BRON: Obergum en Maarhuizen, DTBL NH, T:1686-1699, 1718-1750 OBG01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Ma = Ma(a/e)rhui(j)sen
jd = jonge dochter
jm = jonge man
Ob = oberg(u/o)m
wd = weduwe/weduwnaar
meestal copulaties, maar vaak niet expliciet vermeld

 

14-11-1686 Jacob Alberts, van Ob

cop Annechijn Jansen, van Uijthuijsen

05-01-1687 Rokus Rijckes

cop Frouke Vreriks

10-04-1687 Tetus Jans

Marrechijn Jans, wd Willem Claessen

01-05-1687 Feijt Cornellis, van Luttie Gaste

Eltijn Eppes, van de Colhorn

08-05-1687 Hindrick Jans, van Tinallinge

Matien Jacobs, van Warffum

12-06-1687 Arriaen Berents, van Winsum

Sibrech Eemes, wd Jan Jansen

17-06-1687 Sijvert Harckema, van Groningen

Anna Boekenberghs, van Menckeweer

04-09-1687 Dreeuws Jansen, van Houwerzijl

Aeltijn Hindriks, van Anckum

13-11-1687 Jurjen Harmens, van Aurich

Almoedt Andries, van Groningen

29-03-1689 Ebel Geerts, van Baflo

Jantijn Willems, van Ob

19-05-1689 Hindrick Alberts [Camps], van Rolde

Hillechijn Cornellis, van Peterbuijren

07-07-1689 Berent Everts, van Ob

Eelkijn Hindriks, van Dockum

14-07-1689 Harmen Lamberts, van Houwerzijl

Bietie Jansen, van Wee

28-07-1689 Jan Derks, van Winsum

Anje Peters, wd Cornellis Klaessen, van Garwert

06-10-1689 Nittert Jeltes Feringa, van Lutteke Gast

Anje Hendriks, wd Mr. Jan Hieronijmus Koorenpoort, van Ob

02-02-1690 Onne Popkes, van Ob

Martjen Caspers, uijt de Soutkamp

30-03-1690 Douwe Writzers, van de Kolhorn

Aefke Willems, van Ob

09-11-1690 Jan Jansen, van Ob

Anje Peters, van Eppenhijsen

30-11-1690 Jacob Steffens, van Winsum

Eentijn Alberts, van Leens

28-12-1690 Evert Alberts, van Houwerzijl

Grietijn Jacobs, van Grijpskerke

19-04-1691 Claes Jans, van Ob

Anje Wierts, van Loppersum

05-07-1691 Marten Cornellis, van Warffum

Trijnje Claessen, van Ob

30-08-1691 Hillebrant Jacobs, van Onderen-Dam

Lijsabeth Sijerts, van Ob

02-12-1691 Allert Eghberts

Claeske Simens, van Ob

17-01-1692 Peter Peters, van Ob

Hilje Vreriks, van Winsum

31-01-1692 Derck Jansen, van 't Zandt

Marretien Jansen, van Aduwert

26-02-1692 Jan Hindriks, van Drachten

Barber Joestens, wd Wibrandt Jeltes

15-05-1692 Timen Geerts, van Anderen

Ettijn Jacobs, van Cantens

30-04-1693 Hindrick Jans, van Ob

Greete Roelefs, wd Hindrik Jans, van Leens

08-10-1693 Jacob Peters, van Ob

