BRON: Wetsinge, DTBL NH, T:1661-1684, 1705-1750 WET01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
S = Sauwert
W = Wetzinga, later Wetsinge
wd = weduwe/weduwnaar

 

03-11-1661 Krijn Aljes, van Sauwert

cop Geertruijd Janssen, van Winsum, att

08-12-1661 Hendrik Fokkes, van Sauwert

cop Marrijtje Claessen, van W

27-04-1662 Harmen Dreuws, jm

Marrijtjen Jansz, jd

27-04-1662 Jan Eijlkes, jm

Lijsbeth Emes, wd Harmen Mindels

04-10-1662 Enne Edses, jm van Peterburen, afk3 18-10, att naar P.

afk Jantjen Harkes, jd van W

??-??-1664 Evert Claessen, wd van W

Tjaerke Boeles, wd Cebe(?) Cornellis van Sauwert

??-??-1666 Wirk Cornelis, jm van Loppersum

Aeltjen Hindriks, wd Jan Claessen van W

24-03-1667 Jan Hindriks, jm van W

Foske Janssen, jd van Tinallinga

23-06-1667 Reijntjen Jansz, jm schoolmeester tot W

Grietjen Stevens, jd van Emmen

24-11-1667 Hindric Jacobs, jm van W

Lijsbeth Claessen, jd van Onderdendam

09-02-1668 Helpric Jansz

Itjen Jansz, jd van Garnuwert

17-10-1669 Onno Jacobs, van Oudenclooster

Hilje Hiddes, jd van Petersbuuren

10-04-1670 Derk Hindriks, van W

Sophia Claessen, jd van W

13-03-1670 Peter Claessen, van Souwert, att naar Souwert

afk Jantjen Jannes, van Suijdhorren

15-05-1670 Jan Claessen, van W, ruijter onder [etc] maijeur v.d.Wenge

Lammichjen Warners, jd, van Saxum:

29-05-1670 d'E: Rutger de Graaf, redger tot Souwert en W

cop de Deugdsame Grietjen Waldriks, wd Raeng Luijtjes

10-06-1670 Evert Claessen, van W

Coopjen Egberts, wd Garmt Haijes, van Oostwold

02-04-1671 Jan Willems

cop Mechteld Claessen, wd Bartold Ipes

16-04-1671 Harmen Dreeuws

Renske Jacobs, jd van den Andeel

??-??-1671 Wolter Janssen, van Eelde

Stijnje Janssen, jd van W

20-11-1672 Mecke Duerts, van Winsum

Grietje Janssen, wd Peter Claessen van W

??-07-1673 Jochim Claessen, jm van W

Lamme Janssen, van Nieuwkerk in 't Westerqu:

12-10-1673 Heijne Janssen, van St: Anna

Aetjen Freriks, jd van W

26-10-1673 Derk Eijlkes, van Garnwert

Wijke Freriks, van W

26-10-1673 Claes Jacobs, van W

Aeltjen Delis, van de Paddepoel

23-08-1674 Eijsse Jannes, van Souwert

Grietje Claessen, van Garnwert

13-04-1677 Claes Claessen, ruijter onder d'Heer majeur ende ritmr://

Wipke Nannings, jd van Sauwert // van de Wenge

17-04-1681 Albert Hindricks, jm van Suidbroeck, afk3 08-05

afk Trijnjen Jans, jd van W

08-05-1681 Heine Jansen, wd Aeltjen Frericks

Aeltjen Mennes, jd van Onderendam

26-02-1682 Jacob Jansen, van Westerembden, att

cop Sibrig Peters, van Bellingweer, att

26-03-1682 Willem Duirts

cop Jeltje Hindriks, att Hoornhuisen en Billingweer

11-06-1682 Bartelt Abels, van Westermee

cop Trinje Jans, wd Albert Hindriks van W

11-06-1682 Theodorus Wilman, pastor tot Wetzinga

cop Susanna Wiarda, van Collum

25-06-1682 Jan Willems, wd Eiske Krijns, van Garnwert,afk3 9-7,cop G.

