BRON: Leens, DTBL NH, T:1680-1750 LNS01
HERKOMST: RA Groningen, fotocopie van copie uit 1814
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
wd = weduwe/weduwnaar
alle inschrijvingen copulaties

 

??-??-1680 Arendt Drieuwes

Geertien Jacobs, wd, beijde tot Leens

??-??-1680 Luitjen Willems, van Warfhuizen

Geertien Hindriks, tot Leens

??-??-1680 Enno Boelens

Jantien Jans, beijde tot Leens

??-??-1680 Fredrick Cijrts

Geertien Abels, beijde tot Leens

??-??-1680 Claas Jansen Terwolt, schoolmr:

Geertien Daniels, beijde tot Leens

??-??-1680 Jacob Everts, tot Leens

Jantjen Hindriks, van Pieterbouren

??-??-1680 Claas Jacobs, van Pieterbouren

Anje Tiddens, van Leens

??-??-1680 Lucas Jansen

Geertruit Berents, beijde van Winsum

??-??-1681 Jacob Jacobs

Aeltien Garbrants, beijde tot Leens

??-??-1681 Willem Harmens, van Ulrum

Aefke Remmerts, wd Stephen Hijbels, tot Leens

??-??-1681 Joan Sijwerts

Anje Everts, beijde tot Leens

??-??-1681 Tjaart Peters, van Vierhuisen

Hindrikjen Garbrants, tot Leens

??-??-1681 Riewert Abels, van Ulrum

Albertjen Jeltes, wd Luitjen Hindriks, tot Leens

??-??-1681 Harmen Jansen, van Lingen

Anneke Onnes, tot Leens

??-??-1681 Schelte Melles, van Suijrdijck

Aaltien Jansen, wd , tot Leens

??-??-1681 Albert Geujtiens

Trijnje Jansen, beijde tot Leens

??-??-1682 Onno Garmts, tot Leens

Luckjen Wessels, van Wehe

??-??-1682 Hindrik Thonijs, tot Leens

Jantien Jans, van Westeremden

??-??-1682 Johannes van Weijtting

Grietjen Gerrits, van 't Laar

??-??-1682 Willem Jansen, tot Leens

Stijntien Claasens, wd Peter van Londenborgh, van Obergum

??-??-1682 Claes Jansen

Jantien Claesens, beijde tot Leens

??-??-1682 Nienningh Dercks, van Bellingweer

Jeltie Jansens, tot Leens

??-??-1682 Willem Roelphs, tot Leens

Margien Hindriks, van Rasquert

??-??-1682 Albert Willems, Organist

Geesjen Terwolt, tot Leens

??-??-1682 Harmen Fockens, van Uithuizen

Hilletje Jeltes, tot Leens

??-??-1682 Willem Jansen, van Souwert

Margien Jans, van Mensingeweer

??-??-1682 Onno Melles, van Suijrdijk

Itjen Abels, tot Leens

??-??-1682 Jan Alberts

Geeske Lamberts, tot Leens

??-??-1683 Peter Hijbels

Cornelijske Lamberts, wd Tiele Harmens, tot Leens

??-??-1683 Derk Ipes, van Warfhuizen

Roelphien Hiddes, van Ulrum

??-??-1683 Jacob Jannes, in de Valge

Bijwke Thonijs, wd Jan Gerrits, op de Grijssloot tot Leens

??-??-1683 Jacob Peters, tot Leens

Elijsabeth Alberts, van Hornhuizen

??-??-1683 Goosen Brandts, tot Leens

Wijtjen Willems, van Eenrum

??-??-1684 Abel Jansen, van Eenrum

Anje Jansen, wd Egbert Jacobs, tot Leens

??-??-1684 Hindrik Thonijs

Grietien Jacobs, wd Peter Willems, tot Leens

??-??-1684 Wijpke Arents

Jantien Jans, wd Enno Boelens, tot Leens

??-??-1684 Isebrandt Jansen

