BRON: Usquert, DTBL NH, T:1662-1750 USQ01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van getijpt afschrift
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
U = Usquert
wd = weduwe/weduwnaar

 

BRON: Usquert, DTBL NH, T:1662-1750 USQ01
02-02-1662 E:Arijs Arents, van U, cop op de Breede

afk Cornelliske Janssen, dochter van Eerenste Heem tot Maarhuis

07-03-1662 Berent Jans, van Warffum, afk 16-02

cop Aaltje Hibels, van U

16-02-1662 Taacke Jacobs, van Sandweer, cop Sandweer

afk Anje Peters, van U

13-04-1662 Jacob Lomeijer, van U, afk 16-03

cop Trijne Arents, van Uithuizen

13-04-1662 Jan Thijs

cop Greetjen Peters

??-??-1662 Peter Arents ...

Martjen ...

11-05-1662 Herman Claassen, afk 13-04

cop Greetjen Tjaas, beijde tot Holwinde te U

27-04-1662 E:Gerrit Brandt, van Warffum, cop W. 11-05

afk deugtsame Hilje Cornellis, wd Tonnijs Peters tot U

08-06-1662 Siwert Sickes, tot U, cop M. 29-06

afk Fenne Herteliefs, tot Middelstum

06-07-1662 Jacob Peters, van Uithuizen

afk Martjen Sjabbes, van Petersbouren

07-12-1662 Hillebrandt Vechters, tot Sawert, cop S. 28-12

afk Greetjen Ebges, van U

11-01-1663 Isebrant Rinjes, van Stitswerd, cop Brede 01-02

afk Wendele Luirts, tot U

12-04-1663 Jelte Gerrits

cop Jantjen Peters, beide tot U

??-??-1663 Cornellis Jans

...

10-05-1663 Eerentfestes Albertus Averesch,v.Warffum,cop'in medis'24-5

afk de[etc] Duijrcke Jacobs, wd Jurrien Wiersema op Oldorp

28-06-1663 d'Eerb.Sicke Wolters, op de Nije Laan tot U, cop D.H. 26-7

afk de Deughtsame Weefke Tijmens, op Den Ham

26-07-1663 E: Jacob Fockes, tot Oosterwijtwert

afk deugts: Geertjen Peters, tot U

06-09-1663 Derck Jans, van Garshuisen, cop Garsth. 25-09

afk Gebbe Allardts, wd Peter Hansen tot U

20-09-1663 Onne Ubels, tot U, cop Uith. 18-10

afk Reenje Edses, van Uithuisen

11-10-1663 Claas Sijmons, tot U, cop 't Zandt

afk Deeuwer Reijners, op 't Zandt

18-10-1663 D:Eerb: Albert Hindrix, van Uithuisen, cop Uith. 06-11

afk deugts: Trijntjen Hoijckes, tot U

15-11-1663 Focke Hindricx, tot U, cop T.

afk Martjen Jurriens, tot Tjamsweer

10-01-1664 Jacob Jacobs, tot U, afk 20-12-1663

cop Grietjen Tjarcx, van Aurick

07-02-1664 Cornelis Martens, tot Warffum

afk Anne Ebges, tot U

20-03-1664 Boele Cornellis, afk 14-02

cop Foske Dreeuws, beide tot U

30-03-1664 Mello Alberda, op 't Zandt, afk 28-02

cop de[etc] Susanna Tamminga, dochter op 't huijs Luidema tot U

11-04-1664 Mencke Jacobs, van Uithuisen, afk 13-03

cop Nanje Beerents, tot U

17-04-1664 Bartelt Jacobs, tot U, afk 13-03

cop Anne Hindricx, van Uithuisen

13-03-1664 Derc Alefs, tot Beedum, cop Beedum

afk Wijpke Jacobs, tot U

17-04-1664 Jan Tonnijs, tot Bellingeweer, afk 20-03

cop Maria Aijbes, wd Oesent Claassen tot U

03-04-1664 Sjourt Nitters, van Urck

afk Annetjen Beerents, van U

30-05-1664 E: Jan Meijnarts, tot Mensingeweer

afk de deughtsame Cornellisjen Jacobs, dr Jacob Ubels tot U

07-08-1664 Broer Douwes, cuijper tot Winsum, afk 10-07

cop Grietje Remmerts, op Watwert

11-09-1664 Eerb: Eijsse Cornellis, tot U op Watwert, afk 14-08

cop deughtsame Dedje Claassen, tot Oldenzijl

18-09-1664 Harmen Jurriens, van U

afk Anne Beerents, van Warffum

02-10-1664 Eerb: Jan Aljes, tot U

afk deugtsame dochter Jantjen Jansen, tot Noordwolde

02-10-1664 Claas Jannes, tot Warffum

afk Claaske Egberts, wd Tonnijs Hindricx, tot U

27-11-1664 Derc Jacobs, van Rottum, afk 06-11

cop Aaltjen Peters, wd Henric Janssen, tot U

27-11-1664 Geert Meijnts, tot U, afk 06-11

cop Ide Louwens, wd Siert Peters, tot U

13-11-1664 Freerick Roelefs, tot U

afk Deeuwerke Meertens, tot Rottum

18-12-1664 Eerb: Peter Cornellis

afk deugts: Aafke Dreews, beide tot U

15-01-1665 Eerb: Sijmon Tjarcx, van Loppersum, cop Uithuisen

afk deugts:dochter Anje Tiddes, tot U

19-03-1665 Eerb: Beerent Alberts, tot Saaxumhuizen, cop S.

afk deugts:dochter Grietjen Hibels, tot U

23-04-1665 Eerb: Claas Lippes, tot Warffum, afk 19-03

cop deugts:dochter Womtjen Everts, tot U

09-04-1665 Siert Tonnijs, bij de Laane tot U, afk 26-03

cop Ide Aijbes, van Uithuizen

??-06-1665 Peter Tonnis, van Westernieland, afk 21-05

cop Aafke Remges, van U

??-??-1665 Geert Dercx, van Warffum, afk 20-08

cop Hebelje Roelefs, tot U

27-08-1665 Simon Janssen, tot U

afk Aaltjen Claassen, van Baflo

01-10-1665 Eerb: Nittert Willems, van U

afk deugts: Aafke Joannis, tot Toornwert

22-10-1665 Jan Bruins, van Straacholt, afk 01-10

cop Neese Tjaarts, wd Henrick Janssen tot U

26-11-1665 Eerb: Thomas Tonnijs, van Cloosterbourn, afk 25-11

cop deugtsame dochter Grietjen Teeuws, op Grootte Bush tot U

10-12-1665 E: Harrit Claassen, van U

afk deugts: Anne Meijnarts, wd Willem Jacobs, tot Godlinze

24-12-1665 Willem Peters, tot Stitswert

afk Frouwke Hoijckes, tot U

14-01-1666 D:Eerb: Eijsse Beerents, cop Rottum

afk deugts: Grietjen Peters, beijde tot U

25-02-1666 D:Achtbare Aijcke Haijckens, van Weener

afk Eer en deugden-rijcke dochter Aaltjen Sierts, van U

18-03-1666 De E: Freerick Jacobs Muller, in Groningen, cop G.

