BRON: Niekerk en Vliedorp, DTBL NH, T:1651-1750 NIE01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche (tot '66 fotocopie) van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
wd = weduwe/weduwnaar

 

18-05-1651 Hindrick Jansen, van Groengen[=Groningen]

cop Ni Anna Sijmens, van Houwerzijl

25-05-1651 Jan Geerts

cop Altien Geerts

25-05-1651 Eppe Jansen

cop Trijne Jansen, booden van Panzer, beide tot Niekerck

12-10-1651 Hans Hansen

cop Griete Pieters, tot Vliedorp

16-05-1652 Dnus: Hermannus Steenhuisius

cop Ni de Doghter Grietien Louwens, beide van Wirdum

16-05-1652 Mr: Jurien Willems

cop Ettien Liewens

23-05-1652 Peter Jacobs

cop Ave Cornelijs

27-11-1653 Oliger Jansen, van Houwersiel

cop Ni Anna Geerts, van Vierhusen

27-03-1654 Albert Willems, tot Enrum

cop Ni Bouw Wijchgers, van Houwersiel

??-??-1654 Jan Reijners

cop Ni Reijnje Janssen, beijde van Vliedorp

??-??-1654 Lippe Mennes

cop Ni Marichjen Claessen, beijde tot Niekerck

??-??-1654 Hindrick Janssen, te Houwersiel, sonder att cop Losdorp

afk Reijnje Peters, van Niehooft[=Niehove]

02-04-1654 Rijckel Peters

cop Vl Altjen Sijbelts, beijde van Houwersiel

21-05-1654 Tijdde Barnier, van Westerwijtwert

cop Ni Trijnje Janssen, van Houwersiel

??-??-1654 Jan Janssen, van der Meden

att Hillichjen Warners, van Houwersiel

25-06-1654 Claes Eijsses

cop Ni Trijntjen Abbaringh, beijde tot Niekerck

16-07-1654 Menne Janssen, van Suijthorm

cop Ni Wibbe Janssen, tot Niekerck

26-11-1654 Jan Simens

cop Ni Trijnje Janssen, beijde van Houwersiel

16-07-1654 Hindrick Harmens, van Suijthorm

cop Ni Geertruijt Cornellis, van Ulrum

27-08-1654 Geert Gerriets

cop Ni Altjen Meijnerts, beijde van Ulrum

??-??-1654 Derrick Jacobs, van Hoherhusen[=Hornhuizen]

att Meijnje Tjaerts, van Nijekerck

26-12-1654 Jan Boickum

cop Vl Courtjen Rijpkens, beijde van Vierhusen

19-04-1655 Cornellis Thomes, van Leens

att Trijntjen Rebbes, van Houwersiel

29-04-1655 Hindrick Janssen, van Suijrdijck

cop Vl Aeltjen Mennes, van Niekerck

13-05-1655 Dreuwes Heeres, van Niekerck

cop Vl Wijske Lutjens, van Ulrum

01-05-1656 Jacob Luels, van Leens

att Greetjen Lubberts, van Hauwersiel

27-07-1656 Lammert Claessen, van Hauwersiel

cop Ni Aegtjen Claessen, van Leens

02-08-1656 Jacob Warners, van Medehuijsen[=Midhuizen]

att Greetjen Mijchgels, van Niekerck

19-10-1656 Lubbert Cornellis

cop Ni Trijne Goessens, beijde van Hauwersiel

04-04-1657 Jan Janssen

att Hiske Janssen, beijde tot Hauwersiel

02-05-1657 Rebbe Rebbes, van Hauwersiel

att Eetje Peters, van Ulrum

20-04-1657 Boucke Immes, van Hauwersiel

att Grietjen Bastians, van de Mieden

10-07-1657 Coene Coenes, van Niekerck

att Klaeske Luijtjens, van Ulrum

01-11-1657 Jan Reiners, van Ulrum

cop Vl Greetjen Janssen, van Hauwersiel

21-11-1657 Hindrick Simens, van Hauwersiel

att Martjen Doockes, van Niekerck

12-11-1657 Lippe Claessen, van Hauwersiel

att Jantjen Jorits, van Leens

08-04-1658 Focko Lubberts, van Hauwersiel

att Grietjen Janssen, van Grijsloot

25-04-1658 Albert Scheltes, van Ewer tot Suijrdijck

cop Vl Aeltjen Reijners, tot Vliedorp

07-11-1658 Hindrick Jannis

cop Vl Jantjen Janssen, beijde van Hauwersiel

16-05-1658 Tonnis Ockes, van Hauwersiel tot Vliedorp

cop Vl Martjen Janssen, van Kloosterbuijren

18-07-1658 Jacob Hindricks, van Peterbuijren

cop Ni Trijntjen Harmens, van Niekerck

15-08-1658 Jan Harmens, van Groningen, att

cop Vl Anna Simens, van Hauwersiel tot Fliedorp

18-10-1658 Ecke Everts, van Hauwersiel tot Fliedorp

att Anna Geerts, van Petersbuijren

18-12-1658 Cornellis Janssen, van Vierhuijsen

att Trijntjen Cornellis, van Hauwersiel tot Fliedorp

17-02-1659 Jacob Falcks Peun(?) bij de Paddepoel

att Ide Cornellis, tot Fliedorp

23-01-1659 Jan Obels, van Hauwersiel tot Fliedorp

cop Aefke Geerts, tot Vierhuijsen

14-05-1659 Jacob Reijners, van Fliedorp

att Hille Peters, van Hornhujsen

14-05-1659 Lubbert Peters, van d'Soltkamp tot Vierhuijsen

att Greetjen Mennes, tot Niekerck

??-??-1659 Jan Reijners, van Warfhuijsen

cop Scheltje Cornellis, tot Niekerck

04-12-1659 Reppert Doockes, van Niekerck

att Engel Tjarcks, van Enrum

11-12-1659 Garbrandt Jacobs

cop Ni Aijlke Peters, beijde tot Niekerck

19-02-1660 Peter Mennes, van Niekerck

cop Vl Asse Cornellis, van Enrum

26-02-1660 Willem Johannis, schoelmeester der Gemeijnte tot Niekerck

cop Ni Aeltjen Annes, van Niekerck int'Westerquartier

14-03-1660 Simen Peters, van Suijrdijck

att Beerte Heeres, van Vliedorp

31-03-1660 Claes Derricks, van Vierhuijsen

att Ide Hindricks, van Niekerck

13-05-1660 Jan Mennes

cop Vl Aegtjen Cornellis, beijde tot Hauwerziel

11-05-1660 Jan Mennes, van Niekerck

att Geertjen Luijtjens, vant' Rugesandt tot Oldehove

27-05-1660 Frerick Janssen, van Vliedorp

att Gebbe Renjes, van Vierhuijsen

12-08-1660 Cornellis Simens, tot Hauwerziel

cop Vl Tjaertjen Claessen, tot Suijthorm

16-09-1660 Harmen Luijtjens, tot Marslagh

cop Ni Renske Marcks, tot Niekerck

21-10-1660 Jurjen Janssen, van Hauwerziel

cop Ni Reijnuwe Claessen, van Rasquert

21-10-1660 Cornellis Jurjens, van Hoornhuijsen

cop Ni Froucke Jacobs, tot Niekerck

28-10-1660 Lammert Everts, van Hauwerziel

cop Vl Martjen Thomas, van Loppersum

16-12-1660 Peter Doockes

cop Ni Greetjen Derricks, beijde tot Niekerck

??-??-1661 Jan Brants, van Raswert[=Rasquert]

att Greete Harmens, van Hauwerziel

05-04-1661 Berent Peters, van Ulrum

cop Ni Trijne Janssen, hebbende gewoont tot Niekerck

21-04-1661 Claes Abels, tot Niekerck

cop Ni Greetjen Tonnis, tot Vliedorp

20-04-1661 Hindrick Boelens, van Usquert

att Lijsabeth Doockes, van Niekerck

05-05-1661 Hindrick Claessen, van Hauwerziel

cop Ni Martjen Tonnis, van Kloosterbuijren

09-06-1661 Tjaert Leuwes, tot Hauwerziel

cop Ni Tetje Janssen, van Vierhuijsen

01-09-1661 Coop Harmens, tot Weerhuijsen

cop Ni Greete Claessen, tot Hauwerziel

01-12-1661 Peter Jacobs, van den Ham

cop Ni Wieberigh Abels, van Niekerck

27-10-1661 Jacobus Wichardi, van Hauwerziel

cop Ni Margaretha Berchems, van Callen[=Kollum]

