BRON: Zandeweer, DTBL NH, T:1680-1750 SAN01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van copie uit 1814
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
S = Sandeweer
wd = weduwe/weduwnaar
Z = Zandweer
na 1720 soms onduidelijk of cop/att samenviel met afk3

 

10-10-1680 Jacob Clasen, att vant Nijlandt

cop Grietien Jacobs, wd Wigger Jans

27-02-1681 Jan Hindricks

cop Marretien Jan, wd Jan Simons, beide van S

24-04-1681 Anhonius Jacobs, van Warffum

cop Jantien Heertiens, van de Meden, beide hijr seer lange gew.

30-10-1681 Roeleff Dercks, van Uithuisen

cop Geesien Geerts, att Middelstum

30-10-1681 Jan Jansen wd

cop Geertien Wijerts, van Uithuisen

20-11-1681 Isebrant Jans

cop Grietien Jans, beide van S

04-12-1681 Tiarck Tammens mulder

cop Hilletien Jans, beide van S

15-01-1682 Jan Jansen wever

cop Marretien Jansen, beide van S

??-??-1682 Evert Willems, van Rottum, cop R.23-04

att Anne Jacobs, van S

28-05-1682 Willem W(Harmens?) Coijter, van Huisinge, att

cop Elisabeth Eppens, van Westeremden, att

11-06-1682 Jan Tiarcks, van Warffum, att

cop Hijke Hillebrants, wd Simon Garbrants, van Uithuisen, att

??-??-1682 Benne Jouwens, van Dorum uit Oostvrieslandt, cop U. 15-10

att Claesien Geerts, van Uithuisen

26-11-1682 Berent Remmerts

cop Jantien Mennes, wd Meindert Dercks, beide van Uithuisen,att

26-11-1682 Jacob Jans

cop Annetien Jans, wd Hindrick Jans, oock beide v.Uithuisen,att

??-??-1683 Jan Jans, van S, cop Z[eerijp] 04-02

att Annie Egberts, uit de Rijp

25-02-1683 Hermen Peters, van S

cop Annie Thijes, van Leermens

22-04-1683 Hieronijmus Korenpoort, koster en schoolmeester tot S

cop Hestertien Hindricus, wd Lucas Nijsingh van Groningen

??-??-1683 Jan Peters, van Woltersum geb. maer hijr met de stellemaker

att Jantien Wichers, opt Zant, cop 't Zant 13-05 //lang gewoont

28-05-1683 D:Lambertus Bekkeringh, pastor aldaer [tot Huisinghe]

Maria Eijlers, wd Ebel Jacobs, cop Huisinghe 28-05

21-10-1683 Geert Jans, van Sandeweer

cop Kunne Berents, van Oldenzijl

04-11-1683 d'H.E.W.Capitain Jan Leeuwe van Middelstum, op[etc]Obergum

cop d'H.E.W.Juffer Willemina Leeuwe, op Klinkenborgh [etc]