afk E: Teeleke Tjaas, van U

20-05-1666 Peter Willems, van Warfhuizen, afk 01-04

cop Grietjen Claassen, tot U

??-??-1666 Siert Hillebrants, tot U, afk 01-04

cop Martjen Berents, van Toornwert

08-04-1666 D:Erb: Claas Derx, tot U op Nijenhuijs

afk deugtsame jonge dochter Loucke Derx, tot Rottum

08-04-1666 Jan Blaauw, tot U, cop Rottum

afk Annetjen Ludolphus, van Groningen

01-07-1666 Egbert Alberts, op 't Zandt, afk 22-04

cop De deugtsame jd Frouwke Wijffringh, uit den Andel

17-06-1666 D:Eerb: Henrick Geerts, van Oldenzijl

afk de deugtsame dochter Fennetjen Peters, van Holwinda

24-06-1666 Beerent Beerents, cop Rottum

afk Antje Peters, beijde tot U

15-07-1666 Heijne Tiddes, tot U, cop Rottum 12-08

afk Hindrickjen Helperichs, van Warffum

29-07-1666 Ubbe Jelmers, op de groote Bush tot U, cop D.H. 19-08

afk Aachtjen Redmers, van Den Ham

09-09-1666 Jan Claassen, van Wierhuijsen

afk Anne Geerts, van U

30-09-1666 Henric Claassen, van Tjamsweer

afk Jantjen Hoijkes, op Oldorp tot U

29-10-1666 Aijbe Remmerts, tot U

afk Trijnje Hermans, van Warffum

17-11-1666 Freerick Sierts, van Uithuisen

afk Hilje Claassen, tot U

23-01-1667 Warner Janssen, van Midwolde, afk 23-12-1666

cop Albertjen Hindricx, van U

10-02-1667 Geert Hermans, tot U, afk 13-01

cop Trijntjen Thomas, tot Cloosterburen

09-06-1667 Cornellis Popkes, tot Eenrum, afk 05-05

cop Claaske Janssen, tot U

21-07-1667 Goijtjen Geerts, van Husinghe, afk 16-06

cop Griette Janssen, tot U

25-08-1667 d:Eerb: Cornellis Hindricx, op Uithuizermeden, afk 21-07

cop de deugts:dochter Aafjen Cnoll, tot U

28-07-1667 Ubbe Jelmers, van Rottum, cop Rottum 11-08

afk Trijnje Janssen, wd Jacob Peters, tot U op de Kruisstee

06-10-1667 Jan Derx, tot U, afk 08-09

cop Rixte Geerts, van Uithuizen

22-09-1667 Jacob Coehoorn, op Takema, lieut.[etc] Fermijs v.Ruisiers

afk de deugts.dochter Louwke Eeverts,op Rottumer Nijenhuijs t.U

22-09-1667 Beerent Egberts, van Warffum

afk Anje Janssen, tot U

29-09-1667 Willem Peters, tot Stitswert

afk Henrickjen Jacobs, tot U

13-10-1667 Jacob Eppes

afk Anje Tjaarts, beijde tot U

05-01-1668 Jacob Claassen Halsema, van Ulrum, afk 08-12-1667

cop Jantjen Writzers, wd Jannes Meijnarts tot U op Helwert

19-01-1668 Jacob Jacobs, afk 01-01

cop Baatje Fockes, beijde tot U

05-01-1668 Henric Mennes, van Wester-Nijlandt

afk Martjen Jans, tot U

09-02-1668 Siert Remberts, tot Uithuijsen, afk 12-01

cop Aafke Sjabbes, wd Herman Henricx, tot U

19-01-1668 Thomas Tonnijs, woonachtigh tot U

afk Jantjen Jans, tot Stitswert

01-03-1668 Jan Meijnts, tot U, afk 09-02

cop Cornelliske Claassen, van Sandweer

29-03-1668 Peter Immes, schoemaacker tot U, afk 23-02

cop Foske Rengers, van de hooge Acker tot U

01-03-1668 Jan Jannes, tot Rasquert

afk Anje Janssen, van U

29-03-1668 Henric Aljes, van Uithuisen, afk 08-03

cop Anje Dercx, op Watwerd

22-03-1668 Cornellis Warners, tot U

afk Elske Hermans, wd Albert Hermans op de Meeden

05-04-1668 Claas Oesents, van U

afk Anne Heijnes, van Uithuizen

03-05-1668 Derc Simons, op Watwerd, afk 19-04

cop Anje Geerts, wd Tonnijs steen-metselaar tot Rottum

24-05-1668 Lubbe Everts, tot U, afk 19-04

cop Martje Oesents, uit de Paddepoel

19-04-1668 Jan Peters, te Schouwerzijl

afk Teeleke Beerents, tot U

03-05-1668 d:Eerb: Jacob Everts, op Nijenhuijs tot U

afk d:deugchtsame dochter Geertruidt Jurriens, tot Ulrum

21-06-1668 Jan Peters, chercher tot U, afk 17-05

cop Metjen Geerts, tot Garsthuizen

21-06-1668 Jan Roeckes, tot U

afk Abelje Cornelis, tot Tinallinge

25-10-1668 Joannes Alberts, collector tot U, afk 04-10

cop Grietjen Brans, van Zuidlaren

25-10-1668 Enne Henricx, van Warffum

afk Ide Cornelis, van Uithuijzen

29-11-1668 Claas Hermans, van 't Zandt, afk 08-11

cop Peterke Janssen, wd Lambert Ubbes op Warwert

29-11-1668 Reijner Meertens

cop Trijne Pouwels, beide tot U

14-02-1669 Bernhardus Molman

cop Rebecca Poppins

14-02-1669 Claas Julles, op Uithuistermeeden

afk Anje Peters, dr Peter Claassen te U

21-02-1669 Cornelis Ennes, van Eenrum

afk Anje Claasen, tot U

14-03-1669 De H.E.G.Joncker Daniel de Hertoghe, cop Noortlaren 09-04

afk de H.E.G.Juffer Cecilia Elisabeth Tamminga, dr op Luidema

02-04-1669 Menne Janssen, van den Dam, afk 14-03

cop Hemke Popken, wd Willem Isebrants

02-04-1669 Jacob Tonnijs, van U, afk 14-03

cop Anne Jans, van Eenrum

18-04-1669 Sijger Remmerts, van Watwert, afk 21-03

cop Gesine Geerts, van Uithuisen

25-04-1669 Lambert Beerents, tot U, afk 04-04

cop Luidewe Claassen, van Westerwijtwert

02-05-1669 Jurrien Claassen, van Warffum

afk Geeske Remkes, van U

11-06-1669 Henric Reijnders, van Paterswolde, afk 09-05

cop Etjen Peters, van U

30-05-1669 Heero Jacobs, tot U

afk Grietjen Fockes, van Drjoerderhof tot Gartsweer

13-06-1669 Peter Tonnijs, van U

afk Aaijde Eijsses, van Bedum op Ellerhuijsen, wd Willem Jacobs

11-07-1669 Nanne Timons, van Olden-Clooster, afk 13-06

cop Weefke Timons, wd Sicke Wolters op Nieuwe Lane tot U

01-08-1669 Cibe Jacobs, van U, afk 18-07

cop Anneke Geerts,v.Drijverdershof t.Garrelsweer,wd Focco Eppes

18-07-1669 Henric Peters, backer tot U

afk Trijntjen Heijnes, van Warffum

05-09-1669 Willem Peters, tot Warfhuizen

afk Trijnje Peters, wd Willem Roelefs te U

17-10-1669 Peter Geerts, tot U, afk 19-09

cop Stijntjen Willems, van Uithuisen

19-09-1669 Hillebrandt Hiddes, tot U

afk Meertentjen Tonnijs, van Warffum

26-09-1669 Jan Cornelis, van U

afk Jantjen Geerts, van 't Zandt

17-10-1669 Geert Alberts, van Uithuijzen

cop Grietjen Sjabbes, van 't Ooster-Nijlandt

27-02-1670 Jan Meijnts, tot U, afk 30-01

cop Eelje Hermans, van Garsthuijsen

06-02-1670 Crijn Janssen

afk Neeltjen Peters, beijde tot U

01-05-1670 Eppe Ulchers, afk 17-04

cop Lamme Jans, wd Julle Jans, beide tot U

24-07-1670 Freeric Aljes, afk 10-06

cop Anje Hermans, beide tot U

05-06-1670 Lippe Boeles, van Uithuizen

afk Hebelje Roelefs, wd Geert Derx tot U

02-10-1670 Geert Alberts, te Warffum

afk Grietjen Henrix, van U

23-10-1670 Heijne Hibels, van U

afk Jantjen Bouwkes, wd Warner Gerrits tot Obergum

30-10-1670 Jan Allardts, tot Sandweer

afk Grietje Hermans, van U

20-11-1670 Hans Peters, tot U, afk 30-10

cop Teetje Peters, van Uithuizen

30-10-1670 Ulfert Gerlefs, tot Stitswert

afk Grietje Peters, van U

11-12-1670 Meijnardt Dercx, van Uithuizen

afk Grietjen Everts, tot U

05-03-1671 Renger Janssen, tot Rasquert

afk Anje Gerrits, tot U

12-03-1671 Boele Wierts, tot U

afk Trijnje Cornelis, in den Andel

12-03-1671 Jan Janssen, in den Andel

afk Trijnje Janssen, tot U

19-03-1671 Jurrien Hermans, van Stitswert

afk Maria Douwens, van Oostvrieslandt

19-03-1671 Claas Hermans, van U

afk Annetjen Jurriens, uit Oldenborgerlandt

09-04-1671 Claas Peters

afk Geertjen Cornelis, wd Alje Peters, beide van U

14-05-1671 Henric Gerrits, van Warffum

afk Grietjen Pouwels, tot U

21-05-1671 Cornelis Jebbes, van Uithuizermeden

afk Scheltje Peters, tot U

25-06-1671 Jacob Hibels, van U

afk Grietjen Peters, wd Menne Lues tot Warffum

10-09-1671 Peter Claassen, tot U

afk Trijnje Writzers, van Warffum

17-09-1671 Bako Thomas, tot Godlinse

afk Deeuwerke Geerts, van U

17-09-1671 Folckert Edses, van U

afk Anna Garbrandts, wd Beerent Hermans, tot Menckeweer

19-11-1671 Wijpke Aljes, van Stedum

afk Geertruidt Claassen, van Godlinse

14-01-1672 Julle Tiddes, van U

afk Bieuwke Peters, wd Mindelt Peters t.Cantens op Smienge Heem

04-02-1672 Lubbert Tiddes, van U

afk Anje Cornelis, van Uithuizen

18-02-1672 Albert Dreeuws, tot U

afk Bieuwke Lamckes, wd Beerent Janssen op Uithuizermeden

03-03-1672 Luirt Luirts, tot Peters-bouren

afk Jeltje Lubberts, tot U

17-03-1672 Egbert Datema, op Uithuizermeden

afk Anje Folckerts, tot U

24-03-1672 Henric Conradus, tot Wierhuizen

afk Henricjen Geerts, van U

09-06-1672 Gerrit Janssen, tot Oldenzijll

afk Anje Hermans Cnoll, tot U op Helwert

14-07-1672 Ulcher Abels, van Uithuizen

afk Auwke Peters, van U

29-09-1672 Egbert Janssen, van U

afk Claaske Cornelis, van Rottum

27-10-1672 Albert Eeverts, van Wester-Embden, afk 29-09

cop Aaltjen Janssen, tot U

27-10-1672 Jan Janssen, van Baffelt, afk 06-10

cop Martjen Cornelis, wd Peter Arents tot U

08-12-1672 Dreeuws Tjaarts, van U

afk Henrickjen Boltes, in den Andeel

15-12-1672 Geert Meijnts, tot U

afk Brechtje Janssen, van Uithuizermeden

09-02-1673 Beerent Beerents, tot U

afk Deeuwertjen Beerents, van Woltersum

14-03-1673 Menne Cornelis, tot U, afk 09-02

cop Trijnje Peters, van Sauwert

23-02-1673 Tonnis Janssen, tot Uithuizen

afk Hiske Warners, tot U

23-03-1673 Sibolt Hermans, van Eenrum

afk Grietje Wierts, tot U

30-03-1673 Claas Immes, tot U

afk Peijcke Peters, tot Pieterburen

01-06-1673 Jan Freericx, van Warffum, afk 04-05

cop Anje Janssen, tot U

29-06-1673 De H.E.G.Joncker Eevert Leeuwe, van Cantes, afk 18-05

cop de H.E.G.Juffer Elisabeth Tamminga, dochter op Luidema

03-08-1673 Lippe Claassen, tot U, afk 13-06

cop Trijntjen Thomas, wd Geert Hermans van Uithuizen

21-09-1673 Roelef Wildrix, tot U

afk Hilje Cornelis, wd Gerrit Brandts tot U

19-10-1673 Noah Beerents, van Tinallinge

afk Ide Galens, van Pieterburen

09-11-1673 Henric Hibels, tot Uithuizen

afk Geeske Hoijckes, tot U op Oldorp

21-12-1673 Ritze Jacobs, tot U, afk 23-11

cop Eebeltjen Janssen, wd Rotger Gerrits Hoeck tot U

14-12-1673 Menne Dreeuws, tot U, afk 30-11

cop Sara Henrix, wd Cornelis Hillebrants tot Warffum

21-12-1673 Berent Hermans, van Uithuizen

afk Peterke Berents, van U

05-04-1674 Melle Peters, van Warffum

afk Jantjen Fockes, tot U

03-05-1674 Lambert Jacobs, van U

afk Anje Peters, van Warffum

10-05-1674 Jan Derx, tot U

afk Henricjen Beerents, wd Jan Jacobs tot Rottum

31-05-1674 Derc Geerts, van Oldenzijl, afk 17-05

cop Louwke Derx, wd Claas Derx tot U

17-05-1674 Jan Remmerts, van U

afk Aaltjen Tjarx, van Warffum

26-07-1674 Detert Aljes, afk 14-06

cop Grietjen Jannes, beide tot U

02-08-1674 Enne Henrix, op Watwert, afk 12-07

cop Jantjen Remmerts, tot U

06-09-1674 Derc Peters, afk 09-08

cop Anje Claassen, wd Derc Luitjes, beide tot U

20-09-1674 Jan Reijnders, wd tot U

afk Trijntjen Michiels, van Warffum

25-10-1674 Peter Mennes, tot U, afk 27-09

cop Martjen Roelefs, van Uithuizermeden

25-10-1674 Jan Geerts, van Sauwert, afk 04-10

cop Ike Rengers, tot U

15-11-1674 Claas Roelefs, tot U, afk 01-10

cop Jantjen Geerts, wd Jan Cornelis te U

18-10-1674 Usent Eeverts, van U

afk Anje Claassen, van Warffum

06-12-1674 Jacob Gerrits, tot U

afk Sijpke Popkes, van Zuidwolde

07-03-1675 Henric Peters, afk 07-02

cop Etjen Aijbes, wd Jacob Jacobs, beide tot U

14-02-1675 Peter Cornelis, tot Uithuizen, [Gericht: uitstel afk3 ]//

afk Geertjen Gerrits, tot U, //[vanwege Jan Geerts tot Baffelt]

