BRON: Mensingeweer en Maarslag, DTBL NH, T:1674-1750 MEW01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche, controle studiezaal
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Ma = Ma(a/e)rslag(h)
Me = Mensing(e)weer
jd = jonge dochter
jm = jonge man
wd = weduwe/weduwnaar
vaak moeilijk te lezen

 

18-07-1675 Sijbrant Harmens

cop Gebge Frericks, att Eenrum

??-??-1676 Hieronijmus Reinders

cop Peterke Writzers, van Me

01-05-1677 Harmen Hindricks

cop Petertien Peters, att Groningen

??-05-1677 Neeng Jurriens

cop Lubge Reiners, att vant Sandt en Obergum

13-04-1679 Cornellis Jansen

cop Anje Hindricks, beijde woonachtig tot Me in de treckweg

15-02-1680 Gosen Juriens

cop Anje Jansen, att Eenrum

15-02-1680 Jochum Jansen

cop Geeske Hansen, att Eenrum

09-04-1680 Jelis Jansen

cop Geertruidt Boeles, att Saxenhuijsen

24-10-1680 Jan Lubberts

cop Anje Aries, att ...

??-11-1680 Hindrick Tonnijs

cop Anje Tiebbes, att Bafflo en Nijenhove

12-12-1680 Jan Clasen

cop Greetie Albers, van Me en Warfhuisen

19-12-1680 Mete Jansen

cop Jantien Hillebrans, beijde att Warfhuijsen

13-02-1681 Derck Jansen

cop Anna Gosens, wd Jacob Jansen, beijde att Eenrum

17-04-1681 Enne Albers, van Sandeweer

cop Arentie Arens, van Ma, att Warfhuijsen

05-11-1682 Eeme Jansen, van Me

cop Tonije Tonnis, van Eenrum, att

26-08-1683 Sibe Thomas, att Warfhusen

cop Marrichien Jans, van Ma

21-10-1683 Peter Albers

cop Greetjen Jansen, wd Peter Roelefs

09-12-1683 Rijkel Puppers, van Me

cop Neeske Clasen, wd Jacob Jansen, att Stade

26-01-1684 Garmt Jeltes, att Suirdijck

cop Geeske Jans, wd Evert Clasens

03-02-1684 Hans Hindricks, att Eenrum

cop Aeltjen Nannincks

28-03-1684 Pieter Jans

cop Grietje Leus, att Grijpskerk en Wee

15-06-1684 Arent Evers, van Bentheim

cop Anje Hindricks

30-11-1684 Jacob Scheltes

cop IJde Luirts, att Cloosterburen

18-01-1685 Jelis Geerts, att Tinallinge

cop Alijt Clasens

22-03-1685 Derck Berens, att Winsum

cop Ma Trijnje Jans, van Ma

22-03-1685 Peter Lambers, att Warfhuijsen

cop Me Greetje Jansen, wd Albert Alberts, tot Ma

21-06-1685 Sibrant Harmens

cop Hijke Jans, att Eenrum en Cantes

01-11-1685 Jacob Siabbes

cop Lisebeth Willems, att Cloosterbuiren

28-02-1686 Meindert Jansen Ten Velde

cop Claasjen Wijrzuma, att Eenrum

06-02-1687 Reijnder Jansen, van Westerwijtwert

cop Grietjen Eltjes, wd Koene Peters, tot Me

13-02-1687 Jan Peters, van Schouwerzijl

cop Me Hilje Jurjens, att Warfhuijsen

20-02-1687 Tonnis Jansen, wd tot Warfhuijsen

cop Ma Ettjen Claessen, van Ma

11-03-1687 de Eerb: Gerrit Peters

cop Anje Clasen, jd, onlanghs gedoopt, att Eenrum

28-03-1687 de Eerb: Jacob Harms, van Ma

cop Ma de deughts. jd Anje Clasen, van Ulrum

17-04-1687 de Eerb: Berent Claessen, Backer tot Schouwerzijl

cop Ma de deughts. jd Gretjen Janssen,d.JanJacobs,kerck-vooght Ma

24-04-1687 Goijtjen Geerdts, beijde woonachtig tot Schouwerzijl

cop Me Trijnje Claessen, wd Lammert Willems, att Warfhuijsen

12-06-1687 Albert Jans, van Wierhuizen, att

cop Anje Alberts, van Eenrum, att

28-08-1687 de Eerb: Arent Willems, van Ma

cop Ma de deughts. Mettjen Ebels, wd Reijntje Tjeerts,van Esinge

28-08-1687 de Eerb: Cornelis Janssen, van Me

cop Me de deughts. jd Frouke Claessen, van Maarhuijsen

