BRON: Uithuizermeeden, DTBL NH, T:1670-1750 UTM01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
M = Meden
Me = Meeden
Mi = Mieden
wd = weduwe/weduwnaar
Blijkbaar bevat de lijst ondertrouw-inschrijvingen

 

  
 BRON: Uithuizermeeden, DTBL NH, T:1670-1750 UTM01
25-12-1670

Lambert Aliens

 

Bouwe Remkens, beijde van de M

01-01-1671 Folkert Menties, van Warfum
 

Welmoet Hindricks, van de M

05-02-1671 Berent Peters, cop op 't Nieulant
 

Geertien Jacobs, beijde van de M

26-02-1671 Abel Reners
 

Bouwe Jacobs, beijde van de M

26-02-1671 Eppe Jaans, van de M
 

Trijnie Sibrants, van Uithuisen

12-03-1671 Cornelis Jans
 

Enie Jacobs, beijde van de M

23-04-1671 Israel Lucas, van Warfum
 

Trijnie Koerts, van de M

30-04-1671 Jelte Cornelis
 

Frouke Jans, beijde van de M

20-05-1671 Gijse Harmens, van Bierum, att
 

Lamke Luis, van de M

20-05-1671 Cornelis Jebbes, van de M
 

Scheltie Peters, van Usquert

12-06-1671 Derck Peters, van de M
 

Abeltien Aliens, van Uithuisen

15-07-1671 Arent Alberts, van de M
 

Lijsebeth Cornelis, van Uithuisen

15-07-1671 Tamme Jans, van de M
 

Jantien Stevens, van Enum

17-09-1671 Bonne Eltiens, van de M
 

Grietie Jans, van Uithuisen

25-09-1671 Cornelis Jacobs, van Sandweer
 

Auke Peters, van de M

01-10-1671 Lambert Doeckes, van de M
 

Alijt Tiarcks, van 't Zant

08-12-1671 Tija Meijnards, van de M, vertrokken mit att
 

Swane Hindricks, van Stitzwert

21-01-1672 Albert Dercks, van de M
 

Martien Meijnards, van Loppersum

18-02-1672 Jan Ennens, van de Meden, cop U.
 

Anie Luitiens, van Uithuisen, aldaer getrouwt

18-02-1672 Albert Drewes, van Usquert, cop U.
 

Bijwke Lamkens, wd Berent Jans

25-02-1672 Roeckus Does, van Rasquert
 

Geeske Jans, van de M

03-03-1672 Tijasse Harmens, van Spijck
 

Jantien Geerts, van de M, alhier niet gecop.

17-03-1672 Derck Meertens, van Sandweer
 

Eebelie Geerts, van de M

17-03-1672 Egbert Datema, van de M, cop U.
 

Anne Folckerts, van Usquert

24-03-1672 Tomas [Mennes], van Wirdum, cop W.
 

Fenne Tijaerts, van de M

08-04-1672 Oomke Cornelis
 

Lijsebeth Sijbolts, wd Harmen Arents, beijde van de M

21-04-1672

Luitien Egberts, organist op de M, cop Eelde

 

Maria Treccius, van Uithwijrde

19-05-1672

Focko Jans, van de M, mit att vertrokken

 

Hille Casparus, van Uithuisen

26-05-1672 Lambert Aliens, van de M
 

Anne Frericks, van't Oosternieulandt

08-09-1672 Eebel Clasen, uit de Zeerijp
 

Ide Luirts, van de M

08-09-1672 Harke Hieronijmus, van de M
 

Aeltien Warners, van Usquert

22-09-1672 Roelef Jans, van de M
 

Geertien Dercks, van Usquert

27-10-1672 Albert Peters, van de M
 

Jantien Peters, van Sandweer, bij ons niet getrouwt

24-11-1672 Sijrt Lamges, van de M, vertrokken mit att
 

Alijt Simons, van Loppersum

24-11-1672 Geert Meijnts, van Usquert
 

Brechte Jans, van de M

17-01-1673 Reijner Peters, van Uithuisen
 

Trijne Jans, van de M

17-01-1673 Peter Peters
 

Welmoet Jans, beijde van de M

17-01-1673 Harmen Eltiens, van de M, mit att van ons vertrokken
 

Cornelisjen Waelkes, van Loppersum

11-02-1673 Gerbrandt Clasen
 

Aechte Clasen, beijde van de M

23-02-1673 Egbert Rinies, van de M
 

Grietie Altens, van Loppersum, bij ons niet gecop.

23-02-1673 Jan Peters, van 't Zandt
 

Stijne Harkens, van de M

12-03-1673 Albert Juriens, van 't Oosternieulandt, cop O.
 

