BRON: Westernieland en Saaxumhuizen, DTBL NH, T:1687-1750 WEN01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Sa = Saexumhu(ij)sen
wd = weduwe/weduwnaar
We = Wester(n)nijlandt

 

14-08-1687 Menne Luitjens

cop Jantjen Jans

14-08-1687 Siert Sijwkes

cop Trijne Wijpkes

18-09-1687 Jan Ennes, van t'We

cop Gretjen Geerts, van Warffum

25-09-1687 Hindrick Tonnijs

cop Foelke Thomas, att Bafflo en Uithuisen

25-09-1687 Derck Claesen, att Pieterburen

cop Hilje Willems, van Sa

23-10-1687 Gabriel Mennes, van t'We

cop Sa Jantjen Tomas, van Onderdendam

23-10-1687 Tonnijs Jacobs, vant We

Cornellijske Isebrants, van Rasquert

13-10-1687 Coert Simens, van Hamel

cop Brechtjen Nannes, van t'We

22-01-1688 Hermen Pieters

cop Trijnje Jansen

22-02-1689 Frerick Luckes, van Uithusen

afk Anne Jacobs, van Sa

10-04-1689 Hindrick Hijles, van t'We, afk 26-02

cop Jantjen Ulferts, van Eenrum

01-09-1689 Gerrijt Jurriens, van Warfhuisen

afk Cornelliske Jarges, van t'We

01-06-1690 Berent Claesen, van Cloosterbuiren, afk 07-05

cop Gretjen Geerts, wd Jan Ennens, in t'We

13-09-1690 De Eerb:Frerick Jacobs, van Sa

afk De Deugdtsame Anje Pieters, van Sa

16-11-1690 Claes Melles, naedat sij acht dagen van kinde bevallen was

cop We Trijnje Jansen, wd Jan Tjaerts, afk 12-10

26-11-1690 Roelef Valcks, cop

afk Hilje Clasen, wd Sicke Frerix

16-05-1691 Jan Tammes, van Sa, cop

afk de deugdsame Gretjen Gales, jonge dochter

05-07-1691 Derck Janssen, cop

afk Dieuwer Frerix, wd Wirrick Roekes, beijde int' We

24-11-1691 Jacob Egberts

cop Dieuwer Jansen, beijde in t' We

06-12-1691 Jacob Hovingh, coster en schoolmester tott Sa

cop We Trijnje Reukes, wd Jan Cornellijs

18-03-1692 Cornellijs Pieters, van Sa

cop We Ebelje Bojckemaes, van Vierhuisen

24-09-1692 Jan Jannes Hasekamp, van Eenrum, cop E.

afk Reinouw Jacobs, van Sa

18-09-1692 Jan Edzkes, van Suirdijck, cop

afk Hijme Ubbes, van t'We

30-10-1692 Frerick Jacobs, van t'We, cop We

afk Bijuke Eppes, van Leens

26-11-1692 Ebel Jans, van Pieterbuiren, cop P.