30-10-1687 de Eerb: Enne Claessen, van Cantes

cop de deughts. jd Abeltjen Jansen, van Me

25-12-1687 de Eerb: Jan Harmens, van Eenrum

cop de deughts. jd Aefke Jansen, van Me

22-04-1688 Jan Peters, van Me

cop Aefke Peters, van Obergum

22-07-1688 Teete Euwes, van Middewolde

cop Geertjen Geerts, wd Onne Peters, v.Schouwerzijl, att Warfh

02-09-1688 Hindrick Jansen

cop Me Claeske Jansen, wd Cornelis Popkes, att Eenrum

11-11-1688 Weeike Dercks, van Eenrum

cop Me Fockjen Onnens, van Feerwert

08-05-1689 Claes Cornelis, van Obergum

cop Ma Martje Arents, van Schouwerzijl

20-10-1689 Jan Barnjes, van Westerwijtwert

cop Me Joestje Sjabbes, van Middelstum, beijde woon.Middelstum,att

20-10-1689 Goris Hilbrandts, van Warfhuijsen

cop Corneliske Jarghs, van 't Wester Nieland

19-01-1690 Reijnder Jansen, van Me

cop Anje Thomas, van Warfhuijsen, wd Take Willems tot Baffelt

09-02-1690 Hindrik Lubberts, van Ma

cop Barber Arents, v.Peterb.,d.Redger Arent Backer Stuijve-sack

16-02-1690 Peter Peters, van Me

cop Nieske Harmens, van Oostum

12-12-1690 Jacob Leuwes, van Esinge

cop Me Lumge Sijekes, van Schouwerzijl, wd Lambert Peters

05-07-1691 Riender Onnes, van Ma

cop Me Ettien Jans, van Suijrdijck, att

26-07-1691 Tonnis Abels

cop Me Jantjen Abels [1680:Hillebrants], van Ma, wd Mete Jans

18-10-1691 Luijtjen Folkers

cop Me Anje Seeikes, beijde op Schouwerzijl

03-04-1692 Writzer Jans, van Me

cop Me Anje Hillebrandts, van Warfhuijsen

10-04-1692 Lambert Peters, van Saaxum

cop Grietje Jans, wd Jan Jacobs,in s.leven snijder t.Eenrum,att

17-07-1692 Lippe Alberts

cop Me Grietje Jans, wd Peter Peters, beijde van Warfhuijsen, att

31-07-1692 Berent Wichers, van Ma

cop Ma Elske Claessen, van Eppenhuisen

20-11-1692 Doeke Peters

cop Geeske Claessen, wd Jacob Hindricks, bij Schouwerzijl

22-01-1693 Peter Peters

cop Me Trijnje Jacobs, att Eenrum

10-02-1693 Peter Hansen, van Eenrum, att

cop Jantjen Eckes, van Wierhuijsen, att

09-07-1693 Hindrick Berents, van Winsum

cop Me Anje Peters, tot Me

13-08-1693 Hero Douwes, van Winsum

cop Me Anje Hindriks, wd Arent Everts, van Me

24-09-1693 de Eerb: Tieert Wijrsema, op Zijlbrugge int Westernielant

cop Ma Aielke Wijrsema, wd Abel Iwema, op den Ham

15-10-1693 Louwe Hindriks, kuper, van Obergum, att

cop Me Atje Cornelis, van Schouwerzijl onder Warfhuizen, att

15-10-1693 Claes Jacobs, van Peterburen, laest won bij Abel Jans

cop Aefke Hindricks, won laest met wd Hero Tonnis

29-04-1694 Joest Frericks

cop Me Anje Thomas, wd Reijnder Jans, tot Me

13-05-1694 Jan Cornelis, van Me

cop Me Martjen Hindriks, van Niekerk

25-11-1694 Jurjen Jans, van Bedum

cop Me Anje Frericks, wd Folckert Claessen, tot Eenrum

25-11-1694 Harmen Willems, van Eenrum

cop Martjen Claessen, van Me

25-11-1694 Albert Jans

cop Eenje Cornelis, beijde van Peterburen

03-02-1695 Thomas Onnes, van Ma

cop Me Geeske Heertjes, van Winsum

20-10-1695 Reijnder Jans, van Me

cop Me Trijnje Harmens, van Warfhuijsen

27-09-1696 Hans Claessen, van Bellingeweer

cop Ma Trijne Jannes, wd Derck Berents, van Ma

18-10-1696 Joest Freriks, van Me

cop Me Aeltjen Tieles, van Leens

22-11-1696 Bartelt Jans, van Bedum

cop Me Teubje Jans, van Eenrum

27-12-1696 Popke Jacobs, van Ranum

cop Stijntjen Garremts, van Tinallinge, won Maerhuisen(?)

