BRON: Oosternieland, DTBL NH, T:1651-1750 OON01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche (van getypt afschrift)
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
jd = jonge dochter
jm = jonge man
O/N = (Ooster)nie(u)lant
wd = weduwe/weduwnaar
meestal cop, maar zelden expliciet vermeld

 

??-??-165? Jan Krijns

Hille Luitiens

??-??-165? Jurjen Jansen

Auke Jansen

??-??-165? Jakob Koenes

Trijne Sijwerts

??-??-165? Alle Ebels

Grietie Sijpkes

??-??-165? Klaas Saeckes

Grietie IJpes

??-??-165? Jan Andries, van Onderwirem

Sichtien Dercks, van de Meden

??-??-165? Eltie Gerrijts

Lijsebeth Harmens

??-??-165? Jan Peters

Engel Everts, beide van de Meden

??-??-165? Hindrick Rinnes

Trijne Alberts

??-??-165? Harmen Peters

Peterke Gerrits, beiden van Zandt

??-??-165? Thijs Everts, van St: Annen

Hille Allens, van de Meden

??-??-165? Doecke Tiassens

Cornellijs IJpens

??-??-165? Albert Geerts

Evert: Cornelijs, beide van Sant

25-12-1653 Juncker Harmen van Rens:[en] [ op Midwinter]

Margreta van Laer, beiden van Groningen

24-03-1654 Haijo Roelefs, van Zandt

Grietie Hindricks, van O

09-04-1654 Jan Hindrickx, van Zijldijck

Trijntie Sijbolts, van Garshuissen

09-07-1654 Eise Eises, van Middelstum

Jantien Tiaerts, van Usquert, cop Rottum

16-07-1654 Jan Lubberts, van Eppenhuizen

Elske Geerts, van Oldenzijl

06-08-1654 Sijwert Frericks, van de Meden [cop ald.?]

Cornellijs: Koenes, van N

28-01-1655 Remge Peters

Willum: Aibes, beide van de Meden [cop ald.?]

28-01-1655 Jan Wijrts, van Garsthuizen

Remmerich Eppes, van de Meden [cop ald.?]

06-04-1655 Jan Egges, van N

Cornellijske Gerrits, van Zandt

16-04-1655 Cornelijs Roeckes, van de Meden, cop op de Meden

Trijne Peters, van Uithuizen

22-04-1655 Jan Ockes

Aefke Aises, beide van de Meden

22-04-1655 Geert Jans

Asse Lamges, beide van de Meden

22-04-1655 Haijo Peters, van Uithuizen

Anne Lubberts, van N

17-07-1655 Heine Edskes, van Usquert

Martien Tiaerts, van Oldenzijl

23-09-1655 Cornelijs Jans, van Warffum

Anne Jacobs, van Zant

22-10-1655 Jan Jurjens, van N

Welmoet Jansen, van Zant [afk?]

