BRON: Rottum, DTBL NH, T:1655-1750 ROT01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
R = Rottum
wd = weduwe/weduwnaar

 

10-06-1655 Jan Peters

cop Ebke Allerts

11-05-1656 Fredrick Jansz

cop Niele Jebbes

18-05-1656 Hendrick Helms, van Jij

cop Altijen Dercx, van der Vastenau

08-06-1656 Jan Jacobs, van Uijthuijsen

cop Hendrickijen Berents, van R

02-11-1656 Jan Jacobs, van Uijthuijsen

cop Claesijen Berents, van R

03-05-1657 Gerbrant Jacobs

cop Hendrickijen Jansen, alle beijde van R

30-08-1657 Jan Clasen, inde boorde

cop Hilletien Tommas, van Maerslacht

20-09-1657 Meerten Hendricx, van R

cop Meentijen Tomas, van Aduwert

18-10-1657 Luitijen Lubberts

cop Jantien Jelijs

??-12-1657 Jelte Jurijens, van Middelstum

cop Lisebeth Tammens, van Warffum

??-12-1657 Gerrijt Gerrijts, van R

cop Mijntijen Willems, van Warfhuijsen

08-08-1658 Claes Jansen

cop Ide Peters

12-12-1658 Joest Jarges

cop Anne Tiaerts

19-12-1658 Uge Jansen

cop Geese Peters

15-05-1659 Fredrick Folkers

cop Stijne Jansen

29-05-1659 Albert Peters

cop Elske Jansen

17-10-1659 Tamme Eijsses

cop Geertruijt Dercx

30-09-1660 Garbrant Hendricx

cop Ludije Jansen

10-02-1661 Willem Jansen

cop Grietie Pieters

19-05-1661 Hendrick Hindricx, van Holwijrda

cop Geertien Clasen, van Slochter

14-10-1661 Jan Haijkes, van Middelstum

cop Geertien Peters, van R

10-08-1662 Jan Gerlefs Schreur

cop Harmtijen Nijsens, uijt Groningen

05-06-1663 Lippe Harckens, van t'Zant

Hilletjen Thomas, wd Jan Claessen, in de Boorde

25-08-1663 Jan Jacobs, van Onderendam, afk3 16-08

att Martijen Hilbrants, van Ulderum

24-10-1663 Willem Harmens

cop Martjen Hinderijcks, de E: Frerijck Janss als stiefvader

07-02-1664 Jr: Mello Broersema, att 22-02

afk de welEd: Vrou Ave de Embda

18-03-1664 Frebes Dercks, van R

cop Annetjen Egberts, van Loppersum, att

01-05-1664 Gaele Reens, uijt den Dam, att

cop Martjen Jacobs, van R

17-04-1664 Ocko Peters, van Zeerijp(?), att 04-06

afk Geesjen Jansen, van R

19-05-1664 Folckert Freerijcks, van Cantens, att, 'op Hemelvaertsdagh'

cop Martjen Janssen, van Sandweer

12-06-1664 de Eerb: Popke Rinnes, van Eenrum

cop de deughtsame Geertjen Fredrix

29-05-1664 de Eerb: Jan Gerijts, van Marhuijsen, att 03-07

afk de deugtrijcke Trijntjen Cnols

14-08-1664 de E: Albert Goijtjes

cop de E: Aeltjen Dreuwes, van Leens

18-09-1684 de E: Herman Cnoll

cop de E: Grietjen Halssema, van Garshuisen

30-10-1664 de E: Albert Janssen, van Wede, att

cop de E: Lijsebeth Goijtjes, tot R

30-10-1664 de E: Tako Janssen, tot R, att 13-11

afk de E: Trijntjen Geerts, van Stitswert

20-10-1664 de E: Derck Jacobs, tot R, att 13-11

afk de E: Aeltjen Peters, tot Usquert, wd Henderick Janssen

13-11-1664 de E: Frerijck Roelefs, geboortigh van Usquert

afk Dewer Meertens, vader Meerten Dercks

22-02-1665 de E: Peter Rieckers

cop de E: Tonnisken Freerijcks

05-02-1665 de E: Hindrick Uilkens, van Cantens, 'op Vastelavontsdagh'