07-03-1675 Henric Peters, van U, afk 14-02

cop Henrickjen Boltes, wd Dreeuws Tjaarts tot U

11-04-1675 Claas Bruins, van Uithuizen, afk 14-03

cop Remge Janssen, tot U

16-05-1675 Arent Pouwels, afk 18-04

cop Antje Ates, beide tot U

02-05-1675 Popke Derx, van Uithuizen

afk Frouwke Henrix, van U

12-09-1675 Claas Hermans, tot U

afk Martjen Claassen, van Uithuizermeden

17-10-1675 Jan Eppes, van U

cop Cornelliske Henricx, tot Uithuizen

24-10-1675 Derc Peters, tot Uithuizen

cop Willemtjen Datema, van 't Zandt

31-10-1675 Jan Meertens, tot Loppersum

afk Martjen Dreeuws, tot U

27-02-1676 Derc Claassen, van Godlinse

afk Martjen Janssen, van U

12-03-1676 Rentjen Edskens, van Obergum

afk Baatje Eppes, tot U

19-03-1676 Meijnard Derx, tot Uithuizen

afk Jantjen Mennes, tot U

23-04-1676 Claas Jacobs, van U

afk Jantjen Henrix, wd Ritze Peters, tot Warffum

03-09-1676 Jan Janssen, tot U

afk Eetjen Janssen, van Menckeweer

05-11-1676 Albert Henrix, van Cantens, afk 17-09

cop Reenje Brants, van Groningen

01-10-1676 Jan Roelefs, tot U

afk Lijsbeth Ditmers, wd Ebel Henrix, tot U

12-11-1676 Claas Popkes, tot U, afk 29-10

cop Nanje Claassen, wd Tonnis Gises, van Uithuizermeden

31-12-1676 Haije Dreeuws, tot U

afk Geeske Janssen, wd Jacob Jansen tot Warffum

31-12-1676 Jacob Jacobs, op Schouwerzijl

afk Bouwke Remmerts, van U

04-02-1677 Henric Pouwels, tot U

afk Anje Beerents, op Uithuizermeden

04-03-1677 Beerent Janssen, tot U

afk Corneliske Coenes, op de Meden

06-04-1677 Jurrien Beerents, afk 11-03

cop Hebele Peters, beide tot U

01-04-1677 Jan Hibels, tot U

afk Hilje Janssen, van den Andel

08-04-1677 Jan Freerix, tot U

afk Aafke Peters, van Warffum

22-04-1677 Peter Hermans, tot Warffum

afk Maria Aijbes, wd Jan Tonnis, tot U

22-04-1677 Jan Boelens, tot U

afk Jantjen Janssen, van Eppenhuizen

29-04-1677 Claas Peters, tot U

afk Lijsbeth Hillebrants, van Baffelt

13-05-1677 Jelte Hibels, tot U

afk Aaltjen Tjaas, van Baffelt

27-05-1677 Eevert Aljes, tot U

afk Anje Janssen, van Uithuizen

15-07-1677 Jan Janssen, in den Andel

afk Geeske Michiels, van U

23-12-1677 Rinje Janssen, tot U

afk Kunne Sierts, te U

20-01-1678 Derc Geerts, tot U

afk Grietjen Cornelis, van 't Zandt

20-01-1678 Simon Claassen, van Middelstum

afk Ave Geerts, wd Remmert Jans, tot U

24-02-1678 Enne Henrix

afk Cunne Krijns, wd Jan Meertens, beide tot U

21-04-1678 Garbrandt Roelfs, van Uithuizen

afk Grietje Lamberts, tot U

21-04-1678 Jan Beerents

afk Lijsbeth Eeverts, beide tot U

19-05-1678 Jan Eeverts

afk Grietje Beerents, beijde tot U

30-06-1678 Jan Janssen Dijxter, afk 26-05

cop Trijntjen Michiels, wd Jan Reijnders, beide tot U

02-06-1678 Freeric Janssen, van Menckeweer

afk Trijnje Freeriks, van de Nuijs

30-06-1678 De[etc] Joncker Egbert Horenken, Heere tot Dijxterhuijs

afk De[etc] Vr.Elis.Tamminga,[etc] wd Leeuwe, cop Pieterb.17-07

28-07-1678 Jan Alberts, tot U

afk Ide Berniers, wd Alle Ebels tot Stitswerd

22-09-1678 Cornelis Haijes, tot U, afk 25-08

cop Grietje Writzers, van Warffum

01-09-1678 Beene Hermans, tot U

afk Jelstje Meijnderts, van Obergum

03-11-1678 Jurrien Julles, uit den Andel

afk Gesine Geerts, wd Siger Remmerts, tot U

15-12-1678 Joest Usents, tot Groningen

afk Trijnje Hermans, tot U

04-05-1679 Jan Geerts, schoemacker tot U, afk 30-03

cop Geeske Claassen, van Sandweer

13-07-1679 Ritze Jacobs, afk 15-06

cop Hemke Popkes, wd Menne Janssen cuiper, beide tot U

13-07-1679 Renger Luirts, tot U

afk Gebke Jacobs, van Warffumer Clooster

14-09-1679 Mencke Jacobs, tot Uithuizen

afk Anje Luitjens, tot U

02-11-1679 Hero Jacobs Zittema, tot U

afk Sapke Datema, wd Bronne Sjabbes tot Engelbert

30-11-1679 Jacob Eijsses, kuijper tot U, afk 09-11

cop Geertjen Uges, tot Uithuizen

16-11-1679 Willem Janssen, tot U

afk Ebel Jacobs, tot Uithuizen

07-12-1679 Allard Dreeuws, tot U

afk Trijntjen Hermans Cleveringhe, tot Franssum

11-01-1680 Jannes Alberts, tot U, afk 21-12-1679

cop Grietjen Arents, van Uithuizen

01-02-1680 Jan Hibels, tot U, afk 11-01

cop Metjen Bartoldts, tot Uithuizen

14-03-1680 Egbert Janssen, tot U, afk 22-02

cop Geertjen Eeverts, van Uithuizermeden

14-03-1680 Julle Wierts, tot U

cop Anje Janssen, van Wee

21-03-1680 Arent Janssen, van Warffum

afk Anje Janssen, van U

28-03-1680 Tonnis Ates, tot U

afk Aafke Claassen, van Warffum

12-04-1680 Freeric Freerix, van Uithuizen

afk Trijnje Janssen, van Cloosterburen

12-04-1680 Beerent Beenes, tot Onderwierum

cop Aafke Roelefs, tot Uithuizen

18-07-1680 Aijbe Remmerts, tot U, afk 27-06

cop Trijnje Jacobs, wd Henric Nannincks, op de Meeden

18-07-1680 Claas Jacobs, tot U, afk 04-07

cop Meenje Jurriens

24-09-1680 Jan Alberts, tot U, afk 05-09

cop Aaltjen Claassen, wd Thijs Everts tot Lellens

05-09-1680 Timon Assjes, van Loppersum

afk Bouwke Roelefs, van U

19-09-1680 Claas Tjarx, tot Toornwert

afk Anje Cornelis, van U

26-09-1680 Claas Janssen, wd hier ter plaatse

afk Hilje Geerts, tot U

30-01-1681 Peter Hillenius

afk Martjen Remmerts, beide tot U

10-04-1681 Jacob Garremts, afk 13-03

cop Grietje Hermans, wd Jan Allardts, beide tot U

15-05-1681 Jan Cornelis, tot Uithuizen, afk 17-04

cop Anje Jans, tot U

15-05-1681 Ebbe Sierts, tot U, afk 24-04

cop Brechtje Nannes, op Wester Nijlandt

19-06-1681 Derc Tonnijs, van U

afk Grietjen Peters, wd Jan Hebes tot Bierum

07-08-1681 Jan Janssen, tot U op Gayckemaheert, cop W. 04-09

afk Trijnje Peters, tot Warffum

28-08-1681 Jacob Jacobs, timmerman tot U, afk 07-08

cop Cornelisjen Luitjens, wd Ritze Janssen tot Dijxhorn

11-09-1681 Albertus Averesch, van Oldorp

afk Lutgertjen Alberts, wd Hans Gerrits wd tot Aduard

30-10-1681 Peter Everts, van Westeremden, afk 25-09

cop Grietje Sierts, tot U

23-10-1681 Herman Jans, van Warffum

afk Grietje Mennes, van U

30-10-1681 Jan Peters, tot U

afk Grietje Jans, wd Henric Jans tot Hooger-Brugge

18-12-1681 Willem Jans, tot U, afk 20-11

cop Swaantje Siwerts, van Leermens

22-01-1682 Peter Jans, tot U

afk Nanje Claassen, wd Claas Popkes, te U

26-02-1682 Sicke Aijelts, tot Rottum

afk Anne Louwes, tot U

05-03-1682 Eppe Jacobs, tot U

afk Anje Elles, van Rottum

12-03-1682 Tjaart Abels

afk Grietjen Sickes, beijde tot U

19-03-1682 Wilm Jannes, tot Uithuizen

afk Eltjen Henrix, tot U

02-04-1682 Lambert Beerents

afk Barnje Tonnis, beide tot U

02-04-1682 Garremt Roelefs, tot U

afk Fenje Bruins, van Rasquert

09-04-1682 Jacob Jacobs, tot U

afk Anje Harms, tot Warffum

09-04-1682 Truckel Thijs, van Uithuizen

afk Jantjen Mennes, tot U

11-06-1682 Sicke Sickes, tot U, afk 09-04

cop Brechtje Peters, tot Eenrum

