BRON: Westeremden, DTBL NH, T:1631-1750 WES01
HERKOMST: RA Groningen, microfiches, tot 1682 bewerkt door P. Ritsema
erna orgineel (ged. afschrift?), na 1731 fotocopie
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
C = Carspel
jd = jonge dochter
jm = jonge man
On = Onderw(ij)/ie)rum
wd = weduwe/weduwnaar
We = Wester-Embden

 

13-03-1631 Peter Alberts

cop Trijne Willems, wd Z. Willem Keteler

23-10-1631 Claes Willems

cop Eefrouwe Jacobs

12-06-1631 Popco Hoickes

cop Jantien Nombdes

22-07-1632 Derck Miccheels

Biwe Claesen

21-10-1632 Tiarck Peters, van 't Zant

Anne Tonnijs, van W

28-10-1632 Aleff Jansen, van Middelstum, att

cop Maria Jansen, van Stedum, att

25-08-1633 Reijnt Lubberts, van Uijthusen

Epke Vechters, van Woltersum

20-10-1633 Luijken Clasen

Aeltjen Aelffs

27-10-1633 Hindrick Goitiens

Weemele Roelffs

26-01-1634 Wigger Roelffs, van Middelstum

Trijntien Peters, van Loppersum

25-01-1635 Sijmen Jacobs, van Usquert

Lijsebet Wolters, van W

15-02-1635 Henricus Theodorici, pastor tot W

cop Hilleke Jansen, van Loppersum

26-04-1635 Evert Hindricks, van Loppersum

Arremke Tonnijs, van W

24-05-1635 Peter Harmens, van Beem

Elske Fransen, van W

30-08-1635 Willem Jacobs, van Eenerum

Jantien Krijns, van W

20-09-1635 Jan Cornellijs, van den Dam

Trijne Derx, van W

18-10-1635 Wolter Dos

Lamme Warners, van Cantes

25-10-1635 Jacob Jansen, van Noordtbroock

Claeske Jansen, van Steem

15-05-1636 Claes Melles, van Horehusen

Wieke Willems, van Cantes

31-07-1636 Claes Alberts, van W

Frouke Berents, van Onderdendam

16-10-1636 Bauke Peters, van Siddebuiren

Rene Tonnijs, van W

13-11-1636 Claes Peters, toe W

Geertien Peters, van Petersbuijren, wd Elle Hillebrants

20-11-1636 Jacob Jansen, won Ulrum

Hille Mewes, van W, ende niet gedoept sijnde

15-01-1637 Claes Wolters, van Enum

Trijntien Everts, van W

07-05-1637 Albert Jansen, van Nijehofster Uijterdijck

Hijcke Clasen, van Leechkerck, won W, niet gedoept sijnde

04-06-1637 Evert Peters, van W

Annechien F(P?)oppens, van Uijthusen

15-10-1637 Joannes Jansen

Lueckjen Jansen, van Steem, att

29-10-1637 Tije Jocchems, van Peterburen, att

Hille Stoffers, van W

18-03-1638 Valck Sickes, van Pieterburen

Hille Wolters, van W

10-03-1639 Luijtien Derx

Kornellijske Jocchems, [van Stitswert]

