BRON: Warffum, DTBL NH, T:1622-1658, 1665-1750 WAR01
HERKOMST: RA Groningen, tot 1705 microfiche van getijpt afschrift
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
W = Warffum
wd = weduwe/weduwnaar
Samengevoegd met ondertrouwregister 1638-1677
na 1705 collectief als 'cop' aangeduid

 

BRON: Warffum, DTBL NH, T:1622-1658, 1665-1750 WAR01
26-05-1622 Hindrick Jacobs

cop Agathe Hindricks, beide won mitt Popke Cornelis

02-06-1622 Tamme Jansen, schipper

cop Lijsabeth Jannes, beide won tho W

16-06-1622 Peter Jansen

cop Gertjen Garbrandts, beide won mitt Hertjen

22-09-1622 Hebel Jeltjes

cop Gretjen Heines, van Tinallinge

15-12-1622 Hindrick Jansen

cop Ide Gerdts

15-12-1622 Hindrick Nannes, van Uthusen
cop Marrichjen Rolefts, wd Tijn Tonnis
19-01-1623 Elle Jansen, timmerman
cop Lijsabeth Jacobs, van Uthusen
14-04-1623 Johan Berents
cop Marrichjen Egberts, wd Hindrick Isebrants, uth den Andel
03-08-1623 Harmen Lamberts, van Klosterburen
cop Alijdt Wijerts, won tho W
30-08-1623 Sicke Dercks, van Westerwijtwert
cop Stijne Peters, tho W won
23-11-1623 Wibrandt Peters, wever tho W
cop Trijne Gerdes, wd Sijmen Peters, won tho Rasquert
23-11-1623 Claes Jansen
cop Grete Carstiens, wd Jacob Jacobs, won tho W
25-01-1624 Hindrick Jansen, tho W
cop Marrichjen Jansen, wd Evert Reiners, tho Enrum
01-02-1624 Douwe Heres, tho W
cop Anne Jansen, sal: Johan Wiltens dochter, van Scharmer
21-03-1624 Johan Jansen, won tho Usquart
cop Anne Claessen, Claes schomakers dochter, tho W
11-04-1624 Johan Egberts, van Westerwijtwert
cop Grete Mensens, wd Claes Cornellis, tho W
18-04-1624 Sasse Jansen, van Lermes
cop Alijdt Peters, sal: Peter Hindricks dochter, tho W
25-04-1624 Johan Jacobs, van Stitswert
cop Trijne Selfesters, wd Popke Lamberts, tho W
20-06-1624 Allert Drewes
cop Harmtjen Sickes, wd Peter Berents, beide won tho W
11-07-1624 Claes Popkes
cop Trijne Drewes, beide won tho W
22-08-1624 Jannes Jansen, kuijper tho W
cop Grete Jaspers, sal: Jasper ...uses dochter, up de Brede
31-10-1624 Hindrick Jansen, Johan Berents sohne, tho W
cop Altjen Takes, Sal: Take Ennes dochter, Thom Buhr won
07-11-1624 Johan Everdts, wolkammer, tho W
cop Gretjen Ates, van Peterbueren
21-11-1624 Egge Reiners, van Westerbroeck in Schuttenschut...
cop Anne Alberts, tho W
28-11-1624 Hans Roleffs
cop Marrichjen Hindricks, van Petersbuiren
05-12-1624 Harmen Alberts, tho Embden won
cop Bawe Jansen, Johan Hijlkens dochter, tho W
26-12-1624 Roleff Claessen, van Rasquert
cop Anne Dercks, tho W won
09-01-1625 Cornellis Isebrandts, van Leens, confoimeister tho W
cop Anne Augustinus, Sal. Augustinus Do...es dochter tho W
25-09-1625 Tamme Jansen, van Oosternijlandt, won mit Edse Fockes
cop Eve Wessels, Sal. Wessel riemsnijders dochter, tho W
31-10-1625 Hindrick Hindricks, won mit Johan Wullewever
cop Marrichjen Gerrits, wd schipper Wirck
11-12-1625 Sjabbe Peters, van Rasquert
cop Hille Peters, wd Johan Wijerts, tot W
18-12-1625 Peter Tammes, schipper
cop Ludde Douwes, wd Johan van Stemfurts
26-12-1625 Tamme Frericks
cop Trijne Meinerts, van Uthusen
05-02-1626 Claes Popkes, de older
cop Trijne Sijbrandts, wd Johan Rickerts
26-02-1626 Peter Lamberts, van Cloosterburen
cop Alijdt Wessels, Sal: Wessel riemsnijders dochter, tot W
05-03-1626 Tjaert Crijns, van Cloosterburen
cop Jantjen Onnes, wd Jemme Osens, tot W
29-05-1626 Jurjen Everts
cop Cornellis[ke] Luerts, wd Hedderich, beijde won tot W
11-06-1626 Mr: Berent Abels, barbier tot W
cop Swaene Peters, van Loppersum
05-11-1626 Reijner Claessen, tot W
cop Griete Harmens, van Sandeweer
19-11-1626 Tijaert Lubberts, van Eenrum
cop Anne Sjabbes, van W
14-01-1627 Michel Jansen
cop Trijne Harmens, wd Abel Hindricks
11-02-1627 Tjaert Crijns
cop Anne Alberts, uth den Andel, beijde won tot W
26-03-1627 Johan Jacobs Smidt
cop Marrichjen Jansen, beijde won tot W
26-03-1627 Reijner Gerdts
cop Lijsabeth Jacobs, beijde won tot W
26-03-1627 Cornellis Sjabbes
cop Anne Jacobs, uth Den Andel, beijde won tot W
08-04-1627 Derck Meckes, tot Usquart
cop Frouke Claessen, tot W won
08-04-1627 Jeltje Alberts
cop Jeije Lippes, bejde won tot W
29-04-1627 Johan Ellens
cop Griete Jansen, wd Roleff Dercks, beijde tot W won
29-04-1627 Johan Meckes, tot Usquart
cop Dewer Peters, tot W won
20-05-1627 Peter Roleffs, tot W
cop Alijdt Does, wd Jacob Harmens, tot Rasquert won
27-05-1627 Jacob Jansen, schipper tot W
cop Anne Dercks, van Grietzijl
03-11-1627 Hidde Jansen
cop Fedde Remmers, beijde won tot W
11-11-1627 Johan Alberts
cop Auke Jansen, Sal: Jan Willems dochter tot W
09-12-1627 Jan Gerdts, wullewever tot W
cop Jantjen Alberts, van Eenrum
09-12-1627 Coort Andries, van Brunswijck
cop Marrichjen Alberts, van Eenrum
09-12-1627 Jan Onnes
cop Grietje Lutjens, bejde won tot W
06-04-1628 Harmen Arents, muller tot Baffelt
cop Griete Ates, tot W won
11-04-1628 Michel Tammes, tot W
cop Geertjen Claessen, van Uthusen
18-05-1628 Alle Tjassens, van Ooster-Nijlandt
cop Willem Jansen, tot W won
25-05-1628 Engele Alberts
cop Lubbe Roeleffs, beijde won tot W
15-06-1628 Hiddinck Spolts
cop Trijne Jansen, bejde tot W won
27-04-1628 Claes Jacobs, tot Bijssum
cop Hille Berents, tot W won
24-08-1628 Roeleff Peters, van W, tot Munnekedam
cop Jantjen Gerdes, tot Obergum won
07-09-1628 Jannes Jansen, kuijper tot W
cop Anne Gerdes, van die Briede
23-11-1628 Mr: Henricus Adriani Schucking, schoelmester tot W
cop Bele Emes, sal: Eme Gerdes dochter tot W
19-04-1629 Doe Edskes
cop Jantjen Berents, van Wa, beijde won op Hiddinge Sijl
26-04-1629 Alle Peters, van Rottum
cop Geertjen Peters, wd Wobbe Reijners, tot W
26-04-1629 Albert Geerdts, tot W
cop Griete Berents, op Watwert won
14-06-1629 Claes Mennes, van Leens
cop Trijne Peters, wd Peter Jansens, tot W
21-06-1629 Garbrandt Jeltjes, van Usquart
cop Trijne Sijbrandts, wd Claes Popkes, tot W
21-06-1629 Hindrick Hindricks, van Rasquert
cop Marrichjen Jansen, tot W
30-08-1629 Jan Jelties, tot W won
cop Lijsabeth Sijverts, van Cloosterbuiren
25-10-1629 Jan Onnes
cop Weijcke Peters, wd Rinje Luhes, tot W
22-11-1629 Mr: Jan Jochums, barbier tot W
cop Hindrick[je] Remmerts, tot W
17-01-1630 Eppe Everts
cop Renscke Peters, wd Roeleff Alberts, bejde tot W
29-03-1630 Lamke Temmes, van Stitswert
cop Barber Hindricks, wd Tijes Doens, tot W
11-04-1630 Tamme Fockes, tot W
cop Ave Jacobs, in Usquarder Carspel won
18-04-1630 Rinje Reners, van Oldensijl
cop Dietjen Claessen, tot W
06-06-1630 Jan Jansen
cop Ide Roberts, wd Hindrick steenmetzelers, beijde won W
20-06-1630 Berent Cornellis, van Cantes
cop Jantjen Ennes, van W
25-07-1630 Uge Wiggels, gewesen Soldaet o.Hop:Rueffelaer op Delftzijl
cop Anne Alberts, van W
15-08-1630 Ipe Bartelts, van Rasquert
cop Etjen Popkes, tot W
17-10-1630 Popke Hindricks
cop Cornellis[ke] Claessen, beijde tot W won
27-03-1631 Poppe Jansen, tot W
cop Loeke Jansen, van Leens
03-04-1631 Cornellis Jacobs, van Enerum
cop Wiske Fricks, wd Jan Jacobs, tot W
15-06-1631 Geert Hindricks, van Sandeweer
cop Frouke Diddes, wd Fricke Sickes, tot W won
22-05-1631 Jan Crijns, van Usquart
cop Anne Remmerts, tot W
05-06-1631 Harmen Claessen, van Ten Buer
cop Jantjen Berents, tot W
26-02-1632 Jacob Ubels, op Dingstede in Rottum
cop Sjaeucke Heeres, tot W
04-03-1632 Arent Timens
cop Deuwer Cornellis, beijde tot W
18-03-1632 Hindrick Dercks, uit den Andel
cop Geertjen Berents, wd Hillebrand Meckes, tot W
02-04-1632 Jan Alberts, tot W
cop Trijne Bartelts, van Suidbroeck
22-04-1632 Gerridt Wircks, tot W
cop Trijne Jacobs, tot Baffelt won
22-04-1632 Tonnis Tijen
cop Gertruidt Itses, van Petersbuiren, beide tot W won
01-07-1632 Haije Reiners, van Cropswolde
cop Wobbe Claessen, van W, tot Usquart won
08-07-1632 Goesse Willems, van Cantes
cop Deetjen Jansen, wd Sicke Garbrandts, tot W
19-08-1632 Here Lippes, van Baffelt
cop Trijne Ennes, van W, tot W won
16-12-1632 Ludjer Jansen
cop Maddelene Hindricks, wd Jan Peters, tot W
13-01-1633 Albert Peters, backer
cop Griete Peters, wd Albert Gerdts, tot W
03-02-1633 Jacob Peters, van Beem
cop Frouke Bartelts, wd Popke Cornellis, tot W
10-02-1633 Folckert Jansen
cop Gebbe Meijnerts, beijde won tot W
10-02-1633 Writzer Luppes, van Garsthuisen
cop Hille Alberts, tot W
24-03-1633 Tonnis Jans, van Adorp
cop Lijsabeth Hindricks, op Anningeheert tot W
07-04-1633 Cornellis Claessen, schoemaker tot W
cop Trijne Jansen, van Uthuisen
14-04-1633 Peter Cornellis, tot Menckeweer
cop Luwe Minnolts, wd Harmen Willems, tot W
28-04-1633 Sicke Jansen
cop Hille Hindricks, nu won tot W
12-05-1633 Jan Alberts, van Middelstum
cop Trijne Releffs, van W
19-05-1633 Jan Lubberts, goldtsmidt tot Gronningen
cop Hindrickjen Harkes, tot W
22-09-1633 Jan Jurjens, tot W
cop Grietjen Claessen, van Gronningen
17-11-1633 Egbert Arents, van Usquart
cop Trijne Sijbrandts, wd Garbrandt Jeltjes, tot W
26-01-1634 Peter Luhens
cop Hille Jansen, wd Hindrick Hindricks, tot W
09-02-1634 Jan Simons, van Garshuesen
cop Hijke Peters, van W
27-04-1634 Sijbelt Jansen, van W
cop Lijsabeth Jannis, wd Tamme Jansen, op Rottumerooge
04-05-1634 Marten Sjabbes, van W
cop Froucke Jansen, tot W
04-05-1634 Cornellis Tjarcks
cop Alijdt Wijerts, wd Harmen Lamberts, tot W
11-05-1634 Sijuke Jansen, van W
cop Aijelcke Jansen, van Ooswijtwert
18-05-1634 Arnoldus Jodocus Wiggeringhe, van Benhum, studiosus
cop Geesjen(?) Dercks, van W
05-08-1634 Jan Hansen, van Eenderum
cop Jantjen Mennes, tot W
17-08-1634 die [etc] Poppo van Burmania, capitein ende hofmeester[etc]
cop die [etc] Juffer Oede van Sickinge, dochter toe W
21-09-1634 Lucas Lucassen van Rene, kistemaker tot W
cop Willemtjen Gabriels, op de Briede
21-12-1634 Berent Mennes, tot W
cop Anne Carstiens, van Norden
25-01-1635 Roeloff Meijnerts, van W
cop Jantjen Dercks, van Middelstum
30-03-1635 Jacob Berents
cop Reinou Claessen, beijde tot W won
03-05-1635 Crijn Cornellis, backer
cop Agathe Claessen, tot W
11-10-1635 Hindrick Dercks, van Adorp
cop Baeuwe Jansen, tot W
25-10-1635 Rener Hindricks, van Sandeweer
cop Marrichjen Fricks, van W
10-01-1636 Aijkenius Hermanni Schepel, schoolmr: tot W
cop Metjen van Besten, tot Petersbuiren
03-04-1636 Jacob Gerdts
cop Wijme Lutjens, beijde tot W
24-04-1636 Jan Peters
cop Alijdt Berents, beijde tot W won
24-04-1636 Gerdt Harmens, tot Cantes
cop Tjaeke Tijessen, van W
26-06-1636 Waelcke Eggericks, van Rijsum
cop Marrichjen Jacobs, tot W
03-07-1636 Willem Jannis, van W
cop Geesjen Edes, wd Peter Elles, op Rottum Ooge
03-07-1636 Cornellis Peters, van Amsterdam
cop Taelcke Jochums, tot W won
03-07-1636 Meerten Claessen, van Eenderum
cop Geertjen Tijessen, beijde won tot W
18-12-1636 Hindrick Jansen
cop Hille Everts, wd Menne Nannincks, beijde won tot W
02-04-1637 Jannes Jansen, kuiper tot W
cop Alijdt Peters, van Oldenzijl
02-04-1637 Jan Everts, van Uthusen
cop Marrichjen Jansen, wd Jan Coorts, tot W
16-04-1637 Peter Jansen, van Obergum
cop Marrichjen Heijnes, van W
30-04-1637 Peter Everts, tot Rottum
cop Lutchert Jacobs, van W
15-05-1637 Derck Gerdts, van Usquart
cop Jantjen Rickers, tot W
11-06-1637 Jacob Hindricks, van Sawert
cop Anne Gerdts, van W
16-07-1637 Derck Peters, van Uithuisen
cop Marrichjen Alberts, van W
20-08-1637 Tobias Kloppenborch, van Aurich
cop Hindrickjen Harckes, wd Jan Lubberts goldtsmidt tot Gronn.
03-09-1637 Helperich Haeijes, smidt
cop Lamge Berents, beijde tot W
15-10-1637 Claes Jansen, tot Uthuisen
cop Jantjen Eckes, tot W
29-10-1637 Claas Jansen, tot Usquert
cop Lubbe Frericks, tot W won
28-01-1638 Jan Gerdts, laekenmaker
cop Teetjen Jansen, tot W
11-03-1638 Jacob Claesen [door past: Rottum ]
cop Anne Jacobs, tot W
22-04-1638 Temme Reinties, tot Huiijsinge
afk Jantien Peters, tot W
06-05-1638 Jan Hindricks
cop Jantien Alberts, wd
27-05-1638 Frerick Jansen
cop Lijsbeth Jansen, wd Sibolt Jansen
01-07-1638 Lambert Hindricks, tot W, afk 03-06
cop Trijne Jansen, tot W
02-09-1638 Nittert Mensens, van Perkum, afk 29-07
cop Grietje Jansen, van W
16-09-1638 Doe Jansen, tot W, afk 26-08
cop Hille Tonnis, van Groningen
25-11-1638 Ebel Jacops, tot Sowerdt, afk 28-10
cop Anne Alberts, tot W
09-12-1638 Lamge Temmes, tot W, afk 14-10
cop Foockel Fockens, tot Leens
09-12-1638 Haije Reiners, tot W, afk 17-06
cop Griete Egberts, wd Anne Reiners, tot Muntendam
20-01-1639 Jacop Zebes, van Cantens, afk 09-12
cop Froucke Onnes, tot W
13-01-1639 Maurits Gosens, tot Winsum
afk Cornelisjen Jansens, van W
17-02-1639 Jan Wobbes, van W, afk 27-01
cop Anne Folckerts, tot Cantens
17-02-1639 Joest Thijssen, van W
afk Eelje Arents, tot Oldenzijl
10-03-1639 Berent Peters, tot W
afk Geertruijt Jansen, tot Ranum
17-03-1639 Geert Clasen, van Uijthuijsen
afk Eedtie Alberts, wd Onne Jacobs, tot W
07-04-1639 Cornelis Jansen, op Wester-Nijlandt, afk 17-03
cop Griete Luijtiens, van W
21-04-1639 Thijs Wijrts, tot W, afk 07-04
cop Peterke Alberts, van Cantes
05-05-1639 Jacop Jacops, tot Eenderum
afk Geese Berents, tot W
16-06-1639 Hindrick Cornelis, backer
afk Hindricktien Remmerts, wd Jan Jochums, cop W
04-08-1639 Geene Willems, van Hoorhuijsen, afk 30-06
cop Griete Dercks, tot W
22-09-1639 Wibbe Peters, tot Termunten [afk: 'Uijthuisen'], afk 14-07
cop Lubbeke Lubberts, tot W
11-08-1639 Wolter Onnes
afk Anneke Harckens
01-09-1639 Geert Hindricks, tot W
afk Aachte Jansen, tot Westerwijtwert
01-09-1639 Claes Onnes, tot W
afk Anne Hindricks, tot Usquert
06-10-1639 Sicke Mennes, tot W, afk 08-09
cop Griete Hindricks, tot W
20-10-1639 Berent Sijwerts, tot Peterbuijren, afk 22-09
cop Tiete Elles, tot W
29-09-1639 Claes Hindricks, tot W
afk Jantjen Berents, tot Baffelt
01-12-1639 Frerick Jacobs, afk 29-09
cop Griete Rielefs
17-11-1639 Luijtien Valcks, smith, afk 20-10
cop Baauwe Willems, tot W
17-11-1639 Dreeuws Heepkens, in den Andiel, afk 27-10
cop Hillichjen Arents, tot W
03-11-1639 Doe Jansen, op 't Nijlandt
afk IJde Jansen, van W
02-02-1640 Melle Jansen, van W, afk 12-01
cop Lubbetje Mennes
19-01-1640 Derck Sjabbes, van W
afk Nantien Hermens, tot Bedum
26-01-1640 Jan Jacops, tot W
afk Anne Berents, tot Usquert
15-03-1640 Frerick Jansen, van Stitzwerdt
afk Marretien Boelens, van W
22-03-1640 Sicke Fricks, tot W
afk Ave Jacops, in den Andel
29-03-1640 Jacop Folckerts, tot Warfhuijsen
afk Trijntien Hillebrants, van W
06-04-1640 Evert Meinerts, tot W
afk Kunne Aljes, tot Winsum
26-04-1640 Claes Engelberts, tot Garshuijsen, afk 06-04
cop Alijdt Hindricks, tot W
26-04-1640 Tjae Arents, uijt het Carspel van Usquert, dewijl de //
cop Griete Jansen // Pastoor niet thuiijs was
25-05-1640 Claes Dutmers
cop Grietie Hindricks
23-08-1640 Jan Dercks, tot W
afk Trijntje Rengers, tot Uldrum
18-10-1640 Roelof Tonnis, tot Bedum, afk 06-09
cop Eefze Alberts, tot W
06-09-1640 Oesent Jemmes, tot W
afk Menje Lippes, i:d:Andel
13-09-1640 Garbrant Sjabbes, van W
afk Geertruijt Jansen, wd Peter Peters, op Houwer-zijl
18-10-1640 Arent Jans, van Rasquert, afk 27-09
cop Anne Eckes, tot W
04-10-1640 Evert Jurjens, van W
afk Alijt Jansen, tot Bedum
08-11-1640 Luijrt Jochums, mulder tot W, afk 18-10
cop Lijsbeth Popkes, tot Westerwijtwert
22-11-1640 Goeijtien Harmens, tot W, afk 25-10
cop Liefke Berents, tot W
22-11-1640 Harmen Jacops, tot W, afk 25-10
cop Trijne Pieters, tot W, twe susters [met voorg.]