Geertijn Jacobs, wd Ubbe Jacobs, van Teesinge

21-01-1694 Claes Aijelts, van Cloosterbuijren

Frouke Jans, van Nijkerk

25-02-1694 Eltje Meijnders, van Sauwert

Coopke Peters, van Leens

13-05-1694 Jacob Aijckes, van Menckeweer

Anje Heerckes, van Winsum

08-07-1694 Derck Jans, van Usquert

Neeske Hillebrants, wd Sicce Geerts, van Winsum

19-08-1694 Jan Broers, van Winsum

Fijeke Harmens, van Ob

19-08-1694 Roelef Cornelis, van Garwert

Frouke Derks, van Ob

19-08-1694 Harmen Lamberts, van Houwerzijl

Aefke Willems, wd Douwe Writzers, van Ob

16-09-1694 Geert Peters, van Bafloo

Deeuwerke Onnes, van Wester-Nijelandt

07-11-1694 Writzer Derks, op de Kolhorn

Lisabeth Jans, wd Jan Gerrits

11-11-1694 Jurjen Allers, van Eenerum

Hillie Everts, wd Roelef Wierts, van Winsum

12-05-1695 Peter Ockes, van Stiswert

Froucke Mensijs, van Northorm

18-08-1695 Peter Claessen, van Mensingeweer

Anje Harmens, van Leens

25-08-1695 Tetus Jansen, van Houwerzijl

Trijnje Abels, wd Peter Vreriks, van

28-09-1695 Mauritius Orangiestam, chirurgijn, van Enkhuijsen

Anje Peters, jd, van Uijthuijsen

09-02-1696 Lammert Jurjens, van Middelstum

Marrechijn Gerrijts, van Ob

15-11-1696 Booij Harmens, van Ulrum

Jantijn Willems, van Ob

29-11-1696 Menne Abels, van Ob

Moeder Jans, wd Jan Abels, van Wee

17-01-1697 Luijtiens Boelens, van Aduwert

Marrechijn Jacobs, wd Hindrik Jans, van Warffum

28-02-1697 Wolfgangus Meijnders, van Groningen

Allie Cornellis, wd Louwe Hindriks, van Peters-Zijl

19-09-1697 Jan Claessen, van Baffeloo

Deeuwerke Jansen, wd Christoffer Cloppenborgh, v OnderenDam

04-12-1698 Jacob Harberts, van Middelstum

cop Anje Pieters, wd Jan Janssen

04-12-1698 Harmen Willems, van Eenrum

cop Luckje Lutmers, van Anckum

19-03-1699 Goris Peters, van Feerwert

cop Maertien Hendricks, wd Jannes Hendrick, van Ob

27-04-1699 Thee Thomas, van Ob

Aafke Gerbens, van d'Leek

08-10-1699 Jan Derks

cop Fenje Does, van Eendrum [volgt hiaat]

18-09-1718 de E: Albert Luijtiens, van Maarhuijsen, cop W. 16-10

afk de jd Swaantie Meertens, van Wierum

09-10-1718 de E: Cornellijs Ten Hoorn, schoolm.v.Oldehove, afk 25-9

afk3 Annegien Harms, wd Pieter Klasen, van Ob, cop Oldehove

30-10-1718 de E: Doede Jans, van Groningen, afk 16-10, cop G.

afk3 Gesien Koeders, van Ob

22-01-1719 Jan Jansen, van Eendr[um]