cop de E: Wibge Luerts, van Stitswert

17-02-1665 de E: Zimon Tiarcks, van Loppersum, att

cop de deugtsame Anje Tiddens, van Usquert, att

12-07-1665 Derck Jacobs, van Stitswert

cop Anna Geerts, get: Popke Alberts, op de Knol

??-??-166? de E: Berent Janssen, wijntapper in de Bolderie wonachtigh

cop de

28-04-1666 de E: Claes Dercks, van Usquert wonachtigh op Niuwenhuijs

cop de deugsame Loucke Dercks, van R

27-05-1666 Jan Roelefs Blauw, van Usquert

cop Annetjen Ludolphus anders Kortlevens, van Groningen

22-07-1666 Berent Berents

cop Antje Peters, beijde van Usquert

05-08-1666 Jan Dercks Smith, tot Sandweer

att Jantjen Wilichus, cop Sandweer

12-08-1666 Heine Tiddes, van Usquert, att

cop Hindrickjen Helperichs, att Warffum

19-08-1666 Roeleff Helperichs, van Uijthusen, att

cop Elske Writzers, att Stitswert

??-??-1667 de E: Lammert Janssen, tot Bethlehem

att de deugtsame Grietjen Roelefs, van Garnwert

17-04-1667 de E: Meint Janssen, over van Vries, Broeder present

afk de E: Trijntjen Janssen, tot R, Moeder present

25-04-1667 de E: Hermen Luijtjens, van R

afk de E: Itjen Dercks, van Ranum

28-07-1667 de E: Olger Jannes, van R

cop de E: Feije Claessen

28-07-1667 de E: Ubbe Jelmers, van R

cop de D: Trijntjen Janssen, wd Jacob Peters, van Usquert

31-10-1667 Jan Tiaerts, van Leens

afk Hinderickjen Berents, van R

??-??-1668 Jan Claesen, van R

cop Jeijchien Berents, van Dijxhorn

??-01-1668 Thomas Harmens

cop Annetie Doornbusch

??-??-1678 Julle Wijrts, van Sandw:

cop Trijntien Wijts, van Cantens

24-02-1678 Wijrt Michiels, van Bijssum

afk Trijntien Claesen, van R

24-03-1678 Eppe Jansen, in den Andel

afk Anne Tonnis, van R

14-04-1678 Sijmen Derks, van R

afk Trijntien Oetses, van Vierhuisen

12-05-1678 Egbert Jans

cop Eijske Jacobs, att Cantens(?)

12-05-1678 Lambert Garbrants

cop Teelke Willems, att Cantens

20-10-1678 Remge Dercks, van Uithuisen, att

cop Eelje Jansen, van R

27-10-1678 Tako Harmens, van Loppersum, att

cop Geertien Hindricks, van Cantens, att

26-10-1679 Jacob Rengers, Eijgenerfde van Uithuisen, att

cop Boucke Teeuwes, van R

0?-03-1680 de E: Sebe Dercks, tot R, cop Groningen

afk de deughdsame jd Geertruitjen Arijs, van Suidwolde

??-04-1680 de E: Jacob Dercks, cop Cantens

afk de deugdsame jd Abeltien Reenders, van Toornwert

??-04-1681 Willem Jansen Bil, cop R

afk de jd Martien Geerts, van de Meden

??-04-1681 de E: Cornelis Harmens

afk Grietjen Halsema, wd Cnol

??-04-1681 de E: Jacob Jansen, cop Groningen in de noorder kercke

afk Hilletien Cornelis

??-??-1681 Jacob [Jacobs], timmerman tot Usquert, cop U.

afk Cornellisjen Luijtiens, wd Ritze Jans, van Westerdijxhorn

??-09-1681 Fredrick Jansen Bil, cop Groningen

afk Martien Clasen, wd Hindrick Hansen, tot Cantens

??-09-1681 Jacob Jansen, van Usquert

afk Geertien Peters, van Warffum

??-09-1681 Jurrien Jeltes, tot R, cop R

afk Geertien Abels, van Onderwierum

??-10-1681 Harmen Jans, van Warffum

afk Grietje Mennens, van Usquert

27-11-1681 Uge Jans

cop Geertien Fredericks, beijde van R

??-01-1682 Jan Harmens, van Stitswert, cop S.

afk Grietien Jans, wd Gerrit Gerlefs, tot R

??-??-1682 Sicco Aijelts, van R

cop Griete Mennens, van Usquert

23-04-1682 Evert Willems, van R

cop Anne Jacobs, van Sandweer

27-04-1682 Gerh: Magirus, pastor tot R

cop Anna Rijckens, van Groningen

09-04-1682 Albert Popkes, tot R, cop W.

