BRON: Uithuizen, DTBL NH, T:1667, 1745-1750 UIT01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Us = Uithuisen
Uz = Uithuizen
wd = weduwe/weduwnaar

 

21-07-1667 Arent Frericx, van ter Munterzijl

cop Ida Jansen, wd Evert Jansen ter horst, van Groningen

21-07-1667 Frerick Dercks, van de Meeden

cop Trijne Aljes, van Us

20-10-1667 Jan Everts

cop Oucke Cornelijs, beide van Us

08-12-1667 Thies Reinders, van Exen

cop Imke Sipkes, van Us

19-09-1745 Claas Wilkens, van Uz, afk 28-08

cop Anje Jacobs, van Warffum

03-10-1745 Jan Bruuns, van Wesuwe

afk Jantje Jans, van Us

16-10-1745 Frerik Jacobs

afk Jantjen Hillebrants, beide van Us, att verleend

13-11-1745 Cornelis Jans, cop Us

afk Tietje Jacobs, beide van Us

29-01-1746 Harke Derks, van Us

afk Aaltje Hindriks, van Onnen

19-02-1746 Claas Jans, van Us

afk Trijnje Gerrits, van Warffum

26-02-1746 Jacob Hindriks, van Us

afk Trijnje Heukes, van Godlinze

02-04-1746 Roelef Meertens, van Usquert

afk Anje Jurjens, van den Hoornsche Dijk

09-07-1746 Pieter Willems, van Us

afk Reinuwe Geerts, vanm Zuidwolde

23-10-1746 Melle Luies, van Usquert

afk Jantje Alberts, van Us

17-12-1746 Philippus van Langen, van Werpelo

afk Anna Dol, van Bien

24-12-1746 Claas Jans, van Katmes

afk Stijntje Jans, van Us

08-04-1747 Willem Geuwes, van Zandeweer, att naar Z.

afk Hijke Harms, van Godlinze

15-04-1747 Derk Hindriks, van Us, cop Us

afk Jantjen Simons, van Cantens

15-04-1747 Jan Jansen, van Us, cop Us

afk Hindrikje Jacobs, van Wittewierum

13-05-1747 Jan Lubberts, van Us, att naar de Meden

afk Bouke Jans, van de Meden

20-05-1747 Pieter Roelefs, van Us, cop Us

afk Imke Cornelis, van Usquert

03-06-1747 Willem Hillebrants, van Us, cop Us

afk Trijnje Jans, van Warffum

17-06-1747 Siert Jacobs, van Us, cop Us

afk Trijnje Eijsses, van Westeremden

??-08-1747 Athe Pauls, van Us, att naar W.

afk Wibge Luirts, wd Evert Jacobs, van Warffum

23-09-1747 Jacob Roelefs Bont, van Us, att naar de J.

afk Antje Jacobs, uit de Jouwer

23-09-1747 Harm Harms Dolle, van Alen in Lingen, cop Us

afk Anna Harms, van Laten in Munsterland

21-10-1747 Jan Tjaarts, van Us, att naar K.

afk Martje Jeljes, van Kloosterbuiren

21-10-1747 Hindrik Jacobs, van Us

afk Auke Egberts, van de Meden

04-10-1747 Jan Willems, cop Us

afk Dieuwerke Jans, beide van Zandeweer

11-11-1747 Reintjen Willems, van Uskwert, cop Us

afk Janneke Broers, van Us

18-11-1747 Jan Claassen, van Loppersum, cop Uz

afk Trijnje Derks, van Uz

24-11-1747 Lubbert Olcherts, van Us, cop Us

afk Trijnje Geerts, wd Sikke Sieuwkes, van Warffum

23-12-1747 Jan Siewers, van Uskwert

afk Anje Jacobs, van Us

13-01-1748 Hugo Raanx Nienhuis, van Oldenzijl

afk Engeltje Aibels, wd Hindrik Pieters, van Us

26-02-1748 Harm Willems, van Us, Ruijter in Comp: v. Ritm. U:E:Alberda

afk Grietje Geerts, van Uithuister Meeden,, att naar Groningen

11-05-1748 Rienje Pieters, van Uskwert

afk Anje Geerts, van Us

18-05-1748 Menne Jacobs, van Warfhuizen

afk Hijke Thomes, van Us

22-06-1748 Pieter Everts, van Us, att naar Uskwert

o.t Stijntje Fokkes, wd Jannes Derks, van Uskwert

27-07-1748 Jacob Gales, van Oldeziel

afk Aafke Claassen, wd Claas Pieters, van Uz

11-08-1748 Pieter Duirs

afk Hilje Jacobs, beide van Uz

08-02-1749 Jacob Jans Blauw, van Zandeweer

afk Trijnje Jacobs Dijkema, wd Wessel Stikker, beide van Uz

28-03-1749 Jacob Steffens, van Uz

afk Anje Pieters, wd Derk Arents, van Warfhuizen

29-03-1749 Reinder Jans, van Warffum

afk Geertruid Jans, van Uz

17-05-1749 Jelmer Heertjen Steenhuizen, van Appingadam

afk Maria Vetter, van Eppenhuizen

15-06-1749 Jan Roelefs

afk Jantje Writzers, wd Cornelis Jeltes, beide van Uz

20-06-1749 Harke Derks, van Uz

afk Barber Hindriks, wd Berent Jans, van de Meden

29-08-1749 Roelef Blink, van Uz

afk Martjen Baltezers Elema, van Godlinze

27-09-1749 Jacob Cornelis

afk Trijnje Hindriks, beide van Uz

03-10-1749 Johannes Jans, van Ulrum

afk Ida Everts, wd Eppo Hebels, van Uz

04-10-1749 Philippus van Langen, van Werpelo

afk Hindrica Scheidemejers, wd Stoffer , van Groningen

04-10-1749 Harm Harms, van Laten

afk Maria Berents, van Luningen

18-10-1749 Arent Coerts, van Uz

afk Warmina Herberts, van Feerwert

03-01-1750 Harm Simons Vink, van Uz

afk Maike Matheus, van Obergum

07-02-1750 Jurjen Derks, van Us

afk Geeske Pieters, wd Jacob Aljes, van Uskwert

18-02-1750 Claas Jans, van Uz

afk Dietje Luies, van Rottum

14-03-1750 Geert Jacobs, van Uz

afk Anje Jans, wd Tjaart Jans, van Warffum

14-03-1750 Otto Claessen, van Uz

afk Grietje Jans, van Uz

18-04-1750 Jochem Teunjes, van Oldezijl

afk Trijnje Jans, van Uz

18-04-1750 Jan Freriks, van Uz

afk Ida Jans [, van] Cantes

20-05-1750 Egge Tjaarts, van Uz

afk Martjen Olpherts Wiersum, van Eenrum

28-06-1750 Garbrand Wiersema, van Usquert

afk Alje Tijmons, wd Redger Lambertus Eilerts, van Us

10-10-1750 Garmt Willems, van Us

afk Albertje Julles, van Usquert

23-10-1750 Derk Jacobs, van Uitwierda

afk Trijntje Pieters, van Us

22-11-1750 Claas Pieters, van Us

afk Anje Teunjes, wd Thomas Harms, van 't Osternieland

14-12-1750 Jacob Broers, van Us

afk Claartje Hindriks, van Bork[en]

25-12-1750 Bene Claassen

afk Jantje Egberts, wd Jan Janssen, beide van Us