cop Stijntie Clasens, wd Ubbe Pieters, van Ob

31-03-1719 Jan Elles

cop de jd Grietie Mennes

05-04-1719 D E: Jacob Ubbes, van Leens

cop de E: Menstie Jans, wd Jan Cornellijs, van Ob

19-03-1719 de E: Klaas Jacobs, van Leens, cop Groningen 09-04

afk de jd Bonje Hindriks, van Ob

16-04-1719 de E: Abel Mennes

cop de jd Geertien Kornellijs, beide van Ob

14-05-1719 Klaas Pieters, van Kloosterburen, cop K. 04-06

afk de jd Jantien Menkes, van Ob

??-??-1719 de E: Gaale Drewes, van Ob, cop Groningen 03-08

afk de jd Fokelijna Cornellijs, van Middelstum

22-09-1720 Hinderk Derks, van Ob

cop de jd Lukke Geerts, van Onderdendam

05-01-1721 de E: Vrerik Hindrix, capitain, van Ob

cop de jd Grietje Jacobs, van Leens

07-05-1721 de E: Jan Hindrix, van Ob

cop de E. Geeske Hindrix, wd Geert Aijels, van Middelstum

08-06-1721 Jacob Jans, van Wierhuisen

cop de jd Jantien Gerrijts, van Ob

03-08-1721 Jacobus Folkeri, van Veendam

cop de J: D: Anna Geertruid Coops, van Groningen

21-09-1721 Jan Wijnand

cop Hilje Roekes, beide van Ob

19-10-1721 Ubbe Regniers

cop Hilje Gerrijtz, wd Cornellijs Peters, beide van Ob

21-12-1721 Beene Klasen, van Winsum

cop Hilje Jans, van Ob

28-12-1721 Hindrik Luijs, van Ranum

cop Aafke Jans, van Ob

04-01-1722 Jacob Jans

cop Nieltie Koenders, beijde van Ob

04-01-1722 Klaas Menkes

cop Anje Willems, beijde van Winsum, att

08-03-1722 Jacop Klasen

cop Swaantie Laurents Buijrenstein, beijde van Ob

??-??-1722 Aldert Joesten, van Ma, cop S. in Vriesland 05-03

afk Wijtske Sijtses, van Seerhuisterveen

??-??-1722 Jan Derx, van Ob, cop B. 24-05

afk Fenje Juriens, wd Geert Sijmens, van Baflo

??-??-1722 Reintie Derkz, van Aduart, cop A. 07-06

afk IJda Roekes, van Ob

30-06-1722 Jan Broers, van Ob

cop Frouke Steffens, van Wierhuisen

04-10-1722 Rem Peters, van Ulrum

cop de jd Aagtie Jacobs, van Ma

??-??-1722 Sivert Tieertz, van Lutke-Garst, cop L. 15-11

afk Lutgert Bartels, van Ob

22-11-1722 Engberth Garbrantz

cop Mettie Evertz, beide van Ob

??-??-1722 Willem Clasen Pot, van Ob, cop L. 26-12

afk Trijntie Luijes, van Loppersum

17-01-1723 Jan Clasen, van Beedum

cop Martien Peters, wd Jan Dijxter, van Ob

07-02-1723 Jan Harms

cop Trijnje Willems, beide van Ob

09-05-1723 Ubbo Regniers

cop Eeuwelje Jans, beijde van Ob

??-??-1723 Jan Joest Vijtmeijer, van Eenhuijsen uit het Gr.v.der Lippe

afk3 de jd Ebelje Willems, van Uithuisen, cop Groningen

04-07-1723 Peter Ceebes, van Adorp

cop Grietie Eijses, van Ma

05-09-1723 Jan Jacobs, van Oldehove

cop Aafke Harms, van Ob

12-09-1723 Lammert Jans, van Warfum

cop Remke Jans, van Ob

??-??-1723 Ekke Duirts, van Ob, cop F. 19-12

afk Jantien Abels, van Fransum

26-12-1723 Koendert Koers

cop Hilje Hinderks

23-01-1724 Aldert Berentz

cop Geertruid Jans

??-??-1724 Luie Derkz, van Ob, cop K. 30-01

afk Anje Jans, van Kantes

??-??-1724 Harm Boojes, van Ob, cop F. 06-02

afk de jd Anje Jans, van Feerwert

13-02-1724 Onne Derks, van Eendrum

cop Grietie Koenders, van Ob

??-??-1724 Sierp Luitiens, van Ma, cop Menkeweer 17-03

afk Martie Hilbrantz, wd Remt Klasen, van Onderdendam

??-??-1724 Klaas Gerrijts, van Baflo, cop B. 11-06

afk Garberig Peters, van Ob

19-11-1724 Onne Jans, van Ma

cop Peterke Cornellis, van Ob

19-11-1724 Sikke Goris, van Feerwert

cop Anje Jans, van Winsum

??-??-1724 Jan Harms

afk Anje Juriens, cop N:Hove

??-??-1724 Lammert Harms

afk Hilje Wolterz, cop tot Bellingeweer

11-02-1725 Jan Clasen Pot, van Ob

cop Hinderkie Doedes, van Toornwert

08-04-1725 Alberth Geertz

cop Trijntie Jans, beide van Ob

??-??-1725 Jan Meertens, cop Woltersum 21-05

afk Grietie Roelfs, van Ob

??-??-1725 Jan Clasen, van Eendrum, cop E. 15-04

afk de jd Ettie Albertz, van Ma

??-??-1725 Folkert Hinderkz, cop den Hoorn

afk Stijntie Peters

18-11-1725 Jacob Dokes, van Maerslag

cop de jd Hilje Frix, van Ma

03-03-1726 Reinder Hinderkz, van Ob

cop de jd Aaltie Jans, van Adorp

13-03-1726 Willem Harms

cop Rienie Heerkes, beide van Ob

??-??-1726 Klaas Willems, van Ob, cop B. 24-03

afk Anje Popkes, van Baflo

19-05-1726 Claas Cornellijs, van Ob

cop de jd Trijnje Derkz, van Winsum

16-06-1726 Gerrijt Jans, van Ranum

cop Martien Kornellis, van Ob

??-??-1726 Harberth Jans, van Ma, cop C. 25-08

afk Anke Gerrijtz, van Cloosterbuiren

??-??-1727 D'E: Peter Wolters, van Menkeweer, cop M.

