BRON: Menkeweer, DTBL NH, T:1686, 1695, 1700-1750 MNK01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Me = Menckeweer
wd = weduwe/weduwnaar

 

22-08-1686 Doe Tiddens

cop Marrichjen Ritzema

29-08-1686 Claes Johannis

Trijnje Pieters

25-10-1686 Hindrick Eppes

cop Dieuwercke

01-11-1686 Meijnert Jelles

cop Trijnje Jacobs

23-06-1695 Jan Harmens, van Heckum

cop Gretien Peters, van de Luchtenborgh

31-05-1700 Willem Clasen smit

cop Me Anje Willems

20-10-1700 Peter Heijnes

cop Gretien Writzers

17-11-1700 Ulphert Tiaerts

cop Geertruit Boelens

01-12-1700 Cornelis Jans

cop Gretien Frijdes, wd Jacob Tammes

30-04-1702 Jan Boelens

cop Me Frejke Cornelis

21-12-1704 Peter Claesen smit

cop Me Martien Derckx

15-02-1705 Peter Arents

cop Me Aucke Eises

08-11-1705 Berent Nos

cop Me Grietien Garbrants

17-01-1706 Peter Harckes

cop Me Geertien Everts, wd Jacob Jacob Ubbes opt Rowolt

05-04-1706 Derck Mennes [Paeschemaendagh]

cop Hebelje Coerts

25-04-1706 Ghijse Hillebrants

cop Me Mettjen Claesen

25-03-1708 Boudewijn Reijda

cop Me Menstjen Ennes

03-06-1708 Aeijke Claesen

Nanje Jans, komende van Westerwijtwert, ald.gedient hebb.

14-05-1710 Jacob Tonnis

cop Anje Peters, van Westerwijtwert

16-11-1710 Hindrick Peters

cop Me Geeske Clasen, van Westerwijtwert

19-04-1711 Claes Willems

cop Me Ide Abrahams

14-06-1711 Willem Reijnders

cop Me Talle Peters

17-04-1712 Evert Gerrijts

cop Me Sara Reijntijes

17-04-1712 Jacob Willems

cop Me Trijnje Ennes

13-11-1712 Jelis Willems

cop Me Margien Arents

21-01-1714 Harmen Geerts

cop Me Elijsabeth Jans

18-02-1714 Willem Jelis

cop Me Gertruit Boelens

26-04-1716 Frans Hindricks

cop Me Rixtije Gerrits

22-11-1716 Hilbrant Jans

cop Me Grietie Reinties

11-04-1717 Egbert Cornelis

cop Me Anie Clasen

12-02-1719 Remt Clasen

cop Me Martje Hilbrants

01-10-1720 Hindrik Peters

cop Me Cornelliske Jans, van Westerwijtwert

20-04-1721 Reinder Clasen, van Middelstum

cop Me Lijsabet Jans, van Bafloo

15-06-1721 Ebel Writsers, van Westerwijt:

cop Me IJkje Harms Tammes, van Garsthuisen

02-11-1721 Meijndert Coerts

cop Me Anje Peters

22-03-1722 Jacob Tonnis, van Westerwijtwert

cop Me Martie Tilaris, van Adorp

07-02-1723 Jacob Tammes

cop Me Geertie Remts

18-03-1724 Sierp Luities, van Maarhuisen

cop Me Martie Hillebrants

30-03-1724 Claas Meertens, van Winsum

cop Me Martie Derks, van Westerwijtwert

12-11-1724 Wigbold Clasen, van WesterNijland

cop Me Geeske Lammerts, van de Meeden

12-11-1724 Willem Sijbolds

cop Me Meijske Willems, van Westerwijtwerd

12-11-1724 Jan Wijerts, van Stedum

cop Me Martie Pieters, van Westerwijtwerd

26-11-1724 Jan Tonnis

cop Lijsabet Frits

09-04-1725 Jan Egberts

cop Trientje Peeters

04-01-1728 Gerrit Froon, van Menkeweer

Anna Beatrix Hoeksema, van Menscheweer, cop

18-01-1728 Pieter Jacobs

cop Me Anje Cornelis

13-02-1729 Niclaas Sterenborgh, cop Winsum

Martien E. Groenmeijers, van Menkeweer

08-04-1731 Willem Jacobs, van Vierhuisen

cop Me Anna Pieters, van Menkeweer

27-11-1735 Jan Jans, van Menkeweer

cop Me Aaltien Jans, van Rottum

??-09-1737 Jan Jacobs

cop Me Hijcktien Tammes, wd Derck Wolters, van Westerwijtwert

20-11-1737 Enne Jans

cop Me Trijntien Derx

20-11-1737 Pieter Pieters

cop Me Renske

18-05-1739 Pieter Harms [ zijnde Pinxtermaandag ]

cop Me Jantjen Garmts

11-10-1739 Eijsse Egberts Bosman, van Menkeweer

cop Me Anije Joesten, van Garmerwolde

13-08-1741 Jacob Jans, van Menkeweer

cop Me Grietie Alberts, van Eendrum, met att

03-06-1742 Otte Jans

cop Me Martien Jans, van Warfhuizen

06-06-1743 Albert Aling

Anije Egberts, van Menkeweer, cop W:Wijtwert

05-05-1743 Jan Derx, van Ranum, att

cop Me Stijnje Sijgers, wd Jan Cnellis, van Sauwert, att Garwert

14-11-1744 Hindrik Arents, van Menkeweer

cop Me Eilke Jacobs, van de Meden

02-02-1745 Christiaan Wever, van Coseven

cop Me Anna Jans, van Menkeweer

31-10-1745 Arent Jacobs

cop Me Geertruit Hindrix, van Westerwijtwert

30-05-1746 Jacob Jans

cop Me Anke Clazen, van Menkeweer

20-08-1747 Doewe Cnellis, van Eendrum

Lucretie Oosterhuis, van Menkeweer, cop Stitswert

29-10-1747 Eijlert Kornelis, van Noordijk, att

cop Me Aaltien Pieters, van Veendam, att

04-08-1748 Geert Derx, van Niehove

cop Me Knelliske Willems, wd Jacob Benes, van Menkeweer