31-01-1697 Gerh: Nanninga [pastor]

cop Me Christina Zijtsema

16-05-1697 Geerdt Jans, van Tinallinge

cop Me Anje Hindricks, wd Hero Douwes van Me

20-06-1697 Claes Jurjens

cop Grietjen Hindrix, att Warfhuijsen en Obergum

08-08-1697 Claes Julles, van Bedum

cop Me Nieske Jans, wd Jan Claassen, tot Me

17-10-1697 Jan Peters, van Uijthuijster Meden

cop Me Trijnje Jans, wd Jan Cornellis, tot Ma

24-10-1697 Albert Hindricks, van Oldenburger land

cop Me Anje Beeuwes, van Wehe, dienstmaeght Me Vrouw Swarte

24-10-1697 Jacob Jans, van Uijthuijster Meden

cop Anje Jans, van Bedum

13-02-1698 Frederik Hindricks

cop Me Anje Claessen, beijde van Obergum

13-02-1698 Willem Jacobs, van Slochteren

cop Geertjen Alberts, van Ma

01-05-1698 Jan Janssen, van Schouwerzijl onder Ma

cop Ma Dieuwerke Berents, van Wehe

01-05-1698 Berent Jans, van Me

cop Anje Wilkes, van Cloosterbuiren

15-05-1698 Hillebrandt Hindriks, van Saaxumhuizen, att Warfhuisen

cop Me Grietje Cornelis, van Garnwert

29-05-1698 Hindrick Willems, van Ma

cop Me Jantjen Hindricks, van Vierhuijsen

16-04-1699 Ubbe Does, van Me

cop Me Abeltjen Cornelis, van Garnwert

29-05-1699 Arent Menkes, van Wee

cop Ma Louke Nannes, van Ma

02-07-1699 Sicke Berents, smitt, van Uijthuijsen

cop Ma Grietjen Tonnis, van Ma

24-12-1699 de Eerb: Claas Jacobs, schipper van Onderdendam, att Bedum

cop Me de deughts. jd Mayke Aijlers Formier v Winsum, att

28-01-1700 Claes Jans, van Ma

cop Me Aijelke Ajolts, van Westerwijtwert

09-06-1700 Derck Claessen, van Me, wonende als dienstkneght en -maeght

cop Me Liefke Claessen, van Baffelt, met Me Vrouw Swarte

30-10-1701 Jelis Geerdts, van Me [nu data: 'nieuwe stijl']

cop Me Grietjen Heijnes, wd Hindrik Luijtjens, van Leens

27-11-1701 de Eerb: Cornelis Jacobs, van Schilligeham onder Winsum

cop Me Auke Simons, van Baffelt, att Winsum

04-12-1701 Jannes Claessen, van Me

cop Me Grietjen Cors, van Purmerent

22-01-1702 Occo Dercks, wonende in de Weem tot Ma

cop Ma Aefke Peters, s. geb.Houwerzijl, won met hem voor dienstm.

19-02-1702 Jan Roelefs, Ruijter bij Starkenborgh, van Leens

cop Me Lijsebeth Jacobs, van Winsum, wd Sijbrandt Harckes

31-03-1702 de Eerb: Eltjen Wijrssema, kerckvooght tot Tinallinge

cop Ma Aeltjen Nanninx, wd Hans Hindricks, tot Ma [ hij+16-04]