afk Jacobjen Wijpkes, van t'We

05-01-1693 Gaijke Cornellijs

cop Anje Arents, beijde att Pietersbuiren

12-03-1693 Abraham Wijpkes, cop

afk Martjen Jacobs, wd Egbert Jacobs, beijde van t'We

14-04-1693 Ubbe Ubbes, afk 19-03

cop Jantjen, wd Menne Luitjes

14-04-1693 Jacob Hermens

cop Eltjen Cornellijs, wd Jacob Popkes

07-05-1693 Albert Rickers, van Cantes, afk 14-04

cop Metjen Ajkes, wd Roelef Jansen, in t'Nieulandt

17-04-1693 Sijnke Onnes, van Cloosterbuiren, cop in den Andel

afk Anje Gerrijts, van t'We

11-06-1693 Onne Thomas, van Sa, afk 26-05

afk Aaltjen Allerts, jonge dochter van Vierhusen

04-06-1693 Willem Willems, van Eenrum

cop Sa Grietjen Jacobs, van Uithusen

24-06-1693 Pieter Folckerts, van Eenrum, cop E. 16-07

afk Aefke Frerix, van Sa

07-12-1693 Jacob Claesen, backer tott Leermens

afk Brechtjen Folckerts, stiefd.Derck Pieters en d.Hermtjen, We

27-08-1693 de Eerbaere Tjeert Wijrzema, op Zijlbrugge in t'We

afk de deugdsame Ailke Wijrzema, op den Ham, wd Abel Iuwema

15-10-1693 Geert Jannes, van Tinallingen, afk 29-09

cop Sa Barbar Jacobs, d. Jacob Hindrix en Renske van Sa

20-01-1694 Sijuwert Sijwkes

afk Geeske Michgeels, wd Jacob Gerrijts in den Andel

04-05-1694 Simon Rinnes, van Sa, cop Groningen 05-05

afk Eetjen Gerrijts, van Maerhuisen op Eernsthiem

24-09-1694 Jacob Siba, in Sa, afk 04-05

cop Enje Claesen, van Eenrum

09-12-1694 Jan Edzers, van Wehe

afk We Aefke Dreuws, van t'We

03-02-1695 Claes Harckes, van Uithuisermeden

afk Anne Mennes, van t'We

17-02-1695 Jan Does, van Ulrum

afk Aeltjen Cornellijs, van t'We

11-03-1695 Jan Cornellijs, van t'We

afk Bouke Jacobs, wd Jan Tijmens, op de Broecke tott Wierhusen

27-09-1695 Derck Jacobs, van Noordwolde, afk 27-08

cop We Jantjen Jansen, wd Ubbe Ubbes int'We

28-08-1695 Gabriel Dreuws, van t'We

afk Jantjen Frericks, van Houwerzijl

01-09-1695 Ebel Geerts, van Bafflo, cop Peterbuiren

afk Anje Pieters, wd Jurrien Lamberts, int'We

29-12-1695 Pieter Sierts, van Sa

afk Anje Cornellijs, van Cloosterbuiren

04-01-1696 Hermen Berents, van Schouwerzijl, cop Warfhusen

afk Gretjen Peters, van t'We

15-03-1696 Jacob Cornellijs, van Bafflo, cop B. 20-04

afk Tjaeckjen Jacobs, van t'We

25-05-1696 Bebbe Lamberts, van Cloosterbuiren, afk 29-04

cop We Martjen Pieters, van t'We

13-12-1696 Hermen Gerrijts, in t'We, afk 14-11

cop Auke Mennes, in t'We

19-09-1696 Tonnijs Pieters, van t'We

afk Aeltjen Roelefs, van de Brede

31-01-1697 Ebel Geerts, van t'We

afk Jantjen Goitjes, van Sa

07-02-1697 Hermen Jarges

afk Brechte, wd Coert Simons, beijde van t'We

27-06-1697 Johannes Coers

cop Ocka Woldering

17-07-1697 Roelef Jans, van Petersbuiren, cop P.

