BRON: Tinallinge, DTBL NH, T:1607-1750 TIN01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van later afschrift (1731?)
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
wd = weduwe/weduwnaar

 

23-05-1607 Jan Roekes

cop Greete

23-05-1607 Alb: Alberts

cop IJde Clasen

23-05-1607 Leffert Jans

cop Lutgert Wefers

??-??-1608 Alle Friks

Reinue Jansen, in de Andel

16-10-1608 Derk Jansen

Fenne Jacobs

23-06-1609 Jan Jansen, in Tijn:

Greete Ekkens, van Leens

09-07-1609 Jan Jansen, van Westerembden

Greete Claasen, van Tijnall:

23-07-1609 Jan Peters, van Middelstum

Anna Mindelts, van Tijn:

25-03-1610 Geert Jacobs, van Eenrum

Greete Ebels, in Tijnall:

29-07-1610 Meerten Sijmens, van Warffum

Menje Herens, van Tijn:

??-04-1611 Berent Jansen

Leefke Jurriens, van Tijnall:

05-04-1613 Jan Jacobs

Trijne Roelfs

06-06-1613 Jacob Jelmers, van Tijnall:

Aeltjen Jansen, van 't Zandt

27-06-1613 Tjark Jansen, van Tijnall:

Fosse Datens

19-11-1615 Berent Jansen, in Tijnall:

Stijne Friks, in de Andel

14-07-1616 Harmen Jansen Muller, in Tijn:

Martjen Roelfs

28-07-1616 Peter Sijmens, van Wee

Jacobtjen Jansens, in Tijnall:

08-09-1616 Michael Luitjens, Ranum

Jantjen Siabbes, van Wierhuisen

30-03-1617 Roelf Roelfs Schroor

Trijne Jansens, Tijnall:

30-11-1617 Bunne Heerens, Tijnall:

Aeltjen Cornellis, van de Laan

??-??-1617 Lam Garbrants

Trijne Clasen, beijde van Ranum

07-06-1618 Menno Rikkerts, van Rasquert

Aeltjen Ariens, van Ranum

19-07-1618 Jurjen Meertens

Martjen Mellens, beijde van Cloosterb:

20-09-1618 Jan Jansen, op Sackerburen

Erlant Jansen, Tijnall:

18-10-1618 Harmen Garbrants, Tijnall:

Anna Saspers, van Rasq:

??-??-1618 Peter Sijmens

Stijne Frix, wd Berent Jansen, in Tijnall:

03-01-1619 Jan Heijnes, in Tijnall:

Trijne Beenes

17-10-1619 Jannes Lambers, Onderdam

Henderken Tijsens, in Tijn:

30-01-1620 Cornellis Auckes, in Tijn:

Gese Peters

05-03-1620 Ties Hindrix, in Tijn:

Martjen Luitjens, van Bedum

28-05-1620 Menno Peters, in Tijn:

Geertjen Jansen, van Bedum

22-04-1621 Sijpke Tiebbens, uijt Friesland

Geertruijt Meertens, in Ranum

12-08-1621 Garbrant Ebels, in Tijnall:

Anna Jacobs, van Onderwijrum

20-04-1623 Geert Heijnes, van Tijn:

Anneke Jansen

20-04-1623 Enno Luens, van Bellinghw:

Geese Clasen, in Tijnall:

13-07-1623 Peter Jacob, van Obergum

Bartruijt Meertens, van Ranum

19-10-1623 Sijmen Jurjens, van Obergum

Trijne Jansen, van Garmerwolde

21-12-1623 Peter Jansen, van Warfhuisen

Tietje Hindrix, van Peterb:

29-03-1624 Jan Tijssens, van Tijnall:

Bauwe Jacobs, van Uijthuisen

25-04-1624 Peter Bruins, van Stedum

Hindriktjen Jansen, van Tijn:

27-06-1624 Jelis Jacobs, van Tijn:

Martjen Onnes, van Obergum

12-12-1624 Jelte Peters, van Burum

Aijlke Eltkens, in Tijn:

