BRON: Pieterburen en Wierhuizen, DTBL NH, T:1677-1750 PIB01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Pe = P(i)eter(s)bu(i)ren
Wi = Wierhui(j)sen
wd = weduwe/weduwnaar

 

13-04-1677 Lambert Boelens

cop Anna Jeltes, wd wijlen Jan Janssen, tot Pe

21-10-1677 Mindelt Geerdts

cop Wi Aeltjen Tonnijss

21-10-1677 Lambert Tjesses

cop Pe Meiske Leuws, van Leens

20-01-1678 Haijo van Warve...

cop Wi Grietjen Janssen, van Ulrum

19-05-1678 Harmen Janssen

cop Cornelijske Willems, van Noordhorn

20-05-1678 Willem Writzers, van Esinga

cop Meiske Cornelijs, van Wi

21-06-1678 Jacob Lamges

cop Wi Martjen Egberts, wd wijlen Karsten Peters

17-07-1678 d'Hoog [etc] Egbert Hoorenken, Heer op het Dijksterhuis

cop d'[etc] Elisabeth Tamminga, dochter op Luidema, wd Leuwe

21-09-1679 Peter Claessen

cop Anna Peters, wd wijlen Frerijk Jacobs

13-06-1680 Eppo Janssen

cop Wijeke Hendricks, van Mensingeweer

20-06-1680 de solliciteur Nicolaus Hoppenbrouwer

cop Hermanna Piccardt

25-07-1680 Heere Ockes

cop Reene Peters, wd wijlen Sicco Jeltes

08-08-1680 Peter Claessen, bakker

cop Geertjen Lues, beide van Pe

05-12-1680 Claes Berents

cop Hille Willems

10-04-1681 Egbert Hindricks

cop Grietje Alberts

08-05-1681 Derck Cornelijs

cop Eetske Sijbels

06-11-1681 Derck Claesen

cop Eenje Roelefs

26-02-1682 Cornelijs Broerkes

cop Geertjen Luitjens, van Westernijlant

18-03-1682 Eppe Jansen

cop Hindrickjen Dercks

31-03-1682 Hero Ulfers

cop Wi Eltjen Jansen, van Cloosterbuiren

02-05-1682 Pouwel Ennes, van Westerniijlant

cop Wi Anje Raanghs, van Wi

02-05-1682 Jacob Lues, van Pe

cop Remmerigh Hindricks, van Niekerck

23-07-1682 Jacob Claesen

cop Wi Elske Peters, wd wilen Willem Egberts

30-07-1682 Claes Jansen

cop Pe Bijwke Reinders, van Warffum

13-08-1682 Raangh Abbringh

cop Wi Claeske Sijwerts

29-10-1682 Claes Folckers, van Eenrum

cop Pe Sijcke Jans, van Winsum, wd Gerrijt Gerrijts

26-11-1682 Hermen Eijzes

cop Pe Geertruit Jeltes

15-04-1683 Berent Peters, van Bedum

cop Pe Anje Abbringh

23-12-1683 Jan Willems, schoolmeester tot Pe

cop Trijntjen Sijmens

23-11-1684 Jemme Gijses, van Usquert

cop Wi Engel Gerrijts, van Cloosterbuiren

03-04-1685 Folkert Alberts, van de Andel

cop Pe Grietjen Arents, wd Hijbel Sijwerts

18-10-1685 Ailje Jacobs, van Cloosterbuiren

cop Jantjen Tjesses, van Pe

25-10-1685 die E.Jelte Balles, tot Eenrum

cop Pe Epke Ekkes, van Saexum

21-02-1686 Ebel Jans, van Winsum

cop Pe Trijntjen Peters, van Pe

06-06-1686 Albert Broers, van Adorp

cop Pe Hindrickjen Clasen, van Pe

18-07-1686 Peter Effes

cop Pe Anne Coerts, wd Abel Jans, beijde van Pe

24-10-1686 Claes Alberts, van Usquert

cop Pe Barber Abels, van Pe

07-11-1686 Tonnijs Eijlckes

cop Pe Marretjen Peters, beijde van W.Nijlant

20-02-1687 Willem Wijpkes, van t W:Nijlant

cop Pe Hilje Jurriens, van Pe

17-04-1687 Jan Jacobs, van Wi

cop Pe Trijnje Peters, op de Broek

29-05-1687 Evert Raanghs, van Wi

