BRON: Stitswerd, DTBL NH, T:1666-1750 STW01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
S = Stitswer(t/d)
wd = weduwe/weduwnaar
collectief aangekondigd als: cop

 

21-01-1666 Die Erbaere Willem Pieters Smidt, tot S

cop Die Deughtsame Froucke Hoijckes, van Oldorp

09-06-1667 Wolter Ulffers, van Bedum

Trijntien Luitjens, van Doornweert

27-10-1667 Willem Pieters Smidt, wd

Hindrickjen Jacobs, van Usquert, sijnde sijn derde vrouwe

27-10-1667 Krijn Hindrickx

Tietjen Jansens, beijde van S

26-12-1667 Luie Sijwertz

Ide Jans

26-01-1668 Reijndt Geerlefs

Annetien Hindrickx

24-02-1668 Theuwes Tonnijs, van Usquert

Jantjen Jans, van Eendrum

29-04-1668 Jan Garbrantz

Hillje Cornelijs

11-05-1668 Claes Alles, van Huisinga

Anna Harmes, van S

14-07-1668 Ulfert Gerlefs, van S

Grete Luis, van de [Uith.] Meden

04-09-1668 Siger Onnes

Trijntien Jans

20-09-1668 Cornelis Abels

Ebeltjen Cornelis

09-05-1669 Enno Ripema

Elijsabeth Elamae

01-08-1669 Engelbert Berniers

Anje Jans, van Warffum

24-10-1669 Sijrt Siwertz

Hindrickjen Jansen, van Onderwirum

07-11-1669 Jan Harmens

Geertjen Geertz

31-07-1670 Popko Jans, van Warffum

Fenne Harmens, wd Derck Geertz, van S

20-11-1670 Boelcke Jans

Derckjen Folckers

20-11-1670 Ulfert Gerlefs

Grietjen Pieters, van Usquert

27-11-1670 Jan Harmens, schipper

Krijnie Hindrickx, wd Gorijs Jans

20-03-1671 Jan Gorijs

Diewer Haijckens

24-04-1671 Jurrien Harmens

Maria Douwens, van Usquert

15-10-1671 Cornelis Allers, van Cantens

Grietjen Jans, van Rottum

05-11-1671 Tija Abels, van Uithuister Meden

Swaene Hindricks

04-05-1672 Peter Luitijens, van Tornwert

Boucke Ubbes, van Sandeweer

02-06-1672 Jan Jansens

Elske Harmes, beijde van S

02-06-1672 Arent Jannes, van Eendrum

Reijnouw Jansens, van S

27-11-1672 Harmen Luitjens, van Vries

Marretjen Peters, van Uithuisen

02-03-1673 Hindrick Crijns

Grietjen Jansens, wd Lubbert Harmens

27-05-1673 Abel Hemmes

Anna Jacobs, van Oldenzijll

08-06-1673 Jan Derckx

Marretjen Peters, van Rasquert

09-07-1673 Geert Jansens

Diewer Haijckens, wd Jan Gorijs

13-12-1673 Hindrick Jans

Geertruijt Tomas, att Warffum

01-03-1674 Claes Derckx

Ebeltjen Jans

01-08-1675 Pieter Jacobs

Grietjen Jans, van Warffum

17-10-1675 Pieter Jans, van Bierum

Annetjen Claesens

??-01-1676 Cornelis Harms [cop 16-01, zie O.Nieland]