06-02-1625 Egbert Jacobs, van Dijxshorn

Gretje Meertens, van Ranum

24-04-1625 Jan Geerts

Lijsabeth Willems, beijde van Tijnallingh

09-10-1625 Gerrijt Jansen Roda, van Burum

Maria Eltkens, van Tijn:

25-12-1625 Henrik Mennes, van Rasquert

Gertruijt Bartels, van Tijn:

02-04-1626 Jacob Clasen, van Loppersum

Corneliske Jansens, van Tijn:

10-04-1626 Geert Jansen, van Loppersum

Trijne Siabbes, van Deikema in Ranum

22-10-1626 Jacob Clasen, van Wetsingh, cop Ranum 22-10

Anna Lamberts, van Zuirdijk

27-01-1628 Peter Lubberts, van 't Zandt

Geertruijt Jansen, in Ranum

09-02-1628 Derk Rijkels, van Noordwolde

Jantjen Clasen, van Ranum

17-02-1628 Corn: Aukens, in Tijnallingh

Trijne Tonnis, van WesterEmbden

16-03-1628 D:Henr: Toxopeus, pastor tot Termunten

Sara Smaltius, van Tijn:

22-03-1629 Corn: Aukens, in Tijn:

Trijntjen Gerrijts

19-04-1629 Jan Tonnis, schoolmr: in Tijn:

Martjen Jansen

07-06-1629 Geert Jansen, van Bloemendal

Jantjen Jannis, in Tijnall:

29-12-1629 Henrik Jansen, Rasquerdanus

Anna Jansen, Tijnallingana

03-01-1630 Jacob Alberts, van Bedum

Jacobjen Jacobs, van Ranum

24-01-1630 Reiner Jacobs

Trijntjen Jansens, beijde in Tijnall:

24-01-1630 Tjaart Willems, van Baflo, 2 broed: kregen 2 susters

Hille Lamkens, van Ranum

24-01-1630 Claas Willems, van Baflo

Jantje Lamkens, van Ranum

25-04-1630 Jan Clasen, van Noordwolde

IJde Garbrants, van Ranum

09-05-1630 Jan Frix, van Maarhuisen

Anje Eltkens, van Tijn:

09-05-1630 Albert Jaspers, van Obergum

Anne Mindelts, van Ranum

09-04-1630 Harm Harms Cuip, van Eenrum

Reinue Jansens, in Tijn:

21-11-1630 Tjaart Lulkens

Maria Eltkens, tot Burum

08-05-1631 Henrik Harmens Rasquerdanus

Trijne Clasen, Sackerburdana

11-03-1632 Henrik Jacobs, van de HoogeMeeden

Anna Jansen, in Tijn:

15-04-1632 Roelf Reiners, van Lutje-Saxum

Aijlke Meertens, van Tijn:

29-04-1632 Jacob Hindriks, van Rasquert

Harmtjen Jochums, van Haren

27-05-1632 Lamke Sierts, van Ranum

Cornelske Peters, van Warffum

21-10-1632 Jan Rengers, van Rasquert

Bartruijt Mindelts, van Ranum

18-11-1632 Gerrijt Jansen, van 't Nijlandt

Trijne Jansen, van Baflo

20-01-1633 Isebrant Jansen, van de Wester-Mee

Geeske Lamkes, van Ranum

22-04-1633 Peter Sijmens, Cantensis, cop Ranum 22-04

Greete Lippes, van Wee

16-06-1633 Luitjen Luitjens, van Wijrum

Greete Geerts, van Tijn:

09-02-1634 Bonno Heeres, Tijnallinganus

Anje Reiners, Eenrumana

09-03-1634 Gosen Sents, Rasquerdanus

Martjen Peters, Uijthusana

13-04-1634 Berent Sents, van Rasquert

Jantjen Smaltius, van Tijnall:

20-04-1634 Garmt Tonnis, van Tijn:

Enje Heijnes, van Eenrum

19-10-1634 Peter Sijgers, van Tijnall:

Ebelje Alberts, van Baflo

01-02-1635 Jan Siabbes, van Maarslagh

Grietje Minnelts, van Ranum

01-05-1635 Pauwel Peters, van Westerembden

Trijntjen Jacobs, van Rasquert

25-10-1635 Garbrant Garbrants, van Adorp

Anne Peters, kremersche in Tijn:

01-05-1636 Tonnis Jansen Schroor

Trijntjen Willems, van Rasquert

16-04-1637 Geert Bartholomeus, van Adorp

Geertjen Jansen, wd Menne Peters, van Tijn:

16-10-1637 Hero Wolters, van Baflo

Lubbe Peters, van Saxumhuisen

05-11-1637 Wijrt Boeles, van Warffum

Dertjen Derx, van Eenrum

25-02-1638 Ties Harms, van Baflo

Trijntjen Jelis, van Tijn:

28-10-1638 Heijne Peters, in Tijn:

Haaske Hindrix, van Obergum

09-12-1638 David Geerts, van Tijn:

Swaantjen Beerents

??-02-1639 Menko Mennes

Trijne Goosens, beijde van Tijnall:

12-04-1639 Berent Peters, van Warphum

Geertruijt Jansen, van Ranum

15-04-1639 Menno Clasens, van Peterbuiren

Alphe Writzers, van Ranum

28-07-1639 Albert Wijrsema, op Rollingaweer

Foktjen Eltkens, van Tijn:

22-12-1639 Meinert Everts Kuip, van Nijhove

Trijntjen Mennes, van Tijn:

21-02-1641 E:E:Jacob Hekman, fenrik

E:Erentr: Abel: Starkenborgh

28-03-1641 Corn: Clasen

Trijne Folkers, wd Menko Mennes, Tijn:

06-06-1641 Bonno Wiersema, Rollingaweer

Nanne Eltkens, in Tijn:

06-06-1641 Temmo Jacobs, van Obergum

Trijne Meertens, van Ranum

27-03-1642 Jan Clasen, op Snakkerburen

Anne Lammers, van Peterb:

03-04-1642 Jacob Rijkels

Trijne Gerrijts, beijde in Tijn:

17-04-1642 Sijrt Lamkes, van Ranum

Anne Peters, van Warphum

12-06-1642 Derk Leuns, van Ulrum

Elske Cornellis, van Peterb:

31-07-1642 Leffert Jansen, wever

Martjen Roelfs, van Eenrum

25-12-1642 Philippus van den Barge de Vianen

Juffer Conera van Starkenborgh

15-01-1643 Ebel Geerts, van Tijnall:

Aeltjen Eukens, op de Dingen

26-02-1643 Douwe Derx, van Ranum

Anne Jansen, van Peterbuiren

19-03-1643 Menno Popkens, van Warphum, cop Ranum 19-03

Jacobtjen Jacobs, op de Dingen

07-05-1643 Henrik Vos, van Rasquert, cop Ranum 07-05

Greete Meertens, van Obergum

26-05-1644 Albert Isebrants, van Rasquert

Trijne Everts, van Tijnall:

08-12-1644 Lippo Jacobs, van Stedum

Anne Rinnes, van Tijn:

23-03-1645 Jan Tijmens, cop Winsum 23-03

Aachje Barners, in Winsum

10-08-1645 M:Conradus Johannis, in Peterb:, cop P. 10-08

Susanna Smaltius, in Tijn:

26-10-1645 Jan Geerts, schipper in Tijn:

Albertjen Jansens, van Baflo

02-11-1645 Folkert Geerts, van Leegkerk

Trijne Jelis, in Tijn:

05-04-1646 Jacob Rijkels, in Tijn:

Enje Jansen, in Baflo

28-03-1647 Peter Jelis, in Tijnall:

Eetje Clasen, in Baflo

09-04-1647 Jan Tonnis, schoolmr:

Anje Peters, van Winsum

09-04-1647 Tiesse Bruns, van Baflo

Lammers, van Winsum

30-05-1647 Jacob Allers, van Uijthuisen

Lukjen Jansen, van Tijnall:

18-07-1647 Jan Saspers, van Tijn:

Martjen Abels, van Baflo

08-10-1647 Henrik Jansen, van Appingadam

Martjen Freebes, van Baflo

14-11-1647 Claas Jansen Schroor, van Winsum

Anne Jansens Saspers, in Tijn:

06-02-1648 Eijso Wijrsema, van Eenrum

Aijlke Tjaarts, van Tijnall:

23-04-1648 Alje Geerts, van Stedum, cop Baflo 23-04

Geertjen Jacobs, van Obergum

01-12-1650 Eppo Hajes, van Warphum

Aave Jelis, van Tijn:

31-03-1651 Derk Tonnis, van Hooge-Meeden , 'Paasch-Maandagh'

Nanne Duirts, van Ranum

19-10-1651 David Geerts, wd in Tijnallingh

Martjen Geerts, van Eenrum

22-02-1652 Ebel Hindriks, van Obergum

Trijntjen Derx, van Ranum

04-03-1655 Johannes Smaltzius, pastor in Tijnallingh

Emerentiana Conradi, van Peterbuiren

29-04-1655 Freerk Alberts, van Leens

Alijt Roelfs, van Tijnallingh

20-05-1655 Freerk Rommorink

Aeltjen Egberts, beijde van Haren, att

01-03-1657 Carsjen Peters, van Petersbuiren

Aeltjen Geerts, van Tijnallingh

17-09-1657 Jan Meertens, van Obergum

Bouwe Mennes, van Tijnall:

17-10-1658 Peter Ulgers, van Tijnallingh

Greete Hindrix, van Obergum

31-05-1663 Menno Peters, van Tijnallingh

Jantjen Weits, van Leens

02-04-1665 Jochem Hoorenbergh, van Saxumhuisen

Aeltjen Luitjens, van Tijnallingh

09-09-1666 Hindrik Harmens

Konne Arijs, beijde van Cantes met att

06-09-1666 Jan Hindrix

Stijne Geerts, in Tijnall:

18-09-1666 Meindert Geerts, van Tijnallingh

Vree Hindrix, van Westeremden

15-09-1667 Evert Woest

Trijntjen Elema, beijde att Stitswert

01-12-1667 Jacob Harmens, van Tijnallingh

Martjen Hindrix, van Onderwierum

01-12-1667 Jannes Lamkes, van de Mee

Aeltjen Meertens, van Tijnallingh

22-12-1667 Peter Havink, van Tijnallingh

Trijntjen Everts, van Middelstum

??-??-1668 Reinold Remmerts, cop in de vacante plaats tot Obergum

Martjen Harmens, beide van Groningen, met att

25-10-1668 Jannes Geerts, van Tijnallingh

Eltjen Harmens, van Cantes

08-11-1668 Jan Geerts, van Tijnallingh

Jantjen Aljes, van Eenrum

08-11-1668 Jan Roekes, van Usquert

Abelje Cornellis, van Tijn:

07-02-1669 Claas Meertens, van Tijnallingh

Dewer Bonnes, van Zuidwolde

11-10-1669 Rentjen Luitjens, van Tijnallingh

Greete Hindrix, van Baflo

23-10-1670 Jan Lodewijk Scherius, van Groningen

Maria Wiersema, van Tijnallingh

29-11-1670 Roelf Jansen, van Tijnallingh

Trijntjen Gerrijts, van Warffum

30-04-1671 Claas Peters

Geertjen Cornellis, beijde att Usquert

28-01-1672 Freerk Rinjes

Trijne Jansen, beijde in Tijn:

24-03-1672 Jan Bartels

Geertjen Cornellis

19-05-1672 Louwardus Sijrveldt, van Bedum, att

Nieske Conradi, van Petersbuiren, att

05-06-1672 Cornellis Jansen

Gebke Cornellis, beijde van Tijnall:

19-01-1673 Lue Derks

Jantjen Julles, beijde van Tijn:

26-04-1674 Harmen Berents, organist, schoolmr:en koster in Tijnallingh

Litse Jacobs, beijde in Tijn:

20-12-1674 Cornellis Jans, van Tijnallingh

Marretjen Alles, van Stitswert

28-02-1675 Jan Jansen, van Middelstum

Cornelsjen Julles, van Tijnallingh

07-05-1676 Nittert Willems, van Tijnallingh

Grietje Heertjens, van Stedum

05-11-1676 Hindrik Borchers, att Warfhuisen

Marrijen Steffens, att Obergum

14-07-1678 Hindrik Cornellis, van Onderwierum

Grietje Willems, van Tijnallingh

21-07-1678 Isebrant Alberts, van Westerwijtw:

Roelfke Jans, van Tijnallingh

03-07-1681 Evert Groothuis, van de Meeden

cop Susanna Smaltius, 'filia mea', van Tijnallingh

29-07-1683 Albert Clasen, van Stedum

cop Jacobtjen Luitjens, van Tijnallingh

26-08-1683 Freerk Rinjes

cop Magdalena Andries, van Wee

01-04-1684 Jacob Temmens Donga, van Sauwert

cop Anna Dietericus Greven, van Lier-Oort

15-03-1685 Henrick

Siauke Claessen, van Gijpskerck

03-07-1685 Thomas Freriks, van Tinallinga

Grietje Roelefs, van Baflo

19-07-1685 Joannes Smaltzius, pastoris olim h:l:filius

Trijnje Jans, wd , att

27-09-1685 Derck Everts, van Uithuisen

Geertjen Peters, van Uithuisen, att

17-01-1686 Jan Peters, van Messing in 't ampt Lingen

Grietje Mennes, wd Harmen Jans, beijde woon: in Tinallinge

14-02-1686 Lammert Dercks, van Baflo, wd

Geertje Cornelis, wd Jan Bartels, van Tinallinga

06-06-1686 Renne Frericks, van Tinallinga

Idie Gales, wd Noach Berents, van Tinallinga

26-12-1686 Isebrand Alberts, van Tinallinga, wd

Geertruit Jurjens, van 't Wester-Nieu-land

29-05-1687 Jan Jurjens, Westphalus

Elsje Jans, beijde woon: in Tinallinga

19-02-1688 Jacob Hindricks, van Baflo, att

Geesje Claessen, van Warfhuisen, att

01-08-1689 Eppo Dercks, van Lier-oort, att

Anje Jacobs, van Cantens, att

04-05-1690 Hindrick Peters, van Tinallinga

Corneliske Jans, van Eenrum

15-06-1690 Jan Isebrands, van Eenrum, cop op de vacante Plaats tot B.

Maertjen Lues, wd Rodger Alberts, van Baflo

31-08-1690 Geert Eltjes, van Mensingeweer

Aeltjen Doos, van Rasquert, beijde woon: in Tinallinga

03-05-1691 Olfert Peters, van Tinallinga

Claeske Jochems, van Nes op Ameland, att

14-06-1691 Riender Bartels, van Uithuisen

Grietje Jans, wd Lamge Sierts, att, cop Baflo

11-10-1691 Carel Lantingh, organist tot Tinallinga

Trijnje Rodgers, van Baflo

17-07-1692 Geert Eltjes, van Mensingeweer

Anna Geerts, van Baflo

01-12-1693 Jan Folckers, cop in een 'Huijs op het Kolde-horn'

Alske Writsers, att Bellingeweer, beijde 'sieck te bedde'