11-11-1683 Jan Clasen

cop Jantien Hilbrants, wd Jan Alberts, beide van S

??-??-1684 Simon Peters, van Farmsum, cop Eppenhuisen 24-02

att Ebeltien Jacobs, van S

06-04-1684 Roeleff Dercks, van S

cop Annie Mennens, van Usquert

??-??-1684 Jan Jans, van S, cop in de Rijp 13-04

att Geeske Peters, van 't Zant

??-??-1684 Reiner Geerts, van S, cop U. 11-05

att Trijntien Everts, van Uithuisen

??-??-1684 Schelte Abrahams, van den Dam, cop Eppenhuisen 19-05

att Marretien Dercks, van Uithuisen

29-06-1684 Hermen Sijwerts, van de Meeden

cop Nieske Wijbes, van Uithuisen

??-??-1684 Stephen Jacobs, van S, cop Uithuisen 09-11

att Eefke Duirts, van Oldekerck

??-??-1684 Claes Dercks, van S, cop U. 21-12

att Magdalene Thijes, van Uithuisen

04-01-1685 Jan Goities, van Uithuisen

cop Trijntien Takens, van S

10-04-1685 Jan Schates, van Spijck

cop Jantien Jans, wd Jan Boelens van S

??-??-1685 Hoicke Fockens, van de Meden, cop op de M. 24-05

att Trijntien Cornelis, van S

??-??-1685 Evert Renses, van S, cop U.(?) 14-06

att Remge Dercks, van Uithuisen

02-08-1685 Peter Jans, van Warfum

cop Luckien Clasen, van Uithuisen

08-11-1685 Antonius Ockens, van S

cop Grietien Roeleffs, van Usquert

??-??-1685 Jannes Clasen, van S, cop G. 29-11

att Geertien Jans, wd Onne Hind[ricks] v.Gashuisen

26-03-1686 Antonius Jansen, smith van S

cop Marretien Jullens, van Colhol opt Zandt

??-??-1686 Claes Cornellis, van S, cop op de Meden 12-05

att Annie Jan, van den Dam

??-??-1686 Tiarck Tammens, van Sandeweer, cop Eppenhuisen 30-05

att Grietien Clasen, van Startinghuisen

??-??-1686 Hindrick Wichers, van Bedum, cop Dijckhorn 05-06

att Aeltien Magirus, wd Heslinch tot S

11-07-1686 Claes Jans, van de Meden

cop Geertien Rijkels, wd Gale Berents van S

??-??-1686 Jan Jacobs, van S, cop Loppersum 12-11

att Cornellesien Alberts, van Usquert

28-11-1686 Hermannus Schepel, koster en schoolmr: tot S

cop Aurelia Snecanus, van Vierhuisen

30-01-1687 Luitien Geerts, van de Meden

cop Annie Egberts, wd Jan Jans van S

??-??-1687 Jan Dercks, van S, cop opt Zandt 03-04

att Aefke Jans, van Uithuisen

10-04-1687 Jan Frericks, van Loppersum

cop Brechte Popkens, van S

01-05-1687 Siabbe Doeckens, van S

cop Annie Jacobs, van Startingehuisen

??-??-1687 Jan Dercks, van S, cop U. 19-06

att Claesien Geerts, wd Claes Everts van Uithuisen

23-10-1687 Rense Everts

cop Aeltien Alberts, beide van S

06-11-1687 Jan Peters, vant Zandt

cop Anije Dercks, van S

08-01-1688 Jacob Everts

cop Grietien Hermens, wd Jacob Herkens, att Uithuisen

??-??-1688 Gaijcke Hindricks, van Warffum, cop W. 11-03

att Grietien Simens, van S

15-04-1688 Geert Jacobs, van S

cop Grietien Peters, van Warffum

??-??-1688 Jan Jansen, van Loppersum, cop L. 14-10

att Lisebeth Rensens, van S

14-10-1688 Elingh Lamberts, van Usquert

cop Magdelene Thijes, wd Claes Dercks van S

03-03-1689 Frerick Lucas, van Uithuisen

cop Anje Jacobs, van 't WesterNielandt

29-03-1689 Melle Peters, van Uithuisen

cop Geertruit Harckens, van S

14-04-1689 Berent Berents, van Emmelencamp

cop Ritske Jans, van S

28-04-1689 Derck Popkes

cop Jantien Fockens, beide van Uithuisen, att

12-05-1689 Hindrick Roelefs, van Ter Munten

cop Eva Harsmeulen, van Groningen, att

20-10-1689 Luitien Geerts, voerman van S

cop Tebbe Dreeus, van Eppenhuisen

27-10-1689 Luitien Hindricks, van Usquert

cop Eeije Dercks, van Uithuisen

27-10-1689 Schelte Meertens, van Uithuisen

cop Jantien Isebrants, van Wirdum

26-01-1690 Jan Hebes, van Stitswert

cop Trijnie Peters, van S

27-04-1690 Cornellis Tijmens, van Loppersum

cop Trijntien Eppes, wd Jan Frans van S

26-04-1691 Simon Dercks, van S

cop Pietertien Jansen, van Loppersum

10-05-1691 Jan Peters

cop Jantie Luidens, beide van S

21-06-1691 Peter Jansen, van Warfum

cop Geertien Clasen, wd Derck Geerts, van S

25-10-1691 Isebrant Simons

cop Jantien Jans, beide van S

30-04-1692 Derck Simons, van S

cop Aeltien Frericks, wd Egbert Jacobs van Loppersum

16-10-1692 Jacob Cornelis, van Warfum

cop Annie Geerts, van Uithuisen

08-05-1693 Jurrien Peters, van S

cop Sijben Luitiens, wd Menne Hermens, van Cantens

28-05-1693 Antonius Jansen, smith

cop Jantien Jacobs, van OosterNijlandt

14-01-1694 Peter Frericks, att Bedum

cop Anje Everts, att Uithuisen

??-??-1694 Jacob Sibrandts, van Eendrum, cop E. 18-02

att Lisebeth Claasen, van S

??-??-1694 Claas Simens, geboortig tot Losdorp, nu woon. tot S

att Lijsbeth Knoll, van Rottum, cop Olden[zijl] 22-04

29-04-1694 Anthoni Ockes Wijllig, van S

cop Stijntjen Phebes, van NoordBroeck

06-05-1694 Jan Abels

cop Remge Jans, wd Cornellis Jacobs, beide att Uithuisen

??-??-1694 Jan Peters, geboortig v.Suidwwolda en hijr gewoont, cop H.

att Lijsbeth Eppes, wd Willem Warners van Huisinga

15-07-1694 Jan Jans, wd tot S

cop Lutgert Peters, wd Menne Jurrjens van Uithuisen

09-10-1694 Claas Thelens, van de Meeden, cop op de M. 12-10

att Jantjen Dercx, van S

20-10-1694 Harmen Reimts, van 't Zant doch hijr gewoont

att Nantje Rickerds, tot S, cop Uithuisen 21-10

04-11-1694 Claas Willems, van Stitswert

cop Anje Jurriens, van S

10-02-1695 Jan Janssen, van S

cop Anje Claasen, att van 't Zant

31-03-1695 Berendt Berends, att Uithuisen

cop Ebelje Peters, att Usquert

18-08-1695 Jan Jacobs, van 't Nje-Landt, att

cop Ebelje Jacobs, wd Simen Peters, tot S

18-09-1695 Hindrik Harmens

Welmtjen Janssen, beide van S

29-09-1695 Reinder Janssen

cop Geertien, beide att Uithuisen

29-09-1695 Robert Jacobs, van Warfum

cop Cornelsche Alberds, wd Jan Keur van S

06-10-1695 Roeleff Geerts

cop Ide Hindricx, beide att Uithuisen

20-10-1695 Imme Geerts

Swaentjen Luijs, beide van S

20-10-1695 Harmen Peters, van het Zant, cop op het Z.

att Diewer Dercx, van S

03-11-1695 Otto Tewes

cop Fenne Goossens, beide att Uithuisen

15-11-1695 Welgeb:Jr:Onno Tamminga v.Alberda, Hr.v.Ringeweer tot Uith.

cop W.Juffr:Josina Peternella Clant,Dogter v.ScheltkemaNijenst.