17-11-1661 Albert Thomes, tot Hauwerziel

cop Ni Trijne Janssen, van Sibaldebuijren

16-02-1662 Jan Lubberts

cop Ni Froucke Lauwens, beijde tot Hauwerziel

26-01-1662 Peter Hindricks, van Vierhuijsen

att Anna Jacobs, van Hauwerziel

06-07-1662 Jan Jacobs, tot Niekerck

cop Ni Baucke Pieters, tot Enrum

26-10-1662 Peter Claessen, van Niekerck

cop Vl Anna Warners, van Hauwersiel

26-10-1662 Jan Hanssen, van Niekerck

cop Vl Martjen Claessen, van Ulrum

19-04-1663 Jan Harmens, tot Hauwerziel

att Maertjen Scheltes, van Suijrdick

21-04-1663 Erke Berents, van Wee

att Greetjen Willems, van Fliedorp

26-04-1663 Siwert Claessen, van de Soutkamp

att Tjaertjen Claessen, tot Hauwerziel

12-06-1663 Jacob Derricks, van Hauwerziel

att Aucke Hindricks, van Saxum

10-11-1663 Jan Thomes, van Leens

att Annetjen Janssen, van Hauwerziel

08-04-1664 Peter Hiddes

cop Ni Wibbe Willems, beijde tot Niekerck

13-05-1664 Derrick Simens, tot Hauwerziel

att Attje Janss:, van Grijpskerck

27-05-1664 Alger Pauwels, van Onderendam

cop Ni Anna Sasses, tot Hauwerziel

13-05-1664 Cornellis Janss:, van Uijthuijsen

att Hemke Sjudes, van Hauwerziel

05-06-1664 Peter Garbrants, tot Hauwerziel

cop Ni Chiele Harmens, van Ulrum

??-??-1664 Jan Janssen d'Leuwe, int'Middewoldener-hammerick[=Nieuwolda

afk Reijne Thomas, tot Vliedorp, afk3, sonder att cop M.-h.

16-10-1664 Sjuert Geerts, tot Niekerck

att Antjen Luijtjens, wd Gerrijt Haickes, tot Ulrum

09-12-1664 Albert Tjarcks, van Hauwerziel

att Leefjen Arents, van Leens

02-12-1664 Jan Claessen, tot Ulrum

att Geese Goessens, tot Fliedorp

22-01-1665 Jan Frericks, van Middelstum op den diel

cop Ni Aeffjen Jacobs, tot Niekerck

16-02-1665 Wiert Sjudes, van Houwerziel

att Aeltjen Cornellis, van Niehove

12-03-1665 Derrick Eijlkes, van Warffhuijsen

cop Ni Aeltjen Hindricks, tot Niekerck

16-03-1665 Jannis Derricks, van Vierhuijsen

att Aeffke Reijnts, tot Hauwerziel

02-04-1665 Jan Benes, tot Niekerck

cop Ni Trijnje Janssen, tot Vierhuijsen

17-06-1665 Jan Obels, tot Hauwerziel

att Martjen Gerrijts, tot Ulrum

06-06-1665 Siger Jacobs, tot Niekerck

att Hilke Janssen, op de Middel-ruijgevaert

01-10-1665 Walle Eijlkes, tot Niekerck

cop Ni Peterke Remghes, tot Hoornhuijsen

22-10-1665 Hindrick Tonnis, tot Fliedorp

cop Vl Jantjen Sjudes, tot Hauwerziel

16-10-1665 Jacob Luilofs, tot Hauwerziel

att Idje Claessen, tot Grijpskerck

19-11-1665 Goessen Brandts, van Leens

cop Hille Cornellis, van Hauwerziel

12-11-1665 Jan Teetes, tot Fliedorp

cop Ni Anna Tonnis, tot Niekerck

19-11-1665 Albert Janssen, van Enrum

cop Vl Lubbe Hiddes, van Niekerck

17-12-1665 Hildebrandt Abels, tot Niekerck

cop Ni Luduwe Peters, van Ulrum

24-12-1665 Albert Janssen, van de Soutkamp

cop Ni Anna Abels, tot Niekerck

08-03-1666 Lammert Claessen, van Niekerck

att Lijsabeth Everts, van Leens

29-04-1666 Rittse Janss:, tot Hauwerziel

cop Ni Grietjen Hindricks, van Esinge

24-04-1666 Roelf Luijtjens, van Baffelt

att Jetske Mennes, tot Houwerziel

27-05-1666 Tjarck Janssen, van Vierhuijsen

cop Ni Foske Aljes, van Wede

20-05-1666 Albert Goris, van Warffhuijsen

Aeltjen Everts, van Hauwerziel, cop Ulrum

24-05-1666 Garbrandt Frericks, van Nijkerck

cop Ni Trijne Claessen, van Hauwerziel

24-06-1666 Lubbert Warners, tot Hauwerziel

cop Ni Anna Willems, van Leens

22-06-1666 Arent Willems, van de Soltkamp

att Geeske Cornellis, van Schouwerziel

01-07-1666 Temme Janssen

cop Vl Reijne Thomas, beijde tot Fliedorp

10-06-1666 Roebert Peters

cop Ni Ide Lubberts, beijde van Ulrum, att

06-06-1666 Jan Simens, tot Fliedorp

att Anna Siwers, tot Hoornhuijsen

12-08-1666 Sass Sasses, tot Hauwerziel, cop Suijrdijck 12-08

Aeltjen Melles, op Ewer

19-08-1666 Bene Frericks, van d'Westerwaert

cop Ni Anna Peters, tot Hauwerziel

28-10-1666 Richt Aljes, tot Niekerck

cop Ni Geertjen Peters, tot Hoornhuijsen

28-12-1666 Peter Barnjes, tot Hauwerziel

att Eltjen Eijlkes, van Warfhuijsen

26-01-1667 Berent Hindricks, tot Nijekerck

att Luijckjen Peters, van Suijrdijck

10-02-1667 Frerick Sigers, van de Soltkamp

cop Ni Trijnje Albers, van Vierhuijsen, att Ulrum

24-04-1667 Willem Abels, tot Nijekerck

cop Ni Ije Reijnjes, van de Soltkamp

19-05-1667 Jacob Luijtjens, van Ulrum

cop Ni Martjen Jacobs, van de Soltkamp, att Ulrum en Vierhuijsen

18-08-1667 Drewes Janssen, van Hauwerzijl

cop Ni Hille Janssen, tot Obergum

01-09-1667 Cornellis Janssen, tot Hauwerzijl

cop Ni Tonniske Janssen, tot Nijekerck

31-08-1667 Ipe Jarges, woonachtigh opt'Nieuwe Kruijslandt kl Buirum

att Remmerigh Hindricks, tot Nijekerck

20-10-1667 Wiert Garbrandts, tot Hauwerzijl

cop Ni Trijntjen Krijns, van Hoornhuijsen

24-09-1667 Jannes Janssen, van Peterbuiren

cop Ni Aeffke Albers, van Ulrum

20-10-1667 Jacob Reijners, tot Nijekerck

cop Ni Anna Jacobs, van Leens

08-12-1667 Juijrt Willems, van de Soltkamp

cop Vl Willemtjen Janssen, van Fliedorp

29-12-1667 Claes Eijsses, tot Nijekerck

Lubbighjen Peters, van Steenkorff onder Angsbaar(?)