28-05-1682 Henric Aijbes, kistemaacker van Appingedam

cop Grietjen Claassen, att Delfzijll

25-06-1682 Derc Geerts, tot U, afk 28-05

cop Trijntje Coenes van Heemert, tot Lellens

17-09-1682 De W.E.G. Joncker Tjaart van Heerema, Heer op Holwinde

afk de[etc]Juffer Anna Magdalena v.Beesdt v.Renooij opLeevendal

17-09-1682 Claas Claassen

afk Hebele Heijnes, beide tot U

24-09-1682 Beerent Jacobs, van U

afk Roelefjen Sickes, tot Uithuizen

08-10-1682 Arien Eijsses, tot Stedum

afk Jantjen Alberts, tot U

31-12-1682 Freeric Aljes

afk Stijnje Egberts, beijde tot U

14-01-1683 Henric Jans, tot U

afk Eltjen Siewerts, tot Leermens

22-04-1683 Boele Cornelis, tot Warffum

afk Duircke Hermans Cnoll, tot U

16-06-1683 Wolter Sickes, van U

afk Aaltjen Everts, in de volle handt, Loppersum

24-06-1683 Jan Claassen, tot U

afk Swaanje Simons, van Uithuizen

30-09-1683 Beerent Egberts, tot Warffum

afk Ide Aijbes, wd Siert Tonnis tot U

04-11-1683 Henric Allerts, tot U, afk 07-10

cop Sjabeke Jans, tot Uithuizen

14-10-1683 Jan Simons, tot U

afk Martjen Abels, van Warffum

25-11-1683 Arent Reijntjes, tot Oosterwijtwert, afk 04-11

cop Jantjen Claassen, tot U

16-12-1683 Jelmer Freerix, tot Rottum, afk 11-11

cop Grietje Jacobs, tot U

16-12-1683 Lubbert Alberts, afk 18-11

cop Grietje Lubberts, beide tot U

02-12-1683 Garbrandt Halsema, tot Loppersum

afk Grietje Alberts, tot U

06-01-1684 Henric Geerts, afk 16-12-1683

cop Anje Coerts, beide tot U

24-02-1684 Claas Dojes, tot Groningen

afk Grietje Lamberts, van U

24-02-1684 Peter Menckes, tot U

afk Anje Jurriens, van Uithuizermeden

23-03-1684 Sicke Sickes, tot U, afk 02-03

cop Sijtje Peters, van Middelstum

20-04-1684 Jan Eppes, van Saaxumhuizen, afk 30-03

cop Grietje Wierts, wd Sibolt Hermans tot U

20-04-1684 Beerent Jans

afk Remke Ebbes, beide tot U

27-04-1684 Gerrit Henrix, van Loppersum

afk Wiske Jans, van U

11-05-1684 Albert Menckes, tot Uithuizen

afk Jantjen Jans, tot U

06-07-1684 Cornelis Thomas, tot U

afk Eefke Abels, wd Claassen op de Meeden

27-07-1684 Jacob Peters, tot Spijck

afk Peterke Henrix, tot U

17-08-1684 Beerent Jacobs, van U, cop U

afk Jacobjen Jans, tot Wee

12-10-1684 Derc Janssen

afk Trijntjen Peters, beide op Oldorp

02-11-1684 Jemme Gises, van U

afk Engele Gerrits, van Cloosterburen

11-01-1685 Jan Derx

afk Anje Jans, beide tot U

18-01-1685 Garbrandt Wiersuma, van Zijll-brugh op 't Wester Nijlandt

afk Trijntjen Cornelis, dr in Wijtwerder Clooster t.U,copWN22-2

29-03-1685 Derc Jurriens, in de Zeerijp

afk Engele Jacobs, van U

26-04-1685 Reijner Jans, van U

afk Grietje Claassen, van den Andel

03-05-1685 Egbert Beerents, tot U

afk Anje Claassen, tot Huisinghe

10-05-1685 Jan Eppes, cop U

afk Anna Henrix, beide tot U

28-06-1685 Joannes Smaltzius, tot U

afk Trijntjen Jans, wd Jacob Peters op de Meden

05-07-1685 Detert Franssen

afk Magdalena Henrix, beide tot U

19-07-1685 Alje Freerix

afk Eeuwse Geerts, beide tot U

30-08-1685 Peter Hemmes, tot Middelstum

afk Enje Fockes, tot U

06-09-1685 Esaias Hillenius, pastor Hujus loci

afk Juliana Boulenius, wd Knottneri

20-12-1685 Sicke Valcx, tot Westeremden

afk Deeuwerke Hermans, tot U

18-04-1686 Claas Beerents, tot Rottum

afk Dietjen Derx, tot U

18-04-1686 Meijnt Jans

afk Anje Jurriens, beide tot U

27-06-1686 Peter Temmes, tot Bafflo

afk Bartruit Fockes, tot U

15-08-1686 Jan Freerix, tot U, cop Cantens 29-08

afk Bouwke Reijnders, wd Thomas Elama

12-09-1686 Claas Alberts, van U

afk Barber Abels, tot Pieterburen

19-09-1686 Heere Saskers, van Stitswert

afk Egbertjen Jacobs, van U

24-10-1686 Jan Jacobs, van Sandweer

afk Corneliske Alberts, tot U

05-12-1686 Michael Hillenius, redger der Heerlijckeijt Wee, afk 31-10

cop Elisabeth Christiani, tot U

23-01-1687 Herman Henrix, tot U

afk Nieske Claassen, tot Warffum

25-03-1687 Herman Rijckels, van de Meden, afk 06-03

cop Geeske Janssen, wd Jan Henrix, tot U

03-04-1687 Henric Sjabbes, afk 13-03

cop Deeuwerke Jans, beide tot U

03-04-1687 Jan Julles, tot U

afk Albertjen Onnes, van Warffum

08-05-1687 Jan Janssen, van Warffum, afk 10-04

cop Hebele Peters, tot U

08-05-1687 Gerlof Janssen, uit den Andel, afk 17-04

cop Etjen Fockes, tot U

08-05-1687 Freric Peters, tot U

afk Anje Jochims, van Stitswert

03-07-1687 Bonne Reijnders Hasecamp

afk Trijntjen Michiels, wd Jan Dijxter

14-08-1687 Henricus Christiani, organist en schoolmr. hier ter plaatse

cop Ellichjen Allardts, tot Warffum, afk 24-07

11-09-1687 Jacob Lamberts, tot U

afk Meijsse Alberts, van Warffum

05-09-1687 Peter Lamberts, van de Meden

afk Trijnje Mennes, tot U

16-10-1687 Cornelis Lamberts

afk Anje Peters, beide tot U

23-10-1687 Berent Jans[,]van Weesel, schoolmr.tot Rottum, cop Rot.3-11

afk Petertjen Eeverts, van Groningen

30-10-1687 Jan Boelens, van Pieterburen

afk Martjen Dreeuws, wd Jan Meertens op Helwert

30-10-1687 Cornelis Henrix

afk Aaltjen Jacobs, beide tot U

13-11-1687 Egbart Arents, van Uithuizen

afk Grietjen Jans, tot U

18-03-1688 Peter Freerix, tot Westeremden

afk Peterke Claassen, van U

25-03-1688 Claas Dreeuws, tot U

afk Welmtjen Peters, tot Uithuizen

01-04-1688 Jan Helperichs, tot Wetsinghe

afk Eelje Sickes, van U

22-04-1688 Luitjen Thijs

afk Geertjen Claassen, beide tot U

01-07-1688 Peter Henrix, tot Uithuizen

afk Anje Jurriens, wd Peter Menckes op Holwinda

23-09-1688 Siger Henrix Vos, in den Andel

afk Martjen Claassen, tot U

23-09-1688 Evert Lamberts, van Garshuizen

afk Geertruit Willems, van U

14-10-1688 Arent Heeres, tot Rottum

afk Corneliske Ubbes, tot U

03-02-1689 Jan Peters, tot Uithuizen

afk Jantjen Geerts, van U

24-02-1689 Esaias Hilenius, pastor Hujus loci

afk Maria van der Vliet, wd Ten Veenhuis

18-08-1689 Julle Tiddes

afk Stijntjen Egberts, wd Freric Aljes, beide tot U

22-09-1689 Teeuws Tonnis, tot U

afk Geeske Hermans, wd Peter Derx, tot Uithuizen

29-09-1689 Luitjen Henrix, tot U

afk Eenje Derx, tot Uithuizen

01-12-1689 Harco Jeronimus, op Uithuizermeden

afk Ide Remmerts, tot U

13-10-1689 Cornelis Jacobs

afk Martjen Geerts, beide tot U

29-12-1689 Jan Cornelis

afk Grietje Jans, beide tot U

04-05-1690 Jacob Peters, afk 06-04

cop Aafke Jans, beide tot U

10-08-1690 Boele Jans, tot Eppenhuizen

afk Geertjen Hansses, van U

07-12-1690 Eppe Jacobs

afk Bieuwke Jans, beide tot U

07-12-1690 Claas Jans, wd tot U

afk Trijnje Simons, wd Luitjen Jans, tot Warffum

28-12-1690 De[etc] Hr.Gerhard Horenken, Hr.v.Dijxterhuis en Wierhuizen

afk De[etc] Juffer Petronella Leeuwe, dochter op Luidema

04-01-1691 Cornelis Cornelis