afk de jd Anje Jacobs, van Ob

??-??-1727 Jacob Joesten, cop Winsum 10-08

afk Ebelje Geertz

21-09-1727 Haare Derkz

cop Grietie Peekes, beide van Ma

15-02-1728 Kornellis Christiaans, van Eppenhuisen

cop Jantie Pietes, van Ob

14-03-1728 Claas Evertz

cop Mettie Evertz, beide van Ob

09-05-1728 Derk Roelfz

cop Swaantie Buirentstein, [beide van Ob]

09-05-1728 Peter Jacobs

cop Trijntie Elties, 't zamen van Ob

30-01-1729 Berent Stoffers, van Ob

cop Grietie Reizes, van Sauwert

24-04-1729 Peter Heeres, van Winsum

cop Anje Popkes, van Ob

01-05-1729 Kornellis Albertz [Cok], van d'Leek

cop de jd Jantie Jacobs, van Ob

22-05-1729 Derk Jans, van Ranum

cop Anje Jacobs, van Ma

12-06-1729 Kornellis Haijes, van Ob

cop Geeske Berentz, van Warfhuisen

18-09-1729 Otte Boekhuis, van Heijden uit het Graavschap Lippe

cop Menstie Jans, van Ob

27-11-1729 Alberth Jacobs, van Ob

cop Lijsbeth Hans, van Ma

25-12-1729 Jan Harms

cop Grietie Jans, beide van Ma

22-01-1730 Lammert Roelfz

cop Cieke Ottes, beide van Ob

16-04-1730 Peter Evertz, van Ob

cop Pielle Luies, van Warfhuisen

19-11-1730 Jan Berentz, van Ob

cop Jeltie Jannes, van Cloosterbuiren

08-04-1731 Hinderk Jacobs

cop Martien Hinderkz Camps, beide van Ob

15-04-1731 Harm Jans, van Ma

cop Trijnje Evertz, van Ob

02-08-1731 Jan Clasen, van Ob

cop Grietie Writzers, van Groningen

02-08-1731 Arent Hinderkz Schever

cop Hillegien Reinders, beide van Ob

22-09-1731 d'E: Comijs Wilhelmus Hinderxs, van Ob

cop Martien [Hinderkz] [Kluisma], van Winsum

02-12-1731 Auke Jansen, van het eiland Pilworm

cop Lijsbeth Sijtses, van Ob

12-12-1732 Evert Ravelijn

cop Hilje Peters [Pot], beide van Ob

01-02-1733 Willem Derx, van Ob

cop Aaltie Berentz, van Feerwert

07-06-1733 Willem Harms, van Baflo

cop Martien Hinderx Campz, van Ob

27-09-1733 Egbert Jans, van Onderwijrum

cop Trijntje Clasen, van Ob

15-11-1733 Lammert Jannes

cop Trijntie Roekes, beijde van Ob

13-12-1733 Remge Roelfs, van Woltersum

cop Jantien Andreas, van Ob

13-12-1733 Jacob Peters de Gaande, van Ob

cop Maria Peters, van Hornhuisen

17-01-1734 Noach Jans, van Tinallinge

cop Anne Jans, van Ob

17-01-1734 Peter Jans Schaal, van Ob

cop Grietie Cornelis, van Baflo

01-08-1734 Claes Everts

cop Mecheltje Clasen, beijde van Ob

05-09-1734 Harm Jans

cop Auke Jans, beijde van Ob

18-03-1735 Jurien Reijnders, van Ob

cop Idie Clasen, van Warfhuisen

30-05-1735 Jan Clasen Pot

cop Peterke Egberts Busman, van Menkeweer

21-01-1736 Hindrik Jans, van Garsthuisen

cop Aghnis Berents, van Ob

09-12-1736 Jan Geerts, van Ob

cop Jacoba Groenewout, van Winsum, att

21-04-1737 Willem Harms

cop Geertien Alefs, beide van Ob

17-11-1737 Jan Claesen, van Ob

cop Foske Driewes, att Warfum, welke jonge vr.14 d.hijrna ov.is