08-12-1695 Remge Alberds

cop Anje Willems, beide att Uithuisen

15-12-1695 Edze Hindricks

cop Aeltjen Ottes, beide att Uithuisen

03-05-1696 Writzer Hindricx, van S, cop op de Mieden op dato

att Jantjen Willems, van de Mieden

03-05-1696 Jacob Luides, van S

cop Martjen Beerends, van Loppersum

03-05-1696 Cornellis Jacobs

cop Anje Mennes, wd Roelef Dercx, beide van S

10-05-1696 Lambert Jansen, van Crewert, cop C. op dato

att Hille Immens, wd Hindrik Writzers van S

17-05-1696 Cornellis Egberts, van Stedum, cop Stedum op dato

att Grietje Willems, van S

17-05-1696 Jacob Cornellis, van het Zandt

cop Anje Eeukes, van S

17-05-1696 Jacob Luidens, van S [inschr. licht doorgehaald]

cop Martjen Berends, van Loppersum

08-06-1696 Hindrik Lamges, van Oldenzijll

cop Stijntjen Willems, van S

26-07-1696 Jannes Hillebrands, hijr gewoont anders geboortig van Gron.

att Boucke Geerts, wd Egbert Jans v. Garshuisen, cop Garsh.

02-08-1696 Peter Falcks

cop Aeltjen Geerds, beide van S

20-09-1696 Hindr: Peters, van Loppersum geboortig, cop G. op dato

att Aeltjen Cornellis, geb.v.Garshuisen

25-10-1696 Willem Hindricx, van S

cop Geesjen Jans, wd Goosen Vijt van Groningen

25-10-1696 Hindrick Willems

cop Lamge Meertens, beide van S

07-02-1697 Claas Peters

cop Harmentjen Peters, beide tot S

21-02-1697 Claas Gerrijts, mulder

cop Ebelje Wiggers, beide van S

10-04-1697 Jacob Jaspers, van Loppersum, cop L. 11-04

att Rixtje Peters, van S

17-04-1697 Siert Bartels, van Uithuisen, cop U. 18-04

att Jejke Peters, van S

17-04-1697 Berend Hindricx, van S, cop 't Z. 18-04

att Alstie Wiggers, wd Lambert Jans van het Zant

22-08-1697 Hermannus Knock, ontfanger ter Admiraliteidt in Fries-Landt

cop Wobbina Writzers,v.Onnema//wegens d.provintje vStad e.Lande

29-08-1697 Ignatius Baars, Amstelodamensis, chirurgijn tot S

cop Froucke Frens, geb.v.Menkeweer dog hijr een lange tijdt gew

02-09-1697 De H.E.W.Hr.Maurits Clant, Heer van Juwkema

cop De H.E.W.Juffer Bouwina Clant,Dogter v.Scheltkema-Njenstein

17-10-1697 Derck Dercx

cop Trijnje Cornellis, beide lange tijdt tot S gewoont

24-10-1697 Jan Claesen

cop Geertjen Dercks, beide van S

08-11-1697 Hindrik Hindricx

cop Welmoedt Jansen, wd Hindrik Harmens, beid van S

21-11-1697 Writser Roelefs, smidt

cop Willemtjen Janssen, beide tot S

26-11-1697 Frerick Claasen

cop Jantien Luels, beid' tot S

19-04-1698 Peter Wiggers, van S, cop St. 22-04

att Boucke Menckes, wd Olger Mindels, van Stitswert

19-04-1698 Wolter Sjabbes, van S, cop de M. 22-04

att Fenne Jans, wd Peter Jacobs van de Mieden

24-07-1698 Marten Fransen, van Opliewert

cop Hilletjen Winsingh, van Rhoon, beide tot S woonagtig

16-10-1698 Jan Harmens Knol, van Oldenzijll, cop Eppenhuisen op dato

att Grietje Clasen, v.de Meeden, woon. tot S

16-10-1698 Claas Jans, van Uithuisen, cop Eppenhuisen op dato

att Jantjen Cornellis, van S

02-01-1699 Johan Writzers, op Onnema tot S

att Hinrica Wussems, van Suidbroek

15-01-1699 Alje Heeres, van Rottum, cop [Stitswert 22-01]

att Swaanje Leules, wd Imme Geerts, van S

07-09-1699 Hindrick Dercks, van S, cop C. 08-09

att Jantien Derks, van Cantes, wd Derk Luddens

??-??-1700 Robertus Mees, van S, luitenant [etc] colonel Haarsolte

att Johanna Meijers, jd van Campen, cop Broerkerck ald. 09-01

05-04-1700 Peter Mennes, van S, cop St. 07-04

att Hindrickjen Cornellis, van Stitswert

27-04-1700 Hindr: Jans, van S, cop E. a.s. donderdag

att Jantien Onnes, van Oldenzijl woon. tot Embden

05-05-1700 Tonnis Tewes, van Uithuisen

cop Anje Simens, van S

19-05-1700 Hindrick Hindricks, van HanOver

cop Grietjen Jacobs, van Uithuisen

06-10-1700 Jan Harmens, van Loppersum

Tebge Driewes, wd Luitjen Geerds tot S

20-10-1700 Jan Hommes

cop Aefke Jacobs, geboortig van Noordijk, dog beide van S

??-??-1701 Jan Willems, tot Huisinge, cop Groningen 16-06

att Geertjen Jans, van S

09-10-1701 Peter Jans, in de Polstraate

cop Grietje Harmens

29-01-1702 Hillebrand Frericks, backer tot Middelstum

cop Jantjen Luidens, tot S

05-03-1702 Harmen Peters, van Uithuisen

Lamge Meertens, wd Hindr: Willems tot S

07-04-1702 Boele Simens, op vrijdag getrout

cop Geescke Hindricks, beide van S

07-05-1702 Claas Peters Vijt, van S

Aeltjen Jans, van Noordijck

20-08-1702 Rinje Heeres, v: Rottum

Geertruid Harckes, wd Melle Peters tot S

03-09-1702 Wolter Simens, v: S, cop T. vrijd:

att Jantjen Peters, wd Peter Clasen v: Tjamsweer

12-11-1702 Warner Hindr:, van Cropswolde

att Geescke Peters, van Uithuisen

23-11-1702 Hindr: Grimmenga, v: Gron:

cop Johanna Catharina Arees, van S, [cop?] tot Suidwolda

10-12-1702 Eijsse Hommes, van Oldenzijl

att Geertjen Louwerens, v: S

23-12-1702 Hindr: Jans, v: Rottum, cop R.