afk Brechtje Janssen, wd Geert Meijnts, beide tot U

18-01-1691 Garbrandt Janssen, tot U

afk Abelje Jans, tot Middelstum

11-02-1691 Herman Eijsses, tot U, afk 25-01

cop Trijnje Jans, wd Jelte Lippes, tot Warffum

22-02-1691 Tjarc Simons, tot U

afk Anje Peters, tot Eppenhuizen

15-03-1691 Jan Hermans, op Uithuizermeden

afk Grietjen Reijnders, van U

29-03-1691 Derc Lamberts, van Coevorden

afk Geertjen Roelefs, van Bellingewolde

19-04-1691 Beerent Jans, van Bafflo

afk Etjen Jans, tot U

24-05-1691 Herman Luitjes

afk Jeijke Peters, beide tot U

24-05-1691 Lambert Berents, van U

afk Tjaske Wilems, op de Meden

10-04-1692 Geert Julles

afk Anje Jurriens, wd Meijnt Jans, beide tot U

22-05-1692 Herman Jans, stellenmaeker tot U

afk Jantjen Gises, tot Baflo

12-06-1692 Cornelis Jans

afk Meijske Alberts, wd Jacob Lamberts, beide tot U

12-06-1692 Peter Reijnts

afk Trijnje Jans, wd Herman Eijsses, beide tot U

11-09-1692 Tjaa Jans, afk 21-08

cop Jantjen Jannes, beide tot U

11-09-1692 Jan Coenes

afk Jantjen Jans, beide tot U

13-11-1692 Tidde Heijnes, cop Rottum 27-11

afk Clara Boeles, beide tot U

13-11-1692 Garbrandt Luirts, van Cloosterburen

afk Maria Ebels, van U

27-11-1692 Peter Jacobs, tot U

afk Grietje Jacobs, tot Rottum

26-12-1692 Detert Franssen

afk Trijne Gerlofs, wd Jacob Tjaarts, beide tot U

15-01-1693 Heero Saskers

afk Foske Iwes, beide tot U

12-02-1693 Egbert Jans

afk Geeske Jans, wd Herman Rijckels, beide tot U

05-03-1693 Haijo Dreeuws

afk Anje Claassen, beide tot U

09-03-1693 Jan Janssen, tot Cantens

afk Lubge Jans, tot U

02-04-1693 Jacob Peters

afk Eenje Claassen, beide tot U

02-04-1693 Remmert Sigers, tot U

afk Grietje Thomas, van Uithuizermeden

27-08-1693 Claas Geerts, van Uithuizen

afk Deeuwerke Jans, wd Henric Sjabbes tot U

12-11-1693 Jan Boelens, op Helwert

afk Deeuwer Joannis, van Westernielandt

31-12-1693 Helprich Hajes, tot Uithuizen

afk Renske Cornelis, tot U

25-03-1694 Jan Sierts

afk Brechtje

29-04-1694 Henric Jans

afk Trijntjen Jacobs, beide tot U

24-06-1694 Simon Claassen

afk Aafke Eijsses, beide tot U

16-09-1694 Jacob Eijsses

afk Heijle Lues, beide tot U

23-09-1694 Albert Henrix

afk Grietje Jannes, beide tot U

07-10-1694 Albert Jans

afk Wemele Peters, beide tot U

07-10-1694 Berent Eijsses

afk Trijnje Lippes, beide tot U

02-12-1694 Albert Geerts, van Cantens

afk Swaantjen Hermans, van U

16-12-1694 Henric Luitjes, van U

afk Geertjen Jans, wd Jannes Claassen

30-12-1694 Teews Ubbes

afk Trijnje Ubbes, beijde tot U

03-02-1695 Jacob Hansen [de volgende 5 genoteerd als 1694]

afk Grietjen Berents, beijde tot U

24-02-1695 Allardt Saskes

afk Aaltjen Jans, beijde tot U

24-02-1695 Gerlof Jacobs

afk Hilje Abrahams, beijde tot U

03-03-1695 Eppe Eppes

afk Geertjen Luitjes, beijde tot U

03-03-1695 Berent Berents, tot Uithuizen

afk Ebelje Peters, tot U

07-04-1695 Jan Henrix

afk Martjen Bartelts, beide tot U

01-05-1695 Claas Sigers, van Uithuizen

afk Geeske Geerdts, van Vierhuizen

19-05-1695 Jacob Berents, tot U

afk Jantjen Douwes, van Somerdijck op de Meden

08-09-1695 Egbert Janssen

afk Zijtje Peters, wd Sicke Sickes, beide tot U

08-09-1695 Herman Sibolts

afk Eebelje Meertens, beide tot U

15-09-1695 Reeuwert Coenes

afk Berentjen Egberts, beide tot U

22-09-1695 Luitjen Mindelts

afk Martjen Tonnis, beide tot U

06-10-1695 Elle Cornelis

afk Lammighjen Heijnes, beide tot U

27-10-1695 Tamme Jans, tot Warffum

afk Renske Cornelis, tot U

??-??-1695 Jan Takens

afk Grietje Arents, beide tot U

15-12-1695 Jurgen Teeuws, tot U

afk Anje Lubberts, van Warffum

06-01-1696 Sicke Aijolts, tot U

afk Stijnje Dreeuws, van den Andel

19-01-1696 Samuel Hillenius

afk Aafjen Spiets, in Groningen

15-03-1696 Berent Cleveringh, tot U

afk Duircke Cnoll, tot Warffum

15-03-1696 Derc Egberts

afk Peterke Claassen, wd Peter Freerix, beide tot U

22-03-1696 Cornelis Jans, tot U

afk Jantjen Ottes, tot Uithuizen

29-03-1696 Herman Jans

afk Martjen Jans, beide tot U

05-04-1696 Pouwel Arents, tot U

afk Martjen Claassen, van Baffelt

05-04-1696 Cornelis Claassen

afk Peterke Henrix, beide tot U

05-04-1696 Jan Jochims

afk Anje Geerts, beide tot U

19-04-1696 Remmert Sierts

afk Trijnje Jurriens, beide tot U

03-05-1696 Alexander Hillenius, van U

afk Grietje Remmerts, wd Claas Jans in Groningen

14-06-1696 Aijbe Remmerts, tot U

afk Imke Jans, wd Jan Hermans tot Warffum

20-09-1696 Jan Eppes, tot Onderdendam

afk Trijnje Alberts, tot U

27-09-1696 Jelmer Freerix, tot Uithuizen

afk Aachtje Redmers, wd Ubbe Jelmers tot U

??-09-1696 Jan Thijs

afk Henricjen Henrix, beide tot U

01-11-1696 Sicco Sickes, tot U

afk Anje Hermans, wd Coop Roelefs tot Warffum

29-11-1696 Writzer Jans, tot U

afk Geertjen Everts, van Winsum

14-02-1697 Derc Teeuws, tot Uithuizen

afk Anje Hermans, tot U

14-03-1697 Eede Jans, tot U, afk 14-02

cop Fenne Lamberts, beide woonachtig op Helwert

21-02-1697 Derc Jans, tot Stitswert

afk Anje Reijnders, tot U

14-03-1697 Siert Hillebrands, tot Warffum

afk Anje Hermans, wd Jacob Jacobs tot U

14-03-1697 Claas Jans, tot Uithuizen

afk Rixtje Jans, tot U

14-03-1697 Berent Gaaljes

afk Lubge Jacobs, beijde tot U

30-05-1697 Berent Takes

afk Jeijke Jeltes, beijde tot U

01-09-1697 Focco Claassen

afk Elske Cornelis, beijde tot U

26-09-1697 Berent Jans, tot U

afk Grietje Allardts, van Onderwierum

10-10-1697 Boele Berents, tot U

afk Grietje Hindrix, tot Wehe

30-01-1698 Berent Dieters, tot U

afk Peterke Reenders, wd Henric Derx, tot Uithuizen

27-02-1698 Jacob Thijs, van U

afk Lucke Claassen, wd Peter Jans van Uithuizen

??-04-1698 De Hoogh Eedel Welgebooren Evert Joest Lewe

afk de Hoogh Eedel Welg. Juffer Christina Emerentiana van Berum

18-09-1698 Arent Siwerts

afk Anje Cornelis, wd Henric Alberts in den Andel

02-10-1698 Lucas Peters, tot Uithuizen

afk Deeuwerke Peters, van U

12-05-1700 Jan Clasen, tot U, afk 21-04

cop Martjen Jansen, tot Groningen

13-10-1700 Jan Warners, afk 22-09

cop Jantjen Lamberts, beide tot U

22-09-1700 Arijs Clasen, van Eenrum, cop Eenrum

afk Trijntjen Berents, tot U

23-01-1701 Reijnt Elles, afk 29-12-1700

cop Grietje Jansen, beide tot U

20-03-1701 Jan Willems, van Holwijrda, cop H.

afk Trijntjen Eijsses, tot U

11-09-1701 Martinus Busch, predikant tot U, afk 28-08

cop Elizabeth van Hoorn, tot Groningen

16-10-1701 Meerten Reijnders, afk 25-09

cop Dewerke Hiddes, beide tot U

30-10-1701 Pouwel Hindriks, van Warffum, afk 02-10

cop Lammichien Clasen, tot U

12-02-1702 Cornelis Clasen, afk 22-01

cop Hebele Heijnes, wd Claas Clasen, beide te U

26-02-1702 Rembert Aijbes, tot U, cop W.