08-12-1737 Derk Jans Swijter, van Ob

cop Grietie Pieters, van 't Westernielant

13-04-1738 Jan Arents, van Ma

cop Sieke Jacobs, van Rasquert, att Baflo

09-11-1738 Willem Harms, van Ob

cop Lijsebet Roelfs, att Winsum

08-02-1739 Jan Claesen, van Ob

cop Grietie Alberts, wd Jan Geerts, van Sauwert

10-04-1740 Frerik Jans

cop Lijsbeth Roelfs, wd Willem Harms, beide van Ob

22-05-1740 Ubbe Regniers

cop Wipke Cornellijs, wd Willem Jacobs, beide van Ob

17-07-1740 Jan Broerkes, van Garnwert

cop Trijnje Pieters, van Ob

30-10-1740 Jan Roelfs

cop Trijnje Willems, beide van Ob

30-10-1740 Jan Hindriks, van Ob

Gesijna Hindriks, van Baffelt

28-01-1742 Jan Jurrijns

cop Grietie Tonnijs, beide van Ob

22-03-1742 Pieter Wijbes, van Hoogh-Kerk

cop Aeltien Jans, wd wijlen Cornellijs Lues, van Ob

15-10-1742 Albertus Spies, van Ob

cop Tetje Wisses, van Nuis in't Westerquartier

26-12-1742 Geutien Rinnes

cop Grietie Derks, wd wijlen Frerik Aeilkes, beide van Ma

26-12-1742 Pieter Jans [ wegens ziekte pastor te Winsum ]

cop Aeltien, att Winsum en Feerwert uit 't Westerquartier

20-01-1743 Jan Wildriks, van Winsum

cop Lijsbeth Rempts, van Ma

17-02-1743 Olchert Alders, van Winsum

cop Martien Hillebrants, van Ma, wd wijlen Sirp Luities

11-11-1743 Eisse Jacobs, van Ob

cop Harmke, att Ranum

24-11-1743 Jan Cornellijs, van Ob

cop Ellechijn Hindriks, att Uithuisen

25-07-1745 Jan Pieters

cop Grietie Joesten, beide van Ob

05-12-1745 Frerik Jans

cop Jantien Heerkes, beide van Ob

12-12-1745 Douwe Jans, att Garwert

cop Jantien Willems, van Obergom

25-12-1745 Jan Jurrijns, van Ob

cop Grietie Drieuwes, att Sandeweer

13-03-1746 Cornelis Jans Busz, att Warfhuisen

cop Tallechijn Wijndels, wd wijlen Geert Meijer, van Ob

20-11-1746 Arent Tebben Doornbos, van Ob

cop Sieke Geerts, wd wijlen Luie Wolters, van Loppersum, att

19-03-1747 Abel Allerts, att Zuidhorn

cop Grietie Meekes, wd wijlen Luijtien Aeijlkes, van Ob

26-12-1747 Bron ter Spil

cop Jacomijna Jacobs, beide van Ob

19-05-1748 Harmannus van Lintel

cop Gesina Hindriks, beide van Ob

22-09-1748 Hieronijmus Frederiks, van Koningsbergen

cop Gesijn Harms Lantingh, beide van Ob

03-11-1748 Roelf Timens

cop Maria Jacobs, beide van Ma

24-11-1748 Enno Alberts, att Baflo

Martien Jans, van Ob

13-04-1749 de E: Cornelius Bolt, van Ob

cop Gepke Alberts Bolt, van de Hooge-Meeden in't Westerquartier

09-11-1749 Cornellijs Tonnijs

cop Trijntien Gerrijts, att Winsum en Baflo

18-01-1750 Jacob Geerts, van Leens

cop Geertien Geerts, van Ob

25-01-1750 Harm Simons Vink, van Uithuisen

cop Meike Mattheus, van Ob

12-04-1750 Conraet Jans

cop Trijnje Jans, beide van Winsum, att

02-08-1750 Hindrik Anthonij, van Ob

cop Trijntie Jacobs, att Winsum