cop Pe Cornellijske Averes, van Oldorp tot Usquert

29-05-1687 Jacob Jans, van Pe

cop Engeltjen Harms, van Warfhuisen

17-07-1687 Abel Jans, van Pe

cop Barber Luis, van Maerslagh

23-10-1687 Roelef Jans, van Pe

cop Marretjen Jacobs, van Ulrum

01-12-1687 Gerhard Hoendrix, predicant tot Pe en Wi

cop De Deughts.d Alegonda Chardon, t.Gron.in de noorder kerke

11-12-1687 Sijwert Alberts

cop Jantjen Abels, tot Pe

20-05-1688 Willem Geerts

cop Aeltjen Jurjens, tot Pe

29-07-1688 Peter Cornellijs, van Bedum

cop Pe Aeltjen Hindricks

04-11-1688 Eppe Aijljes

cop Jantjen Sijmons, beijde van Eenrum geboortigh

17-03-1689 Claes Peters, van Warfhuisen

cop Pe Aeltjen Willems, van Pe

30-06-1689 Cornelijs Hindricks, weirman op Schaephalster zijl

cop Pe Anje Lues, van Pe

22-12-1689 Geert Jans, van Pe

cop Pe Stijnje Sigreinus, van Vierhuisen

25-05-1690 Luitjen Jacobs

cop Pe Aefke Willems, beijde van Pe

16-11-1690 Ritze Coerts, cop W.Nijelant

cop Grietjen Harms, wd Timen Jeltes(?), van Cloosterbuiren

11-01-1691 de Hoogh [etc] Heer Gerhard Horenken, Heer op Dijcksterhuis

cop Pe de [etc] Juffer Petronella Leewe, Dochter op Luidema

25-01-1691 Salomon Willems

cop Pe Margreta Folkeri, komende met attestatie van Anloo

20-09-1691 Derck Peters

cop Pe Phokelje Jans

17-01-1692 Sijwert Alberts

cop Pe Anje Cornellijs, van t Wester Nijlant

17-04-1692 Harmen Klaesen, van Wierhuise

cop Pe Trijnje Jans, van Warfum

08-05-1692 Claes Lues, van Uldrum

cop Pe Grietjen jans, wd wijl: Berent Melles

11-09-1692 Reinder Eltjes, van Noordtwolde

cop Pe Cornellijske Willems, wd wijl: Harm Jans

27-11-1692 Claes Jans

cop Pe Egbertjen Willems

18-12-1692 Ebel Jans

cop Pe Jacobjen Wijpkes, van Wester Nijelant

18-12-1692 Lambert Jelijs, van Saexumhuisen

cop Anje Hindricks, van Pe

30-04-1693 Hindrick Hindrix, van Wehe

cop Pe Grietjen Frericks, van Pe

06-08-1693 Cornellijs Alberts

cop Pe Alske Heres, wd wijl Willem Hindricks

29-10-1693 Reintjen Jacobs

cop Pe Trijnje Claesen, van den Andeel

16-03-1694 Peter Dercks

cop Wi Hilje Harms, van Eenrum

15-04-1694 Jan Eppes

cop Pe Trijnje Peters, van 't Wester Nijelant

17-06-1694 Abel Tonnijs

cop Pe Lijsebeth Jans, van d'Andeel

17-06-1694 Jan Jacobs, van Baflo

cop IJmke Sijgers, wd wijl Peter Wicchers, tot Pe

08-07-1694 Meindert Harms, van Ulrum

cop Pe Stijntjen Gerrijts, van Pe

29-07-1694 d E Harmen Wierhuis, Redger

cop Pe Marijke Blinksema, van Winsum

29-07-1694 Schelte Meertens, van Uithuisen

cop Henrickjen Geerts, wd wijl Hendrick Conraet, tot Pe

12-08-1694 Renje Halsma

cop Pe Frouwke Frericks, beijde tot Cloosterbuiren

28-10-1694 Jannes Klaesens

cop Pe Diewer Sikkens, beijde van Pe

06-01-1695 Willem Harms, Maerslagh

cop Pe Aefke Takens, van Eendrum

03-02-1695 Peter Bartels, van Leens

cop Pe Grietjen Frericks, tot Cloosterbuiren

?3-04-1695 Jan Dos, van Ulrum

cop Pe Aeltjen Cornellijs, van 't Wester Nijlant

14-04-1695 Claes Dos, van Warfhuisen