afk Lijsbeth Tewes, van Warffum

23-04-1702 Pieter Hindriks, te U, afk 26-03

cop Hilje Freriks, van Westerwijtwerd

28-05-1702 Albert Jansen, van Uithuizen, afk 07-05

cop Anje Julles, tot U

09-07-1702 Alje Deterts, tot U, afk 18-06

cop Swaantjen Jacobs, van Warffum

06-08-1702 Garbrand Wiersuma, in 't Clooster, cop op de Brede

afk Anje Heijnes, beide tot U

22-10-1702 Heijne Thomas, van Warffum, cop Warffum

afk Auke Tijes, tot U

04-02-1703 Popko Jansen, tot U, cop Saaxumhuizen

afk Reijnewe Jacobs, wd Jannes Jannes Hasecamp tot Saax'huizen

09-04-1703 Pieter Derks, van 't Westernieland, afk 11-03

cop Corneliske Aijbes, tot U

06-05-1703 Jan Jacobs, afk 15-04

cop Hesther Waalkes, beide tot U

27-01-1704 Jan Klasen, van Oosternieland, afk 13-01

cop Trijnje Sierts, tot U

27-01-1704 Truckel Tijes, tot U, cop Uithuizen

afk Anje Jacobs, wd Frerik Lucas tot Uithuizen

13-04-1704 Jacob Pieters, tot Uithuizen, afk 16-03

cop Geertruit Eppes, tot U

13-04-1704 Geert Valks, tot Cantens, cop Cantens

afk Trijntjen Simons, tot U

13-04-1704 Marten Jacobs, tot Onderdendam

afk Trijntjen Jacobs, tot U

18-05-1704 Tamme Beenes, tot U, afk 27-04

cop Grietjen Jans, tot Bellingeweer

04-05-1704 Hindrik Pieters

afk Reijnouw Jans, beijde tot Uithuizen

29-06-1704 Hero Saskers, tot U, afk 08-06

cop Trijnje Lamberts, van Middelstum

20-07-1704 Jan Arents, tot Warffum, afk 06-07

cop Anje Clasen, wd Haije Dreews tot U

13-07-1704 Berent Gaaljes, van Sandweer

afk Grietje Jacobs, wd Harke Pieters, tot U

07-09-1704 Pieter Cornelis, van de Mieden, afk 17-08

cop Elske Jans, tot U

09-11-1704 Pieter Hendriks, tot U, afk 19-10

cop Scheltjen Jans, van de Mieden

09-11-1704 Pouwel Arents, afk 26-10

cop Aaltjen Hendriks, beijde tot U

23-11-1704 Frerik Ubbes, tot U

afk Grietjen Isebrants, tot Rottum

15-02-1705 Jan Tonnis, tot Loppersum

afk Klaaske Heijnes, tot U

15-03-1705 Garbrant Jans, afk 01-03

cop Deewer Jans, wd Claas Geerts, beijde tot U

05-04-1705 Albert Pieters, afk 15-03

cop Hilje Abrahams, wd Gerlof Jacobs, beide tot U

26-04-1705 Cornelis Frericks, van Uithusen, afk 05-04

cop Corneliske Jacobs, tot U

24-05-1705 Pieter Jurriens, tot U, cop Warffum 14-06 quando ibidem //

afk Anje Cornelis, wd Hidde Pieters tot Warffum //concionabar

25-10-1705 Frick Benes, tot Eenrum

afk Anje Dieters, tot U

25-10-1705 Hindrik Jeltes, tot U

afk Corneliske Jans, tot Onderwierum

29-11-1705 Garbrant Jacobs, tot Rasquert, afk 08-11

cop Dewerke Nannes, tot U

14-03-1706 Popke Jans, tot U, afk 28-02

cop Elske Everts, wd Jan Lues, tot Middelstum

19-03-1706 Alje Everts, tot U, afk 28-02

cop Bouwke Teewes, tot Uithuisen

13-05-1706 Hendrik Tonnis, tot Middelstum, afk 07-03

cop Fenje Klasen, tot U [aant: door Gericht opgehouden]

25-04-1706 Jacobus Hoendriks, tot Groningen

afk Cornelia Jelmers, tot U

09-05-1706 Gerrit Jurriens

afk Anje Jochums, wd Frerik Pieters, beide tot U

06-06-1706 Cornelis Pieters, afk 23-05

cop Grietjen Arents, beijde tot U

18-06-1706 Simon Jaspers, tot Loppersum, afk 23-05

cop Remge Jans, tot U

27-06-1706 Klaas Hendriks, tot Warffum, afk 30-05

cop Jantjen Jacobs, tot U

11-07-1706 Tjaart Reeuwkes, tot Middelstum, afk 20-06

cop Evertjen Jans, tot U

26-09-1706 Egbert Freriks, afk 29-08

cop Elske Cornelis, wd Focko Klasen, beijde tot U

17-10-1706 Lamge Pieters, tot U

afk Fenje Hendriks, wd Rickert Jans in den Andel

21-11-1706 Bene Harmens, afk 07-11

cop Anje Jans, wd Evert Aljes, beide tot U

19-12-1706 Klaas Jacobs, afk 14-11

cop Lijsbeth Writsers, beijde tot U

19-12-1706 Thomas Alberts, afk 28-11

cop Geertjen Everts, beijde tot U

05-06-1707 Harmen Luitjens, tot U, afk 22-05

cop Geelje Jans, wd Albert Pieters tot Warffum

21-08-1707 Luitjen Dieters, afk 31-07

cop Imke Klasen, beijde tot U

28-08-1707 Henrik Pieters, van Wirdum, afk 14-08

cop Anje Jans, tot U

06-11-1707 Tamme Benes, tot U, afk 16-10

cop Geeske Hillebrants, tot Garrelsweer

13-11-1707 Jacob Jans, tot U, afk 23-10

cop Maria Hendriks, op de Mieden

01-04-1708 Jan Abrahams, schoolmeester tot Stitswert, cop Stitswert

afk Anje Jacobs, tot U

15-04-1708 Broerke Lubbers, van Rasquert, cop Baflo

afk Geertruit Tonnis, tot U

22-04-1708 Hendrik Rickers, in den Andel, cop den Andel

afk Jantjen Pieters, tot U

08-07-1708 Hendrik Jans, tot Rottum, cop Rottum

afk Trijnje Lamberts, wd Hero Saskers tot U

12-08-1708 Berent Eijses, tot U

afk Tjaakjen Eijses, wd Harm Berents, tot Winsum

26-08-1708 Take Berents, tot U

afk Joostje Klasen, wd Ebel Henriks tot Rottum

16-09-1708 Berent Henriks

afk Grietje Cornelis, beijde tot U

04-11-1708 Pauwel Henriks, afk 21-10

cop Geertruit Cornelis, beijde tot U

04-11-1708 Derk Jans

afk Grietjen Juriens, beijde te U

02-12-1708 Jan Jannes, tot Esinge

afk Trijnje Henriks, tot U

13-01-1709 Haije Oosterink, te Groningen

afk Ebeltjen Benes, te U

28-04-1709 Tonnis Hillebrants, van de Mieden, afk 07-04

cop Trijnje Jans, te U

30-06-1709 Martinus Busch, predikant te U, cop Lugd:Batav: 30-07

afk Anna Sara Velingius, te Leiden

22-09-1709 Luitjen Harmens, afk 25-08

cop Lubbichien Henriks, beijde te U

06-10-1709 Luitjen Willems, te U

afk Maria Cornelis, te Uithuisen

27-10-1709 Jacob Jacobs, te Warffum, afk 13-10

cop Hilje Jans, te U

21-03-1710 Jan Rinjes, afk 02-03

cop Trijnje Jacobs, wd Hendrik Jans, beijde te U

27-04-1710 Jan Thewes, afk 13-04

cop Hebele Hendriks, beijde te U

18-05-1710 Hendrik Isebrants, afk 27-04

cop Remge Klasen, beijde te U

20-07-1710 Geert Derks, te U

afk Anje Derks, te Warffum

27-07-1710 Albert Jacobs, te Warffum

afk Bouke Mennes, te U

27-07-1710 Berent Gaaljes

afk Grietje Jannes, wd Albert Hendriks, beijde U

17-08-1710 Vechter Arents, afk 03-08

cop Hilje Jans, beijde te U

17-08-1710 Dreeuws Eijlkes, van den Andel, afk 03-08

cop Lucke Truckels, te U

24-09-1710 Jan Nannes, afk 24-08

cop Hijkjen Eijses, beijde te U

09-11-1710 Jan Allards, afk 12-10

cop Sijke Jacobs, beijde te U

12-10-1710 Pieter Aijbes, te U

afk Ebeltjen Roelofs, te Baflo

02-11-1710 Berent Dieterts, te U, afk 12-10

cop Remge Gerrits, te Uithuisen

05-11-1710 Gerrit Jacobs, afk 19-10

cop Grietje Alberts, beijde te U

12-11-1710 Lambert Jacobs, afk 26-10

cop Eijske Eijses, beijde te U

04-01-1711 Harmen Jans, te Middelstum

afk Meenje Pieters, te U

01-03-1711 Reeuwke Pieters, te Sandweer

afk Anje Heijnes, wd Garbrant Wiersema te U

29-03-1711 Meerten Jans, te U

afk Aaltjen Berents, te Petersbuiren

05-04-1711 De W.G.Heer Bernhard Conders van Helpen, Heer v. Ludema etc

afk De Welgeboren Juffer Geertruda Lewe

05-07-1711 Jan Jacobs

afk Remge Ebbes, wd Berent Jans, beijde te U

20-09-1711 Jan Hendriks, op de Mieden, afk 23-08

cop Geeske Sickes, te U

20-09-1711 Pieter Dercks, afk 30-08

cop Geertjen Lubbers, beijde te U

11-12-1711 Pieter Benes, afk 22-11

cop Grietje Klasen, beijde te U

24-01-1712 Cornelis Clasen, afk 10-01

cop Corneliske Lubbers, beijde te U

14-02-1712 Pieter Jans, te Uithuisen, afk 24-01

cop Harmentjen Jans, te U

03-04-1712 Henrik Pieters, te U, afk 13-03

cop Lijsbeth Henriks, op de Meden

10-04-1712 Jan Eppes, te U, afk 20-03

cop Ide Alles, te Uithuisen

09-09-1712 Henrik Pauwels, te U, afk 21-08

cop Dewer Gregorius, van den Andel

02-10-1712 Jurrien Benes, afk 18-09

cop Aaltjen Jans, wd Albert Saskes, beijde U

06-11-1712 Thijs Klasen, afk 16-10

cop Anje Gerrits, beijde te U

09-12-1712 Eltje Garbrants, afk 13-11

cop Anje Jans, beijde te U

09-04-1713 Frerik Jans, te U

afk Jantjen Harmens, in den Andel

14-05-1713 Hijbel Jans, afk 23-04

cop Grietje Jans, beijde te U

21-05-1713 Pieter Jans, afk 30-04

cop Geeske Gerrits, beijde te U

24-09-1713 Duirt Jans, te Bedum, afk 03-09

cop Ida Alberts, wd Jan Scates, te U

05-11-1713 Jacob Jans, afk 15-10

cop Geeske Klasen, beijde te U

26-11-1713 Jan Gerrits, te U, afk 05-11

cop Trijnje Harmens, te Uithuisen

12-11-1713 Jan Reijnders, te Rasquert

afk Geertjen Jans, te U

28-01-1714 Pieter Derks, afk 14-01

cop Anje Lambers, beijde te U

08-04-1714 Jan Tjarks, te Uithuisen, afk 25-03

cop Trijnje Harmens, wd Harmen Geerts, te U

08-04-1714 Henrik Pieters, te U, [afk2 door E.Gerichte belet vanwege//

afk Aske Arents, v.de Mieden //Margareta Jans, dienstm.bij HP]

