BRON: Oldenzijl, DTBL NH, T:1701-1750 OLD01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
O = Oldenzijl
O-Z = Olden-Zijll
wd = weduwe/weduwnaar
inschrijvingen collectief als cop aangekondigd

 

28-03-1701 Jacob Jelmers, van Bedum

Martijn, van 't Zandt

26-12-1701 Berent Claesen, van de Meden

Anje N:N:, wd Jan Geers van O

15-10-1702 Derck Peters

Hilje Jans, beijde van O

10-12-1702 Eijse Hommes, van O

Geertruidt Laurens, van Sandeweer

25-12-1703 Jannes Labierum

Anje Jans, van O

??-??-1703 Tobias Aljes

Lijsebeth Cijwkes, vant Zandt en O

13-04-1704 Gerrijt Jans, schoolmeester

Trijnje Meertens

07-07-1704 Luitijn Frericks, van O

Trijnje Gaeljes, van Sandweer

26-07-1705 Jan Jansen

Dewerke Wijbrans, beijde van de Meeden

14-03-1706 Rotger Jans

Wilmtijn Albers, att van de Meeden

18-04-1706 Peter Jans, van O

Trijnje Jans, van Garshuisen

25-04-1706 Gailje Eijses

Barbertijn Jurriens, [beide] van de Meeden

25-04-1706 Siert Egbers

Trijnje Jurriens, [beide] van de Meden

20-06-1706 Harm Hindrix, Smit van O

Berentijn Tierx, van 't Zand, beide menist

11-07-1706 Derck Peters, van Warfu:

Anje Hindrixs, van de Meden

25-07-1706 Claes Sijmens, van O

Trijnje Alders, van de Meden

19-12-1706 Cornelijs Harms Knol, van O

Hijckijn Cornelijs, van Rottum

15-01-1708 Jan Hindrixs, van Saexu: [bij datum: 'nuarius']

Lijsebeth Lubbers, van Rasquert

20-04-1709 Arent , van Uithuisen

Martijn Sijmens, van het Zandt

02-06-1709 Jacob Hindrixs, van Garshuisen

Geertijn Lammers, van 't Zandt

06-07-1710 Popke Hindrix

Jantijn Reiners(?), van Uithuisen

30-11-1710 Jacob Hindrixs

Mene Jacobs, van Uithuisen

14-12-1710 Adolp Belman

Cornellsijn Ottens, van Uithuisen

25-01-1711 Wilm Hindrixs, van Uithuisen

Trijnje Jansen, van Onderwierum

22-02-1711 Gewe Wolters, van Sandweer

Lamge Wilms, van de Meden

22-02-1711 Cornellijs Geers, van Uithuisen

Trijnje Geers, van Uithuisen

01-03-1711 Jan Uges, van Uithuisen

Weeke Clasen, van O

22-08-1711 Ubbe Jans, van O

Trijnje Reijntijs, van Stitswert

09-11-1711 Tonnijs Peters

Martijn Jans, att 't Zandt

06-03-1712 Jan Heeres Koijker

Lidia Jurriens Wijnaars, att de Meden, att Uithuisen

03-04-1712 Teele Jans

Trijnje Hindrix, att Uithuisen

22-05-1712 Derck Peters, van O

Jantijn Tiarx, van O

06-11-1712 Sijrt Egbers, van O

Anje Boelens, van de Meeden

10-12-1712 Luirt Peters

Eiske Wibbes, beijde van Uithuisen, att Uithuisen

08-10-1713 Harko Halsema

cop Geertien Tiarcks, att Eppenhuisen en Uithuisen

21-05-1713 Peter Lubbers, van Warffum

Martjen Peters, van Uithuisen, att

11-03-1714 Jan Cornellis

Trijnje Jacobs, att d'Meeden

30-03-1714 Jan Heertjes

cop Grietje Jans, att d'Meeden

29-04-1714 Harmen Mennes, att Sandweer

Maria Jans, att Middelstum

09-11-1714 Heine Aalders, v: O, cop W. 11-11

att Lijsebeth Hindr:, van Warffum

11-11-1714 Frans Jans, v: Baflo, att

cop Grietje Fockes, mijn dienstm:

01-01-1715 Arend Wijpkes, schoem: tot O

Grietje Rinjes, att [afk]3: Loppersum

10-11-1715 Abel Jans

Anje Hindricks, att Uithuisen

01-12-1715 Jan Remges, van O

Swaenje Eeuwes, att Warffum

22-12-1715 Berend Hindr:, van Ooster:Nje-Land

Hilje Roelefs, van Uithuisen, att Uithuisen

29-03-1716 Jan Willems, van O

Trijnje Jacobs, att Leermens

26-04-1716 Berend Aalders, v: O

Hilje Hoickes, att Eppingehuisen

30-08-1716 Wigger Geerds, van O

Jantjen Jacobs, att d:Mieden

23-05-1717 Jan Hindriks, v: Ooster-Nielant

Geertjen Sickes, wd Derck Sickes van O-Z

27-06-1717 Jacob Lammers, van Rottum

Hilje Egbers, van O

04-09-1718 Berendt Aalders, van O, cop L. 05-10

afk Grietje Elles, wd Peter Geerds van Loppersum

26-02-1719 Aries Derks, van Oling, cop sondag [p.m.]