Hindrickjen Jacobs

??-?7-1677 Sijrdt Sijwerts, van S

Anje Willems, mede van S

23-06-1678 Wilhelm Jurriens, van Aurich

cop Griettjen Peters, van Usquert, att Warffum

08-11-1678 Erb: Jan Sijwerts

de deuchsame Trijntjen Jacobs, van Cantens

19-10-1679 de Erb: Claes Crijns

de deuchsame Reentjen Jans, beijde van S

20-09-1680 d'Eerb: Jan Jacobs, te S, afk 05-09

att de deucs: Evien Willems

31-10-1680 d'Eerb: Claes Jans

de de deuchs: Diewerke Harms, beijde van S

31-10-1680 d'Eerb: Siabbe Simons, van Warffum

de deugs: [Greetje] Jans, van S

07-11-1680 E: Sierdt Sijwerts, van S

de deughs: Wiske Kornellis, van Cantens

05-12-1680 Wijrdt Jans, van Stedum

Anje Sijwerts, van S

04-04-1681 de Eerb: Cornellis Klunder, van Helpen

de deughsame Aeltien Campinge, van Haeren

13-11-1681 d'Eerb: Tonnis Jacobs, van Stedum

de deughsame Anje Geerts, van S

18-12-1681 d'Eerb: Reijner Roelefs, te S

de deughs: Jantjen Harmens

26-12-1681 d'Eerb: Koene Ritsema

de deughsame Aeltien Onnes, van Eenrum

22-01-1682 de E: Jan Harms, te S \[zij] wonende op de Knol te Rottum

de deughs: Grietje Jans, wd Gerrit Gerlefs \

14-05-1682 de E: Peter Elties, van Middelstum

de deughs: Trijntjen Thomas, van Warffum

17-12-1682 d'E: Geert Jans, te S

de deughs: Tiaeckjen Jans, van Garmerwolde

25-03-1683 d'Eerb: Claes Derx, van Rottum, cop Onderwierum 15-04

afk de deughsame Mechteltien Jans, te S

04-11-1683 d'Eerb: Claes Sijwerts

cop de deughs: Itien Jans

29-12-1683 d'Eerb: Peter Woest

cop de deughsame Dietjen Willems

20-07-1684 d'Eerb: Jurrien Lamberts

cop de deughs: Anje Roelefs

03-05-1685 d:E: Harm Annes

cop de d: Crijnje Heeres

17-05-1685 d'E: Derck Jans

cop de deughs: Grietje Hemmes

16-08-1685 Jurrien Harms

cop Geertruijt Jans, wd Michiel Jacobs

16-05-1686 de E: Jan Lubberts, van S

cop de deuchs: Rickertie Berendts, van Stedum

31-10-1686 de E: Willem Jans, van S

cop de deuchs: Grietie Tonnis, van Doornwert

01-12-1686 de Eerb: Boele Tiaerdts, van 't Roowolt

cop de deughs: Hijckjen Writsers, te S

05-12-1686 de Eerb: Derck Jacobs, van S

cop de deughs: Jantien Jansens, van Baffelt

15-05-1687 d'E: Jan Peters, van Middelstum

cop de deughs: Reenje Jans, van S

12-06-1687 d'Eerw.Rudolphus Heijnens,beroepen pred.in Essekeepe [etc]

cop de deug... Hilletien Bolhuijs, wd Jacobus Leorius,att Gron.

30-10-1687 d'Eerb: Eppe Jans, van S

cop de deughs: Trijntjen Peters, van Middelstum

27-11-1687 d'Eerb: Hindrick [Christiani], van Usquert

cop de deugs: Eltien Alberts, [van] Warfphum

22-04-1688 Roelef Pauwels, van Menck:

cop de deughs: Epke Willems, van S

20-05-1688 Peter Frerix

cop Heijle Lubberts, beijde te S

18-10-1691 de E: Cornelis Lamberts, van de Zeerijp, att

cop de deughs: Lijsabeth Peters, van Middelstum, att

07-08-1692 d'Eerb: Heere Koens, op de Zuijdwende te S wonende

cop de deughs: Aucke Cornelis, van 't Zandt, att

09-10-1692 d'Eerb: Wolter Der[cks]

cop de deugs: Jantjen Simons

22-01-1693 d'Eerb: Jacob Garbrand[ts], van Obergum

cop Idetjen Lubberts, te ...

19-11-1693 d'Eerb: Lambert Jac[obs], te S

cop de deughsame Grietje Roelefs, van Tinallinge

20-01-1695 d'Eerb: Geerdt Cla[esen], van Kropswolde

cop Anna Boudron, te S

08-09-1695 Jan Tonnis, te S

cop Maria Hindrix, wd Hindrick Jans, te Wolte[rsum]

15-09-1695 d'Eerb: Wolter Dercks

att de deughs: Anje Eve[rts], att naar Woltersum

13-10-1695 de Eerb: Claes Jans, te Warffum

cop de deughs: Aeltien Jans, te S

10-11-1695 d'eerb: Jacob Peters

cop de deugs: Anje Willems, beijde van S

22-03-1696 d'Eerb: Claes Dercks, van S

cop de deughsame Grietje Alberts, van Middelstum

03-06-1696 d'E: Roelef Aapkes, van Slochteren

cop Nanje Pauwels, van Cantens, att

17-05-1696 d'E: Harm Tonnis

att de deughs: Anje Oomkes, wd Cl: Everts, att naar W:Wijtwert

20-09-1696 d'Eerb, Evert Woest, te S

cop de deughs: Marretien Jans, te Cantens

11-10-1696 d'Eerb: Ja....., van Middelstum

att de deughs: Nieske Jacobs, van S

24-01-1697 d'E: J[annes] Sijmons, schoolmr: alhijr

cop de deugs: Aalt[ien] Boudron

22-04-1698 d'E: Peter Wigg[ers]

cop de deughs: Bouke Menckes

01-05-1698 de E: Tobias Willems, van Uijthuijsen, att

cop de d: Geertjen Thomas, van Rottum, att

03-07-1698 Martinus Boudron, pastoor te Wen...