29-11-1640 Garbrant Jansen, afk 08-11
cop Jacoptien Pieters, wd Heijne Jans
15-11-1640 De [etc] Isbrandus Erlardi Harkenroth, [etc] Borgem. Emden
afk de [etc] Aeltien Hijlckens, anders Santfoert
13-12-1640 De [etc] Joncker Feijo Sickinghe tot Warffumborch
afk de [etc] Juffer Sophia van Echten, dochter tot Echten
10-01-1641 Peter Lambers, tot Wirdum
afk Corneliske Bouwens, van W
21-02-1641 Johannes Heddericks, tot W, afk 30-01
cop Grietje Haijckes, wd Willem Alberts
07-03-1641 Jan Sijuwkes, tot W
afk Corneliske Jansen, tot Suijthorn
04-04-1641 Abel Heijnes, tot W
afk Trijne Minnolts, tot Eendrum
14-06-1641 Gerlef Reints, van Stitswert, 'pinckster-maendagh'
cop Kene Gerrits, tot W, afk 23-05 [?]
27-06-1641 Ulfert Berents, van W, afk 23-05 [?]
cop Geeske Jansen
23-05-1641 Jan Ellens
afk Remen Tiapkens, tot Winschoten
22-08-1641 Albert Peters, tot W
afk Sijbrich Reiners, op 't Zandt
17-10-1641 Julle Heines, tot Baffelt, afk 29-08
cop Jantien Tiaerts, van W
24-10-1641 Ritze Jansen, tot W, afk 12-09
cop Eeuwolt Jansen, van W
31-10-1641 Harmen Harmens, tot W, afk 12-09
cop Frouke Tebbens, tot Emden
19-09-1641 Jacob Harmens, tot Engelbert
afk Jacoptien Jacops, van W
17-10-1641 Jacob Temmes, tot Stitswert, afk 19-09
cop Geertien Alberts, tot W
17-10-1641 Jan Jurjens, tot W, afk 26-09
cop Tietske Jelles, van Unie tot Jellum
24-10-1641 Luijlof Berents, van Uijthuijstermeden, afk 26-09
cop Steven Gerrits, tot W
14-11-1641 Dominicus Harmens, tot W, afk 03-10
cop Lummichien Jansen, tot Leens
07-11-1641 Jan Willems, uijt Oostvrieslant, afk 17-10
cop Corneliske Sigers, van W
28-11-1641 Lambert Ebges, tot Usquert, afk 31-10
afk Wijtie Willems, tot W
21-11-1641 Pieter Jansen, tot W, afk 31-10
cop Jantien Aijelts, van Borckum
16-01-1642 Hindrick Tammes, tot Cantens
afk Baauwe Claessen, tot Cantens
13-02-1642 Remge Meijnerts, tot Warffum, afk 23-01
cop Jeltje Berents, tot Leens
27-02-1642 Lambert Pieters, tot W, afk 13-02
cop Geeske Berents, wd Jacop Jacops, gortemaker
20-03-1642 Hindrick Harmens, tot Westerwijtwert
afk Grietie Brants, tot W
20-03-1642 Sijrt Lamges, tot Ranum
afk Anne Pieters, tot W
03-04-1642 Abel Melles, tot W
afk Jantien Cornelis, tot Sandweer
17-04-1642 Sijmen Dercks, tot W
afk Aijeltje Aijelts, op Borckum
15-05-1642 Jan Willems, tot W, afk 17-04
cop Pieterke Heddericks, tot W
19-06-1642 Etske Geerts, tot Rasquert, afk 29-05
cop Elske Antonij, tot W
05-06-1642 Pieter Heres, van W
afk Anne Mennes, tot Rottum, wd Focke Wijbes
07-08-1642 Alle Pieters, kerckvooght tot W
afk Aafke Jacops, tot Garnwert
11-09-1642 Nanninck Popkens, tot W, afk 07-08
cop Anne Wobbes, tot W
02-10-1642 Pieter Jansen, tot W, afk 12-09
cop Anne Crijns, mede tot W
16-10-1642 Willem Jansen, tot Wierhuijsen, afk 12-09
cop Ebel Jansen, tot W
02-10-1642 Peter Cornelis, tot Petersbuijren
afk Alijt Elles, van W
09-10-1642 Goijtjen Sjammes, tot Petersbuijren
afk Anne Elles, van W
30-10-1642 Oesent Jemmes, tot W, afk 09-10
cop Anne Jansen, van Usquert
27-11-1642 Pieter Alberts, backer tot W, afk 23-10
cop Aafke Everts, tot W
23-10-1642 Tijmen Thomas, tot Pietersbouren
afk Elske Geerts, tot W
11-12-1642 Juncker Schotto Tamminga, soone tot Bellingeweer,afk 20-11
cop Juffer Cathrine Sickinge, dochter toe Warffumborch
18-12-1642 Albert Jansen, tot W, afk 20-11
cop Hille Jacobs, tot W
18-12-1642 Claes Remmerts, tot W, afk 27-11
cop Lijsbeth Jurjens, tot W
01-01-1643 Geert Gerrits, tot Stedum
afk Wijtje Mennes, van W
05-02-1643 Evert Jurjens, tot W, afk 01-01
cop Aachte Roelofs, tot W
03-04-1643 Harcke Jacops, tot Usquert, afk 26-02
cop Griete Haijckes, wd Jannes Heddericks
30-04-1643 Bartelt Tjaarts, van W, afk 12-03
cop Anne Jurjens, tot Doornwert
23-04-1643 Isebrant Takes, tot W, afk 19-03
cop Imme Rickerts, mede tot W
19-03-1643 Albert Temmes, van Haselunne [aant: huw. belet]
afk Sjabbe Reijners, toe W
14-05-1643 Jan Pieters, tot W
cop Wijtje Willems, wd Lambert Ebges
11-06-1643 Claes Claesen, mulder [van Oldehoove]
cop Aeltien Jacobs, wd Jacob Thijes, att Groningen
13-08-1643 Hindrick Jansen, tot W, afk 23-07
cop Trijntje Jansen, i:d: Zeer-rijp
17-09-1643 Luijl Jansen, tot W
afk Sijrt Hindricks, tot W
24-09-1643 Jannes Garbrants, tot Noorthorn
afk Jantien Mennes, tot W
01-10-1643 Jan Aljes, tot W
afk Brechte Jansen, wd Wijrt Claessen, tot Rasquert
22-10-1643 Jan Gerrits, tot Rasquert, afk 08-10
cop Anne Jansen, van W
31-12-1643 Remge Jeltjes, tot Saexumhuijsen, afk 10-12
cop Alijt Wijrts, wd Cornelis Tjarxs, tot W
24-12-1643 Onne Michiels, tot Eendrum
afk Marretien Popkes, tot W
18-02-1644 Abel Jacops, tot Stedum, afk 28-01
cop Oede Jurjens, tot W
10-03-1644 Silvester Popkes, tot W, afk 18-02
cop Ocktien Jansen, mede tot W
03-03-1644 De Erb:Egbert Arents, borger luijtenant tot Emden
afk de deughtsame Gieltjen Hijlckens Santfoort
10-03-1644 Cornelis Claessen, op Schiermonekoog
afk Claeske Frebes, van Bedum
28-04-1644 Jacop Coerts, van W, afk 24-03
cop Etjen Jansen, tot Stitzwert
28-04-1644 Frerick Jacops, tot W, afk 24-03
cop Aeltjen Everts, van Eenderum
19-05-1644 Hindrick Thijssen, tot Usquert, afk 28-04
cop Anne Elles, tot W
26-05-1644 Jan Tiddes, van Spijck
cop Corneliske Jansen, tot W
08-09-1644 Claes Jansen, van W
cop Marretje Jacobs, van Amsterdam
15-09-1644 Claes Jansen, tot W
afk Corneliske Egberts, tot Usquert
15-09-1644 Tonnis Aijelts, op Borckum
afk Tietie Tiddes, tot W
13-10-1644 Berent Mennes, tot W, afk 15-09
cop Griete Hansen, tot Eenderum
27-10-1644 Claes Sjabbes, tot W, afk 22-09
cop Apollonia Elles, tot W
29-09-1644 Joncker Ludewert Egbert Clant, tot Uijthuijsen op Menckema
afk Juffer Helena Maria Clant, op Bredenborch
27-10-1644 Hindrick Berents, tot Uijthuijsen, afk 29-09
cop Anne Jansen, tot W
29-09-1644 Harmen Hansen, tot Pietersbuijren
afk Trijne Geerts, tot W
12-01-1645 Hindrick Jansen, tot W, afk 01-12-1644
cop Geertruijt Pieters, tot Middelstum
09-02-1645 Pieter Remmerts, tot W, afk 19-01
cop Marretje Bartelts, tot W
20-04-1645 Jan Willems, tot Eenderum, afk 23-02
cop Fenne Thijssen, van W
02-03-1645 Albert Jansen, tot W
afk Jantien Dercks, wd Roelof Meijnerts, tot Usquert
04-05-1645 Christoffer Harmens Sprenger, afk 30-03
cop Trijntje Hermens, beijde tot W
26-05-1645 Tamme Jansen, afk 13-04
cop Luijtjen Ulpherts, wd Jan Tjaars, beijde tot W
13-04-1645 Hindrick van Glimmen, tot Amsterdam
afk Anne Hillebrants, van W
11-05-1645 Jacop Hindricks, tot W, afk 13-04
cop Griete Jansen, wd Evert Wijrts, op 't Sandt
22-06-1645 Jan Kosses, van W, afk 25-05
cop Lammichjen Eisses, tot W
27-07-1645 Arent Heerens, tot W
afk Anne Hindricks, tot Leens
24-08-1645 Pieter Frericks, op 't Zandt, afk 27-07
cop Baauwe Jansen, wd Hindrick Dercks, tot W
27-07-1645 Remmert Hermens, tot W
afk Geertien Jansen, tot W
17-08-1645 Goijtien Hermens, tot W, afk 27-07
cop Aefke Hermens, tot Beem
03-08-1645 Jacop Jansen, van Westernijlandt
afk Wijme Luijtiens, tot W
24-08-1645 Ulphert Herens, tot W, afk 03-08
cop Anne Menckes, wd Roelof Jansen, tot W
17-08-1645 Popke Hindricks, van Groeningen
afk Grietje Jansen, van het eilandt Rottumer-ooge
14-09-1645 Melle Jansen, tot W, afk 24-08
cop Grete Geerts, van Rasquert
07-09-1645 Garbrant Egberts, tot Wierhuijsen
afk Tietje Michiels, van W
28-09-1645 Harcke Jansen, tot W, afk [zij - Hindricks] 28-09?
cop Anne Jansen, mede tot W
28-09-1645 Claes Jansen, van Fledorp
afk Jantien Helprich, van W
28-09-1645 Gijse Berents, tot Usquert, afk 29-09?
cop Marretjen Jemmes, te W
16-11-1645 Hindrick Folckerts, tot W, afk 26-10
cop Hindricktien Jansen, tot Baflo
04-01-1646 Pieter Berents, tot Westerwijtwert
afk Wendel Claessen
25-01-1646 Abel Jacops, tot Noorthorn, afk 04-01
cop Alijt Jansen, tot W
25-01-1646 Claes Jacops, in den Andel
afk Trijne Jansen, van W
15-02-1646 Cornelis Jansen, afk 25-01
cop Geertien Dercks, beijde tot W
15-03-1646 Aijcke Thomas, van Stizwert, afk 22-02
cop Steven Gerrits, wd Luijlof Berents
30-03-1646 Hindrick Pieters, van W, afk 15-03
cop Ave Jochums, op Oosternijlandt
15-03-1646 Nanninck Mennes, van W
afk Stijne Edzes, wd Mete Tiabbes, tot Esingh
15-03-1646 Claes Hansen, van W
afk Trijntje Sijmens, tot Houwerzijl
15-03-1646 Cornelis Peters, in den Andel
afk Anna Dercks, van W
15-03-1646 Evert Mennes, van W
afk Remmerich Hindricks, wd Oltger Doeckes, tot Huijsinge
03-05-1646 Jacop Claesen, van den Bour, afk 05-04
cop Gele Relefs, van W
19-04-1646 Pieter Pieters, van W
afk Pieterke Pieters, tot Oterdum,
21-05-1646 Peter Lubberts, afk 21-05 [?]
cop Geerdtjen Melles, beijde tot W
21-05-1646 Jurjen Janssen, tot Middelstum, afk 31-05 [?]