Elscke Gales, v: S

18-04-1703 Derck Louwerens, v: Wirdum, cop W. in Maeij

Geertjen Luijdens, v: S

02-06-1703 Luitjen Reenders, xirurg: tot S

Martjen Claasen, van d'Meeden

18-09-1703 Joest Arends, van 't Nielandt

Anje Menses, v: S

23-09-1703 Peter Dercx

Hilje Harmens, wd Jan Jacobs tot S

18-01-1704 Harmens Jans, v: S

Aeltjen Cornellis, v: Ulrum

14-03-1704 Harmen Hindr:, v: S

Aaltien , van Ulrum

05-07-1704 Frerick Derckx, v: Winsum, de Bruidegom verstorven

Lamge Aljes, v, S

13-07-1704 Beerend Gales, v: S

Grietje Jacobs, wd Harcke Peters, tot Usquerd

09-11-1704 Cornellis Jans, v: Garshuisen, afk 19-10

cop Trijnje Andries, wd Peter Wiggers v: S

01-11-1704 Derck Gerrids, schoolmr: op d'Mieden, cop op d'M. in dec:

Jantjen Jans

02-04-1705 Rinje Heeres

Trijntjen Mindels, van d'Mieden

03-05-1705 Jan Geerds Muis, cop op pinxter maand:

Swaantjen Hindr: van Cantes

10-06-1705 Alberd Jacobs, van Huisinge, cop [waar?] 01-08

Hilje Cornelis, van d'Mieden

21-03-1706 Euwke Alberds, v: S, cop T.B.

Hijcke Hindr:, van St:Annen tot Ten Bour

21-03-1706 Hindr: Dercks, v: S, cop E.

Fenne Jans, wd Meerten Cornellis, v: Eppenh:

27-06-1706 Jan Lammers, afk 11-06

cop Stijnje Willems, wd Hindr: Lamges, v: S

05-12-1706 Geerd Heeres, v: Rottum

Teetje Isebrands, v: S

01-01-1707 Claas Isebrands, v: S, cop Stitsw: 23-01

Menje Heeres, v, Rottum

10-04-1707 Enne Boelens, van Leens hijr ledem:, cop Leermens

Swaantjen Jans, v: Leermens

05-06-1707 Albert Peters, v: S, cop S.

Grietje Jans, wd Claas Hindr: van Uith:

08-07-1707 Derck Krijns, v: S

Anje Jacobs, wd Meerten Louwerens v: Warffum

30-11-1707 Peter Jans, v: Veendam

Anje Jans, v: S

14-01-1708 Willem Jans

Anje Dercx, wd Bartold Clasen, beide van S

11-02-1708 Adrianus Nicolaas, v: Winsum, cop W. 11-03

Cornelske Sickes, v: S

19-03-1708 Claas Peters, v: S

cop Aaltjen Nannincx, v: Suidw:

01-04-1708 Derck Geerds, van Bedum, cop Garsh: op dato

Assele Dercks, v: S

24-03-1708 Jan Willems, cop op Paasm:

Aafke Jacobs, wd Jan Hommes, beide tot S

06-04-1708 Berend Roelefs, cop ult:dominica April

Anna Havingh, beide v: S

07-04-1708 Harmen Jansen, v: Uithuisen, cop U.ult: dominica

Remrig Egberds, van S

30-09-1708 Arijs Hindr:, v: Cantes, cop C. 21-08

Hilje Harmens, wd Peter Dercx tot S

04-11-1708 Jan Lammers Tol, v: S, afk 18-10

cop Insche Juirpes, v: Norden

26-10-1708 Jan Peters, v: Eppenh:, cop E. 18-11

Grietje Luijs, v: S

16-12-1708 Jacob Fockes, v: Uithuisen, afk 24-11

cop Barber Geerds, v: S

03-01-1709 Ocke Simens, v: S

Hijcke Hindr: , wd Xristiaan Jansen, v: Uithuisen

01-07-1709 Peter Dercx, v: Rottum

Geertjen Luijs, v: S

16-07-1709 Philip van Rhoden, hovenier op Nijenstein

Eelje Jans, v: Wetzinge

20-10-1709 H.E.W.Hr: Jan Lewe, Heer van Middelstum, cop M. 02-11

H.E.W.Juffer Amelia Maria Clant,Juffer v.Scheltkama Nijenst

01-12-1709 Claas Uges

Jidje , beide att Uithuisen

05-01-1710 Jan Luijs, van S:, afk 21-12-1709

cop Hindricktjen Peters, van Rottum

15-12-1709 Abel Hindr:, v: Winsum, cop W.

Lamge Aljes, v: S

03-01-1710 Everd Reinders, v: S, cop Gron: 30-01

Grietje Dercx, v: Westerwijtw:

28-01-1710 Frerik Jans, v: ZeeRijp, cop S ??-??

Remge Geerds, v: S

06-04-1710 Jan Simens, v: Eenrum, afk 14-03

cop Foockelje Isebrands, v: S

18-04-1710 Valck Peters, v: S, cop Oberg:

Aaltjen Claasen, v: Maarhuisen

06-07-1710 Jan Claasen, van Enum, afk 07-06

cop Grietje Jans, wd Wolter Gewes

23-09-1710 Jan Berends, v: Meppen, cop Gron: 16-10

Madalene Thijs, wd.E.lammers, v: S

04-01-1711 Haijcke Aijckes Westerhoff, van Eesinge, afk 13-12-1710

cop Eetjen Mees, v: S

18-01-1711 Gewe Wolters, v: S, cop Oldenz: 28-02

Lamge Willems, van d'Mieden

03-04-1711 Reewcke Peters, v: S, afk 03-03

cop Anje Heijns, wd Garmt Wijrsema, tot Usquert

26-04-1711 Jacob Menses, v: S, afk 22-03

cop Dewercke Ippes, vam Cantens

11-04-1711 Willem Jans

Grietje Peters, beide tot S

22-11-1711 Jan Fockes, van Bedum

Geeske Roelefs, van S

28-11-1711 Jacob Peters

Geertjen Gerrijds, van Warffum

19-12-1711 Willem Jans, van S, cop Eppenh: 12-01-1712

Alscke Sjades, v:'t Zandt

23-01-1712 Jacob Hindr:, soldaat van S, cop Mied: in Feb:

Trijntien Claasen, v: d'Mieden

19-03-1712 Jan Eltjes, geboortig van Appingadam

Foscke Jans, beide tot S

13-05-1712 Peter Carsjes, tot S

Remcke Peters, v: Lopp:

04-03-1713 Jan Roelefs, van Cantes

Lijsebeth Writsers, wd Claas Jacobs, tot S:

10-06-1713 Jacob Claasen

Dewerke Ipes, beide v: S

16-12-1714 Boele Simons, afk 02-12

cop Jantjen Luijdens, wd Jan Pieters, tot Z

24-02-1715 Willem Jans, van Z, att 10-03

afk Aaltjen Boelens, van Eppenhuijzen

15-09-1715 Ottho Jans, woon. te Z, afk 25-08

cop Helena Jans, woon. op de Meden

10-05-1716 Jan Hindrix, afk 26-04

cop Trijnje Alberts, beijd gehorich tot de gemeente hi[er]

10-05-1716 Jan Joostens, van Rottum, att 24-05

afk Martjen Michiels, van Z

??-??-1716 Boele Simens

att Martjen Luijdens

24-01-1717 Jan Lamberts, afk 10-01

cop Grietje Harms, wd Pieter Jans, beijd' van Z

06-06-1717 Tidde Tjarks, afk 23-05

cop Anje Heijnes, wd Reeuwke Pieters, beijd' van Z

22-08-1717 Geert Jans, van Z, afk 08-08

cop Aaltjen Dreeuwes, van de Meden, doch eenige jaren woon.te Z

21-11-1717 Geert Jacobs, van Z, att 05-12

afk Geertjen Sieuwerts, v: Westerwijtwert

04-04-1718 Bartelt Jans, v: Westerwijtw., doch nu eenige j.[etc]Rottum

cop Aaltjen Geerts, van Z, afk 13-03

08-04-1718 De H.E.G.Hr.MijnHeer Rudolph De Mepsche,Hr.v.Bijma tot Faan

cop De H.E.G.JuffMejuffer Susanna Elijsabeth Alberda,Juffr.v.SN

27-03-1718 Jacob Geerts, van Z, att 10-04

afk Reenje Immes, van de Meden

29-05-1718 Alje Heeres, van Westerembden, att 12-06

afk Grietje Jans, wd IJsebrant Jans, van Z

21-08-1718 Hessel Jans, van de Meden, afk 31-07

cop Renske Menses, van Z

05-10-1718 Lambert Geerts, van Appingadam doch nu wonend op't Zandt

cop Trijnje Jans, van Z, afk 18-09

06-11-1718 Geughjen Isebrants, van Z, afk 16-11

cop Geeske Aljes, van Westerembden

20-11-1718 Roelf Jans, van Z, att 03-12

afk Jantjen Tomas, wd Gabriel Mennes van't Wester Nijelant

18-12-1718 Albert Rembts, van Garshuijzen, att 08-01-1719

afk Frouwghjen Lamberts Alfrings, wd Albert Hindrix van Z

30-01-1719 Arius Derx, van Olingh, att 11-02

afk Jantjen Egberts, van Z

10-03-1719 Jan Isebrants, van Z, afk 12-02

cop Aaltjen Jans, van Slochteren doch eenige j.woon.[] Z

05-03-1719 Christiaan Rike,v.Mollenbaik in'tBrandenb.dogh e.j.hier t.l

afk Jeijke Jacobs, van Middelstum, dogh nu woon. te Z, att19-03

26-03-1719 Jouwe Bennes, van Uijthuisen, att 09-04

afk Grietje Melles, van Z

02-04-1719 Hindrik Jacobs, van Oldenzijl, att 06-04

afk Derkjen Lamberts, woon. te Z

06-08-1719 Meerten Isebrants, van Z, afk 25-06

cop Wilmina Ockens, wd Harm Jacobs Boekholt van de Eexta

03-03-1720 Lucas Roelfs, ... van Groningen, afk 04-02

cop Anje Jacobs, van Z

22-03-1720 Jacob Jans, eenige tijt woon. tot Holdewinde, afk 11-02

cop Knelliske Michiels, van Z

10-03-1720 Broerke Lubberts, van Startinghuizen, att 06-04

afk Geeske Ockens, wd Hindrik Jans van Z

28-04-1720 Jan Hindrix, van Z, afk 14-04

cop Willemtjen Alberts, wd Rotger Jans van de Meden

14-04-1720 Albert Roberts, van Z

afk Anje Klaassen, van Usquert doch lang woon. tot Uijthuisen

21-04-1720 Mr: Hero Ips, van 't Zandt, afk3 05-05, hier gecopuleert

afk Aaltjen Alberts, van Z

30-06-1720 Jacob Klaassen, van Z, afk 16-06

cop Aafke Klaassen, van Enum

14-07-1720 Mr: Albertus Rhoda, van Z, afk3 28-07, cop alhier

afk Frouwke Wedda, van 't Zandt

03-11-1720 Hindrik Lamberts, van Rottum dogh woon. te Z, afk 24-10

cop Anje Michiels, van Z

01-12-1720 Jan Klaassen, van Z, afk3 15-12

afk Grietje IJpes, wd Koene Ritsema van Garshuijzen

09-02-1721 Pieter Klaassen, van Eppingehuizen, afk3 23-02

afk Homke Wolters, van Z

20-04-1721 Jan Roelfs, afk3 04-05, cop [geen datum]

afk Geeske Derks, beijd' van Z

27-04-1721 Dreuwes Wijbes, van Uijthuijsen, afk3 11-05, att [datum?]