10-09-1702 Joest Carsjes, uijt Graefschap van der Lip

cop Ma Grietje Jansen, wd Jan Vet, van Eenrum

22-10-1702 Berent Jans, van Me

cop Brechte Aijts, van Onderdendam

11-02-1703 Broercke Cornelis, van Warfhuizen, hebbende gew.Maerhuisen

cop Me Wijmke Eppes, van Wetsinge, kneght en maeght Jacob Clasen

06-04-1703 Jan Sipkes

cop Ma Lammichjen Jans, beijde van Ma

23-12-1703 Berent Goossens, van Leens

cop Trijntjen Melles, van Me

27-04-1704 Frerick Claessen

cop Me Marichjen Hindricks, att Obergum

13-07-1704 Claes Everts, van Me

cop Me Trijntjen Harmens, van Quackenbrugh

24-08-1704 Jan Menkes, van Ma

cop Me Dieuwerke Peters, van Leens

04-01-1705 Arent Eijsses, van Maerhuisen

cop Me Trijntjen Hindriks[D: Berents], wd Harmen Peters, tot Me

13-04-1705 Luijtien Hindricks, van 't Willeveldt [paaschmaendach]

cop Jantien Tiipkes, hebbende gewhoont tot Vierhuijsen

16-08-1705 Claes Jacobs

cop Geertjen Tiaerts

01-11-1705 de Heer Jacob van Aelst

cop Me de Juffr: Aurelia Swart

27-12-1705 Gerrit Jans

cop IJtjen IJpes, att 't Hoogezant

21-11-1706 Joest Berens, van Obergum

cop Me Marretien Willems, van Me

13-02-1707 Garremt Peters, van Me

cop Me Trijnje Klasen, van Eendrum, att

08-04-1707 Klaes Arents, van Eendrum

cop Me Ide Klasen, van Creuwert

15-04-1708 Jacob Schultes

cop Me Lisebeth Jacobs

22-04-1707 Klaes Jacobs

att ... ...