14-06-1640 Remmert Remmerts, backer

Hijcktien Jocchems, beide tot W

13-09-1640 Hindrick Jacobs, op 't Zandt

Trijne Gootjens, van W

18-10-1640 Reener Jebbes, van Sandweer

Martjen Peters, van W

08-11-1640 Jan Tonnijs, van W

Foeckele Willems, van Garnweert

20-06-1641 Nanninck G(?)ijses, van Holwijrde

Focktje Tonnijs, van W

04-07-1641 Hubert Tammens, van ten Buijr

Trijne Jansen, van Loppersum

13-03-1642 Tamme Fockens, van Midwolda

Trijntie Renses, van W

09-10-1642 Jacob Menckes, van W

Jantjen Jacobs, van Husinge

23-10-1642 Meerten Peters, van W

Hille Berents, van Westerwijtwert

26-12-1642 Sijrdt Jacobs, van 't Zandt, att

Dewer Wolters, van W

28-05-1643 Doe Jacobs, van W

Griete Hindrix, van Enum

12-11-1643 Krijn Lutiens, onse sarijs van de Scheemte

Sara Onnes, van W

13-10-1644 Bartelt Gerrijts

cop Etje Lules, van Loppersum

20-10-1644 Jan Clasen, van W

cop Anne Gabriels, van 't Wester-Nielandt

27-10-1644 Berent Geerts, van Uijthusen

cop Bouwe Lules, van W

08-06-1645 Remmert Remmerts, van W

Martien Eenjes, wd Jan Willems, tot Leermens

19-10-1645 Wijte Alberts, van Cantens

Engel Jansen, van W

08-03-1646 Hindrick Clasen, van Adorp

Martien Sieukes, wd Sal.Claes Peters, tot W

24-05-1646 Claes Lamberts, uijt d Rijpe, att

cop Bijwe Jurjens, van W

13-09-1646 Claes Lamberts, tot W

cop Aleijt Alles, van d'Aendeel, att

17-10-1647 Jacob Tjaerts, van Usquert, att

cop Trijne Jacobs, van Middelstum, att

12-12-1647 Cornellijs Hillebrants, van Middelstum, att

cop Anne Wolters, van W

11-06-1648 de E.Arent Broeils

de deugtsame jd Berentje Popkes, beide van W

23-07-1648 Willem Jansen, van W,

cop Dewer Jacobs, wd Adier Derx, op 't Zandt, att

01-07-1649 Jan Lamberts, van Wirdum, att

cop Griete Jansen, van W

30-09-1649 Thoems Willems, tot W

cop Imke Doeckes, van Leermens, att

23-12-1649 Claes Celijs, van Husinge

Beertje Ottes, wd Tonnijs Tonnijs, tot Uijthuijsen

03-02-1650 Hindrick Jurjens, van W

Teetje Tammes, van Warffum

21-04-1650 Steven Remmerts, van Loppersum

Swaentjen Jocchems, van Zee Rijp, doch wonende tot W

16-06-1650 Jan Jeltes, van Leens, att

cop Eltje Jacobs, van W

06-04-1651 Peter Roelffs, van Middelstum

Jantien Roelffs, van W

01-06-1651 de E. Derck Everts, tot W

de deugts. Sijpke Harmens, tot W

14-08-1653 Jannes Jansen, van Tenbuir

Gretien Wolters, van W

28-08-1653 Peter Jans, van Loppersum

Trijntien Remmers, van ...

05-03-1654 Hijlie Peters

Wijtie(?) Mennes, van Steem ende Middelstum

02-04-1654 Jan Jansen, van Loppersum

Geertien Wolters, van W

16-04-1654 Claes Simons

Barber Lippes, van Middelstum

02-07-1654 Jurrien Jacobs

Sara Onnes

09-07-1654 d'manhaften lieutenant Jan Huisman

cop de deugd. Claesien Terborchs, att van Groningen

23-07-1654 Jelmer Duirts

Anneke Cornellis

15-10-1654 Claes Claesen

Hille Does, van Loppersum

10-02-1655 Hindrick Claesen, van Enum

Jentien Crabbes

??-09-1655 Jan Engelberts

Rensche Frix, van Goddelinze

??-03-1656 Jan Berents

Fenne Geerts

13-04-1656 Oucke Jans, van W

Trijne Edens, van Loppersum

20-04-1656 Geert Geerts, van W

Eltien Geerts, van Groningen

20-04-1656 Jacob Willems, van W

Anna Allerts, van Steem

06-07-1656 Lubbertus Broeijls, tot W

Eelcke Haickens, uit het Oldampt

17-08-1656 Jan Mennes

Grete Alberts

24-08-1656 Harrem Jans

Aefke Tonnis

11-11-1656 Jan Jansen, van Loppersum

Remmerich Garrebrants

24-05-1657 Jan Harrems, van Scharmer

Bijwe Juriens, tot W

11-10-1657 Hindrick Geerts, van Groningen

Anne Peters, van Steem

08-11-1658 Tamme Gerrits, van 't Sant

Sibeltien Harmens

15-11-1658 Cornellis Jans

Griete Zelings [=Zallincks]

??-04-1658 Pouwel Everts, van Loppersum

Anne Jansen, van Tenbuir

01-08-1658 Peter Jurjens

Geeske Peters, van Steem

10-10-1658 Jan Clasen, tot Enum

Trijntien Mennes

17-10-1658 Jan Eijelers, van Lier

Cornellis Tonnis

07-11-1658 Jurjen Zertijn

Maria Rijckens, van Groningen

21-11-1658 Reintien Engelberts

Tette Peters

02-01-1659 Jan Claesen, mulder

Hille Jochems

09-01-1659 Albert Jans

Aeltien Peters, [van Huisinge]