afk Anje Sibbes, van Sauwert, woonende tot W

05-11-1682 Mekke Duirts, wd Grietje Jansen, van W

Marretje Jacobs, van Feerwert

28-10-1684 Jacob Jans, van Westerbroeck, jm

Marretijen Hindricks, van W

28-11-1684 Jan Abbringe, jm tot W

Grietijen Claessens, van Garnwerd, jd

12-07-1705 Jan Writzers, wd van Bellingeweer

cop Eeske Cornelis, wd Renger Hijles, van W

07-03-1706 Tonnis Roelefs, van Winsum, att

cop Anje Pieters,wd Claes Claessen v.Dixhorne, att Onder-Wijrum

06-02-1707 Jelte Pieters, jm van Noordwolde

cop Stijntien Harmens, jd

22-05-1707 Claes Roelefs

cop Martien Bruijns, beijde van Garnwert, att

20-11-1707 Geert Pieters

cop Trijnje Jans, jd, beijde van hijr

01-07-1708 Remme Alberts, van Garshuijsen, att

cop Sijecke Jans, wd Harmen Roelefs van Sauwert, att

11-11-1708 Hindrik Berents

cop Weemel Hindriks, beijde van Gerwert, att

16-12-1708 Allert Pieters, van Gerwert, att

cop Gijssel Gerrits, wd Reijner Jans

06-01-1709 Folkert Egbert, jm van Bellingeweer, att

cop Meenje Meertens, jd van Winsum

28-07-1709 Philip van Roode, uijt den Haegh, jm

cop Eelje Jans, att Sandweer

22-12-1709 Reeuwke Jans, jm van Garshuijsen

cop Erlant Jansen, wd Roelef Popkes

11-05-1710 Valk Pieters, jm van Sandeweer, att

cop Aeltien Claessen, van Maerhuijsen, att Obergum

14-05-1711 D:Henricus Eckens, pastor hijr ter plaetse

cop Gesina Bonencamp, wd Joh:Freder: Spruijte pred. van Ulrum

31-12-1713 Laurens Pieter, van Adorp

cop Geertruijd Hindricks, van Garnwert

22-07-1714 Jan Frericks, jm van den Hoorn, att Warfhuijsen

cop Anje Heijnes, jd

28-07-1715 Stoffer Berents, van Nijenhuijs

cop Anje Meertens, van Winsum, att

08-09-1715 Albert Wolters, van W

cop Bauwke Hindricks, van den Andeel

19-04-1716 Jan Claassen, van Sauwert

cop Bauwke Sasses, wd Claas Hindriks van W

19-10-1716 Simon Geerts, van Ganewert

cop Grietien Berents, wd Wolter Alberts

18-04-1717 Hendrik Harmens, van Noordwolde, att

cop Aaltjen Pieters

23-05-1717 Cornelis Gerrits, van Wierum

cop Meenje Meertens, wd Folkert Egberts van Winsum

13-08-1719 D: Sijwerdus Boelens, pastor hijr ter plaatse

cop Hillegonda Lingenhuis

27-06-1720 H.E.G.Heer Egbert Rengers, Heer van Farmsum, etc:

cop H.W.G.Juff. Margrieta Bawina Tiarda v.Starkenborg,Erfd[etc]

07-05-1721 Sebe Cornelis

cop Trijnje Gijses, van Suid en Noordwolde, att Adorp

22-06-1721 Albert Jans, van Wirdum, att Garmerwolde

cop Geeske Harms, wd te W

20-07-1721 de E: Ontfanger Leonard Huisinga

cop Maria Lingenhuis, beide van Groningen, att

25-04-1723 Garbrant Jakobs, van Stitswert

att Trijnje Gijzes, wd Sebe Cornelis, van W

06-02-1724 Joh: Bazuin, praedicant hier ter plaatze

cop Ebeltjen Willems

31-12-1724 Lambert Harmens, van Obergom

att Hilje Wolters, van W

20-05-1725 Jelte Meertens, van Winsum

cop Ettjen Hofs, van Maarslagt, att Bellingeweer(?)

01-07-1725 Jan Pauwels

cop Jantjen Bartelts, met een kint in den arm, beijde van W

14-01-1726 Geert Jannes Westerhoff, commis in de Boertange

att Harmina Middendorp, aldaar

20-01-1726 Peter Jakobs Havinga, van Bedum

att Breghtje Jakobs, van W

21-04-1726 Pieter Jarchs, van Winsum

cop Eeke Pieters, van Adorp, att

13-10-1726 Folkert Clasen, van Hinte

att Antje Izebrants, Pieter Jans te Garnwert

02-11-1726 Eijlert Freriks, van Wiefelstede

att Swaantje Jans, van Blijham

04-05-1727 Abel Tietes, van Obergom, att Winsum

cop Jantjen Runsing, van (Gronin)gen

08-06-1727 Jan Geerts, van W

cop Grietje Jans, van Bellingeweer, att

16-11-1727 Jannes Reinders, van Norden, att Onderwierum

cop Grietje Ates, van WesterDijkshorne, att

31-05-1733 Berent Swaegman, schoolmeester [volgens der selver berigt]

cop Geertruit Slootkamp

31-07-1735 Roelef Tiddens, van Groningen

cop Trijntien Torringa, wd pastoor Zuiderhof

21-05-1736 Jan Cornelis, van Noordijk

cop Gepke [G]eerts, van Wedda

24-11-1737 Roelof Jans, van Sleen

cop Haaske Simens, van W

17-05-1739 Cornellis Gerrijts, van Sauwert [eerste gecomb. met S.)