25-11-1655 Tete Lubberts

Aeltien Jacobs, beide van Zand

23-12-1655 Edse Geerts, van de Meden, cop op de Meden

Trijne Tonnijs, van Zand

23-02-1656 IJsebrant Egges, van N

Wobbe Melles, van de Meden

04-04-1656 Obel Albarts, van Eppenhuizen

Remmerich Lubberts, van Oldenzijl

20-04-1656 Sijmon Meinarts, van Zant

Martien Cornelijs, van N

20-04-1656 Klaes Wigbolts, van Spijck

Welmoet Tomas, van de Godlinze

27-04-1656 Wijrt Haickens, van de Meden

Lisebet Roelefs, van Schiltwolde

26-05-1656 Tobias Gises

Anne Harmens, beide van de Meden

08-06-1656 Geert Allerts

Rene Mennes, beide van de Meden

03-08-1656 Cornelijs Berents, van Zandt

Martien Tomas, van Enum

19-10-1656 Klaas Eises, van Oldenzijl

Farduwe Frericks, van Garshuisen

26-10-1656 Jan Dercks Vechter, van de Meden

Renske Meertens, van Usquert

08-03-1657 Peter Lamges, van de Meden

Auke Peters, van Zant

20-03-1657 Jan Gijses

Anne Allerts, beide van de Meden

24-05-1657 Jan Jeltes

Griete Derckx, beide van Oldenzijl

31-05-1657 Berent Luitiens, van Uithuizen

Oetien Abels, van Zant

14-02-1658 Focko Benes, van Zant

Altie Dreuwes, van t N

28-02-1658 Cornelijs Doornbus, op t N

Trijntie Tiaerts, van Loppersum

09-04-1658 Jan Jochums, van Emden

Trintie Dercks, van Godlinze

12-04-1658 Frebes Egges

Griete Jansen, beide van Uithuizen

25-04-1658 Edse Lamges, van de Meden

Lisebet Jansen, van t N

30-05-1658 Lui Jacobs

Griete Peters, beide van de Meden

20-06-1658 Meerten Allerts, van de Meden

Tietie Albarts, van Godlinze

15-08-1658 Klaas Peters, van Berum

Anna Menckes, van Godlinze

31-10-1658 Hindrick Klasen, van Warffum

Dewer Cornelijs, van de Meden

12-12-1658 Jacob Peters

Griete Peters, beide van t Zant, cop N

18-03-1659 Jan Arents, van Loppersum

Geeske Hindricks, van Godlinse

10-04-1659 Allert Jans, van Spijck

Martien Valckx, van Loppersum

24-04-1659 Geert Hebels

Trijntie Remges, beide van de Meden

24-04-1659 Hans Sas, van Uithuizen

Trijntie IJpes, van O

01-05-1659 Sijwert Clasen, op O

Trijntien Louwens, van Westeremden

15-05-1659 Berent Hindricks, van Usquert

Anne IJpes, van O

03-07-1659 Luitien Fockes

Brechtie Albarts, beide van de Meden

23-10-1659 Jan Harmens

Weike Ebels, beide van de Meden

26-12-1659 Peter Jansen, van Uithuizen

Aeltien Eckes, van O

11-03-1660 Euke Derckx, van Uithuizen

Anneke Doornbus, van O

11-03-1660 Geert Lourens, van Holwijrda

Martien Geerts, van O

18-03-1660 Jan Dercks

Wibbe Jansen, beide van Groningen, att

23-03-1660 Jacob Clasen, van Holwijrda

Annie Tammes, van de Meden

23-03-1660 Peter Meets

Trijne Jansen, beide van t Zandt

20-04-1660 Jan Willems

Geeske Peters, beide van t Zandt

23-04-1660 Cornelijs Meinerts, van Zandt

Renske Thomes, van Godlinze

29-04-1660 Hindrick Luis, van de Mieden

Alijt Egges, van O

15-07-1660 Cornelijs Jansen, van Garshusen

Trijne Frericks, van O

14-10-1660 Heere Arents, van Eendrum

Trijntien Frericks, van Betlehem, Rottum

21-04-1661 Jan Jansen, van Zandt

Anne Tomas, van Nieuwenhuis

19-05-1661 Sebo Geertsma, van Blijham

Aeltien Hilenius, van Zant

19-05-1661 Derck Jans, van de Meden

Hoicke Arents, van Zant

03-06-1661 Jan Luitiens

Griete Geerts, beide van de Meden

18-08-1661 Eppe Jans, van de Meden

Anne Jans, van Uithuizen

25-08-1661 Geert Geerts

Aucke Arents, beide van Zant

29-09-1661 Peter Koerts, van Uithuizen

Anne Klasen, van de Meden

19-10-1662 Harke Hebels, van de Meden

Anneke Jansen, van O

19-10-1662 Edske Onnes, van de Ham

Aefke Everts, van de Meden

26-10-1662 Peter Harmens

Barbera Hillenius, beide van t Zant

02-11-1662 Sijwert Drewes, van O

Stijne Hindricks, van de Meden

15-04-1663 Sicke Jansen

Dewer Jacobs, beide van de Meden

03-05-1663 Jacob Koenes, op O

Reintien Sijwerts, van de stad Groningen

07-10-1665 Geert Jansen, van O, cop Oosterwijtwert

afk3 Eelje Jans, te Oosterwijtwert

09-03-1666 Cornellis Tiades, van Mins... in Jeverlant

cop? Griete Reenders, van de Meden

21-03-1666 Cornelis Valck, van O, 'testis Jan Jansen, diaconius'

afk3? Lamme Popkes, wd Pieter Bartels tot Godlinze

17-04-1666 Jan Mennes, van Holwijrda

Grietjen Harckes, van O

29-04-1666 Willem Jans, van Oosteet in Oostvrieslant, [overl.voor cop]

afk Geesjen Harmens, van O, 'Harmen Jacobs peter'

29-04-1666 Jacob Hindricx, van O , 'sponsor Alje Frerix'

afk Cornellisje Cornellis, van Uithuizen, att

27-05-1666 Frerick Jeltes, van O, wd Trijnje Cornellis

cop? Anje Hindricx, van Warffum, 'sponsor Hindrik Jacobs'

27-05-1666 Arent Alberts, van Uith:meden

cop Jacobjen Sieerts, van Uithuizen

17-06-1666 Mindelt Wibes

cop? Lisebeth Luijtjens, beide van Uithuizen

08-07-1666 Reinder Simens, van t Zant

cop? Martjen Harmens, van de Meden

15-07-1666 Valck Meertens, wd Bauke Cornellis van O

Anne Jans, wd Albert Harmens, geb.g v.Denemarken, won.d.Med

25-07-1666 Albert Jans, van O

Grietjen Gerrits, wd Jan Jansen Doornbus van t Zant

25-09-1666 Jacob Coenes, wd Reijntjen Siwerts

Geertjen Thomas, beide te O

24-03-1667 Claes Harms

Anje Jans, beide van de Meden, att

12-05-1667 Jan Lammerts, van Uithuizen

Grietjen Jans, van de Meden

27-05-1667 Pieter Dercks, van Oldenzijl

Geesjen Harmens, van O

27-05-1667 Jan Jansen Hulsen, van O

Geertjen Harmens, van Uithuizen

20-10-1667 Alle Gaeljes, van O

Liefken Hermans, van de Meden

??-??-1667 Otto Cornelis

cop Trijntien Alberts, wd Hindrik Rinnes, beide van O

??-??-1668 Jan Jacobs

cop Aechtien Harckes, beide van O

05-07-1668 Jan Geerts, van de Meden

cop? Anne Jans, van O

08-11-1668 Albert Thomas, van t Zant, att naar Oldenzijl

att Cornelisien Dreeuws, wd Anne Tonnis van O

13-12-1668 D:Henricus Schainck, pastor op O

Eerb. jd Johanna Hoedenbergh, van Groningen [cop ald?]