cop We Anje Hindricks, van Pe

25-08-1695 Luij Dercks, van Nijelandt

cop Pe Anje Aijljes, van Cloosterbuiren

15-09-1695 Gabriel Dreuwes, van Wester Nijelant

cop Pe Jantjen Frericks, tot Wi

22-09-1695 Ebel Geerts, van Bafloo

cop Pe Anje Peters, wd wijl: Jurjen Lamberts, op't Wester Nijelant

29-09-1695 Peter Jans, van de Broek

cop Wi Anje Hindriks, wd wijl Lambert Jelijs, van Pe

20-10-1695 Wete Wetes, tot Wierhuisen

cop Wi Grietjen Jurriens, van Ankum uit Westphalen

23-02-1696 Peter Peters, tot Eendrum

cop Pe Anje Peters, wd Peter Willems, van d'Meden

03-05-1696 Menne Gerrijts, van Adorp

cop Wi Eltjen Jans, wd wijl Here Ulfers, op de Broek

25-10-1696 Ailje Frericks

cop Wi Anje Hindricks, wd wijl Peter Jans

27-11-1696 Rinne Abels

cop Wi Marretjen Arents, beijde van Pe

21-02-1697 Ebel Geerts

cop Pe Jantjen Goijtjes, van Saexumhuisen

28-03-1697 Gerrijt Peters

cop Wi Jobke Folkerts, wd wijl Sikke Sijwerts, tot Wi

25-04-1697 Sijwert Roelefs, van Benningewolde

cop Wi Aeltjen Boelens, van Pe

18-07-1697 Claes Arents

cop Pe Lijsebeth Alberts, van Eendrum

08-08-1697 Roelef Jans

cop Pe Barber Jacobs, van Saexumhuisen

20-02-1698 Peter Clasen

cop We Anje Edserts, wd wijl Willem Willems

26-12-1698 Thomas Hindricks

cop Wi Trijnje Onnes, van Cloosterbuiren

01-01-1699 Writser Peters, van Warfum

cop Pe Stijnje Egberts, van Pe

29-01-1699 Peter Peters, van Leens

cop Pe Aefke Willems, wd wijl Luitjen Jacobs

29-01-1699 Hindrick Jans, van Uithuisen

cop Barelt Harms

29-02-1699 Harmen Cornellijs, wd van Baflo

cop Pe Marretjen Jans, van Pe

23-04-1699 Hindrick Pabes

cop Pe Hillichjen Redekers, dienstknecht en maaght [] Dijksterhuis

15-03-1700 Claes Lues

cop Wi Geeske Willems, beijde tot Pe woonaghtigh

24-03-1700 Harm Hindricks, van Pe

cop Pe Marretjen Dercks, van t wester Nijelandt

11-08-1700 Nittert Heeres, van Rottum

cop We Aeltjen Jurjens, wd wijl Willem Geerts, tot Pe

30-08-1700 Peter Jans

cop Pe Jantjen Jacobs, beijde van Pe

10-11-1700 Alle Willems, van Hornhuisen

cop Wi Anje Jaspers, tot Pe

10-11-1700 Cornellijs Berents, van Pe

cop IJmke Willems, tot Wi

23-01-1701 Jan Jans, van Pe

cop Pe Jantjen Dreuws, van Winsum

11-03-1701 Peter Dreuws, van Eppenhuisen

cop Pe Jantjen Arents, van Pe

24-04-1701 Isebrant Jans

cop Pe Anje Luitjens, van Vierhuisen

15-06-1701 de[etc] Lambert Tjarda van Starkenburgh, Heer van Wetzinge

cop Pe de[etc] juffer Algunda Maria Clants, dochter op Juikema

15-01-1702 Jan Jansen, van Stedum

cop Wi Jacobjen Wijpkes, wd wijl Ebel Jans, tot Pe

15-09-1702 Luitjen Harms, van Maarslag

cop Wi Grietjen Cornelijs, van Souwert

15-10-1702 Derck Clasen, tot Pe

cop Pe Marretjen Garbrants, van Warfum

08-06-1703 Onne Onnes, van d'Andeel

cop Wi Assel Ritzes, van Pe

07-10-1703 Herm: Busch, Organist

cop Pe Geesjen Gaeijkes, van de Meeden

06-12-1703 de [etc] Heer Willem Alberda, Heer tot Godlinse

cop Pe de[etc] Juffer Margareta Josina Horenken, d van Dijxterhuis