Wijeke Jans, van de M

27-04-1673 Jan Geerts, van de M
 

Catharina Cloppenburghs, uit Groningen

04-05-1673 Imme Jans
 

Liefke Harmens, beijde van de M

17-08-1673 Hindrick Peters, van Assen
 

Mechtelt Meints, van de M

17-08-1673 Sicke Jacobs
 

Anne Jans, beijde van de M

24-08-1673 Lui Alberts, van Cantens
 

Barber Fockes, van de M

31-08-1673 Heertien Fockes, van de M
 

Grietie Reintiens, van Lellens

14-09-1673 Willem Fockes, van de M
 

Grietie Cornelis, van Middelstum

14-09-1673 Reint Jaans, van de M
 

Martien Simons, van Stedum

21-09-1673 Peter Clasen, van Spijck
 

Geertruidt Jans, van de M

21-09-1673 Roelef Geerts, van de M
 

Stijnie Geerts, van de M

28-09-1673 Derck Hertsema, collector van Uithuisen
 

Elsien Treccius, van de M

23-10-1673 Jan Jans, van de M
 

Jantien Clasen, van Spijck

23-10-1673 Thies Jans, van de M
 

Aeltien , van den Andeel

23-11-1673 Jan Jacobs, van de M
 

Anne Swijters, van de Harckstede

14-12-1673 Frerick Jans
 

Rijcktien Harmens, beijde van de M

21-12-1673 Luitien Fockes, van de M
 

Aeltien Bonnes, van Middelstum

04-01-1674 Lambert Jacobs
 

Aeltien Meertens, beijde van de M

11-01-1674 Jan Clasen, van Uithuisen
 

Grietie Harmens, van de M

24-01-1674 Willem Remges
 

Geertien Rinies, beijde van de M

24-01-1674 Willem Jacobs, van Uithuisen
 

Frouwke Aliens, van de M

22-03-1674 Gaalie Berents, van Sandweer
 

Geertien Rijckels, van de M

28-03-1674 Roeckes Tiarcks, van de M
 

Trijnie Crijns, van Westeremden

11-04-1674 Jacob Lamberts
 

Grietie Ockes, beijde van de M

19-04-1674 Focko Jans, van Uithuisen
 

Grietie Jans, van de M

03-05-1674 Hoike Fockes
 

Geeske Berents, beijde van de M

10-05-1674 Sicke Mennens, van de M
 

Fenne Jans, van Gordelinse

17-05-1674 Julle Lamberts
 

Anie Melles, beijde van de M

04-08-1674 Albert Jacobs
 

Anie Peters, beijde van de M

13-09-1674 Tamme Jans, van de M
 

Anie Harmens, van Uithuisen

13-09-1674 Lui Jacobs
 

Grietie Peters, van de M

20-09-1674 Willem Geerts
 

Geertien Geerts, beijde van de M

27-09-1674 Lui Geerts, van de M
 

Grietie Ennens, van 't Zant

27-09-1674 Peter Mennens, van Usquert
 

Martien Roelefs, van de M

06-12-1674 Cornelis Lamberts, van Wirdum
 

Grietie Roelefs, van de M

24-01-1675 Hindrick Dercks, van Siddeburen
 

Aeltien Harmens, van de M

14-02-1675 Jan Omges, van Spijck
 

Jantien Jans, van de M

07-03-1675 Jan Elles
 

Peijke Peters, beijde van de M

21-03-1675 Alie Sijwerts
 

Lijsebeth Jeltes, beijde van de M

05-04-1675 Luitien Cornelis
 

Geertien Lamberts, beijde van de M

25-04-1675 Jan Douwes
 

Rienie Mennes, van de M

13-06-1675 Jan Arijs, van Eppingehuisen
 

Anne Ebels, van de M

27-06-1675 Isebrandt Jans, van Holwijrde
 

Grietie Eltiens, van de M

??-08-1675 Sijrt Jans, van Cantes
 

Aeltien Ebels, van de M

05-09-1675 Hindrick Dercks
 

Anne Egberts, beijde van de M

12-09-1675 Claes Harmens, van Usquert
 

Martien Clasen, van de M

12-09-1675 Harmen Luitiens
 

Bouwke Luis, beijde van de M

19-09-1675 Jan Abels
 

Beerte Harmens, beijde van de M

26-09-1675 Hebel Rienders
 

Grietie Geerts, beijde van de M

07-11-1675 Jan Doeckes, van de M
 

Grietie Rinies, beijde van de M

14-11-1675 Sijrt Jacobs, van de M
 

Grete Geerts, van Bedum

21-11-1675 Peter Clasen
 

Anne Frericks

20-02-1676 Hindrick Roelefs, van Cantens
 

Hijcke Remges, van de M

27-02-1676 Luirt Peters, van de M
 

Jantien Coerts, van Leermens

27-03-1676 Edse Hindricks
 

Renske Ockes, beijde van de M

27-03-1676 Tiarck Ockes
 

Anie Willems

09-04-1676 Jurien Gerrijts, van Esinck
 

Grietie Jans, van de M

23-04-1676 Claes Peters, van Spijck
 

Grietie Jans, wd Claes Onnens, van de M

07-05-1676 Minnolt Julles, van de M
 

Trijnie Jacobs, van St:Anne

21-05-1676 Luitien Fockes
 

Trijnie Benes

11-06-1676 Wijbe Jans, van de M
 

Stijnie Willems, van Uithuisen

25-06-1676 Jan Dercks
 

Louwke Willems

02-07-1676 Jebbe Juriens
 

Trijnie Gewes

08-09-1676 Dietert Luitiens
 

Harmtien Jacobs

10-09-1676 Jan Everts, van de M
 

Bouwe Julles, van Warfum

27-09-1676 Egbert Sijerts
 

Aefke Pouwels

27-09-1676 Simon Jans, van Sandweer
 

Corneliske Dercks, van de M

27-09-1676 Hindrick Frericks
 

Geertien Jannes, beijde van de M

22-10-1676 Claes Popkes, van Uithuisen
 

Nanie Clasen, wd Tonnis Gijsens, van de M

10-12-1676 Hindrick Tiarcks, van de M
 

Remge Jans, wd Claes Bruins, van Uithuisen

16-12-1676 Popke Cornelis
 

Aachte Eltes

14-01-1677 Peter Jacobs
 

Fenne Jans

04-02-1677 Hindrick Pouwls, van Usquert
 

Anie Berents, van de M

18-02-1677 Berent Jans, van Usquert
 

Cornelsien Coenes, wd Sijwer Frericks van de M

10-03-1677 Cornelis Hindricks, van de M
 

Grietien Arents, van Bedum

17-03-1677 Jelte Luirts
 

Aefke Clasen

01-04-1677 Claes Jans, van Warfum
 

Martien Jans, van de M

08-04-1677 Jan Harmens, van Spijck
 

Aefke Jansen, van de M

06-05-1677 Berent Clasen, van de M
 

Lijsebeth Isebrandt, van Godlinse

20-05-1677 Lambert Peters
 

Geertien Cornelis

10-06-1677 Wolter Eijses, van de M
 

Anie Berents, van Sandweer

17-06-1677 Claes Jans, van de M
 

Aefke Jans, van Slochteren

24-06-1677 Egbert Peters, van de M
 

Anie Frericks, van Uithuisen

01-07-1677 Heijne Peters, van Oldenzijl
 

Bouwe Menkes, wd Peter Luirts van de M

02-09-1677 Mencke Sijrts
 

Trijnie Hindricks

02-09-1677 Remge Hindricks
 

Kunne Peters

16-09-1677 Sijger Harkes
 

Trijnie Jacobs

23-09-1677 Allert Jacobs, van de M
 

Grietien Berents, van Oldenzijl

30-09-1677 Peter Jans, van 't Zandt
 

Welmoet Rieners, van de M

07-10-1677 Jan Simons, van Sandweer
 

Jantien Willems, van de M

21-10-1677 Henricus Woelesius, S:S:M:C: ende schoolmesters op de M
 

Diewertien Simons, van Bedum

21-10-1677 Riender Jansen, van de M
 

Lijsebeth Jansen, van Bierum

28-10-1677 Berent Remmers, van Uithuisen
 

Lamge Eijsens, van de M

23-12-1677 Ebel Ockes, van de M
 

Gielie Hindricks, wd Geert Alberts, van Warfum

24-02-1678 Sicke Jans, van de M
 

Martien Meijnards, van 't Oosternieuland

03-03-1678 Hijbel Gewes
 

Grietie Jans

10-03-1678 Lambert Clasen, van de M
 

Aeltien Aries, van Oldenzijl

24-03-1678 Peter Hindricks, van Garshuisen
 

Trijnie Jans, van de M

24-03-1678 Hindrick Berents, van de M
 

Geertruidt Jacobs, van Uithuisen

24-03-1678 Claes Rinies, van de M
 

Geesjen Harmens, van Sandweer

07-04-1678 Jacob Harmens, van 't Oosternieulant
 

Corneliske Wijerts, van de M

21-04-1678 Jan Harmens
 

Anne Egberts, wd Hindrick Dercks

21-04-1678 Tamme Lamberts, van de M
 

Trijnie Harmens, van 't Oosternieulandt

18-08-1678 Peter Willems, van Leens
 

Grietien Jacobsm, van de M

25-08-1678 Mello Clasen
 

Luicke Wolters, wd Eijse Ubbes

29-09-1678 Hindrick Nannincks, van Woltersum
 

Trijnie Jacobs, van de M

06-10-1678 Jacob Ottens, van Uithuisen
 

Lubbe Dercks, wd Havick Tobias van de M

13-10-1678 Geert Geerts, van de M
 

Jantien Jans, wd Jan Omges van Spijck

24-11-1678 Albert Peters, van Taerl
 

Hindrickien Wolters, van de M

23-03-1679 Gaijke Cornelis
 

Anne Willems

15-06-1679 Roelef Rieners, van Hoornhuisen
 

Abelie Luirts, van de M

03-08-1679 Jan Douwes, van de M
 

Anie Lammerts, van Loppersum

28-09-1679 Tonnis Edses, van de M
 

Anie Berents, van de M

28-09-1679 Jan Hindricks, uit de Zeerijp
  Grietien Jansen, van de M
19-10-1679 D'Ouderlinck Jan Hindricks
  Wijecke Berents, wd Wabbe Jansen
26-10-1679 Ipe Tijaerts
  Anie Tonnis
02-11-1679 Albert Peters, van de M
  Geeske Cornelis, wd Claes Sijpkes van Cantens
02-11-1679 Frerick Harmens, van de M
  Geertien Geerts, van Uithuisen
14-12-1679 Enne Harmens
  Brechtie Peters
25-01-1680 Jan Peters
  Grietien Reintiens, wd Heertien Fockes
25-01-1680 Focke Heertiens
  Anie Luitiens, wd Jan Ennes
25-01-1680 Willem Cornelis
  Reinuwe Sijwerts
01-02-1680 Tidde Wiggers
  Lijsebeth Harmens
08-02-1680 Hindrick Jans
  Martien Douwes
29-02-1680 Peter Tonnis, van Godlinse
  Martien Jansen, van de Mi
28-03-1680 Derck Folckers, van Spijck
  Anie Cornelis, van de Mi
04-04-1680 Jacob Jans
  Liefke Rijkels
18-04-1680 Wolter Jans, van Rasquert
  Anie Lubberts, van de Mi
09-05-1680 Focko Jansen, van de Mi
  Jantien Peters, van Colhol
16-05-1680 Roelef Luirts, van de Mi
  Bouke Jansen, wd Sibolt Fockes van Loppersum
16-05-1680 Gerrijt Peters
  Anie Coerts
23-05-1680 Oesent Everts, van Uithuisen
  Aeltien Jansen, van de Mi
27-06-1680 Aijbe Remmers, van Usquert
  Trijnie Jacobs, wd Hindrick Nannincks van de M
27-06-1680 Jacob Sierts
  Aefke Hindricks
28-06-1680 Sibrandt Alberts, van 't Zandt
  Frouke Alberts, van de Mi
26-09-1680 Jan Dercks
  Anie Simons
24-10-1680 Jan Immes, van Uithuisen
  Lijsebeth Lamges, van de Mi
21-11-1680 Rickert Melles
  Beertie Peters, wd Rijckel Hebels
26-12-1680 Jan Peters
  Martien Hindricks
26-12-1680 Albert Jacobs
  Ike Itiens
??-01-1681 Willem Alberts
  Aechtie Jans
20-02-1681 Luitien Fockes
  Jantien Jannes, wd Harmen Sickens
20-02-1681 Gerrijt Jans
  Anie Jan, wd Claes Harmens
06-03-1681 Jacob Hindricks, van 't Zant
  Elske Abels, van de Mi
20-03-1681 Schato Geerts // en rechtelijck gescheijden
  Aechtie Clasen, malitieuselijck v.Garbrandt Clasen verlaten
03-04-1681 Willem Jansen, van Rottum
  Martien Geerts, van de Mi
24-04-1681 Peter Cornelis
  Trijnie Geerts, wd Berent Allarts
01-05-1681 Jacob Coerts, van de Mi
  Aeltien Jannes, van Uithuisen
10-06-1681 Evert Gerlofs Groothuis, chirurgijn van de Mi
  Susanna Smaltzius, van Tijnallinge
17-07-1681 Jacob Harmens, van Bierum
  Trijnie Jansen, van de Mi
17-07-1681 Sicke Mennes
  Jaebke Douwes
21-08-1681 Jan Peters, van de Mi
  Dietien Jansen, van Warffum
04-09-1681 Lamge Jansen, van de Mi
  Nieske Joesten, van 't Zant
11-09-1681 Peter Jans
  Grietien Hindricks
18-09-1681 Ebel Clasen, uit de Zeerijp
  Abelie Arens, van de Mi
18-09-1681 Sijabbe Hindricks
  Peijke Alies
18-09-1681 Lambert Frericks, van de Mi
  Rienie Drewes, van Stedum
18-09-1681 Bartelt Fockes, van Uithuisen
  Theecke Thomas, van de Mi
18-09-1681 Derck Clasen, van de Mi
  Eenie Roelefs, van Uithuisen
25-09-1681 Jan Jacobs
  Claeske Everts
25-09-1681 Arent Albert
  Grietien Jans, wd Jaan Jans
25-09-1681 Jelte Jans
  Fenne Hindricks
02-10-1681 Harmen Cornelis
  Rijcktien Harmens, wd Frerick Jans
02-10-1681 Jan Harmens, van Marienhove
  Grietien Hindricks, wd Albert Tonnis van de Mi
09-10-1681 Frerick Lucas, van Uithuisen
  Trijnie Jansen, van de Mi
16-10-1681 Roelef Jans
  Alijt Egges, wd Hindrick Luis
23-10-1681 Menke Elties
  Enie Clasen
30-10-1681 Eltie Meertens, van Rasquert
  Scheltie Jans, van de Mi
20-11-1681 Peter Hindricks, van Warffum
  Hantien Clasen, wd Meerten Peters van de Mi
27-11-1681 Luirt Roelefs, van de Mi
  Trijnie Peters, oock van de Mi
15-01-1682 Peter Jannes
  Aeltien Hindricks, beijde van de Mi
22-01-1682 Jan Jansen, van Warfum
  Trijntien Wolters, van de Mi
12-02-1682 Cornelis Warners, van de Mi
  Trijnie Harmens, van Uithuisen
26-02-1682 Sicke Jans
  Ide Frericks, beijde van de Mi
19-03-1682 Peter Reints
  Grietien Ockes, wd Jacob Lamberts beijde van de Mi
30-04-1682 Willem Warners, van Huisinge
  Lijsebeth Eppens, van de Mi
30-04-1682 Peter Ellens
  Jantien Hindricks, beijde van de Mi
07-05-1682 Jan Roelefs
  Grietien Hindricks, beijde van de Mi
09-07-1682 Jan Peters
  Corneliske Gerlofs, wd Jan Alberts beijde van de Mi
09-07-1682 Meerten Allerts
  Grietie Hindricks, wd Harmen Jans beijde van de Mi
23-07-1682 Jan Allerts
  Trijntien Hindricks, beide van de Mi
27-08-1682 Sicke Jans, van de Mi
  Talie Joesten, van 't Sandt
24-12-1682 Frerick Tobias
  Eltien Peters, wd Peter Dercks, beijde van de Mi
31-12-1682 Jan Sickes, van de Mi
  Etien Popkes, van Uithuisen
27-01-1683 Harmen Melles
  Anie Jansen, wd Jan Geerts, beijde van de Mi
18-03-1683 Popko Jans
  Cunne Luitiens, beijde van de Mi
25-03-1683 Gijse Tonnis, van de Mi