28-03-1669 Meerten Valks, van O, cop op de Meden

Vree Geerts, van de Meden

20-06-1669 Jan Dreews, van O, cop op de Dam

Antie Reewkes, van den Dam

01-10-1669 Geert Alberts, van Uithuizen

afk Grietien Siabbens, van O

07-10-1669 Derck Tiaerts, van Woltersum

Trijne Jacobs, van O

19-12-1669 Rijckel Hebels

Beertien Peters, beide van de Meden

27-03-1670 Reiner Peters, van Bremen

att Dewer Jans, van de Meden

29-05-1670 Peter Luidens, van Uithuizen

att Greitien Eckens, van O

15-10-1670 Aleff Jans, van de Meden in t Oldamt

att Greetien Frericks, van O

16-10-1670 Geert Jacobs

Trijne Remges, beide van de Meden

23-10-1670 Alle Peters, uit de Rijp, cop op de Meden

Griete Claesen, van de Meden

05-02-1671 Claes Frericks, van O

Swaentien Berents, van t Zandt

19-02-1671 Jan Jans [Amsens], hoveling tot Farmsum, cop F.

att Jantien Jans, van de[Den?] Hoorn

26-02-1671 Berent Peters

Grete Jacobs, wd Jacob Jans, beide van de Meden

12-06-1671 Meindert Dercks, van Leermens

Aeltien Jans, van t Zant

22-07-1671 Claes Jacobs, van O, cop Leermens

att Aeltien Hindricks, van t Zant

21-10-1671 Derck Folkerts, van O, cop S.

att Anne Hindricks, van Spijck

22-10-1671 Sicco Jansen, van de Mieden

Aefke Hindricks, van Uithuizen

29-10-1671 Cornelis Jacobs, van Sandweer

Aucke Peters, van de Meden

05-11-1671 Lambert Doekens, van de Meden

Aeltien Thomas, van de Zijldijck

31-03-1672 Tiasse Hermens, van Spijck

Jantien Geerts, van de Meden

09-06-1672 Lambert Allies, van de Meden, cop op de M.

att Anne Frericks, van O

13-10-1672 Sicco Aijolds, van Noortbroeck

Talle Jans, van Sandweer

13-10-1672 Tonnis Jans, van O, cop Oldenzijl 13-10

Greetien Peters, van Oldenzijl

10-11-1672 Jacob Clasen

Marretien Allers, wd Galtie Jans

05-01-1673 Hindrick Jans, van Embden

Autien Tiakens, van Godlinze

20-02-1673 Hermen Jans Knol, cop Oldenzijl 20-02

Alstien Jans Doornbusch, van Oldenzijl

23-02-1673 Jacob Hermens, van Sandweer

Annie Galties, van O

21-03-1673 Allard Jurriens, van O

Wiecke Jans, wd Focke Fockens van de Meeden

22-06-1673 Theews Abels, van Tiamsweer, cop T. 22-06

Trijnie Geerts, van O

09-11-1673 Frerick Haijes, van t Zant

Teetie Frericks, van O

15-02-1674 Willem Remkes

Geertien Rinies, wd Jacob Hermens, beide att van de Meden

26-04-1674 Jacob Everts

Menie Alberts, beide van t Zandt

24-05-1674 Claes Jansen, van O

Geeske Egbarts, van t Zant

31-05-1674 Sicke Mennens, van de Meeden

Fennie Jansen, van Godlinse

28-07-1674 Jan Geerts, van O, cop F. 28-07

Anneke Franciscus, wd Tonnis Jansen van Farmsum

04-10-1674 Taco Eckens

Geesien Hansen

18-10-1674 Tamme Jans

Annie Hermens, att de Meden en Uithuizen

07-02-1675 Juil Juirts, van Hoernhuizen

Marretien Clasen, wd Aise(?) Jemmes Mulder

11-06-1675 Frerick Jeltes, van O

Epke Berents, van Hoogh-kercke

25-07-1675 Isebrant Jans, van Holwijrde

Gretien Eltiens, van de Meden

19-09-1675 Hommo Jansen, van O

Reentien Eisens, van Uithuisen

17-10-1675 Claas Hermens, van Usquert

Marretie Clasen, van de Meden

16-01-1676 Cornellis Hermens, van Stitswert [door pastor O]