cop Trijne Janssen, tot W
05-07-1646 Remmert Alberts, tot Groningen
afk Anne Peters, van W
06-09-1646 Hindrick Hoeijckes, van Warfhusen
cop Deewer Alberts, wd Jan Berents, tot W, afk 09-08
04-10-1646 Hindrick Gabriels, van W
cop Hille Wilckes, wd Jasper Jacobs, tot Wierhusen, afk 16-08
13-09-1646 Luijtjen Meinerts, tot W
afk Griete Claassen, van Warfhusen
20-09-1646 Lue Janssen, tot Wierhusen
afk Anne Alberts, tot W
04-10-1646 Jacob Peters, tot Usquert
afk Griete Janssen, tot W
04-10-1646 Jan Dercks, tot W
afk Trijne Rickers, tot Baffelt
04-10-1646 Jan Popkes, tot W
afk Jantjen Hanssens, wd Jan Jacobs, tot Cantes
08-11-1646 Claas Roeckes, afk 18-10
cop Griete Sieuwkes, beide tot Wa['woonachtich'bij cop]
22-11-1646 Jacob Freericks, afk 08-11
cop Lijsbeth Relefs, beide van W
20-12-1646 Luijtjen Gerrits, van Uthusen, afk 29-11
cop Aafke Haeijes, van W
24-01-1647 Evert Willems, afk 03-01
cop Griete Derricks, beide van W
21-02-1647 Jan Roelefs, afk 31-01
cop Marjen Hindricks, beide van W
07-02-1647 Jan Claassen, op de Laan [Usquert]
afk Froucke Peters, tot W
07-03-1647 Dietert Luijtjens, uijt den Andel, afk 07-02
cop Steven Berents, tot W
07-03-1647 Merten Hermens, van Eppenhusen
afk Lutgert Cornellis, van Warfhusen
21-03-1647 Jan Hindricks, tot Leens
afk Anne Willems, tot W
21-03-1647 Berent Popkes, van Loppersum
afk Martjen Janssen, van W
25-04-1647 Doee Janssen, tot W, afk 04-04
cop Welmoet Roelefs, van Westerwijtwert
18-04-1647 Geert Harkes, tot W
afk Wipjen Claassen, op 't Oosternieuwland
25-04-1647 Roelef Jacobs, tot W
afk Anne Janssens, tot Beem
09-05-1647 Robrich Hindricks, in Sapmeer
afk Anne Peters, tot W
25-07-1647 Hindrick Everts, afk 20-06
cop Anje Hermens, beide tot W
27-06-1647 Euwke Lubberts, tot W
afk Geertjen Peters, in den Dam
17-10-1647 Hermen Hermens, van Garnwert, afk 26-09
cop Grietjen Takes, tot W
26-09-1647 Cornellis Sjabbes
afk Fretje Tiddes, beide tot W
26-09-1647 Jan Jurjens
afk Bijwe Jannes, tot W
17-10-1647 Derck Peters, afk 26-09
cop Griete Willems, tot W
07-11-1647 Siert Peters, van Usquert
cop Ide Louwens, van Warfhuizen
02-01-1648 Jan Peters, van W, afk 12-12-1647
cop Anne Freericks, van Westeremden
09-01-1648 Cornellis Janssen, op de Brede
afk Weicke Sijbelts, van W
09-01-1648 Jan Obels, van Vliedorp
afk Aeltjen Helprichs, tot W
16-01-1648 Derck Obels, van Creewert
afk Geerdtjen Dercks, tot W
16-01-1648 Thomes Janssen, in 't Westernieuland
afk Anne Geerds, wd Jacob Hindricks
30-01-1648 Steven Hanssen, tot W
afk Geertien Jeltes, op Uthusermeden
20-02-1648 Sjabbe Peters, tot W
afk Fenne Janssen, wd Lubbert Smidt, in den Andel
05-03-1648 Luijtjen Janssen, tot Westerwijtwert
afk Talle Does, tot W
14-05-1648 Lambert Julles, tot Uaquert, afk 02-04
cop Sieuwke Janssen, tot W
07-05-1648 Derck Janssen, tot Obergum, afk 09-04
cop Trijne Aljes, tot W
09-04-1648 Gerrit Hindricks, int Westernieulandt
afk Jeije Lippes, wd Jeltien Alberts, tot W
16-04-1648 Albert Roelefs, tot W
afk Trijne Jacobs, tot Maarslag
09-07-1648 Gosen Janssen, op Rottumeroogs
afk Martjen Peters, in den Andel
06-08-1648 Jan Willems, tot W, afk 16-07
cop Trijntjen Heijnes, tot Northorn
17-09-1648 Hindrick Rengers, van Suijthorn, afk 20-08
cop Baucke Willems, wd Luijtjen Valcks, tot W
10-09-1648 Peter Janssen, tot W
afk Annegjen Claassen, tot Westerwijtwert
29-10-1648 Hermen Alberts, tot W, afk 24-09
cop Gebbe Hindricx, tot Warfhusen
22-10-1648 Luert Rinjes, afk 24-09
cop Anne Takens, beide tot W
01-10-1648 Drewes Allerts, tot W
afk Geesjen Writsers, op Helwert [Usquert]
01-10-1648 Claas Fricks, van Goddelinse
afk Anje Hermens, tot W
22-10-1648 Geerdt Janssen, afk 01-10
cop Diewer Janssen, beide tot W
29-10-1648 Sicke Mennes, tot W, afk 07-10
cop Anne Jacobs, uijt den Andel
31-12-1648 Peter Elles, afk 19-11
cop Aachte Alberts, beide tot W
19-11-1648 Jan Freericx, soldaat tot Groningen
afk Anne Hermens, uijt Westphalen
11-02-1649 Micheel Janssen, tot W, afk 14-01
cop Ermtjen Janssen, tot Peterburen
11-02-1649 Jan Claassen, tot Usquert, afk 28-01
cop Geerdtjen Tijmens, tot W
18-02-1649 Peter Hermens, op Uthuser-meden, afk 04-02
cop Derckjen Sijbrands, tot W
13-05-1649 Claas Jannes, uijt den Andel, afk 22-04
cop Grietjen Takes, wd Hermen Hermens, tot W
22-04-1649 Goeigjen Hermens, tot W
afk Griete Peters, tot Obergum
13-05-1649 Cornellis Duijrts, tot W
afk Anne Freericks, tot Goddelinse
27-05-1649 Hindrick Janssen
afk Froucke Janssen, beide tot W
10-06-1649 Reiner Mennes, tot Crewert
afk Anne Duijrts, tot W
23-09-1649 Jacob Janssen, tot W, afk 12-08
cop Jacobjen Reiners, tot Leens
30-09-1649 Sieuwke Janssen, tot W
afk Martjen Geerds, te Tjamswer
09-12-1649 Sicke Fricx, tot W, afk 04-11
cop Trijne Geerts, wd Roeckes Tjarcks, tot Rasquert
22-12-1649 Peter Claassen, tot Dorquert, afk 25-11
cop Jantjen Janssen, tot W
06-01-1650 Hindrick Jurjens, tot Westerembden
afk Tietjen Tammes, tot W
20-01-1650 Peter Hindrix, tot W
afk Bijwe Hindricx, tot Martenshoeck, wd Delis Bouwens
24-03-1650 Sijmen Alberts, afk 10-03
cop Jantjen Jans, beide tot W
21-04-1650 Doecke Janssen, tot W
afk Deuwer Jacobs, tot Wiehe
28-04-1650 Peter Cornellis, tot Groningen
afk Ilben Haeijes, dienstmaagt van Hr. Clant op Bredenborgh
19-05-1650 de E:Redger Johannes Ringels, van Wirdum, att
cop de deugtsame dochter Geesjen Bijenkorfs, van Groningen,att
16-06-1650 Claas Claassen, van Tinallinge, afk 19-05
cop Alijdt Relefs, tot W
21-07-1650 Jan Hindricks, tot Middelstum, afk 30-06
cop Martjen Jacobs, tot W
30-06-1650 Jan Cornellis, op de Brede
afk Geertjen Janssen, tot W
04-08-1650 Peter Elsens, tot Westerlee
afk Aeltjen Peters, tot W
15-09-1650 Laurens Lubberts, tot W
afk Anneke Tjarcks, tot Holwijrde
22-09-1650 Lippe Jeltjes, tot W
afk Anne Hindricks, int Westerniewlant
22-09-1650 Menne Lues, op Uthusermeden
afk Anne Alberts, wd Tjaart Crijns, tot W
17-11-1650 Claas Janssen, beide tot W woonachtig, afk 27-10
cop Geertruijdt Menses, wd Eisse Janssen
??-11-1650 Eppe Haijes, tot W
afk Ave Jelis, tot Tinallinge
26-01-1651 Jan Brunes, tot Baffelt
afk Geese Cornellis, tot W
02-02-1651 Sije Rompts, tot Nieuwehove
afk Martjen Alles, tot W
16-02-1651 Jan Janssen, tot W
afk Deuwer Annes, tot Garsthusen
09-03-1651 Cornellis Doeckes, tot Leermes
afk Welmoet Melles, tot W
06-04-1651 Ludjer Janssen, tot W
afk Aachte Jaspers, tot Uthusen
13-07-1651 Jan Sijntjes, in den Dam, afk 13-04
cop Trijntjen Hermens, wd Stoffer Hermens, tot W
19-05-1651 Claas Geerds, tot W
afk Jantjen Tjaarts, tot Peterburen
13-07-1651 Tonnis Remkes, tot Uthusen, afk 01-06
cop Martjen Peters, tot W
15-06-1651 Jan Hindricx, tot W
afk Aeltjen Allerts, tot Rottum
14-09-1651 Crijn Tjaarts, tot W, afk 27-07
cop Cornelliske Lues, tot Leens 'op Elens'
19-10-1651 Albert Alberts, tot W
afk Deuwer Jacobs, tot Adorp
26-10-1651 Jacob Wessels, Ulderum
afk Cornelliske Janssen, wd Borchert Janssen, tot W
22-11-1651 Albert Haeijes, tot W, afk 26-10
cop Martjen Luijtjes, tot Baffelt
21-12-1651 Allert Janssen, op de Brede
afk Grietjen Sijbelts, tot W
12-03-1652 Jacob Claassen, afk 08-02
cop Tjaacke Mennes, beijde tot W
12-03-1652 Alle Annes, tot Beem, afk 22-08
cop Assele Rengers, wd Evert Hindricks, tot W
29-02-1652 Luijtjen Meenerts, tot W
afk Jantjen Hindricx, tot Leens
07-03-1652 Hindrick Willems
afk Jantjen Rickerts, wd Derrick Geerts, beijde van W
25-04-1652 Cornellis Janssen, afk 07-03
cop Fijecke Hindricks, beijde tot W
28-03-1652 Jacob Janssen, tot W
afk Geeske Rijckels, op Uthusermeden
09-05-1652 Derrick Wabbes, van Usquert, afk 11-04
cop Kunne Willems, van W
18-04-1652 Peter Cornellis, van Crewert
afk Ide Alles, van W
18-04-1652 Jacob Hindricks, van W
afk Anne Teuwes, van Noordwolde
25-04-1652 Peter Claassen, van Souwert
afk Ide Takes, van W
25-04-1652 Jan Willems
afk Geertruijdt Hindricks, beijde van W
11-08-1652 Jan Mentes, van Rottumweroog,'zijnde een gewoonl.bededaeg'
cop Aeltjen Dercks, tot W, afk 27-06
15-08-1652 Tjarck Krijns, afk 11-07
cop Anne Jacobs, beide tot W
22-09-1652 Hijlje Roeckes, tot Saexumhusen, afk 29-08
cop Aafke Jacobs, wd Alle Peters, tot W
19-09-1652 Peter Jansen, tot Cloosterbuijren
afk Lijsbeth Micheels, tot W
26-09-1652 Tamme Janssen
afk Beerntjen Heines, beijde tot W
27-10-1652 Geerd Tjaarts, tot W, afk 03-10
cop Trijntjen Peters, op 't Zandt
24-10-1652 Jacob Geerts, van Siddeburen
cop Ailcke Jans, tot Usquert, att [pastoor Usquert van huijs]
13-02-1653 Meinerdt Jeltjes, afk 23-01
cop Anne Bruijns, wd Enne Hindrix, beijde tot W
30-01-1653 Joncker Johan Clandt, tot Brederborgh
afk Juffer Habbina Coenders
21-05-1654 Jan Tijaerdes, van W
afk Anna Onnens, van Saexum
02-07-1654 Johan Hindricks, van W, afk 11-06
cop Martijen Eisens, van Noortwolde
15-06-1654 Cornelies Jansz, van W
afk Lijsebeth Jans, van Ulrum
16-07-1654 Aegidius Cools, predicant tot Usquert
afk Deddichijen Fockens, van W
19-11-1654 Derck Hindricks, afk 06-08
cop Trijne Jans, beijde van W
22-10-1654 Lippe Jansen, afk 17-09
cop Trijne Hindricks, beijde van W
17-09-1654 Jan Albers, van Spijck
afk Elije Alles, van W
24-09-1654 Hillebrant Jansen, van Baffeloe
afk Meenije Jans, van W
08-10-1654 Steven Hansen
afk Trijnie Jacobs, bejde van W
26-11-1654 Jan Jansen, van W, afk 15-10
cop Aefke Tammens, van Eendrum
22-10-1654 Crijn Effes, van d'Aendeel
afk Griete Jansen, van W
05-11-1654 Berendt Albers, van Uthusen
afk Hille Tammens, van W
20-12-1654 Jan Benens, afk 26-11
cop Anne Jacobs, bejde van W
24-12-1654 Claes Popkes, vant Zandt
afk Geertijen Melles, van W
24-12-1654 Jan Lauwerens, van W
afk Trijne Jans, van Sandweer
24-12-1654 Jacob Egbers, van Ranum, afk 24-12 [?]
cop Trijne Ennes, van W
07-01-1655 Tijes Jarges, van Obergum
afk Talle Albers, van W
25-02-1655 Steven Broils, van Wester Emden, afk 28-01
cop Aeltijen Fockens, van Hoissum [W]
18-02-1655 Hindrick Willems, afk 28-01
cop Remminge Juriens, bejde van W
11-03-1655 Releff Jansen, afk 04-02
cop Jantje Benens, bejde van W
16-03-1655 Thomas Jansen, afk 04-02
cop Aegte Rolefs, van W bejde
09-03-1655 Albert Geerdes, afk 11-02
cop Alijt Hindricks, van W
11-03-1655 Jan Wolters, van Rasquert
afk Corneliske Albers, van W
08-04-1655 Albert Jansen, afk 11-03
cop Lijsebet Lutijens, wd , bejde van W
18-03-1655 Hillebrant Tonijs, W
afk Sijrtije Ulrijx, van Peters Buren
06-05-1655 Jan Arents, muller van W, afk 18-03
cop Ursseltijen Juriens, van Wee
25-03-1655 Cornelies Jansen, van Wester Nieuw Landt
afk Anne Jansen, van W
01-04-1655 Jan Harckens, van W
afk Griete Lubbers, van Peters Bueren
29-04-1655 Hindrick Claessen, van Uthuisen
afk Anne Tammens, van W
10-06-1655 Elle Jansen
afk Eltije Rinjes, bejde van W
22-08-1655 Jannes Meiners, van W, afk 08-07
cop Jantije Writzers, van Usquert
22-07-1655 Cornelies Jansen, Schnijder van W
afk Anne Jacobs, vant Zandt
16-09-1655 Jan Eppes, van Usquert
afk Anne Reiners, van W
16-09-1655 Hindrick Meiners
afk Anne Jansen, van W
05-10-1655 Goesen Willems, van W, afk 16-09
cop Trijne Jansen, van Rottum
16-09-1655 Luwart Fockens, van Hoijsum
afk Jicktijen Harckens, van Hilliger Lee
30-09-1655 Jan Dercks, van W
afk Aefke Harmens, van Westerwijtwert
07-10-1655 Writzer Dercks, van Ranum
afk Anne Jansen, van W
04-11-1655 Sijbrant Hillebrants, van W, afk 14-10
cop Dewer Jacobs, van Winsum
28-10-1655 Hindrick Jansen, van Wee
afk Martijen Jansen, uit den Aendel, nu won tot W
23-12-1655 Melle Jansen, afk 02-12
cop Griete Jans, uit den Aendel
10-02-1656 Reiner Jacobs, van Maerslach
afk Martijen Jansen, van W
17-02-1656 Menne Lues
afk Grietije Peters, van het Westernieu-lant
13-04-1656 Hindrick Jansen
afk Etijen Egges, bejde van W
13-04-1656 Hijndrick Jacobs, van Godlijnse
cop Swaentijen Hijndricks
04-04-1656 Reiner Willems, van Leens
cop Trijntijen Jacobs, van W
04-05-1656 Rickert Sickes
cop Trijntijen Garmts, bejde van W
27-04-1656 Jan Peters
afk Jacob Jansen, bejde van W
18-05-1656 Harmen Arents, van Wirdum
afk Trijne Jansen, van W
04-05-1656 Stoffer Peters, van Hornhusen
cop Martijen Willems, van W
25-05-1656 Jan Borchers, van W
afk Aveke Jansen, van Usquert
08-06-1656 Menne Cornelies, van W
afk Grietije Wolters, van Usquert
17-08-1656 Jacob Cornelies, van W
afk Imeke Jobs, van Cantes
10-08-1656 Jan Jansen
cop Trijntijen Jansen, bejde van W
14-09-1656 Lippe Wrijtzers, van W
afk Cornelisjen Egbers, van Engelbert
21-09-1656 Geert Reiners, van W
afk Trijne Eppes, van Usquert
05-10-1656 Claes Hind: Rolefs, hovenier
afk Fenne Jansen, van Emmen
09-11-1656 Jacob Peters, backer
cop Grietijen Sijwerts
02-11-1656 Ecke Swalve, van Lewarden
afk Fockijen Fockens, van W
02-11-1656 Edzo Jacobs, van Menckeweer
afk Trijntjen Jacobs, van W
30-01-1657 Claes Cornelies, van W
afk Eevrouw Reiners, van Rasquert
01-02-1657 Jan Jacobs
afk Frette Tiddes, bejde van W
22-03-1657 Sijbolt Aijbes
cop Harmtijen Harmens, bejde van W
??-04-1657 Lutijen Luitijens
cop Geeske Jannes, bejde van W
11-03-1666 Eisse Borkerts, afk 20-02
cop Hindrikjen Reeners, beijde van W
29-04-1666 Jan Tonnijs, afk 25-03
cop Greetjen Jansen, beijde van W
25-03-1666 Jan Popkens, te W
afk Jantjen Jannes, in den Andel
01-04-1666 Claes Hindrix, van Slochteren
afk Teetjen Mennes, van Noordbroek
15-04-1666 Jan Popkens, van W
afk Greetjen Isebrants, van Peterbuiren
06-05-1666 Frerik Jeltes, op 't Oosternijlant
afk Anje Hindrix, tot W
17-06-1666 Peter Sijwerts, van W, afk 06-05
cop Greete Eisses, van 't Westernijlant
17-06-1666 Siabbe Janssen, van 't Westernijlant, afk 27-05
cop Remge Martens, tot W
17-06-1666 Jan Jacobs, in de Nandel
afk Baucke Heines, van W
22-07-1666 Derk Hermens, in Godlinse, afk 24-06
cop Lutgertjen Reinders, tot W
14-07-1666 Heijne Tiddes, tot Usquert
afk Hindrikjen Helprichs, van W
05-10-1666 Luitjen Janssen, tot W
cop Trijntjen Simens, van Leens
05-10-1666 Harmen Goitiens, van W, afk 23-09
cop Stijntjen Jansen, van W
04-11-1666 Marcus Busch, pastor tot W
afk Engeltjen Ubbenius, tot Bellingeweer
20-11-1666 Aijbe Remmerts, van Usquert, afk 28-10
cop Trijnje Harmens, van W
02-12-1666 Jacob Janssen, van W, afk 11-11
cop Greetjen Remges, van W
02-12-1666 Hindrik Janssen, tot W
afk Jancke Jansen, tot Rasquert
28-04-1667 Arent Sijwerts, van Northorn, afk 10-03
cop Greetjen Geenes, tot W
17-03-1667 Thijes Jarchs, tot Obergum
afk Corneliske Popkes, van W
05-05-1667 Jan Martens, van W, afk 07-04
cop Aeltjen Hindrix, van W
28-04-1667 Harmen Mentjes, van W
afk Anna ten Oever, tot Groningen
02-06-1667 Jan Eppes, tot Eenrum
afk Jantjen Jansen, tot W
25-08-1667 Joannes Sibelius, pastor tot W, afk 28-07
cop Elizabeth Severinus, tot Farmsum
17-11-1667 Berent Egberts, van W, afk 27-10
cop Anje Janssen, van Usquert
27-10-1667 Geert Jans, tot W
afk Menje Aljes, op de Meden
01-12-1667 Melle Lues, van W, afk 01-12 [?]
cop Gebke Lamberts, van W
01-12-1667 Abraham Janssonius, van Groningen
afk Christina Tammens, tot W
08-03-1668 Jan Garbrants, tot W
afk Hilje Cornelis, wd Harmen Claesen, tot Stitswert
29-03-1668 Peter Does, van 't Westernieuwlant, afk 29-03 [?]
cop Anje Jannes, van W
12-04-1668 Egbert Wierts, in den Dam
afk Jantjen Mentjes, tot W
30-08-1668 Reinder Willems, te W, afk 30-08 [?]
cop Anje Berents, wd Harmen Tiddes, te W
20-09-1668 Swier Hindrix, tot Leens
afk Greetjen Hindrix, van W
20-09-1668 Folkert Mentjes, van W, afk 20-09 [?]
cop Hilje Janssen, van W
29-09-1668 Hindrik Heijnes, tot W
afk Marretjen Jannes, tot Eenrum
04-10-1668 Claes Jans, van W, afk 04-10
cop Greetjen Hindrix, van W
08-11-1668 Enne Hindrix, van W
afk IJdje Cornelis, van Uithuisen
22-11-1668 Harmen Jans, tot W
afk Stijntjen Hindrix, in Termunten
22-11-1668 Luitjen Jeltes, van de Meden, afk 22-11 [?]
cop Anje Berents, wd Harmen Jurriens, te W
??-??-1668 Philippus Fockens, tot W
afk Thijske Bauckes, in Midwolderhamrik
??-??-1668 Claes Freriks, tot W
afk Jantjen Barrels, tot Pietersbuiren
07-02-1669 Reintjen Melles, tot W
afk Anneke Hindrix, wd Jan Fockes, tot Ulrum
05-03-1669 Claes Does, van Husinge, afk 05-03 [?]
cop Anje Willems, wd Claes Tiarx, tot W
12-04-1669 Luitien Hindrix, van Donderen
afk Gebke Willems, tot W
25-04-1669 Geert Everts, van Kloosterbuiren, afk 25-04 [?]
cop Geeske Janssen, tot W
25-04-1669 Bonneke Nannes, in de Nieuwe Scheemda
afk Marretjen Tomas, tot W
02-05-1669 Geert Claesen, van Petersbuiren, afk 02-05 [?]