Jantjen Egbers, att Tjamsweer en Sandweer

16-04-1719 Jan Jacobs, van O

Dewerke Egberds, att 't Zandt, geboortig tot Loppersum

23-04-1719 Hindrick Jacobs, van O

Derckjen Lammerds, att Sandweer

05-11-1719 Jan Hindr:, van O

Teetje Eltjes, van Solwert

05-11-1719 Tjesse Folckers, van Rasquert

Trijnje Clasen, van Bierum

24-03-1720 Jan Harmens, geboortig tot Tiesinge, cop U. 28-04

afk Anje Popckes, van Uithuisen

07-07-1720 Peter Tjaards, geboortig van Eppenhuisen

Maria Wessels, att Garshuisen, geboortig van Loppersum

08-09-1720 Hindrick Jacobs, ledemaat O

Bregtje Jans, wd Peter Cornellis, van d'Mieden

09-02-1721 Frerick Jans, v:O

Trijntjen Harmens, v: Oost-Nje-Landt, att

23-02-1721 Gerrijt Engbers

Peterke Bennes, beide att Uithuisen

11-06-1721 Jan Dathema, op D:V: B[ede]dag [p.m.]

Jantjen Jacobs, wd Wigger Geerds

15-06-1721 Jan Harmens, voerman, att Sandweer

Anje Sijbels, van Garshuisen, att

20-10-1721 Geerdt Remges, van d'Mieden

Trijntjen Harmens, v: O

02-11-1721 Focke Jans, att Bierum

Aeltjen Jacobs, van Ooster-NjeLant, ledemaat tot O

26-09-1723 Jacob Jans, van 't Zand

Greetjen Jelis, van O

06-08-1724 Ik [Alexander Sluijter, predikant alh.]

cop Aaltjen Oomckens, dogter domin:O., pastoor in de Wildervank

08-04-1725 Jan Hindriks

cop Greetjen Harms, van WesterEmden

04-11-1725 Jan Jacobs, van Leermis

cop Ide Jans, van Uithuisen

14-06-1727 Klaas Willems, van Usquert

cop Anje Klaasens, van O

26-11-1728 Harm Jacobs, van O, cop Nieland

att Trijnje Klasen, wd Peter Peters v.'t Oosternieland

29-05-1729 Frerik Jans, van Godlinse

cop Martjen Harms, van O

19-11-1729 Harm Allers, van O, cop W.

att Geeske Allers, wd Roelf Wibbels v.Westeremden

11-12-1729 Jan Albers, van 't Sand, cop 't S.

att Geertruit Barnies, van O

18-03-1730 Garremt Jans, van O, cop 't S.

att Greetjen Berents, van 't Sand

22-05-1730 Albert Geerts Posthuma, van Cropswolde, att naar Groningen

att Willemtjen Gerrijts, van O

21-01-1731 Jauke Jacobs, van Middelstum

att Aafke Klasen, van O, Mennonieten

08-04-1731 Harke Peters, van O

cop Trijnje Harms, van Sandeweer

08-03-1732 Berent Klasen, van O

afk3 Geeske Jacobs, van Rottum, Mennonieten

08-03-1732 Jan Jacobs, van Rottum

afk3 Martjen Klasen, van O, Mennonieten

26-05-1732 Juurt Tammes, van 't Sand

att Wellemtje Tonckes, van O, Mennonieten

12-10-1732 Jan Remges, van O

cop Jantjen Jacobs, wd Jan Garremts van Warfum

08-11-1733 Egbert Datema

cop Trinje Harms, wd Frerik Jans

08-11-1733 Thees Geerts, van Appingadam

cop Jantjen Abels, van Winsum, att

28-02-1734 Jan Jans, van Wester-Emden

cop Jantjen Jacobs, wd Jan Datema, van O

23-05-1734 Peter Garremts, van Garshuisen, cop G.

att Greetjen Allers, van O

06-06-1734 Jan Tonkes, van Amsweer, att verleend

afk Greetje Roelfs, van O, Mennonieten

10-07-1735 Simon Klasen, van O

cop Enje Reinjes, van Eendrum

06-02-1735 Joghum Hindriks, van 't Sand

cop Jacobje Jans, van O

??-??-1735 Frerik Fritsers ['Cleveringa'in marge], van Rottum, cop R.

att Lijsebeth Klasen, van O

14-01-1736 Jan Hindriks

cop Hilje Reenders, wd Derk Jans, van 't Sand

13-05-1736 Allert Egbers, van O, afk3 27-05, att verleend

afk Ida Remges, van 't Nieland

01-07-1736 Berent Klasen, van O, afk3 15-07, att verleend

afk Krijnje Tonkes, van O, Mennonieten

0115-09-1737 Hindrik Allers, van O, afk3 15-09, att naar R.