27-04-1704 Tonnijs Jacobs, van Pe

cop Wi Hilje Jacobs, van Saexumhuisen

13-07-1704 Jan Hillebrants, van Hornhuisen

cop Pe Lijsebeth Jansen, wd wijl Abel Tonnijs, tot Pe

20-07-1704 Derck Jurjens

cop Wi Phokel Berents, van Pe

28-11-1704 Arent Menses, van Sandeweer

cop Pe Metjen Jans, wd wijl Berent Eemes, tot Pe

05-04-1705 Jan Meijnts, cuiper

cop Pe Aefke Boelens, van 't Wester Nijeland

26-04-1705 Willem Wijpkes, tot Pe

cop Pe Marretjen Ubbes, van Leens

07-06-1705 Garbrand Alberts, van Eendrum

cop Pe Anje Crijns, tot Pe

28-06-1705 Jan Tonnijs

cop Pe Crijnje Jans, beijde tot Pe

11-10-1705 Peter Jans, Schipper

cop Pe IJtjen Berents, beijde van Pe

15-11-1705 Geert Jansen, van Eenrum

cop Wi Anje Peters, van Pe

06-03-1707 Arijs Luels

cop Pe Marretjen Cocks

01-05-1707 Jan Hindricks

cop Pe Hijckjen Dercks, beijde van Pe

10-06-1707 Abel Jacobs

cop Wi Anje Writzers, beijde van Pe

26-10-1709 Abel Clasen, van Whee

cop Pe Abelje Willems, van Pe

04-04-1710 Jan Peters, van Warfum

cop Pe Beertjen Clasen, van Pe

20-07-1710 Albert Sijwerts, van Pe

cop Wi Foske Jacobs, van Leens

15-02-1711 Hindrick Berents, uit Munsterland

cop Pe Griete Jurjens, wd Wete Wetes, tot Wierhuisen

29-03-1711 Jan Alles, tot Wierhuisen

cop Wi Geertjen Harms, van Leens

19-04-1711 Meerten Jans, van Usquert

cop Pe Aeltjen Berents, tot Pe

03-05-1711 Remmert Dercks, van Warfum

cop Pe Anje Tammens, tot Pe

03-05-1711 Bette Tijmens, van Cloosterbuiren

cop Marretjen Alles, tot Wi

06-03-1712 Jan Jacobs

cop Wi Aeltjen Peters, beijde tot Wi

14-08-1712 Eijze Peters, van Houwerzijl

cop Wi Aeltjen Berents, tot Wi

30-10-1712 Alle Willems

cop Pe Dewer Frericks, van Whee

06-11-1712 Jelte Peters, van Leens

cop Pe Jantjen Hiddes, van Pe

13-11-1712 Sijmon Berents, tot Wi

cop Wi Cornellijske Willems, van Pe

27-11-1712 Cornellijs Gaeijkes

cop Pe Anje Willems, beijde van Pe

25-06-1713 Folkert Clasen

cop Pe Anje Mennens, beijde van Pe

06-08-1713 Folkert Alberts

cop Pe Hilje Harms, van d'Andel

03-09-1713 Berent Burgers, van Haaren

cop Pe Marie Geerts, van d'Andel

22-10-1713 Jan Tonnijs

cop Pe Geeske Peters, wd wijl: Derck Sijmons, van Houwerzijl

22-10-1713 Jan Peters

cop Geeske Ebels, van Pe

15-04-1714 Tonnijs Jacobs

cop Pe Trijntjen Jacobs, van Adorp

22-04-1714 Arent Peters, van Eendrum

cop Wi Jantjen Writsers, tot Pe

24-12-1715 Jan Mennes, van Wi

cop Pe Geeske Cornelis, van Ulrum

19-01-1716 Joest Jansen

cop Pe Hilje Eises, van Houwerzijl

19-04-1716 Derck Meinties, van Pe

cop Pe Lubbegien Pieters, van Eenrum

19-04-1716 Tonnis Abels, van Pe

cop Aefke Sijwerts, van Pe

03-05-1716 Henricus Stheman Eccls:, in Pe en Wi

cop Pe Lubbina Hoendricks, d. van pastor Hoendricks tot Pe en Wi

17-05-1716 Jan Haeickes, van Pe

cop Trijntie Eppes, van Wi, cop Baflo

24-05-1716 Sijwert Tees, van Wi

cop Wi Cornelsje Cornelis, van Pe

25-08-1716 de[etc] Heer Willem Alberda, Heer van Dijcksterhuis etc:

cop de[etc] Clara Alberda, Douariere Jargers, Vr.v.Tackenborg

22-11-1716 Jacob Hindricks, van Cloosterbuiren

cop Wi Martje Harmens, van Wi

20-12-1716 Remge Lubbers, van Rasquert

cop Pe Jantien Cornelis, wd Tonnis Harmens, tot Pe

14-03-1717 Roelef Harmens, van Pe

cop Wi Anje Hillebrants, van Hornhuisen

09-05-1717 Welto Dercks, van Sellingen

cop Wi Grietien Dercks, van Suidlaren

22-05-1718 Tonnis Berents, van Pe

cop Trijntie Tonnis, van Leens

22-05-1718 Peter Sthevens, van Pe

cop Grietje Clasen

06-06-1718 Hindrick Geerts, vant Westernieland

cop Cornelske Willems, van Pe

04-12-1718 Wijdje Thetes, van Visvlieet

cop Pe Jantien Harmens, van Wi

19-02-1719 Derck Peters, van Pe

cop Pe Cunne Willems, van Cloosterbuiren

16-04-1719 Claas Dercks, van Pe

cop Pe Petertje Writsers, van Eenrum

04-06-1719 Jan Dercks, van Pe

cop Pe Martjen Cornelis, van Wi

04-06-1716 Jan Harmens, van Westphalen

cop Hilligje Geerts, van Cloosterbueren

14-01-1720 Jan Peters

cop Pe Elisabeth Jans, beide van Pe

23-03-1720 Lues Dercks, van Pe

cop Aefke Gabriels, vant Wester Nieland

21-04-1720 Raang Berents

cop Anje Eises, beide van Pe

23-06-1720 Tonnis Tammes, van Pe

cop Pe Trijntje Smits, van Amsterdam, wd Hindrick Jansen

18-08-1720 Doctor Gerhard Hoendrix, van Pe

cop juffer Sijbilla Tings, van Grijpskerke

19-01-1721 Geert Willems, van Pe

cop Anje Gabriels, vant Westernieland

09-03-1721 Jan Jans, van Wi

cop Hilligien Egbers, wd Geert Jans, van IJ bij Haren

20-04-1721 Poppe Jans, van Ulrum

cop Cornelske Peters, van Wi

17-08-1721 Wierd Clasen, van Houwerzijl

cop Elisabeth Alberts, wd Claas Arents, van Pe

23-11-1721 Peter Berents

cop Anje Harmens, wd Reinje Clasen, beide van Pe

27-02-1722 Friderick Cock, van Hamelen

cop Margreta Heidewins, wd Jochem Karsten, van Wagenfeld

13-03-1722 Jan Clasen, van Pe

cop Willemtie Clasen, van Garshuisen

03-01-1723 Reintje Frericks, van Wehe

cop Trijntje Dercks, van Pe

05-03-1723 Lambert Jurriens

cop Geeske Reintjes, beide vant WesterNieland

25-04-1723 Arent Clasen, van Pe

cop Trijntje Jans, van Ulrum

28-11-1723 Harm Roelfs, van den Andel

cop Grietje Peters, van Pe

11-06-1724 Broer Alberts

cop Bauwke Eppes, beide van Pe

25-06-1724 Eeuw Heeres, van Leermoor

cop Anje Clasen, van Pe

09-07-1724 Hindrick Dercks, van Sellingen

cop Aeltien Dercks, van Groningen

03-09-1724 Derck Peters

cop Geertie Clasen, beide van Pe