afk Eelje Jacobs, van Warffum

29-10-1682 Jacob Steffens, van Middelstum

cop Tiaeckjen Heeckes, van Loppersum

29-10-1682 Lippe Boelens

cop Lijsbet Peters, wd Derck Remges, att Uithuisen

11-02-1683 Jan Broerkes, van Uithuisen

cop Eelje Clasen, wd Jan Wijets, tot R

11-03-1683 Hendrick Peters, van Uithuisen

cop Geertien Jansen, van R

3?-03-1683 de E: Claes Dercks, tot R, cop Onderwierum

afk de deugdsame Mechteltien Jans, van Stitswert

??-04-1683 Peter Geerts, van Middelstum

afk3 Trijntien Jansen, tot R

??-06-1683 Gerrit Peters, tot R, cop R

afk Maria Jungius, wd Haeijcke Reintjes, van Eenrum

??-06-1683 Uge Jansen, tot R, cop R

afk Geertien Thomas, van Warffum

??-11-1683 Jelmer Fredericks, tot R

afk Grietjen Jacobs, van Usquert

20-04-1684 Jacob Jansen, van R

cop Trijntien Berents, van Warffum

26-10-1684 Teeuwes Ellens

cop Grietjen Garbrants

19-07-1685 Lambert Garbrants

cop Nieltjen Jans, beijde van Cantens

11-10-1685 Wijrt Sijbrants, van Uithuisen, att

cop Peterke Bruins, van Rasquert: att

25-10-1685 Leffert Dercks

cop Annigien Ludolphs, wd Jan Blauw, tot Uithuisen, att

03-01-1686 Cornelis Jans, van Cantens, att

cop Jantjen Cornelis, van Westerwijtwert, att

03-01-1686 Harmen Willems, tot R op de ropstart

afk Kunnetjen Jansen, van Uithuiser Meden

16-05-1686 Claes Berents, van Leermis

cop Dietjen Dercks, tot Uithuisen

26-09-1686 Albert Jans Stelje

cop Sije Harmens

13-03-1687 Marten Jansen, van Middelstum, att

cop Aefke Peters, van Warffum, att

03-04-1687 Tonnis Ates, van Cloosterbuiren

afk Martjen Willems, tot R, cop

10-04-1687 Jacob Peters, van Rasquert, cop R

afk Anje Peters, van Uithuisen

11-09-1687 Jacob Jansen Vogel, cop Usquert

afk Anje Hindrix, van Warffum

02-10-1687 Writzer Heijnes, van R

cop Margjen Sickes, van Usquert

09-10-1687 Jan Meijnts, van Baflo, cop B.

afk Boucke Dercks, tot R

13-11-1687 Berent Jansen van Wesel, coster en schoolmr: tot R

cop Petertjen Everts, van Groningen

26-12-1687 de E: Gerh: Magirus, pastor tot R

cop Geertjen Bronnens, van Loppersum

26-12-1687 Jan Willems Bil, tot R

cop Aeltjen Geerts, van de Meden

08-04-1688 Tako Cornelis, tot R

afk Margien Clasen, van Warffum

19-08-1688 Lamge Claesen, van R, cop Groningen

afk Christina van Isselmunde

14-10-1688 Arent Heeres, van R

afk Cornelliske Ubbes, van Usquert

20-10-1689 Jan Jansen, van Uijthuijsen

cop Anna Jeltes, tot R

13-10-1689 Effe Alberts, van Warffum, att

cop Anje Jarchs, van t'Nijelant, att Stitwert

17-11-1689 Julle Hindricks

cop Margjen Hillebrants, wd Claes Hindrick Clont, beijde van R

10-11-1689 Geert Cornellis, van R

afk Marretien Eijses, van Warffum

18-05-1690 Thomas Jansen, van Uijthuisen

cop Lisabeth Jansen, van R

09-06-1690 Writzer Fredericks, van Eppenhuisen, cop E.

afk Grietjen Teeuwes, van R, 'zijnde Pinxtermaendagh'

??-08-1690 Heere Cornelis, van Cantens, cop C.