Hindrickien Jacobs, van Onderwierum, cop Stitswert 16-01

17-03-1676 Hindrick Roelefs, van Cantens

Hijcke Remges, van de Meeden

24-03-1676 Simon Harckes, cop Sandweer 24-03

Greetien Bennes

27-03-1676 Allie Reinders, van O

Aeltien Jacobs, van Uithuisen

30-10-1676 Tiasse Doekes, van O, cop H.

att Anne Peters, wd Jacob Remmert tot Holwijrde

25-03-1677 Jan Jacobs, van O

Annie Roelefs, van t Zandt

29-04-1677 Jannes Hansen, organist tot Leermens

Trijntie Koenes, van Oldehove

27-05-1677 Allardt Galties, van O

Abeltien Lippes, wd Claes Luities, van Uithuizen

04-11-1677 Jan Simens, van Sandweer, cop S. 04-11

Jantien Willems, van de Meden

10-03-1678 Jan Clasen, backer

Lisebeth Hindricks, beide van O

17-03-1678 Sicco Jans, van de Meeden

Marretij Meinders, van Obergum

21-03-1678 Jan Ipes, van O

Marretien Hermens, van Sandweer

19-05-1678 Tamme Lamberts, van de Meden

Trinie Harmens, van O

27-04-1679 Tonnis Hermens, van de Hoorn

Cornellissien Jacobs, van Warffum

17-08-1679 Jan Siabbens

Trijnie Alles, beide van O

??-10-1679 Peter Mennes, van Enum

att Nieske Jacobs, van O

??-10-1679 Focke Remges, cop op de Meden

att Luickien Willems

29-11-1679 Siabbe Doeckes, van O

Grietien Hermens, van Sandweer

21-12-1679 Derck Eemes, van Winsum, cop Oldenzijll

Rientien Jacobs, van O

??-??-1680 Jacob Clasen, schipper, cop Z. 10-01

att Gretien Jacobs, wd Wigger Jans tot Zandeweer

17-10-1680 Jan Jans Cuiper

Anje Jans, wd Peter Takens

17-10-1680 Jan Siabbes

Aeltien Lutiens, beide van Uithuizen

24-10-1680 Simon Jansens, van t Zand

Bijuke Luitiens, van Middelstum

14-11-1680 Tamme Hindricks, van t Zant

Martien Harmens, wd Jan IJpes van O

01-04-1681 Jacob Hindricks, van t Zant

Elske Abels, van die Mee

04-06-1681 Jacob Hindricks

Anje Jans, beide van 't Zant

07-08-1681 Alje Geers, van O

Trijnje Harmens, att Baflo

11-09-1681 Jan Peters, van de Meeden

Dietien Jansen, van Warfum

12-03-1682 Jan Emes, van Winsum

Tiaeckien Jacobs, van O

17-03-1682 Claes Peters, van Garshuisen

Beertien Allers, van O

23-04-1682 Jacob Brouwer, van O

Luduwe Claessens, van Garshuisen

29-10-1682 Bront Willems, van t Zant

Lisabet Gerrits, van Godlinse

22-04-1683 Gijse Teunis, van de Meeden

Greetien Allers, van Godlinze

13-05-1683 Sibolt Geerts, van de Meeden

Ettien Harmens, van O

02-12-1683 Jurrien Remges, van O

Gebke Gerlefs, van Stitswert, cop Oldenzijl

11-05-1684 Albert Hindricks, van O

Wilmke Jacobs, wd Roeleff Aeickes op Zijlldijck

25-05-1684 Jurrien Alberts, uit het Stight Bremen

Anne Hindricks, wd Jacob Jans bij die Dijck

10-08-1684 Berent Jans

Trijntien Berents, beide van de Mee

12-10-1684 Alje Jans Smitt

Anje Jans, d. van Jan Clasen, backer

16-11-1684 Jacob Hindricks, van t Zant

Trijnje Cornelis, van Eendrum

15-12-1684 Rinje Roelefs

Claeske Jans, beide van buiten Dijcks, att die Mieden

05-07-1685 Harmen Knoll, van Startinghuisen

Gretien Everts, van t Zant, att Eppenhuisen en t Zant

11-07-1685 Gerrit Jans, bij de Dobbe op Uithuiser Meeden

Hindrickjen Jans, van Uithuisen

30-08-1685 Egge Harmens, van O

Anje Dercks, van de Mee

25-10-1685 Jan Cornelijs, van O

Martien Edses, van de Mee

20-12-1685 Sibolt Jacobs, van de Meeden

Auke Tammes, wd Jacob Sibolts op O

14-03-1686 Harmen Jans alias Kruck, van Uithuisen

Hillechien Jans, van de Meeden

28-03-1686 Derck Hindricks Schreur

Abelje Jacobs, beide van de Mee

30-05-1686 Jacob Geerts, van Sandeweer

Gebke Jans Knoll, van O

30-05-1686 Isebrant Wijrts, van Loppersum

Anne Hindricks, van O, wd Jurrien Alberts