cop Geeske Garbrants, tot Cloosterbuiren
09-05-1669 Claes Jacobs, van W, afk 25-04
cop Aeltjen Berents, van W
06-06-1669 Jurrien Claesen, van W, afk 02-05
cop Geeske Remges, tot Usquert
13-06-1669 Louwerents Lubberts, van W, afk 16-05
cop Greetjen Meertens, van Sandweer
16-05-1669 Jan Does, van W
afk Klaeske Arents, wd Bunne Harmens, tot Ter-Munten
31-05-1669 Jacob Cornelijs, tot W
afk Elizabeth Geerts, wd Berent Wolters, tot Baffelt
04-07-1669 Jan Freriks, tot W, afk 13-06
cop Anje Krijns, van Peterbuiren
04-07-1669 Engelbert Berniers, tot W
afk Anje Jansen, van Westerdijkshorn
15-08-1669 Hindrik Peters, backer tot Usquert, afk 18-07
cop Trijntjen Heines, tot W
19-09-1669 Jacob Peters, van Oldenzijl
afk Geeske Jansen, van W
17-10-1669 Hillebrant Hiddes, tot Usquert, afk 19-09
cop Meertentjen Tonnijs, tot W
17-10-1669 Frerik Popkes, tot W, afk 19-09
cop Lutgertjen Jacobs, van Middelstum
17-10-1669 Peter Everts, van Visvliet, afk 26-09
cop Wiske Jansen, tot W
31-10-1669 Claes Frericks, van W, afk 26-09
cop Fookel Aeljes, van Peterbuiren
07-11-1669 Hessel Jansen, van Faan, afk 10-10
cop Jantjen Berents, wd Relef Jans, te W
07-11-1669 Geert Geerts, van Uithuisen, afk 26-09
cop Teetjen Jacobs, van W
12-12-1669 Jacob Jans, van Uithuisen, afk 14-11
cop Dewertjen Jans, wd Jan Peters, glasemaker tot W
12-12-1669 Jan Borkerts, te W, afk 21-11
cop Dewer Jans, wd Geert Jans, te W
06-02-1670 Ernestus Schaink, J:U:D: tot Groningen, afk 06-02
cop Ikjen Peters, tot W
16-01-1670 Jannes Jansen, collector tot Obergum
afk Betjen Peters, tot W
27-02-1670 Willem Gosens, tot W, afk 23-01
cop Dewerke Harmens, tot Loppersum
20-03-1670 Cornelis Hillebrants, kremer, afk 23-01
cop Sara Hindrix, beide tot W
20-03-1670 Peter Lammerts, in den Andel
afk Liefke Goitjes, tot W
24-04-1670 Cornelis Peters, tot Eendrum, afk 27-03
cop Corneliske Reiners, tot W
08-05-1670 Jacob Garbrants, op de Brede, afk 17-04
cop Aefjen Jansen, tot W
29-05-1670 Borkert Borkerts, afk 01-05
cop Greetjen Lammerts, beide tot W
26-06-1670 Lippe Boelens, van Uithuisen
cop Hebeltjen Roelefs, wd Geert Derx, in Usquert
26-06-1670 Bene Fockes, van Oostwolt, afk 29-05
cop Aefke Klaesen, tot W
13-07-1670 Jacob Jacobs Knars, schipper tot W, afk 12-06
cop Martjen Hessels, van Sapmeer
03-07-1670 Elias Harmens, tot Onderwijrum
afk Greetjen Eijsses, tot W
10-07-1670 Popke Jansen, tot W
afk Fenne Harmens, wd Derk Geerts, tot Stitswert
28-08-1670 Cornelis Abels, te W, afk 31-07
cop Aelke Jans, wd Jan Jans Drent, te W
16-10-1670 Harrijt Cornelis, te W, afk 18-09
cop Aeltjen Jansen, te W
25-09-1670 Derk Aljes, tot Ulrum
afk Anje Jannes, van W
16-10-1670 Ariaen Boelens, van Kloosterbuiren, afk 02-12
cop Harmentjen Isebrants, te W
30-10-1670 Lambert Jansen, van Norden, afk 25-09
cop Marretjen Genes, tot W
30-10-1670 Geert Alberts, tot W, afk 02-10
cop Grietjen Hindrix, van Usquert
23-10-1670 Roelef Jansen, van Tinallinga
afk Trijnje Gerrijts, tot W
13-11-1670 Reender Jannes, tot W
cop Louwke Derx, tot Sauwert
04-12-1670 Julle Tiarks, tot W
afk Alijt Jansen, in den Andel
01-01-1671 Folkert Mentjes, tot W
afk Welmoet Hindrix, op de Meeden
15-01-1671 Cornelis Peters, te W, afk 01-01
cop Jantjen Jacobs, te W
22-01-1671 Jannes Ewolts, te W, afk 01-01
cop Marretjen Kunnes, van Oldehoove
05-02-1671 Jan Klaesen, te W, afk 01-01
cop Marretjen Remmerts, te W
05-02-1671 Goitjen Jacobs, tot Baffelt, afk 15-01
cop Fijke Hindriks, wd Cornelis Jans, tot W
15-01-1671 Evert Luirts, tot W
afk Ailke Tieerts, wd Eise Wijrtzma, in 't Westernijlant
05-02-1671 Berent Jansen, tot W
afk Etjen Harmens, van Peterbuiren
05-02-1671 Siabbe Klaesen, tot W
afk Elske Derx, wd Steffen Sibes, tot Winsum
12-03-1671 Albert Roelefs, te W, afk 11-02
cop Betje van Lennep, wd Albert Jansen, te W
11-02-1671 Tonnis Peters, tot Farmsum
afk Harmentjen Jansen Scheerhoorn, te W
19-03-1671 Jacobus Jansen, van W
afk Maria Schroeders, wd Geert Aeldrix, schoolmr: tot Leens
29-04-1671 Aijbe Remmerts, tot W, afk 09-04
cop Hebele Everts, tot W
07-05-1671 Harmen Goitjens, tot W, afk 16-04
cop Enje Willems, tot Uithuisen
23-04-1671 Israel Lucas, tot W
afk Trijnje Koerts, op Uithuisermeeden
14-05-1671 Hindrik Gerrijts, van W
afk Greetjen Pouwels, tot Usquert
14-05-1671 Thijs Ewolts, tot W
afk Eenje Louwerents, wd Derk Peters Zijtzema, tot Cantens
11-06-1671 Tieert Lubberts, schoolmr: tot Wierhuisen
afk Greetjen Everts, tot W
11-06-1671 Allert Jansen, tot W
afk Hilje Eijsses, tot Onderwierum
16-07-1671 Jacob Hijbels, tot Usquert, afk 25-06
cop Greetjen Peters, wd Menne Lues, tot W
06-08-1671 Tonnis Karels, tot W, afk 18-06
cop Trijntjen Joannis Crijbs, tot Cantens
18-06-1671 Hans Klaesen, tot W
afk Marretjen Jansen, tot Sandweer
25-06-1671 Klaes Jans, tot Baffelt
afk Jantjen Taakes, van W
03-09-1671 Albert Jans, op de Brede
afk Lubbe Luitjens, tot W
15-10-1671 Peter Klaesen, tot Usquert, afk 10-09
cop Trijnje Writzers, tot W
10-09-1671 Jurrien Everts, van W
afk Greetjen Klaesen, van Uithuisen
20-10-1671 Geert Jansen, van Sapmeer, boukneght vrou Sickinghe
cop Imke Hindrix, van Suidtbroek, afk 17-09
17-09-1671 Jan Writzers, tot W
afk Hilje Peters, van Huisinge
15-10-1671 Cornelis Jansen, van W
afk Geertjen Meertens, tot Sandweer
07-12-1671 Jan Lammerts, schipper van Onderwierum, afk 22-10
cop Anje Jacobs, wd Sijwert Jacobs, tot W
23-11-1671 Jan Geerts, Reemaeker te W, afk 05-11
cop Trijntjen Hindrix, te W
12-11-1671 Jacob Hindricks, van Obergum
afk Greetjen Renerts, wd Marten Harmens, tot W
23-11-1671 Klaes Jans, in den Andel
cop Krijnje Jans, van Eenrum
03-12-1671 Bartelt Bartelts, tot Cantes
afk Alijt Writzers, tot W
11-02-1672 Harmen van Hilden, tot W, afk 31-12-1671 ['Opwijrda']
cop Remke Remges, van Westeremden
03-03-1672 Onne Wolters, tot Kloosterbuiren
afk Meitse Peters, wd Berent Klaesen, tot W
17-03-1672 Garbrant Erasmus, in den Andel
afk Bijwke Abels, van W
19-05-1672 Cornelis Peters, tot Bedum
afk Hindrikjen Garbrants, tot W
09-06-1672 Jurrien Sijwkes, afk 19-05
cop Aefke Jansen, wd Lubbert Reenders, beide tot W
29-06-1672 Klaes Peters, tot Esinghe, afk 02-06
cop Jantjen Julles, tot W
25-08-1672 Derk Klaesen, tot Stitswert, afk 04-08
cop Diewerke Harmens, wd Willem Gosens, tot W
22-09-1672 Meerten Julles, tot W
afk Maria Hermens, uit de Paddepoel
29-09-1672 Jan Jansen, tot W
afk Frerikjen Everts, tot Middelstum
10-11-1672 Isebrant Melles, te W, afk 13-10
cop Teetjen Jansen,wd Jan Peters, steenmetselaer te W
20-10-1672 Joncker Hendrik Sickinghe,van Warffumborgh,ritmeester[etc]
afk Juffer Anna Tiaerda van Starkenborch,dochter tot Wehe[etc]
20-10-1672 Jan Eijsses, van Obergum
afk Marretjen Peters, van W
24-11-1672 Folkert Jansen, te W, afk 20-10
cop Trijnje Jansen, wd Klaes Jacobs, te W
24-11-1672 Jan Cornelis, tot Leens, afk 27-10
cop Hindrikjen Jacobs, tot W
24-11-1672 Peter Elles, te W, afk 03-11
cop Frouke Tebbes, wd Harmen Harmens, te W
24-11-1672 Ocko Peters, tot Stitswert, afk 10-11
cop Anje Geerts, wd Jan Jans, tot W bij Haantil
22-12-1672 Arent Jacobs, van Kloosterbuiren
afk Greetjen Thomas, tot W
23-02-1673 Albert Peters, te W, afk 26-01
cop Hindrikjen Jacobs, te W
16-02-1673 De H.E.G.Heer Roelef Sickinghe, tot Warffumborch [etc]
afk De H.E.G.Juffer Amelia Clant,erfdr.v.Scheltema-Nijenstein
16-03-1673 Jacob Wierts
cop Swaantjen Jans, beide tot W
06-04-1673 Albert Allerts, van W
afk Annetje Thomas, tot Collum
25-05-1673 Jannes Wolphius, van Sauwert, afk 13-04
cop Geertjen Melles, wd Klaes Popkes, te W
25-05-1673 Jacob Sibolts, te W, afk 27-04
cop Geertruit Cornelis, te W
04-05-1673 Jan Freriks, te W
afk Anje Jansen, te Usquert
17-08-1673 Jelte Hindriks, te W
afk Aucke Hindricks, te Hoorhuisen
19-10-1673 Frerik Everts, te Uithuisen, afk 31-10
cop Anje Jansen, te W
26-10-1673 Jan Borkerts, te W, afk 05-10
cop Martjen Peters, wd Jan Tiaerts, tot Rasquert
12-10-1673 Jacob Melles, van W
afk Anje Jansen, van Menkeweer
30-11-1673 Menne Drewes, te Usquert
afk Zara Hindriks, wd Cornelis Hillebrants, te W
31-12-1673 Peter Onnes
cop Anje Jannes, beide uit 't Wester-nieuwlant
04-01-1674 Barnje Jans, afk 21-12-1673
cop Geelje Derks, beide te W
11-01-1674 Evert Eppes, te W, afk 28-12-1673
cop Fenne Harmens, wd Popke Jansen, te W
18-01-1674 Matthias Munter, chirurhijn onder de majoor van der Wenge
cop Marretjen Genes, wd Lambert Jans Smit, beide van Groningen
08-02-1674 Berent Peters, te W, afk 11-01
cop Geertruit Cornelis, van 't Zandt
22-02-1674 Berent Jans, te W, afk 08-02
cop Greetjen Jans, wd Jan Tonnis, te W
15-03-1674 Frerik Harmens Vos, tot Uithuisen, afk 08-02
cop Aeltjen Peters, tot W
22-03-1674 Aijelt Simens, van W
afk Ettjen Derks, wd Jan Eppes, tot Westerwijtwert
03-05-1674 Berent Gerrijts, te W, afk 05-04
cop Geeske Garbrants, wd Geert Klaesen, te W
10-05-1674 Melle Peters, te W, afk 05-04
cop Jantjen Fockes, tot Usquert
31-05-1674 Lambert Jacobs, van Usquert, afk 03-05
cop Anje Peters, tot W
17-05-1674 Jan Remmerts, van Watwert
afk Aeltjen Tiarks, tot W
31-05-1674 Jan Steffens, van W
afk Corneliske Simens, tot Middelstum
05-07-1674 Jan Hindriks, te W
afk Greetjen Klaesen, wd Harmen Peters, tot Leermens
18-10-1674 Jan Reinders, wd tot Usquert, afk 20-09
cop Trijntjen Michiels, van W
23-10-1674 Jan Roelefs, van Rasquert, afk 20-09
cop Geele Peters, tot W
15-11-1674 Oesent Everts, van Usquert, afk 25-10
cop Anje Klaesen, van W
25-10-1674 Ecke Jans, van W
afk Aefke Peters, wd Bartelt Derks, tot Huisinge
20-12-1674 Peter Jans, van W
afk Anne Hillebrants, van Baffelt
03-01-1675 Hindrik Klaesen, van Steem, afk 13-12-1674
cop Trijntjen Harkes, te W
28-02-1675 Klaes Mentjes, afk 14-02
cop Anje Joannis, wd Peter Does, beijde tot W
05-04-1675 Rinje Lues, te W, afk 07-03
cop Fenje Hindriks, te W
11-04-1675 Harmen Egberts, te W, afk 07-03
cop Trijnje Simens, te Uithuisen
14-03-1675 Willem Does, tot Wester-emden
afk Martjen Does, van W
09-05-1675 Jurrien Everts, te W, afk 18-04
cop Fenje Jansen, te W
16-05-1675 Tidde Cornelis, te W
cop Greetjen Klaesen, te W
16-05-1675 Berent Egberts, te W, afk 02-05
cop Trijntjen Hindriks, wd Jan Geerts, te W
25-04-1675 Folkert Arents, van Saaxumhuisen
afk Heijle Jacobs, van W
30-05-1675 Jan Wijrts, van Cantens, afk 30-05
cop Eelje Klaesen, tot W
06-06-1675 Hindrik Engelberts, tot Uithuisen, afk 25-04
cop Dewertjen Abels, te W
09-05-1675 Jacob Jans, te W
afk Geesjen Jansen, te W
23-05-1675 Derk Simens, te W
afk Greetjen Jans, te Warfhuisen
04-07-1675 Peter Jacobs, tot Stiswert
afk Greetjen Jans, van W
01-08-1675 Peter Cornelis, tot Bedum
afk Cornelisjen Jans, tot W
07-10-1675 Tonnis Carels, te W, afk 10-10 [?]
cop Tamke Willems, van Suirdijk
07-10-1675 Remmert Peters, tot W, afk 10-10 [?]
cop Anje Claesen, van Cantens
14-10-1675 Harmen Harmens, te W, afk 10-10 [?]
cop Greetjen Claessen, te W
24-10-1675 Drewes Sickes, van Woltersum
afk Froucke Jans, van W
12-12-1675 Thijs Meertens, te W, afk 28-11
cop Aeltjen Jacobs, te W
13-02-1676 Jan Garbrants, van W
afk Fennetjen Hindriks, wd Jacob Bartolts, in Sapmr:
19-03-1676 Hindrick Jans, te W, afk 07-02
cop Geeske Jurriens, wd Haeije Does, te W
16-04-1676 D'H.E.G.Joncker Johan Clant, tot Bredenborch, [etc]
afk D'H.E.G. [etc]Juffer Eppelia Johanna Clant, erfdr. Menkema
21-05-1676 Claes Jacobs, van Usquert, afk 23-04
cop Jantjen Hindriks, wd Ritse Peters, te Warfum
28-05-1675 Jan Alberts, van Donderen, afk 14-05
cop Anje Willems, wd Claes Does, tot W
21-05-1676 Eltje Jaspers, van Wierhuisen
afk Martjen Peters, tot W
11-06-1676 Jan Willems, van Huisinge
afk Lubge Claesen, van W
11-06-1676 Rensse Everts, van Sandweer
afk Martjen Martens, van W
25-06-1676 Jacob Jansen, van Rasquert
afk Maria Hindricks, van Cantens
02-07-1676 Jan Jacobs, te W
afk Martjen Popkes, te W
09-07-1676 Cornelis Claesen, te W
afk Evertjen Mennes, wd Luitjen Garbrants, te W
22-10-1676 Jan Everts, van Uith:meden, afk 10-09
cop Bauchjen Julles, te W
15-10-1676 Joannes Cornelis, te W, afk 24-10
cop Marretjen Peters, te W
15-10-1676 Jan Jansen, van Usquert
cop Eetjen Jans, van Menkeweer
12-11-1676 Berent Cornelis, van Leens, afk 08-10
cop Geertjen Popkes, van W
08-10-1676 Peter Janszen, van Baffelt
afk Jantjen Fockes, wd Melle Peters, te W
29-10-1676 Cornelis Eppes, tot W, afk 15-10
cop Alijt Abrahams, van 't Westernielant
26-11-1676 D'H.E.G.Hr.Joan van Haersholte, Hr.tot den Craenenborch
afk D'H.E.G.Juffer Anna Sickinghe, Dochter tot Warffumborch
14-01-1677 Haije Drewes, van Usquert, afk 31-12-1676
cop Geeske Jans, wd Jacob Jans, tot W
13-05-1677 Jeltje Lippes, van Rottumer Oogh, afk 24-03
cop Trijnje Jans, van Rottum
01-04-1677 Claes Jans, tot W
afk Martjen Jans, van de Meeden
01-04-1677 Harmen Sibolts, van W
afk Trijnje Hindricks, van Westeremden
06-05-1677 Jan Freriks, van Usquert, afk 08-04
cop Aefke Peters, van W
06-05-1677 Peter Harmens, tot W, afk 22-04
cop Maria Aijbes, wd Jan Tonnis, tot Usquert
04-06-1677 Peter Lues, tot W, afk 13-05
cop Trijntjen Gerhardus, van Middelstum
13-05-1677 Claes Claessen, van W
afk Wobbe Derks, van Obergum
15-10-1677 Cornelis Eppes, afk 30-09
cop Greetjen Hindriks, wd Claes Jansz, beide tot W
23-12-1677 Garbrant Jansz, afk 25-11
cop Annetjen Martini, wd Harmen Harmens, beide tot W
13-01-1678 Ebel Ockes, van de Meden, afk 16-12-1677
cop Greetjen Hindriks, wd Geert Alberts, tot W
10-03-1678 Thomas Edskes, in 't Westernieulant
afk Teetjen Thomas, van Warfum
14-04-1678 Gerlof Geerts, van Pieterbouren, afk 10-03
cop Anje Jans, van W
12-05-1678 Jan Claesen, voerman, afk 21-04
cop Hilletjen Jacobs, beijde tot W
16-06-1678 Allert Janszen, afk 12-05
cop Geeske Jans, beijde tot W
09-06-1678 Wilhelm Jurriens, van Aurick
afk Greetjen Peters, van Usquert
07-07-1678 Joannes Wolff, schoemaeker, afk 09-06
cop Geertruit Jans, beijde tot W
11-08-1678 Alje Derks, van Vierhuisen
afk Heijle Jacobs, wd Folkert Arents, tot W
25-08-1678 Cornelis Haijes, tot Usquert
afk Greetjen Writsers, van W
11-10-1678 Harmen Simens, van W, afk 01-09
cop Anje Jans, in den Andeel
22-09-1678 Jan Tonnis, tot Baffelt