afk Barber Jacobs, van Sa

29-08-1697 Remge Allerds, van het We

cop We Geertjen Harms, van Eenrum

05-09-1697 Remke Tonnis

cop Sa Geeske Jacobs, beijde van Sa

03-10-1697 Willem Sigers, van Clooster buiren

cop We Bregtje Jacobs, van het We

22-01-1699 Jarch Harms, van Liens

cop We Trijnje Jacobs, van het We

26-02-1699 Berend Willems, van Marien-hove

cop We Geertruijd Egberts, van het We

25-12-1699 Cornellis Egberts, van Eenrum

cop We Anje Drews, van het We

24-03-1700 Roekes Geutjes, van Sa

cop We Nieske Peters, van het We

26-05-1700 Jan Onnes

cop We Lutgert Mennes, beijde van het We

04-08-1700 Edske Tonnis, van Sa

cop Sa Grietjen Arends, van Barge

10-04-1701 Tamme Harms

cop Sa Grietjen Jans, beijde van Sa

24-04-1701 Klaes Isebrants, van Huising

cop Sa Nieske Peters, van Sa

05-05-1701 Meelis Sickes, att Warffum

cop Sa Anje Mindelts, att Peters Buiren

10-06-1701 Wigger Jans, van Kloosterbuiren

cop Sa Willemtjen Hindriks, van Eenrum

10-07-1701 Cornellis Popkes, van Middelstum

cop Sa Aefke Folkerts, van Sa

14-05-1702 Lucas Assen, att Rottum

cop Sa Nieltjen Berends, att den Nandel

08-09-1702 Jan Koerts, van Grijpskerke

cop We Maria Wijrssema, van Maerslagh

29-10-1702 Tonnis Gerrits

cop We Trijnje Jacobs

28-01-1703 Geerd Gerlefs, van het We

afk 11-02 Geeske Barelts, van Uithuisen

25-02-1703 Popke Jansen, van Usquert

cop Sa Reinwe Jacobs, wd Jan Jannes Hasecamp

22-04-1703 Rinne Tammes, van Sa

cop Sa Anje Rickers, van den Andeel

14-09-1704 Hindrik Hijles, van 't We

cop We Anje Jans, van Hornhuisen

12-10-1704 Jan Hindriks, van 't We

cop We Geesjen Warners, wd Gerrit Gerrits, van Eendrum

16-02-1705 Timen Freriks, van Whee

cop Anje Mennes, wd Klaes Harkes, van 't We

15-03-1705 Geerd Peters, van Sa

cop Sa Beatrix Hiddes, van het We

03-05-1705 Abraham Wijpkes, van Mensingweer

cop We Auwke Mennes, van 't We, wd Harm Gerrits

01-11-1705 Cornellis Derks, van 't We

cop We Anje Hindriks, van Eenrum

17-01-1706 Luije Jans, van Maarhuijsen

cop Sa Anje Cornelis, wd Peter Sijrts, van Sa

17-01-1706 Peter Jans, van Wierhuijsen

cop Sa Nieske Peters, wd Roekes Geutjes, van het We

14-03-1706 Jan Jacobs, van Rasquert

cop Sa Trijnje Geutjens, van Sa

05-04-1706 Jacob Reintjes, van Peters-buiren

cop Sa Renske Peters, wd Jacob Hindriks, van Sa

25-04-1706 Jan Onnes

cop We Nieske Egberts

24-05-1706 Jan Luies, van Cloosterbuiren

cop We Anje Reinders, van Nijezijl

04-07-1706 Hilbrand Jacobs

cop Sa Frouwke Jansen, wd Popke Jansen, beijde van Sa

11-07-1706 Michiel Jansen, van den Andeel

cop We Grietjen Geerts, van Heckens

24-09-1706 Writser Peters, van den Andeel

cop Sa Anje Jacobs, van Sa

16-12-1707 Alle Drews

cop We Trijnje Klaessens

27-05-1708 Lippe Jansen, van den Andeel

cop We Anje Roelefs, van 't We

07-12-1708 Jurrien Popkes

cop We Jantjen Roelefs, beijde van 't We

07-12-1708 Peter Roelefs, van Zuijd Wolde

Trijnje Heines, van het We

28-04-1709 Alderd Remges

cop Sa Stijnje Jansen, van het We

09-11-1709 Siger Heines

cop We Meinje Jacobs

16-02-1710 Hindrik Asjes, van Coevorden

cop Sa Jantjen Jarchs, van het We

16-02-1710 Peter Jans, van het We

Geeske Jacobs, van Sa

16-02-1710 Jan Derks, uit de Wildervank, att

Grietjen Algers, van Petersbuiren, att

21-09-1710 Hindrik Geerts, van Cantes

cop Sa Idje Jansen, van 't We