  Grietien Allerts, van Godlinse
25-03-1683 Claes Popkes
  Geeske Hindricks, beijde van de Mi
22-04-1683 Eppe Jans, van Middelstum
  Trijnie Jans, van de Mi
29-04-1683 Lui Jacobs
  Sijben Lammerts, beijde van de Mi
06-05-1683 Jannes Jansen
  Grietien Abels, beijde van de Mi
06-05-1683 Lamge Geerts
  Wijeke Harmens, beijde van de Mi
13-05-1683 Egbert Datema, van Uithuisen
  Sara Arijs, wd Heere Geerts van de Mi
08-07-1683 Harmen Jansen, van Garnnewert
  Trijnie Eijses, wd Jan Peters van de Mi
22-07-1683 Frerick Reints
  Aeltien Meertens, wd Lambert Jacobs, beijde van de Mi
12-08-1683 Derk Jans
  Anie Peters, wd Claes Julles, beijde van de Mi
25-08-1683 Derck Egberts
  Lamge Lamberts, beijde van de Mi
16-09-1683 Enne Hindricks, van Godlinse
  Aeltien Jans, van de Mi
16-09-1683 Heertien Fockes
  Jantien Harmens, beijde van de Mi
23-09-1683 Jan Popkens
  Geertien Evert, beijde van de Mi
23-09-1683 Jacob Popkes
  Trijnie Hans, beijde van de Mi
14-10-1683 Cornelis Jans
  Grietien Clasen, beijde van de Mi
21-10-1683 Jan Clasen, van Enum
  Lijsebeth Rijckels, van de Mi
04-11-1683 Albert Jans, chergeant onder d:H:C: Jan Tamminga
  Imme Jansen, beijde van de Mi
24-02-1684 Mr: Peter Harmens, van Groningen
  Diewertien Sijmons, wd van H:Woelesius van de Mi
24-02-1684 Peter Menckes, van Usquert
  Anna Juriens, van de Mi
23-03-1684 Jacob Clasen
  Jacobie Sierts, beide van de Mi
30-03-1684 Allert Jacobs
  Hilie Jacobs, beide van de Mi
06-04-1684 d'E: Jacob Peters, van de Mi
  de deughtsame Trijnie Jans, wd Tiarck Eijsens van Holwijrde
06-04-1684 Meerten Clasen
  Hijcke Jacobs, wd Hillebrand Gijsens, beide van de Mi
06-04-1684 Derck Berents, van de Mi
  Imme Jans, van Uithuisen
20-04-1684 Harmen Sierts
  Eetie Dieters, beide van de Mi
04-05-1684 Minnolt Jullens
  Trijnie Fockes, beide van de Mi
29-05-1684 Harmen Sijwerts, van de Mi
  Nieske Wijbes, van Uithuisen
07-06-1684 Peter Harmens, van Spijck
  Peterke Meertens, van de Mi
06-07-1684 Cornelis Thomas, van Usquert
  Eefke Abels, wd Jan Clasen van de Mi
12-07-1684 Arent Garbrants, van Spijck
  Jelie Alberts, van de Mi
20-07-1684 Berent Jans
  Trijnie Berents, beeide van de Mi
23-08-1684 Jacob Everts, van de Mi
  Eltien Frericks, wd Willem Eeverts van Bierum
31-08-1684 Egbert Eebels, van de Mi
  Trijnie Roelefs, van Usquert
20-09-1684 Wolter Gewes
  Grietie Jans, beide van de Mi
20-09-1684 Christopher Harmens
  Lamke Clasen, beide van de Mi
27-09-1684 Berent Peters, van Westerwijtwert
  Beuweke Hindricks, van de Mi
27-09-1684 Menne Gewes
  Auke Clasen, beide van de Mi
04-10-1684 Bruin Alberts
  Trijnie Fockes, beide van de Mi
01-11-1684 Jan Rijckels, van de Mi
  Martijen Luirts, van Bafloo
15-11-1684 Rinie Roelefs
  Claeske Jans, beide van de Mi
20-12-1684 Luitien Geerts
  Grietie Jacobs, beide van de Mi
25-01-1685 Claes Jans
  Grietie Heerties, beide van de Mi
15-02-1685 Cornelis Roelefs
  Geertien Geerts, wd Willem Geerts, beide van de Mi
14-03-1685 Peter Meertens, van Rasquert
  Trijnie Hindricks, van de Mi
14-03-1685 Geert Peters, van de Mi
  Martien Jacobs, wd Lammert Clasen van Losdorp
21-03-1685 Hindrick Cornelis, van de Mi
  Ocktien Clasen, van 't Zandt
29-03-1685 Enno Harmens
  Etien Jans, beide van de Mi
05-04-1685 Jan Hindricks, Olderlinck
  Grietien Sijabbes, wd Willem Alberts, beide van de Mi
18-04-1685 Hindrick Jans, van de Mi
  Anie Jans, van Crewert
09-05-1685 Hoike Fockens, van de Mi
  Trijnie Cornelis, van Sandweer
23-05-1685 Jannes Allerts, van Uithuisen
  Anne Wolters, wd Gewe Mennes van de Mi
06-06-1685 Sijbrandt Alberts, van 't Zand
  Trijnie Geerts, van de Mi
20-06-1685 Gerrijt Jans, van de Mi
  Hindrickien Jans, van Uithuisen
20-06-1685 Tonnis Jans
  Eltien Hindricks, wd Willem Jannes van de Mi
27-06-1685 Johannes Smaltsius, van Usquert
  Trijnie Jans, wd Jacob Peters van de Mi
27-09-1685 Berent Clasen, van de Mi
  Harmtien Berents, van Uithuisen
27-09-1685 Jan Cornelis, van't O:Nieulandt
  Martien Edses, van de Mi
10-10-1685 D'Eerw: en Welgel: Eijbenius Hoexum, P:t: Crewert
  d'eer en deughderijcke Dochter Beatrix Treccius, van de Mi
17-11-1685 Alije Sijwerts
  Geertruid Dercks, wd Evert Eppes schoelmr: op de Mi
21-11-1685 Harmen Jans
  Anie Jans, van de Mi
28-11-1685 Sijbolt Jacobs, van de Mi
  Auke Tammens, wd Jacob Sijbolts van O:N:lant
02-01-1686 Harmen Willems, van Rottum
  Cunne Jans, van de Mi
09-01-1686 Imme Jans
  Fenne Abels, van de Mi
23-01-1686 Jan Fockes
  Diewerke Geerts, van de Mi
27-02-1686 Derck Hindricks
  Abelje Jacobs, van de Mi
21-03-1686 Eebel Harmens
  Fenne Geerts, van de Mi
27-03-1686 Jan Peters
  Hindrickien Clasen, van de Mi
17-04-1686 Jan Lammerts
  Hilie Jans, van de Mi
01-06-1686 Nanninck Jacobs
  Jacobien Douwes, wd Sicke Mennens, beide van de Mi
12-06-1686 Gijse Tobias, van de Mi
  Willemke Jacobs, wd Albert Roelefs, van 't Zandt
27-06-1686 Michiel Geerts, collecteur tot Uithuisen
  Lubbichien Jans, van de Mi
27-06-1686 Claes Jans, van de Mi
  Geertien Rijkels, wd Gaalie Berents van Sandweer
11-09-1686 Hindrick Eppes, van de Mi
  Diewerke Jans, wd Cornelis Tobias tot Onderdendam
18-09-1686 Jan Ockes
  Trijnie Jans, beide van de Mi
25-09-1686 Pieter Everts
  Anie Willems, beide van de Mi
09-10-1686 Jacob Rieners, van de Mi
  Dewerke Jans, van Godlinse
30-10-1686 Jan Edses, van de Mi
  Aeltien Sasses, van Uithuisen
30-12-1686 Albert Jans, van de Mi
  Jantien Frericks, van Godlinse
20-02-1687 [?] Cornelis, van de Mi
  Hindrickien Jochums, van Stitzwert
27-02-1687 Jan Olchers, van Uitwijrda
  Tijelie Jacobs, van de Mi
05-03-1687 Peter Jans, van Uithuisen
  Hilie Harmens, van de Mi
05-03-1687 Harmen Rijkels, vann de Mi
  Geeske Jans, wd Jan Hindricks van Usquert
17-04-1687 Jacob Sijmons, van de Mi
  Trijntien Harberts, van der Clap
24-04-1687 Abel Arents, van de Mi
  Trijnie Fockes, van Eppenhuisen
07-05-1687 Frerick Sijwerts
  Grietie Jans, wd Jaan Jans van de Mi
28-05-1687 Peter Jans, van de Mi
  Grietie Reiners, van't Ooster=nieulandt
28-08-1687 Idske Foppes, van Lippenhuisen
  Jantien Hindricks, van de Mi
18-09-1687 Remge Hieronijmus
  Claaske Clasen, beide van de Mi
18-09-1687 Thomas Rieners, van Eenum
  Lijsebeth Thomas, van de Mi
18-09-1687 Haijke Wijrts
  Geeske Berents, wd Claes Garbrants, beide van de Mi
25-09-1687 Drewes Egberts
  Trijnie Peters, beide van de Mi
25-09-1687 Peter Lammerts, van de Mi
  Trijnie Mennes, van Usquert
12-11-1687 Sicke Frericks
  Anie Tobias
19-11-1687 Berent Rhoda
  Auke Hindricks
27-11-1687 Meerten Cornelis, van Startingehuisen
  Fenne Jans, van de Mi
26-12-1687 Jan Thieles
  Vrouke Peters
07-01-1688 Tijes Meertens, van de Breda [=Breede]
  Hindrickien Jans, van de Mi
21-01-1688 Focko Clasen, van Godlinse
  Jantien Jacobs, van de Mi
28-01-1688 Jan Sickes
  Anie Peters
04-02-1688 Jacob Jans
  Diewer Ubbes
17-03-1688 Jan Hindricks
  Hilie Gerlofs
17-03-1688 Geert Geerts, van 't Oosternieulant
  Anie Dercks, wd Egge Harmens van de Mi
01-04-1688 Meijnard Jacobs, van de Mi
  Anie Dercks, van Warffum
01-04-1688 Wicher Lubberts
  Trijnie Harmens
07-04-1688 Tijasse Harmens, van de Mi
  Jantien Garbrants, van't Oosternieulant
07-04-1688 Willem Clasen
  Anie Harmens, van de Mi
15-04-1688 Cornelis Harmens, van Uithuisen
  Diewer Remts, van de Mi
21-04-1688 Garbrant Jacobs
  Fenne Hindricks
28-04-1688 Claas Jacobs
  Geeske Alberts
28-04-1688 Alie Geerts, van't O:nieulant
  Bijewke Luitiens, van de Mi
18-06-1688 Thomas Isebrants, van Godlinse
  Martien Edses, wd Jan Cornelis van de Mi
25-08-1688 Sicke Jans, van Usquert
  Tijelie Coerts, van de Mi
25-08-1688 Harke Clasen
  Agniete Hansen, van de Mi
02-09-1688 Willem Geerts
  Rienie Willems, van de Mi
16-09-1688 Harmen Willems
  Frouke Alies, wd Willem Jacobs, beide van de Mi
16-09-1688 Arent Popkes, van de Mi
  Aeltien Dercks, van Warffum
23-09-1688 Jan Hindricks, van't Oosternieulandt
  Trijnie Cornelis, van de Mi
23-09-1688 Jan Everts
  Grietie Jannes, wd Harmen Peters
29-09-1688 Jacob Luis, van 't Sand
  Idie Ockes, van de Mi
29-09-1688 Berent Jans, van de Mi
  Grietie Alberts, van Uithuisen
20-11-1688 Willem Tonnis, van Toornwert
  Martien Harmens, van de Mieden
30-03-1689 Berent Cornelis, van de Mi
  Frerickien Boelens, van Uithuisen
06-04-1689 Lui Jacobs
  Martien Frericks, van de Mi
27-04-1689 Jacob Sickes
  Trijnie Jans, beide van de Mi
15-06-1689 Roelef Jans
  Jantien Berents, beide van de Mi
20-07-1689 Albert Abels, van de Mi
  Anie Bronts, van OosterW:wert
15-09-1689 Jan Jans
  Grietie Thieles, beide van de Mi
15-09-1689 Sijbrant Luis
  Ide Geerts, beide van de Mi
22-09-1689 Geert Menties, van Spijck
  Trijnie Harmens, van de Mi
28-09-1689 Imme Jans, van Baflo
  Geertruid Meertens, van de Mi
06-10-1689 Lammert Peters, van de Uithuisen
  Stijne Harmens, van de Mi
03-11-1689 Douwe Jans
  Tietie Hindricks, beide van de Mi
03-11-1689 Peter Clasen
  Sara Harmens, beide van de Mi
24-11-1689 Harke Hieronijmus, van de Mi
  Ide Remmerts, van Usquert
12-01-1690 Allart Jacobs
  Grietie Dercks, beide van de Mi
26-01-1690 Roelef Valcks, van Groningen
  Sijben Eltes, wd Jacob Jans van de Mi
26-01-1690 Claes Berents
  Corneliske Clasen, wd H:Juriens, beide van de Mi
15-06-1690 Geert Ockes, uit de Rijp
  Trijnie Geerts, van de M
17-09-1690 Jan Peters
  Annie Cornellis, beide van de M
24-09-1690 Reender Geerts
  Trijnie Jacobs, beide van de M
24-09-1690 Peter Jans, van den Andel
  Lijsebeth Clasen, van de M
16-11-1690 Willem Clasen
  Beertien Everts, beide van de M
30-11-1690 Harmen Luitiens, van de M
  Bieucke Thomas, van Uithuisen
20-12-1690 Cornellis Jacobs, van de M
  Grietien Hermens, wd Enie Jans van Cantens
27-12-1690 Claes Popkes, van de M
  Diewerke Alles, vant OosterNijlandt
03-01-1691 Peter Willems, vant Zandt
  Anje Peters, van de M
07-02-1691 Cornellis Jans
  Grietien Abels, beide van de M, wd Jannis Nachtegal
15-03-1691 Jan Hermens, van de M
  Grietien Reners, van Usquert
15-03-1691 Sijbolt Cornellis
  Geeske Berents, wd Hoicke Wijerts, beide van de M
22-03-1691 Jan Hermens, van de M
  Jantien Willems, van Rottum
29-03-1691 Frerick Sijwerts
  Anne Jans, beide van de M
25-04-1691 Berent Peters
  Geertien Everts, wd Jan Popkes, beide van de M
25-04-1691 Jan Hindricks, van de M
  Geertruit Hindricks, wd Claes Luitiens van Godlinse
25-04-1691 Frerick Sijwerts
  Aefke Jans, beide van de M
03-05-1691 Willem Geerts, van de M
  Elske Tammens, wd Cornellis Herms van Uithuisen
10-05-1691 Claes Thomas
  Siben Jurriens, beide van de M
17-05-1691 Cornellis Alles, van O:Nijlandt
  Hiltien Westerbinck, van: M
24-05-1691 Lambert Berents, van Usquert
  Tiaske Willems, van: M
09-08-1691 Claes Eltes, van: M
  Lijsebet Rengers, wd Jan Clasen van Uithuisen
16-08-1691 Jan Meertens, van de M
  Anje Jans, van Cantens
26-09-1691 Wij(?)ger Geerts
  Geeske Hindricks, beide van de M
26-09-1691 Jan Hermens, van de M
  Anje Frericks, van Godlinse
04-10-1691 Tiaert Dercks
  Grietien Jans, beide van de M
02-01-1692 Cornellis Eppes, van de M
  Trijnie Frericks, van Godlinse
17-01-1692 Peter Jacobs, van de M
  Trijnie Hermens, wd Claes Boelens van Spijck
27-02-1692 Arent Geerts
  Ettien Jacobs, beide van de M
27-02-1692 Peter Hermens
  Froucke Peters, wd Jan Thieles, beide van de M
13-03-1692 Rinje Drews
  Grietien Hermens, beide van de M
07-05-1692 Alle Dercks, van Marsum
  Trijnie Jacobs, van de M
07-05-1692 Simon Gerlofs
  Ettien Jans, wd Enne Hermens, beide van de M
04-06-1692 Jacob Roelefs, vant Zandt
  Claaske Jans, van de M
04-06-1692 Cornellis Berents
  Diewerke Geerts, wd Jan Fockens, beide van de M
19-06-1692 Popke Jans
  Geertruit Jans, beide van de M
03-07-1692 Derck Peters, van de M
  Nannie Cornellis, van Ten Post
24-07-1692 Cornellis Heinens
  Trijntien Hans, wd Jacob Popkes, beide van de M
04-09-1692 Jan Allies, van de M
  Engeltien Doedens, van Uithuisen