30-05-1686 Nanninck Jacobs, beide van buiten dijcks op die Meeden

Jacopien Douwes, wd Sicco Mennes

13-06-1686 Evert Hillebrants, van Loppersum

Tiete Frericks, wd Frerick Haijes

20-06-1686 Eevert Lucas, van Uithuisen

Gretien Luities, wd Peter Luddes van Zijldijck

17-10-1686 Jan Geerts, van die Mee

Anje Alles, op O

24-10-1686 Derck Clasens, van Godlinze

Peterke Peters, van Oldenzijll

24-10-1686 Jan Ockes, beijde van buitendijcks in de mee

Trijnje Jansen, beide mennisten, cop volgens Synod. order

01-01-1687 Hindrick Jans, van t Zant

Anne Harmens, van O

23-01-1687 Albert Jans, van de Mieden

Jantien Frericks, van Godlinse, na sijnodale resolutie etc.

29-05-1687 Harmen Geerts, uit Luinenburgerlant, cop 't Zandt 29-05

Trijnje Jans, van O

12-06-1687 Sibolt Jacobs

Gretien Jans Knoll, beide van O

12-04-1688 Geert Geerts, v.Spijck geboortigh woonachtich op die Meeden

Anje Dercks, wd Egge Harmens

22-04-1688 Tiasse Harmens, van die Meeden, cop op die M. 22-04

Jantien Garmpts, van O

20-05-1688 Sibolt Clasens

Martien Clasens, wd Willem Bronts, beide van t Zant

24-05-1688 Eewe Jans [Knoll]

Geertien Edses, beide van O

27-05-1688 Alje Geerts, van O

Bijuke Luities, van die Mieden

21-10-1688 Jan Hindricks, schipper van O

Trijnje Cornelijs, van de Meden

18-11-1688 Eebel Bruins, van t Zant

Martien Jans, van Uithuisen

04-05-1690 Peter Alberts, van Aduwert

Tiaeckien Alles, van O

11-05-1690 Allert Menckes, van Cantes

Aeffien Peters, van O

??-02-1691 Claes Popkens, van buitendijcks op die mieden

Diewerke Alles, op O

13-05-1691 Garremt Hindricks, van Godlinze

Hindrickien Jans, wd Garremt Jacobs op O

16-08-1691 Hoeijke Hendrickx, van t Sand

afk Martjen Reinders, van t O, cop op t Zand

23-08-1691 Jan Egberts

Wendeltjen Roelefs, beide van O

08-11-1691 Julle Cornelis Doornbusch, van O

afk Anje Hermens Knol, cop Oldenzijl

26-12-1691 Reinder Jans

afk Aeltjen Hendrickx

19-06-1692 Peter Hermens, schoolmeester van O, cop Warffum

afk Petertjen Peters, van Uithuisen

18-09-1692 Watzo Kuen, pastor loci, cop Zuidwolde

afk Anna Monningks, van Groningen

02-11-1692 Derck Fockes

Hendrickjen Jacobs, beide van de Meden

23-11-1692 Jacob Claesen, kerkvooght

Engeltjen Jans, beide van de Meden

18-12-1692 Claes Willems

Octjen Claesen, beiden van de Meeden

22-01-1693 Jacob Geerts

Trijnje Cornelis, beide van O

12-02-1693 Cornelis Claesen

Jantjen Meinders, beide van de Meden

11-03-1693 Ajbo Bartels, van t Zand

Martjen Reinders, van O

01-08-1694 Hendrick Lamges

Frouke Cornelis, beide van de Meden

05-12-1694 Pieter Alberts, van O

Jantjen Goeijkes, van de Meden

12-02-1695 Pieter Doedens

Trijnje Hermens, van de Meden

12-05-1695 Luitjen Kempes

Anje Derckx

08-06-1695 Jan Rijkels, van de Meeden

Fenne Geerts, van Uithuisen

23-06-1695 Pieter Hermens, van Uithuisen

Trijnje Jans, van O

20-10-1695 Abraham Claesen, van Spijck

Grietjen Jans, van O

20-10-1695 Jan Pieters

Rienje Geerts, beide van O

27-10-1695 Meerten Claesens, van de Meeden

Grietjen Derckx, van Middelstum

10-04-1696 Jan Jacobs, van O

Claaske Jans, van t Zand

25-10-1696 Remge Roelefs

Grietjen Jans, beide van de Meeden

25-10-1696 Jacob Ufkes, van Hellem

Anje Eijses, van O

03-01-1697 Frederijk Geerts, van O, cop Spijck

Gretjen Claesen, van Spijkstervierhuisen

05-12-1697 Hermen Geerts

Trijnje Meinards, wd Roelef Jans van de Meeden

15-10-1698 Harmen Jacobs

Anje Edzes, beide van O

28-11-1699 Jan Sabbes, van O, ' 8 daege voor sinterklaas'

Anje Wolbrights, van Godlinse [8d.v.'St.Martien':03-11]