18-03-1668 Jacob Renjes, van Warffhuijsen

att Anna Tjarcks, van Hauwerzijl

26-04-1668 Willem Hanssen, van Nijkerck

cop Ni Claeske Edses, van Vierhusen

29-03-1668 Claes Tjaerts, van Vierhuijsen

cop Ni Riske Geerts, van Wede

10-05-1668 Roeloff Jurjens, van Hoornhuijsen

cop Ni Annetjen Crijnes, wd Jacob Garbrants, tot Nijkerck

31-05-1668 Cornellis Lippes, tot Houwerzijl

cop Vl Greetje Sjuerts, van Munnekezijl kl Burum

14-06-1668 Derrick Luijtjens, schoolmr: tot Maersslagh

cop Anna Janssen, wd Julle Raancks, tot Hauwerzijl

06-06-1668 Jacob Everts, van Vierhuijsen

cop Ni Aegtjen Hindricks, van de Soltkamp

10-01-1669 Lippe Claessen, tot Hauwerzijl

cop Trijne Hiddes, van Nijkerck

09-04-1669 Hindrick Janssen, tot Suijrdijck

cop Ni Jantjen Sjudes, tot Hauwerzijl

16-04-1669 Willem Thomas, koster en schoolmr: tot Suijrdijck

att Martjen Richts, van Nijkerck

01-05-1669 Jacob Hindricks, tot Ulrum

att Trijntjen Janssen, van Nijkerck

19-05-1669 Remmert Crijns, tot Fliedorp

att Reijnje Garbrandts, wd Jasper Berents, tot Hoornhuijsen

19-09-1669 Uve Roeloffs, van Wede

att Ide Jacobs, van Hauwerzijl

24-10-1669 Mense Janssen, van Niekerck

cop Ni Helena Nurneij, van Meurs

??-??-1669 Derrick Luijtjens, van d'Andeel

afk Jantjen Hiddes, van Nijkerck

04-03-1670 Remge Alberts, van Suijrdijck

cop Ni Luijckjen Claessen, tot Nijkerck

17-07-1670 Geert Laurents, tot Hauwerzijl

cop Ni Anje Derricks, tot Siddebuiren

17-07-1670 Lippe Mennes

cop Ni Greete Tjarcks, beijde tot Nijkerck

05-08-1670 Hindrick Jansen, van Eelsum int' Caspel Oldehove

att Greetje Janssen, tot Fliedorp

13-11-1670 Cornellis Lippes

cop Ni Martjen Derricks, beijde tot Hauwwerzijl

04-02-1671 Cornellis Meets, van de Soltkamp

att Jantjen Jacobs, van Hauwerzijl

26-03-1671 Jacob Geerts, van Collum

cop Helena Balthasars, wd Mense Janssen, tot Nijkerck

21-05-1671 Frerick Peters

att Trijntjen Hindricks, wd Melcher Melchers, beijde tot Hauw.z

21-05-1671 Lammert Everts, van Hauwerzijl

cop Ni Jantjen Janssen, van Leens

27-05-1671 Jan Peters, in d'Soutkamp

att Grietjen Jacobs, van Hauwerzijl

21-05-1671 Hindrick Janssen, tot Hauwerzijl

cop Ni Hilje Jeltes, van Leens

04-06-1671 Jan Lubberts, tot Hauwerzijl

cop Ni Anje Berents, van Baffloo

13-08-1671 Berent Alberts

cop Ni Moeder Lippes, beijde tot Saxumhuisen

01-10-1671 Peter Derricks, woonachtigh tot Hauwerzijl

cop Ni Luijcke Richts, van Nijkerck

03-09-1671 Jurjen Tjarcks, van Nijkerck

cop Ni Martjen Willems, wd Jan Roeloffs, tot Ulrum

28-10-1671 Coene Harmens, tot Niekerck

att Greetjen Peters, wd Lubbert Hindricks, tot Ulrum

03-11-1671 Jan Peters, van Hauwerzijl

att Jantjen Claessen, van Ranum

17-12-1671 Allert Peters

cop Luijckjen Derricks, wd Jan Hindricks, beijde tot Fliedorp

07-01-1672 Hindrick Simens, tot Hauwerzijl

cop Aeltjen Claessen, wd Simen Janssen, tot Baffelt

29-01-1672 Nombde Nannes, tot Winsum

att Aefke Claessen, van Fliedorp

??-??-1672 Sipke Jeppes, van Scheer-Munnicke-oog

att Reijne Thomas, wd Temme Janssen, tot Hauwerzijl

31-03-1672 Jan Teeckes, tot Hauwerzijl

cop Ni Martjen Janssen, van Oldehoove

14-04-1672 Garbrandt Jacobs, tot Nijkerck

cop Ni Martjen Roeloffs, van Ulrum

??-??-1672 Harmen Janssen, woonachtigh buijten Ebbingepoorte tot Gron.