25-04-1707 Onne Peters, van Ma

cop Ma Hilje Tammes, van Oldehove

13-05-1708 Lammert Jurriens, van Maerhuisen

cop Ma Anje Alberts, van Tinallinga

08-06-1709 Jan Klasen, van Maerhuisen

afk3 Grietie Edes, van Me

16-06-1709 Steven Cossel, van Groningen

afk Maria Edes, van Me

30-06-1709 Jan Hansen, van Bellingweer

afk Aefke Peters, wd Occo Dercks, van Ma

28-07-1709 Menne Jans, van den Hoorn

afk3 Hijcke Eedes, van Me

18-05-1710 Folckert Driewes, van WesterNielant

cop Trijn Everts, van Me

05-11-1710 Commissaris Gijsbert van IJsselmonde

cop Margreta Walraven

12-11-1710 Derck Klasen

cop Anje

03-02-1711 Doe Ubbes, van Me

cop Gebke Jans, van Esinge

28-02-1711 Klaes Gosens, van Liens

afk1 Grietie Harrems, van Den Andel

25-03-1711 Gerrijdt Geerts, schoolmeester tot Garrelsweer

afk Gebke Jochums, van Ma

26-04-1711 Peter Jans, van Me

afk Trijnje Folckers, van Warfum

29-04-1711 Arent Stevens, herbergier tot Me

cop Antie Fransen, van Uldrum

26-04-1711 Timen Ewes, van Ferwert

afk3 Lisabeth Lammers, van Schouwerzijl

23-05-1711 Berent Hindrix, van Tolbert

afk Marretien Jans, wd Leu Hiles, van Baflo

21-06-1711 Jelijs Jans, van Cloosterbuiren

afk Hilje Herres, van Ma

02-08-1711 Theodorus Hoexum

afk3 Juliana Borchers, tot Emden

13-09-1711 de Schoolmeester Albertus Westerloo

cop Diewer Teisman, tot Me

20-11-1711 Jan Hiddes, van Cloosterbuiren

afk Anje Buursem, van Esinge

20-11-1711 Derck Lippes, van Warfhuisen

afk Klaeske Ubbes, van Me

11-09-1712 Arent Willems

cop Grietie Harrems, van Baffelt

27-11-1712 Cornelis Heeres, van Maerslagh

cop Harremtien Ariens, van Uithuisen

16-02-1714 Jan Jacobs, van Ranum

cop Hinderkien Jacobs, van Wehe

08-07-1714 Riender Jans, van Liens

cop Grietie Jans, van Me

12-05-1716 Albert Hindrix

cop Me Grietien

07-04-1717 de Eed.Heer Joost Leuwe

cop Anna Baronesse van In en Kniphuisen

13-11-1718 Peter Harrems, van Commerzijl

cop Geeske Tiallings, van Ruisterveen

27-11-1718 Peter Melles, van Ulrum

afk1 Eiske Hindrix, van Ma

16-04-1719 Tonnijs Harrems, van Groningen, dienstkneght en -maeght

cop Anna Christiaens, van Schouwerzijl, bij de Ed Hr.Lewe

16-04-1719 Hindrick Dreuwes, van 't Graafschap Lippe

cop Maria Lammers, van Schouwerzijl

16-04-1719 Tonnijs Frerix, van Grijpskercke

cop Trijnje Rikels, van Wee

29-03-1720 Albert Wijrsema, van Rollingeweer

cop Ailike Sijtses Blincksema, van Ma

01-09-1720 Lammert Pieters

cop Lisebeth Jacobs, tot Ma

27-04-1721 Jan Sipkes

cop Ma Aefke Lammerts

03-04-1722 Hindrick Luitiens

cop Trijnje Jans, van Souwert

25-05-1722 Berent Klasen, van Hornhuisen

cop Harremtie Writsers, van Eendrum

01-11-1722 Peter Goris

cop Jantje [Writsers]

09-04-1724 Frerick Jurriens

cop Me Jantijn Arents

06-06-1724 Hindrik Jans

cop Lisabeth Jans

22-04-1726 Willem Abels

cop Marrechien [Arents]

16-11-1727 Abel Wijrsema

cop Martje Brons Stenhuis, tot Ma

04-01-1728 Gerrit Froon

cop Me Anna Beatrix Hoexum

14-08-1728 Albert Willems

cop Nieltjen Jans, beide van Me

09-11-1729 Hans Jans

cop Leuwke Popkes

23-04-1730 Hijbel Cornelis

cop Grietje Peters

23-04-1730 Gerrit Metskes

cop Atje Jans

23-07-1730 Peter Alders

cop Geesjen Roelfs

04-02-1731 Jannes Arents

cop Anje Jans

20-09-1733 Harm Jans

cop Etjen Hindriks

25-09-1732 Cornelis Jiltes

cop Jantjen Writzers

22-08-1734 Jan Freriks

cop Geertien Roelfs

14-11-1734 Theunis Engberts

cop Aafke Garmts

01-03-1736 [pastor Adamus Pierius]

cop Alegonda Langendorp, van Warendorf

07-04-1737 Peter Cornelis, van Bedum

afk1 Claaske Jans, almee van Me

09-11-1737 Albert Luitjens, van Ma

afk1 Liefke Jacobs, wd Jannes Hindriks, van Garnwert

03-05-1739 Heere Rienjes

cop Anje Warners

07-08-1740 Geert Cornelis, van Obergum

cop Aefke Lammers, wd Jan Sipkes, att Ma

16-04-1741 Luitien Geerts, timmerman

cop Geezke Warners

10-12-1741 Cornelis Jans, van Warfhuisen

cop Hilje Jacobs, van Peterbuiren

14-01-1742 Roelf Berents

cop Grietie Harms, van Ma

19-08-1742 Jan Cornelis

cop Trijnje Jacobs, beide van Me

16-12-1742 Jilte Hebbes, van Me

cop Wijtske Kars, wd Claas Jans, van Garnwert

04-02-1743 Willem Bartels, van Me

afk1 Grietie Jans, van Usquert

09-08-1744 Davit Jans Basuin, van Garnwert

afk1 Martjen Ites, van Niehove

02-05-1745 Klaes Reiners, van Peterbuiren

cop Ma ... (Eelke?) Alberts, van Rollingeweer onder Ma

07-06-1745 Claes Sijmens

cop Ma F(okje?) Alberts, beide van Ma

13-06-1745 Tonnes Everts, knegt op Rollingeweer

cop Ma Anje Heupkens, meit bij de Hoogw.generaal de Heer Joost Lew

07-11-1745 Knelles Knellens, van Peterbuuren

cop Ma Trienje Claessen, wd van Ma

26-12-1745 Johan Tomas

Anje Peters, beide van Me

11-04-1746 Claes Jans, van Peterburen

cop Ma Jantjen Hendriks, van Me

05-11-1747 Michel Lammers, van Leens

cop Me Itjen Willems, van Me

12-11-1747 Onno Jans, van Ma

cop Me Vrouwke Claessen, van Me

25-03-1750 Abel Jacobs, van Peterbuiren

Jantje Eisens, van Cloosterbuuren