afk Jantjen Jansen, van W
20-10-1678 Hindrik Lodewijks, tot Groningen
afk Aeltjen Geerts, van W
17-11-1678 Conradus Wachloo, pastor in 't Fort Bellinghwolda
afk Tiabbetjen Broils, dochter op Hoijsum, tot W
08-12-1678 Cornelis Crijns, van Baffelt, afk 17-11
cop Annetjen ten Berge, wd Mentje Harmens, tot W
23-03-1679 Willem Tomas, schoolmeester tot Saaxumhuisen
afk Cornelisjen Joannis, tot W
25-05-1679 Minnolt Ritskes, afk 23-03
cop Aeltjen Claesen, beijde tot W
23-03-1679 Boele Jans, in de Zeerijp
afk Anje Claesen, tot W
27-04-1679 Evert Hindricks, afk 23-03
cop Harmentjen Berents, beijde tot W
04-05-1679 Geert Peters, tot W, afk 30-03
cop Anje Goossens, van Uithuisen
04-05-1679 Jan Dercks, tot W, afk 30-03
cop Anje Peters, van Hoorhuisen
04-05-1679 Aelje Jochums, van Kloosterbuiren, afk 30-03
cop Greetjen Sickes, tot W
04-05-1679 Jan Cornelis, van Holwierda, afk 06-04
cop Aeltjen Joannis, tot W
13-04-1679 Tonnis Harmens, in 't Oosternieuwlant
afk Cornelisjen Jacobs, tot W
13-04-1679 Peter Ariaens, tot W
afk Greetjen Hoickens, wd Jan Lamges, in den Andeel
06-07-1679 Luitjen Hindricks, van Stitswert, afk 27-04
cop Talletjen Peters, tot W
22-06-1679 Laurens Lubberts, tot W
afk Greetjen Claesen, wd Cornelis Peters, tot Bedum
20-07-1679 Reinder Willems, beijde tot W, afk 06-07
cop Greetjen Lamberts, wd Borckert Borckerts
27-07-1679 Harmen Remmerts, afk 06-07
cop Jantjen Geerts, beijde tot W
17-08-1679 Renger Luirts, tot Usquert, afk 13-07
cop Gebbetjen Jacobs, tot W, beide Mennisten
14-09-1679 Jan Papkes, tot W
afk Greetjen Gerrijts, van Cloosterbuiren
28-09-1679 Taeke Luirts, van W
afk Jantjen Jans, van Eenrum
02-11-1679 Reender Sickes, van W
afk Anje Jans, wd Luitjen Gerrijts, tot Uithuisen
07-12-1679 Reijne Janssen, tot W
afk Jeichjen Ennes, in 't Wester-nieuwlant
18-04-1680 Claes Cornelis, afk 21-12
cop Barber Harmens, beijde tot W
25-01-1680 Jan Janssen, wever van W, afk 04-01
cop Jantjen Rotgers, tot Middelstum
18-01-1680 Jan Dercks, van Eenrum
afk Paultje Jans, tot W
14-03-1680 Jan Simens, van W
afk Martjen Crijns, van Stitswert
25-04-1680 Hindrik Willems, tot W, afk 21-03
cop Hijkjen Harmens, van W
02-05-1680 Tonnis Ates, van Usquert, afk 28-03
cop Aefke Claesen, van W
25-04-1680 Arent Janssen, moltemaker tot W, afk 28-03
cop Anje Jans, van Usquert
02-05-1680 Peter Geerts, tot W, afk 04-04
cop Geeske Freriks, van Saaxumhuisen
09-05-1680 Melle Lues, afk 11-04
cop Eelje Hindricks, beijde tot W
09-05-1680 Thijs Meertens, afk 11-04
cop Hilletje Dercks, beijde tot W,
06-06-1680 Luitjen Claesen, van Uithuisen
afk Greetjen Geenes, wd Arent Sijwerts, tot W
20-06-1680 Hindrick Popkes, tot W
afk Anje Meents, uit Den Dam
29-08-1688 Menne Berents, afk 25-07
cop Jantjen Lippes, beijde tot W
17-10-1680 Siert Hillebrants, afk 26-09
cop Geele Jacobs, beijde tot W
17-10-1680 Jan Hindricks, van W, afk 26-09
cop Swaentjen Jans, wd Peter Reenders, tot Middelstum
26-09-1680 Siabbe Simens, van W
afk Greetjen Jans, van Stitswert
26-09-1680 Jan Lubberts, van W
afk Anje Arijs, van Mensingeweer
03-10-1680 Jan Derks, tot Uithuisen
afk Anske Broils, tot W
10-10-1680 Roelef Everts, van W
afk Greetjen Lamberts, tot Baffloo
26-12-1680 Claes Hindricks, van W
afk Teetjen Jans, wd Crijn Hindrix, tot Stitswert
20-02-1681 Frerik Simens, van W
afk Aeltjen Hindriks, tot Middelstum
27-03-1681 Jelte Rempts, van Oldenzijl
afk Trijntjen Edses, tot W
10-06-1681 Didde Jacobs, uit den Andel, afk 22-05
cop Corneliske Hindricks, tot W
05-06-1681 Evert Hindriks, van W
afk Stijntjen Onnes, tot Eenrum
26-06-1681 Jan Derks, van W
afk Arentje Thijs, wd Jan Gorten, tot Baffelt
04-09-1681 Jan Janssen, tot Usquert, afk 07-08
cop Trijntjen Peters, tot W
21-08-1681 Jan Melles, afk 07-08
cop Annetje Martini, wd Garbrant Jans, beijde tot W
02-10-1681 Jan Harmens, afk 18-10
cop IJmke Jans, wd Jan Berents, beijde tot W
02-10-1681 Derk Peters, afk 18-09
cop Trijnje Simens, wd Claes Hansen, beijde tot W
16-10-1681 Rickert Isebrants, afk 18-09
cop Geertjen Jans, beijde tot W
06-11-1681 Marcus Busch, Pastor tot W, afk 16-10
cop Swaantjen Rommerts, wd Sanden, tot Groningen
06-11-1681 Reinder Jans, van W
afk Antje Karstens, tot W
06-11-1681 Harmen Hindriks, tot Groningen
afk Aeltjen Cornelis, tot W
20-11-1681 Peter Hindrix, tot W
afk Hantjen Claesen, wd Meerten Peters, op de Meeden
18-12-1681 Oest Jans, tot Adorp
afk Trijnje Jans, van W
01-01-1682 Peter Elles, afk 18-12-1681
cop Hilletje Jans, wd Thijs Jans, beijde tot W
01-01-1682 Sijbe Joannis, uit 't Westernijlant
afk Heijle Jacobs, wd Alje Derks, tot W
22-01-1682 Jan Janssen, tot W
afk Trijntjen Wolters, op de Meeden
05-02-1682 Jan Tiaerts, tot Saaxumhuisen
afk Trijntjen Jans, tot W
05-02-1682 Frerik Remckes, tot W
afk Aeltjen Claesen, wd Jan Alles, in de Nandel
31-03-1682 Mentjen Jans, afk 26-02
cop Mettjen Jans, beijde tot W
30-04-1682 Ate Roelefs, van Suijdhorn, afk 26-03
cop Trijntjen Geerts, tot W
02-04-1682 Menne Papkes, van W
afk Maijke Alberts, tot Ulrum
30-04-1682 Albert Popkes, tot Rottum, afk 08-04
cop Eelje Jacobs, tot W
08-04-1682 Peter Eltjens, van Middelstum
afk Trijntjen Thomas, van W
07-05-1682 Jacob Jacobs, van Usquert, afk 08-04
cop Anje Harmnes, tot W
30-04-1682 Jacob Janssen, in den Nandel
cop Geelje Jans, van W
25-05-1682 Harmen Hindrix, afk 07-05
cop Louwke Derks, wd Reender Joannis, beijde tot W
05-06-1682 Peter Janssen, van W, afk 14-05
cop Deewertjen Cornelis, van Huisinghe
21-05-1682 Jan Tiarks, van W
afk Hijkjen Hillebrants, wd Simen Garbrants, tot Uithuisen
11-06-1682 Siert Hillebrants, afk 21-05
cop Anje Jans, beijde tot W
28-05-1682 Coop Roelefs, collector van Hanlen(?)
afk Anje Harmens, van W
09-07-1682 Jan Lues, afk 18-06
cop Sophijke Relefs, beijde tot W
02-07-1682 Claes Jans, tot Peterbuiren
afk Bieucke Reinders, tot W
30-07-1682 David Wolphius Nijs, pastor tot Noordwolde
afk Trijntjen Allerts, tot W
10-09-1682 Jan Claesen, van Tiamsweer
afk Trijntjen Geerts, van W
22-10-1682 Jan Alberts, afk 24-09
cop Hilletjen Hindriks, beijde tot W
22-10-1682 Jacob Cornelis, afk 24-09
cop Greetjen Claesen, beijde tot W
05-11-1682 Jan Hindriks, tot W, afk 01-10
cop Aeltjen Peters, van Hoorhuisen
05-11-1682 Joannes Claesen, van Baffelt, afk 22-10
cop Greetjen Hindricks, tot W
19-11-1682 Eenje Reinders, cercher tot W, afk 29-10
cop Anje Geerts, tot Wee
03-12-1682 Albert Peters, tot W, afk 18-11
cop Trijntjen Jans, tot Uithuisen
24-12-1682 Eeuwe Jacobs, afk 25-11
cop Greetjen Derks Cnol, beide tot W
31-12-1682 Albert Simens, van W
afk Rinje Hindriks, van Cloosterbuiren
14-01-1683 Arent Peters, van ten Post, afk 24-12
cop Bieucke Jans, tot W
04-02-1683 Harke Peters, van Uithuisen, afk 14-01
cop Greetjen Jacobs, van W
25-02-1683 Occo Jansen, tot W, afk 28-01
cop Anje Cornelis, op de Breede
04-03-1683 Peter Wibbes, tot W, afk 11-02
cop Renske Jans, tot Uithuisen
30-03-1683 Evert Jacobs, afk 04-03
cop Greetjen Joannis, beijde tot W
11-03-1683 Jan Jacobs, in de Nandel
afk Martjen Peters, wd Jan Borkerts, tot W
18-03-1683 Garbrant Papkes, tot W
afk Aefke Jans, tot Spijck
25-03-1683 Hindrick Jurriens, tot Garmerwolde
afk Corneliske Jacobs, tot W
06-05-1683 Geert Dercks, afk 01-04
cop Aefke Geerts, beijde tot W
20-04-1683 Roelef Jans, tot Middelstum, afk 09-04
cop Talletjen Peters, wd Luitjen Hindriks, tot W
22-04-1683 Boele Cornelis, tot W
afk Duirke Harmens Cnol, tot Usquert
15-07-1683 Gerrijt Roelefs, tot W, afk 06-05
cop Trijntjen Tiaerts, van Feerwert
13-05-1683 Harmen Wolters, op de Meeden
afk Eefjen Jans, tot W
20-05-1683 Claes Jans, tot W
afk Trijntjen Ates, tot Saaxumhuisen
12-08-1683 Edze Broils, van Hoijsum
afk Epke Lamberts, van Middelstum
16-09-1683 Tonnis Jans, van Westerdijkshorn
afk Ebeltjen Jans, van W
30-09-1683 Berent Egberts, tot W
afk Ida Aijbes, wd Sijrt Tonnis, tot Usquert
07-10-1683 Jan Lippes, tot W
afk Hilletjen Eilckes, in de Nandel
04-11-1683 Jan Simens, van Usquert, afk 14-10
cop Martjen Abels, tot W
21-10-1683 Claes Hindricks, van W
afk Claeske Roelefs, van Menkeweer
11-11-1683 Willem Jansen, tot Saaxumhuisen
afk Anje Luitjens, tot W
28-03-1684 Eisse Borkerts, tot W, afk 09-03
cop Elizabeth Arents, van Uithuisen
09-03-1684 Jacob Geerts, van Aduwert
afk Meiske Arijs, van W
13-04-1684 Jan Menckes, afk 09-03
cop Marretjen Geerts, beide tot W
13-04-1684 Jan Berents, smid, afk 16-03
cop Geertjen Berents, wd Onne Berents, beide tot W
27-04-1684 Isaak Jurriens, van Groningen, afk 06-04
cop Lubge Hillebrants, wd Derk Tiaerts, tot W
08-06-1684 Jan Jansen, tot Rasquert, afk 11-05
cop Anje Geerts, wd Occo Peters, tot W
13-07-1684 Tamme Janssen, schoemaker tot W, afk 22-06
cop Derkjen Lamberts, van Garshuisen
31-08-1684 Peter Erasmus, afk 03-08
cop Geeske Jans, wd Allert Jans, beide tot W
21-09-1684 Derk Hindricks, afk 07-09
cop Marretjen Peters, beide tot W
21-09-1684 de H.E.W.Hr. Joest Conders van Helpen, Hr. van Onnema[etc]
afk de H.E.W.Vrouwe Ebelia Clant, wd Peeuwsum[?]
23-11-1684 Menne Jacobs, afk 21-09
cop Geertjen Peters, beide tot W
05-10-1684 Cornelis Janssen, van de Brede
afk Fenje Olchers, van W
23-11-1684 Thomas Janssen, afk 09-11
cop Aucke Janssen, beide tot W
23-11-1684 Peter Peters, tot W
afk Auckjen Jans, tot Doccum
22-02-1685 Jan Everts, tot Onderdendam
afk Ariaentjen Claesen, tot W
05-04-1685 Melle Willems
afk Hantje Jacobs, beijde tot W
11-04-1685 Peter Garbrants, tot W
afk Stijntjen Fockes, van Peterbouren
14-06-1685 Wiert Jacobs, afk 03-05
cop Anje Geerts, beijde tot W
14-06-1685 Jan Hindricks, van W, afk 17-05
cop Trijnje Janssen, van Visvliet
28-06-1685 Peter Janssen, tot W
afk Luckjen Claesen, van Uithuijsen
26-07-1685 Jan Claesen, van Eenrum
afk Kunje Reinders, tot W
27-09-1685 Ebel Jans, van W
afk Geeske Freriks, wd Evert Jans, in den Andel
04-10-1685 Willem Writsers
afk Anje Beeuwes, beijde tot W
15-11-1685 Derck Lues, tot W, afk 18-10
cop Hindrickjen Eemes, van Nijkerk
11-11-1685 Geert Jans, van W, afk 25-10
cop Aefke Isebrants, tot Rasquert
06-12-1685 Meindert Lippes, van W
cop Aeltjen Eenjes, van Uithuisen
29-11-1685 Sijbrant Klaesen, van de Harkstede
afk Corneliske Luitjes, wd Jacob Jacobs, tot W
29-11-1685 Onno Klaesen, tot W
afk Anje Jacobs, van Obergum
24-01-1686 Roelef Tonnis, van Loppersum, afk 10-01
cop Loucke Derx, wd Harmen Hindrix, tot W
28-02-1686 Jannes Cornelis, afk 24-01
cop Trijnje Melles, beijde tot W
28-02-1686 Jacob Jacobs, van Eenrum, afk 24-01
cop Elizabeth Egges, van ten Bour
21-03-1686 Garbrant Janssen, afk 14-02
cop Swaentjen Wijpkes, beide tot W
11-04-1686 Jacob Tonnis, afk 07-03
cop Corneliske Derx, beijde tot W
18-04-1686 Harmen Harmens, afk 14-03
cop Greetjen Hindrix, beijde tot W
02-05-1686 Claes Peters, tot W, afk 21-03
cop Krijnje Jans, tot Baffelt
02-05-1686 Harmen Abels, van Uithuisen, afk 11-04
cop Geeske Peters, van 't Westernijlant
23-05-1686 Claes Peters, afk 18-04
cop Anje Jans, beijde tot W
02-05-1686 Jan Berents, afk 18-04
cop Greetjen Cornelis, beijde tot W
25-04-1686 Tomas Peters, in Appingadam
afk Jantjen Jacobs, van W
23-05-1686 Frerik Everts, afk 25-04
cop Urseltjen Jurriens, wd Roelef Meertens, beijde tot W
06-06-1686 Carel Lantink, organist tot Tinallinga, afk 09-05
cop Trijntjen Jans, wd Albert Peters, tot W
15-08-1686 Geert Jurriens, van Lingen
cop Maria Michiels, wd Hidde Julles, in den Andel
20-11-1686 Reinder Willems, afk 31-10
cop Annetjen Ebbes, wd Cornelis Martens, beijde tot W
20-02-1687 Harmen Hindrix, van Baffelt, afk 16-01
cop Neeske Claesen, tot W
20-02-1687 Marten Janz, van Middelstum
afk Aefke Peters, van W
06-04-1687 d'Erentfeste Johan Wilhelm Sickens, redger tot W [etc]
cop d'Eer en Deugendrijke Juffer Sara Gijsen,v.Zutphen,afk20-03
24-04-1687 Jan Julles, van Usquert, afk 03-04
cop Albertjen Onnes, van W
10-04-1687 Hindrick Jans, tot Obergum
afk Marretjen Jacobs, tot W
25-05-1687 Benne Jans, van Obergum, afk 08-05
cop Harmentjen Berents, wd Evert Hindricks, tot W
26-06-1687 Peter Peters, tot Cloosterbuiren
afk Teetjen Jans, wd Isebrant Melles, tot W
17-07-1687 Berent Egberts, tot Usquert, afk 03-07
cop Marretjen Jans, wd Claes Jans, tot W
31-07-1687 Berent Cornelis, afk 10-07
cop Hilletjen Roelefs, beijde tot W
24-07-1687 D'Eerb.Henricus Christiani,organist en schoolmr.tot Usquert
afk de deughdzaeme Ellichjen Allerts, tot W
28-08-1687 Jacob Hillebrants, afk 31-07
cop Aeltjen Peters, beijde tot W
21-08-1687 Jan Ennes, in 't Wwesternijlant
afk Greetjen Geerts, tot W
11-09-1687 Albert Peters, afk 21-08
cop Maria Harmens, wd Meerten Julles, beijde tot W
11-09-1687 Jacob Lamberts, van Usquert
afk Meisse Alberts, tot W
22-10-1687 Lubbert Reenders, tot W
afk Trijntjen Reinders, van Warfhuijsen
20-11-1687 Jan Boelens, van Peterbuiren
cop Martjen Dreeuwes, wd Jan Meertens, tot Usquert
27-11-1687 Claes Jans, tot Uijthuisen, afk 13-11
cop Anje Hindricks, tot W
18-12-1687 Lue Rinjes, afk 04-12
cop Anje Folkerts, wd Julle Jans, beijde tot W
22-04-1688 Gaijcke Hindricks, tot W
cop Greetjen Simens, van Sandweer
11-02-1688 Harmen Harmens, afk 29-01
cop Hemcke Cornelis, beijde tot W
29-01-1688 Jan Jacobs, tot W
afk Anje Derx, tot Warfhuijsen
04-03-1688 Sieucke Jurriens, afk 05-02
cop Deetjen Sickes, beijde tot W
22-04-1688 Gerlef Geerts, afk 18-03
cop Remge Cornelis, beijde tot W
06-04-1688 Hidde Hindricks, tot Peterbuiren, afk 18-03
cop Krijnje Jans, wd Claes Peters, tot W
25-03-1688 Geert Jacobs, van Sandweer
afk Greetjen Peters, tot W
06-05-1688 Garbrant Tonnis, afk 01-04
cop Fenje Jans, wd Jurrien Everts, beijde tot W
01-04-1688 Meijnert Jacobs, op Uithuiser-meeden
afk Anje Derx, tot W
08-04-1688 Hindrick Wigbolts, van Middelstum
afk Anje Berents, tot W
22-04-1688 Jan Gerrijts Vuist, tot Eenrum
afk Anje Geerts, van W
12-08-1688 Geert Hanssen, in den Andel, afk 01-07
cop Anje Thewes, wd Jacob Hindrix, tot W
12-08-1688 Jan Jannes, afk 22-07
cop Sara Claesen, beijde tot W
22-07-1688 Popke Simens, van W
afk Sijtske Jans, op den Ham
16-09-1688 Arent Popkes, van de Meeden
afk Aeltjen Dercks, van W
16-09-1688 Claes Jacobs