06-02-1659 Peter Tomes

Freeh Schuirmans

13-02-1659 Eeuwe Luiles, van W

Anna Lubberts

01-05-1659 Roeleff Jansen

Anne Jansen

10-07-1659 Jan Allerts

Marretien Allerts

07-08-1659 Remmert Remmers

Claescke Hitjens, uit 't Middewolder Hammerick

02-10-1659 Peter Harrems, tot W

Stijne Garrebrants, van Farmsum

23-04-1660 Garremt Tijes

Betje Cornellis

17-06-1660 Tonnis Jansen, van Spijk

Teetjen Ipes

22-07-1660 den Erentf. Albert Giseberts Gassinck

cop juffr. Maria van Hoff, beide uit Groningen, att

19-08-1660 Hindrick Etskes, van Toornwert

Geertruit Peters, van Stedum

21-10-1660 Doct. Hermannus Wesselus Pompei

cop Gesina Gassinck, beide won binnen Groningen, att

09-12-1660 Cornellis Peters, van Middelstum

Trijntien Jacobs, van Zeerijp

26-05-1661 de E. Matthias Haijckens

Epjen Fockens, van Warffum

09-06-1661 Harrem Dercks

Froucke Geerts, van 't Zandt

28-07-1661 Jacob Crijns, van Steem

Eenje Luiles, van W

27-10-1661 Jan Peters, van W

Garscke Cornellis, van Uithuistermeden

14-02-1662 Neenge Gerrits, van 't Zandt

Teetien Elema, van Uithuisen

13-04-1662 Claes Eenies

Anne Cornellis

13-10-1662 de Erw. etc D: Pompejus Venhuisen, pastor tot Esinge

cop Tijscke Popckes

11-01-1663 Hindrick Claessen

Freeh Hindricks

17-05-1663 Hindrick Allerts, van Uithuistermeden

Gretjen Jansen

20-09-1663 Nombde Popckes

Lisebeth Halsema

15-11-1663 Hommo Wigboldi, van Winschoot

Sibelcke Harrems, op Wester Embder Voorwerck

28-02-1664 Derck Willems

Aeltien Tonnis, van Stedum

03-04-1664 Cornellis Alberts

Anneke Janssen, van Loppersum

24-04-1664 Jan Hindricks

Aegtie Rieners, van Stedum

08-05-1664 Hindrick Nannincks, van Catmis

Geertien Valcks

08-05-1664 Focko Claesen, van Stedum

Aefke Peters, van Petersbuiren

08-05-1664 Jacob Janssen

Deuwer Engelberts

07-05-1665 Egge Ipes, tot W

Anneke Jans, van Loppersum

07-06-1665 de E.E.Joncker [Jacob] Millinga

cop Juffer Clara Gruis, att.v

31-12-1665 Derck Hindrix

Anne Jans

14-01-1666 Derck Peters, van Loppersum

Aeffke Peters, van Stedum

25-02-1666 Eisse Hindrix, van Loppersum

Trijntien Jansen, tot W

18-03-1666 Jan Barelts, van Garmerwolde

Antie Luitiens, van Loppersum

23-04-1666 Jacob Writzers

Deeuwer Hindrix, beide tot W

27-05-1666 Jacob Hindrix, van W

Trijnje Gaaljes, van Uithuizen

18-05-1669 Hindrick Jans

Aeltjen Claessen, van Woltersum

13-06-1669 Jan Wolters, schatbeurder

Anne Reners, uit Zeerijp

11-07-1669 de E.Commijs Albertus Suaverinck

Helena Wolphius, van Groningen

12-09-1669 Peter Jans

Grietjen Lammerts, van de Meeden

17-10-1669 Jacob Peters, van 't Zandt

Anne Frericks, van W

10-04-1670 Hindrick Does, van W

Sara Jochums, wd Jan Coppelman, van Delfzijl

08-05-1670 Jan Iles, van de Meden

Renske Jans, van W

16-10-1670 Albert Hindricks

Jantjen Roelfs, van Woltersum

23-10-1670 Waelke Cornellis

Anne Jacobs, van Westerwijtwert

13-11-1670 Laurens Hindricks

Grietje Claessen, van Woltersum

04-12-1670 Mr Thomas Willems

Evertjen [D-reg: Geertjen] Eisses, van Ten Buur

07-05-1671 Albert Peters, van Huisingh

Evrouw Valcks

12-06-1671 Jacob Jans, op Pinkstermaendagh

Grietje Jacobs, van Garsthuisen

02-07-1671 Waelke Cornelis

Bouwe Simons, van Winsum

02-07-1671 Albert Fockens, van Woltersum

Derckjen Tholes, van Loppersum

20-08-1671 Eppe Sierts, van Uithuisen

Trijne Rijpkes, van Toornwert

29-10-1671 Geert At(?)tes, van Loppersum

Anna Hindricks, van W

31-12-1671 Hindrick Dercks

Aefke Jurjens, van Husingh

05-05-1672 Cornelis Mennes

Ebeltjen Goossens, wd Abraham Hindricks, van Middelstum

30-06-1672 Waelke Cornelis