att Anna Tonnis, wd Jan Teetes, tot Hauwerzijl, hij + voor cop

13-10-1672 Hidde Willems

cop Ni Geertuijdt Jacobs, beijde tot Vierhuisen

14-12-1672 Frerick Hillebrants, tot Westerwijtwert op de Bussche

att Stijntjen Jacobs, tot Niekerk

16-02-1673 Focke Lamges, van Warffum

cop Geesjen Frericks, van Niekerck

23-03-1673 Claes Eijsses, tot Niekerck

cop Lijsabeth Claessen, wd Oetse Oetsens, van Vierhuisen

09-03-1673 Jan Reijnjes, van d'Soltkamp

cop Ni Geertjen Gerrits, van Wierhuijsen

06-04-1673 Peter Goris

cop Geertjen Abrahams, beijde tot Hauwerzijl

11-05-1673 Derrick Arents, van Oldehoove

att Aeltjen Popkens, tot Niekerck

25-05-1673 Rippert Doockes

cop Lubbe Hiddes, beijde tot Niekerck

11-06-1673 Here Claessen, van Petersbuiren

cop Peterke Remges, wd Walle Eijlkes, tot Niekerck

17-10-1673 Jacob Janssen, tot Vliedorp

att Idjen Willems, van Cloosterbuiren

14-12-1673 Focke Frericks, tot Enrum

att Jantjen Simen, van Hauwerzijl

14-01-1674 Mense Roeloffs, van Middewolde

cop Ni Anna Tonnis, tot Hauwerzijl

05-04-1674 Claas Peters

cop Ni Geertjen Rempts, beijde van Hauwerzijl

12-04-1674 Albert Thomas, tot Hauwerzijl

cop Ni Greetjen Tonnis, wd Claes Abels, tot Fliedorp

03-06-1674 Peter Dercks, tot Vliedorp

cop Ni Grietje Jans, tot Nijehove

26-06-1674 Laurens Abels, van Middelbert

att Eijske Sassens, van Hauwerzijl

23-08-1674 Allert Writsers, van Leens

cop Ni Anje Janssen, van Ulrum

15-11-1674 Claes Hermans, van Fliedorp

att Aeltjen Meijnerts, wd Geert Gerrijts, tot Ulrum

25-11-1674 Geert Claessen, van Hauwerzijl

cop Trijnje Oetses, van Vierhuisen

01-11-1674 Jacob Jannes, van Maerslagh

cop Ni Jeltje Claessen, van Leens

25-11-1674 Hidde Ebels, van Vierhuisen

cop Aeltjen Claessen, van Nijkerck

17-01-1675 Jannes Warners, van Hauwerzijl

att Jeltjen Reuwers, van Groningen

19-02-1675 Willem Hanssen, tot Nijkerck

cop Anje Alberts, van Siddebuiren

12-03-1675 Hindrick Warners, tot Nijkerck

cop Ni Anje Janssen, van Middewolde

02-04-1675 Jan Edses, van Vierhuisen

att Etjen Tjarcks, van Hauwerzijl

10-04-1675 Melle Cornellis, van Ulrum

att Greetjen Warners, van Nijkerck

23-05-1675 Willem Jelles, van Hauwerzijl

att Aefke Crijns, van d'Soutkamp

19-09-1675 Crijn Siwers, van Ulrum

cop Ni Anje Derricks, wd Geert Laurens

27-02-1676 Focco Lamberts, van Vierhuisen

cop Ni Lubbe Hiddes, wd Rippert Doockes, tot Nijkerck

16-04-1676 Pieter Gerrits, sold.ond.Cap.Geert Wicherings op Delfzijlen

att Anna Everts, van Hauwerzijl

07-05-1676 Peter Claessen, tot Hauwerzijl

cop Aeltjen Annes, wd Willem Johannis,gew.schoolmr:t.Hauwerzijl

07-05-1676 Peter Jeltes, tot Hauwerzijl

cop Martjen Janssen, wd Tonnis Ockes, tot Hauwerzijl

18-06-1676 Reijner Janssen, van Ulrum, att

cop Vl Anneke Peters, van Aurick

31-03-1677 Jacob Uwes, tot Fliedorp

att Martjen Hantjes, van Hauwerzijl

??-??-1677 Jan Janssen, van Hoornhuisen

cop Ni Frouke Hantjes, van Hauwerzijl

13-04-1677 Jannis Peters, van Ulrum

cop Ni Anje Janssen, wd Peter Hindricks, tot Petersbuiren

20-06-1677 Isebrandt Janssen, tot Hoornhuisen

att Foske Jostens, van Huwerzijl

28-10-1677 Geert Fockes, van Uithuisen

cop Ni Martjen Claessen, van Fliedorp

21-11-1677 Claes Eijsses, tot Nijkerck

cop Ni Riemcke Sijtses, van Munneke-zijl kl Burum

28-03-1678 Jan Claessen, tot Ulrum

att Lubke Uwes, van Fliedorp

21-04-1678 Evert Meijnts, van Middelstum

cop Ni Eeuwke Mennes, van Hauwerzijl

11-08-1678 Harmen Claessen, van Ulrum

cop Ni Hilje Peters, wd Alle Janssen, tot Fliedorp

09-02-1679 Claes Eijsses

cop Ni Greetje Janssen, beijde tot Nijkerck

21-02-1679 Willem Timens, van Cloosterbuiren

att Aeltjen Geerts, van Hauwerzijl

27-03-1679 Evert Jacobs, tot Fliedorp

att Wijeke Olgers, van Hauwerzijl

11-05-1679 Reijner Ebels, van Nijkerck

cop Ni Anje Janssen, tot Nijkerck

22-06-1679 Harmen Claessen, van Fliedorp

cop Ni Hilje Lammers, van t'Wester-Nielandt

17-08-1679 Willem Abels, tot Fliedorp

cop Ni Martjen Hindricks, van Ulrum

27-08-1679 Geert Hindricks, tot Wester-dijcks-horn

att Eijske Claessen, van Nijkerck

19-09-1679 Berent Claessen, tot Vierhuisen

att Mije Claessen, van Nijkerck

08-02-1680 Meuwes Renjes, van de Soutkamp

cop Hindrickjen Claessen, van Hauwerzijl

??-??-1680 Jan Hindricks, in de Soltkamp

att Aeltjen Janssen, van Hauwerzijl

25-04-1680 Crijne Crijns, van de Soltkamp

cop Vl Trijnje Rijckels, van Leens

26-12-1680 Cornellis Claessen, tot Nijkerck

cop Ni Anje Janssen, van Saxumhuisen

??-??-1681 Harcke Albers, van Enrum

att Dieuke Duirts, van Suidthorm

03-06-1681 Peter Garbrandts, tot Hauwerzijl

cop Ni Bauwe Garbrants, van Adorp

29-05-1681 Jan Lubbers, van Ulrum

cop Ni Martjen Cornellis, van Adewert

19-09-1681 Berent Melles, van Ewer

att Greetjen Janssen Beuckema

06-11-1681 Peter Claessen, van Vliedorp

cop Ni Ide Hindricks, wd Claes Derricks, tot Nijkerck

01-01-1682 Claes Renjes, tot Nijkerck

cop Peije Gerrijts, van Wierhuisen

06-05-1682 Jacob Lues, van Petersbuiren

att Remmerigh Hindricks, wd Ipe Jariges, tot Nijkerck

18-06-1682 Albert Goris

cop Ni Anje Willems, wd Lubbert Warners, beijde tot Fliedorp

??-??-1682 Jannis Teijes, van Niezijl

att Auke Alrijchs, tot Hauwerzijl

08-10-1682 Willem Hiddes, van Vierhuisen

cop Ni Fosse Rebbes, van Vliedorp

14-12-1682 Julius Eijsses, van Nijkerck int Westerquartier

att Geeske Peters, van Ewer

11-04-1683 Jan Hindricks, van Baffelt

att Martjen Rijckes, van Nijkerck

22-04-1683 Remmert Haijckes, van den Andeel

cop Vl Anna Derricks, wd Crijn Siwerts, tot Hauwerzijl

03-06-1683 Harmen Janssen, tot Nijkerck

cop Ni Anna Tjarcks, wd Jacob Renjes, tot Hauwerzijl

20-04-1684 Marten Tjaerts, van Nijkerck

att Baefjen Alderts, op Wieringen, onder t'gebiet van Amsterdam

08-05-1684 Isebrant Valcks, van Hauwerzijl

cop Crijnje Jacobs, van Vliedorp

23-11-1684 Helperigh Claessen, van Hauwerzijl

cop Geertjen Lammerts, van Munnekezijl

02-11-1684 Jan Abels, van Warfhuisen

cop Barber Tonnis, van Hauwerzijl

23-01-1685 Harmen Claessen, tot Vliedorp

cop Anje Peters, van Zuijrdijck

30-05-1685 Jan Geerts, van Zuirdijck

cop Ni Geertjen Willems, van Leens

14-06-1685 Peter Lubberts, van Wede

cop Peterke Remges, wd Here Claessen, tot Niekerck

25-07-1685 Sasse Cornellis, van Hauwerzijl

att Ebeltje Alles, van Vliedorp

19-03-1686 Coene Rijtzema, tot Garshuisen

att Grietje Ipes, van Nijkerck

09-05-1686 Hindrick Janssen, van Vliedorp

cop Ni Geelje Wessels, van Suirdijck

23-05-1686 Melle Melles, van Warffum

cop Ni Anje Wolters, wd Hindrick Hillebrants, tot Nijkerck

22-05-1686 Jacob Garbrants, van Nijkerck