06-10-1700 Roelf Jans

Grietje Remges, att van de Mieden

06-02-1701 Thomas Jans

Anje Jacobs

13-03-1701 Jan Jacobs, van O

Trijnje Jans, wd Jacob Sickes

24-04-1701 Eppe Fockes

Feijke Jans

07-05-1702 Arend Geerts, van Uith:Meeden

Eenje Eeukes, van Cantens

04-06-1702 Jan Mennes

Siben Jans, beide van O

02-07-1702 Taeke Pieters, cop Farmsum

afk Teetje Harms

22-10-1702 Jan Geerts

Jantjen Jans

06-05-1703 Geert Gerlefs, van de Meeden

Martjen Douwes, van O

06-05-1703 Hendrick Hebels, van O

Grietje Sibrants, vna t Zand

05-08-1703 Lamge Edzes, van O

Anje Derckx, van de Meeden

20-10-1703 Joest Arents, cop Sandweer [ald: 18-09]

Anje Menses

17-08-1704 Klaes Derckx

Hendrickjen Wolters, att van de Meden

04-01-1705 Hindrik Olgers, van t Zant

Fieke Aljes, van O

08-02-1705 Alje Jans, van Warfum

Imke Wolters, van Appingadam

20-06-1705 Rinne Jacobs, van O

Wiske Philippus, van Goddelinse

11-??-1706 Jan Claessen alias Schuit, van O

Trijnje Hans, van de Mieden

19-09-1706 E:Geert Gerlefs, op O

deugts:Trijntien Pieters, van den Andel

14-11-1706 Remge Jans, Sarsier van O

Corneliske Claessen op O, wonende bij Cornellis Dorenbosch

21-11-1706 Heine Claessen, van t Zand

Jeike Jans, van O, wonende bij Cornellis Dorenbos

06-02-1707 Meerten Claesen, cop O [ziekte pastor de Meden]

Pieterke Alberts, van de Meden

08-05-1707 Wolter Sjabbes, cop O [ziekte pastor de Meden]

Annie Rinies

02-06-1707 E:Allard Wijbrands, cop O [ziekte pastor de Meden]

Wibke Pieters, beide v.de Meeden

04-09-1707 Gajus Engelberti Engelma, pastor deser Gemeente

cop Eerb: en Deugt: jd Margareta Nauta, van Groningen

11-11-1708 Pieter Luies, van de Mieden

Anje Eeuwes, van O

26-05-1709 Jacob Gerlefs, op O wonende

Trijntien Aljes,jd v.Alje Geerts en Bieuwke Luities op't O

03-11-1709 Berent Jans, van Godlinze

Teetje Heerties, van de Mieden

24-11-1709 Bake Thomas, van Cathmus

Geertruid Koerts, wd Hindrik Hindriks schipper en voerman O

12-01-1710 Omge Jans, van Uijtwijrda, cop O [afw. pastor de Meeden]