Peije Coerts, wd Ate Hindricks, tot Middelstum

07-07-1672 Baltus Mane

Abelken Hindricks, uit Zeerijp

03-11-1672 Hindrick Jans

Grietje Claessen, van het Tichelwerk Ten Post

06-11-1672 Jan Geerts

Trijne Peters, van Loppersum

05-01-1673 Jacob Jansen

Hilletjen Janssen, van Middelstum

06-03-1673 Willem Jans

Trijnje Geerts, van Zandeweer

10-09-1673 Jurjen Jacobs

Menstje Heinens, wd Simen Gijses, van Godlinse

01-10-1673 Peter Hindricks

Dewer Peters, van Westerwijtwert

05-10-1673 Jacob Claessen, van Teesingh

Aeltjen Janssen, van W

22-03-1674 Garbrant Tijes

Siert Everts, beide van W

25-03-1674 Jacob Jans

Fenne Geerts, wd Zal.Jan Berents, beide van W

03-05-1674 Roeckes Tjarcks, van de Meden

Trijnje Crijns, van W

27-05-1674 Sijpke Alberts, van Spijck

Jantjen Janssen, van Ten Bour

31-05-1674 Jan Valcks

Oucke Renjes, baide van W

23-08-1674 Harmen Gerlefs, van Wirdum

Grietje Jans, van W, wd Jan Lammerts

17-10-1674 Arent Roelfs

Bijwe Peters, van 't Zant

02-04-1675 Mr.Peter Wierts, molenaer van W

Martjen Abrahams, van Vierhuisen

11-04-1675 Otto Dercks, van 't Jamsweer

Lijsbet Luirts Halsuma, van W

11-04-1675 Willem Does, van W

Martjen Does, van Warffum

06-02-1676 Claes Jans, van Loppersum

Tetje Frericks, van Garsthuisen

16-04-1676 Arent Hindricks, van W

Aeltjen Berents, van Croddebuiren

28-05-1676 Doco Thomas

Nieske Eisses, van Zeerijp en Ten Bour

21-10-1677 Peter Jansen Coppelman, soldaat etc Delfzijl

Anje Does, van W

04-11-1677 Mr Hidde Hindricks

Anje Hindricks, van Zeerijp

10-03-1678 Onne Cleveringh

Stijntjen Luitjens, van Middelstum

03-11-1678 Lammert Claessen, van W

Anje Garbrants, van Garsthuisen

14-12-1679 Allert Sickens, van Woltersum

Peterke Hieckens, van Westerwijtwert

12-04-1680 Claes Jans

Foockel Cornelis, wd Harm Jans, van Cantes

23-05-1680 Geert Jans Bispinck, van Immesdetten in Westphalen

Martjen Peters, van W

31-05-1680 Hindrick Dercks

cop Anne Frericks, wd Frerick Eisses

03-07-1681 Drewes Annes, van Toornwert

Jantjen Jacobs, van Cloosterbuiren, beide Paeps

30-10-1681 Michiel Wibbes

Itjen Harmens, beide van Stedum

05-02-1682 Jacob Does, van W

Geeske Harmens, van Vreeren uit Westphalen

12-11-1682 Egbert Jurjens, van Tinaldingen

Trijnje Reners, wd Jan Peters, van W

??-12-1682 Tjapko Aijbes, van Uithuistermeden

Dietjen Claessen, van Zeerijp, beide Mennisten kinder

22-04-1683 Peter Mennes, van W

cop Martjen Alberts, wd Jan Allerts, tot W

24-06-1683 Iwe Luiles, op St.Jans dagh

cop Tette Peters, wd Reintjen Engberts, beide tot W won

09-12-1683 Jacob Hindricks, van W

cop Trijntjen Willems, van Leermens

06-04-1684 Derck Hindricks, van W

cop Geertruit Harmens, van Losdorp

20-04-1684 Hoicke Frericks, van Garshuisen

cop Martjen Peters, van W

21-09-1684 Albert Peters, coopman tot W

cop Jiltjen Doejes, wd Simon Everts, van Tolbert

19-10-1684 Geert Peters

cop Grietjen Geerts, van Zeerijp

31-05-1685 Garbrant Jans

cop Tetjen Abels Halsema, van Loppersum

14-06-1685 Jan Ebels, van Mithuisen

cop Aeltjen Jans, van W

28-06-1685 Claes Lammerts, van Middelstum

cop Geeske Willems, van Zeerijp, att

26-07-1685 Geert Jans Bispinck, van Immesdetten

cop Elske Harmens, van Vreeren, beide in Westphalen

19-10-1685 Albert Jans, van W

cop Anje Leeuws, van Winsum

17-01-1686 Sicke Valcks, van W

cop Dewerke Harmens Knol, van Usquert op Helwert

15-08-1686 Gerrit Tijes, van Midwolde of Leeck, att

cop , van Noortdijck

17-10-1686 Jan Kempes, van Husinga

cop Sickjen Hindricks, van W

03-04-1687 Edze Hindricks

cop Anje Ulferts, beide van W