23-11-1710 Jacob Harms, van Sa

cop Sa Kernelske Hindriks, van Petersbuiren

27-02-1711 Jan Melles

cop We Teetje Gabriels, beijde van het We

27-02-1711 Melle Derks, van het We

Geeske Jansen, van Warffum

04-10-1711 Peter Jacobs, van Sa

cop Sa Anje Egberts, van Warffum

21-02-1712 Jan Hemes, van den Andeel

cop Sa Grietjen Melles, van het We

28-02-1712 Willem Jans, van Nijekerk

cop We Geeske Jacobs, wd Peter Jans, van Sa

01-05-1712 Peter Jans, van Sa

cop Sa Martjen Jans, van Usquert

06-11-1712 Peter Tonnis

cop We Anje Coerts, beijde van het We

04-12-1712 Aldert Remges

cop We Geertjen Ubbes, beijde van het We

23-07-1713 Willem Jans, woonagtig tot Sa

cop Sa Trijnje Ebels, woonagtig tot Petersbuiren

23-07-1713 Harm Hendriks, woonagtig tot Sa

Anje Jansen, woonagtig tot Wierhuijsen

13-08-1713 Eijsso Wijrssema, van het We

cop We Anje Cornelis, van Nijehove

15-04-1714 Kornellis Popkes

cop We Martjen Heines, beijde van het We

15-04-1714 Roelef Jans, van Sa

Hilje Jacobs, van het We

01-07-1714 Frerik Jacobs

cop We Trijnje Klaessen, wd [Alle] Drews, beijde van het We

21-10-1714 Willem Jans, van Sa

cop Sa Nieske Egberts, wd Jan Onnes, van 't We

04-11-1714 Tamme Jans

cop Sa Anje Derks, wd Geert Derks, beijde van Sa

12-05-1715 Lammert Jurriens, van het We

cop Sa Trijnje Jans, van den Andeel

02-06-1715 Luie Derks, van het We

cop We Trijnje Freriks, van Whee

18-08-1715 Jan Jans, van Petersbuiren

cop We Beatrix Hiddes, wd Geert Peters, van het We

03-11-1715 Isebrant Peters, van het We

cop We Grietje Bennes, van Warffum

25-12-1715 Hindrik Harms

cop Sa Hijke Wolters, woonagtig tot Sa

13-04-1716 Jan Lamberts, vann den Andeel

cop Sa Trijnje [Jans] Gabriels, van het We

03-05-1716 Eijsse Mennes

cop We Diewer Tonnis, beijde van 't We

21-06-1716 Peter Jurjens, van Sa

cop Sa Jantjen Wierhuijs, van Eenrum

08-11-1716 Cornelis Berends, van Sa

cop Sa Jantjen Lubbers, van Baffloo

15-11-1716 Geert Jans, van Uithuijsen

cop Sa Maike Heijnes, van het We

04-12-1716 Roekes Wirks

cop We Anje Jansen

14-11-1717 Hebel Jacobs

cop Sa Anje Simens

14-11-1717 Jan Freriks

Stijnje Hindriks

19-12-1717 Berend Egberts

cop Sa Aeltjen Hindriks

02-03-1718 Jacobus Schuirman, van 't We

cop We Nieltjen Blinksema, wd Frik Lubbers, van Eenrum

12-06-1718 Cornelis Popkes, van het We

cop Anje Berend, van Wierhuijsen

12-06-1718 Roelef Egbert, van Beilen

Geeske Jans, van Bellingweer

17-07-1718 Simon Freriks, van het We

cop We Martjen Hajes, van Cloosterbuiren

17-07-1718 Alje Meinds, van Sa

Anje Claessen, van Nijehove

07-08-1718 Ebel Harms, van 't We

cop We Teetje Hindriks, van Sa

13-11-1718 Jurrien Popkes, van 't We

cop Sa Anje Berends, van Wierhuijsen

27-11-1718 Jacob Reintjes, van 't We

cop Sa Anje Writzers, wd Abel Jacobs, van Petersbuiren

07-12-1718 Roelef Jans, van Sandeweer

cop We Jantjen Thomas, wd Gabriel Mennes, van het We

31-03-1719 Enne Jans, van Eendrum, att

cop We Trijnje Jans, van Wierhuisen, att

02-04-1719 Eme Berends, van Petersbuiren

cop Anje Roekes, van 't We

30-04-1719 Albert Klaessen, van Rasquert, afk Baffloo

cop We Grietje Klaessen, van Sa, afk

20-08-1719 Jurrien Willems, van Peterbuiren

cop Sa Rensche Tonnis, van het We

30-09-1719 Jacob Goorijs, van Eendrum

cop Sa Enje Willems, van het We

12-11-1719 Peter Abels, van Petersbuiren