Aaltien Derks, wd Arent Popkes op Meester Grede

07-09-1710 Jan Jacobs, van O, cop O

Jantien Ipes, van Cantens, wd Willem Jans anders Bil

15-02-1711 Hindrik Derks, van O

Grietien Gevers, van Lier in Oostvriesland

31-05-1711 Geert Jans

cop Wendeltje Jans, att 't Zand

15-11-1711 Jannes Hillebrands, schipper woonagtig O

Geeske Lammerts, wd Jacob Sickes op de Mieden

15-11-1711 Hermen Heertjes

Weijke Bronts, beide op de Mieden wonend

22-11-1711 Luije Juirs, van Hoershuisen

Trijnje Claessen, van Noordbroeck

08-05-1712 Focco Derks

cop Trijnje Jacobs, att Oldenzijl

06-11-1712 Alje Jans

Bieuwke Luities, wd E: Alje Geerts

12-03-1713 Eisso Freerx, van Onderdam/Menkeweer

Ludewe Clasen, wd Jacob Brouwer, nu te O

26-11-1713 Hindrik Klaassens, van Garshuisen

Deugds: jd Anje Aljes, op O

25-02-1714 Pieter Lues, wonend O

Grietje Arents, jd van de Meeden

27-01-1715 Thomas Jans, van Usquert

Jantjen Melles, wd Hijbel Jarges te O

03-03-1715 Allert Hindriks, van Berum

Grietje Remges, wd Roelef Jans op O

10-03-1715 Jacob Eises

Anje Julles Doornbusch, beide van t Zand

31-03-1715 Eerb: Jacob Gijses, van 't Zand

Deugts: jd Anje Aljes van O

05-05-1715 Eerb: Jan Luijes, van de Mieden

deugts: jd Wibge Derks, van O

12-05-1715 Eerb: Elle Pieters

Deugts: Dedje Gerrits, wd Dreuwes Sjabbes, att de Mieden

26-04-1716 E: Willem Clasen

deugts: Martjen Peters, beide op 't Zand

06-05-1717 E: Claes Pieters, van Middelstum

E: Reemke Jans, wd Dutmer Geerts, van O

27-03-1718 Cornelis Julles Doornbusch, van O

deugts: jd Janneke Jansen, van 't Zand

06-06-1718 Arijen Jacobs, Kuiper alhier, geboortig van Westerwijtwert

Grietien Claesen, van Huijsinga

30-10-1718 Gajus Engelberti Engelma, pastor van O

cop de Deugts: Juffer Eltien Sijpkens, van de Eexta

29-01-1719 Isebrand Thomas, van de Mieden

Grietjen Lammerts, van Lellens

19-03-1719 Jan Remges

Wijmke Pieters, beiden van de Meeden

04-06-1719 Claas Lammerts, van de Mieden

Hijckjen Harkes, van Rottum

30-07-1719 Jan Julles Doornbusch, van O

Brechtje Reinders, van de Meeden

13-08-1719 Driewes Jans

Pieterke Jans, wd Jannes Smaltius, beide van de Meeden

12-11-1719 Jan Clasen, van Uitwijrda, wonende buiten dijcks op de //

Froucke Simons, van t Zant // Meedster Greden

07-01-1720 Cornelis Jacobs

Lijsebeth Cornelis, att de Meeden

14-04-1720 Evert Everts, mr:backer alhier

Trijnje Jans, wd Lamert Lammerts van de Zeerijp

14-04-1720 Bront Geerts

Dieuwerke Jans, beide van de Meeden

17-11-1720 Remge Willems, van Godlinse

Trijntje Claassen, van Uitwierda

12-01-1721 Remmert Harmens, van O

Gerritje Pieters, wd Wigher Tiddes van de Meeden

15-06-1721 Focco Aljes, van O

Geesje Harms, van Godlinze

07-09-1721 Jan Timens [past. Uith.meeden afw.]

Trijnje Thomas, wd Pieter Gerrits, att de Mieden

14-09-1721 Berend Egberts, van Oldenzijl

Wibge Derks, wd Jan Luijes van O

22-02-1722 E:Geert Geerts, van t Zand

Diewerke Peters, van Losdorp

12-04-1722 Jan Harmens, van Siddebuiren

Wiske Philippus, wd Rinne Jacobs mr:backer

10-05-1722 Jacob Sibolts

Geertruit Tonnis, beide van de Meeden

07-06-1722 Berent Jans, van Eppenhuizen

Peterke Jans, wd Dreuwes Jans van de Meeden

01-11-1722 Siewert Pieters, van O

Auwke Simens, van t Zand

15-11-1722 Thomas Harmens

Anje Tonnijs, beide van de Meeden

07-02-1723 Claes Pieters, op O

Maijke Geerts, van Tjamsweer

22-08-1723 Ciert Aljes, van O

Anje Peters, van Sandweer

12-09-1723 Hindrik Pieters, van t Zand

Anje Cornellis, van de Meeden

28-11-1723 E:Jongman Luitjen Aljes

jonge dogter Trijntjen Jans, van de Mee, onse dienstmaagd

05-03-1724 E: jm Pieter Pieters, geb.de Mieden, won.alh.bij Oude Dijk

Eerb: Trijnje Claessen, wd Luije Juirts, geb. Noordbroek

11-06-1724 Lammert Egberts

Egbertjen Egberts, beide van de Meden

25-06-1724 E:Jongman Claes Pieters, van Tjamsweer

Deugdsame jonge Dogter Jantien Berends, van O

05-11-1724 Jan Janssen

Leentjen Olpert, att de Meeden

19-11-1724 E:Jongman Pieter Pieters, van Colhol

Deugdsame jonge Dogter Aaltien Hindricks, van t Zand

26-11-1724 E:Jongman Egge Hindricks, van O

Deugdsame jonge Dogter Grietjen Claessen, van 't Zand

07-01-1725 E:Jongman Jan Aljes, mr:smid alhijr, geb.O

Deugdsamen jonge D: Anje Derks, geb. Oldenzijl

22-04-1725 Gerrijt Arents, van de Meeden

Geertien Pieters, van Colhol

17-06-1725 E:Jongman Jacob Derks, van O

D.Anje Peters, geb.de Meeden, wd Claes Jans sarsier t.Uith.