afk Geertjen Antonius, van Z, att gegeven

04-05-1721 Focco Heeres, woon. geweest in en ontrent Z,afk3 23-05,att

afk Anje Peters, woon. te Garshuisen

01-06-1721 Jan Harms, van Z, afk3 15-06

afk Anje Sijbolts, van Garrelsweer doch woon.te Garshuijzen

12-10-1721 Egbert Sipkes, van Delfzijl, doch eenige tijt [etc] Uijth.

afk Anje Berents, van Z, afk3 26-10 ,cop [geen datum]

02-11-1721 Peter Martens, van Z, att 16-11

afk Geertjen Jans, van Usquert, att gegeven

09-11-1721 Riemt Harms, van Z, afk3 23-11

afk Trijnje Bennes, van Warffum

16-11-1721 Hijbel Wolters, afk3 30-11

afk Geertjen Egberts, beijd' van Z

23-11-1721 Derk Kornellis, van Z, afk3 07-12

afk Jacobje Jacobs, wd Albert Eppes van Z

25-01-1722 Jan Knellis, van de Meden, afk3 08-02

afk Grietje Geerts, van Z

22-02-1722 Berent Roelfs, van Z, afk3 08-03

afk Anje Tjarks, van Usquert

??-??-1722 Jacob Jans, van Uldrum

Geertje Jacobs, wd Wibbe Jacobs van Z

11-04-1723 Jan Antonius, van Z, afk3 25-04

afk Trijnje Rienjes, van Westerembden

11-04-1723 Harm Arents, van Wirdum, afk3 25-04

afk Dieuwerke Hindrix, van Z

18-04-1723 Jan Hanssen, van Z, afk3 02-05

afk Anje Peters, van Kantens nu woon. te Stitswert

13-06-1723 Heijno Elles, van Wirdum, att 03-07

afk Trijnje Knellis, van Z

25-07-1723 Ciert Aljes, van 't Nijelant, att 08-08

afk Anje Peters, van Z, att gegeven

??-??-1723 Jan Harms, van Z

Grietje Geerts, ook van Z

24-10-1723 Harm Haeijes, van Rijsum in Oostvrieslant, afk 10-10

cop Grietje Jans, wd Pieter Jacobs v: Z

01-01-1724 Knellis Roelfs, van Faan, att 16-01

afk Trijnje Peters, woon. te Z

30-01-1724 Jan Janssen, van Spijk, att 13-02

afk Jantjen Heeres, te Z woon.

09-04-1724 Jacob Boelens, van Z, att 23-04

afk Aaghtje Tomas, van Usquert

07-05-1724 Pieter Frerix, afk 23-04

cop Berechje Sickes, beijd' van Z

07-05-1724 Jacob Joosten, van de Meden, afk3 21-05, cop [datum?]