10-04-1687 Meester Jan Sintjes, kleermaecker uit Appinga-Dam

cop Aeltjen Dercks, van W

08-05-1687 Marten Jans, uit het Stift van Bremen

cop Itjen Jans, van Westerwijtwert

05-06-1687 Antonius Jacobs, van Husinga, att

cop Anje Jansen, van Obergum, att

20-11-1687 Jan Reinders, van W

cop Jacobjen Jacobs, van Loppersum

29-04-1688 Peter Frericks

cop Peterke Claessen, van Usquert

29-04-1688 Otto Willems, van Loppersum

cop Jantjen Peters, van W

20-01-1689 Tobias Tonnis, van OnderWierum

cop Hindrickjen Hindricks, van Bedum

20-10-1689 Thomas Simons, smit tot Holwierda

cop Ida Jacobs, van W

03-11-1689 Engbert Jans, van W

cop Bouwcke Geerts, van 't Zandt

08-07-1690 Harm Peters

cop Trijnje Dercks, van WesterWijtwerd

19-10-1690 Remt Rieukes, van Garshuisen

cop Wibbe Jans, van W

19-10-1690 Peter Hindricks, van W

cop Dewer Jans, van de Meeden

01-02-1691 Reinder Jans, van W

cop Geeske Jans, van Loppersum

10-05-1691 Jacobus Havercamp, schoolmr. tot Stedum

cop Jantjen Lippes

14-02-1692 Allert Jans

cop Grietje Peeters, van Onderwierum

03-07-1692 Jacob Jans, van W

cop Itjen Havinghs, van Stedum

06-11-1692 Arent Berents, van W

cop Wendel Dercks, van Ten Bour

12-02-1693 Jacob Michiels, van Stitswert

cop Wiske Jans, van Enum

05-03-1693 Jacob Everts, van W

cop Derckjen Jans, wd Jan Berents, van Wester Wijtwert

12-11-1693 Engbert Reintjes, van W

cop Roelfke Peters, van Husinga

17-06-1694 Patroclus Edsema, schoolmr. tot W

cop Talje Willems Koornpoort, van Garshuisen

17-06-1694 Hindrick Dercks, van W

cop Dewerke Omges, van Bafloo

16-09-1694 Claes Reenjes, van Garshuisen

cop Anje Ulferts, wd Edse Hindricks, van W

10-02-1695 Doeije Jans, van Tolbert

cop Abelje Jans, van W

15-02-1695 Hindrick Hiddes, van W

cop Grietje Peters, van Wirdum, op Vrijdagh

08-03-1695 Menne Jans, van Enum

cop Grietje Dercks, van W

31-03-1695 Jarelt Mennes, van Enum

cop Stijne Luitjes, wd Onne Cleveringh

01-05-1695 Luirt Jans

cop Anje Waelkes, beide van W

20-10-1695 Simon Harms, van Loppersum, att

cop Jantjen Leughs, tot Middelstum, att

08-12-1695 Duirt Jelmers, van Warffum

cop Dewerke Roelfs, att.v Nijehoove, verlaten etc Albert Bruins

22-03-1696 Evert Jacobs, Diacon

cop Aeltjen Boelens, beide tot W

19-04-1696 Hindrick Jurjens

cop Jeltje Doeijes, wd Albert Peters, beide tot W

17-05-1696 Jacob Hindricks, van W

cop Martjen Peters, van Middelstum

25-05-1696 Menne Willems, van Zeerijp

cop Ebeltjen Peters, van W

01-06-1696 Harm Jans, van 't Ooster Nijlandt

cop Tietje Reintjes, van W

18-10-1696 Geert Willems, van Bedum

cop Geertruit Lammerts, van Middelstum

08-11-1696 Meester Arent Harmens, smidth tot W

cop Auke Jans, van Loppersum

22-11-1696 Thomas Peters, van W

cop Trijntjen Jacobs, van Ooster-Wijtwert

07-02-1697 Jan Jacobs, van ZuidtWolde

cop Grietjen Hillebrants, van Nijkerck, att.v Stedum en't Zandt

11-04-1697 Isbrant Hindricks

cop Aaltjen Berents, wd Arent Hindricks, beide won alhier

30-05-1697 Jacob Claessen

cop Anje Harms Knoll, wd Gerrit Dorenbusch, beide won alhier

17-10-1697 Salling Cornelis

cop Bouwke Cornelis, beide won alhier tot W

28-11-1697 Garbrant Peters, van W

cop Anje Sierts, van Middelstum

10-07-1698 Jan Willems, van Blijham

cop Grietje Jans, van Farmsum

02-10-1698 Jan Hindricks, att.v Oldezijll en Garshuisen

cop Anje Everts, wd Lammert Olcherts

16-10-1698 Peter Jacobs, van Hellum

cop Martjen Peters, van Enum

19-05-1699 Geert Jans, op Pinxter Maendagh

cop Roelfke Peters, wd Engbert Reintjes, beide hier won

10-02-1699 Doeij Jans, tot W

cop Trijntjen [Peters] Halsuma, van Stedum