cop de deughs: Geertien Woest, te S

22-01-1699 d'Eerb: Alje Heres

cop de deughs: Swaanje Lues, att

30-04-1699 d'Eerbare Mencke Jans

cop de deughsame Froucke Lues

24-03-1700 d'Eerb: Harm Bartels

cop de deughs: Anje Klaassen, wd Peter Jans

07-04-1700 d'Eerb: Peter Mennes

cop de deughs: Hindrickjen Cornellis

14-04-1700 d'Eerb: Gerlef Reijdts

cop de deughs: Diewerke Tiarcks

26-11-1700 d'Eerb: Rinje Jacobs

cop de deughs: Laammetjen Claessen

20-01-1704 d'Eerb: Klaes Vriese

cop Trijnje Albers

10-05-1705 Jan Egberts Strick, van Noordsleen

cop Aeltien Jelis, van Stitswert

04-10-1705 ... Puthuis

cop de deugt[same] Johanna Maria Boudron

11-10-1705 de Eerb: Eerentvesten Hr: Abel Eppe van Bolhuijs, redger

de eer en Deghrijcke jd Stijntjen Cnols

14-11-1706 Arent [Jans], tot Rottum

cop Hijctien Febes, van S

26-12-1706 Jan Abrahams, schoolmr: tot S

cop Aeltjen Boudrons

23-01-1707 Claes Isebrants

cop Menje Heeres

02-10-1707 D:E: Cornelis Tobias, jonghman tot S

cop D:E: Teubeke Harms, jd van Bargh

??-??-1707 D:E: Jan Hindricks, jonghman van Saexum

afk D:E: Lisebet Lubbers, jd van Rasquert, cop Sandeweer

22-04-1708 Jan Abrahams, school-Meester deser plaatse

cop Anje Jacobs, jd van S

??-??-1708 Jurijen Harms, uijt het graafschap van der Lip, cop R.

afk Eenje Remmers, wd Derck Krijns tot Rottum

??-??-1708 Alle Ebels, van Tijnhallinge, cop [waar?]

afk Trijnje Jans, van Middelstum

30-06-1709 Claas Peters, tot Doornwert

cop Megheltien Popkes, van Bafloo

??-??-1709 Jelis Willems, tot S, cop W.

afk Corneliske Hindricks, wd Didde Jacobs, tot Warffum

??-??-1709 Aldert Cebes, van Cantes

cop Hinderckjen Peters, van S

09-11-1710 Heere Jacobs, van Rottum

cop Martien Peters, van Toornwert

??-??-1711 Ubbe Jans, van Oldenzijl, cop O. 30-08

afk Trijnje Reintjes, van S

10-01-1712 Jan Abrahams, schoolmeester hier ter plaatse

cop Stijntjen Abels, van Onderdendam

10-04-1712 Arien Hindricks, van Warffum

cop Martien Hindricks

??-??-1713 Thomas Clasen, van S, cop Bedum 19-03

afk Lammegjen Peters, van Bedum

??-??-1713 Derck Jans, van Westerwijtwert, cop W. [25-05]

afk Grietje Gaijes, woonende alhier tot S

??-??-1713 Pieter Tobias, van S, cop B. 14-05

afk Swaanje Jans, van Bedum

15-04-1714 Lamge Siabbes, van S

cop Elisabet Reenijes, van Eendrum

03-06-1714 Geert Claassen, van Ten Buijr

cop Lijsabeth Jans, van Menkeweer

30-07-1714 Do: Lambertus van Loo, predikant alhier, cop Gorsel 30-07

Juffrou Maria van Boekholt, van Deventer

17-02-1715 Jacob Caspers, van S

cop Anje Tijssen, van Usquert

12-04-1716 Lubbert Peters, van S, cop L. 12-04

Barentje Jans, van Loppersum

01-06-1716 Tamme Jans, van Onderdendam

cop Jantje Fockes, van Middelstum

14-08-1718 Derk Jacobs, jm van Rottum

cop Hendrikje Jans, wd Peter Woest in sijn E:l.kerkv.hier tot S

??-??-1718 Gaike Jans, jm van Usquert, cop U. 18-12

afk Trijntje Peters, van S

18-12-1718 Volkert Derks, van Peterburen

cop Aeltjen Claessen, jd van S

??-??-1719 De E: Sijrp Elama, jm en diaken van S, cop Middelst.17-03

afk De E: Grietjen Elama, van Toornwert

10-04-1719 Jan Reijnders, van Suirdijk

cop Claesken Jans, jd van Onderwierum, beijde hier wonagtig

03-03-1720 Jacob Gerbrants, wd Ida Lubberts, tot S

cop Jantje Harmens, jd geboortig van WesterEmden

??-??-1721 Sijmon Jans, jm geb.onder Cantes,dog lange jaren hier[etc]