cop Sa Diewerke Sijrts, van het We

19-11-1719 Jan Haijes, van Sa

cop We Dieuwerke Jacobs, van Warfhuisen

19-11-1719 Isebrant Peters, van het We

Trijnje Garmts, van den Andeel

26-11-1719 Melle Derks, van 't We

cop Sa Grietje Jurriens, van Warffum

10-05-1720 Wessel Meinders, van Sa

cop We Grietje Jelis, van Eendrum

14-04-1721 Okke Luies, van We

cop We Hindrikjen Hindriks, van Beem

23-11-1721 Klaas Isebrants

cop Sa Anje Edskes, beijde van Sa

26-12-1721 Peter Ockes, van 't Zand

cop Sa Trijntjen Peters, van Eendrum

08-03-1722 Peter Jacobs, van Leens

cop We Geertruijd Jacobs, van We

03-04-1722 Jan Jacobs, van Cloosterbuiren

cop We Trijnje Jans, van het We

26-04-1722 Jacob Jacobs, van 't We

cop We Trijnje Reinders, van Rasquert

14-06-1722 Hindrik Jans, van Wierhuisen

cop Sa Grietje Harms, van het We

28-06-1722 Jan Gerrits

cop Sa Peterke Cornelis, att Baffloo

30-11-1722 Willem Reintjens, van het We

cop Sa Anje Derks, van den Andeel

20-12-1722 Lippe Jansen

cop We Aefke Jacobs, beijde van 't We

12-12-1723 Jacob Meertens, van Warffum

cop Sa Jantjen Wierhuis, wd Peter Jurriens, van Sa

20-02-1724 Jan Jansen, van 't Graefschap Lip

cop Sa Trijnje Jansen, wd Jacob Hindriks van den Andeel

05-11-1725 Bebbe Bebbes, van 't We

cop Sa Grietje Peters

16-12-1725 Evert Tjeerds, van Liens

cop Sa Cornelia Noordijk, wd Hendrik Muurbach, van Sa

22-03-1726 Jan Uges, van Eendrum

cop Sa Deetjen Jans, van Sa, att Eendrum

21-04-1726 Rickert Alberts, van het We

cop We Geertruijd Arends, van Uijthuisen

12-05-1726 Tamme Jans, van Sa

cop We Lijsbeth Jacobs, van Warffum

12-05-1726 Tonnis Remkes, van Sa

Grietje Harkes, van Burum

19-05-1726 Willem Egberts

cop Sa Gebge Derks, van Wierhuijsen

09-11-1726 Tonnis Jans, van Cantes

cop Sa Trijntjen Peters, van Usquert

29-08-1728 Hindrik Bartels, van Rottum oog

cop Sa Aeltjen Haies, van Sa

10-12-1728 Harm Sibolts, van Sa

cop Sa Anje Meinderts, van Eenrum

13-03-1729 Peter Klaessen, van Sa, att

cop Sa Vennigje Wessels, van Eelde, att

15-05-1729 Reinder Gerrits, van het We

cop Sa Hilje Berends, van Ulrum

11-09-1729 Jan Hindriks, van Eenrum

cop We Hilje Reintjes, van 't We

13-11-1729 Hendrik Jacobs, van Eenrum

cop We Jantjen Melles, van 't We

13-11-1729 Meerten Harms

Lijsbeth Rinnes, beijde van Sa

19-03-1730 Jan Reintjes

cop We Bauwke Peters, beijde van 't We

23-04-1730 Albert Derks, van Suirdijk

cop Sa Trijnje Jans, van Obergum

07-05-1730 Derk Aalefs, van Bedum

cop We Hilje Alberts, van Sa

26-11-1730 Jan Berends, van Eenrum

cop Sa Janneke Peters, van het We

25-12-1730 Klaes Klaessen, beijde woonachtig in het We

cop We Lijsbeth Willems, wd Gerrit Reinders

31-12-1730 Jacob Jacobs

cop We Albertjen Jurriens, beijde van het We

08-03-1731 Peter Klaessen, van Peterbuiren

cop Sa Maria Peters, van het We

08-03-1731 Peter Remkes, van Sa

Geertruijd Berends, van Peterbuiren

20-05-1731 Klaas Jurriens, van Maarhuisen

cop We Geeske Cornelis, van 't We

24-06-1731 Alle Berends

cop Sa Heielje Onnes, wd Peter Klaessen, beijde van het We

13-04-1732 Jacob Meinds, van het We

cop We Fenje Harms, van Oldenzijl

09-11-1732 Melle Klaessen, van Sa

cop We Grietje Timens, van 't We

06-12-1733 Isebrant Klaessen, van Sa

cop Sa Grietje Broerkes, van Garnwert

27-12-1733 Roelef Peters, van het We

cop We Grietje Jans, van Wierhuisen