afk Deeuwertjen Janssen, beijde tot W
23-09-1688 Hidde Peters, tot Saaxumhuisen
afk Anje Cornelis, wd Ocke Jans, tot W
28-10-1688 Derck Jans, van Houwerzijl, afk 30-09
cop Jantjen Geerts, tot W
11-11-1688 Geert Abels, tot W, afk 21-10
cop Elizabeth Lefferts, van Menkeweer
11-11-1688 Harmen Cornelis, van W, afk 28-10
cop Anje Jans, tot Baffelt
02-12-1688 Harmen Hillebrants, afk 04-11
cop Trijntjen Jacobs, beijde tot W
18-11-1688 Lambert Melles, tot W
afk Elizabeth Tonnis, wd Claes Derks, tot Harlingen
27-01-1689 Jacob Claesen, tot Baffelt, afk 13-01
cop Hilletjen Hindricks, wd Jan Alberts, tot W
03-02-1689 Peter Elles, afk 20-01
cop Trijnje Eppes, wd Julle Julles, beijde tot W
24-02-1689 Jan Cornelijs, tot Baffelt
afk Aefke Julles, tot W
07-07-1689 Hindrik Mentjes, afk 06-05
cop Aeltjen Hindricks, wd Jan Martens, beijde tot W
25-08-1689 Peter Meinders, tot W
afk Greetjen Berents , tot Eppenhuijsen
20-10-1689 Alje Jans, van Huisinge, afk 01-09
cop Jantjen Berents, van W
22-09-1689 Effe Alberts, van W
afk Anje Jarchs, tot Stitswert
22-09-1689 Jan Peters, van Wittewierum
afk Frouke Jans, tot W
20-10-1689 Jan Jacobs
afk Geertjen Simens, beijde tot W
10-11-1689 Geert Cornelis, van Rottum
afk Marretjen Eisses, tot W
08-12-1689 Jacob Willems, afk 24-11
cop Anje Cornelis, wd Peter Cornelis, beijde tot W
05-01-1690 Harmen Jans, in de Nandel
afk Bieucke Bartelts, tot W
02-02-1690 Heijne Jans, afk 05-01
cop Anje Ritses, beijde tot W
04-04-1690 Doe Klaesen, afk 09-03
cop Greetjen Jans, wd Derk Simons, beijde tot W
20-04-1690 Derk Joannis, van Houwerzijl
afk Teetjen Jans, van W
20-04-1690 Peter Jans, van Veendam
afk Fennetjen Berents, tot W
18-05-1690 Jacob Peters Hardenberg, afk 27-04
cop Trijntjen Broils, beijde tot W
06-07-1690 Gene Arents, tot W
cop Aeltjen Derks, van Suidhorn
15-06-1690 Tomas Jacobs, tot W
afk Aeltjen Willems, tot Cantes
17-08-1690 Geert Janssen, tot W
afk Greetjen Klaesen, wd Arent Robberts, tot Groningen
07-12-1690 Claes Jans, tot Usquert
afk Trijnje Simens, wd Luitjen Jans, tot W
25-01-1691 Harmen Eisses, tot Usquert
afk Trijnje Jans, wd Jeltje Lippes, tot W
01-03-1691 Jacob Everts, tot Onderdendam
afk Elisabeth Claesen, tot W
19-04-1691 Remge Mennes, tot Onderdendam, afk 15-03
cop Brechjen Jacobs, tot W
17-05-1691 Melle Jans, afk 19-04
cop Hantje Jacobs, wd Melle Willems, beijde tot W
10-05-1691 Jacob Oltgers, tot Baffelt, afk 19-04
cop Aeltjen Julles, tot W
03-05-1691 Hindrick Cornelis
afk Anje Janssen, beijde tot W
14-06-1691 Sicco Simens, afk 10-05
cop Greetjen Hindricks, beijde tot W
14-06-1691 Derck Boelens, tot Uithuisen, afk 17-05
cop Welmoet Janssen, tot W
14-06-1691 Marten Cornelis, tot W
afk Trijnje Claessen, tot Obergum
23-08-1691 Elle Peters, afk 19-07
cop Meitse Janssen, beijde tot W
29-11-1691 Jacob Jacobs, afk 25-10
cop Elisabeth Jacobs, beijde tot W
20-12-1691 Oest Janssen, afk 06-12
cop Elisabeth Janssen, beijde tot W
24-01-1692 Hindrick Jacobs, tot Winsum
afk Engeltjen Geerts, tot W
20-03-1692 Harmen Claesen, van Wierhuisen
afk Trijnje Jans, van W
08-05-1692 Evert Ruben Barchhoorn,v.'t groote meer in Oldenborgerlant
cop Lucretia Joesten, tot W, afk 03-04
03-04-1692 Peter Jans, tot W
afk Geesjen Geerts, tot Onderwierum
10-04-1692 Egbert Berents, van W
afk Jantjen Lamberts, van Uithuisen
03-07-1692 Peter Harmens, schoolmr: op 't Oosternielant
cop Petertjen Peters, tot Uithuisen
14-08-1692 Evert Everts, van Donderen, afk 17-07
cop Hijkjen Harmens, wd Hindrik Willems, tot W
21-08-1692 Garbrant Jans, van W
afk Geertjen Jans, inden Nandel
11-09-1692 Jacob Cornelis, tot W
afk Anje Geerts, tot Uithuisen
23-10-1692 Harmen Hillebrants, tot W, afk 18-09
cop Trijnje Tiarks, van Menkeweer
16-10-1692 Olcher Geerts, tot W, afk 02-10
cop Anje Lubberts, van Uithuisen
11-12-1692 Geert Geerts, tot W, afk 23-10
cop Janneke Janssen, van Onderendam
08-01-1693 Jan Janssen, tot Beem, afk 04-12-1692
cop Remge Geerts, tot W
08-01-1693 Eisse Peters, tot Wee
afk Trijnje Geerts, tot W
23-04-1693 Jan Lues, afk 05-03
cop Greetjen Hindricks, wd Eebel Ockes, beijde tot W
09-04-1693 Peter Lubberts, afk 19-03
cop Trijnje Edses, wd Jelte Remts, beijde tot W
26-03-1693 Harco Jans, tot W
afk Peterke Goossens, in den Andel
14-05-1693 Rinje Hindriks, afk 02-04
cop Trijnje Jans, beijde tot W
16-04-1693 Hans Claesen, tot W
afk Elisabeth Peters, wd Robert Lues, tot Uithuisen
21-05-1693 Jannes Geerts, afk 30-04
cop Kunje Derx, beijde tot W
11-06-1693 Claes Jacobs, afk 21-05
cop Geeske Jannes, wd Luitjen Luitjens, beijde tot W
30-07-1693 Jan Mentjes, afk 11-06
cop Greetje Genes, wd Luitjen Claesen, beijde tot W
11-06-1693 Geert Lammerts
afk Anje Jannes, wd Claes Mentjes, beijde tot W
14-07-1693 Taake Luirts, afk 18-06
cop Fenje Harmens, wd Evert Eppes, beijde tot W
01-10-1693 Jannes Claesen, afk 03-09
cop Geeske Freriks, wd Peter Geerts, beijde tot W
17-09-1693 Derk Claesen Leeuwe, van Uithuisen
afk Anje Lubberts, tot W
29-10-1693 Drewes Boelens, tot W, afk 24-09
cop Martjen Derx, van Westerwijtwert
26-11-1693 Peter Peters, afk 22-10
cop Geertjen Julles, beijde tot W
26-11-1693 Benne Jans, tot W, afk 12-11
cop Frouke Freriks, van Uithuisen
04-03-1694 Marten Janssen, afk 04-02
cop Neeske Harmens, beijde tot W
07-03-1694 Copius Mettingh, tot Groningen, afk 18-02
cop Johanna Busch, tot W
18-02-1694 Jan Lubberts, tot Rottum
afk Elske Bartelts, tot W
25-03-1694 Jan Julles, tot W, afk 25-02
cop Jantjen Alberts, tot Hoorhuijsen
11-03-1694 Berent Cornelis, tot Wee
afk Martjen Ritses, tot W
22-04-1694 Jacob Willems, afk 01-04
cop Frouwcke Tiarks, beijde tot W
22-04-1694 Claes Eckes, van Uithuisen, afk 01-04
cop Hilje Peters, tot W
22-04-1694 Jan Claesen, afk 08-04
cop Reenje Julles, beijde tot W
20-05-1694 Hindrik Alberts, van Uithuisen, afk 22-04
cop Jantjen Obels, van Bedum
01-07-1694 Joannes Geerts, van de Meeden
cop Geertjen Popkens, van Uithuisen
22-07-1694 Alle Hijles, van Winsum
cop Aeltjen Sigers, van Groningen
12-08-1694 Jacob Reinders, afk 15-07
cop Martjen Jans, wd Berent Egberts, beijde tot W
29-07-1694 Duirt Jelmers, van Westerwijtwert
afk Etjen Harmens, wd Berent Jans, tot W
26-08-1694 Doeke Jans, van Leens, afk 05-08
cop Aeltjen Peters, wd Frerik Harmens, tot W
26-08-1694 Geert Janssen, van Winschoten, afk 05-08
cop Teetjen Janssen, tot W
23-09-1694 Berent Cornelis, afk 02-09
cop Greetjen Melles, beijde tot W
14-10-1694 Eltjen Hemmes, afk 02-09
cop Anje Janssen, beijde tot W
14-10-1694 Jan Derx, afk 16-09
cop Peterke Jacobs, beijde tot W
05-10-1694 Cornelis Peters, tot Groningen, afk 16-09
cop Lubbichjen Hindricks, tot W
14-10-1694 Geert Kempes, van Huisinga, afk 16-09
cop Deeuwerke Derx, tot W
11-11-1694 Folkert Julles, tot W, afk 21-10
cop Anje Derx, van Cantens
08-02-1695 Brant Jans, afk 06-01
cop Anje Siabbes, beijde tot W
10-02-1695 Christoffer Cloppenborch, tot W, afk 20-01
cop Deeuwertjen Jans, van Onderendam
08-03-1695 Claes Popkes, tot W, afk 17-02
cop Trijnje Jans, van Bedum
10-03-1695 Rinje Melles, afk 17-02
cop Greetjen Geerts, beijde tot W
15-03-1695 Uubel Onnes, van Doornwert, afk 24-02
cop Anje Jacobs, van W
31-03-1695 Geert Eppes, afk 10-03
cop Frouwke Cornelis, beijde tot W
10-03-1695 Cornelis Steffens, van Sauwert
afk Hantje Jacobs, wd Melle Jans, tot W
05-05-1695 Sicco Simens, tot W, afk 14-04
cop Geertjen Jacobs, van Onderendam
05-05-1695 Remge Aemges, van Warffhuisen, afk 14-04
cop Enje Jacobs, tot W
09-06-1695 Lue Mennes, van W, afk 19-05
cop Martjen Everts, wd Jan Warners, tot Onderwierum
03-07-1695 Peter Melles, tot W, afk 16-06
cop Trijntjen Hermannus, van Suidwolde
11-08-1695 Geert Abels, van W, afk 07-07
cop Greetjen Douwes, wd Hindrik Harmens, tot Embden
18-08-1695 Hindrick Peters
cop Geertjen Jacobs, wd Claes Raencks, beide att Uithuisen
22-09-1695 Alle Jans, afk 10-08
cop Teetjen Luitjes, beijde tot W
22-09-1695 Doe Claesen, tot W, afk 01-09
cop Greetjen Derx, van Suidhorn
08-09-1695 Claes Jansen, tot W
afk Aeltjen Jansen, tot Stitswert
08-09-1695 Robert Jacobs, van W
afk Corneliske Alberts, wd Jan Keur, tot Sandeweer
15-09-1695 Thomas Jans, tot W
afk Nittertjen Nitters, tot Tinallinga
20-10-1695 Geert Jans, afk 22-09
cop Anje Hillebrants, beijde tot W
27-10-1695 Simon Luitjens, afk 06-10
cop Aeltjen Geerts, beijde tot W
10-11-1695 Tamme Janssen, tot W, afk 27-10
cop Renske Cornelis, tot Usquert
27-10-1695 Peter Claesen
afk Aeltjen Frericks, beijde tot W
17-11-1695 Duirt Jelmers, tot W
afk Deeuwertjen Roelefs, van Westeremden
24-11-1695 Meerten Lourens, tot Oosterwijtwert
afk Anje Jacobs, tot W
08-12-1695 Everhard Jansing, van Osnabrugge, afk 24-11
cop Dewertjen Jans, wd Claes Jacobs, tot W
22-12-1695 Jan Hindricks, van Obergum, afk 01-12
cop Welmoetje Hindricks, tot W
05-01-1696 Jurrien Thewes, tot Usquert, afk 15-12-1695
cop Anje Lubberts, tot W
05-01-1696 Harmen Harmens, afk 22-12-1695
cop Anje Jacobs, wd Frerik Frericks, beijde tot W
02-02-1696 Siabbe Aljes, cop Uithuisen 02-02
Jeijke Hindricks, tot Uithuisen
03-04-1696 Berent Cleverink, tot Usquert, afk 15-03
cop Duirke Cnol, tot W
01-04-1696 Bartolt Peters, van Groningen, afk 15-03
cop Wemeltjen Sickes, tot W
19-04-1696 Gerlef Geerts, afk 15-03
cop Greetjen Cornelis, beijde tot W
10-04-1696 Jan Peters, afk 22-03
cop Urseltjen Jurriens, wd Frerik Everts, beijde tot W
13-04-1696 Heer Albertus Brunsvelt, afk 29-03
cop Juffer Sophia Christina Trip
03-05-1696 Joannes Wolff, afk 29-03
cop Stijntjen Mennes, beijde tot W
21-06-1696 Joest Folkerts, tot Uithuisen, afk 31-05
cop Aijeltje Claesen, van W
14-06-1696 Aijbe Remmerts, tot Usquert
afk IJmke Jans, wd Jan Harmens, tot W
23-08-1696 Luitjen Thijes, tot W, afk 02-08
cop Jantjen Harmens, wd Berent Jans, op de Meeden
13-09-1696 Jannes Tiarx, van Onderendam, afk 16-08
cop Meitse Jans, tot W
07-10-1696 Peter Claesen, afk 13-09
cop Greetjen Claesen, beijde tot W
04-10-1696 Berent Claesen, afk 13-09
cop Frouke Jannes, beijde tot W
01-11-1696 Jannes Ennes, tot Obergum, afk 20-09
cop Aeltjen Claesen, van W
08-11-1696 Jacob Cornelis, afk 04-10
cop Frouke Geerts, beijde tot W
22-11-1696 Sicco Sickes, tot Usquert, afk 01-11
cop Anje Harmens, wd Jacob Roelefs, tot W
22-11-1696 Rickert Isebrants, tot W
afk Martjen Jans, wd Jan Hovelink, in Sapmeer
20-12-1696 Harmen Jans, afk 06-12
cop Greetjen Harmens, beijde tot W
03-01-1697 Jacob Jans, van W
afk Lijske Isebrants, wd Hindrick Rhoda, in Appingadam
10-01-1697 Jacob Alberts, in den Andeel
afk Teetjen Jans, van W
17-01-1697 Jacob Derx, van W
afk Trijntjen Goossens, wd Jan Steuver, tot Bafflo
18-04-1697 Siert Hillebrants, tot W, afk 14-03
cop Anje Harmens, wd Jacob Jacobs, tot Usquert
25-07-1697 Remmert Peters, afk 04-07
cop Martjen Jans, wd Jacob Reinders, beijde tot W
22-08-1697 Joannes Melles, afk 25-07
cop Trijnje Jans, beijde tot W
15-08-1697 Evert Geerts Peperkorl, van W
afk Anje Ritses, van Leens
10-10-1697 Jan Harrijs, van Maarum, afk 12-09
cop Martjen Simens, van Bedum
26-09-1697 Abraham Abrahams, van Scharmer
afk Jelje Hessels, van W
29-10-1697 Siabbe Jans, tot W, afk 26-09
cop Geeske Hindriks, tot Obergum
03-10-1697 Feijo-Johan Sickinghe, Heer van Bredenborch etc:
afk Juffer Thecola Elisabeth van Berum, Dochter op Luinga etc:
16-11-1697 Jan Mentjes, afk 31-10
cop Geele Derx, wd Barnje Jans, beijde tot W
07-11-1697 Focco Luitjes, tot W
afk Engeltjen Garbrants, wd Berent Jacobs, in den Andel
12-12-1697 Willem Tomas, tot W
afk Greetjen Jacobs, wd Gabriel Greve, tot Hoorhuisen
13-02-1698 Wolter Jans, van Westerembden, afk 31-01
cop Barbertjen Mennes, tot W
06-02-1698 Duirt Willems, tot Nijkerk
afk Derkjen Jannis, tot W
27-03-1698 Claes Drewes, van Winsum, afk 06-03
cop Geeske Claesen, tot W
08-05-1698 Jan Janssen, van W, afk 17-04
cop Betje Jans, van Uithuisen
22-05-1698 Julle Meertens, afk 01-05
cop Corneliske Eissens, beijde tot W
10-07-1698 Martinus Harmens, afk 19-06
cop Anje Jans, wd Arent Jans, beijde tot W
06-11-1698 Hindrick Murbach, tot W
cop Bouwke Waslanders, tot Huisinga
11-12-1698 Writser Peters, van W
afk Stijnje Egberts, van Peterbuiren
01-01-1699 Jan Jacobs, van W
afk Aeltjen Peters, tot Veendam in de Wildervank
05-02-1699 Jan Allershof, van Roderwolde, afk 22-01
cop Hijkjen Peters, van Middelstum
12-02-1699 Garbrant Wijrtzema, tot Lutkesaaxum
afk Anje Claesen, tot W
30-04-1699 Albert Boeles, tot W, afk 12-03
cop Trijnje Onnes, tot Maarslach
23-04-1699 Garmt Thijs, afk 19-03
cop Peterke Peters, beijde tot W
07-05-1699 Jacob Jans, tot W, afk 02-04
cop IJkjen Jans, tot Usquert
09-06-1699 Jan Ruben, afk 01-05
cop Elisabeth Garmts, beijde tot W
10-09-1699 Jan Janssen, van Doese in Oostvrieslant, afk 13-08
cop Aeltjen Jacobs, tot W
24-09-1699 Thijs Thijssen, afk 03-09
cop Jantjen Jacobs, wd Tewes Klaesen, beijde tot W
08-10-1699 Drewes Mennes, tot Usquert, afk 17-09
cop Trijnje Berents, tot W
15-10-1699 Bartelt Fockes, tot Uithuisen, afk 24-09
cop Jantjen Jannis, tot W
29-10-1699 Johan Dronrijp, mede-geswooren der Stadt Groningen
cop Anna Helena Busch, tot W, afk 15-10
17-12-1699 Jan Cornelis, van W
afk Greetjen jans, wd Simen Jans, tot Eenrum
18-02-1700 Vechter Jacobs, van den Ham, afk 14-01
cop Teetjen Peters, tot W
04-02-1700 Jeronimus Thomas, van W, afk 14-01
cop Eelje Freriks, van Usquert
25-02-1700 Bonne Jans, tot Bierum
afk Aefke Peters, van W
10-03-1700 Harmen Bartelts, van Dieteren
afk Anje Klaesen, wd Peter Jans, tot Stitswert
16-07-1700 Peter Jacobs Brouwer in de Exta, afk 30-06
cop Debora Alberts, tot W
01-09-1700 Egbert Harmens, afk 04-08
cop Fookel Klaesen, beide tot W
08-09-1700 Remmert Jans, tot W
afk Aeltjen Hindrix, wd Jan Cornelis, tot Rasquert
15-09-1700 Claes Hillebrants, tot W
afk Deeuwerke Claessen, tot Cantens
22-09-1700 Jan Tonnis, tot Baffelt
afk Geertjen Peters, wd Menne Jacobs, tot W
27-10-1700 Jacob Lammerts, van W, afk 22-09
cop Jantjen Geerts, van Groningen
17-11-1700 Jan Hindrix, van den Hoorn, afk 28-10
cop Welmoetjen[Willemtjen?] Hindrix, wd Jan Hindrix, tot W
15-12-1700 Bene Garbrants [Garmts in D-reg], afk 17-11