afk Geeske Aljes, wd Geutjen Isebrants van Z

28-05-1724 Jan Roelfs, van Z, att 11-06

afk Martjen Hindrix, van Eppingehuizen

03-09-1724 Peter Klaassen, van Z, afk3 17-09

afk Anje Harms, eenigen tijt woon. te Cantens

15-10-1724 Jan Lamberts, van Z, att 29-10

afk Frouwke Ockes, wd Peter Jans van Cantens

19-11-1724 Tjerk Reijntjes, v: Z, afk3 03-12

afk Jantjen Ubels, van Doornwert

11-02-1725 Jacob Alderts, van de Meden, afk3 25-02

afk Tetje Martens, v: Z

18-02-1725 Albert Geerts, van de Meden, afk3 04-03

afk Kunje Berents, v: Z, wd Geert Jans Slaghter

04-03-1725 Pieter Geerts, van Z, afk3 18-03

afk Scheltje Jebbes, van de Meeden

02-12-1725 Jan Jeltes, afk 11-11

cop Liefke Kornellis, beijd' woon. te Z

02-12-1725 Hijbel Wolters, afk 11-11

cop Anje Hindrix, beijd' van Z

10-02-1726 Jacob Antonis, van Z, att 24-02

afk Geertjen Hindrix, van Rottum

05-05-1726 Klaas Harms,v.Nijehove doch eenige tijt woon.hier en h.ontr

cop Maria Hindrix, van Z, afk 21-04

29-09-1726 Hindrik Jans,uit't Gr.van den Lip doch nu woon.inN.Scheemda

afk Ide Jans, van Z, att 13-10

20-04-1727 Gerbrant Willems, v: Warffum, afk 06-04

cop Geeske Jans, v: Z

08-06-1727 Peter Abrahams, v:'t Nijelant, afk 25-05

cop Anje Geerts, v: Z

12-10-1727 Peter Jans, van Z, att 26-10

afk Martjen Harms, van 't Nijelant

26-10-1727 Karel Jans, uit Oost Friesland, afk 12-10

cop Geertjen Gerrits, wd Jacob Peters van Z

04-04-1728 Mr: Harm Willems, woon. t[ot] Z, att 18-04

afk Jantjen Peters, van't Zant

25-04-1728 Tjallingh Krijns, van Bafloo, afk 11-04

cop Trijnje Isebrants, van Z

18-04-1728 Boele Peters, van Uijthuijsen, att 02-05

afk Menje Simens, van Z

19-09-1728 Karel Janssen, van Niestat Geuns nu woon. t: Z, afk 05-09

cop Aaltjen Jans, van Z

14-11-1728 Jan Hanssen, van Z, att 28-11

afk Stijnje Klaassen, van de Meeden

27-03-1729 Willem Geerts, afk3 27-03

afk Anje Isebrants, beijd' woon. te Z

30-10-1729 Harm Jacobs, van Z, afk 16-10

cop Hijlke Gerrits, v: Uijthuijsen

23-10-1729 Roelf Doe‰s, van Warffum, att 06-11

afk Aafke Jacobs, van Z

11-12-1729 Peter Abrahams, van Z, afk 28-09

cop Anje Knellis, van Rottum

18-12-1729 Ciert Jacobs, afk 4-12

cop Anje Sibolts, wd Jan Harms, beijd' van Z

22-01-1730 Jan Hindrix, van Zuijdwolde, afk 08-01

cop Betje Egberts, van Z

07-05-1730 Klaas Gerrits, van Garshuijsen, att 21-05

afk Anje Jans, van Z

04-06-1730 David Dijk, van Groningen, att 18-06

afk Stijntje Febes, wd hovelink Anthonij Ockens, v: Z

16-07-1730 Willem Riempts, v: Garshuisen, afk 02-07

cop Anje Jurjens, v: Z

22-10-1730 Jan Jeltes, afk 08-10

cop Trijntjen Berents, beijd' van Z

22-10-1730 Derk Peters, van Z

afk3 Aaltjen Geerts, van Middelstum

07-01-1731 Albert Antonis, van Z, att 21-01

afk Elske Rienders, van Onderwierum

18-03-1731 Harke Peters, van Oldenzijl, afk3 01-04, att[?]

afk Trijnje Harms, van Z

15-04-1731 Jan Harms Dobb, afk3 29-04, cop [later?]

afk Anje Luijdens, beijde van Z

03-06-1731 Egbert Berents, van Z, afk3 17-06, att

afk Hijktjen Frerix, wd Lippe Scheltes, v: Middelstum

02-03-1732 Jan Egberts, v: Z, afk3 16-03, cop

afk Geertjen Hijkes, v: Midelstum

30-03-1732 Writser Jeltes, v: Z, afk3 13-04

afk Martjen Edskes, v: Noordbroek

06-04-1732 Jan Berents, van Z, afk3 20-04

afk Geertjen Klaassen, v: Garshuisen

02-11-1732 Tidde Tjarks, van Z, afk 12-10

cop Bouwke Peters, van 't Zandt

09-11-1732 De E: Harmen Wibbens, v: Z, afk 19-10

cop De Eerb: Heijlina Roering, v: Loppersum

26-10-1732 Okke Peters, v: Kantens, afk3 09-11, att

afk Jantjen Peters, v: Z

08-02-1733 Hindrik Klaassen, v: Z, att 01-03

afk Grietje Simons, v: Kantens

15-02-1733 Jan Janssen, van 't Nijelant, afk3 08-03, cop [later?]

afk Liefke Idema, v: Z

??-04-1733 Warner Hindrix

Trijntje Berents

26-04-1733 Hemmo Meinardi, van de Meden, afk3 10-05, cop [later?]

afk Nantje Egberts, van Z

26-04-1733 Klaas Willems, van Z, afk3 10-05, cop [later?]

afk IJtjen Rienjes, van Peterbuiren

17-05-1733 Jan Alberts, van Rottum, afk3 31-05, cop [later?]

afk Grietje Jans, van Z

31-05-1733 Sjoert Tomas, van de Meden, cop [later?]

afk3 Kunje Frerix, v: Z

23-08-1733 Egbert Sipkes, v: Z, afk 09-08

cop Aafke Eijsses, van de Meeden

27-09-1733 Peter Geerts, v: Z, afk 13-09

cop Knelliske Cornelis, v: Warffum

??-12-1733 Jan Roelfs

cop Trijnje Egberts, beijd' v: Z

17-01-1734 Geert Knellis, van Z, afk3 07-02, cop [later?]

afk Grietje Klaassen, v: Stitswerd

14-02-1734 Jan Geerts, v: Middelstum, afk3 28-02, att

afk Anje Jans, wd Hindrik Jans tot Z:

09-05-1734 Knellis Reeuwkes, v: Z, afk 18-04

cop Hilje Knellis, van 't Zandt

23-05-1734 Rienje Klaassen, van Garshuisen, afk 09-05

cop Anje Sibolts, wd Ciert Jacobs, van Z

16-05-1734 Hans Sjabbes, van Uijthuijzen, afk3 30-05

afk Leenje Harms, van Z

??-09-1734 Arius Hindrix, v: Z

afk3 Jantjen Arents, wd Hindrik Hindriks, v: Eppenhuijsen

24-04-1735 Michiel Folkerts, chirurgijn te Z, afk 27-03

cop Saartjen Pilon, van Uldrum

??-04-1736 Balster Berents

cop Lutgert Hindrix, beijd' van Z

30-09-1736 Wolter Geeuwes, afk3 14-10

afk Anje Derx, wd Jacob Derx, beijd' v: Z

14-10-1736 Jan Jacobs, v: Uijthuijsen, afk3 28-10

afk Anje Harms, v: Z

27-01-1737 Jurjen Harms, v: Uijthuijsen, afk 13-01

cop Anje Tjarks, wd Berent Roelfs, v: Z

09-06-1737 Harm Klaassen, van Oosterwijtwert

afk3 Aaltjen Jans, woon. te Z

13-10-1737 Jacob Jans, afk3 27-10

afk Geertjen Klaassen, wd Jan Berents, beijde van Z

20-10-1737 Harm Arijs, v: Z, afk3 03-11, cop [later?]