14-02-1734 Hindrik Bartelts

cop We Anje Cuurs, wd Peter Tonnis, beijde van het We

02-05-1734 Klaes Harms

cop We Hindrikjen Hindriks, wd Ocke Lujes, beijde van het We

29-08-1734 Hindrik Geerts

cop We Swaenje Harms, wd Derk Luies, van het We

07-11-1734 Jan Michiels, van 't We

cop We Hemke Harms, van Olden-zijl

27-11-1735 Tamme Jans, van Sa

cop We Bauwke Harms, wd Peter Jacobs, van het We

12-02-1736 Jurrien Popke

cop We Lijsbeth Willems, wd Klaes Klaessen

29-04-1736 Berend Jans, van Zand

cop Sa Anje Edskes, wd Klaes Isebrands

29-04-1736 Willem Gerrits

Aeltjen Peters, wd Jan(?) Alderts, beijde van We

14-10-1736 Jan Michiels, van het We

cop We Riktje Boijes, van Ulrum

23-06-1737 Jan Berends, van 't We

cop We Trijnje Garbrants, van Warffum

20-10-1737 Menne Gabriels

cop We Jantjen Peters, beijde woonachtig in We

24-11-1737 Jan Wessels, van Eelde

cop Sa Geertrud Berends, wd Peter Remkes, van Sa

14-12-1738 Peter Dreews, van Eenrum

cop Sa Elsjen Jans, van Sa

12-04-1739 Derk Tammes, van sa

cop Sa Grietje Peters, van 't We

12-04-1739 Jacob Klaessen, van den Andeel

Anje Peters, van Peterbuiren

28-06-1739 Berend Tjebbes, van den Andeel

cop Sa Grietje Jurriens, wd Melle Derks, van 't We

23-10-1739 Tonnis Peters, van het We

cop We Aaltjen Willems, van Warffum

24-12-1741 Jan Klaessen, van Onderwierum

cop We Anje Dreeuwes, van Warffum

01-04-1742 Klaes Sigers, van 't We

cop We Rensche Berends, van Winsum

01-04-1742 Peter Folkerts, van Peterbuiren

Anje Peters, wd Lammert Jurriens, van 't We

29-04-1742 Peter Berends, van Peterbuiren

cop We Aefke Meekhofs, wd Jan Jans, van 't We

20-05-1742 Cernellis Rieuwerts, van Cloosterbuiren

cop We Geertjen Freriks, van het We

10-06-1742 Tonnis Remkes, van Sa

cop Sa Greetje Harms, wd Hindrik Jans, van Wierhuisen

15-07-1742 Jan Berends, van het We

cop We Aeltjen Peters, van Rasquert

04-11-1742 Hindrik Jacobs, van het We

cop We Trijnje Arijes, van Warffum

13-01-1743 Harm Jans, van Weesopperbroek in Westphalen

cop Sa Lijsbeth Rinnes, wd Marten Harms, van Sa

23-05-1743 Jan Harms, van den Nandel

cop We Derkjen Freriks, van 't We

26-05-1743 Klaes Alles, van 't We

cop Sa Ida Reinders, van Peterbuiren

10-11-1743 Popke Jurjens, van 't We

cop Sa Peterke Egberts, uijt den Andeel

24-11-1743 Klaes Sijgers

cop Sa Jantjen Klaessen, beijde van Sa

01-12-1743 Reuwert Folkers, van Peterbuiren

cop We Dieuwer Tonnis, van 't We

07-06-174? Jan Derks, van Warffum

cop We Frouke Meertens, van het We

08-01-1747 Eijsse Joesten, van Peterbuiren, afk

cop We Trijnje Willems, van 't We

17-12-1747 Homme Eijsses, van 't We

cop We Grietje Jans, van Olden-zijl

30-06-1748 Jan Timens, van het We

cop We Hindrikjen Jans, van Usquert

26-01-1749 Peter Klaessen, van 't We

cop We Antje Jans, van Warfhuijsen

20-04-1749 Gerrijt Peters, van Peterbuiren

cop We Geeske Jans, van den Andeel

18-05-1749 Tonnis Benes

cop We Eltjen Jacobs, beijde van het We

26-05-1749 Derk Tammes, van Sa

cop We Hijke Jans, wd Peter Martens, van Warffum

05-04-1750 Peter Wiersum, van Warfhuijsen

cop We Anje Jans, van Usquert

19-04-1750 Jan Tammes, van het We

cop We Trijnje Tjaerts, van Warffum

03-05-1750 Jan Ebels, van 't We

cop We Grietje Peters, van Peterbuiren

16-08-1750 Tomas Hindriks, van Groningen

cop We Anje Sijgers, van 't We