03-06-1714 Pieter Jans, te U, afk 29-04

cop Barbara Jacobs, te Uithuisen

30-09-1714 Lambert Lamberts, te U

afk Geertjen Henriks, te Rasquert

30-12-1714 Thomas Jans, te U

afk Jantjen Melles, wd Hijbel Jarges op 't Oosternieland

17-02-1715 Jan Trebben, te U, afk 27-01

cop Aaltjen Hardenberg, te Warffum

27-01-1715 Jacob Jans, te Ranum

afk Ida Tonnis, te U

27-01-1715 Jacob Kaspers, te Stitswert

afk Anje Thijs, te U

15-03-1715 Jacob Thomas, afk 17-02

cop Pieterke Klasen, beide te U

28-04-1715 Klaas Tonnis, te U, afk 07-04

cop Trijnje Wildriks, op de Mieden

05-05-1715 Jacob Klasen, van Uithuisen

cop Grietje Jonas, van Godlinse

19-05-1715 Laurens Haijes, te Adorp

afk Trijntjen Onnes, te U

06-10-1715 Henrik Berents, te Warffum

afk Fokel Rijkels, te U

10-11-1715 Louwert Sickes, afk 20-10

cop Henrikjen Jacobs, beide te U

15-12-1715 Tjark Geerts, in den Andel

afk Aafke Simons, te U

12-01-1716 Jan Klasen, afk 22-12-1715

cop Pieterke Bonnes, beide te U

05-04-1716 Lue Melles, te Warffum, afk 22-03

cop Grietje Arents, wd Jan Takes te U

29-03-1716 Julle Jans

afk Trijnje Jans, beide te U

29-03-1716 Jurjen Truckels, te Uithuisen

afk Maijke Jans, te U

07-06-1716 Jan Arents, afk 05-04

cop Trijnje Hans, beijde tot U

19-06-1716 Jan Rinjes, afk 24-05
cop Deewerke Gregoris, wd Hindrick Pouwels, beijde tot U
04-10-1716 Tjaart Abels, tot U, afk 13-09
cop Geesje Jans, wd Harmen Luijtjes tot Warffum
20-09-1716 Jan Egberts, van Veendam
afk Geertjen Lubberts, wd Pieter Derks tot U
01-11-1716 Willem Popkes, afk 09-10
cop Anje Reijntjes, beijde tot U
18-10-1716 Freerck Hinderiks
afk Martjen Harmens, beijde tot U
08-11-1716 Derck Jans, tot Baflo, afk 18-10
cop Cijeke Jacobs
14-03-1717 Ecke Clasen, afk 21-02
cop Geertjen Jans, wd Jan Reijnders, beijde tot U
18-04-1717 Vechter Dercks, tot Uithuisen, afk 29-03
cop Anje Freercks, tot U
31-10-1717 Pieter Frerix, afk 10-10
cop Martien Jans, beide te U
??-??-1717 E:Cornelis Wiersema, afk 24-10
cop Grietien Arents, wd Cornelis Pieters, beide te U
13-02-1718 Derk Freriks, afk 30-01
cop Hindrikjen Geerts, beide te U
25-12-1718 Gaike Jans, van U
cop Trijnje Pieters, van U
12-02-1719 Jan Swijgman, van Groningen
cop Korneliske Tiaarts, van U
23-04-1719 Jacob Thomas
cop Aaltien Bonnes
14-05-1719 de Heer Paulus La Migue, cap[etc] Sixma
cop Juffer Susanna du Houx
28-05-1719 Haije Reints
cop Anje Cornelis, beide van U
12-11-1719 Meindert Gewes, van U
cop Geertje Eilkes, van Cloosterburen
19-11-1719 Frerik Jans
cop Cecilia Jans, beide van U
06-01-1720 Hijbel Jans
cop Jantje Jans, beide van U
18-02-1720 Wiert Jans
cop Jantien Lammerts, wd Jan Warnders, beide van U
01-04-1720 Jan Janssen, van U
Ebelje Janssen, van Midelstum
01-04-1720 Jan Julles, van Westerwijtwert
Derkje Derks, van U
03-06-1720 Hindrik Harms
Grietje Sikkes, beide van U
22-12-1720 Jan Freriks
Ailke Jans, beide tot U
??-??-1721 Pieter Jacobs
cop IJtie Reinjes
11-05-1721 Jacob Jans, van Warffum
Stijnje Simons, tot U
08-06-1721 Jan Cornelis, tot Uithuizen
cop Lubbichjen Hindriks, wd Luitje Harms
??-09-1721 Eilert Eilerts
Corneliske Jans, beide tot U
09-11-1721 Hindrik Jans, tot U
cop Grietje Harms, van Saaxumhuizen
24-11-1721 Pieter Martens, van Sandweer
cop Geertje Jans, tot U
02-11-1721 Jan Janssen, van U
cop Aafke Gerrits, mede van U
21-12-1721 Frerik Hindriks, van U
afk Anje Alberts, wd Reind: Alberts
01-01-1722 Gijze Harms
cop Anje Jans, beide van U
25-01-1722 Willem Caspar Kuen, tot Schouwerzijl
cop Geertjen Roelfs, wd Derk Lammerts
??-01-1722 Harmen Pieters
Elizabeth Luitjens, tot U
??-02-1722 Garbrant Mennes, van Uldrum
cop Gebbichjen Derks, tot U
??-03-1722 Berent Roelfs, tot Sandweer
Anje Tiarks, tot U
??-06-1722 Pieter Jacobs, van U
Diewerke Arents
08-06-1722 Luij Abels, van Pieterburen
cop Wijke Gerlofs, tot U
08-11-1722 Jan Tiaas
cop Ebelje Claassen, tot Uithuizen
15-11-1722 Hindrik Alberts
cop Trijnje Pieters, beide tot U
06-12-1722 Pieter Claassen, van Warffum
cop Marije Lubberts, tot U
??-01-1723 Jacob Gerlooffs
cop Imke Cornelis, beide tot U
??-04-1723 Reinder Claassen, tot Husinge
cop Grietje Willems, wd Otto Roelfs, tot U
09-05-1723 Lambert Claassen
Hindrikje Elles, beide tot U
??-11-1723 Koene Riewerts, tot U
Trijnje Jans, van Miiddelstum
28-11-1723 Claas Jacobs, tot Baflo
Wijtje Reenjes, wd Lippe Drews tot U
??-02-1724 Jan Hindriks
cop Remge Harms, beide tot U
23-04-1724 Jacob Boelens, van Sandeweer
Aagtje Thomas, tot U
21-05-1724 Berent Jurjens
cop Simke Jans
11-06-1724 De E: Klaas Arents
cop Trijnje Tijmens, van den Ham
11-06-1724 De E: Evert Jacobs
cop Dewerke Claassen, van Stedum
06-10-1724 Derk Sijberts
Hilje Abrahams, wd Albert Pieters
04-??-1724 Alje Dieters
cop Anje Gerrits
23-04-1725 Eltje Cornelis
cop Martien Harmens
04-11-1725 Pieter Richts
cop Jantjen Willems, bei tot U
11-11-1725 Jurjen Hindriks
cop Trijnje Jans, beide tot U
25-11-1725 Eisse Geerts
cop Elske Jans, beide tot U
03-02-1726 Thomas Alberts
cop Ettjen Reinderts
17-02-1726 Derk Allarts
cop Anje Jacobs
03-02-1726 Klaas Mindels
cop Willemtje Jacobs, wd Korn: Eisses
28-04-1726 Pieter Klaassen, tot U
Louke Luitjens, van Winsum
28-04-1726 Frerik Hindrix
Geeske Claassen, beide tot U
19-05-1726 Warner Willems, tot Uithuizen
Trijnje Jacobs, tot U
19-10-1726 Jan Wolters
Trijntje Willems
29-12-1726 Jacob Berens, van Uithuizen
Hindrikje Tiddes
03-05-1727 Albert Jans
cop Anje Harkes, beide tot U
25-05-1727 Klaas Hillebrants
Anje Meinderts, tot Warffum
03-08-1727 Ubbe Frerix, te U
Grietje Ariens, tot Eendrum
23-11-1727 Albert Janssen, van Kantens
Hindrikje Berents, van U
29-12-1727 Jan Gerrits, afk 14-12
cop Hilje Writsers, beide tot U
18-01-1728 Jan Michiels, tot U
Bieuke Alderts, van de Meden
21-03-1728 Geert Jans
afk Eelje Jans, beide tot U
21-03-1728 Frerik Jans, cop U
afk Hilje Bartels, beide tot U
04-04-1728 Jan Tonnis, van Bedum
Trijnje Jans, van U
02-04-1728 Roelf Hillebrants, afk 18-04
cop Aaltje Jacobs, beide tot U
01-11-1728 Jacob Gerrits Dob
cop Anje Renjes, beide tot U
??-11-1728 Peter Pauwels, van Uithuizen
cop Grietje Geerts, van U
??-11-1728 Peter Harms
cop Grietje Klaesen
06-02-1729 Tjaart Simons, van Cantens, mennist
Eltjen Egges, van U
08-05-1729 Peter Berents
cop Auke Loewerts, beide tot U
15-05-1729 Frerik Geerts, van Saaxumhuizen, 'vrijdags daar aan +'
Eiske Jurjens, wd Tiark Harmens
20-11-1729 Derk Harkes
cop Grietje Derx [Jans in RK T-reg], beide tot U
02-04-1730 Klaas Klaassen
cop Aafke Klaassen
21-04-1730 Peter Elles
cop Aafke Remmerts
05-08-1730 Hindrik Wolters
cop Aaltje Jacobs
05-08-1730 Jan Hindriks
cop Foske Alberts, wd Gozen Siuwkes
05-11-1730 Saske Allardts
cop Aafke Derks
12-11-1730 Claas Remges
Peterke Jacobs, en vertrokken met de woon naar Uithuisen
??-12-1730 Peter Sikkes
cop Wibge Jans
23-02-1731 Mr: Henricus Christiani
cop Willemtje Olgers, wd Dom: Mees
18-03-1731 Eppe Eppes, van U
cop Grietje Claassen, van Middelstum
15-04-1731 Jan Tjaas, van U
cop Eenje Isebrants
08-04-1731 Roelf Jochums
Martjen Isenborgs
01-04-1731 Hindrik Pouwels
Frouke Geerts
06-05-1731 Jan Claassen
Margaretha Hillenius
15-07-1731 Jan Cornelis
cop Aagtje Jans, beide tot U
07-10-1731 Tomas Jans, van U