07-04-1700 Derck Jans, schoemaecker, gebooren uit de Zee-Rijp

cop Imcke Thomas, gebooren en woonende tot W

26-05-1700 Hermannus Tentinck, uit Groningen, att

cop Martjen Jans, wd D.Johannes Veencamp etc, att.v Stedum

16-10-1701 Sibolt Dercks

cop Derckjen Jans, wd Jacob Everts

30-04-1702 Swijtert Harmens, van Dallum uit het C.Hesepe inWestphalen

cop Aeltjen Cornelis, van Stedum

01-10-1702 Ailt Addes, van Cantes

cop Aeltjen Claessen, wd Jan Leenderts, tot W

15-10-1702 Cornelis Waelkes, van W

cop Hilje Jans, van Middelstum

22-04-1703 Jelmer Eeuwes Dorenbos, van 't Zandt

cop Meiske Hommes, wd Jan Broeijls

03-06-1703 Vechter Sierts, van Stedum etc, att

cop Hilje Jans, van Bellingweer, att

04-11-1703 Derck Jacobs, van Husinga

cop Bijke Claessen, van W

11-11-1703 Harm Cornelis, van W

cop Aefke Havinghs, van Stedum

16-11-1704 Jan Claessen, van Loppersum

cop Grietje Cornelis, van Stedum

30-11-1704 Luirt Peters, van W

cop Heiltjen Fockes,v.Leesterhuis onder Woldendorp in't Oldampt

19-07-1705 Reender Haijes, van W

cop Aafke Jans, van Loppersum , etc dr Jan Bartels in de Seem

25-10-1705 Jacob Does

cop Grietje Peters, wd Hindrick Hiddes

08-08-1706 Jurjen Jurjens, Schoolmr. tot W

cop Hilje Jacobs, wd Mr.Reenje Harmens, oock alhier

15-05-1707 Garbrant Peters

cop Dewer Jans, wd Peter Hindricks, beide in W

21-08-1707 Jacob Harmens Knoll

cop Trijnje Claessen, wd Jacob Jans, beide in W

27-11-1707 Harmen Gerrits Dorenbusch, van W

cop Trijnje Jans, van Adorp

11-12-1707 Jacob Does, van W

cop Elske Jacobs, van Middelstum

11-11-1708 Claes Willems, van de Meeden

cop Hilje Crijns, tot W, wd Hidde Hillebrants

14-04-1709 Gerrit Jans, van W

cop Bouwcke Michiels, van Stedum

09-05-1709 Sijwert Sijrts, van Middelstum

cop Grietje Arents, van W

26-05-1709 Peter Cornelis, van Obergum

cop Geertjen Jans, van W

03-11-1709 Evert Peters, van W

cop Elske [Jacobs?] Peters, van Westerwijtwert

17-11-1709 Peter Hindricks Kurt, timmerman van Steem, att

cop Corneliske Abels, van Ten Bour, att

20-01-1710 Geert Harmens, van Dallem in Westphalen

cop Aefke Olchers, van Ten Post

21-09-1710 Meester Samuel Hillenius

cop Marijke Oostermans, att.v Loppersum

12-10-1710 Jacob Jans, van Westerbroeck [timmerman]

cop Elske Jans, van Eppenhuisen

03-05-1711 Berent Jans, van W

cop Martjen Menckes

22-05-1712 Crijn Onnes, van W

cop Grietje Jans, van Schiltwolde

12-11-1712 Peter Jacobs, mulder

cop Grietje Jans, beide tot W

12-11-1712 Frerik Crijns, van Husinga

cop Sickjen Arents, van W

12-11-1712 Cornelis Isbrants, van W

cop Aefke Doedes, van Husinga

02-04-1713 Roelf Wigboldts

cop Geeske Allerts, beide van W

07-05-1713 Egbert Claessen, schipper

cop Aefke Arents

07-05-1713 Claes Willems

cop Ida Mennes

18-06-1713 Hindrick Harmens, smitt

cop Mechteltje Dutmers, beide Papisten

30-07-1713 Jan Claessen, schoemaecker

cop Imke Thomas, wd Derck Jans, beide tot W

12-11-1713 Claes Fockes, van Godlinse

cop Aefke Sjabbes, van 't Zandt

17-12-1713 Ebel Peters, van Stedum

cop Anje Hiddes, van W

15-04-1714 Harmen Willems, schipper att van Westerwijtwerd

cop Rixtje Harmens, att.v Uithuisen

22-04-1714 Willem Claessen, backer

cop Lijsbet Jacobs, dr Kerckvooght Jacob Claessen, beide van W

27-05-1714 Derck Aelfs [D 1714, 23j., zn mennist Aelf Jans]

cop Aefke Arents, wd Egbert Claessen

09-12-1714 Jacob Jans, van WesterWijtwert, att

cop Anje Eisses, van Loppersum, att.v Stedum

15-03-1715 Julle Valcks, wd, op Vrijdagh

cop Anje Minnolts, wd, beide won Stedum etc, att

17-03-1715 Jan Valcks, van W [D:1714]