24-09-1692 Hindrick Bruins, van Loppersum
  Trinie Hillebrants, van de M
09-10-1692 Derck Fockes, van de M
  Hindrickien Jacobs, van O:Nijlandt
06-11-1692 Jacob Clasen, kerckvooght
  Engeltien a Noijen, beide van de M
26-11-1692 Claes Willems
  Ockien Clasen, wd Hindrick Cornellis, beide van de M
24-10-1692 Menno Boijens, van de M
  Magdalena Jacobs, wd Hindrick Cnotte van Uithuisen
07-01-1693 Bruin Bartels, van Godlinse
  Anje Dercks, wd Geert Geerts van de M
28-01-1693 Cornellis Clasen
  Marretien Meinardts, beide van de M
05-02-1693 Peter Thomas, van de M
  Grietien Everts, van Garshuisen
12-03-1693 Luitien Roeleffs
  Aafke Willems, wd Harmen Jaans, beide van de M
19-03-1693 Peter Everts, vant Zandt
  Anje Driewes, van de M
26-03-1693 Ebel Ockes, van de M
  Jacobien Arijs, wd Jan Bartels van Oldenzijl
02-04-1693 Remmert Sijgers, van Usquert
  Grietien Thomas, van de M
09-04-1693 Jurrien Hindricks
  Aefke Jacobs, beide van de M
23-04-1693 Willem Schepel, van de M
  Geertruit Jacobs, wd Eenie Jans van Loppersum
07-05-1693 Peter Hommens, vant Zandt
  Geertruit Wolters, van de M
25-06-1693 Willem Remges
  Lijsebeth Harckes, beide van de M
09-07-1693 Claes Popkes
  Anne Clasen, wd Roelef Boelens, beide van de M
06-08-1693 Cornellis Tijmens, van Sandeweer
  Grietien Jans, wd Tiaert Jans van de M
17-08-1693 Jacob Heerties
  Peicke Peters, wd Jan Ellens, beide van de M
17-09-1693 Siade Cornellis
  Grietien Roeleffs, beide van de M
24-09-1693 Peter Nannincks
  Anje Havicks, beide van de M
24-09-1693 Hebel Harkes, van de M
  Diewercke Bartels, vann Uithuisen
29-10-1693 Cornellis Jans
  Grietien Jans, beide van de M
19-11-1693 Allert Berents, van Oldenzijl
  Brechtien Hermens, van de M
26-11-1693 Jan Cornellis, van Ten Post
  Lubbie Geerts, van de M
24-02-1694 Cornellis Jacobs, van de M
  Dedje Thomas, wd Cornellis Hindricks van Middelstum
24-02-1694 Jan Gerrits, vant Zandt
  Grietien Berents, wd Allert Jacobs van de M
07-04-1694 Peter Eppes
  Trijnie Hans, wd Cornellis Heines, beide van de M
15-04-1694 Jacob Jans
  Trijnie Cornellis, wd Hoicke Fockes, beide van de M
22-04-1694 Hindrick Eppes, van Loppersum
  Grietien Melles, van de M
22-04-1694 Derck Jurriens, van Sandeweer
  Jantien Berents, wd Roelef Jans van de M
20-05-1694 Boele Jans, van Loppersum
  Geertien Harmens, beide van de M
20-05-1694 Claes Allerts
  Geertien Meintiens, beide van de M
10-06-1694 Mencke Peters, van de M
  Anje Jans, wd Albert Jannes van Uithuisen
10-06-1694 Peter Jans Keteler, van Appingadam
  Diewercke Jacobs Halsema, van de M
10-06-1694 Jannes Geerts, van de M
  Geertien Popkes, van Uithuisen
15-07-1694 Hindrick Lamckes
  Froucke Cornellis, wd Jan Sijwerts, beide van de M
05-08-1694 Cornellis Jebbes
  Anje Frericks, wd Egbert Peters, beide van de M
12-08-1694 Jacob Frericks
  Anje Jannes, wd Minnolt Remges, beide van de M
19-08-1694 Jan Dercks
  Anje Gaickes, beide van de M
02-09-1694 Lueij Coerts, van Uithuisen
  Trijnie Jacobs, van de M
09-09-1694 Claes Peters, van Eppenhuisen
  Homcke Clasen, van de M
09-09-1694 Jelte Luirts
  Froucke Allies, wd Harmen Willems, beide van de M
16-09-1694 Claes Thieles, van de M
  Jantien Dercks, van Sandeweer
16-09-1694 Jacob Meertens
  Lijsebeth Geerts, beide van de M
23-09-1694 Jan Wijbrants
  Anje Geerts, beide van de M
30-09-1694 Ewolt Peters, van Bedum
  Ettien Hindricks, van de M
21-10-1694 Peter Alberts, van O:Nijlandt
  Jantien Gaickes, van de M
11-11-1694 Rienje Hermens, van de M
  Hilje Jacobs, van Westerembden
11-11-1694 Garment Jacobs, van Uithuisen
  Grietien Jans, van de M
18-11-1694 Foppe Douwes
  Anje Jans, beide van de M
26-01-1695 Peter Roelefs
  Trijnie Hermens, wd Geert Menties van de M
10-02-1695 Harmen Geerts, van Uithuisen
  Trijnie Raenges, wd Jacob Jans van: M
17-02-1695 Claes Harckes, van de M
  Anje Mennes, van W:Nijlandt
10-03-1695 Allardt Jans
  Niesien Smaltzius, beide van de M
17-03-1695 Jelis Peters, van Huisinge
  Trijnie Roelefs, van de M
17-03-1695 Claes Omges, de bruidt met de 2e condinge overleden
  Fennetien Hindricks, beide van: M
31-03-1695 Frerick Tobias
  Niesien Hindricks, beide van de M
07-04-1695 Reinder Jans
  Marretien Allerts, beide van de M
21-04-1695 Derck Peters
  Aefke Peters, wd Allardt Menckes, beide van de M
21-04-1695 Peter Jacobs, van Uithuisen
  Anje Jacobs, van de M
05-05-1695 Abel Arents
  Tiake Hindricks, beide van de M
05-05-1695 Eewe Clasen, van Eppenhuisen
  Beele Lippes, van de M
19-05-1695 Jacob Berents, van Usquert
  Jantien Douwes Somerdijck, van de M
26-05-1695 Jan Rijckels
  Fenne Geerts, beide van de M
09-06-1695 Meindert Jans, van Eendrum
  Menewe Havicks, van de M
07-07-1695 Hijbel Melles, van de M
  N:N:, wd , van Uithuisen
28-07-1695 Willem Garments, van Spijck
  Oucke Tiasses, van de M
28-07-1695 Mindelt Jochums
  Trijnie Dercks, beide van de M
18-08-1695 Lambert Peters, van de M
  Abeltien Sijerts, van Uithuisen
01-09-1695 Hermen Clasen
  Lamge Jans, beide van de M
21-09-1695 Remge Geerts
  Jantien Jans, beide van de M
21-09-1695 Cornellis Gaickes
  Anna Hindricks, beide van de M
28-09-1695 Claes Cornellis, van de M
  Lijsebeth Harmens, van Eenrum
28-09-1695 Peter Claesen
  Harmke Meertens, beide van de M
28-09-1695 Jan Geerts, van Rolde
  Lijsebeth Peters, van de M
06-10-1695 Meerten Clasen, van de M
  Geertien Dercks, wd Jan Jans van Mid...
06-10-1695 Claes Alberts, van de M
  Anje Jans, van Uithuisen
13-10-1695 Jan Hindricks, van Eenrum
  Oucke Clasen, wd Menne Geewes van: M
20-01-1696 Jacob Clasen
  Diewer Hermens, beide van de M
26-01-1696 Gerrit Basuinck, van Leermens
  Talje Harmens, van de M
02-02-1696 Peter Peters, van Eenrum
  Anje Peters, wd Peter Willems van de M
24-02-1696 Jan Olfers
  Jantien Hindricks, beide van de M
01-03-1696 Melle Clasen
  Boucke Hermens, wd Luitien Peters, beide van: M
01-03-1696 Jacob Jans, van de M
  Hilletien Edskes, van Appingadam
15-03-1696 Willem Melles
  Jantien Peters, beide van de M
15-03-1696 Abel Juirts
  Foske Ockes, beide van de M
05-04-1696 Writser Hindricks, van Sandeweer
  Jantien Willems, van de M
05-04-1696 Lubbert Jans, van de M
  Barber Fockes, wd Hermen Jans van Godlinse
03-05-1696 Jan Willems
  Froucke Jaans, beide van de M
24-05-1696 Tidde Wiggers
  Annie Luitiens, wd Focke Heertiens, beide van: M
28-06-1696 Lubbert Jans, van Eppenhuisen
  Luicke Boelens, van de M
05-07-1696 Claes Omges, van de M
  Alagonda Meinarts, van Cantens
05-07-1696 Cornellis Valcks, van Cantens
  Marretien Clasen, van de M
02-08-1696 Luitjen Thijes, van Warffum
  Jantien Harmens, wd Berent Jans, van: M
09-08-1696 Gerrit Sickens, van de M
  Annie Johannis, van Oldenborgh
23-08-1696 Eppe Everts
  Geertien Hindricks, beide van de M
04-10-1696 Hermen Geerts
  Fenne Berents, beide van de M
12-10-1696 Remge Roeleffs
  Grietien Jans, beide van de M
08-11-1696 Jan Cornellis, van de M
  Eltien Clasen, van Uithuisen
15-11-1696 Enne Hermens
  Lijsabeth Isebrants, wd Berent Clasen, beide van de M
06-12-1696 Hermen Geerts
  Brechte Luijs, beide van de M
06-12-1696 Cornellis Everts
  Aeltien Clasen, beide van de M
10-01-1697 Claes Allerts
  Trijnie Geerts, beide van de M
10-01-1697 Peter Jacobs, van de M
  Trijnie Berents, van Garshuisen
17-01-1697 Jacob Halsema, van de M
  Wieke Uwes, wd Thieuwes Dercks van Uithuisen
20-02-1697 Jacob Alberts, van Obergum
  Jantien Frericks, wd Nieng Dercks van: M
14-03-1697 Peter Wiggers, vant Zandt
  Trijnie Andries, van de M
18-04-1697 Jan Dercks
  Jantien Alberts, beide van de M
25-04-1697 Bartelt Clasen, van de M
  Anje Dercks, van Bierum
25-04-1697 Jacob Rieners
  Jantien Clasen, beide van de M
02-05-1697 Christiaen Jans, vant Zandt
  Aeltien Thomas, van de M
30-05-1697 Peter Berents
  Annie Sickes, beide van de M
01-08-1697 Hebel Harckes, van Cantens
  Trijnie Jans, van de M
01-08-1697 Cornellis Gerlefs
  Hilie Geerts, van de M beide
15-08-1697 Menne Sickens, van de M
  Marretien Everts, van de M
29-08-1697 Onno Heres, van Aduwart
  Trijnje Jans, wd Berent Jans van: M
19-09-1697 Jan Peters, van de M
  Trijnie Jans, wd Jan Cornellis van Marslagt
26-09-1697 Jan Cornellis
  Grietien Hindricks, beide van de M
26-09-1697 Jan Hindricks
  Geertien Jans, beide van de M
26-09-1697 Rijckel Harckes
  Grietien Willems, beide van de M
10-10-1697 Jan Sickes
  Elske Hermens, beide van de M
24-10-1697 Hermen Geerts
  Trijnie Meinerts, beide van de M, wd Roelef Jans
24-10-1697 Gijse Hillebrants, van de M
  Cornellisien Jans, van de Zeerijp
07-12-1697 Derck Everts
  Anje Egberts, beide van de M
16-01-1698 Jebbe Cornellis
  Alstie Tiddes, beide van de M
23-01-1698 Haicke Geerts
  Annie Wiggers, beide van de M
07-03-1698 Frerick Coops, van Bierum
  Boucke Geerts, vann de M
03-04-1698 Wolter Siabbes, van Sandeweer
  Fenne Jans, wd Peter Jacobs van: M
10-04-1698 Roeleff Harmens
  Marretien Ennens, beide van de M
01-05-1698 Cornellis Doeckes, van de M
  Anie Tiaerts, van Spijck
14-08-1698 Aepke Thomas
  Geertien Hindricks, beide van de M
18-09-1698 Homme Jans
  Grietien Alberts, beide van de M
18-09-1698 Jacob Everts
  Geeske Cornellis, beide van de M
06-11-1698 Jan Haickes
  Grietien Geerts, wd Hebel Reenders, beide van de M
06-11-1698 Claes Popkes
  Siecke Frericks, beide van de M
13-11-1698 Hindrick Lamges
  Trijnie Peters, wd Luert Roelefs, beide van de M
25-12-1698 Aijbelt Lubberts, van Bierum
  Grietien Jacobs, van de M
22-01-1699 Jan Jacobs
  Anie Sijrts, beide van de M
26-02-1699 Jan Jans, van Uithuisen
  Trijnie Jans, van de M
23-04-1699 Frerik Jans
  Hemke Berents, beide van de M
25-06-1699 Egbert Menties
  Hillie Fockes, beide van de M
17-09-1699 Hermen Geerts
  Grietien Sickes, beide van de M
01-10-1699 Rener Clasen
  Talje Jans, beide van de M
01-10-1699 Derck Vechter
  Barber Cornellis, beide van de M
15-10-1699 Claes Benes
  Cunne Peters, beide van de M
22-10-1699 Jan Siabbes, vant O:Nijlandt
  Annie Wolters, wd Hindrick Geerts van de M
29-10-1699 Jan Berents, van Garshuisen
  Jantien Cornellis, van de M
21-01-1700 Meerten Clasen
  Heilke Meertens, beide van de M
28-01-1700 Albert Donga, van de M
  Marretien Jans, van Holwijrda
04-02-1700 Cornellis Geerts
  Stijnie Peters, beide van de M
04-02-1700 Jan Sijmens, van Spijck
  Albertien Gerlefs, van de M
04-02-1700 Jurrien Schates, van de M
  Grietien Willems, van Zuidtbroeck
17-03-1700 Albert Peters
  Grietien Frericks, beide van de M
24-03-1700 Luitien Leuchs, van Middelstum
  Teubie Joesten, van de M
28-04-1700 Coert Israels
  Marretien Frericks, wd Luij Jacobs, beide van de M
05-05-1700 Tijmen Clasen, van Garshuisen
  Willemke Israels, van de M
05-05-1700 Jacob Hindricks
  Eltien Wolters, beide van de M
02-06-1700 Allard Jans
  Jantien Harckes, beide van de M
22-09-1700 Claes Popkes
  Jantien Clasen, wd Jacob Reeners, beide van de M
22-09-1700 Roeleff Jans
  Grietien Reemges, beide van de M
06-10-1700 Geert Jans, van de M
  Annie Jans, van Uithuisen
13-10-1700 Willem Jans
  Annie Peters, beide van de M
20-10-1700 Jan Vriesenborgh, van Weener
  Titia Schaincks, van de M
27-10-1700 Claes Lamberts, van Uithuisen
  Frerickien Boelens, wd Berent Cornellis van de M
10-11-1700 Riener Fockes, van Uithuisen
  Liefke Geerts, vann de M
17-04-1701 Allard Berents
  Trijnie Clasen, beide van de M
17-04-1701 Gerrit Peters
  Grietien Melles, wd Jan Spijck, beide van de M
22-05-1701 Gerrit Hindricks
  Lijsebeth Tiaecks, beide van de M
31-07-1701 Frerick Reints, van de M
  Menuwe Venhuisen, wd Meinard Jans, van Eenrum
27-11-1701 Jan Tonnis
  Wiecke Harckes, beide van de M
04-12-1701 Jan Cnol, van Oldenzijl
  Hindrickien Dercks, M
04-12-1701 Peter Lippes
  Dieuwer Wijbrants, beide van de M
11-12-1701 Berent Clasen, M
  Anie Haijes, wd Jan Geerts van Oldenzijl
25-12-1701 Sijbolt Cornellis
  Annie Jans, beide van de M
22-01-1702 Lubbert Jans
  Jantien Frericks, wd Albert Jans, beide van de M