afk Marghjen Onnens, van Warffum

04-01-1691 Lucas Harmens, soldaet onder Capiteijn Johan Roeberts

cop Sije Harmens, van R

04-01-1691 Jan Everts, van Toornwert

afk Remge Jans, van R

08-03-1691 Remge Dercks, tot R

cop Ouke Jansen, van Bedum

22-03-1691 Jan Harmens, tot Uijthuiser Meden

afk Jantjen Willems, van R, van de ropstart

04-10-1691 Willem Jansen Bil, van R

cop Marghjen Jeltens, wd Jan Hindrix Haen, van Groningen

03-01-1692 Jacob Tonnis, van Sandweer

afk Hilje Hillebrants, van Huisinge

03-07-1692 Simon Doedens, van Zuijdlaerder veen

cop Grietje Tammens, van Cantens, att

09-10-1692 Jan Claesen, van Middelstum

cop Trijntjen Jansen, wd Meijnt Jansen, tot R

09-10-1692 Hind: Peters

cop Geertjen Abels, wd Jurrien Jeltes, beijde van R

27-11-1692 Tidde Heines

cop Clara Boelens, att Usquert

12-01-1693 Peter Jacobs, op Cruisstee tot Usquert

cop Grietjen Jacobs, tot R

04-10-1692 Frederick Roelefs, wever tot R

afk Grietjen Cornelis, wd Jan Jurriens, tot Baflo

05-02-1693 Albert Gerrits, van Tjamsweer

cop Trijntjen Geerts, wd Heertjen Fockes, tot R

19-02-1693 Thomas Jansen, van R

cop Margjen Sjoerts, van Warffum

26-03-1693 Remge Dercks, van R

afk Stijntjen Claesen, van Bedum

30-04-1693 Albert Popkes, op de Knol

cop Anje Jacobs, van t' Oosternieuwlant

07-05-1693 Thomas Cornelis, op Dinghstee tot R

cop Anje Fockens, van Uijthuisen

28-05-1693 Jan Geerts, van Garshuisen

cop Deeuwerke Dreeuwes, wd Jan Isebrants, tot R

18-06-1693 Ebel Hindricks, tot R

afk Joesjen Claesen, van Middelstum

01-10-1693 Sicke Berents, van Rasquert

afk Trijntjen Peters, van R

11-03-1694 Jan Lubberts, tot R

cop Elske Bartels, van Warffum

01-04-1694 Claes Simens, van Sandweer

afk Elisabeth Harmens Knol, tot R

16-06-1695 Peter Dercks

cop Teetjen Lubberts, wd Hindrick Struick, tot R

12-01-1696 Sebe Jacobs, van Warffum

cop Aeltjen Tonnis, van Noortbroek

19-01-1696 Goossen Jacobs, tot Uithuisen

cop Geertruit Peters, van R

29-03-1696 Luirt Hindricks, tot R

afk Margjen Hindricks, van Warffum

05-04-1696 Willem Lamberts, van Peterbuiren, att

cop Aeltjen Jans, uit d'Andel, att(?)