cop Anje Jans, van Middelstum

28-04-1715 Jan Hindricks, van Borger

cop Anje Claessen, van W

12-05-1715 Wolter Tobias

cop Trijntjen Rienders, att van Stedum etc

16-06-1715 Claes Allerts

cop Geertjen Claessen, att van Stedum

13-07-1715 Alje Lippes

cop Lamge Luilefs, att van Stedum

14-08-1715 Jacob Harmens, van Wirdum, een wd

cop Tietje Jans, van W, een vrijster

03-11-1715 Zijger Johannes

cop Aefke Jacobs, att van Stedum

26-01-1716 Lippe Doornbusch, van Doornwert

cop Anje Jacobs, dr van onse Ouderlinck Jacob Jans, van W

20-10-1716 Siboldt Roelfs, van Ophuisen in Oostfrieslandt

cop Eske Jacobs, wd Jacob Does, tot W

15-11-1716 Simon Dercks, van Warffum

cop Anje Peters, van W

15-05-1718 Frerik Martens, kleremaker tot W

cop Antie Jans, van Loppersum

22-05-1718 Remke Fockes, van Garshuisen

cop Aefke Jans, van W

19-06-1718 Allie Heres, van W

cop Gretie Jans, van Sandeweer

04-09-1718 Luitien Hermans, van de Mee

cop Jantie Jans, van W

27-11-1718 Claes Fockes, van Godlinse

cop Geeske Ockes, van Garshuisen

29-01-1719 Harrem Cornelijs, van W

cop Anje Jans, van Onderwirum

07-05-1719 Jan Philip, steenbreker

cop Hilliche van Bremen, att van Stedum

12-11-1719 Derck Geerds, van Middelstum

cop Tettie Willems, van Lerems

24-03-1720 Jurrien Onnes Clevering, van W

cop Aelke Muurbacks, van Saaxsumhuisen

29-03-1720 Berend Hindriks Eeckholt

cop Gretie Sonnevelts, beide uit de Graefschap van Tekelenborg

02-06-1720 Albartus Jans, van Middelstum

cop Anje Dercks, van W

13-04-1721 Siabbe Berens, van Appingedam

cop Elske Peters, van Westerwijtwerd

20-04-1721 Claes Jansen, van Loppersum

cop Trijntje Peters, tot Stedum

26-12-1721 Garremt Wolters

cop Geeske Hoikes, van W

04-01-1722 Lubbert Jans, van Loppersum

cop Aefke Does, van W

04-01-1722 Jan Jacobs, van W

cop Meenje Jacobs, van Loppersum

08-02-1722 Jan Tomas, van Usquerd

cop Martie Sijpkes, van W

19-04-1722 Derck Arens, van W

cop Deuwerke Siers, van Huisinge

03-05-1722 Popke Jans, uit de Zee-Rijp

cop Gretie Maurits, uit de Zee-Rijp

21-06-1722 Hindrick Peters, van W

cop Auke Arens, van W

21-06-1722 Derck Hindricks, van W

cop Ide Peters, van Westerwijtwerd

28-06-1722 Rienje Jans, van Loppersum

cop Trinje Jans, van W

19-07-1722 Focko Eeuwes, van W

cop Anje Jans, van Huisinga

09-08-1722 Jacob Rolfs, van W

cop Stijntie Eppes, van Wittewirum

07-02-1723 Lubbertus Felwerda

cop Geesjen Garments, att van Stedum

25-04-1723 Jan Antoni, van Sandweert

cop Trintie Reinjes, van W

23-05-1723 Harmen Harrems, van Farmsum

cop Martie Tonnis, van Juckwert, nu wonende te W

23-05-1723 Omge Hindricks, van W

cop Trinje Hindricks, van Wagenborgen

21-11-1723 Roelf Rolefs

cop Aeltie Peters, egteluiden

01-01-1724 Harrem Hindricks

cop Anje Dercks, egteluiden

20-02-1724 Eiso Jans

cop Martie Peters, egteluiden

19-11-1724 Albert Jans

cop Bouke Cornelis, egteluiden

??-??-1725 Focko Dercks

cop Anje Jans, egteluiden

10-05-1725 Writzer Euwes

cop Gretie Peters, egteluiden

30-09-1725 Luirt Luirs

cop Anje Jans, egteluiden

12-05-1726 Frik Hiddes, van W

cop Bieltjen Dercks, van Tjamsweer

22-09-1726 Freerk Jans, cop Huisinga

Grietie Jurjens, beide van W

02-02-1727 Klaes Jurjens, cop Garshuisen

Frouke Doijs, beide tot W

13-06-1727 Alle Klaassen, zn Klaas Jans, geb van Eenum, att v.Stedum

cop Martjen Alders, dr Aldert Jans, geb te W, Egteluiden

06-07-1727 Hero Aljes, zn Alje Heres, jm, geb te W, cop Bafloo

Itjen Jacobs, jd, geb Bafloo

31-08-1727 de E.Jurjen Harmens, jm van Farmsum, won destijds Middelst.

cop de E.Trijnje Roelfs, van W, Egteluiden

18-01-1728 Berend Freriks, jm, geb van Wirdum, Oostfriesland, etc

cop de E.Jantjen Peters, jd, dr Peter Tonnis mennist, geb won W

26-09-1728 de E.Jan Geerts, zn Geert Jans, jm van W, cop Huisinge26-09

de E.jd Wellemtje Jacobs, dr Jacob Roelfs van Middelstum

26-12-1728 de E.Pieter Roelfs, geb van W

cop de E.Auke Arends, wd Hindrik Peters, geb en won te W

01-05-1729 de E.Pieter Mennes, jm, geb uit Zeerijp, att

cop de E.Nanje Rienders, jd, geb alhier

13-11-1729 Hinderik Jans, van Garsthuisen

cop Jantien Hiddes, van W

19-11-1729 Harm Alders, van Oldenzijl

cop Geeske Alders, wd Roelef Wigbolts, van W

26-02-1730 de E.Hindrik Jans

cop de jd Trijnje Pieters, egteluiden, beide van W

10-09-1730 Gerrijt Luirts

cop Diewerke Jans, beide van W, etc

15-10-1730 Pieter Luirts, van W

cop Jantien Jans, van Tenbour, att

12-11-1730 Frerik Jans, van Westerwijtwert, att

cop Eelje Hindriks, van W

16-03-1731 De jm Willem Tonnijs, att van Eppinghuisen

cop D.jd Anje Jans, van W

01-04-1731 D'(E) Hindrik Jans, van W

cop Menje Remges, wd Pieter Claesen, att van Bedum

10-06-1731 De E.Cornellijs Doekes

cop Ritske Harms, wd Harm Willems

11-11-1731 de E.Jacob Tonnijs

cop Renske Jans, beide tot W won

31-05-1733 Henrikus Bouwkes, tot W

cop Jantien Arents

31-05-1733 Elte Jans, van Stedum

cop Abelje Tonnijs, van W

11-10-1733 Jan Roelfs

cop Anje Jans, beide tot W

07-03-1734 Writzer Euwes, van W

cop Trijntie Pieters, van Garrelsweer

14-03-1734 Cornellijs Isebrants

cop Elske Pieters, beide van W

14-06-1734 Eppe Joesten, van Garmerwolde

cop Trijnje Rienders, van W

24-04-1735 Berent Arents

cop Wibge Pauwels, beide van W

19-05-1735 Jacob Sijgers

cop Tietie Jacobs, beide att Stedum [predikant ziek]