22-01-1702 Willem Melles, van de M
  Grietien Egges, van Wirdum
12-03-1702 Peter Cernellis
  Eenie Gerleffs, beide van de M
26-03-1702 Riender Dreews
  Roeleffs, beide van de M
26-03-1702 Lambert Mennes
  Marretien Jans, beide van de M
08-10-1702 Jan Luijs
  Trijnie Fockens, wd Bruin Albers M
14-01-1703 Remge Clasen
  Jantien Hermens, wd Heertien Fockes van de M
11-02-1703 Ubbe Cornellis
  Meiske Allarts, van de M
18-03-1703 Claes Jans
  Tietien Tonnis, beide van de M
22-04-1703 Geert Gerlofs, van de M
  Marretien Douwes, vant Ooster Nijlandt
13-05-1703 Luitjen Rienders, van Sandeweer
  Martjen Claasen, van de M
10-06-1703 Reint Eppes, van de M
  Grietjen Hindriks, wd Albert Berents, van Uithuisen
08-07-1703 Lamge Edses, van't Oosternijland
  Anje Derks, wd Bruine Bartels van de M
08-07-1703 Eijsse Thomas, van Garshuisen
  Martjen Berents, van de M
30-09-1703 Harmen Jans, van Uithuisen
  Martjen Gerrits, van de M
21-10-1703 Jan Willems
  Geertjen Harmens, beide van de M
28-10-1703 Peter Tonnis, van Berum
  Trijnje Immes, van de M
05-11-1703 Cornellis Lubbers
  Bauke Harmens, wd Mello Claasen, beide van de M
25-11-1703 Jan Luis
  Neesjen Hindriks, beide van de M
23-01-1707 Meerten Claasen
  Peterke Albers, beide van de M
07-02-1707 Peter Cornellis
  Bregtje Jans, beide van de M
03-04-1707 Derck Sickes, van Uithuisen
  Geertje Sickes, van de M
17-04-1707 Wolter Siabbes, M
  Anje Rinjes, van Goddelinse
24-04-1707 Jacob Sickes
  Geesje Lamberts, M
24-04-1707 Harmen Lamberts, van de M
  Jantje Jans, van Stedum
15-05-1707 Aldert Wijbrants
  Wibke Peters, van de M
31-07-1707 Duirt Harkes, van Uithuisen
  Klaartje Luitjes, van de M
09-10-1707 Hindrik Wibbes, van Uithuisen
  Seike Willems, van de M
23-10-1707 Arent Wiebes, van Oldenzijl
  Elisabet Peters, van de M
23-10-1707 Jacob Jans, van Usquert
  Maria Hindriks, van de M
12-10-1707 Dreewes Alberts
  Anje Mindels, beide van de M
30-10-1707 Cornelis Hindriks
  Teetje Hindriks, beide van de M
06-11-1707 Cornellis Jans
  Nantje Eltjes, beide van de M
29-01-1708 Derk Jans Vegter
  Jantje Jans, M
18-03-1708 Hindrik Peters
  Bregtje Lambers, beide van de M
25-03-1708 Sicco Steenhuisen, van Wirdum
  Klaasjen Derks, van de M
09-04-1708 Willem Wiggers
  Etje Mindels, beide van de M
15-04-1708 Hindrik Peters, van de M
  Aaltje Luidens, van Uithuisen
13-05-1708 Jan Derks, van Uithuisen
  Martje Do鋭, M
17-06-1708 Emanuel Gemminga, alhier gecop.
  Susanna Hodo, att Emden
07-10-1708 Jan Lamges
  Tetje Luies, beide van de M
14-10-1708 Claas Willems, van de M
  Hilletje Krijnes, van Westeremden
11-11-1708 Harke Klaasen
  Deewerke Benes, beide van de M
25-11-1708 Tiaert Hindriks, van Rottum
  Frouwke Jans, wd Jan Willems Bill van de M
16-12-1708 Valk Jans, van Eppenhuisen
  Nantje Peters, van de M
23-12-1708 Jacob Geerts, van Uithuisen
  Jantje Berents, van de M
30-12-1708 Ebel Harmens
  Grietje Hindriks, beide van de M
06-01-1709 Jan Harmens Knol
  Nantje Derks, M
06-01-1709 Siert Derks Bojes, van de M
  Aagtje Claasen, van Thesinge
27-01-1709 Gerrit Willems
  Peike Geerts, wd Hind: Cornelis, beide van de M
27-01-1709 Aatte Hoikes, van de M
  Trijntje Claasen, wd Reint Freriks van Middelstum
10-03-1709 Jacob Jans
  Anje Derks, wd Lamge Edses, beide van de M
17-03-1709 Hindrik Claasen, van Goddelinsen
  Abeltje Egges, van de M
17-03-1709 Obbe Wildriks
  Grietje Heertjes, beide van de M
24-03-1709 Alle Cornellis
  Grietje Reinders, wd Jan Hermens, beide op de M
24-03-1709 Alje Siabbes, van Uithuisen
  Aafke Jans, van de M
07-04-1709 Tonnis Hillebrants, van de M
  Trijnje Jans, van U
14-04-1709 Thomas Jans, van de M
  Oedje Wiggers, van Onderdendam
05-05-1709 Lambert Berents
  Anje Willems, M
05-05-1709 Harke Roelefs
  Ailke Claasen, wd Joest Folkers van de M
05-05-1709 Harmen Peters
  Anje Derks, beide van de M
19-05-1709 Jacob Wijbrants, van de M
  Eltje Claasen, van Zuitbroek
02-06-1709 Jacob Hermens
  Anje Roelefs, beide M
25-08-1709 Jacob Claasen
  Anje Jans, wd Frerik Sijwerts, beide van de M
01-09-1709 Geert Jans, van Spijk
  Bouwke Geerts, van de M
22-09-1709 Peter Cornelis, van de M
  Martje Willems, wd Jacob Hermens van Eenum
13-10-1709 Reenje Hermens, van 't Zandt
  Trijntje Willems, van de M
13-10-1709 Egbert Dreewes
  Hemke Jacobs, beide van de M
13-10-1709 Tijmen Hindriks
  Trijntje Remges, beide van de M
13-10-1709 Berent Jans, van Goddelinse
  Teetje Meertens, van de M
03-11-1709 Lamge Jacobs
  Stijnje Jans, beide van de M
10-11-1709 Jacob Geerts
  Aafke Jans, wd Frerik Sijrts, beide van de M
15-12-1709 Omge Jans, van Uitwierda
  Aaltje Derks, wd Arent Popkes van de M
15-12-1709 Koert Israels
  Anje Jans, wd Geert Jans, beide van de M
19-01-1710 Lippe Luitjens, van Warffum
  Aaltje Arents, van de Me
19-01-1710 Jan Harmens
  Anje Garmes, beide van de Me
19-01-1710 Hessel Jans, van Godlinse
  Peterke Alberts, wd Meerten Claasen, van de Me
23-03-1710 Jan Harkes, van de Me
  Grietje Jans, van Losdorp
06-04-1710 Jan Peters
  Jantje Claasen, beide van de Me
06-04-1710 Garmt Onnes
  Trijntje Peters, beide van de Me
22-06-1710 Reewert Isaax van Deventer, van Groningen
  Meiske Derks, van de Me
24-08-1710 Jan Harmens
  Harmke Jochems, wd Popke Claasen, beide van de Me
31-08-1710 Mello Harmens, van de Me
  Abelje Meinarts, van Eendrum
19-10-1710 Harmen Alberts
  Eltje Janssen, beide van de Me
16-11-1710 Peter Jacobs
  Martje Thijes, beide van de Me
21-12-1710 Geert Jans
  Nanje Tiddens, beide van de Me
21-12-1710 Alle Cornellis
  Lamge Jans, beide van de Me
19-01-1711 Geewe Wolters, van Sandeweer
  Lamge Willems, van de Me
19-01-1711 Jannes Peters
  Etje Jacobs, wd Arent Geerts, beide van de Me
01-02-1711 Cornellis Willems
  IJda T馬nis, beide van de Me
01-03-1711 Lue Sijbrants
  Trijnje T馬nis, beide van de Me
22-03-1711 Albert Alders
  Reenje Reenjes, beide van de Me
05-04-1711 Harmen Ebels
  Reenje Engberts, beide van de Me
12-04-1711 Peter Wijbrants
  Geertruit Willems, beide van de Me
19-04-1711 Jan Cornellis
  Deetje Reenders, beide van de Me
20-06-1711 Hendrik Harmens, van Warffum
  Neeltje Egberts, wd Jan Geerts van de Me
23-08-1711 Jan Hinderiks, van de Me
  Geeske Sickes, van Usquert
23-08-1711 Dreewes Sijwerts, van Uithuisen
  Trijntje Peeters, van de Me
11-10-1711 Harmen Heertjes
  Weeke Bronts, beide van de Me
18-10-1711 Derk Harmens
  Martje Harmens, beide van de Me
01-11-1711 Jannes Smalcius
  Peterke Jans, beide van de Me
08-11-1711 Hemme Hinderiks
  Lammigjen Jans, beide van de Me
03-01-1712 Aibe Tiapkes
  Trijnje Jans, beide van de Me
10-01-1712 Jacob Hindrix, van Sandeweer
  Trijnje Claasen, van de M
21-02-1712 Jan Heeres, van de M
  Lijdia Jurriens Wijnaarts, van Uithuisen
13-03-1712 Hendr: Pieters, van Usquert
  Elisabeth Hindrix, van de Me
10-04-1712 Frerik Hindrix, van de M
  T馬niske Claasen, van Oosterwijtwert
04-09-1712 Jan Sickes
  Corneliske Ennes, beide van de M
19-09-1712 Gijse Hillebrants
  Nanje Wijbrants, beide van de M
02-10-1712 Peter Jacobs
  Okjen Claasen, wd Claas Willems, beide van de Me
16-10-1712 Siert Egberts, van Oldenzijl
  Anje Boelens, van de Me
20-11-1712 Egbert Berents, van Uithuisen
  Grietje Harkes, van de M
20-11-1712 Tiark Thijes
  Trijnje Geerlefs, beide van de M
04-12-1712 Eijsso Pieters
  Elske Jacobs, beide van de M
25-12-1712 Lucas Rhoda, van de Me
  Nanje Pauls, wd Roelef Aapkes van Slogteren
05-02-1713 Arent Tobias, van 't Zandt
  Grietje Jans, van de M
19-03-1713 Pieter Sickes
  Teetje Pieters, wd Wolter Fockes, beide van de Me
26-03-1713 Jannes Willems
  Lamge Berents, beide van de Me
02-04-1713 Meerten Freriks, van de M
  Hemke Berents, wd Frerik Jans van Spijk
23-04-1713 Harmen Ebels
  Talje Lamges, beide van de M
30-04-1713 Hermen Klaasen
  Grietje Teeles, wd Jan Jans, beide van de M
30-04-1713 Jan Hendrix
  Aafke Jans, beide van de M
21-05-1713 Albert Effes, van Warffum
  Jacobjen Jacobs, van de M
11-06-1713 Willem Hendriks, van de M
  Geeske Jans, van Pieterbuuren
18-06-1713 Rickert Wijbrants
  Meiske Geerts, beide van de M
02-07-1713 Sijwert Hermans
  Eetje Deeters, wd Hermen Sierts, beide van de M
23-07-1713 Wigger Tiddes, van de M
  Gerritje Pieters, van 't Zandt
30-07-1713 Otto Roelefs
  Grietje Willems, beide van de M
24-09-1713 Allert Sebes, van Cantes
  Aagtje Claasen, wd Sijert Boojes van de M
24-09-1713 Pieter Luerts
  Trijntjen Jacobs, wd Derk Jans, beide van de M
24-09-1713 Jan Jans, van Goddelinse
  Trijntjen Cornellis, van de M
15-10-1713 Jan Berents
  Derkjen Jans, beide van de M
15-10-1713 Eijsso Jans, van Spijk
  Jantjen Jans, wd Remge Geerts van de M
22-10-1713 Jacob Sickes
  Trijnje Claasen, beide van de M
20-09-1713 Sijert Frerix
  Geeske Jacobs, beide van de M
13-01-1714 Pieter Lues, van 't Oosternijelandt
  Grietje Arents, van de M
28-01-1714 Jan Jans Boesema, van Dorpen in Munsterlant
  Auke Hinderix, wd Berent Roda van de M
18-02-1714 Jan Cornellis
  Trijnje Jacobs, wd Allo Derx, beide van de M
11-03-1714 Jan Heertjes
  Geertje Jans, beide van de M
11-03-1714 Jan Harmens, van de M
  Aagtje Hendrix, wd Albert Jans van Uithuisen
11-03-1714 Berent Rotgers, van Berum
  Lisabeth Tiapkes, van de M
11-03-1714 Jacob Claasen, van Loppersum
  Jacobje Foppes, van de M
01-04-1714 Arent Abels
  Geeske Harmens, beide van de M
01-04-1714 Doewe Claasen
  Trijnje Willems, beide van de M
22-04-1714 Geert Jans
  Anje Jacobs, beide vvan de M
06-05-1714 Luitjen Roelefs
  Trijnje Tonnis, wd Luie Sijbrants, beide van de M
20-05-1714 Albert Geerts
  Fenje Geerts, wd Jan Rijckels, beide van de M
27-05-1714 Nanne Sickes
  Trijnje , wd Broene Lubbers, beide van de M
 24-06-1714 Geert Jacobs
  Nanje Berents, beide van de M
 30-09-1714 Jan Jacobs, van Goddelinse
  Jacobs, van de M
 14-10-1714 Roelef Derx, van de M
  Anje Ebels, van Uithuisen
 21-10-1714 Jan Jacobs
  Anje Willems, wd Lambert Berents, beide van de M
 18-11-1714 Writser Hinderix
  Lisabeth Eppes, beide van de M
 25-11-1714 Henderik Wolters
  Stijntje Hinderix, beide van de M
 23-12-1714 Enno Hinderix, van Groningen
  Maria Everts, van de M
 17-02-1715 Jochum Cornellis
  Harmke Arents, beide van de M
 17-03-1715 Eppo Jans, van Holwijrda
  Anje Geerts, wd Jan Wijbrants van de M
 31-03-1715 Claas T馬nis, van Usquert
  Trijntjen Wilderix, van de M
 07-04-1715 Jacob T馬nis, van 't Zand
  Geertruit Lamges, van de M
 21-04-1715 Elle Peters, van de M
  Dedje Gerrits, wd Dreewes Siabbes van't OosterNijland
 28-04-1715 Focko Jans, van de M
  Engeltjen Aukes, van Cantens
 05-05-1715 Evert Gerrits, van Godlinse
  Trijnje Jacobs, van de M
 12-05-1715 Peter Roelefs, van de M
  Geertruit T馬nis, wd Frerik Hinderix in de Zeerijp
 07-07-1715 Peter Alders
  Trijnje Heertjes, beide van de M
 07-07-1715 Henderik Derx, van Holwijrda
  Meenje Jans, van de M
 18-08-1715 D:Adrianus Vos, predikant van Doeveren en Genderen
  Margarieta Nanninx, van de M
 25-08-1715 Ottho Jans, van Zandeweer
  Hilje Jans, van de M
 06-10-1715 Peter Harmens
  Aafke Hinderix, beide van de M
 13-10-1715 Cornellis Claasen, van 't Zandt
  Aaltjen Willems, van de M
 20-10-1715 Jan Claasen
  Hilje Peters, beide van de M
 01-12-1715 Abel Jacobs, van de M
  Hilje Jelis, van Uithuisen
 05-01-1716 Sijert Jacobs, van de M
  Jantjen Jans, van Warffum
 26-01-1716 Focko Heertjes
  Aafke Pauls, wd Egbert Sijerts, beide van de M
 26-01-1716 Jacob Hinderix, van de M
  Eijske Derx, van Olinge tot Tiamsweer
 23-02-1716 Helmerig Jans
  Anje Arents, beide van de M
 01-03-1716 Claas Derx
  Geertruit Claasen, beide van de M
 29-03-1716 Tobias Harmens
  Hilje Peters, beide van de M
 03-05-1716 Harmen Toeles, van Uitwijrda
  Aaltjen Bruijns, van de M
 03-05-1716 Jacob Garms, van de M
  Anje Doekes, van Spijk
 10-05-1716 Hebel Frerix, van Beerum
  Anje Reinders, van de M
 10-05-1716 Jan Derx
  Weijke Stoffers, beide van de M