att Trijnje Oetses, wd Simon Derricks, tot Veerhuisen

02-09-1686 Luitjen Jacobs, van de Soltkamp

att Foockel Duirts, van Hauwerzijl

16-10-1686 Abel Claessen, van Hauwerzijl

att Aegtjen Alberts, van Wede

30-10-1686 Jan Janssen, van Hauwerzijl

att Anje Lodewighs, wd Frerick Arents, van Enckhuisen

01-05-1687 Jan Simens, van Baffloo

att Abeltjen Arents, wd Ebel Claessen, uit Zeerijp

19-06-1687 Timen Wibrants, van Grijpskerck

cop Ni Martjen Alles, van Vliedorp

??-??-1687 Roeloff Janssen, tot Pietersbuiren

att Martjen Jacobs, van Ulrum

20-11-1687 Jan Wessels, koster en schoolmr: van Niekerck en Vliedorp

cop Ni Antje Wierts, tot Hauwerzijl

05-02-1688 Rijcke Beukema, van Vierhuisen

cop Ni Trijnje Oetses, wd Geert Claessen, tot Hauwerzijl

20-04-1688 Geert Uges, van Hauwerzijl

att Trijnje Alberts, van Usquert

03-06-1688 Peter Geerts, van Nijkerck

cop Ni Hackste Hindricks, van Vliedorp

26-08-1688 Derrick Frericks, van Oldehove

cop Ni Foske Haijes, tot Vliedorp

30-09-1688 Albert Goris, tot Hauwerzijl

cop Ni Trijntjen Peters, van Oldehove

10-10-1688 Berent Abrahams, in de Soutkamp

att Anje Rebbes, van Hauwerzijl

??-??-1688 Derrick Janssen, van Vliedorp

att Jantjen Geerts, van Warffum

??-??-1689 Reijntie Crijns, van Hornhuisen

att Claeske Jansen, tot Nijkerk

??-??-1689 Hindrick Lubberts, van Ulrum

cop Geertien Lamberts, wd Helperigh Claessen

??-??-1689 IJsebrant Hansen, van Nijkerk

att Trijnje Luijrts, van Vierhuijsen

15-12-1689 Jan Claesen

cop Ni Anje Jacobs, beijde tot Houwerzijl

16-02-1690 Jan Claessen, van Obergum

cop Ni Aefke Dercks, tot Houwerzijl

29-06-1690 Luijrt Jans, van Vierhuijsen

cop Ni Anje Alberts, van Houwerzijl

15-08-1690 Derck Jannis, van Houwerzijl

att Tietje Jans, van Warffum

21-09-1690 Jan Sickes, van Aelsum

cop Ni Aefke Dercks, van Pietersbuijren

11-02-1693 Evert Lammers, van Houwersijl

att Jantjen Jansen, van Leens, att naar Leens

10-03-1693 Claes Janssen, van Hornhuijsen

cop Trijntje Wessels, van Vliedorp

30-04-1693 Peter Allers, van Vliedorp

cop Vl Cornelliske Wessels, ibid:

07-05-1693 Willem Abels

cop Ni Anne Meens, wd Hendrick Janssen, van Hornhuijsen

21-01-1694 Menne Jans

cop Aeltjen Jans, wd van de sarris, tot Houwersijl

28-05-1694 Cornellis Mennes, tot Nijkerck

cop Trijnje Luijtjes, van Leens

??-07-1694 Hindrick Jans, tot Vliedorp

cop Trijnje Claessen, dochter van Claes Eijsses, tot Niekerck

15-07-1694 Jacob Dercks

cop Vl Aefke Reints

29-07-1694 Mr: Derck Simons, tot Houwerzijl

cop Vl Geeske Peters, tot Leens

14-10-1694 Jacob Dercks

cop Ni Jantjen Jannis

21-10-1694 Peter Luijs, van Soltkamp, att naar Vierhuijsen

att Geerdtje Rebbes, van Houwerzijl

11-11-1694 Derck Peters, van Suijrdijck

cop Ni Grietje Wijpkes, van Vliedorp

04-11-1694 Jacob Jans, van Hornhuijsen, att naar Hornhuijsen

att Reenje Allers, van Vliedorp

02-12-1694 Harmen Jans, van Houwersijl [laatste cop Vliedorp]

cop Vl Martjen Alberts, van Ulrum

14-04-1695 Geerdt Dercks, van Usquert

cop Ni Trijnje Willems, van Stitswert

26-07-1695 Popke Sassens, soone van Sasse Sassens, op Zuirdijck

cop Bieuwke Claessen, dochter van Claes Reijnjes, tot Nijkerck

27-10-1695 Jan Peters, van Saaxum, 'Secta Anab:'

cop Ni Anje Claessen, van Leens

15-12-1695 De Eerw: Jacobus Huchtingius, SS Theologia Candidatus

cop De E: Juffr: Anna Weinigmans, van Rolde

??-??-1696 Jan Ritses, van Houwerzijl, att naar Ulrum

att Trijnje Lubberts, van Ulrum

19-04-1696 Simon Claessen, van Leens, att

cop Anje Peters, van Ulrum

14-02-1697 Cornellis Aeldricks, 'Secta Anab:', att naar Ulrum

afk Epke Jans, van Ulrum

07-03-1697 Cornelis Does, van Ulrum, att naar Ulrum

afk Anje Jacobs, van Houwerzijl

23-05-1697 Claas Krijns, van de Soltkamp

cop Frouwke Peters, van Kloosterbuuren

24-10-1697 Jan Juriaens, van Norden

cop Geele Uges, van Houwerzijl

24-10-1697 Paul Beuwes, van Onderendam

cop Aefke Sibrands, van Ulrum

??-??-1698 d'Eerw.Welg.D:Johannes van der Schildt, pred.tot Warfhuisen

afk de E: Juffr: Catharina Huchtingius, cop Warfhuisen 16-01

11-03-1698 Peter Jans, van Ulrum, 'Secta Anab:'

cop Aeltjen Siabbes, van Nijekerck, [aant. kind bij afk3]

27-02-1698 Duirt Willems, van Nijkerck

cop Derckjen Jannis, van Warffum

07-04-1698 Jan Hindricks, van Houwerzijl, att naar Zuijrdijck

att Trijnje Meertens, op Zuijrdijck

07-08-1698 Berendt Berendts, uijt Munsterland, 'Amb: Pontificii'

cop Anneke Jans, van Ankom[=Ankum]

09-10-1698 Allert Jans, van Nijekerck

cop Ni Trijnje Tobias, van Leens

05-02-1699 Lippe Claessen, van Nijekerck, 'Secta Anab:'

cop Ide Luitjens, van Ulrum , met (etc) ordre van t E: Gerichte

27-10-1699 Harmen Peters, van Ulrum, afk3, geen att, cop Ulrum

cop Wijcke Jans, van Nijekerck

05-11-1699 Bartelt Sipkes, van Maerslacht

cop Grietje IJpes, van Suijdhorm

??-??-1700 Jan Geerdts, van Nijekerck, cop Wee

att Hiltje , van Wee

08-04-1700 Rembt Claessen, van Houwerzijl

cop Ni Lijsbeth Peters, van Warfhuisen

21-07-1700 Peter Allers, van Vliedorp, att naar Oldehove

att Tetske Sickes, van Oldehove

27-10-1700 Claes Heeres, van Nijekerck, cop Vierhuisen 27-10

afk3 Fenje Willems, van Vierhuisen

25-11-1700 Jannes Peters, van Leegkerck, afk3 08-12

afk Lisebeth Jacobs, van Slochteren, al eens procl. nu geen cop

??-??-1701 Peter Geerdts, van Suirdijck, att naar Suirdijck

att Lisabeth Reiners, van Houwerzijl

??-??-1701 Jannes Dercks, van Leens, att naar Leens

att Lisabeth Lammerts, van Houwerzijl

??-??-1701 Siger Garmts, van Nijekerk, cop Baflo

afk3 Anje Reinders, van Baflo

08-10-1702 Tjaerdt Claessen, van Nijekerck

cop Geeske Lubberts, van Soltkamp

08-10-1702 Jan Berendts, van Ancom

cop Grietje Berends

12-11-1702 Crijn Willems, van Houwerzijl

cop Heerdtjen Heeres, van Nijehove

??-??-1703 Jannes Peters, van Houwerzijl, att naar Noorthorm

att Grietje Egges, van Noorthorm

13-10-1703 Jacob Willems, van Stietwert

cop Claeske Jans, van Vierhuisen

13-10-1703 Geerdt Dercks

cop Martjen Alberts

04-05-1704 Berent Valentijns

cop Grietje Olgers

18-05-1704 Jelle Willems, van Houwerzijl

cop Martjen Jans, van Warffum

09-11-1704 Lippe Claessen, van Nijekerck

cop Bouke Abels

23-11-1704 Evert Fricks, van Vierhuisen, att

cop Fenje Willems, van de Soltkamp

25-01-1705 Melle Peters, van Garnwert

cop Lisabeth Claessen, van Nijekerck

15-02-1705 Hillebrand Hindricks, van Nijekerck, att naar Leens

att Aefke Taeckes, van Leens

27-07-1705 Tobias Hindricks, op Houwerzijl

cop Noltjen Jolckes, van Soltkamp

12-07-1705 Frederick Garmts of Gerbrandts, van Nijekerck, att naar L.