23-02-1694 Lammert Dercks, van Baflo, wd

Aeltje Bruins, van Baflo

29-07-1694 Jacob Dercks, van Tinallinga, timmerman

Maria Coens, wd Reiner Peters, van Uithuisen, att

04-10-1694 Ridse Cornelis, van Warfhuisen, att

Anje Janssen, van Winsum, attn

08-10-1694 Peter Everts, van Eenrum, cop Baflo

Grietje Roelefs, van Baflo, wd Harmen Tonnis

??-12-1694 Edse Eijses, van Tesingh

Wemel Geerts, van Tinallinga

31-03-1695 Renne Frericks, van Tinallinga, wd

Oede Peters, wd Popke Dercks, tot Baflo

15-12-1695 Jan Peters, in Tinallinga, wd

Grietje Noachs, van Tinallinga

18-10-1696 Mello Janssen, van Winsum

Anje Mennes, van Wester-Nieuland

15-11-1696 Focco Claessen, van Eppenhuisen

Trijnje Jacobs, van Tinallinga

31-01-1697 Jacob Dercks, van Warffum

Trijnje Goossens, van Baflo, att

17-10-1697 Roelef Jans, van Cantens, wd

Grietje Roelefs, wd Thomas Frericks, van Tinallinga

17-10-1697 Claes Roelefs, van Tinallinga

Jantjen Janssen, uit den Andel

17-10-1697 Willem Berens, van Wierhuisen

Elske Lues, van Tinallinga

26-12-1699 Eijso Jacobs, soone v.Jacob Tjarcks, schepper tot Holwijrda

Deetje Wijrsma, doghter v.Sal:Bonno Wijrsma, tot Tinallinga

31-07-1701 Jacob Gerrits, knecht en [datum 'Nieuwe Stijl']

Jantje Reiners, dienstmaaght v.d'E:E:Heer Pomp:Gruijs t.Tin

12-02-1702 Garmt Jans, van Lutje Gast over't diep

Aefke Nitters, van Tinallinga

04-11-1703 Lue Dercks, van Tinallinga, wd

Hilje Peters, Peter Sickes doghter, van Ulrum

06-01-1704 Luitjen Wolthers, van Westerwijtwert

Anje Hindricks, wd Geerd Jans, van Tinallinga

26-10-1704 Jan Boelkens, van Cantens

Sophia Wiggers, wd Peter Frericks, tot Tinallinga

10-10-1706 Lucas Berens, van Eenrum

Jacobje Cornelis, van Sibaldebuiren, att

14-11-1706 Jan Jannes, van Obergum

Maertjen Pieters, van Ulrum, att

21-11-1706 Ruben Rubens,wd,v.Meerkercken uit Oldenborger-land, won.T.

Maertjen Cornelis, van Ulrum, att

29-04-1708 Jan Rubens, van Meerkercken uit Oldenborger-land

Reenje Cornelis, van Ulrum, att

24-06-1708 Geeffe Mennes, van Uithuister-Meden, att

Freke Claessen, van Tinallinga

26-05-1709 Harm Cornelis, van Baflo, att

Nittertje Nitters, wd Thomas Jans, op Tinallinger Mede

22-02-1711 Albert Claessen, tot Tinallinga [datum 'Nieuwe Stijl']