 28-05-1716 Jacob Peters, van 't Zandt
  Anje Roelefs, wd Jacob Roelefs van de M
 12-06-1716 Jan T馬nis
  Grietje Hinderix, beide van de M
 19-06-1716 Oetse Simons, van Rottum
  Etjen Cornellis, van de M
 09-08-1716 Wigger Geerts, van Oldenzijl
  Jantjen Jacobs, van de M
 30-08-1716 Jan Willems
  Anje Cornellis, beide van de M
 18-10-1716 Luitjen Harmens, van de M
  Trijnje Derx, van Berum
 25-10-1716 Reinder Hebels
  Anje Alberts, beide van de M
 08-11-1716 Bartelt Luitjes, van de M
  Grietje Garbrants, van Uithuisen
 20-10-1716 Timen T馬nis
  Grietje Jans, wd Cornellis Jans, beide van de M
 31-01-1717 Alje Jans
  Oedje Jans, beide van de M
 14-02-1717 Peter Jans, van de M
  Lutgert Claasen, wd Thomas Fockes van Warffum
 07-03-1717 Eppo Meinders, van Wirdum
  Albertjen Abels, van de M
 07-03-1717 Cornellis Sijbots
  Geertjen Arents, beide van de M
 11-04-1717 Claas Cornellis
  Trijnje Frerix, beide van de M
 25-04-1717 Hinderik Onnes
  Grietje Sijerts, beide van de M
 09-05-1717 Mr: Derk [Gerrits], schoolm: op de M
  Claaske Jacobs, wd Jan Sijerts van Uithuisen
 20-06-1717 Sijert Garbrants Wijersema, van Uithuisen
  Trijnje Claasen, wd Aldert Berents van de M
 20-06-1717 Luitjen Sijmons, van Eendrum
  Wijbje Peters, van de M
 19-08-1717 Lammert Pieters, van de Me
  Jacobjen Jans, wd van Spijk
 03-10-1717 Roelelf Kempes, van Uithuisen
  Eiske Willems, van de Me
 01-11-1717 Geert Sijbrandts
  Renske Alberts, beide van de Me
 07-11-1717 Jan Jans, van Witte-Wierum
  Anje Cornelis, van de Me
 16-01-1718 Hindrik Buis
  Stijntjen Freriks, beide van de Me
 23-01-1718 Michiel Tammens
  Diewerke Wijbrandts, wd Jannes Jans, beide van de Me
 23-01-1718 Jan Ockes, van de Me
  Feije Jans, van Spijck
 27-02-1718 Pieter Jans, van de Me
  Pieters, wd Thomas Pieters van 't Zandt
 27-03-1718 Jacob Geerts, van Sandeweer
  Reinje Immes, van de Me
 10-04-1718 Jacob Jans
  Jantjen Clasen, beide van Uithuisen
 10-04-1718 Hindrik Remges
  Geertjen Clasen, beide van de Me
 01-05-1718 Jan Eppes, van Godlinse
  Corneliske Heines, van de Me
 01-05-1718 Frerik Alberts, van de Me
  Hilje Clasen, van Spijk
 08-05-1718 Evert Berents
  Metjen Thomas, beide van de Me
 29-05-1718 Pieter Jacobs
  Trijnje Jans, wd Hebel Harkes, beide van Sandeweer
 19-06-1718 Jacob Clasen
  Menje Jacobs, beide van de Me
 10-07-1718 Jacob Everts
  Trijnje Israels, beide van de Me
 01-08-1718 Hessel Jans
  Renske Mentsens, beide van Sandeweer
 01-08-1718 Jacobs Jacobs, van Baflo
  Stijntjen Wolters, van de Me
 01-08-1718 Claas Jans, van Uithuisen
  Anje Pieters, van de Me
 10-09-1718 Harke Clasen
  Anje Freriks, beide van de Me
 24-10-1718 Claas Harkes
  Aafke Jans, beide van de Me
 24-10-1718 Pieter Remges
  Frouke Jans, beide van de Me
 24-10-1718 Sasse Heres
  Anje Sickes, wd Pieter Berents, beide van de Me
 24-10-1718 Jan Berents
  Lijsabet Geerts, beide van de Me
 13-11-1718 Jan Theunis
  Corneliske Cornelis, beide van de Me
 13-11-1718 Jacob Jans
  Trijnje Jans, beide van de Me
 13-11-1718 Lude Wolthers, van Loppersum
  Harmke Jans, van de Me
 20-11-1718 Claas Theunis
  Jacobje Clasen, beide van de Me
 20-11-1718 Jan Clasen
  Trijnje Jans, van de Me
 01-01-1719 Berent Pieters, van de Me
  , van Fokshol
 08-01-1719 Isebrant Thomas, van de Me
  Jantjen Lammerts, van Lellens
 15-01-1719 Siert Egberts
  Wibke Jans, beide van de Me
 12-02-1719 Berent Egberts
  Teuniske Geerts, beide van de Me
 05-03-1719 Tjaart Gerrijts, van Warffum
  Aaltjen Jacobs, van de Me
 05-03-1719 Jan Remges
  Wijmke Pieters, beide van de Me
 26-03-1719 Walrich Jans, van Middelstum
  Lubje Hindriks, wd Albertus Conradi van de Me
 02-04-1719 Hindrik Jans
  Bieuwke Heertjes, beide van de Me
 16-04-1719 Egbert Jans, van de Me
  Trijnje Hindriks, van 't Zandt
 16-04-1719 Jan Jans
  Lijsabeth Harmens, beide van de Me
 23-04-1719 Egbert Berents, van Uithuisen
  Diewerke Clasen, van de Me
 23-04-1719 Pieter Jeltes, van Middelstum
  Anje Jacobs, van de Me
 14-05-1719 Klaas Lammerts, van de Me
  Hijckje Harkes, van Rottum
 24-06-1719 Jan Julles Dorenbosch, van OosterNielandt
  Brechtje Rienderts, van de Me
 24-06-1719 Wijbe Harmens, van de Me
  Gebke Geerts, van Groningen
 23-07-1719 Christiaan Jan, van Appingadam
  Grietje Jans, van de Me
 03-09-1719 Tjaart Hindriks
  Geertjen Hindriks, wd Jan Hindriks, beide van de Me
 29-10-1719 Derk Everts
  Frouke Sickes, beide van de Me
 05-11-1719 Siewert Jans
  Willemtje Jans, beide van de Me
 25-12-1719 Cornelis Jacobs
  Lijsabet Cornelis, beide van de Me
 07-01-1720 Jacob Heertjes
  Grietjen Hindriks, wd Ebel Harmens, beide van de Me
 14-01-1720 Roelef Emtes
  Anje Olgers, beide van de Me
 11-02-1720 Derk Meinders, van de Me
  Trijnje Clasen, wd Hindrik Jans van Uithuisen
 24-03-1720 Tjark Jans, van Uithuisen
  Brechtje Derks, van de Me
 14-04-1720 Jan Hindriks, van Sandeweer
  Willemke Alberts, wd Rotger Jans van de Me
 19-05-1720 Roelef Remges
  Aske Arents, beide van de Me
 16-06-1720 Jurjen Freriks, van Uithuisen
  Barbara Eppes, van de M
 23-06-1720 Pieter Alberts, snijder van de M
  Mettjen Freriks, van Westerlie
 30-06-1720 Remmert Harkes
  Rienuwe Cornelis, beide van de M
 11-08-1720 Hindrik Jacobs
  Brechtje Jans, wd Pieter Cornelis, beide van de Me
 07-10-1720 Ecke Jans
  Grietje Egges, wd Willem Melles, beide van de Me
 27-10-1720 Jan Benes Rhoda, van de Me
  Annigjen Jans Raedt, van Sapmeer
 10-12-1720 Simon Pieters
  Tietje Hindriks, wd Cornelis Hindriks, beide van de Me
 17-12-1720 Tonnis Harmens
  Trijnje Willems, wd Reinje Harmens, beide van de Me
 22-12-1720 Remmert Harmens, van Ooster-Nijelandt
  Gerritje Pieters, wd Wigger Tiddes van de Me
 09-02-1721 Harmen Jochums
  Luduwe Klasen, wd Eise Freriks, beide van de Me
 18-05-1721 Luitjen Lamges
  Martje Willems, wd Pieter Cornelis, beide van de Me
 13-07-1721 Evert Hillebrandts
  Albertje Alberts, beide van de Me
 13-07-1721 Jan Jansen, van de Me
  Catarina Herberts, wd Tabias van Doorn van Beisen
 27-07-1721 Jannes Willems, van de Me
  Trijnje Doekes, van Spijk
 10-08-1721 Balster Hindriks, van Warfhuisen
  Siecke Clasen, van de Me
 14-08-1721 Jan Timons
  Trijnje Thomas, wd Pieter Gerrijts, beide van de Me
 19-10-1721 Geert Jacobs, van Uithuisen
  Fenje Remges, van de Me
 09-11-1721 Jan Cornelis
  Martjen Pieters, beide van de Me
 16-11-1721 Albert Pieters, van Uithuisen
  Aagtje Hindriks, wd Jan Harmens Boer van de Me
 30-11-1721 Jan Harmens
  Harmke Willems, beide van de Me
 07-12-1721 Berent Clasen, van de Me
  Tietje ... , wd Siert Freriks, van Cantes
 14-12-1721 Jan Tonnis, van de Me
  Pieterke Eewolts, wd Hidde Clasen van Middelstum
 21-12-1721 Jan Heines, van Uithuisen
  Wiertje Jans, van de Me
 21-12-1721 Tonnis Harmens, van de Me
  Frouwke Conraats, van Loquart in Oost-Vrieslandt
 01-02-1722 Jan Cornelis, van de Me
  Grietje Geerts, van Sandeweer
 01-03-1722 Jan Arents, van Uithuisen
  Reinje Harmens, van de Me
 01-03-1722 Edse Thomas
  Anje Jans, beide van de Me
 01-03-1722 Oetse Simons
  Albertje Alberts, beide van de Me
 08-03-1722 Pieter Alberts, van Spijk
  Feebke Garments, van de Me
 05-04-1722 Jacob Heertjes
  Derkje Derks, beide van de Me
 05-04-1722 Leue Jans, van 't Zandt
  Martjen Alberts, wd Reinder Jans van de Me
 19-04-1722 Jacob Sibolts
  Geertruit Tonnis, beide van de Me
 03-05-1722 Jan Hansen
  Hilje Derks, beide van de Me
 10-05-1722 Jan Hindriks, van Godlinse
  Martjen Pieters, van de Me
 17-05-1722 Berent Jans, van Eppinga-huisen
  Pieterke Jans, wd Douwe Jans van de Me
 17-05-1722 Pieter Jans, van Usquert
  Diewerke Arents, van de Me
 07-06-1722 Tako Berents
  Trijnje Clasen, beide van de Me
 12-07-1722 Jebbe Jurjens, van de Me
  Hilje Tonnis, van Garshuisen
 02-08-1722 Eppe Pieters, vaan de Me
  Hindrikje Jansen, van Borkum
 13-09-1722 Harmen Clasen, van Uithuisen
  Anje Alberts, van de Me
 27-09-1722 Jan Simons
  Grietje Hindriks, wd Jacob Heertjes, beide van de Me
 04-10-1722 Jan Freriks
  Anje Reinjes, wd Wolter Siabbes, beide van de Me
 16-10-1722 Focke Derks
  Stijnje Jans, wd Lamge Jacobs, beide van de Me
 15-11-1722 Jacob Arents
  Reinje Immes, wd Jacob Geerts, beide van de Me
 29-11-1722 Frerik Jans
  Grietje Jans, wd Allert Hindriks, beeide van de Me
 27-12-1722 Christoffer Lobwasser
  Metje Melles, wd Jouwe Bennes, beide van de Me
 19-02-1723 Harmen Hindriks
  Tonniske Geerts, wd Berent Egberts, beide van de Me
 28-03-1723 Jan Derks, van de Me
  Maria Drewes, van Leermes
 11-04-1723 Jan Claasen
  Jantje Hindriks, beide van de Me
 25-04-1723 Roelef Jans
  Jantje
 31-05-1723 Berent
  Albertje Pieters, wd Evert Hillebrants, beide van de Me
 31-05-1723 Tjaart Hindriks
  Kunne Pieters, wd Claas Beenes, beide van de Me
 20-06-1723 Jannes Alderts
  Geertruit Beerents, wd Cornelis Claasen, beide van de Me
 04-07-1723 De HoogEd:Welgeb:Heer Mello Alberda, Heer van Rensema &c
  De HoogEd:Welgeb:Juffer Magdalena C.Alberda, van Eenum
 11-07-1723 Jan Rijkels
  Jantje , beide van de Me
 11-07-1723 Jan Harmens
  Anje Remges, beide van de Me
 25-07-1723 Derk Claasen, van de Me
  Albertje Geerts, van Zuitbroek
 23-08-1723 Jannes Pieters
  Trijntje Cornelis, beide van de Me
 23-08-1724 Otte Simons
  Jantje Jans, wd Derk Vechter, beide van de Me
 23-08-1723 Sijwert Freriks
  Geertruit Alberts, beide van de Me
 12-09-1723 Rienje Remges
  Grietje Arents, beide van de Me
 19-09-1723 Garmt Jacobs
  Trijnje Fransen, wd Jan Jans van Uithuisen
 03-10-1723 Garmt Willems, van Spijk
  Hijckje Harkes, wd Claas Lammerts van de Me
 24-10-1723 Jan Allerts
  Anje Claasen, beide van de Me
 20-02-1724 Claas Jans
  Corneliske Jans, beide van de Me
 05-03-1724 Pieter Claasen, van de Me
  Grietje Jans, van Uitwijrda
 19-03-1724 Claas Meertens, van Huisinga
  Martje Pieters, van de Me
 19-03-1724 Derk Pieters, van de Me
  Jantje Aibes, van Termunten
 19-03-1724 Pieter Pieters, van Appingadam
  Jantje Harmens, van de Me
 02-04-1724 Albert Gerrolts, van Appingadam
  Doekje Jeltes, van Stedum
 07-05-1724 Jacob Joesten, van de Me
  Geeske Aljes, wd Geutje Isebrants van Sandeweer
 19-05-1724 Lammert Egberts
  Egbertje Egberts, beide van de Me
 21-05-1724 Derk Mindelts, van Uithuisen
  Lijsebet Harmens, van de Me
 18-06-1724 Menne Hindriks, van Wirdum
  Anje Lammerts, van de Me
 09-07-1724 Zieger Willems
  Wieke Remges, beide van de Me
 30-07-1724 Remge Roelefs
  Trijnje Cornelis, wd Jacob Geerts van de Me
 30-07-1724 Cornelis Derks
  Nanje Claasen, beide van de Me
 12-08-1724 Frerik Aljes, van Uithuisen
  Oedje Wiggers, wd Thomas Jans van de Me
 12-08-1724 Claas Pieters, van de Me
  Grietje Alberts, wd Harmen Jans, van Uithuisen
 27-08-1724 Aldert Abels
  Hindrikje Garmts, beide van de Me
 27-08-1724 Focke Jans
  Anje Popkes, beide van de Me
 08-10-1724 Pieter Geerts, van Losdorp
  Wiske Tonnijs, van de Me
 15-10-1724 Wigbolt Clasen, van Westerwijtwert
  Geeske Lammerts, van de Me
 15-10-1724 Jan Jansen
  Leentje Olpherts, beide van de Me
 15-10-1724 Wiert Jans
  Geeske Pieters, beide van de Me
 15-10-1724 Jan Jacobs
  Bieuwke Derks, beide van de Me
 24-10-1724 Abraham Geerts, van de Me
  Hijlke Hendriks, van Nije-hove
 24-10-1724 Jacob Pieters
  Remge Hindriks, wd Pieter Derks, beide van de Me
 10-11-1724 Pieter Garmts
  Taleke Hindriks, beide van de Me
 04-12-1724 Harmen Jans, van Termunten
  Anje Harmens, van de Me
 14-01-1725 Harmen Tomas
  Geertruit Mennes, beide van de Me
 11-02-1725 Jacob Allerts, van de Me
  Tetje Martens, van Sandeweer
 18-02-1725 Albert Geerts, van de Me
  Kunje Berents, wd Geert Jans van Sandeweer
 04-03-1725 Harmen Derks, van Siddeboeren
  Hijke Clasen, van de Me
 04-03-1725 Claas Jacobs, van de Me
  Dietje Hindriks, van Uithuisen
 04-03-1725 Jan Pieters
  Battruit Hindriks, beide van de Me
 04-03-1725 Pieter Geerts, van Sandeweer
  Scheltje Jebbes, van de Me
 18-03-1725 Cornelis Lubberts