att Martjen Hindricks, van Leens, att naar Leens

15-11-1705 Jannes Sibes, van Warfhuisen

cop Hindrickjen Jans, van Nijekerck

??-02-1706 Hindrick Willems, van Nijekerck

cop Aeltjen Siabbes

??-06-1706 Simon Hindricks, van Houwerzijl

att Martjen Crijns, van Uldrum, att naar Ulrum

14-11-1706 Derck Jans, op Houwerzijl

cop Lisebeth Elings, van Warfhuisen

14-11-1706 Jacob Cornelis, van Vierhuisen

cop Lisebeth Willems, van Soltkamp

??-10-1707 Mr: Joannes Klooster, schoolmeester en organist alhier

att Lisebeth Christiaens, cop Ulrum

??-11-1707 Jan Onnes, van Kloosterbuuren

cop Maike Sibrands, van Ulrum

15-07-1708 Jannes Reenders, kuijper bij Houwerzijll

cop Geertien Jans

??-??-1708 Hoike Remmerts, smidt op Houwerzijl

cop Willemke Juriens, van Ulrum

??-??-1708 Hibel Remges, van Leens

cop Hilje Lammerts

??-??-1708 Wolter Tijssens, van Leens, att naar Leens

att Lisebeth Harmens

??-??-1708 Reinje Claessen, van Nijkerck

cop Grietje Harmens, van Leermes

20-09-1709 Berendt Abels, van Hornhuisen

cop Aefke Sibrands, van Ulrum

??-10-1709 Mr: Luitjen Willems, op Houwersijl, cop Leens 03-11

afk Martjen Dercks, van Suijrdijck

??-10-1709 Wierdt Peters, van Houwerzijl

afk Anje Jacobs, van Vierhuisen, att naar Vierhuisen

23-11-1709 Harmen Lammerts, op Houwerzijl

cop Grietje Cornellis, van Ulrum

??-02-1710 Willem Luitjens, van Houwersijl, cop Suirdijck

att Trijnje Jans, van Adorp

14-03-1710 Rijckel Siabbes, van Nijekerck

cop Trijnje Peters, van de Soltkamp

14-04-1710 Mr: Sicco Homan, van Winsum, att

cop Anna Doedens

14-07-1710 Peter Lubberts, tot Nijekerck

cop Hindrickjen Hindricks, van Vierhuisen

05-10-1710 Berend Jans, van Eendrum, 'Ambo Pontifice'

cop Trijnje Alberts

??-11-1710 Jan Onnes, tot Nijekerck

cop Antje Jacobs, van Suirdijck

04-01-1711 Willem Wierdts, van Houwerzijl

cop Grietje Jans, van Peterburen

13-12-1711 Ds.Hermannus Berchuis, pastor tot Vliedorp en Nijkerk

cop Ni Catharina Hulsebusch

17-04-1712 Timen Willems, van Wee

cop Ni Anje Hindriks, van Houwerzijl

??-??-1712 Harrem Jeltes, van Leens, cop L.

att Auke Jolkes, van Nijkerck

29-07-1712 Eijse Pieters, van Houwerzijl, cop W.

afk Aaltjen Beerents, van Wierhuijsen

13-11-1712 Jan Luijtjens, van Houwerzijl

cop Ni Jantjen Folkers, van Vierhuijsen

05-02-1713 Tomes Olchers, van Houwerzijl

cop Ni Hinderkjen Berents, van Kloosterbuijren

08-10-1713 Jannes Sibes, van Ulrum

cop Ni Haxte Hindriks, wd Peter Geerts, van Nijkerk

10-12-1713 Jan Dercks

cop Ni Trijnije Peters

11-11-1714 Jan Onnes

cop Ni Rixtje Geerts

04-11-1714 Roelef Klasen, van Usquert

cop Ni Willemke Jurjens, wd Hoijke Remmerts, van Houwerzijl

27-03-1715 Eling Hindriks, van Leens, cop Hornhuijsen 05-05

afk Anna Catharina Philips

05-05-1715 Jelte Hindriks

cop Ni Lisebeth Jans

13-10-1715 Riender Lubberts, att naar Leens

afk Trijnje Tonnijs, van Leens

01-12-1715 Peter Jakobs, van 't WesterNijlandt

cop Ni Bouke Harrems

03-05-1716 Reijnt Jannes

cop Ni Jantjen Sasses

09-08-1716 Albert Hindriks

cop Ni Hinderkjen Hindriks, wd Peter Lubberts

09-08-1716 Rudolf Kuen, 'door sijn vader bespijrt'

cop Ni Krijnje Reijnders

12-07-1716 Geert Jakobs, van Leens, att

cop Hante Klasen, van Eesinge, att

01-11-1716 Derk Jargs

cop Trijnje Luirts, wd Isebrant Hansen

08-08-1717 Willem Kuen, van Houwerzijl

cop Talje Peters, wd Jan Sijbrants Woldering, van Godlinse

06-02-1718 Roelef Garremts, afk 27-11, cop 'na de watervloet'

cop Klaaske Klasens

22-05-1718 Arent Jakobs

cop Wijke Willems

24-04-1718 Kornellis Gerrijts, van Wijrum

afk Aaltjen Sickes, van Eendrum, att naar Eendrum

23-07-1718 Jan Kornellis, van Houwerzijl, att naar Leens

afk Anje Hansen, wd Steven Jans, van Liens

04-09-1718 Harko Tammens, van Groningen

cop Grietje Pieters, van Nijkerk

26-02-1719 Melle Pieters

cop Teunniske Roelfs

24-03-1719 Broerke Pieters

cop Tijaarke Isebrants

14-05-1719 Derk Jans, van Nijkerk

cop Anje Jans, van Ulrum

24-06-1719 Roelof Harrems, van Nijkerk, att naar Leens

afk Wijberig Pieters, wd Claas Oosterhof, van Leens

14-01-1720 Albert Jakobs, van Ulrum

cop Grietje Jans, van Houwerzijl

10-04-1720 Jakob Jans, van Houwerzijl

cop Anje Tijs, van Wehe

05-05-1720 Jan Hindriks, van Vliedorp

cop Tetje Vreriks, van Suijdewolde

10-11-1720 Pieter Derks

cop Geeske Rengers

17-11-1720 Teeke Garremts

cop Heijltje Zacharias

11-05-1721 Derk Klasen, van Emden

cop Geeske Jans, van Houwerzijl

27-04-1721 Klaas Gosens

cop Grietje Klasen

11-06-1721 Pel Brandts, van Oldehove

cop Luktjen Jakobs, van Vliedorp

02-06-1721 Jan Tijaas

cop Anje Hindriks, beijde van Nijkerk

05-07-1721 Klaas Melles, van Ulrum, att 28-07

afk Fennechien Jans, wd Klaas Ottes, van Houwerzijl, cop Ulrum

31-08-1721 Berent Jans, van Botjaarderlandt[=Butjaardingerland]

cop Geertjen Jans, wd Jannes Rienders, van Houwerzijl

02-11-1721 Evert Jans, van Vliedorp, att 16-11

afk Trijntjen Knelis, van SchiermunnikeOog, att naar Sch.

15-11-1721 Olfert Pieters, van Eendrum

afk Foske Luitjens, van Nijkerk, att ontf.

25-12-1721 Albert Beerents, van Leens

cop Ni Aaltjen Jans, van Nijkerk

16-11-1721 Jan Jakobs, cop Ulrum 12-12

afk Lubge Hindriks, beijde van Vliedorp

01-02-1722 Jan Eddes, van Nijkerk

afk Anje Peters, van Nieuwenklooster, att ontf.

14-03-1722 Geert Lubberts, van Houwerzijl, att 11-04 naar Leens

afk Margriete Scheepels, van Leens

31-05-1722 Roelf Hindriks

cop Anje Tjaarts, beijde van Nijkerk

03-05-1722 Sijmen Jans, van Vliedorp

afk Martjen Derks, van Ulrum, att ontf.