03-05-1696 Cornellis Claesen

cop Peterke Henrix, beijde van Usquert, att

18-10-1696 Jan Jans, van Middelstum, att

cop Nieske Jacobs, van Stitswert, att

13-12-1696 Jan Writzers, tot R

cop Grietjen Sijrts, van Cantens

03-01-1697 Jan Mennens, van Usquert

afk Geertruit Fredericks, tot Eenum

07-03-1697 Luitjen Rickers

cop Geertruit Hind:, beijde tot R

17-10-1697 Ruben Rubens, van Oldenborgh

cop Lisebet Jelis, van Stitswert

??-04-1698 Tobias Willems, van Uithuisen

afk Geertjen Thomas, wd Uge Jans, tot R

11-09-1698 Hindrick Clasen, van R, cop pastoor Bedum 23-10

afk Geertien Harmens, van Cantens

16-04-1699 Jan Harmans

cop Lucke Harmens, beijde van Usquert

09-07-1699 Mons: Erard Pijrssema

cop Juffr: Elisabeth Kemmerer, att Groningen

05-05-1700 Jan Hindricks

cop Elske Willems

27-02-1701 Hindrick Cornelis

cop Peijke Geerts, att van de Mieden

03-04-1701 Eeuwe Knoll

cop Trijntjen Thomas, att Warffum

08-01-1702 Pieter Hindricks Kooijker

cop Annetje Hanssen, att Middelstum

15-03-1702 Hindrick Jans

cop Geeske Ockes

15-10-1702 Willem Jans Bil

cop Jantjen Ipes, geboortigh van Cantens

26-11-1702 Claes Ebels, van de Rijp

cop Martjen Hindricks, wd Luirt Hindricks, tot R

21-01-1703 Mr: Hindrick Jans

cop Elske Gaeljes, att Sandeweer

22-04-1703 Derck Halsema, van Uijthuijsen, att

cop Bauwke Pieters, van R

17-06-1703 Sicko Valcks

cop Louwke Claesen, att Cantens

04-11-1703 Jan Alberts , van Dalen

cop Aeltjen Andries, van R

27-02-1704 Jan Isebrants, tot R

cop Ailke Sierts, van Losdorp, att

06-07-1704 Joannes Wijbes

cop Aeltjen Benes, beijde tot Uijthuijsen, att

06-07-1704 Simon Jansen

cop Jantjen Eenjes, att Husingh en Uijthuijsen

02-11-1704 Derck Crijns

cop Eenje Remges, att Husingh en Middelstum

23-11-1704 Jan Lubberts

cop Jantjen Reijntjes, att Bedum

14-12-1704 Frerick Ubbes, van Usquert, att

cop Grietje Isebrants, van R

19-04-1705 Menno Roelefs

cop Trijntje Luijs, att Cantens

08-11-1705 Hindrick Clasen

cop Anje Clasen

30-05-1706 Albert Popkes

cop Derckjen Eltjes, att Garshuisen

18-07-1706 Take Cornelis

cop Luijtjen Everts

03-10-1706 Minnelt Menckes

cop Stijnje Clasen, att d'Andel

10-10-1706 Derck Zijtsema, schoolmeester tot R

cop Lammichjen Nienhuijs, jonge Dochter uijt Appingadam, att

16-01-1707 d'Eerb: Eenje Hindricks, Eijgen-arvde tot Uijthuijsen, att

cop Bouwke Uges, geboortigh tot R

23-01-1707 Claes Isebrants, van Sandeweer, att

cop Menje Heeres, tot R

09-10-1707 Thomes Cornelis

cop Lubge Sickes

22-07-1708 d'E: Popke Alberts op de Knol

cop Reijnauwe Jans, jonge Dochter van Cloosterbuiren, att

29-07-1708 Hindrick Jans, schoenmaker tot R

cop Trijnje Lamberts, wd Hero Saskers, van Usquert, att

26-08-1708 Jurjen Harms

cop Eenje Remges, wd Derk Crijns, att Stitswert

09-09-1708 Riender Alderts, van Onderwierum

cop Haaske Hindricks, tot R

23-09-1708 Take Berents, van Usquert, att

cop Joestje Clasen, wd Ebel Hindriks, tot R

25-11-1708 d'E: Jan Alberts, van Stedum, att

cop Nanje Jacobs, tot R

25-11-1708 Derck Jans

cop Grietje Jurjens, beijde tot Usquert, att

09-12-1708 Tjaert Hindriks, van R

cop Frouwke Jans, wd Jan Willems Bill, op de Mieden, att

01-09-1709 Woltherus Johannes Lieftinck, pastor tot R

cop Geertruida Borgesius, att Groningen

07-09-1710 Peter Fockes

cop Martjen Geerts, att Uithuisen

18-12-1712 Egbert Clasen, van Westerwijtwert, att

cop Geertruid Pieters, van R

28-09-1710 Claas Jans, snijder

cop Anje Hindrix, beide van R

29-10-1710 Hillebrand Metes