afk Stijntje Claessen, jd van Cantes, cop Cantes 03-03

18-05-1721 Sibold Derks, van Peterbuiren, hier wonagtig tot S

cop Trijntje Doedens, jd van Toornwert

??-??-1721 Albert Lamberts, jm geb.v.Ten Bour woonagtig onder Rottum

afk Lijsbet Jacobs,jd geb.v.Menkeweer won.hier t.S,cop R.5-11

17-05-1722 Hermannus Peters, jm van Warffum

cop Metje Herms, jd van S

31-05-1722 De Eersaeme Claes Jans Vries, wd Trijnje Alberts

cop De Eerbaere Trijnje Jans,jd geb.v.Cantes,beijde hier woon.

??-??-1723 Sietse Lamberts, wd Maeijke Peters, tot Leens, cop L. 21-02

afk Elisabet Reijnjes, wd Lamige Sijabbes tot S

26-03-1723 Jacob Jans, jm van Wittwierum

cop Jantje Fockes, wd Tamme Jans, tot S

18-04-1723 Claes Lamberts, jm geboren ten Bour

cop Jantje Jans, jd geboortig van Eendrum

02-05-1723 Gerbrand Jacobs, jm van S

cop Trijnje Gijses, wd Sebes Cornelis tot Wetsinge

??-??-1723 Peter Eppes, jm van S, cop Stedum 21-11

afk Aeltjen Claessen, jd van Stedum

03-06-1725 Derk Derksen, jm van Westerwijtwert

cop Frouke Sebes, jd geboortig van Warffum

17-02-1726 Gerbrand Jacobs, wd Trijnje Gijses, van S

cop Barendje Jans, jd van Loppersum

28-04-1726 Harmen Peters, jm van Loppersum

cop Grietje Jacobs, jd van S

??-??-1726 Teunis Roelofs, jm van Warffum, cop W. 12-05

afk Aske Jans, jd van S

??-??-1726 Julle Folkers, jm geboortig van Warffum, cop Stedum[?]6-8

Anje Hendrik, jd van Stedum

24-09-1728 Peter Wiggers, van Stitzwert

cop Batie Clasen, van Cantens

21-11-1728 Menke Ockes, van Bedum

cop Aaltjen Claasen, van Cantes

12-06-1729 de E: Claas Jacobs, jm geboortig van de [Uith.]Meden

cop Grietje Reinjes, jd geboortig van S

18-12-1729 De E: Jacob Jans, Jongman geboortig onder Cantes

cop de E: Aaltje Eppes, jd van S

02-07-1730 de E: Hindrik Jans, wd Auke Cornellis

cop de E: Elske Derks, jd geboortig te S

??-??-1730 Willem Eppes, jm van S, cop W. [04-06]

afk Aafke Benning, wd te Warffum

??-??-1730 De E: Jacob Jacobs, jm van Bedum

afk Trijntjen Jacobs, jd van S

??-??-1730 Derk Jurjens, wd van Bellingeweer, cop Windsum

afk Hilje Jacobs, jd van S

??-??-1730 Jacob Duurs, jm van Middelstum, cop Rottum [27-08]

afk Geertje Woest, jd van S

??-??-1730 Gerrit Sierts, jm van Rottum, cop R. [30-10-1729]

afk Dieverke Derks, jd van S

20-05-1731 De E: Geert Edens, wd, schoolmr: en voorzanger te S

cop De E: Hillegjen Bavings, jd geb.v.Lijver in het Landschap

22-07-1731 Folkert Derks, geb.van Pieterbuiren, wd Aaltjen Claassen

cop Anje Rienjes, Dogter van Rienje Jacobs, jd geb. van S

04-11-1731 De E: Jan Reintjes, jm geboortig van S en aldaar diaken

cop De E:Aaltjen Jans,wd Jan Isebrands, w.op de Knol ond.Rottum

11-11-1731 de E: Klaas Eppes, jm, geb. en woonagtig tot S

cop de E: Grietje Geerts, jd geb. van Huizinga en woon.alhier

06-07-1732 De E: Geert Klaassen, jm geboortig van Warffum

cop De E: Dogter Maria Tiddes Vos, geboortig van de Pekel A

05-10-1732 de E:Laurens Hajes, Mr.kleerm.alh., wd Trijntje Rienders

cop de E:Frouke Sebes, geb.v.Warffum, wd Derk Derk
geb. Martenshoek, att. Middelstumzen Klooster