att Trijnje Lodewijks, van Esinge, att naar Esinge

13-09-1739 Eje Jans, van Niehove

cop W Antje Roelfs, van W

04-10-1739 Jan Lammers, van Onderwierum

cop W Anje Clasen, van Souwert

11-10-1739 Hindrik Lammers Rosevelt, van Rhone

cop W Trijnje Jeltes, van W

15-11-1739 Jan Eppes, van Souwert

cop S Renske Jacobs, ook van Souwert

07-02-1740 Egbert Tonnis, van Beilen

cop S Aaltjen Luitjes, wd Roelfs Jans, tot W

31-03-1740 Harm Cornellis, afk 12-03

cop S Trijnje Jans, wd Hindrik Luitjes, beijde van Sauwert

01-05-1740 Jan Arends, van W, afk 09-04

cop Welmt Jacobs, van Bellingeweer

15-05-1740 Harke Peters, van Sauwert, afk 11-04

cop Lijsebet Jans, van de Meden

15-05-1740 Meinert Harms, van W, afk 24-04

cop Anje Willems, van Hoog-kerke

03-09-1740 Tonnis Jans, tot Adorp

afk Frouke Peters, wd Derk Simenms, van Souwert, att naar Adorp

13-11-1740 Peter Sigers, van Souwert, afk 08-10

cop Greetje Berens, van Adorp

08-01-1741 Klaas Filippus, van Souwert, afk 24-12-1740

cop S Trijnje Roelfs, wd Eise Jacobs, ook van Souwerrt

19-03-1741 Jacob Sigers, van Souwert, met att naar elders

afk Anje Boukes, van Leens

19-03-1741 Luitjen Geerts, van Souwert, met att naar elders

afk Geeske Warners, van Menckeweer

07-05-1741 Peter Jeltes, wd van W en Souwert, afk 15-04

cop Jantjen Jacobs, van Groningen

07-05-1741 Hindrik Geerts, van Norch

cop Roelfjen Clasen, van Veendam, beiden gewoont Noordijk, att

08-10-1741 Bartelt Peters, van Rottum, afk 22-09

cop S Martjen Cornellis, wd Willem Abrams, van Souwert

03-12-1741 Hindrik Derx, van Souwert, afk 16-11

cop Bregtjen Berens, van Adorp

19-05-1742 Jan Harms, van Bedum

afk Anje Tonnis, van Souwert

26-05-1742 Hindrik Hijles, van Eendrum

afk Stijnje Clasen, van Souwert

15-04-1743 Claas Jans, van W, afk 23-03

cop Garmtjen Garms, van Onderdendam

20-12-1743 Raang Hindrix, van W, afk 30-11

cop Anje Jacobs, van Winsum

09-05-1744 Sicke Gaukes, van Leeg-kerke, met att weg gegaen

afk Anje Roelfs, van Souwert

27-06-1744 Claas Adrianij, van Cantes

afk Stijntje Jans, van W

18-07-1744 Ubel Jans, van Warffum, att 23-08

afk Anje Geerts, wd Pieter Jans te W

06-09-1744 Gerrit Geltes, van Eenrum, att naar E.

att Wipke Tjaerts, van Souwert

19-09-1744 Geert Pieters, van W, met att weggegaen

afk Grietje Aris, van Baflo

26-12-1744 Jurjen Wolthers, van Sauert, afk 04-12

cop Jantje Jans, van Emmelenkamp

21-02-1745 Steven Stevens(?), van Groningen, att

cop Trijntje Freriks, van Adorp, att

09-05-1745 Thomas Jacobs

cop Aafke Cornellis, att Winsum en Bellingeweer

13-11-1745 Dreeuws Jacobs, van Bellingeweer, att naar B. 28-11

afk Geertruit Jans, van Souwert

27-04-1746 Pieter Pieters, van Groningen, met att 09-05 weggegaen

afk Anje Jans, van W

05-06-1746 Pieter Simons, van Rasquert, afk 14-05

cop S Trijntje Jans, van W

05-10-1746 Johannes Sijlman, eccls: te W en S, v.Groningen, afk 14-9

cop W Metdina Siertsema, van de Beerta

01-01-1747 Jan Jacobs, van Bellingeweer, afk 17-12-1746

cop W Eeke Pieters, wd Pieter Jarchs

10-03-1747 Johan Christoffer Hempel, v.Dresden uit[etc],hovenier Borg

cop S Jantje Mensens Roseveld, van Noordtbroek, afk 05-02

17-03-1747 Harke Pieters, van Souwert, afk 25-02

cop W Grietjen Luitjens, wd Geert Klasens van W

16-04-1747 Berent Jans, van ten Bour, kuiper te Souwert, afk 24-03

cop S Anje Biwes, van Esinge

18-06-1747 Pieter Geerts, van Garnwert, afk 02-06

cop S Hijltje Jans, van Midwolda uit 't Oldampt

10-09-1747 Harm Berents, wever te Souwert, afk 26-08

cop S Anna Freriks, van Asschendorp

20-01-1748 Harm Hindriks, van Dalen, 04-02 att naar Groningen

afk Trijntje Hindriks, van Souwert

21-01-1748 Cornellis Jans, van Bedum, 12-02 att naar B.

afk Liefke Haijes, van Souwert

14-03-1749 Klaas Jacobs

cop Imke Derks, att Winsum

26-05-1749 Cornelijs Thijes, van Eendrum, bakker tot W, afk 26-04

cop Annegijn Berents, van Suitlaren

12-04-1750 Berent Willems

cop Renske Cornellis, att Eendrum

15-11-1750 Riendert Pieters, att naar Adorp, cop 15-11

att Jantjen Wilems