12-11-1724 Abel Hindricks, vant WesterNieland

cop Trijnje Jans, van Wi

08-04-1725 Jan Cornelis, van Wi

cop Trijnje Berens, van Mensingeweer

19-04-1725 Thomas Hindricks, van Eenrum

cop Lubge, wd Albert Cornelis, uit den Anden

19-04-1725 Jacob Abels

cop Anje, wd Peter Jans

28-04-1725 Menne

cop Hilje Harmens, wd Volckert Albers

31-05-1725 Peter Berents

cop Martie Willems, van Uithuisen

16-06-1725 Lues Abels

cop Aeltje Jans, van Groningen

01-09-1726 Jacob Clasen, van Pe

cop Anje Dercks, , van Noorthorn

10-11-1726 Gabriel Ailckes, van Pe

cop Martien Clasen, van Feerwert

08-11-1727 Helbrig Haies, van Cloosterbuiren

cop Trijnje Writsers, van den Andel

23-11-1727 Jacob Hoving

cop Geeske Jans

07-03-1728 Reender Tjaarts

cop Bieke Clasen, van Norden

14-04-1728 Tees Harms, van Helpen

cop IJda Luitjes, van Uithuisen

??-04-1728 Gerrit Willems, van Ulrum

cop Grietje Jeltes, van Stedum

19-09-1728 Jan Garms

cop Grietje Jans, van den Andel

15-04-1729 Egbert Jacobs

cop Geertie Alberts

24-04-1729 Claes Alberts

cop Tjauke Brongers

20-11-1729 Lues Abels

cop Anje Waalkes, van Garnwert

17-03-1730 Hindrick Popkes

cop Elisabeth Jans, wd Jan Peters

17-04-1730 Jacob Jans

cop Leentie Ebels

08-10-1730 Jan Jacobs, wd Elisabeth Jans

cop Jantien Waalkes, van Garnwert

05-??-1730 Isebrand Gerrits, van den Andel

cop Trijnje Arents, van Pe

23-03-1731 Derck Meinties

cop Ebelje Peters, van Eenrum

23-03-1731 Harm Peters

cop Anje Dercks

27-05-1731 Claes Jans Buiter, wd Petertie Luitjes

cop Anje Egbers, wd Peter Jacobs, van Rasquert

27-05-1731 Here Frericks, van Rottum

cop Eltje Etskes, van Saaxumhuisen

11-11-1731 Menne Geres, van Tinallinge

cop Anje Herens, vant WesterNielant

03-02-1732 Jacob Luitjens

cop Grietje Peters, van Eenrum

17-02-1732 Jacob Jans, wd Grietje Gerrits

cop Grietje Jacobs, wd Jan Jans

20-04-1732 Claes Dercks

cop Hilje Berents, van WesterNieland

12-09-1732 Jan Jacobs

cop Ida Roelfs, van den Andel, hebb. het kind bij de leideband

21-09-1732 Berent Egbers

cop Hindrickjen Thomas, wd Peter Dreuws

02-11-1732 Roelf Tjaarts

cop Hitske Harms, van Niehove

14-12-1732 Haje Remmers, wd Catrina Hoving

cop Roelfje Roelps, wd Tjaart Jans

01-02-1733 Bebbe Bebbes, wd Trijnje Wolters

cop Grietje Jans, wd Jan Garms

08-11-1733 Juirt Allers

cop Aeltien Peters

13-12-1733 Arent Jans

cop Pauli Jans, wd Lambert Borgers

13-12-1733 Jacob Lamges

cop Elizabet Clasen