cop Aeltjen Peters, wd Jan Hindrix, beijde tot W
13-03-1701 Eeuwe Cnol, tot W
afk Trijntjen Thomas, tot Rottum
17-04-1701 Melijs Sickens, tot W
afk Anje Mindelts, tot Peterburen
01-07-1701 Jan Folkerts [er staat 01-05], afk 28-05
cop Geertruit Bruininks, beijde tot W
10-07-1701 Jan Jacobs, van W, afk 28-05
cop Aucke Uuges, van Rottumer-ooge
31-07-1701 Jelte Janssen, afk 03-07
cop Hillichjen Janssen, beijde tot W
18-09-1701 Albert Peters, afk 04-09
cop Geelje Jans, wd Jacob Jans, beijde tot W
02-10-1701 Paul Hindricks, tot W
afk Lammetjen Claessen, tot Usquert
27-11-1701 Barnje Jacobs, in den Andel
cop Aechjen Peters, van Warfhuisen
24-03-1702 Rinne Abels, tot W, afk 01-02
cop Anje Peters, wd Drewes Klaesen, tot Winsum
17-03-1702 Remmert Aijbes, van Usquert, afk 26-02
cop Lijsebeth Thewes, tot W
23-04-1702 Eewolt Peters, van W, afk 19-03
cop Fennetjen Jacobs, van Garshuisen
09-04-1702 Luitjen Claesen, tot W
afk Aefke Tonnis, van Rasquert
30-04-1702 Barnje Freriks, van Oldensijl, afk 09-04
cop Teetjen Hindrix, tot W
07-05-1702 Peter Jans, tot W, afk 16-04
cop Maria Jans, van Uithuisen
07-05-1702 Hidde Hillebrants, van W, afk 23-04
cop Wemeltjen Meijerink, van Groningen
15-10-1702 Enne Harmens, tot W, afk 17-09
cop Jeltsje Mentjes, van Uithuisermeden
24-09-1702 Derk Klaesen, tot Peterbuiren
afk Martjen Garbrants, van W
29-10-1702 Meint Geerts, van Zeewijk [te W], afk 08-10
cop Swaentjen Jans, wd Jan Hindrix Buis, tot W
21-10-1702 Menne Jacobs, tot W
afk Aeltjen Willems, wd Tomas Jacobs Juist, tot Eppenhuisen
12-11-1702 Heijne Tomas, tot W, afk 21-10
cop Aucke Thijssen, van Usquert
19-11-1702 Boele Peters, van Uithuisen, afk 05-11
cop Theeke Lubberts, van W
14-01-1703 Douwe Reinders, van Wester Embden, afk 05-11
cop Aefke Havinks, wd Simen Klaessen, tot W
18-02-1703 Garmt Janssen, tot W, afk 14-01
cop Lijsebeth Wichers, van Leechkerk
11-02-1703 Claes Jurriens, afk 14-01
cop Geeske Jans, beijde tot W
22-04-1703 Derk Jochums, van Uithuisen, afk 18-03
cop Hilje Folkerts, van W
13-04-1703 Hindrick Jans, afk 25-03
cop Greetjen Goitjes, beijde tot W
29-04-1703 Luij Rinjes, tot W, afk 01-04
cop Marretjen Hindrix, van Rasquert
03-06-1703 Benne Jans, afk 04-05
cop Lijsebeth Jacobs, wd Jacob Jacobs, beijde tot W
03-06-1703 Christoffer Jans, tot Onderendam, afk 20-05
cop Hilje Boeles, tot W
22-07-1703 Geert Jans, op Zeewijk
cop Anje Jacobs, wd Onne Klaesen, tot W
08-07-1703 Boele Jans, tot Wittewierum
afk Greetje Jans, van W
16-09-1703 Cornelis Jacobs, van W
afk Greetjen Heeres, wd Sicke Berents, tot Uithuisen
04-11-1703 Jacob Berents, tot W, afk 23-09
cop Eebeltjen Wichers, van Cantens
04-11-1703 Haije Peters
cop Trijnje Tiaerts, wd Gerrijt Roelefs, beijde tot W
21-03-1704 Michiel Lubberts, afk 24-02
cop Lijsebeth Jannes, beijde tot W
24-03-1704 Bartelt Jacobs, van Hechtel, afk 02-03
cop Greetjen Hindriks, wd Sijwert Groenewolt, tot W
30-03-1704 Engelbert Jans, van W, afk 02-03
cop Anje Geerts, van den Andel
13-04-1704 Jan Harmens, tot Cantens
afk Eenje Stoffers, van Eenrum
25-05-1704 Thomas Alberts, van W
afk Martjen Clasen, wd Eisse Clasen, tot Sauwert
14-06-1704 Geert Jans, tot W
afk Bouke Jans, wd Peter Clasen, tot Bedum
29-06-1704 Garbrant Tonnis
afk Anje Harmens, wd Sijrt Hillebrant, beijde tot W
06-07-1704 Jan Arents, tot W
afk Anje Clasen, wd Haije Dreeuws, tot Usquert
03-08-1704 Lambertus van Bolhuis, tot W
afk Geertruida de la Motte, tot Groningen
10-08-1704 Luitjen Jans, tot Middelstum
afk Reijne Jans, tot W
17-08-1704 Hindrik Wigbolts
afk Fenje Hindriks, wd Rinje Lues, beijde tot W
27-09-1704 Jacob Abels, van Cloosterbuiren
afk Lijsbeth Pieters, van Rasquert, beijde woonende tot W
19-10-1704 Jacob Lamberts, tot Middelstum
afk Annichien Martinus Veth, wd Jan Melles, tot W
19-10-1704 Evert Derks, van Stikhuisen in Oldenborgerlant
afk Anje Luitjens, wd Geert Hindriks, tot W
24-10-1704 Jan Jans, tot W
afk Jantjen Jans, tot Onderendam
30-11-1704 Jan Jans, tot Peijse
afk Tietje Warners, tot W
30-11-1704 Effe Klasen
afk Jantjen Harmens, wd Luitjen Thijs, beijde tot W
21-12-1704 Jan Clasen, tot Cantes
afk Lijsbeth Jans, tot W
18-01-1705 Eijsse Jans, tot Obergum
afk Grietje Geerts, tot W
18-01-1705 Sicke Simons, tot W
afk Wobbe Pieters, van Baffelt
15-03-1705 Lue Jans, van Maarslag
afk Trijntjen Jans, van W
12-04-1705 Hindrik Rinjes, tot W
afk Frouke Roelefs, van Groningen
24-05-1705 Pieter Jurriens, tot Usquert
afk Anje Cornelis, wd Hidde Pieters, tot W
12-07-1705 Cornelis Jans
afk Martjen Eijsses, wd Geert Cornelis, beijde tot W
19-07-1705 Bene Garbrants
afk Grietjen Cornelis, wd Jan Berents, beijde tot W
27-09-1705 Redger Abel Eppo van Bolhuis, tot W
afk Stijntjen Cnols, op 't Zandt
04-10-1705 Pieter Pieters, van Wierhuisen
afk Frouke Abels, tot W
18-10-1705 Focko Pieters, tot W
afk Frouke Jacobs, van de Soltcamp
01-11-1705 Hilrig Eijlers, van de Juist
afk Geertjen Warners, tot W
30-03-1706 Luirt Takens
Bouwke Egberts, beijde van W
30-03-1706 Jargh Harms, van Westernieland
Jantjen Teeuws, van W
06-06-1706 Jan Gerlofs
Scheltje Berents, beide van W
15-08-1706 Dns:Johan Piccardt, predikant tot W
Margareta Weemhof, van Groningen
29-05-1707 Geert Gerlofs
Meenje Claasen, beide van W
26-06-1707 Pieter Harkes
Grietje Mennes, beide van W
31-07-1707 Derk Krijns, van Sandeweer
Anje Jacobs, wd Meerten Laurents
29-01-1708 Jan Onnes
Anje Jans, beide van W
17-03-1708 Rinne Takes
Remgje Jans, beide van W
03-06-1708 Lubbert Harkes
Talje Derks, beide van W
14-10-1708 Effe Claasen
Aaltjen Tonnis, wd Sebe Jacobs, beide van W
28-10-1708 Willem Everts
Hijltjen Benes, beide van W
04-11-1708 Goosen Geerts, van W
Welmtje Freerks, van Baflo
18-11-1708 Geert Hindricks, van ten Bour
Trijje Freerks, van W
06-01-1709 Jan Jacobs
Jantjen Hindricks, beide van W
07-07-1709 Jeelis Willems, van Stitswert
Kernelliske Hindriks, wd Hidde Jacobs, van W
07-07-1709 Jacob Jans, van W
Anje Claasen, van Winsum
15-12-1709 Abel Jans, van Westerwijtwert
Aafke Tewes, van W
25-12-1709 Garbrand Jansen, van W
Albertje Jans, van Huisinge
18-01-1710 Tousien Lebergere
Engel Jansen, beijde van W
18-01-1710 Albert Stroegman, van Hamburg
Elsje Harms, van Leer, beijde woonende op't Eijland Rottum
02-01-1710 Jurrien Jans, van Baflo
Martjen Melles, van W
25-02-1710 Freerk Hindricks
Aaltjen Barnie, beijde van W
18-05-1710 Reint Jeltes
Pieterke Alberts, beijde van W
08-06-1710 Claas Jacob
Anje Pieter, wd Rinne Abels, beijde van W
10-08-1710 Albert Jacobs, van W
Bouke Mennes, van Usquert
10-08-1710 Geert Derks, van Usquert
Anje Derks, van W
24-09-1710 Eltje Hemmes
Tietje Luitjes, wd Alle Jans, beijde van W
29-10-1710 Simen Harmens, van W
Martjen Jans, van den Andel
07-12-1710 Willem Harrits
Jantje Pieters, beijde van W
20-03-1711 Geert Kassins
Hilje Boelens, wd Stoffer Jans, beijde van W
27-03-1711 Beene Garmts
Anje Geerts, wd Engbert Jans, beijde van W
03-04-1711 Jan Berents
Geeske Hindricks, beijde van W
05-04-1711 Willem Gabriels
Trijnje Freerks, beide van W
12-04-1711 Jacob Wijbkes, van Ten Post
Jantjen Pieters, van W
26-04-1711 Krijn Derks
Renske Ritses, beijde van W
17-05-1711 Pieter Jans, van Menscheweer
Trijnje Folkers, van W
17-05-1711 Neede Garms
Hantjen Meijnders, beijde W
31-05-1711 Lammert Jacobs
Anje Reintjes, beide van W
15-11-1711 Albert Jans, van W
Aagtje Hindricks, van Uithuisen
20-12-1711 Derk Hindricks
Lumgje Hindricks, beijde van W
24-01-1712 Melle Rinjes
Frouwke Hindricks, beijde van W
13-03-1712 Gale Jurriens, van W
Kernelliske Kernellis, van Cantes
10-04-1712 Pieter Jans
Trijnje Geerts, beijde van W
06-11-1712 Take Luijrts
Jantjen Writsers, wd Jan Hindricks, beijde van W
13-11-1712 Jan Hindricks
Aaltjen Jans, beijde van W
27-11-1712 Jurrien Claasen
Tietje Luijtjens, wd Elte Teuws, beijde van W
24-03-1713 Jarch Dreews
Trijnje Jans, wd Claas Popkes, beijde van W
14-04-1713 Jan Sijrts
Baatje Harms, wd Hindrick Jans, beijde van W
11-06-1713 Albert Effes, van W
Jacobtje Jacobs, van de Meeden
24-09-1713 Harm Hindricks, van Hornhuisen
Stijnje Pieters, van Eenrum
05-11-1713 Dreews Eijlkes
Geertjen Aates, beijde van W
17-12-1713 Kernellis Claasen
Anje Jurriens, beijde van W
16-03-1714 Wolter Jans
IJdje Jans, wd Timen Lubberts, beijde van W
16-03-1714 Lambert Derks
Grietje Hindricks, beijde van W
17-06-1714 Steven Hindricks
Geeske Hindricks, wd Jan Berents, beijde van W
23-09-1714 Meijnt Geerts
Pieterke Pieters, wd Garmt Thijes, beijde van W
21-10-1714 Hindrick Jans
Eelje Freerks, wd Jerollemus(?) Thomes, beijde van W
11-11-1714 Heijne Alders, van Olden-Zijl
Lijsbeth Hindricks, van W
07-12-1714 Enne Harms, van W
Pieterke Jans, van 't Nielandt
21-03-1715 Jan Reijnders
Hilligien Berents, beijde van W
04-05-1715 Luitjen Menkes, van den Andel
Trijnje Claasen, van W
04-05-1715 Jan Doeuws
Remge Jans, wd Rinne Takes, beide van W
21-07-1715 Sicke Sickes
Bouke Tobias, beijde van W
21-07-1715 Claas Jans
Anje Jannes, beijde van W
03-11-1715 Hindrick Berents, van W
Fokele Rijkels
01-12-1715 Menne Diddens
Trijnje Kernellis, beijde van W
19-01-1716 Sijwert Pieters, van de Zoutkamp
Teeke Geerts, van W
26-01-1716 Siert Jacobs, van de Meden
Jantjen Jans, van W
19-04-1716 Reinder Eenjes, van W
Folkertje Pieters, van Eendrum
24-05-1716 Berent Kernellis
Geertjen Julles, wd Pieter Pieters, beijde van W
12-06-1716 Pieter Jans
Geeske Pieters, beijde van W
25-10-1716 Egge Jacobs
Jantjen Heijnes, beijde van W
05-03-1717 Peter Jans, van de Meden
Lutgert Claasen, wd Thomas Fokkes, van W
04-04-1717 Geene Arents
Eenje Stoffers, wd Jan Harms, beijde te W
18-04-1717 Evert Jacobs
Deuwer Jacobs, wd Derk Jans, beijde te W
27-06-1717 Jan Aldershof
Anje Jacobs, te W
03-10-1717 Jacob Jans
Wiske Harms, beijde van Baflo
06-11-1717 Thomes Hindriks
Trijnje Kernellis, beijde van W
06-11-1717 Gerrit Jans, van W
Anje Michiels, van Wehe
05-12-1717 Pieter Mennes
Lijsbeth Jans, beijde van W
16-01-1718 Jan Dreews, van W
Martjen Hindricks, van den Andel
16-01-1718 Tjark Harms
Eijske Jurriens, beijde van W
16-01-1718 Jacob Remkes, van Saxumhuisen
Anje Jans, van W
13-11-1718 Marten Kernellis, van Usquert
Anne Jansen, wd Martinus, van W
13-11-1718 Jan Geerts
Lammigje Jannes, beijde van W
20-11-1718 Aibe Thomes
Euweltje Mindels, beijde van W
20-11-1718 Jan Pieters
Aaltje Jans, beide van W
24-02-1719 Evert Jacobs, van W
Wibge Luijrts, van Rottum
17-03-1719 Kernellis Lubberts
Hijkje Pieters, beijde te W
24-03-1719 Tiaard Gerrits, van W
Anje Jacobs, van de Meden
02-04-1719 Ebel Jans, van W
Bartruit Fockes, wd Hindrick Harms, van Cantes
16-04-1719 Derk Jans
Anje Sjabbes, beijde van W
07-05-1719 Ritze Heijnes
Kernelliske Jacobs, beijde van W
17-09-1719 Kernellis Berents
Engeltje Jans, beijde van W
03-12-1719 Gerrit Harms, van W
Aafke Jans, van Dijxhorn
07-01-1720 Garmt Tonnis
Nieske Harms, wd Marten Harms, beide te W
22-03-1720 Roelf Gerrits
Wijeke Rinjes, beijde te W
22-03-1720 Lippe Dreews, van W
Wijtje Rinjes, van Usquert
21-04-1720 Jan Jacobs, van W
Aafke Pieters, van Uithuisen
25-08-1720 Melle Pieters
Hemke Everts, beijde van W
03-11-1720 Jurrien Fockes, van Middelstum
Jantje Pieters, van W
10-11-1720 Jan Clasen
Fenje Diddens, beijde van W
26-01-1721 Sijbrand Rickers, van W
Kernelliske Frerks, van Uithuisen
24-02-1721 Arent Genes
Martjen Siabbes, beijde van W
13-04-1721 Claas Berends, van Warfhuisen
Anje Hindrix, wd Alje Freerks, van W
07-05-1721 Jan Steffens
Geesjen Roelfs, beijde van W
18-05-1721 Tiark Reintjes, van Rottum
Anje Evers, van W
15-06-1721 Jacob Cornellis, van Cantes
Pieterke Gosens, wd Harke Jans, van W
05-10-1721 Heere Douwes, van Bedum
Aafke Doekes, van W
19-10-1721 Jacob Geerts, van W
Harmtje Pellegrims, van Middelstum
16-11-1721 Mr: Warmold Waslander
Aaltje Jacobs, beijde van W
30-11-1721 Riempt Harms, van Zandeweer
Trijnje Bennes
21-12-1721 Derk Cornellis, van Zandeweer
Jacobje Jacobs, wd Albert Effes, van W
08-02-1722 Doeke Jansen, van W
IJtjen Lambers, van Leens
17-04-1722 Jan Gerlofs
Biuwke Pieters, beijde van W
14-05-1722 Jacob Rinjes, van W
Martjen Derks, van Husinge
26-07-1722 Sicke Fockes
Geertje Kernellis, beijde van W
02-08-1722 Nede Garms, van W
Riemke Benes, van Usquert
09-08-1722 Luije Lubberts
Jaike Remges, beijde van W
22-11-1722 Jan Hindricks
Aagtje Pieters, beijde van W
22-11-1722 Harm Luijtjes
Teuniske Teunis, beijde van W
27-12-1722 Willem Harris, van W
Trijnje Roelfs, van Rasquert
31-01-1723 Geert Abels
[Euweltje Mindels], wd Aibe Thomes, beijde van W
14-02-1723 Melle Rinjes, van W
Kernelliske Pieters, van Middelstum
14-02-1723 Jacob Hindricks
Duirke Wijrzem, beijde van W
21-02-1723 Timen Roelfs
Grietje Dos, beijde van W
22-08-1723 Jan Eppes
Grietje Geerts, beijde van W
14-11-1723 Hindrick Hindriks
Peterke Jans, beijde van W
10-12-1723 Gerrit Roelfs
Nieske Harms, wd Garmt Tonnis, beijde van W
05-03-1724 Berent Hindricks
Geertruit Derks, beijde van W
17-03-1724 Abel Jans, van de Brede
Anje Geerts, van W
05-04-1724 Meint Geerts
Martje Jacobs, beijde van W
09-04-1724 Claas Pieters
Pieterke Jans, beijde van W
09-04-1724 Jan Jannes
Grietje Jannes, beijde van W
16-04-1724 Claas Pieters
Geertje Jans, beijde van W
30-04-1724 Jan Albers
Margreta Jans, beijde van W
30-04-1724 Jan Clasen
Anje Geerts, beijde van W
03-06-1724 Hoijke Aijbes
Elske Harms, beijde tot W
25-06-1724 Jurrien Siwkes
Martjen Jans, beijde tot W
24-09-1724 Warner Cornellis, van Eppenhusen
Trijnje Cornellis, wd Thomas Hindricks, van W
29-10-1724 Pieter Berents
Martjen Jans, wd Rickert IJsebrants, beijde van W
12-11-1724 Gale Jurriens
Aafke Bennes, beijde van W
12-11-1724 Arent Germs, van W
Jantjen Egberts, van Menkeweer
26-11-1724 Jan Jansen
Anje Pieters, beijde van W
03-12-1724 Kernellis Meertens, van W
Jantjen Fockens, van Usquert
18-12-1724 Hindrik Meinders
Remge Melles, beijde van W
24-12-1724 Julle Jans, van W
Jantjen Jacobs, van Garshuisen
21-01-1725 Tiark Ebels
Jantje Pieters, beijde van W
18-03-1725 Siger Thomes, van Usquert
Grietje Effes, van W
08-04-1725 Abraham Jans
Geertruid Jannes, beijde van W