09-05-1722 Jakob Kornellis, van Houwerzijl, att 20-06

afk Anje Jakobs, van Suijrdijk

05-07-1722 Sijbelt Willems, van Wehe

cop Hinderkjen Hindriks, wd Albert Hindriks, van Nijkerk

11-12-1722 Jakob Harrems

cop Jantjen Kornellis, beijde van Nijkerk

15-11-1722 Jakob Kornellis, van Vierhuijsen, att 05-12

afk Grietje Isebrants, van Nijkerk

10-01-1723 Sijmen Jans, van Houwerzijl, att 30-01

afk Marijke Beenes, van Ulrum

23-05-1723 Jannes Sijbes, van Houwerzijl

cop Jantjen Tonnis, van Leens

18-09-1723 Jan Geerts, att 30-10

afk Anje Jans, beijde van Vliedorp

27-11-1723 Ebel Harkes

afk Geeske Harkes, beijde van Vliedorp

25-12-1723 Jan Willems, van de Soltkamp

afk Rooske Jans, van Houwerzijl

19-02-1724 Lammert Hindriks

afk Itjen Jakobs, beijde van Fledorp, att ontf.

04-03-1724 Waalke Jans, van Hornhuijsen, att 16-04

afk Wijke Willems, wd Arent Jakobs, van Nijkerk

20-08-1724 Thomas Olchers, beijde van Houwerzijl

cop Sara Jans Korling, wd Hessel Haijkes Mellema

03-09-1724 Eevert Alberts, van Houwerzijl

cop Jantjen Tonnis, wd Jannes Sijbes, van Leens

05-08-1724 Jan Kornellis, van Nijkerk

afk Antje Harkes, wd Peter Jans, van Vliedorp, att ontf.

17-08-1724 Wessel Jans, van Vliedorp, att 20-09

afk Gertje Pieters, van Schiermunnike Ooch, att ontf.

26-11-1724 Geert Lubberts, van Houwerzijl

cop Aaltjen Jakobs, van Pieterbuijren

10-12-1724 Sijmen Jans, van Houwerzijl

cop Janneke Geerts, van Warfum

15-04-1725 Luijtjen Kornellis, van Houwerzijl

cop Lijsebeth Beerents, van Nijkerk

21-05-1725 Hans Willems, van Nijkerk

cop Idje Pieters, van Uijthuijsen

10-06-1725 Melle Luijrts Dorenbos, van Uijthuijstermeeden

cop Anje Rengers, van Nijkerk

03-02-1726 Ecke Willems, van Vliedorp

cop Ellechien Harkes, ook van Vliedorp

29-01-1726 Alderik Warners, van Houwerzijl, att 18-02

afk Trijntje Jans, van Groningen

05-01-1727 Jan Geerts

cop Anje Jakobs, beijde van Vliedorp

09-01-1727 Haije Derks, van Vliedorp

afk Aske Lippes, van Baflo, att ontf.

07-02-1727 Jan Pieters, van Vierhuijsen

afk Trijnje Lubberts, wd Jan Ritses, van Vliedorp, att ontf.

14-03-1727 Heijne Roelfs, van Vliedorp

cop Geertjen Tjaarts, van Suirdijk

28-03-1727 Lauwe Ennes, van Vierhuisen

cop Martjen Sigers, van Nijkerk

29-06-1727 Hindrik Derks, van Nordthorrem

cop Willemke Jurjens, wd Roelf Klasen, van Houwerzijl

17-08-1727 Karsien Joesten, van Eendrum

cop Martjen Garbrants, van Houwerzijl

07-12-1727 Haje Hajen, van Jever

cop Willemke Allerts, van Nijkerk

15-02-1728 Tomes Jannes

cop Tjaarke Allerts, beijde van Vliedorp

14-05-1728 Jan Geerts, van Wehe, 'wederzijts opgesegt'[geen cop]

afk Lisebeth Jans, wd Jelte Hindriks, van Houwerzijl

28-11-1728 Klaas Jans, van Houwerzijl

cop Jantjen Luitjens, van Schouwerzijl

17-04-1729 Pieter Olchers, van Houwerzijl

cop Woltertje Pieters, van de Pekel A

08-10-1729 Luirt Klasen

afk Mienje Willems, van de Soutkamp, att ontf.

22-01-1730 Lammert Jannes

cop Dietjen Beerents, beijde van Vliedorp

16-04-1730 Willem Eeverts, van Houwerzijl

cop Jantjen Jans, van de Soutkamp

10-04-1730 Sicke Jans

cop Aaltjen Jans, wd Albert Beerents, beijde van Nijkerk

07-05-1730 Lammert Pieters

cop Itjen Klasen, beijde van Houwerzijl

04-06-1730 Jan Tjaas

cop Grietje Melles, beijde van Nijkerk

18-06-1730 Bebbe Jans

cop Geertjen Derks, beijde van Vliedorp

22-07-1730 Eppe Klasen, van de Soltkamp, att 06-08 naar Vierhuisen

afk Fijke Jelles, van Houwerzijl

15-10-1730 Dominus Hermannus Berghuis, pastor tot Vliedorp en Nijkerk

cop Vrouwe Henrica Koops, wd Peter Maagh, van Groningen

05-11-1730 Jan Alberts

cop Swaanje Rengers, van Vierhuisen, att

03-02-1731 Harrem Hindriks

att Martjen Kornellis, beijde van Vliedorp

17-03-1731 Warner Harrems, van Den Andel, att naar den Andel

att Ebelje Melles, van Nijkerk

15-04-1731 Rijpke Kornellis, van Vierhuisen

cop Stijnje Sijgers, van Nijkerk

06-05-1731 Harrem Derks

cop Lubge Hindriks, wd Jan Jacobs, beijde van Vliedorp

27-05-1731 Klaas Peters, van Vierhuisen

cop Martjen Jans, wd Jelle Willems, van Houwerzijl

05-08-1731 Jacob Jans, van Vliedorp

cop Etje Jacobs, van Oldehoove

06-01-1732 Engelbert Kornellis, van Vliedorp

cop Aske Jans, van Wierhuisen

30-12-1731 Ime Willems, schoolmr: tot Vierhuisen

cop Hijltjen Peters

20-01-1732 Roelf Harrems, van Nijkerk

cop Geertjen Jurjens, uijt de Rijp

05-01-1732 Luirt Luirts, van Baflo, att 16-02

afk Hilje Luitjens, van Nijkerk

11-05-1732 Jan Klasen, van Houwerzijl

cop Louke Jannes, van Saxsum

14-09-1732 Gerrit Jolkes

cop Anje Jans, beijde van de Soltkamp, att Vierhuisen

2?-11-1732 Klaas Harrems, van Nijkerk, afk 01-11

cop Evertje Jans, wd Jan Lutjens, van Houwerzijl

25-12-1732 Heerke Hindriks, van Grijpkerk

cop Stijnje Remges, van Houwerzijl

12-12-1732 Sicke Jans, van Nijkerk

cop Aagtje Jans, van Suirdijk

25-12-1732 Alle Jacobs, van Ulrum

cop Martjen Jannes, van Houwerzijl

25-12-1732 Jacob Jans, van Veendam, att

cop Diewerke Broers, van de Soltkamp

24-05-1733 Peter Jacobs, van Usquert

cop Itjen Clasen, wd Lammert Peters, van Houwerzijl

08-11-1733 Riender Jannes, van Houwerzijl

cop Hilje Harrems, van Leens

15-11-1733 Tjaart Jannes, van Houwerzijl

cop Anje Peters, van Ulrum

22-11-1733 Engelbert Clasen

cop Anje Vreriks, beijde van Houwerzijl

08-11-1733 Jan Eeverts, van Houwerzijl, att 27-11

afk Aagtje Egberts, van de Soltkamp

28-12-1733 Lubbert Jans, van de Soltkamp, att 23-01-1734

afk Wobge Jurjens, van Nijkerk

27-02-1734 Cornellis Hindriks, van Warfhuisen

att Anje Peters, van Nijkerk

26-04-1734 Jan Tjaarts

cop Aafke Jacobs, beijde van Vliedorp

02-05-1734 Julis Eijses

cop Grietje Peters, beijde van Nijkerk

30-05-1734 Peter Willems

cop Geertruit Hindriks, beijde van Vliedorp

10-07-1734 Jan Willems, van Vliedorp, att 06-08

afk Aafke Heeres, wd Geewe Jacobs, van Rasquert

03-10-1734 Derk Geerts

cop Martjen Klasen, beijde van Houwerzijl

02-10-1734 Jan Roelfs, van Groningen

afk Jantjen Beerents, van Engelbert, att ontf.