08-05-1735 Peter Writsers, van Pe

cop Bauke Elens, van Warfhuisen

12-06-1735 Peter Clasen, van Onderwierum

cop Frerickje Cornelis, van Pe

13-11-1735 Jacob Clasen, wd Anje Dercks

cop Trijnje Tjaart, van Niekerck

16-09-1736 Jan Clasen

cop Lubge, wd Rewert Hindricks

03-03-1737 Eise Jacobs, van Uithuisen

cop Aefke Dercks, van Pe

06-10-1737 Peter Jans

cop Auckje Volckerts, beide van Pe

24-11-1737 Claes Harms, schoolmeester en organist

cop Sijbrich Hindricks

24-11-1737 Ariaan Alberts

cop Trijnje Luitjes

13-04-1738 Tonnis Berents

cop Hijcke Jans, van Warfum

09-11-1738 Jan Luities

cop Sijbricht Harms

09-11-1738 Jurrien Jans

cop Aeltien Tjaarts

16-11-1738 Onne Jans

Cornelske Hindricks

14-12-1738 Claas Jans, van Sijbaldebuiren

cop Bauke Reinties, van Eenrum

22-06-1739 Derck Dercks

cop Imke Harms, wd Michiel Jans

29-05-1739 Haije Remmers

cop Hindrickje Jans

27-11-1739 Cornelis Gaeikes

cop Anje Harms

19-11-1741 Peter Jans

cop Hijcke Jans

03-06-1742 Ariaan Albets

cop Grietje Jans

02-12-1742 Tamme Jans, van Pe

cop Anje Harms, van 't Sant

17-02-1743 Lues Berents

cop Derckje Jans, beide van Pe

08-09-1743 Bronne Harms, van Helpen

cop Hindricke Thomas, wd Berent Egbers

12-01-1744 Gosen Cornelis

cop Hindrickje Jans

10-05-1744 Hindrick Harms, wd Hiske Luities

cop Grietje Peters

12-07-1744 Arent Clasen, [wd Trijnje Jans]

cop Anje Gabriels, [wd Geert Willems]

15-11-1744 Simen Cornelis

cop Martien Peters

22-11-1744 Jacob Jans, [wd Grietjen Willems]

cop Hilje Dos, van Cloosterbuiren

30-05-1745 Gerrit Peters

cop Hilje Eises

01-08-1745 Derck van Buss

cop Ida Frericks

24-04-1746 Jacob Lamges

cop Geertien Coenraats

08-10-1747 Derc Jans

cop Anje Clasen

12-11-1747 Popke Cornelis

cop Elizabet Sijgers

19-11-1747 Cornelis Clasen

cop Trijnje Peters, [wd Jacob Dercks]

06-10-1748 Garmt Garmts

cop Trijnje Clasen

16-06-1748 Henricus Stheman, Pastor te Pe

cop Geeske Peters

11-05-1749 Wiert Clasen, wd Elizabet Albert

cop Jantien Writsers, wd Arent Peters

08-11-1749 Claes Jans

cop Willemke Peters

08-11-1749 Jan Peters

cop Itien Harms

16-11-1749 Jan Remts

cop Trijnje Arents

07-12-1749 Peter Arents

cop Jantien Geerts

30-11-1749 Jan Luitjens

cop Ebelje Jans

12-04-1750 Sicco Hindricks

cop Reinuwe Harms

12-04-1750 Berent Lucas

cop Hindrickje Jans

16-11-1750 Jacob Hindricks

cop Hilje Lammerts

22-11-1750 Willem Alles

cop Anje Doekes