15-04-1725 Menne Remges
Aafke Pieters, Beijde van W
22-04-1725 Gosen Harkes
Trijnje Sjabbes, beijde van W
15-07-1725 Derk Berents, van W
Auke Harms, van Winzum
18-11-1725 Melle Jans
Auke Kernellis, beijde van W
02-12-1725 Freerk Freeks
Weijke Hillebrands, beijde van W
20-01-1725 Jan Geerts, van W
Geertjen Everts, van den Andel
17-02-1726 Hindrik Wigbolts, van W
Wemel Hindriks, van Baflo
03-03-1726 Gosen Sijwkes, van W
Foske Albers, van de Brede
12-05-1726 Tonnis Roelfs, van W
Afke Jans, van Stitswert
19-05-1726 Meerten Julles, van W
Deuwerke Pieters, van Usquert
16-06-1726 Brand Jans
Aaltje Dos, beijde van W
11-08-1726 Thijs Garms
Anje Borkers, beijde van W
10-11-1726 Freerk Jerollimus
Hindrickje Julles, beijde van W
10-11-1727 Claas Thomes
Eenje Martens, beijde van W
21-03-1727 Haijo Allershof
Bouke Dreews, beijde van W
07-04-1727 Claas Ebels
Trijnje Freerks, wd Willem Gabriels, beijde van W
11-04-1727 Claas Jans, van den Andel
Talje Derks, wd Lubbert Harkes, van W
27-04-1727 Harm Hindriks, van Bierum
Anje Kernellis, van W
04-05-1727 Folkert Jans, van Winsum
Anje Simens, van W
11-05-1727 Rinne Heeres, van Cantes
Lutger Clasen, wd Pieter Jans, van W
01-06-1727 Roelf Tieerts
Martjen Haijs, beijde van W
08-06-1727 Jan Eltes
Aafke Apes, beijde van W
15-06-1727 Derk Kernellis
Anje Geerts, wd Bene Garms, beijde van W
13-07-1727 Simen Luijtjes
Hindrickje Leuijes, beijde van W
23-11-1727 Gerrit Jannes
Foske Olphers, beijde van W
30-11-1727 Obbe Sickes
Lijsebeth Derks, beijde van W
25-01-1728 Julle Pieters
Pieterke Bennes, beijde van W
04-07-1728 Aris Hindricks
Tonniske Tonnis, wd, beijde van W
10-09-1728 Egge Jacobs
Sijwerdina Broijels, wd Roelf Coops, beijde van W
19-09-1728 Pieter Melles
Eelje Berents, beijde van W
14-11-1728 Jan Everts
Martjen Elles, beijde van W
30-01-1729 Jarch Dreews
Grietje Jans, beijde van W
15-05-1729 Hidde Jans
Anje Jans, beijde van de Brede
03-07-1729 Freerk Freerks, van W
Biuwke Derks, van Baflo
03-07-1729 Jan Garms, van W
Jantjen Jacobs, van den Andel
17-07-1729 Berent Jacobs, van W
Eefke Sickes, van Cantes
14-08-1729 Hindrik Jans, van Usquert
Geeske Clasen, wd Jacob Jans, van W
14-08-1729 Thomes Jerollimus
Grietje Ates, beijde van W
16-10-1729 Eppe Jannes, van W
Jantjen Ebels, wd Garmt Clasen, van den Andel
13-11-1729 Roelf Doewes, van W
Aafke Jacobs, van Sandweer
29-01-1730 Tonnis Harms
Hilje Sijwkes, beijde van W
05-02-1730 Albert Pieters
Aaltjen Broijls, beijde van W
03-03-1730 Jan Rickers, van W
Jaijke Julles, van Obergom
23-04-1730 Hindrik Hiddes
Metje Willems, beijde van W
07-05-1730 Harm Klasen, van Uithuisen
Aaltje Jacobs, wd Tiaart Gerrits, van W
07-05-1730 Tiark Jannes
Anje Klasen, beijde van W
14-05-1730 Arien Hindricks
Riemke Benes, wd Nede Garms, beijde van W
21-05-1730 Sicke Sijwkes
Trijnje Geerts, beijde van W
04-06-1730 Willem Eppes, van Stitswert
Aafke Bennes, wd Gale Jurries, van W
08-10-1730 Hindrik Jans
Lubge Ebels, beijde van W
05-11-1730 Kernellis Sickes
Elske Jans, beijde van W
12-11-1730 Jan Sjabbes, van W
Maria Jans, van Usquert
12-11-1730 Jan Bartels
Anje Kernellis, beijde van W
03-12-1730 Freerk Freerks
Grietje Tonnis, beijde van W
07-01-1731 Derk Hindriks, van W
Grietje Garmts, van Loppersum
08-04-1731 Harm Martens
Jantjen Jansen, beijde van W
06-05-1731 Roelf Clasen, van W
Grietje Andries, van Obergom
12-08-1731 Freerk Kleveringa
Trijnje Friks, beijde van W
02-09-1731 Jan Derks, van W
Sijbrig Doodjes, van Lettelbert
04-11-1731 Roelf Gerrits, van W
Renske Onnes, van Baflo
21-12-1731 Klaas Popkens, van W
Wellemt Pieters, van Ranum
21-12-1731 Tjaart Jans, van Uithusen
Anje Jans, van W
27-04-1732 Jan Jansen
Trijn Alles, beijde van W
18-05-1732 Derk Dreews
Arentje Edskes, beijde van W
22-06-1732 Hindrik Jans
Trijnje Bennes, wd Riemt Harms, beijde van W
03-08-1732 Luijtjen Eppes, van W
Aagtjen Nannings, van de Brede
02-11-1732 Kernellis Rinjes
Geeske Jans, beijde van W
09-11-1732 Jurrien Kernellis, van W
Anje Alberts, van Baflo
09-11-1732 Alje Jans, van W
Geertje Kernellis, van Uskert
07-12-1732 Pieter Pieters
Biuwke Jacobs, beijde van W
11-01-1733 Hindrik Eltjes
Martje Hindriks, beijde van W
22-03-1733 Benne Jans
Hiltje Tonnis, wd Claas Jans, beijde van W
26-04-1733 Jan Harms
Jantjen Klasen, beijde van W
10-05-1733 Goijtjen Ebels
Geeske Thomes, beijde van W
25-05-1733 Jan Jansen, van W
Helena Jans, van Stedum
31-05-1733 Jan Geerts, van de Brede
Geertje Jans, wd Claas Pieters, van W
31-05-1733 Berent Pieters
Lijsbeth Geerts, beijde van W
22-06-1733 Willem Harrits
Imke Rickers, beijde van W
18-10-1733 Albert Pieters
Remge Martens, beijde van W
15-11-1733 Claas Doewes
Grietje Klasen, beijde van W
10-01-1734 Klaas Freerks, van de Brede
Trijnje Jans, van W
28-02-1734 Roelf Gerrits, van W
Afke Klasen, van de Meden
12-03-1734 Berent Pieters, van W
Grietje Kornellis, van Baflo
23-04-1734 Hindrik Sjabbes
Aafke Kernellis, beijde van W
02-05-1734 Jacob Jans, van de Brede
Grietje Meertens, van W
29-08-1734 Albert Jacobs
Hilje Writsers, beijde van W
28-11-1734 Jacob Jans, van W
Grietje Willems, van Cantes
04-12-1734 Rinje Hindriks, van W
IJdje Berents, van Menkeweer
12-02-1735 Claas Jans
Grietje Freerks, beijde van W
27-02-1735 Riender Jacobs, van W
Biuwke Abels, wd Garmt Hiddes, van de Brede
27-02-1735 Focke Swaagman
Aaltje Jacobs, wd Waslander, beijde van W
20-03-1735 Garmt Sijmens
Martjen Elles, wd Jan Everts, beijde van W
27-03-1735 Albert Jans
Trijnje Jans, beijde van W
01-04-1735 Jan Jacobs, van Uithuisen
Anje Jans, van W
08-04-1735 Jan Sickes
Geertruid Jans, beijde van W
01-05-1735 Jacob Bennes
Kernelliske Willems, beijde van W
15-05-1735 Jan Ebels
Anje Willems, beijde van W
16-10-1735 Klaas Popkens
Nieske Rigts, beijde van W
25-03-1736 Jan Kornellis
Anje Jans, beijde van W
08-04-1736 Tammo Sijpkens, van de Eexta
Margreta Fossea Piccardt, van W
29-04-1736 Sibeld Meertens, van W
Anje Garms, van de Brede
06-05-1736 Derk Doewes
Kernelliske Joest, beijde van W
27-05-1736 Pieter Pieters
Anje Harms, beijde van W
04-11-1736 Wolter Kernellis
Sara Dreews, beijde van W
25-11-1736 Derk Folkers
Trijnje Pieters, beijde van W
23-12-1736 Geert Ebels
Pieterke Luijtjes, beijde van W
??-02-1737 Evert Sloerman
Anna Boosing, beijde van Velthuisen,in't Graafsch.Bentheim
08-03-1737 Meijnt Geerts
Anje Luitjes, beijde van W
19-04-1737 Jacob Rinjes 'Roomsgesinde'
Anje Jacobs, beijde van W
12-05-1737 Abel Giltis
Jantjen Kernellis, beijde van W
30-06-1737 Derk Ewolds
Jantjen Aaps, beijde van W
21-07-1737 Arien Hindriks, van W
Menje Simens, wd , van Uithuisen
18-08-1737 Kornellis Tjeerts
Hilje Jans, beijde van W
01-09-1737 Wijbrand Jans
Afke Klasen, wd Roelf Gerrits, voogd op't Eijland Rottum
03-09-1737 Roelf Haaijs, van Bedum
Anje Ennes, van W
10-09-1737 Derk Wijrzema
Lijsebeth Euwes, beijde van W
10-09-1737 Sicke Hillebrands
Bartruid Wijrzema, beijde van W
24-09-1737 Folkert Jans, van W
Lijsebeth Ceijbes, van Menkeweer
17-01-1738 Peter Hillebrants
cop Aaltien Broils, van Usquert
19-01-1738 Jan Hindriks
Trijntien Hindriks, van W
12-04-1738 Harm Clasen
Elske Jans, beide van W
12-04-1738 Reijner Jans, van Baflo
Biefke Jans, van W
01-06-1738 Egbert Hindriks
Jantje Simons, beijde van W
08-06-1738 Pieter Derks
cop Anje Alberts, beide van W
06-07-1738 Evert Willems
cop Geertien Cornelis, beide van W
30-11-1738 Jurjen Sijfke
cop Auke Thies, wd Heine Thomes, beide van W
30-11-1738 Dreeuwes Alles
cop Hilje Sijfkes, wd Tonnij Harms, beide van W
21-12-1738 Melle Rinjes, van W
cop Antje Meenes, van Stedum
26-04-1739 Pieter Jurjens
cop Martijn Derks, beide van W
24-05-1739 Garmt Clasen, van W
cop Trijnje Boelens, van Eppingehuisen, att
05-07-1739 Tjark Ebels
cop Korneliske Jacobs, beide van W
23-08-1739 Klaas Pieters, van Cantes, att
cop Anje Nedes, van W
15-11-1739 Abel Geltijs
cop Eelje Benes, beide van W
15-11-1739 Jacob Julles
cop Liefke Gales, van W
22-11-1739 Jan Ennes
cop Grietje Beenes, beide van W
24-01-1740 Eppe Jans
cop Vrouwke Elles, beide van W
07-02-1740 Tonnis Roelefs
cop Grietje Jans, wd Jargh Dreeuwes, beide van W
28-02-1740 Harke Pieters, van Menkeweer
cop Hindrikijn Jans, van W
22-05-1740 Geert Ebels
cop Vrouke Everts, beide van W
18-12-1740 Pieter Jans, van Groningen
cop Klaaske Jacobs, van W
18-12-1740 Albert Geerts, van W
cop Anje Lammerts, van Onderwierum
26-02-1741 Jurjen Tjarks
cop Jantijn Broiels, beide van W
21-05-1741 Jan Gerrits, van de Brede
cop Lijsebeth Egges, van W
22-05-1741 Gabriel Willems
cop Lubge Ebels, wd Hindrik Jans, beide van W
03-09-1741 Jacobus Klasens, van Velthuisen
cop Annegijn Pieters, van W
22-04-1742 Derk Sijmens
cop Dieverke, beide van W
14-05-1742 Frerik Clasen, van Rottum
cop Anna Jans, van W
20-05-1742 Bonne Jacobs, van W
cop Geertruit Jans, van Usquert
20-05-1742 Imme Harms, van Uithuister-Meden
cop Hindrikijn Does, van W
09-09-1742 De wd Sijbrant Meinardi
cop Geertijn Remges, van Ulrum
30-09-1742 Klaas Pieters
cop Imke Rikkers, wd Willem Arrijs, beide van W
21-10-1742 Pieter Jans
cop Grietje Jans, beide van W
04-11-1742 Pieter Everts
cop Martijn Gosens, beide vasn W
11-11-1742 Arijn Hindricks
cop Trijnje Bennes, beide van W
02-12-1742 Jan Eppes
cop Aaltijn Hindriks, wd Berend Egberts, beide van W
30-12-1742 Klaas Kornellis, van W
cop Trijnje Fokkes, van Sandeweer
17-01-1743 Hindrik Thomas
cop Saartje Dreeuws, wd Wolter Kornellis, beide van W
10-03-1743 Gosen Harkes
cop Trijnje Jans, beide van W
07-04-1743 Klaas Beerents, van Usquert
cop Grietje Geerts, wd Jan Eppes, van W
15-04-1743 Sijger Tomas, van W
cop Trijnje Hindriks, wd Pieter Jacobs, van de Nandel
15-04-1743 Beerent Jans, van W
cop Martha Daniels, van Uithuisen
21-04-1743 Jan Pieters
cop Aaltijn Nietes, beide van W
28-06-1743 Roelef Tjeerts, van W
cop Weefke Jans, van Usquert
27-10-1743 Evert Willems, van W
cop Seeke Jans, van Usquert
02-02-1744 Albert Jans
cop Trijnje Jans, wd Albert Jans, beide van W
09-02-1744 Jannes Jans, van Obergum
cop Biefske Derks, wd Frerik Freriks, van W
02-04-1744 Willem Everts
cop Anje Michiels, van de Brede
19-04-1744 Sjabbe Jans, van Usquert
cop Hindrikijn Jans, van W
26-04-1744 Aarnout van Haaften, van Hornhuisen
cop Pieterke Kornellis, van Maarslag
13-12-1744 Jan Jans, van W
cop Trijnje Jans, van Saaxum
31-01-1745 Jan Jacobs
cop Kornelliske Sikkes, beide van W
31-01-1745 Lammert Hemes, van de Nandel
cop Anje Jacobs, wd Derk Jans, van W
21-02-1745 Julle Jans, van de Nandel
cop Aagtje Nannings, wd Luitjen Eppes, van W
28-02-1745 Albert Pieters, van W
cop Anje Freriks, vant Westernielant
07-03-1745 Jurjen Gales, van W
cop Grietje Jacobs, wd Pieter Tobias
19-04-1745 Jesaias Egtberts
cop Martijn Sikkes
02-05-1745 Menne Remkes
cop Anje Kornellis, beide van W
16-05-1745 Alje Jans
cop Bauke Berents, beide van W
30-05-1745 Jan Garbrants
cop Aaltijn Mennes, beide van W
07-06-1745 Focco Swaagman, schoolmeester
cop Elisabeth Aldershof, van W
14-11-1745 Jurjen Derks
cop Grietje Waslander, beide van W
21-11-1745 Eisse Derks, van Usquert
cop Bouwke Dreeuws, van W
27-02-1746 Klaas Jacobs, van de Nandel
cop Grietje Kornellis, wd Berent Pieters, van W
11-04-1746 Albert Dreewes, van W
cop Grietje Klasen, van Zandeweer
08-05-1746 Harm Jacobs, van Stitswert
cop Fennegijn Klasen, van W
05-06-1746 Evert Sluirman
cop Dieverke Gosens, beide van W
05-06-1746 Hindrik Harms
cop Anje Jans, beide van W
26-06-1746 Meindert Nietes
cop Lijsebeth Eibes, wd Folkert Jans, beide van W
31-07-1746 De Hoveling Jan Jansen, van Warffumborgh
cop Hilje IJwema, van Zuidhorn
11-09-1746 Jan Harms, van Cloosterbuiren
cop Anje Jacobs, wd Jacob Rinjes, van W
25-09-1746 Eibe Pieters, van Rasquert
cop Wobge Jans, van W
06-11-1746 Edze Broiels, van W
cop Trijnje Jans, van Usquert
18-12-1746 Pieter Mennes
cop Biefke Pieters, wd Jan Gerlofs, beide van W
08-01-1747 Jacob Jans, van Baffelt
cop Trijnje Derks, van W
26-02-1747 Frerik Jerolmus
cop Sijbrig Jacobs, van Loppersum
26-03-1747 Thomas Jerolmus
cop Nieske Rigts, wd Klaas Popkes, op Zeewijk, beide van W
06-08-1747 Derk Does
cop Trijntje Jans, beide van W
13-08-1747 Klaas Harms, van W
cop Anje Tijmens, wd Lammert Pieters, van Saaxumhuisen
27-08-1747 Aate Pauwels, van Uithuisen
cop Wibge Luirts, wd Evert Jacobs
15-10-1747 Hindrik Jans
cop Grietje Derks, beide van W
22-10-1747 Krijn Garbrants, van Usquert
cop Martijn Sijmens, van W
17-11-1747 Meerten Julles
cop Trijntje Remges, beide van W
07-04-1748 Klaas Jans
cop Grietje Pieters, beide van W
28-04-1748 Evert Pieters Woest
cop Jantijn Klasen
05-05-1748 Luitijn Harms
cop Anje Pieters, beide van W
05-05-1748 Garmt Klasen
cop Renske Hindriks, beide van W
??-05-1748 Lammert Jans
cop Barber Alberts, beide van Den Andel
14-07-1748 Kornellis Pieters
cop Kornelliske Freriks, beide van W
10-11-1748 Jan Remes
cop Anje Luitijns, beide van W
10-11-1748 Jan Jansen
cop Anje Reinders, beide van W
17-11-1748 Jan Arents, van de Nandel
cop Anje Freriks, van W
01-12-1748 Harm Jacobs, van W
cop Grietje Peters, van Pieterbuiren
26-05-1749 Frerik Sijmens, Smit
cop Trijnje Julles, wd Derk Jacobs, van Stitswert
01-06-1749 Harm Hindriks, van Eenrum
cop Grietje Warners, wd Wolter Harms, van W
24-08-1749 Kornellis Berents, van Usquert
cop Grietje Klasen, wd Albert Dreeuws, van W
09-11-1749 Harmannus Jacobs, van Rasquert
cop Trijnje Folkers, van de Brede
09-11-1749 Folkert Tjasses, van Oldenzijl
cop Auke Louwerts, wd Pieter Berents
23-11-1749 Jannes Klasen, van W
cop Trijnje Sijmens, van Obergum
21-12-1749 Carel Jans
cop Martijn Sijmens
21-12-1749 Harm Jans, van Uithuisen
cop IJtijn Hindriks, van W
22-03-1750 Sjabbe Jans, van W
cop Bouwke Jacobs, van Baffelt
05-04-1750 Geert Jacobs, van Uithuisen
cop Anje Jans, wd Tjaart Jans
17-05-1750 Jan Jans, van Baffelt geboortig
cop Auke Cornellis, van W
07-06-1750 Pieter Jacobs, van Cantes
cop Trijnje Jans, wd Gosen Harkes, van W
05-07-1750 Geert Jans, van W
cop Jopke Folkers, van Eenrum
15-11-1750 Jan Geerts, van W
cop Okkijn Ottes, van Usquert
27-12-1750 Jan Berents, van de Meden
cop Gesina Fransen, van 't Zand