  Grietje Pieters, beide van de Me
 18-03-1725 Cornelis Sijbrants, van de Me
  Barber Hiddes, van Cantes
 25-03-1725 Egge Willems Schink, van de Me
  Swaantje Everts, van Uithuisen
 25-03-1725 Meindert Jans, van Winsum
  Aaltje Jans, van de Me
 01-04-1725 Duirt Harkes, van de Me
  Elske Lubberts, van Garshuisen
 08-04-1725 Simen Cornelis
  Grietje Pieters, beide van de Me
 08-04-1725 Beerent Cornelis, van de Rijp
  Frouke Hindriks, van de Me
 11-05-1725 Edse Remges, van de Me
  Diewerke Clasen, wd Conraat Hindriks, van Garshuisen
 11-05-1725 Enne Jans, van Wirdum
  Grietje Derks, van de Me
 19-05-1725 Melle Luirts Dorenbusch, van de Me
  Anje Rengers, van Nijekerk
 19-05-1725 Albert Abrahams
  Geertruit Laurens, wd Eijse Hommes van de Me
 03-06-1725 Meerten Remkes
  Frouke Jans, van de Me
 18-08-1725 Harmen Jans, van de Me
  Hantje Harmens, wd Geert Harms van Winschoten
 18-08-1725 Cornelis Jans
  Wibge Jans, wd Siert Egberts van de Me
 02-09-1725 Hindrik Jacobs
  Alstje Jans, van de Me
 12-10-1725 Geert Harmens, van de Me
  Matje Roelefs, wd Hoseas Luitjes van Cantes
 11-11-1725 Bene Clasen, van de Me
  Aaghtje Popkes, van Uithuisen
 25-11-1725 Geert Wijerts, van Baflo
  Lijsabeth Harmens, van de Me
 05-12-1725 Cornelis Jacobs, van de Me
  Grietje Hindriks, wd Claas Hovingh van Schilwolda
 20-01-1726 Jans Thomas
  Fenje Mennes, van de Me
 27-01-1726 Derk Allerts, van de Me
  Anje Jacobs, van Usquert
 13-04-1726 Geert Willems, van Uithuisen
  Martje Willems, van de Me
 05-05-1726 Hindrik Pieters, van de Me
  Lauwke Jacobs, van Rottum
 25-05-1726 Claas Egberts, van Toornwert
  Geeske Hindriks, wd Olchert Geerts van de Me
 15-09-1726 Elle Hindriks
  Grietje Jacobs, van de Me
 06-10-1726 Bartelt Arents
  Talje Popkes, van de Me
 13-10-1726 Jan Derks
  Anje Arents, van de Me
 02-11-1726 Douwe Pieters, van Usquert
  Anje Jans, van de Me
 10-11-1726 Ocke Harkes, van de Me
  Wijmke Simons, van Usquert
 10-11-1726 Arent Willems
  Jantje Remges, van de Me
 16-11-1726 Lucas Berents
  Wibge Pieters, wd Allert Wijbrants van de Me
 22-12-1726 Lammert Harkes
  Anje Jans, van de Me
 18-01-1727 Harke Hebels
  Fieke Jans, wd Jan Ockes van de Me
 26-01-1727 Joest Clasen
  Aachtje Arents, van de Me
 15-02-1727 Hindrik Harkes, van de Me
  Geertruit Sierts, van Toornwert
 04-05-1727 Willem Geerts
  Grietje Harmens, van de Me
 15-06-1727 Jan Luers, van de Me
  Bouwke Alberts, van Uithuisen
 10-08-1727 Albert Hindriks
  Elske Jans, van de Me
 14-09-1727 Jan Pieters, van de Me
  Geeske Jacobs, van Grijpskerk
 11-10-1727 Claas Doekes, van Spijk
  Jantje Pieters, van de Me
 11-10-1727 Harmen Clasen
  Jantje Willems, van de Me
 25-10-1727 Geert Arents
  Trijnje Jebbes, van de Me
 25-10-1727 Arent Fockes, van de Me
  Geeske Fockes, van Loppersum
 02-11-1727 Menke Freriks
  Martje Jans, van de Me
 15-11-1727 Jan Cornelis
  Pieterke Roelefs, van de Me
 03-01-1728 Jan Michiels, van Usquert
  Bijwke Alderts, van de Me
 03-01-1728 Riemt Jans
  Bijwke Derks, van de Me
 06-03-1728 Jan Clasen, van Uithuisen
  Hilje Abels, van de Me
 21-03-1728 Berent Cornelis, van de Me
  Anje Clasen, van de Cantes
 10-04-1728 Jacob Everts
  Albertje Geerts, wd Derk Clasen van de Me
 10-04-1728 Omge Jans
  Bouwke Clasen, van de Me
 10-04-1728 Claas Joesten
  Aafke Jacobs, van de Me
 10-04-1728 Geert Willems
  Anje Jacobs, van de Me
 13-06-1728 Lubbert Eijbelts
  Grietje Sijbrants, van de Me
 16-10-1728 Geert Jacobs
  Anje Jans, van de Me
 24-10-1728 Menne Jans
  Jacobje Jacobs, van de Me
 24-10-1728 Elle Pieters, van de Me
  Beertje Alberts, van Winsum
 24-10-1728 Jan Allerts
  Beatrix Jans, van de Me
 31-10-1728 Willem Jans
  Corneliske Jans, van de Me
 14-11-1728 Jan Jans, van Sandeweer
  Stijnje Claasen, van de Me
 19-12-1728 Claas Jacobs
  Anje Tonnijs, van de Me
 25-12-1728 Thies Clasen
  Aafke Clasen, van de Me
 26-02-1729 Bartelt Clasen, van Bierum
  Corneliske Jans, van de Me
 09-04-1729 Frerik Aljes
  Hilje Popkes, van de Me
 01-05-1729 Jan Jacobs
  Aaltje Reints, van de Me
 01-05-1729 Pieter Hindriks
  Hindrikje Douwes, van de Me
 21-05-1729 Claas Jacobs, van de Me
  Grietje Rienjes, van Stitswert
 19-06-1729 Roelef Jans, van de Me
  Lijsabeth Remmerts, van Spijk
 10-07-1729 Jan Heeres
  Claaske Jacobs, wd Mr: Derk Gerrijts van de Me
 29-07-1729 Aaldrik Engelberts, van de Me
  Aaltje Vos, wd Claas Buiter van Martenshoek
 28-08-1729 Pieter Drewes
  Trijnje Jans, wd Jan Clasen, van de Me
 11-09-1729 Harmen Clasen, van Spijk
  Abelje Hindriks, van de Me
 18-09-1729 Christoffer Lobwasser, van de Me
  Gijsje Cornelis, van Uithuisen
 18-09-1729 Heertje Clasen
  Grietje Cornelis, van de Me
 25-09-1729 Jan Thomas, van de Me
  Ida Elles, van Uithuisen
 02-10-1729 Harke Alberts, van Wirdum
  Corneliske Jurjens, van de Me
 02-10-1729 De Hr:Nicolaus Benninck, ontfanger gener:der appointementen
  de Eerb: Eenje Bojes, van de Me //, van Groningen
 16-10-1729 Albert Jans
  Aafke Derks, van de Me
 20-10-1729 Jan Alles
  Jantje Clasen, van de Me
 20-10-1729 Borchert Jans, van Bussum
  Geeske Lammerts, van OosterNijelandt
 20-11-1729 Claas Tjapkes, van de Me
  Rintje Egges, van 't Zant
 20-11-1729 Wicher Haijkes
  Abelje Joesten, van de Me
 18-12-1729 Hindrik Tonnijs, van de Me
  Geeske Berents, van OosterNijelandt
 28-01-1730 Gerlof Pieters
  Harmke Derks, van de Me
 05-02-1730 Claas Jans
  Rienje Willems, van de Me
 05-02-1730 Cornelis Berents
  Wieke Harkes, van de Me, bespiert [doorgehaald]
 19-03-1730 Otte Simons, van de Me
  Trijnje Dutmers, van OosterNijelandt
 23-04-1730 Jan Jansen, van de Me
  Anje Fransen, van Uithuisen
 11-06-1730 Hindrik Arents
  Trijnje Remges, van de Me
 16-07-1730 Hindrik Wolters, van Usquert
  Aaltje Jacobs, van de Me
 23-07-1730 Oetse Simons
  Anje Willems, van de Me
 13-08-1730 Baaje Olpherts
  Nieske Allerts, van de Me
 13-08-1730 Simon Jacobs
  Sieke Jans, van de Me
 20-08-1730 Siert Wiersema, van de Me
  Aafke Pieters, van Menkeweer
 08-10-1730 Alje Garmts
  Anje Jebbes, van de Me
 08-10-1730 Geert Clasen
  Sieke Clasen, wd Balster Hindriks, van de Me
 08-10-1730 Mense Jans, van de Me
  Elske Christoffers, van Leermens
 15-10-1730 Jan Heres, van de Me
  Eetje Luitjes, wd Derk Cornelis van de Lege Meeden
 15-10-1730 Menne Jans, van Appingadam
  Harmentje Tjaarts, van de Me
 15-10-1730 Lammert Hindriks
  Hijke Harmens, van de Me
 22-10-1730 Sicke Pieters, van de Me
  Evertje Jans, wd Jacob Geerts van Bierum
 22-10-1730 Haare Harmens
  Trijnje Willems, van de Me
 22-10-1730 Benne Clasen
  Aafke Sierts, van de Me
 12-11-1730 Focke Willems, van Uithuisen
  Hilje Pieters, wd Jan Clasen van de Me
 19-11-1730 Tjesse Aljes, van Steedum
  Diewerke Hindriks, van de Me
 18-02-1731 Rinne Garmts Halsma, van de Me
  Trijntje Harms, van Bedum
 18-02-1731 Jan Harmens
  Martje Jans, van de Me
 11-03-1731 Berent Jans, van Uitwierde
  Fenje Jans, van de Me
 14-04-1731 Pieter Clasen
  Anje Jans, van de Mi
 03-06-1731 Douwe Alberts, van Loppersum
  Anje Clasen, van Loppersum
 24-06-1731 Jan Rijkels, van de Me
  Anje Claasens, van de Zee-Rijp
 24-06-1731 Jacob Mennes
  Aachtje Hindriks, wd Albert Pieters van de Me
 29-07-1731 Aate Hoijkes
  Aafke Jans, van de Me
 30-09-1731 Lamge Pieters, van Spijk
  Eltje Jans, wd Harmen Alberts van de Me
 30-09-1731 Ocke Hindriks
  Anje Aljes, van de Me
 14-10-1731 Hindrik Harmens
  Clara Cornelis, van de Me
 14-10-1731 Harmen Jans, van de Me
  Stijnje Pieters, wd Jacob Jans van Uithuisen
 21-10-1731 Cornelis Harmens, van Eendrum
  Anje Hindriks, van de Me
 21-10-1731 Willem Hindriks, van de Me
  Martje Sebes, van Uithuisen
 21-10-1731 Cornelis Allerts
  Grietje Willems, van de Me
 28-10-1731 Frerik Sierts, van de Me
  Trijnje Pieters, van Cantes
 16-12-1731 Jacob Pieters, van Middelstum
  Claaske Allerts, van de Me
 16-12-1731 Thies Willems
  Anje Jans, van de Me
 30-12-1731 Hindrik Abels
  Trijnje Ennes, van de Me
 13-01-1732 Meindert Kempes, uit de Zee-rijp
  Loeke Pieters, van de Me
 20-01-1732 Luitjen Wolters
  Feebe Garments, wd Pieter Lammerts van de Me
 20-01-1732 Hindrik Pieters
  Barber Cornelis, van de Me
 27-01-1732 Jan Pieters, van de Me
  Frouke Hindriks, van Zee-rijp
 08-03-1732 Meindert Geerts, van de Me
  Anje Luitjes, wd Claas Karsjes van Eppinga-huisen
 15-03-1732 Lammert Derks
  Nanje Clasen, wd Cornelis Derks van de Me
 23-03-1732 Pieter Hindriks, van Termunten
  Jantje Eijbelts, wd Derk Pieters van de Me
 30-03-1732 Cornelis Berents, van de Me
  Alstje Pieters, wd Marten Jurjens van Bierum
 06-04-1732 Vechter Egberts, van Sauwert
  Lijsabeth Jans, wd Isebrant Jans tot Eppingahuisen
 13-04-1732 Jan Clasen, van de Harkstede
  Pieterke Roelefs, wd Jan Cornelis van de Me
 25-05-1732 Hindrik Roelefs
  Renske Allerts, wd Geert Sijbrants van de Me
 25-05-1732 Michiel Clasen, van Uithuisen
  Corneliske Derks, van de Me
 25-05-1732 Jan Freriks
  Geertje Geerts, van de Me
 02-06-1732 Hindrik Jans, van Bedum
  Geertje Hindriks, van de Me
 09-06-1732 Sijwert Bartholomeus Ludes, van Garshuisen
  Aaltje Jans, van de Me
 22-06-1732 Jebbe Garments
  Aaltje Allerts, van de Me
 12-09-1732 Claas Pieters
  Anje Popkes, wd Focke Jans van de Me
 19-10-1732 Sicke Mennes
  Stijnje Rienjes, van de Me
 10-01-1733 Harmen Jacobs, van Uithuisen
  Anje Sjades, van de Me
 08-02-1733 Jan Pieters, van Godlinse
  Teetje Jans, van de Me
 28-02-1733 Jan Roelefs, van 't Zant
  Trijnje Duirts, van de Me
 22-03-1733 Tjaa Jans
  Frouke Jans, wd Pieter Remges van de Me
 29-03-1733 Meindert Alckes, van Eppingahuisen
  Grietje Tonnijs, van de Me
 05-04-1733 Tjasse Willems
  Aafke Cornelis, van de Me
 05-04-1733 Alle Cornelis
  Harmke Arents, wd Jochum Cornelis van de Me
 12-04-1733 Jan Clasen
  Lijsabeth Cornelis, van de Me
 12-04-1733 Jan Harmens, van de Me
  Sebina Doedens, wd Onne Jacobs van Groningen
 18-04-1733 Claas Egberts, van 't Zant
  Wiske Claasen, van de Me
 26-04-1733 Hemme Meijnardi, van de Me
  Nantje Egberts, van Zandeweer
 17-05-1733 Sjourt Thomas, van de Me
  Kunje Freriks, van Zandeweer
 14-06-1733 Hindrik Pieters
  Moeder Wolthers, van de Me
 28-06-1733 Pieter Derks, van Loppersum
  Albertje Alberts, van de Me
 08-08-1733 Egbert Sipkes, van Zandeweer
  Aafke Eijses, van de Me
 08-08-1733 Roelef Derks
  Corneliske Cornelis, wd Jan Tonnijs van de Me
 08-08-1733 Tonnijs Jacobs
  Anje Fockes, van de Me
 18-10-1733 Pieter Jans
  Engel Ennes, van de Me
 18-10-1733 Jan Tonnijs, van de Me
  Anje Berents, van Ooster-Nijelandt
 18-10-1733 Jan Jansen, van de Me
  Renske Clasen, van Cantes
 15-11-1733 Marten Bruins, van de Me
  Anje Boelens, van Eppingahuisen
 22-11-1733 Claas Abels, van Huisinge
  Aaltje Lippes, van Leens
 06-12-1733 Claas Cornelis, van't Zant
  Lijsabeth Wichers, van de Me
 06-12-1733 Omge Jans, van de Me
  Anje Geerts, van Rasquert
 06-01-1734 Jan Allerts
  Wieke Siebolts, beide van de Me
 14-02-1734 Roelef Gerrijts, van Warffum
  Aske Clasen, van de M
 14-02-1734 Willem Jans
  Rienje Harmens, wd Jan Arents, beijde van de M
 14-03-1734 Hindrik Eppes, van de M
  Aafke Meijnts, wd Jan Sickes van Saxenhuisen
 04-04-1734 Jan Hindriks, van de M
  Anje Berents, van Usquert
 11-04-1734 Geert Beerents, van OosterNijelandt
  Sieke Jacobs, van de M
 09-05-1734 Harmen Heertjes
  Lijsabeth Geerts, wd Jan Berents van de M
 12-06-1734 Jan Thomas
  Rienewe Cornelis, van de M
 26-06-1734 Jacob Derks
  Bouwke Rienders, van de M
 28-11-1734 Hindrik Derks Buis
  Nanje Eltjes, wd Cornelis Jans van de M
 22-01-1735 Hindrik Heeres, van de M
  Geertruit Joesten, van Uithuisen
 30-01-1735 Arent Abels
  Jantjen Cornelis, van de M
 27-02-1735 Claas Jacobs
  Swaantje Derks, van de M
 05-03-1735 Harmen Cornelis, van Garshuisen
  Jantje Jans, van de M
 20-03-1735 Jan Clasen
  Diewerke Jans, wd Bronts Geerts van de M
 03-04-1735 Willem Lammerts, van de M
  Jantje Jans, van Cantes