cop Geertjen Jacobs, beide van R

30-08-1716 de Eerb: Cornelis Valx, van R

cop Jantje Clasen

02-02-1717 Hindrik Jans, snijder

cop Tietje Egberts, van Cantes

10-07-1717 Hindrik Jans, van Haren

cop Anje Willems, van R

29-10-1717 Derk Harmens Knol

cop Hilje Sickes, van R

09-01-1718 Geert Jans

cop Bauke Bartels, wd Jan Lubberts, van R

10-01-1719 Berent Jans, van Gieten

cop Geertje Lues, wd Pieter Derks

25-06-1719 Garbrant Teuwes

cop Trijnje Jacobs, beide van R

12-11-1719 Hindrik Cornelis, van Cantes

cop Lijsabet Jans, van R

13-04-1720 de Eerb: Tamme Sickes

cop Geeske Gerrijts, wd Arijs Lues, beide van R

04-08-1720 Claas Cornelis, van R

cop Grietjen Jacobs, van Zauwert, att

06-10-1720 Tijes Eppes, van Usquert

cop Marrijchjen Michiels, van Sandeweer, wd Jan Joostens, tot R

27-10-1720 de E: Jan Ewes, van Warffum, att

cop Seijke Hillebrands, van R

29-12-1720 Peter Drewes, van Eppenhuijsen, att

cop Renske Ritses, wd Crijne Derks, van R

28-03-1721 Menno Lamberts

cop Anje Alberts, beijde van R

14-04-1721 Peter Bartels

cop Hijckjen Fiebes, wd Arent Jannes, beijde van R

04-05-1721 Claas Ebels

cop Bijwke Lamberts, beijde van R

05-11-1721 Albert Lamberts, geboortigh van ten Bour, dogh won R

cop Elijsabeth Jacobs, van Menkeweer, won tot Stitswert, att

09-11-1721 Dns: Everhardus Henr: Clinge, predicant tot Gastel,etc,att

cop Anna Aleijda Huisken, van Beesten, in het Gr.Lingen, att

23-11-1721 Peter Hindriks

cop Elske Willems, wd Jan Hindriks, beijde van R

12-12-1721 Peter Benes, van Cantens, att

cop Lubbe Sickes, wd Thomas Cornelis, van R

01-03-1722 Coert Jans, van Middelstum, att

cop Homke Cornelis, van R

13-06-1723 Hendrik Bloemen

cop Elsebeen Holts, beide van ....., att Ootmarssen

24-10-1723 Reijner Jacobs, van R

cop Lubge Derks, van Bedum, att

31-10-1723 Hermen Sickes Cnol, van R

cop Grietje Lamberts, van Cantens, att

30-04-1724 Eppe Jans, van Middelstum, att

cop Geeske Gerrits, wd Tamme Sickes, van R

08-04-1725 Cornelis Sijbrants, van de Meden, att

cop Barber Hiddes, van Cantens, att

04-11-1725 Lubbert Jans, van R, att Garnwert

cop Anje Roelefs, van Nijezijl, dogh eenige jaren tot Garnwert

30-12-1725 Hindrik Jans Vechter, van Bierum, att

cop Geertjen Jans, wd Frerick Jeltes, van R

03-03-1726 Jacob Antonius, van Sandweer, att

cop Geertjen Hindriks, van R

31-03-1726 Lubbert Peters, van R, att Uijthuijsen

cop Grietje Derks, van Winsum, dogh laatst eenige jaren Uijth.

05-05-1726 Cornelis Willems, van Leens, dogh hier woonaghtigh

cop Kunje Peters, van Leens, att

10-06-1726 Tijes Eppes, van R

cop Grietje Peters, van Cantens

25-05-1727 Jan Wif, van R

cop Dietjen Hindriks, van Warfum

19-03-1728 de E: Peter Jacobs, van Warfhuijsen, att

cop Gertruijd Aries, van R

25-04-1728 Valk Cornelis, beijde van R

cop Martjen Sikkes, tot Cantens opgevoedet, att

01-05-1729 Luij Jans, van R

cop Martjen Duijrts, van Middelstum, att

30-10-1729 Gerrit Sijerts, geb.van Cantens, dogh alhier eenige jaren

cop Diewerke Derks, van Stitswert, att

13-11-1729 Peter Drewes

cop Trijnje Jans, beijde van R

23-04-1730 Geert Jans

cop Aafke Jans, beijde van R

23-04-1730 Hindrik Jans, van R

cop Trijnje Jacobs, van Noordwolde, dogh hier eenige jaren etc.

27-08-1730 Jacob Duijrts, van R

cop Geertjen Peters, van Stitswert, att

26-11-1730 Enne Jans, van Menkeweer, att

cop Lijsabeth Jans, van R

26-08-1731 Mindelt Menkes, van R

cop Neeske Cornelis, van Menkeweer, dogh hier e.tijd gew.heb.