Elske Popkes, van Baflo

26-04-1711 Jan Hindricks, van Ranum

cop Anje Roelefs, van Tinallinga

26-04-1711 Remge Geerts, van Ulrum

Lijsabeth Jans, van Baflo, cop Baflo

31-05-1711 Jan Roelefs, van Tinallinga

Wemel Geerts, wd Edse Eijses, van Tinallinga

07-06-1711 Claes Alberts, van Spijck

Sara Arents, van Tinallinga

04-10-1711 Jannes Meertens, van Adorp

Aefke Nitters, wd Garmt Jans, van Tinallinga

18-10-1711 Gale Noachs, van Tinallinga

Maertjen Cornelis, wd Ruben Rubens, van Tinallinga

26-12-1712 Douwe Cornelis, van Tinallinga, getreden in 20ste Jaar

Idie Abrahams, wd Claes Willems, op Tinallinger-Mede

12-11-1713 Jurjen Isebrands, van Tinall:, 22 jaar 7 maenden

Aeltjen Peters, van Adorp, att

03-12-1713 Seijn Alberts, van Gramsbergen

Idie Janssen, van Ulrum, beijde lange tot Tinall: verkeert

08-04-1714 Jan Frericks, tot Tinallinge woon:, wd

Aeltjen Geerts, van Saxumhuisen

15-04-1714 Geert Lammers, van Rholde

Hilje Thomes, van Tinallinga

19-05-1715 Henrick Flgel, uit de Graafschap Lippe

Annetie Jans, jd van Winscoten

16-06-1715 Eltje Geerts, van Tinallinga

Idie Jacobs, van Tinallinga

30-06-1715 Conrad Hinricks, van Bremen

Trijnje Harms, van Baflo, att Baflo

25-12-1715 Folkert Sijbes

Maria Cornelis, att Ulrum

02-02-1716 Albert Isbrands, getrout tot Baflo, vacant sijnde

Teetje Jans, beijde woonachtigh tot Baflo

09-02-1716 Bonno Claessen, van Tinallinge

Grietje Jans, van Baflo, wd Peter Hindricks van Baflo

25-10-1716 Joannes Meertens, van Tinallinge

cop Sopheija Wiggers, wd Jan Boelkens, mede van Tinallinge

06-05-1717 Jacob Dijckvelt, van Grijpskerck, schoolmr: tot Tinall:

Annighjen Peters, van Groningen

27-03-1718 R[ichard] Cnouwles van Ludolphi, pastor in Tijnallingh

Trijntjen Peters Torringa, van [Pe]terbuiren

22-05-1718 Willem Berents, van Adorp in Oostvriesland

Grietje Cornellis, van Tijnallingen

27-11-1718 Jannes Meertens, van Tijnallingen

Martjen Douwes, van Winsum

07-01-1720 Luitjen Alberts, van Tijnallingh

Grietje Dreuwes, van Ranum

02-11-1721 Abel Clasen, van Rasquert, cop Baflo 23-11

afk Harmtjen Mennes, van Tijnallingh

05-12-1721 Luitjen Mennes, van 't Wester-Nijland, afk 16-11

cop Anje Roelfs, wd Jan Hindrix, van Tijnallingh

31-05-1722 Jan Gerrijts, van de Andel, cop Saaxumhuisen 28-06

afk Peterke Cornellis, van Tijnallingh

16-05-1723 Jan Freerks, van Tijnallingh, cop Baflo 16-05

Anje Clasen, van Rasquert

28-11-1723 Jan Roelffs, van Baflo, cop Baflo 19-12

afk Trijnje Isebrants, van Tijnallingh

11-06-1724 Allert Harmens, van 't Zandt, cop Baflo 25-06

afk Jantjen Lubberts, wd Joest Eeuwkes, van Tijnallingh

08-10-1724 Jan Derks, van Tijnallingh, cop E. 05-11

afk Haaske Jans, wd Jan Wibbes, van Eendrum

17-12-1724 Menno Berents, cop Baflo 07-01-1725

afk Aeltjen Peters, wd Jurrien Isebrants, beijde v.Tijnallingh

29-07-1725 Abel Tonnis, cop Baflo 19-08

afk Grietje Cornellis, beijde van Tijnallingh

14-10-1725 Peter Huisingha, van Groningen

afk Nieske Dercks, van Tijnallingh

23-03-1727 Tonnis Cornellis, cop Baflo 11-04

afk Clara Reeners, wd Harm Lubberts, beijde van Tijnallingh

03-10-1728 Claas Clasen, van Sauwert, cop Baflo 2(7?)-11

afk Martjen Douwes, wd Jannes Meertens, van Tijnallingh

24-11-1728 Geert Hindrix, van Oldehoove, cop Baflo 14-12(?)