22-05-1735 Ubbo Tiallinghs, van W

cop Bauwke Jans, van Wirdum, att

03-07-1735 Alje Heeres

cop Geeske Allerts, beide te W

03-02-1737 Thomas Hindriks

cop Aefke Willems

01-06-1737 Derk Jans

cop Greetjen

27-10-1737 Lui Aljes, van W

cop Neeske Harke, van Spijk

16-02-1738 Claas Jans

cop Geeske Heukens, beide van W

28-03-1738 Jan Mennes, van Olderom

cop Roelefijn Jans, van W

05-04-1738 Geert Jans

cop Trijnje Jacobs, beide van W

01-??-1738 Menke Berents

cop

07-09-1738 E:Mr:Harmen Peters, 'cop in de MennotenKerk'

E:Grietjen Peters, beide van W

19-03-1739 Hindrik Jacobs

cop Altjen Morbagschs, wd Jurjen Onnes, beide van W

15-03-1739 Jan Sijrs, van W

cop Ebelje Cornelius, van Leens

12-04-1739 Jan Crijns, van den Andel

cop Grietje Roelefs, van W

10-05-1739 Menne Peters, van W

cop Greetjen Eltjes, van W

06-03-1740 Peter Cornelis, van Stedum

cop Martjen Alders, wd Alle Clasen, van W

17-03-1740 Peter Cornelis Hein [in reg. ook bij 1741: Jantjen]

cop Antjen Clasen, [van Loppersum: 1741]

18-04-1740 Tomas Derks [ook bij 1741]

cop Ebeltje Jans, wd Jan Berents, te W

24-04-1740 Berent Jans, van W

cop Elizabet Jannes, van Oosternielant

23-03-1741 de E: Jan Alders, van W

cop Anje Jans, van Middelstum

16-07-1741 de E: Jan Cornelis, van W

cop Freeke Clasen, van Stedum

17-03-1741 Peter Fockes, van Godlinse

cop Aefke Sjabbes, van 't Zandt

18-10-1741 E: Jan Arijs

cop Elisabeth Booijes, beide van W

08-04-1742 de E: Cornelis Jans, van Stedum

cop Anje Jans, wd [doorgehaald: Jan Popkes]

08-04-1742 Harm Gerrijts

cop Abeltje Egberts, van Loppersum

29-04-1742 Jacob Peters, van W

cop Hendrijkjen Eppes, van Loppersum

03-07-1742 Hindrik Jans

cop Cieke Sijrts, beide van W

19-08-1742 Isebrand Eltjes

cop Trijnje Eijlts, wd Claas Jans, beide van W

??-??-1743 Wigbolt Roelefs

cop Nieske Thomas, van Stedum

14-06-1743 Lammert Hindrick

cop Stijnje Jans

29-03-1744 Focce Ewes

cop Geertjen Reeners

17-05-1744 Jacob Jans

cop Greetjen Egberts

14-??-1744 Omge Hindriks

cop Sikjen

27-09-1744 Evert Harms

cop Anje Popkens

08-10-1744 Frerik Peters

cop Remke

08-10-1744 Frerik Peters

cop Anje Roelefs

25-04-1745 Wrister Ewes

cop Jantjen Clasen

14-11-1745 Jan Thomas

cop Jantjen Jurjens

26-12-1745 Alje Aljes

cop Aefke Cnols

14-04-1746 Isebrand Cornelis

cop Swaanje Jans

26-12-1746 Jannes Hindriks

cop Tjelle Jans

23-04-1747 Wolter Garms

cop Stijnje Harms [doorgehaald: Garms]

12-11-1747 Claas Cnol

cop Maria Jacobs

18-11-1747 Aldert Barchuis

cop Trijnje Clasen

18-02-1748 Roelef Roelefs

cop Aeltjen Jans

22-04-1748 Eppe Sijmens

cop Aefke Eltjes, wd Rente Freriks

28-11-1748 Arent Derks

cop Frauke Roelfs

20-02-1749 Peter Luurs

cop An Geuwes

03-04-1749 Jan Roelefs

cop Trijnje Eijlts

27-04-1749 Jan Peters

cop Anje Berents

26-05-1749 Jacob Jans

cop Enje Enjes, van Cantes

02-11-1749 de Eerw: H:B:Kramer, predicant alhier, cop Zeerijp

Geerhardina Vijlants

09-11-1749 Peter Hindrik

cop Altjen Clasen

11-01-1750 Havingh Steenhuisen

cop Geertjen Sikkes