21-11-1734 Thomas Jans, van Houwerzijl

cop Grietje Cornellis, van Usquert

16-10-1734 Derk Rienekes, van Suithorrem, att 13-11

afk Jantje Willems, van de Soutkamp

20-10-1734 Jan Eppes, van 't Zant, att 11-11

afk Aaltjen Gerrits, van Leens

06-11-1734 Willem Jelles, van Houwerzijl, att 21-11

afk Eelje Harrems, van Wehe

16-01-1735 Peter Leus

cop Beertje Harrems, wd Peter Alberts, att Ulrum

19-06-1735 Claas Rienekes

cop Aafke Sijgers, beijde van Nijkerk

25-06-1735 Jan Donama, van Schiermunnikoog, att 21-07

afk Getruit Hessels Mellema, van Houwerzijl

20-11-1735 Enne Tjaarts

cop Grietje Melles, beijde van Nijkerk

23-11-1735 Jacob Aljes, van Usquert

afk Geeske Peters, van Vliedorp, att ontf.

26-11-1735 Jacob Everts, van Vierhuisen, att 21-01-1736

afk Elsk Jacobs, van Vliedorp

28-04-1736 Lamert Peters, van Ulrum, att 26-05

afk Idje Cornellis, van Vliedorp

31-10-1736 Vrerik Jans, van de Leege Meeden, att 22-11

afk Sijke Eddes, van Nijkerk

03-02-1737 Peter Willems, van Vliedorp

cop Geeske Sijwerts, van Grijpskerk

28-04-1737 Menne Peters, van Nijkerk

cop Claaske Clasen, van Maarslag

05-05-1737 Teunnis Clasen, van Ulrum, att 15-06

afk Trijnje Cornellis, van Vierhuisen

15-09-1737 Eijse Melles, van Nijkerk

cop Lisebeth Willems, van Vliedorp

17-11-1737 Hindrik Derks

cop Lisebeth Jans, wd Jelte Hindriks, beijde van Houwerzijl

16-11-1737 Eijse Waalkes, van Baflo, getr.in de Menniten Vermaninge

afk Martjen Jans, van Vliedorp, tr. 15-12

15-12-1737 Egbert Eeverts, van Houwerzijl

cop Aagte Tijmens, van NijeHove

22-06-1738 Harrem Clasen, van Sappemeer, att 14-07

afk Hijlke Meijnts, van Saaxsumhuisen

11-01-1739 Hindrik Jans, van Feerewert

cop Trijne Willems, van Vliedorp

22-02-1739 Hindrik Jacobs, van Winsum

cop Aaltjen Jelles, van Houwerzijl

01-05-1739 Hidde Peters, van Nijkerk, att 17-05

afk Eeuwke Clasen, van Vliedorp

08-11-1739 Casper Stoffers, van Ulrum

cop Getruit Clasen, van Vliedorp

30-10-1740 Allert Melles, van Ulrum, att 12-11

afk Aafke Rienders, van Vliedorp

12-03-1741 Beerent Mennes

cop Eevertje Jans, wd Claas Harrems

16-07-1741 Thomas Olchers, van Houwerzijl

cop Trijnje Rienjes, van Warfum

06-08-1741 Lubbert Jacobs, van Oldehoove

cop Itjen Clasen, wd Peter Jacobs, van Houwerzijl

14-10-1741 Tewes Jans, van Warfhuisen, att 10-11

afk Jantjen Jannes, van Houwerzijl

19-11-1741 Jacobus Berghuis, van Nijkerk

cop Jantjen Hindriks, wd Hindrik Willems, van Vierhuisen

16-03-1742 Geert Lubberts, van Houwerzijl

cop Marijke Harkes, wd Sijrt Peters, van Warfhuisen

01-04-1742 Jan Peters, van Vierhuisen

cop Gaatske Rienekes, van Suithorm

22-04-1742 Peter Peters, van Eesinge

cop Rienje Everts, van Houwerzijl

14-04-1742 Heerke Jans, van Vliedorp, att 12-05

afk Diewerke Peters, van Eendrum

24-02-1743 Jan Jans, van Houw

cop Geertijen Tjaarts, wd Hejne Roelfs, van Houwerzijl

17-01-1743 Eenje Jans, van Sappemeer, att 12-02

afk Martjen Cornellis, wd Harrem Hindriks, van Vliedorp

28-04-1743 Lammert Clasen, van Leens

cop Lolktjen Isaks, van Eesinge

30-06-1743 Eevert Tijmens, van Suijrdijck

cop Wobge Hindriks, van Nijkerk

03-11-1743 Cornellis Jacobs, van Suirdijck

cop Ouke Peters, van Vierhuisen

25-01-1744 Peter Vreriks, att 21-02

afk Grietje Cornellis, beijde van Vliedorp

14-03-1744 Jan Hansen, van Tijnalling, att 09-04

afk Martjen Hansen, van Vliedorp

09-04-1744 Jelte Hindriks, van Vierhuisen, att 30-04

afk Eeuke Clasen, wd Hidde Peters, van Nijkerk

15-11-1744 Jan Peters, van Vierhuisen

cop Baatje Jans, van Houw

29-11-1744 Luitjen Clasen, van Cloosterbuiren

cop Etjen Jacobs, van Houwerzijl

26-10-1744 Jan Derks, van Groningen, att 15-11

afk Emmechijn Warners, van Houwerzijl

27-02-1745 Ecke Jans, att 07-04

afk Jantjen Jacobs, beijde van Vliedorp

28-05-1745 Hans Jans, van Houw, att 24-06

afk Grietje Clasen, van Suirdijk

04-07-1745 Peter Clasen, van de Soltkamp

cop Itjen Tjarks, van Ulrum

11-07-1745 Albert Wolthuis, van Leens

cop Antje Jans, van Houwerzijl

07-11-1745 Stijnes Renjes, van Hornhuisen

cop Saarke Harrems, van Warfhuisen

03-10-1745 Ecke Willems, van Vliedorp

cop Antje Jans, van Ferewert

09-10-1745 Claas Cornellis, van Ulrum, att 12-11

afk Krijnje Broerkes, van Houwerzijl

07-11-1745 Isebrant Broerkes, van Houwerzijl

cop Geertjen Berents, van Hornhuisen

28-11-1745 Abel Peters, van Ulrum

cop Jantjen Arents, van Nijkerk

10-04-1746 Daniel Berghuis

cop Aaltjen Sijbelts, beijde van Nijkerk

20-03-1746 Willem Jans, van Adorp, att 15-04

afk IJdje Derks, van Aduwert

03-06-1746 Luitjen Jans, van WesterGeest in Vrieslandt, att 25-06

afk Jantjen Jans, wd Willem Everts, van de Soutkamp

02-04-1747 Harrem Cornellis Rijttema, van Appingadam

cop Sara Melis, wd Allert Jacobs, van Nijkerk

29-04-1747 Lucas Gerrijts, van Garnewert, att 21-05

afk Trijnje Isebrants, wd Tijalling Krijns, van Leens

21-05-1747 Lammert Clasen, van Houwerzijl

cop Grietje Harrems, van Leens

15-10-1747 Lammert Geerts, van Obergom

cop Aafke Alberts, van Nijkerk

09-06-1748 Derk Cornelis, van Ulrum

cop Swaentjen Alerighs, van Groningen

16-06-1748 Miggeel Clasens

att Jantien Jans, beide van Vliedorp

10-11-1748 Hans Jansen, van Leens

att Lieke Waalkes, van Niekerk

10-11-1748 Luirt Jakobs, van Vliedorp

att Aafke Lammerts, van Leens

04-05-1749 Harm Jakobs

afk Trijnie Lammerts, beide van Niekerk

04-05-1749 Gosen Classens

cop Swaantje Tonnis, att Zuirdijk

18-01-1750 Hindrik Jans

cop Anje Derks, beide van Houwerzijl