 03-04-1735 Allert Ubbes
  Lijsabeth Thomas, van de M
 03-04-1735 Wijbrant Allerts
  Jantjen Jebbes, van de M
 08-04-1735 Eppe Hindriks, van de M
  Anje Jacobs, van 't Zant
 24-04-1735 Derk Meijer, van de M
  Cathrina Jans, van Uithuisen
 01-05-1735 Roelef Derks
  Martjen Bartels, van de M
 22-05-1735 Berent Jans, van Noordbroek
  Barbertje Hindriks, van de M
 16-10-1735 Sicke Derks
  Grietje Timons, van de M
 28-10-1735 Frerik Sierts
  Trijnje Hoikes, van de M
 08-01-1736 Coert Israels
  Frouke Sickes, wd Derk Everts van de M
 15-04-1736 Willem Remmerts, van Cantes
  Grietie Berents, van de M
 17-06-1736 Jacob Hindriks
  Menje Jans, van de M
 17-06-1736 Heijne Clasen
  Fenje Jacobs, van de M
 22-06-1736 Hindrik Jans
  Aafke Tebbes, van de M
 07-10-1736 Pieter Clasen, van de M
  Lijsabeth Jacobs, wd Albert Lammerts van Rottum
 28-10-1736 Roelof Rienders
  Aafke Harmens, van de M
 28-10-1736 Albert Pieters
  Rienje Harmens, wd Willem Jans van de M
 28-10-1736 Jelte Hindriks
  Trijnje Geerts, van de M
 28-10-1736 Mecke Cornelis, van OosterNijelandt
  Trijnje Jacobs, van de M
 04-11-1736 Tonnijs Harmens
  Aafke Pieters, van de M
 01-12-1736 Pieter Christiaans
  Jantje Jans, van de M
 16-12-1736 Jan Simons, van Uithuisen
  Mensje Clasen, van de M
 16-02-1737 Claas Pieters, van de M
  Hieke Pieters, wd Pieter Wolthers van Uithuisen
 02-03-1737 Willem Jans, van 't Zant
  Hijke Clasen, wd Harmen Derks van de M
 16-03-1737 Jan Pieters
  Aaltje Pieters, van de M
 23-03-1737 Frerik Sierts
  Asje Alberts, van de M
 23-03-1737 Harmen Jans
  Trijnje Harmens, wd Geert Remges van de M
 13-04-1737 Benne Clasen
  Corneliske Derks, wd Michiel Clasen van de M
 13-04-1737 Pieter Harments
  Lijsabeth Gerrijts, van de M
 02-06-1737 Albert Hindriks, vaan Uithuisen
  Barber Derks, van de M
 30-06-1737 Harmen Jochums, van de M
  Eltje Gerlofs, van Westerwijtwerd
 28-04-1737 Jan Alderts, van de M
  Grietje Derks, van Uithuisen
 18-08-1737 Lodewijk Grommers, van Stedum
  Jantje Engelberts, van de M
 15-09-1737 Hoijke Aates, van de M
  Trijnje Berents, van Cantes
 20-10-1737 Enne Jans, van Onderwierum
  Trijnje Derks, van de M
 27-10-1737 Jacob Tonnijs, van OosterNijelandt
  Aafke Wolters, van de M
 27-10-1737 Harmen Hindriks, van de M
  Gebke Folkerts, van Warffum
 27-10-1737 Julle Jans, van de M
  Diewerke Pieters, van 't Zant
 10-11-1737 Jacob Harmens, van OosterNijelandt
  Derkje Derks, wd Jacob Heertjes van de M
 24-11-1737 Jacob Arents, van Menkeweer
  Anje Nanninks, van de M
 16-03-1738 Willem Cornelis
  Diewerke Tonnijs, van de M
 23-03-1738 Baje Olpherts, van de M
  Geertjen Jans, wd Berent Fockes van Huisinge
 13-04-1738 Heertje Eeuwkes, van Loppersum
  Jacobje Clasen, wd Claas Tonnijs van de M
 13-04-1738 Jan Alberts, van de M
  Saartje Hindriks, van Middelstum
 27-04-1738 Claas Pieters, van de M
  Anje Harmens, van Oldenzijl
 11-05-1738 Rielof Jans, van OosterNijelandt
  Rijkje Alberts, van de M
 18-05-1738 Jan Allerts
  Anje Sierts, van de M
 18-05-1738 Andries van Salen, schoolm.te OosterWijtwert, van de Me
  Frouke Uden, van OosterWijtwert
 08-06-1738 Claas Heijnes, van 't Zant
  Grietje Cornelis, wd Heertje Clasen van de M
 22-06-1738 Jan Remges, van de M
  Janneke Jans, wd Cornelis Julles Doornbusch van de M
 22-06-1738 Jannes Alberts
  Anje Doekes, wd Jacob Garmts van de M
 14-09-1738 Thomas Hindriks, van Adorp
  Beertje Alberts, wd Elle Pieters van de M
 12-10-1738 Sicke Jans
  Trijnje Harmens, van de M
 12-10-1738 Meint Harmens
  Claaske Clasen, van de M
 12-10-1738 Remmert Harkes
  Diewerke Clasen, wd Egbert Braakjen van de M
 19-10-1738 Claas Pieters, van de M
  Aafke Alolfs, wd Jan Cornelis van de M
 02-11-1738 Jan Heijnes
  Anje Cornelis, van de M
 07-12-1738 Tonnijs Harmens
  Grietje Egberts, van de M
 04-01-1739 Jan Harmens
  Aafke Clasen, van de M
 01-03-1739 Jurjen Benes, van Usquert
  Aagtje Hindriks, wd Jacob Mennes van de M
 08-03-1739 Hindrik Harmens, van de M
  Claaske Clasen, van Ulrum
 29-03-1739 Arent Jans
  Nanje Clasen, wd Lammert Derks van de M
 02-05-1739 Hindrik Pieters, van de M
  Anje Harmens, wd Pieter Clasen van Sandeweer
 17-05-1739 Hindrikus Lammerts, van Uithuisen
  Frerikjen Allerts, van de M
 14-06-1739 Steven Hindriks
  Anje Rienders, wd Hebel Freriks van de M
 19-06-1739 Harmen Jans
  Anje Pieters, van de M
 18-10-1739 Wijndelt Alberts, van Lusdorp
  Jacobje Jans, van de M
 12-12-1739 Harmen Hindriks
  Albertje Geerts, wd Jacob Everts van de M
 03-01-1740 Jan Thomas
  Janneke Jans, wd Jan Derks van de M
 10-01-1740 Hindrik Jans
  Martje Jans, van de M
 31-01-1740 Ewolt Willems, van de M
  Geeske Harkes, van Tinallinge
 06-03-1740 Hindrik Tjaarts
  Grietje Clasen, van de M
 27-03-1740 Albert Alderts
  Oudje Jans, van de M
 27-03-1740 Frerik Hebels, van de M
  Wieke Thomas, wd Berent Toles van Godlinse
 10-04-1740 Thomas Tonnijs
  Frouke Simons, wd Jan Clasen van de M
 01-05-1740 Hindrik Alberts
  Anje Sierts, van de M
 01-05-1740 Leendert Tjaarts
  Diewerke Jans, wd Jan Clasen van de M
 15-05-1740 Wijbrant Rickerts
  Hindrikje Garmts, wd Albert Sebes van de M
 26-06-1740 Harmen Heertjes, van de M
  Frouke Jans, van 't Zant
 09-10-1740 Bruine Roelefs, van de M
  Leenje Berents, van Godlinse
 09-10-1740 Claas Freriks, van Uithuisen
  Geertruit Sierts, van de M
 16-10-1740 Albert Heijnes, van 't Zant
  Stijnje Tonnijs, van de M
 23-10-1740 Jan Garbrants
  Geertruit Pieters, van de M
 30-10-1740 Jan Heijnes, van 't Zant
  Hindrikje Tiessen, van de M
 08-01-1741 Wiert Jacobs
  Martje Geerts, van de M
 22-01-1741 Baje Olphers
  Martjen Harmens, wd Frerik Jans van de M
 10-03-1741 Eltje Cornelis
  Jantje Rickers, van de M
 02-04-1741 Rickert Harmens
  Bouke Clasen, van de M
 16-07-1741 Edske Jacobs
  Antje Vos, van de M
 22-10-1741 Egbert Drewes
  Geeske Wessels, wd Tonnijs Jochums van de M
 22-10-1741 Arent Abels
  Geertje Jans, van de M
 22-10-1741 Willem Rienjes
  Anje Jans, van de M
 05-11-1741 Willem Gerrijts
  Geeske Clasen, van de M
 16-12-1741 Albert Pieters
  Eltje Clasen, van de M
 28-01-1742 Frans Hindriks, van WesterEmbden
  Janneke Jans, wd Jan Thomas van de M
 28-01-1742 Harke Jacobs
  Jantje Derks, van de M
 19-02-1742 Jacob Clasen
  Metje Clasen, van de M
 26-02-1742 Tebbe Harms
  Sieke Willems, wd Hindrik Wibbes van de M
 05-03-1742 Hebel Rieners
  Moeder Lubberts, wd Hindrik Pieters van de M
 05-03-1742 Geert Willems
  Anje Doekes, wd Jannes Allerts van de M
 12-03-1742 Arent Cornelis, van de M
  Stijntje Clasen Venhuisen, van Rottum
 25-03-1742 Eijse Wolters, van de M
  Frouke Rengeniers, van Winsum
 01-04-1742 Willem Pieters
  Grietje Pieters, van de M
 29-04-1742 Geert Tjarks, van Baflo
  Hilje Clasen, van de M
 06-05-1742 Baje Olphers
  Aaltje Clasen, wd Olcher Jans van Uithuisen
 10-05-1742 Claas Garmts
  Luikjen Luitjes, van de M
 15-07-1742 Tonnijs Cornelis
  Grietje Pieters, van de M
 29-07-1742 Derk Scheerhagen, van 't Wijssel
  Rijkjen Eijbelts, van de M
 16-09-1742 Edze Edzes
  Aafke Jans, wd Jan Hindriks van de M
 23-09-1742 Ebel Sierts
  Renske Clasen, wd Jan Jansen, van de M
 30-09-1742 Jan Jansen
  Talle Jans, van de M
 21-10-1742 Jan Willems
  Bouwke Aates, van de M
 21-10-1742 Willem Jans
  Anje Pieters, van de M
 25-11-1742 Wijbrant Pieters
  Bieuwke Jans, van de M
 23-12-1742 Jan Allerts
  Trijnje Jacobs, van de M
 17-02-1743 Geert Jacobs, van de M
  Rienje Nanninks, van Godlinse
 17-03-1743 Onne Pieters, van Oldenzijl
  Pieterke Jans, wd Berent Jans van de M
 31-03-1743 Albert Alderts
  Eltjen Jans, van de M
 20-04-1743 Thomas Nanninks, van Uithuisen
  Renske Derks, van de M
 21-07-1743 Arent Geerts, van OosterWijtwert
  Voske Tonnijs, van de M
 08-09-1743 Derk Pieters, van Sandeweer
  Etjen Jacobs, van de M
 08-09-1743 Bront Pieters, van WesterEmbden
  Wemeltjen Luitjes, wd Willem Jans van de M
 08-09-1743 Lammert Jacobs
  Aaltje Jans, van de M
 14-10-1743 Jacob Egberts
  Anje Jans, van de M
 10-11-1743 Tjasse Willems
  Engeltje Derks, van de M
 24-11-1743 Willem Cornelis, van de M
  Claaske Jacobs, van Uithuisen
 22-12-1743 Berent Allerts, van Oldenzijl
  Geeske Wessels, wd Egbert Drewes van de M
 16-07-1746 Jan Kremer, Organist
  Gezina Benninks
 18-09-1746 Lammert Geerts, van Veendam
  Lijda Dreeuws, van de M
 09-10-1746 Tonnijs Peters
  IJda Balsters, beide van de M
 23-10-1746 Klaas Kornellis, van de M
  Frouke Harms, van Oosterwijtwert
 23-10-1746 Harm Peters
  Trijnje Allers, beide van de M
 23-10-1746 Hindrik Harms
  Anje Jacobs, beide van de Me
 26-12-1746 Klaas Jans, van Katmes
  Stijntjen Jans, van Uithuizen
 08-01-1747 Jan Bruins, van het Zant
  Tekla Berens, van de M
 05-02-1747 Garmt Jans, van de M
  Anje Remmerts, van het Zant
 12-02-1747 Evert Hindriks
  Geertruit Peters, wd Jan Garbrants, beide van de M
 12-02-1747 Kornellis Riens, van de M
  Sijke Jacobs, wd Geert Berents van 't Oosternielant
 16-04-1747 Harm Hindriks
  Nettien Freerks, wd Peter Albers, beide van de M
 28-04-1747 Derk Peters, van Oldenzijl
  Hindrikien Jans, van de M
 21-05-1747 Okke Jans, van de M
  Anje Kornellis, van 't Spijk
 28-05-1747 Lamge Peters, van Spijk
  Geertien Klasen, wd Hindrik Remges, van de M
 13-08-1747 Jan Okkes
  Rienje Willems, wd Klaas Jansen, beide van de M
 14-10-1747 Jan Koerts
  Aafke Harms, beide van de M
 14-10-1747 Peter Albers
  Martien Jans, beide van de M
 22-10-1747 Fokke Gerlofs Kranenburg
  Margrieta Bomers, beide van de M
 10-12-1747 Jan Simons
  Anje Broerkes, beide van de M
 12-01-1748 Jan Kornellis, van de M
  Trijnje Jebbes, wd Geert Arents tot Eppingehuizen
 21-04-1748 Albert Peters, van de M
  Gepke Jacobs, van Godlinse
 04-05-1748 Jan Peters
  Trijnje Jans, beide van de M
 01-06-1748 Jan Derks, van de M
  Anje Kornellis, wd Peter Abrams te Zandeweer
 01-06-1748 Tidde Jebbes, van de M
  Anje Luitjes, van het Oosternielant
 04-08-1748 Alje Reints, te Eenrum
  Lijzabet Jacobs, van de M
 11-08-1748 Jan Jacobs, van de M
  Aaltien Jans, van Spijk
 15-09-1748 Jan Berents, van het Oosternielant
  Anje Jans, van de M
 20-10-1748 Freerk Klasen
  Hendrikien Kornellis, beide van de M
 20-10-1748 Jan Peters
  Fenje Willems, beide van de M
 17-11-1748 Bene Derks
  Beike Hindriks, beide van de M
 07-02-1749 Peter Jans, van 't Spijk, att, afk 12-01
  cop Aaltien Harms, van de M
 17-02-1749 Klaas Hindriks, bakker op het Oosternielant
  Aafke Alefs, wd Klaas Wob van de M
 22-02-1749 Willem Kornellis, van 't Spijk
  Grietje Jans, van de M
 29-03-1749 Jacob Arents
  Wendeltien Jacobs, beide van de M
 07-04-1749 Wigger Haikes
  Geertien Jansen, wd Arent Abels, beide van de M
 07-04-1749 Lauwert Rieuwes, van de M
  Bijke Jans, van Aduwert
 26-04-1749 Jan Eisses
  Klaaske Jans, beide van de M
 20-06-1749 Klaas Peters, van Westeremden, att
  cop Jantien Willems, van de M
 20-06-1749 Tijmen Jans
  Peterke Jans, beide van de M
 06-07-1749 Albert Jans
  Klaaske Wolters, wd Jacob Geerts, beide van de M
 21-11-1749 Berent Harms
  Trijnje Jacobs, beide van de M
 14-12-1749 Joost Klasen
  Enje Jans, beide van de M
 04-01-1750 Geert Andreas
  Aaltien Freerks, beide van de M
 15-02-1750 Klaas Joosten
  cop Klaaske Jans, beide van de M
 15-02-1750 Jacob Jacobs
  Grietje Peters, beide van de M
 22-03-1750 Jan Jansen
  Jantien Geerts, beide van de M
 22-03-1750 Doeke Jacobs
  Klaaske Sijgers, beide van de M
 30-03-1750 Jan Heertjes
  Leentjen Olfers, wd Jan Jansen, beide van de M
 26-04-1750 Harm Jans, van de M
  Jaike Jans, van Helpen
 11-10-1750 Fokke Willems
  Anje Jans, beide van de M
 11-10-1750 Jan Brons
  Dewerke Willems, beide van de M
 18-10-1750 Ede Lourens, van de M
  Aagtje Jans, van Woltersum
 03-01-1751 Lucas Berents, afk 20-12-1750
  cop Grietje Lamberts, wd IJzebrant Tomas, beide van de M
 20-12-1750 Jan Garbrants
  cop Lijzebet Bajes, beide van de M, att van 't Spijk