

30-01-1746 Joest Jans, van Grijpskerk

afk Jantjen Dieters, van Wi

07-02-1746 Harm Peters, van Veendam

afk Grietie Leues, van Wi

27-02-1746 Jan Hindriks, van Warffum

afk Martjen Jans, tot Wi

03-04-1746 Wijrt Peters, van Wi

afk Hilje Rewers, van Garwert

10-04-1746 Abram Beckering, alhijr

afk Anneke Harmens, van Ulrum

17-04-1746 Focke Hiddes, van Cantes

afk Annegien Arents, alhijr

08-05-1746 Peter Dreuws, van Wi

afk Jantjen Melles, van Garnwert

09-10-1746 Derk Jakobs Tempel, alhijr

afk Trijntje Peters, van Sapmeer

04-12-1746 Hindrik Jans

afk Trijnie Geerts, beide alhijr

09-04-1747 Hindrik Antoni

afk Trijnie Jans, beide alhijr

29-04-1747 de E: Sijmon Leues, van Wi

afk Luidwe Arijs, van Baflo

29-04-1747 Peter Wildriks

afk Trijnie Jans, beide alhijr

21-05-1747 Jan Folkers, van Grote Garst

afk de E: Frederika Bazuin, van Wetzing

04-06-1747 Jan Willems Smit

afk Hilje Geerts, van Garwert

04-06-1747 Melgert Hindriks, van Wi

Janke Jakops, van Niezijl

15-10-1747 Jakobus Hindriks, van Wi

afk Leentien Sipkes, van Zuithorm

12-11-1747 Geert Albers, tot Warfhuisen

afk Geeske Harms, alh. woonagtig, dog van Zeugelen uit Westph.

18-02-1748 Eibenius Hoexuma, van Wi

afk Etje Boneschans, van de Boertange

12-05-1748 Derk Ebels, van Wi

afk Hindrike Jans, van Rasquert

19-05-1748 Sijger Derks, van Ezing

afk Trijnie Krijns, tot Wi

28-07-1748 Hindrik Harms, van Noorthorm

afk Fockeltie Sibbes, alhijr

15-09-1748 Peter Wolters, van Warfhuisen

afk Maria Hindriks, van Wi

27-10-1748 Hilbrant Sijmons, van Maarslag

afk de E: Grietie Alders, uit Schilligeham

23-02-1749 Klaas Jakobs, van Noordwolde

afk Imke Derks, van Stitswert

23-03-1749 Luitien Derks, van Obergum

afk Anje Peters, alhijr

06-04-1749 Regnier Hiddes, van Ranum

afk Geeske Jakobs, van hier

13-04-1749 Willem Jans, van Oostum

afk Martien Jans, alhijr

27-04-1749 Jan Geerts, van Wi

afk Grietie Tomas, van Ranum

07-09-1749 Derk Freriks, van Warfhuisen

afk Jantjen Cornelis, van Wi

12-10-1749 Cornelis Tonnijs, van Wetzinge

afk Trijntie Gerrijts, van Baflo

12-10-1749 Jan Jans, van Wi

Grietie Wolters, van Sauwert

19-10-1749 Jan Wichers, van Sauwert

afk Trijnie Jans, van Bellingeweer

19-10-1749 Klaas Jans Pot, van Obergum

Trijnie Benes, tot Wi

01-11-1749 Peter Jans

afk Anje Derks, beide in Schilligeham

09-11-1749 Benjamin Jan Wijnstok

afk Martien Crijns, beide alhijr woonagtig

14-12-1749 Jan Kerssens, van 't Eilant Schermonnekeoog

afk Grietie Mindels, van Zuithorm

15-03-1750 Conraat Jans

afk Trijnje Jans, beide alhijr woonagtig

22-03-1750 Gerhard Martens, van Leer

afk Stijnje Jakobs, van Wi

05-04-1750 Willem Cornelis, van Obergum

afk Annegien Ottes, alhijr

19-04-1750 Hindrik Jans, van Bellingeweer

afk Hindrikjen Arien, van Vierhuisen, een tijtlang alhijr woon.

03-05-1750 Reuwke Hindrixs, van Noorthorm

afk Renske Wijpkes, van Schouwerzijl

??-??-1750 Peter Jakobs, van Fransum

afk Martjen Hillebrants, een tijtlang alhijr woonagtig

05-07-1750 Hindrik Antoni, van Obergum

afk Trijntie Jakobs, een tijtlang alhijr woonagtig

22-11-1750 Reinder Geerts, van Garwert

afk Antje Remges, tot Wi