afk Corneliske Jans, wd Hindrik Peters [aant. Gericht]
14-10-1731 Tamme Derx, tot Huizinge, Mennonijten
afk Anje Egges, te U
02-12-1731 Jan Hindriks Lureman
cop Hinrica Pompees
11-11-1731 Jochum Tebbes, van U
afk Anje Jacobs, van de Hoge Mieden
04-11-1731 Drews Gerrits Dob
afk Alstje Cornelis, beide tot U
20-01-1732 Abel Siewerts, tot U Mennonijten
afk Abelje Okkes, tot Uithuizen
03-02-1732 Lambert Jacobs
cop Geertje Hindriks, beide tot U
11-05-1732 Pieter Martens, tot U
cop Meertenje Hiddes, van Warffum
25-05-1732 Jacob Peters, op den Ham Roomsgez:
cop Trijnje Teews, tot U
25-05-1732 Ate Pauls
cop Jantje Pauwels, beide tot U
14-09-1732 Jacob Luinges, tot Groningen
afk Sijbenje Wijbes, tot U
19-10-1732 Hindrik Jans
cop Martien Jans, wd Peter Frerix
19-10-1732 Jannes Cornelis, van Tinallinge
cop Anje Willems, van U
08-04-1733 Pieter Pieters, van Dokkum
cop Grietje Pieters, van Warffum
03-05-1733 Harmen Hindriks
cop Trijntje Berents
??-07-1733 Jannes Boldewijns, cop Winsum
afk Stijntje Hijbels
18-10-1733 Claes Aris
cop Geeske Tiaarts
22-11-1733 Albert Gerrits
cop Trijnje Jacobs
??-12-1733 Egbert Jans
cop Lijzabeth Meertens
??-??-1734 Arent Jans
cop Trijntje Egberts
??-11-1734 Tomas Jans, van Nijkerk
cop Grietje Cornelis, tot U
14-11-1734 Vegter Arents
cop Eiske Jurjens, wd Tiark Harmens, beide te U
21-11-1734 Willem Writsers
cop Aaltje Jacobs, beide te U
??-12-1734 Hindrik Dutmers, van Middelstum
cop Barber Jacobs, tot U
??-12-1734 Jan Jacobs, van U
cop Anje Hindriks, van Stitswert
??-04-1735 Albert Popkes, van Rottum
cop Aafke Gerrits, wd Jan Jans
03-04-1735 Lubbert Egges, van U, afk3 17-04 Mennonijten
afk Wibge Luilofs, van 't Nijlant
03-04-1735 Peter Derks, te U, afk3 17-04 Mennonijten
afk Trijnje Jans, van Rottum
11-04-1735 Jan Jacobs, van U
cop Anje Hindriks, van Rottum
??-05-1735 Folkert Hibbes, te Cloosterburen
cop Trijnje Pieters, te U
21-10-1735 Hindrik Pouwels
cop Trijnje Claassen, van Warffum
18-12-1735 Jacob Aljes, tot U
cop Geeske Pieters, van Niekerk
??-03-1736 Redmer Teeuws, tot U Roomsgez:
cop Derkje Freriks Langelant, wd Gerrit Sierts van Losdorp
??-03-1736 Jochum Everts
cop Geeske Dieters, beide te U
??-11-1736 Jurjen Benes
cop Geertruit ...
01-01-1737 Hindrik [Peters]
cop Maijke Jans, wd [Jurjen Truckels, x1716]
07-04-1737 Jan Jansen
cop Grietje Berents
28-04-1737 Hindrik Jans
cop Wendelina Harms, beide te U
04-08-1737 Tonnis Alberts
cop Jantien Jurjens
18-08-1737 Allart Pieters
cop Geertje Gerrits
17-11-1737 Abel Folkerts
cop Anje Derks
25-12-1737 Roelf Geertsen
cop Anna Margareta Hillenius, wd Hans Hindriks Isenburg
30-03-1738 Otto Jans Loman Rooms
cop Geeske Sikkes, wd Jan Hindriks, beide tot U
13-04-1738 Lubbert Harkes Rooms
cop Grietje Willems, beide tot U
09-11-1738 Jan Hommes
cop Anje Cornelis, beide tot U
09-11-1738 Jacob Jans, te U
cop Anje Jans, van Suurdijk
30-11-1738 Hindrik Wolters
cop Eenje IJsbrants, wd Jan Tiaas
14-12-1738 Albert Olfers, van Uithuizen
cop Onnena(?) [Ouwina?] Harmannus, van Finserwold
17-03-1739 Jurjen Benes
cop Aagtje Hindriks, wd Jacob Mennes
29-03-1739 Jan Jansen, te U, 'Paasd:'
cop Jantien Jans, wd Hijbel Jans
19-04-1739 Heine Wiersema, van U
cop Maria Blinke, van Veendam
19-04-1739 Berent Jans, van Uithuizen
cop Grietje Lippes, te U
03-05-1739 Teeuws Aljes
cop Bouke Jans [Cornelis in RK-reg]
03-05-1739 Claas Dob
cop Geertjen Somerdijk
03-05-1739 Jan Eltjes
cop Geeske Hindriks
07-06-1739 Berent Jans
cop Epke Lammerts
26-07-1739 Cornelis Fokkes
cop Frouwke Jans
02-08-1739 Jan Hindriks
cop Batruit Wiersema, wd Sikke Hillebrants
18-10-1739 Ekke Claassen
cop Trijnje Peters
08-11-1739 Coene Riewerts
cop Trijntje Willems
29-11-1739 Wildrik Obbes
cop Grietje Pieters
20-12-1739 Frans Harms
cop Crijntje Everts
01-01-1740 Gerard Gerrits
cop Antje Gerlofs
??-08-1740 Jacob Gerrits
cop Martjen Tonnis
??-11-1740 Jan Pieters, cop Uithuizen
afk Corneliske Eppes
??-11-1740 Albert Pieters
cop Roelfke Jans
??-12-1740 Jan Derx
Aafke Jans
04-12-1740 Hindrik Jans
cop Anje Jans, wd Gijze Harms
01-01-1741 Cornelis Mindelts
cop Sijbrecht Claassen, van Nijkerk
05-02-1741 Jan Hindriks
cop Jantje Alberts
??-03-1741 Hindrik Aris
Jantje Jans
09-04-1741 Jan Eisses
cop Anje Cnols
21-05-1741 Egbert Seerts
cop Trijnje Jacobs
20-08-1741 Jacob Reinders Roomsgez:
cop Catharina Freriks
29-10-1741 Jan Mennes
cop Geertje Jans
26-11-1741 Jan Janssen
cop Grietje Peters
06-05-1742 Eppe Eppes
cop Anje Ennes
27-05-1742 Eisse Geerts
cop Frerikjen Frerix
??-06-1742 Wildrik Claassens
cop Hindrikje Popkes
23-09-1742 Sekel Jacobs, wd alhier
cop Geesje Derks, wd Jacob Jans voorm: wd
23-12-1742 Derk Wijbes
cop Trijnje Tierks
23-12-1742 Jan Eltjes
cop Trijnje Willems, wd Coene Riewerts
06-01-1743 Peter Lubberts
cop Aafke Gerrits, wd Albert Popkes
??-??-1743 Peter Martens
cop Hijke Jans, wd Tonnis Berents
??-10-1743 Hendrik Harms, van Warffum
cop Eltjen Jans, van U
01-03-1744 Frerik Jans
cop Martie Jacobs, beide te U
07-06-1744 Hindrik Folkers
cop Grietje Tobias, van Noordwolde en Uith:meden
07-06-1744 [Mattheus Klaassen] bei van de Paapse Gotsdienst t'Uith.
cop [Trinje Jurriens]
14-06-1744 Lambert Breuls
cop Grietje [Jacobs]
??-??-1745 Wildrik Claassen
cop Aaltje Lammerts, van U en Uithuizen
18-02-1745 Reenje Jans
cop Geertje [Ites], van U en Franssum
01-05-1745 Heine Claassen
cop Martien Lamberts, bei tot U
08-08-1745 Hindrik Jans beide Papisten te U
cop Martien Hindriks
15-08-1745 Gerlof Jacobs
cop Anje Jans
14-11-1745 Jan Peters
cop Trijntje Loewerts
27-02-1746 Here Geerts, van U
cop Geertruit Derks, van de Meden
17-04-1746 Ate Peters
cop Lijsbet Geerts, beide van U
25-05-1746 Ritse Crijns
cop Eelje Cornelis, op Helwert, beide van U
04-07-1746 Cornelis Jans, in Westerwijtwert
cop Martjen Claassen, van U
07-08-1746 Heertje Obbes, van Uithuizen
cop Frerikje Frerix, wd Eisse Geerts
13-11-1746 Cornelis Rens
cop Bouwke Claassen, van U en Doornwert
26-12-1746 Jan Arents
cop Corneliske Brons, beide van U
08-01-1747 Peter Ewolds
cop Geertje Jacobs, bei van U
05-03-1747 Frerik Jans, van U
cop Trijnje Lammerts, van Baflo
30-07-1747 Minolt Jacobs
cop [Geertien] Jans, wd Derk Harkes
30-10-1747 Albertus Valk
cop Grietje Pieters, wd Wildrik Ubbes, beide van U
28-04-1748 Thie‰s Jacobs, van U
cop Fokel Jans, van Warfhuizen
05-05-1748 Frerik Jans
cop Trijnje Everts, beide van U
02-06-1748 Reenje Pieters, van U
cop Anje Geerts, van Uithuizen
14-07-1748 Pieter Everts, van Uithuisen
cop Stijnje Fokkes, wd Jannes Derks, van U
10-11-1748 Jan Hijbels, van U
cop Martijn Jacobs, van U
17-11-1748 Pieter Sieerts
cop Martijn Tonnis, wd Jacob Gerrits
15-05-1749 Frerik Derks
cop Anje Gerbrands, beide van U
01-06-1749 Derk Aljes Roomsgezinde
cop Trinje Alberts, beide van U
08-06-1749 Sikke Hindriks
cop Geertien Jansen, beide van U
01-03-1750 Jurrien Derks, van Uithuijsen
cop Geeske Pieters, wd Jacob Aljes van U
14-03-1750 Jan Allerts
cop Fenna Mensinga, beijde van U
30-03-1750 Jacob Hijbels
cop Loeke Ubels, wd Tonjes Sijmens, beijde van U
12-04-1750 Lammert Peters Roomsgez:
cop Sijbbigjen Jurriens, beide van U
18-04-1750 Hendrik Heijkes
cop Martien Jans
21-05-1750 Egbert Hindriks
cop Bijwke Allarts, wd Jan Michiels