03-02-1726 E:Jongman Lammert Harmens, van O

Deugdsame Jonge Dogter Aaltjen Arends, van Uithuizen

27-04-1727 E:Jongman Jan Pieters, van Zand

Deugts: jd Lubge Jacobs, van O

31-08-1727 Albert Hindriks

Elske Jans, beide van de Meeden

16-11-1727 Peter Jans, van Sandeweer

Margjen Harmens, van O

09-05-1728 Harmen Jacobs, van de Mieden

Marggjen Peters, van Eijlssum in Oost Vriesland

16-05-1728 Jannes Wolters, van Losdorp, mulder alhier

Anje Arents, van Uithuisen

14-11-1728 Eerb: Elle Peters, Mr:Snider van de Meeden

Deugts: jd Beertje Alberts, van Winsum, onse dienstmaagd

21-11-1728 Eerb.Jongman Derk Geerts, van de Meeden

Marggjen Sibelts, van O

28-11-1728 Eersame Harmen Jacobs, geb. O, wonend Oldenzijl

Trijnje Claassen, v.Noordbroek, wd Peter Peters, hier wonen

13-11-1729 Borgert Jansen, van Bijsum

Geeske Lammerts, wd Jannes Hillebrands, schipper alhijr

13-11-1729 Jacob Harmens, van de Meeden

Aaltjen Hindriks, van Godlinze

13-11-1729 Pieter Harmens, van O

Aafke Luitiens, van Winsum

08-01-1730 Hindrik Tonnis, van de Meeden

Geeske Berends, op O

12-03-1730 Lammert Derks, van Godlinze

Hilje Dutmers, wd Tonnis Jans, van O

12-11-1730 Menne Jans, van Appingedam

Harmentje Sjades, van de Meeden

12-11-1730 Simon Peters, van Uithuizen

Aaltjen Harmens, van O

11-02-1731 Aarjen Jacobs, kuijper

Sijpke Lamges, van Sauwert

11-11-1731 Mecke Cornellis, van Aduwert, schoemaker alhijr

Jantjen Jans, van de Meeden

04-05-1732 E:Jan Gerlofs, van Westerwijtwert

Deugsame Anje Arends, wd Jannes Wolters mulder op O

15-11-1733 Jan Tonnis, van de Meeden

Anje Berends, geb. Leermens, wonend O

13-12-1733 Wolter Aljes, van O

Grietje Aijkes, van Middelstum

09-05-1734 Geert Berends, op O

Sieke Jacobs, van Enum

18-03-1735 Claes Remges, van O [aant betr. voorecht.tweeling]

Geertruid Arends, van Uithuisen[woonde alh.bij zr.Aaltje A]

25-09-1735 Pieter Reerts, van Spijk

Aafke Hindriks, van O, wd Melle Jacobs

22-04-1736 Jan Berends, op O wonend

Pieterke Tonnis, van de Mieden

03-06-1736 Allerd Egberts, van Oldenzijl

Ida Remges, van O

11-11-1736 Onne Jans, van t Zand

Ockjen Luitjes, van de Mieden

18-11-1736 Mecke Cornelis, schoemaker O

Trijnje Jacobs, van de Meeden

10-06-1737 Thijs Geerts, van Appingedam

E: jd Scheltie Pieters, van de Meden

24-11-1737 Jacob Tonnijs, van de Meden

Aafke Wolters, van de Meden

01-12-1737 Jacob Harmens, op de Dijck op O woonagtig

Derkje Derks, wd Jacob Heertjes, van de Meden

06-12-1737 Focco Aljes, van O

Anje Jans, van Holwijrda

25-12-1737 Pieter Reerts, wever op O

Grietjen Hindriks, van Rottum

01-06-1738 Rielef Jans, van Oosterwijtwert

Rijkjen Alberts, van de Meeden

06-07-1738 Jan Remges, van de Meeden

Janneke Jans, wd Cornelis Doornbosch van O

22-02-1739 Jacob Peters, van Usquert

Margjen Sibelts, wd Derk Geerts, van O

05-04-1739 Harmen Remmerts, van O

Reinwe Tonnis, van Godlinse

12-04-1739 Writzer Jans, van Rottum

Anje Derks, wd Jan Aljes, op O

17-05-1739 Luitjen Aibes, van de Meeden, [na bezwaar hr.v.Nijestein]

cop Frouwke Peters, van Leermens, afk 15-08-1738

26-12-1740 Jan Geerts, van Sandweer

Grietjen Cierts, van de Mieden

19-08-1742 Jannes Remges, van O

Luitjen Alberts, van Noordlaren

11-11-1742 Nanne Harmens, v.Middelstum, mr:timmerman alhijr woon.//

Helena Hindricks, van Usquert //bij de kerke

03-02-1743 Hindrick Hindericks, van O

Trijntje Sijbelts, van Leermens

26-07-1744 Jacob Engelma, der beiden rechten doctor en mede gesworen//

mijn Dochter Aleida Engelma, van t O //der stad Groningen

08-08-1745 E:Luije Cornelis Doornbus, van O

E:Jonge Dogter Trijntjen Aibes, van de Zijdeldijck

03-04-1747 Cornelis Reints, van Garnwert

Sieke Jacobs, wd Geert Berends, wonend O

12-11-1747 E: Jann Harms bakker alhier

cop Jantjen Jans, geboortigh v.Anlo in Drente, att weeskamer Gr

04-02-1748 Klaas Jannes, van Middelstum

afk Bauke Thomas, van O, att naar Middelstum

??-05-1748 Hindrik Andreas, van Wesuwe in Munsterland

afk Maria Alberts, van de Mieden, cop elders

15-09-1748 Jan Berents, van O

cop Anje Jans, van de Meden

09-03-1749 Klaas Hindriks, bakker van het O

cop Aafke Aalf(?)s, wd Klaas Peters op de Meden

30-03-1749 Klaas Lammerts, bakker van het O

Trijnje Jans, van Garshuisen

24-05-1749 Harm Jans, van Uithuister Meden

Jeichijn Jans, van Anlo op Drenthe

20-12-1749 Claes Pieters, van Uithuisen

Anje Tonjes, wd Tomas Harms van 't O