26-04-1733 De E: Jan Woest, jm Geboortig te Stitswert

cop De E: Bauwke Jans Berghuis, jd Geboortig van Cantens

07-06-1733 Hindrik Rienekes, geboortig van Zuidhorn

cop Trijnje Derks, jd geboortig te S

26-07-1733 [etc] G:W:Golts, Pastor [etc]S, jm, geb. v.Lieroort i.OFr

cop [etc] Margrieta Aletta Mensinga,geb.v.Aduwart [fam.vermeld]

13-12-1733 Albert Jans, wd, geb. te Cantens, Meester timmerman alhier

cop Jantje Claassen, jd geb. en woon. te Uithuizen

??-01-1736 Derk Willems, jm Geb. van Uithuisen

cop Aaltje Eppes, wd Jacob Berghuis, van S

05-08-1736 Tjark Goigjes, wd Aaltje Egbers

cop Jantje Harrems, wd Jacob Garbrants

10-11-1737 Lammert Jacobs, van Middelstum

cop Anje Pieters, van Uithuisen

01-06-1738 Claas Cornellis

cop Anje Freerijks

09-11-1738 Derk Jacobs

cop Trijnje Julles

26-07-1739 Cornelis Fokkes, van Usquert

afk Frouke Jans, van S

15-05-1740 de E: Albert Jans, van Tiamsweer

att de deugtsame Trijnje Rienjes, van S

01-05-1741 Claas Jurriens, van Esinge, att n.Feerwert so se seiden

att Lievke Lammerts, van Sauwert

05-10-1741 Michiel Cornelis, van Bedum

afk Grietje Lamges, van S

14-05-1742 Derk Jans, van Enum

cop Stijnje Cornellis, wd Albert Sebes van S

23-12-1742 Pieter Jacobs, van Cantes

cop Tietje Hindriks, van Middelstum

11-04-1743 Derk Krijns, van Rottum, att

cop Martien Claesen, van S

??-07-1743 Cnellis Derks, van S

att Jantjen Krijns, wd Folkert Harms van de Breede

10-11-1743 Egbert Tjarks, van S

cop Elijsabeth Pieters, van Eppenhuisen

05-01-1744 Hindrik Luitjens, van Rolde

cop Auke Broers, van Winsum

15-11-1744 Lui Menkes, jm geboortig van Can[tens]

cop Anje Harms, jd geboortig van Middelstum

03-01-1745 Jan Lubberts, van S, afk3 17-01, cop L.

afk Lijsebeth Jans, wd Hindrik Jans van Loppersum

01-05-1745 Cornellis Warners, van Baflo

att Diewerke Jacobs, van S, cop Baflo

09-05-1745 Frerik Jacobs, van Loppersum, att

cop Elijsabeth Hindriks, van S

18-07-1745 Lammert Alberts, van Rottum

cop Frouke Sebes,wd Laurens Haies gewesen kleerm.en kremer alh.

07-11-1745 Jacob Jacobs, van S

cop Hindrikkijn Jans, van UithuisterMeden

14-11-1745 Cornelis Hindriks, van Cantens, att

cop Fokelje Folkerts, van S

24-04-1746 De E: Claes Eppes, van S

cop Etjen Hindriks, van Garshuisen

01-05-1746 Jan Jans, van Warffum, att

cop Geeske Fokkes

21-07-1747 DoeČ Cornellis, van Eendrum

cop Lucretia Oosterhuis, van Menkeweer, att [met onegt kint]

12-05-1748 Jan Tjallings, van Leens

cop Anje Harmannus, van S

28-11-1748 Geert Derks, van S

att Frouke Jans, van Ulrum, att naar Ulrum

18-04-1749 Jan Pieters, van Warfum

cop Aafke Pieters, van Wittewierum

23-11-1749 Jacob Jans, van Oldenzijl

cop Anje Jacobs, van S

30-04-1750 Aldert Wilkes, van Almelo, att n. Koevorden

att Swaentijn Pepersak, van Koevorden,ons geweesene dienstmaegd

24-05-1750 Tjasse Harms, van Westerwijtwert

cop Idje Eises, wd Pieter Geerts, van S