11-11-1731 Ebel Cornelis, van Menkeweer, dogh hier woonaghtigh

cop Annechien Harms, van den Andel, att

18-11-1731 Lambert Tijmens, van Doornwert, dogh hier eenigen tijd gew.

cop Grietje Jans, van R

25-11-1731 Jacob Eltjes, van Warfum, att

cop Anje Roelefs, geboren op de Meden, dogh hier wonende

23-12-1731 Evert Pieters, van Menkeweer, att

cop Trijnje Jacobs, wd Garbrant Tewes, van R

26-12-1731 Geert Haijes

cop Martjen Sikkes, wd Valk Cornelis, beijde van R

24-02-1732 Berent Clasen, van Oldenzijl, mennisten

afk3 Geeske Jacobs, van R

02-03-1732 Jan Jacobs, van R, mennisten

afk3 Martjen Clasen, van Oldenzijl

20-04-1732 Jan Hiddes, van Cantens

cop Fenje Hindricks, van de Meden, dogh alhier eenige jaren gew

14-11-1734 Egbert Geerts, van ten Bour, dogh hier wonachtigh

cop Foske Kriens, van R

24-04-1735 Albert Aeljes, van Cantens, att

cop Jantjen Peters, van R

30-05-1735 Reender Geerts, van Uijthuijsen, att

cop Frouke Cornelis, van R

14-08-1735 Frerick Writzers, van R

cop Lijsabeth Clasen, van Oldenzijl, att

14-08-1735 Harm Allerts, van Winsum, att

cop Grietje Peters, wd Tijes Eppes, van R

06-11-1735 Frerick Ewolts, van Suijdwolde, att

cop Geertjen Hindriks, wd Jacob Antoni, van R

30-09-1736 Jan Cornelis, att WesterEmden

cop Grietje Pieters, wd Harm Allerts, van R

29-09-1737 Hindrik Allerts, att Oldenzijl

cop Grietie Peters, wd Jan Cornellis, van R

14-03-1738 Jakob Hillebrants, van R

cop Wijpke Loewerts, van Usquert, att

22-03-1739 Albert Tietes, van Doornwert

cop Stijnje Cornelis, wd Jakob Ubels, att Middelstum

18-05-1739 Willem Jans, van R, 'Pinxter-maandag'

cop Taalke Arents, wd Harm Freriks, van Oldenzijl, att

07-12-1739 Hindrik Lucas, uit de Beerta, att

cop Claartien Harms, van R

10-04-1740 Homme Eisses, van de Meeden

cop Wijtske Berents, van Sijbaldebuiren, beide won.te R

30-04-1741 Claas Sickes, van R

cop Anje Jans, wd Hidde Jans, van de Brede, att Warffum

28-05-1741 Roelf Hindriks, van Onnen uit het Gorecht

cop Hijke Friks, van de Meeden, att Obergum

06-08-1741 Roelf Jochems

cop Martien Jans, beide van R

26-03-1742 Arent Cornelis, van de Meeden, att, 'Paasch-maandag'

cop Stijntien Claassen, van R

20-05-1742 Harm Berents, van Garshuisen

cop Geertien Menckes, van Cantens, att

15-07-1742 Claas Cornelis, van R

cop Grietie Pauwels, van Uskwert, att

18-11-1742 Jakob Pieters, van Uithuisen, att

cop Lijsbet Harms, van R

08-12-1743 Jakob Jans, op de Kooij te R

cop Grietie Gerrits, van Garnwert

12-01-1744 Lammert Egberts, van Garshuisen, att

cop Grietie Jans, van R

24-05-1744 Gerrit Jans Smit, 'Pinxter-nademiddag'

cop Aaltien Jans, beide van R

11-03-1746 Pieter Popkes, van R

cop Aalstie Jans, van Warffum, att

30-05-1746 Klaas Jakobs, van Uskwert, att, 'Pinxter-Maandag'

cop Diewerke Derks, van R

31-07-1746 Derk Pieters

cop Diewerke Tammes, beide van R

22-10-1747 Pieter Hindriks, van R

cop Grietie Willems, van Middelstum, att

25-01-1750 Jan Popkes, op de Knol

cop Pieterke Pieters, van Middelstum, att

24-05-1750 Berent Derks, van R

cop Geeske Willems, att Middelstum

01-11-1750 Pieter Reinders, van R

cop Jantien Simens, van Cantens, dog hier woonachtig

06-12-1750 Claas Jans, van R

cop Maria Jans, van Wehe, dog hier woonachtig