afk Trijnje Peters, van Tijnallingh

23-10-1729 Eltje Jacobs, van Middelstum, cop Baflo 13-11

afk Grietje Peters, van Tijnallingh

26-03-1730 Hijbel Cornellis, van Tijnallingh, cop Mensinghweer 23-04

afk Grietje Peters, van Ulrum

02-06-1730 Meindert Geerts, van Tijnallingh, afk 07-05

cop Idje Peters, van Adorp

15-10-1730 Jacob Everts, van Warffum, cop Baflo 17-12

afk Geertjen Cornellis, van Tijnallingh

27-10-1730 Claas Clasen, van Tijnallingh, cop B. 19-11

afk Grietje Hindrix, van Baflo

27-10-1730 Menno Melles, cop Baflo 19-11

afk Alske Huiberts, wd Cornellis Tonnis, beijde van Tijnallingh

15-04-1731 Menno Berents, van Tijnallingh, cop B. 03-05

afk Zeeke Gerrijts, wd Jan Jacobs, van Baflo

03-06-1731 Gerrijt Frebus, van Menkeweer, cop M.

afk Martjen Bruins, van Tijnallingh

21-12-1732 Hero Edes, van Mensighweer, cop Baflo 25-01-1733

afk Diewerke Bonnes, van Tijnallingh

19-10-1732 Jannes Cornellis, van Tijnallingh, cop U. 09-11

afk Trijnje Willems, van Usquert

22-02-1733 Eijlko Tonnis, van Leens, cop L.

afk Trijnje Bruins, van Tijnallingh

18-10-1733 Jacob Peters, van Baflo, cop B. 22-11

afk Anje Bonnes, van Tijnallingh

21-02-1734 Jacob Cornellis, van Rasquert, cop Baflo 07-03

afk Anje Mennes, wd Jan Jans, van Tijnallingh

02-01-1735 Hindrik Peters, cop Baflo 11-01

afk Martjen Allerts, beide van Tijnallingh

??-??-1736 Claas Sijbes, van Middelstum, cop M.

afk Stijnje Clasen, van Tijnallingh

08-04-1737 Sibrand Bruins, cop Baflo

afk Hindriktjen Peters, beijde van Tijnallingh

12-01-1738 Roelff Derx, van Tijnallingh

afk Aechtje Peters, van Rasquert

06-07-1738 Geert Roelfs, van de Andel, cop Baflo 20-07

afk Maria Joestens, wd Jan Beerents, van Tijnallingh

17-08-1738 Wessel Geltes, van Tijnallingh, cop Baflo

afk Trijnje Tonnis, van Rasquert

12-10-1738 Phrebus Geltes, van Tijnallingh, cop Baflo

afk Geeske Sijbes, van Winsum

19-10-1738 Klaas Egberts, van Oldehoove, cop Baflo 02-11

afk Hilje Cornellis, van Tijnallingh

31-01-1740 Ewolt Willems, van de Meden, cop Baflo

afk Geeske Harkes, van Tijnallingh

22-05-1740 Jan Roelfs, cop Baflo 19-06

afk Dedje Cornellis, beide van Tijnallingh

22-05-1740 Ekko Willems, cop Baflo 19-06

afk Jantjen Dijkveldt, beide van Tijnallingh

07-05-1741 Abel Peters, van Tijnallingh, cop Baflo

afk Geeske Geerts, van Baflo

24-11-1743 Jan Eijses, v.Schouwer-zijl, geb: tot Bierum, cop Warfh.

afk Grietje Peters, van Tijnallingh

15-03-1744 Jan Hansen, van Tijnallingh, Menn:

afk Martjen Hansen, van Vliedorp

15-03-1744 Tonnis Jans, van Onderwijrum, cop O. 12-04

afk Hilje Derx, van Tijnallingh

25-05-1746 Tonnis Douwes, van Tijnallingh, afk 01-05

cop Grietje Eppes, van de Zeerijp

16-10-1746 Willem Peters, van Maarslagh, cop Baflo

afk Anje Dreuwes, wd Jan Jacobs, van Tijnallingh

22-10-1747 Hindrik Jans, van Tijnallingh, cop B.

afk Aeltjen Jans, van Baflo

13-04-1749 Claas Luitjens, van Tijnallingh

afk Alske Jans, van Bellinghweer

2?-04-1750 Bruin Harkes, van Tijnallingh, 'Pascha' [29-03?]

Lisabeth Jacobs Vonk, van Garnwert