afk Greetje Peters, wd Jan Cornellis van Rottum

15-09-1737 Jan Tonkes, van O, att verleend, afk3 29-09

afk Feijke Klasen, wd Gerrijt Martens v.Sijl-dijk, Mennonieten

03-11-1737 Jochum Jacobs, van Spijk

cop Greetje Meertens, ook van Spijk

27-04-1738 Klaas Peters, van de Meden, att na de Meden

afk Anje Harms, van Sandeweer

03-05-1739 Allert Albers

cop Barber Freriks, beijde van O

03-05-1739 Willem Jans, van Rottum

afk Taelke Arends, wd Harm Freriks, van O

??-??-1741 Harm Aljes, van het Oosternieland, cop het Zant

att IJke Gerrijts, van het Zant

??-??-1741 Jan Barnjes, van O, cop Criewert

att Nantje Hindriks, van Criewert

05-08-1742 Drews Sijmens, van Rottum, att verl. afk3 26-08

afk Hilje Tonkens, van O, Mennonieten

11-11-1742 Tjapke Aibes, van het Zand

cop Dieverke Rienjes, van de Zeerijp

09-12-1742 Albert Abrahams, van Middelstum

cop Trijnje Harms, van deeze plaatze

17-03-1743 Willem Tonnijs, van Eenum, att naar Eenum, afk3 31-03

afk Martjen Berents, van O

05-04-1743 Onne Pieters, van O

cop Pieterke Jans, wd Berent Jans van de Meden

05-05-1743 Jannes Moorlach, van Vlagtwedde, afk 31-03

cop Vrouke Tonkens, van Amsweer

14-04-1743 Harm Onnes, van Sandweer, cop S. [05-05]

afk Elske Harms, van Farmsum

03-06-1743 Hinderijkus Bulman

cop Elske Frijdus Ritzema, Beide van Uithuizen

03-11-1743 Freerk Geerts, van O

cop Grietje Jacobs, van Uithuizen

10-11-1743 Egbert Egberts

cop Trijnje Harms, wd Harke Pieters, beide van O

05-01-1744 Berent Alders, van O

cop Geeske Wessels, wd Egbert Drews, van de Meeden

26-04-1744 Jacob Klaassen

cop Sara Jans, beide van O

23-08-1744 Klaas Riewkes, van O, beide Mennoniten, elders getr.

afk Aaltijn Jans, wd Lippe Siers van Westeremden

17-01-1745 Hindrik Harms, van O, beide Mennoniten, elders getr.

afk Bauke Jans, van Middelstum

11-04-1745 Heine Duurs, van Garshuisen

afk Grietje Gewes, van Zandeweer, att ontfangen

09-05-1745 Jan Cornelis Dorenbusch, van Uithuisen, att naar U.

afk Alstje Jans Dorenbus, van O

14-08-1746 Aibe Jacobs, van Uithuisen

cop Trijnje Gerrijts, van O

14-05-1747 Derk Pieters, van Uithuisen

cop Hinderkijn Jans, van de Meden

30-07-1747 Fokke Bouwes, van Roderwolde

afk Judith Gerrits, van O, att ontfangen

14-01-1748 Hugo Raangs NieČnhuis, tot O, att verl.

afk Engeltjen Aibes, wd Hindrik Pieters tot Uithuisen

14-04-1748 Hindrik Jacobs, van Husen[Huizinge], cop O

afk Tallechijn Jans, van Bellingwolde

14-04-1748 Allert Berents

afk Jantijn Hindriks, beide van O

28-04-1748 Berent Hemmes, van Cantens, cop O

afk Grietje Jans, van Spijk

09-06-1748 Hero Idema, predikant van dese plaatse

cop Enna Margrieta Abbring

28-07-1748 Jacob Gales, van O, att naar U.

afk Aafke Klaassen, wd Klaas Pieters van Uithuisen

??-09-1748 Gale Eisses, van O, cop O

afk Anje Harms, wd Meerten Pieters van de Zerijp

??-10-1748 Cornellijs Raangs NiČnhuis, van O, cop O

afk Wijpke Aikes, van Holwijrda

16-11-1749 Jan Berents, tot O

cop Voske Derks, van Garshuisen

23-11-1749 Jacob Jans, van O, cop S. 23-11

att Anje Jacobs, van Stitswert

10-05-1750 Freerk Hebels, van Gotlinse

afk3 Willemtien Egberts, van O, att ontfangen

10-05-1750 Jochchum [s.i.c.] Tonnijs, van O

afk3 Trijnje Jans, van Uithuisen, att ontfangen

15-11-1750 Allert Berents, van O

cop Aafke Jans, van Peterburen, beide woonagtig tot O