afk Maria Hindrix, v: Uijthuijsen

10-11-1737 Onne Remmerts, afk 27-10

cop Hindrikjen Harms, beijd'v: Z

27-11-1737 Klaas Isebrants, v: Zeerijp, afk 10-11

cop Cijke Harms, v: Z

20-04-1738 Meint Jans, van Uijthuijsen, afk 30-03

cop Jantjen Boelens, v: Z

04-05-1738 Jan Harms, v: Z, afk 20-04

cop Grietje Derx, wd Simon Kornelis van Sloghter

04-05-1738 Klaas Reinders, afk 20-04

cop Riske Jans, beijde van Z

04-05-1738 Gerrit Jacobs

cop Trijnje Hebes, beijd' van Z

03-05-1739 Hindrik Peters, van de Meden, att 17-05

afk Anje Harms, wd Peter Klaassen

24-05-1739 d'H.g.Hr: Egbert Alberda,medeHooftm.v.d.HogeJust.kamer[etc]

afk3 Fruelijn Adriana Botthenius, v.Groningen, att //van Eendrum

07-06-1739 Jan Klaassen, van Kantens, att 21-06

afk Jantjen Peters, van Z

16-08-1739 Knellis Frerix, v: Thesing, doch nu woon. te Z, afk 02-08

cop Geertruijt Luijdens, v: Z

17-01-1740 Hero Reints, afk 03-01

cop Anje Jurjens, wd Willem Remts, beijd' v: Z

24-01-1740 Karel Jans, afk 30-01

cop Anje Jans, ook woon. te Z

17-04-1740 Ludde Wolters, afk 03-04

cop Anje Klaassen, beijde woon. te Z

24-06-1742 Jan Hindrix, van 't Nije veen, bij vacature der plaats [U]

cop Trijnje Willems, te Uijthuisen

08-07-1742 Arent Simons, afk 24-06

cop Trijnje Egberts, wd Jan Roelfs, van Z

02-08-1742 Peter Geerts, van Z, afk 15-07

cop Grietje Berents, ook eenige tijt woon. te Z

??-??-1742 Peter Eebels, van Warffum

cop Grietje Klaassen, wd Geert Knellis, van Z

21-10-1742 Nanne Harms, woon. op 't Nijelant, att 04-11

afk Helena Hindrix, van Z // nu eenige tijt hier gewoont

09-12-1742 Klaas Kornelis, van Warffum, att 23-12

afk Trijnje Fockes, van Z

??-??-1743 Hemmo Meinhardi

cop Anna Ips, beijd' van Z, dito gecopuleert

27-01-1743 Isebrant Goitjes, van Z, afk3 11-02

afk Elske Jans, wd Oltman Geerts v:'t Zandt

24-02-1743 Jan Klaassen, van Uijthuijsen, afk3 10-03

afk Remrich Peters, van Z

31-03-1743 Jacob Jans, van Garshuisen, afk3 14-04

afk Geertjen Klaassen, wd Jacob Jans van Z

05-05-1743 Harm Onnes, van Z, afk 14-04

cop Elske Harms, van Farmsum, doch nu woon.te Oldenzijl

12-05-1743 Peter Karsjens, v: Z, afk 26-05

afk Albertje Alders, v: Garshuisen, cop [aldaar?]

??-??-1743 Derk Peters

Etjen Jacobs

16-02-1744 Focco Hoijkes, afk 02-02

cop Trijnje Alders, beijd van Z

22-03-1744 Frerik Eijsses, afk3 05-04, cop

afk Geeske Jacobs, beijd' woon. te Z

29-03-1744 Balster Berents, afk 3 19-04, cop

afk Paijke Klaassen, woon. t: Z

29-04-1744 Luij Jans, v: Z, afk3 03-05[?], cop

afk3 Aafke Peters, van Thesinge

12-07-1744 Peter Frerix, van Z, afk 28-06

cop Trijnje Ubbes, van Uijthuijsen

11-10-1744 Geeuwe Wolters, afk3 25-10

afk Martjen Kornellis, wd Writser Jans, beijd' v: Z

25-10-1744 Egbert Homan, van Uijthuijsen, att 08-11

afk Stijntjen Meinders, v: Z

??-??-1744 Menke Frerix, v: Z

att Trijnje Heertjens, wd Peter Allerts van de Meden

11-04-1745 Heino Duirts, van Oldenzijl, afk3 25-04, cop [later?]

afk Grietje Geeuwes, van Z

02-05-1745 Roelf Jacobs, van Middelstum, afk3 16-05

afk Jantjen Frerix, van Z

14-11-1745 Meint Harms, van Z, afk 24-10[?]

cop Aaltjen Arents, woon. te Z

21-11-1745 Harm Haijes, van Z, afk 04-11

cop Klaaske Derx, woon. te Z

05-12-1745 Jan Jurjens, van Obergum, afk3 19-12

afk Grietje Drieuwes, v: Z

27-03-1746 Albert Dreeuwes, van Warffum, afk3 10-04

afk Grietje Klaassen, van Z, ...

??-05-1746 Laurens Jans, van 't Zandt

afk3 Jantjen Dreeuwes, v: Z

26-06-1746 Jan Kremer, van Z, att 10-07

afk Gesina Bennink, v.Gron.doch gewoont hebbende te Lellens

01-01-1747 Hero Harms, van Z, afk3 15-01

afk Grietje Jans, wd Tonnis Roelfs van Kloosterbuiren

12-03-1747 Hero Reints, van Z, afk3 26-03

afk Anje Tobias, van Warfhuisen

07-04-1748 Hindrik Hindrix, afk3 21-04

afk Lutgert Jans, beijde van Z

23-06-1748 Jan Derx, van de Meeden, afk ??-06

afk3 Anje Kornellis, wd Peter Abrahams, van Z

09-12-1748 Jan Hiddes Bossema, Mr: van de Nije Schans, afk3 23-12

afk Alberdina Ips, van Z

02-03-1749 Jan Garmts, van Kantens doch eenige tijt woon. te Z

afk Martjen Dieterts, van Z, afk3 16-03

09-03-1749 Peter Tomas, vant Zandt, afk 23-03

afk Trijntje Jurjens, van Z

19-10-1749 Harm Harms, woon. te Uithuizen en nu te Z, afk 05-10

cop Maria Berents, woon. te Uithuizen

26-10-1749 Lubbert Cornelis, afk3 09-11

afk Anje Tjarx, beijde van Z