Hilletje Beerendts, tot Leens

??-??-1685 Peter Willems

Barber Jansen, tot Leens

??-??-1685 Cornelis Elles, tot Leens

Aefke Jans, wd Garbrandt Papkes, van Spijck

??-??-1685 Goosen Brandts, tot Leens

Jantien Jansens, wd Jan Oomkes, van Warfhuizen

??-??-1685 Claes Jansen, tot Leens

Autie Jansen, wd Albert , van Wehe

??-??-1685 Jacob Mennes, schoolmr: tot Leens

Diewertien Leus, van Cantens

??-??-1685 Driewes Tjarcks

Jantien Hindriks, tot Leens

??-??-1686 Johannes Lamberts, tot Leens

Margien Jans, wd Gijse Egberts, van Winsum

??-??-1686 Jacob Jansen, wd

Engle Sijmons, wd Cornelis Peters, tot Leens

??-??-1686 Doecke Hindriks

Anje Leus, wd Thonijs Jansen, op Houw

??-??-1686 Reijckel Reijckels, tot Leens

Renske Rennes, van Middelstum

??-??-1686 Remge Alberts

Anje Peters, tot Leens

??-??-1686 Folkert Lubberts, van Ulrum

Jantien Jans, tot Leens

??-??-1686 Garmt Jeltes, tot Leens

Geertien Willems, van Hornhuizen

??-??-1686 Harm Peters Busman, op Houw

Elijsabeth Eppes, van Hornhuizen

??-??-1686 Abel Claesen, van Niekerk

Aeghtien Alberts, van Wee

??-??-1686 Peter Willems

Aafke Tjarcks, tot Leens

??-??-1687 Peter Jans, op den Ham

Trijntje Allerts, tot Leens

??-??-1687 Claes Does, van Eenrum

Lutgert Sijwerts, wd Jan Jansen, tot Leens

??-??-1687 Ocko Riewerts, tot Leens

Willemke Peters, van Suijrdijk

??-??-1687 Claes Tjaarts, van Vierhuizen

Margien Brouns, wd Hindrik Jurrijns, tot Leens

??-??-1687 Tjaert Roelphs, tot Leens

Neeske Cornelis, van Wee

??-??-1688 Peter Hindriks

Jantien Wabbes, tot Leens

??-??-1688 Albert Hindriks

Geertien Pauls, wd Egbert Jans, tot Leens

??-??-1688 Hindrik Luijtiens, tot Leens

Geertien Heijnes, van Eenrum

??-??-1688 Hindrik Derks, tot Leens

Itjen Aries, van Suijrdijk

??-??-1689 Garrijdt Jans, van Onderdendam

Aeghtie Alberts, wd Abel Claessens, tot Leens

??-??-1689 Albert Engberts

Grietjen Derks, beijde van Suijrdijck

??-??-1689 Jan Peters

Geeske Claesens, tot Leens

??-??-1689 Elle Lues, tot Leens

Peterke Alberts, van Eenrum

??-??-1690 Jan Thomas, molenaar tot Leens

Anje Jacobs, van Ulrum

??-??-1690 Roelph Heines, van Eenrum

Bouwke Alberts, tot Leens

??-??-1690 Jacob Berents, tot Leens

Grietien Harmens, van Ulrum

??-??-1690 Ritze Jacobs

Geertien Gerrits, tot Leens

??-??-1690 Peter Allers, van Suijrdijk

Aaltien Derks, van Fliedorp

??-??-1690 Claes Hindriks, van Ulrum

Anje Jans, van de Rijp[=Zeerijp]

??-??-1690 Rinne Peters

Hilletje Jakobs, tot Leens

??-??-1691 Arendt Jacobs, tot Leens

Sara Claesens, van Feerwert

??-??-1691 Jurjen Cornelijs, op Houw [te Leens]

Grietjen Sickens, van Obergum

??-??-1691 Cornelijs Willems, van Vierhuizen

Hindrikjen Harmens, tot Leens

??-??-1691 Onne Peters, van Suijrdijk

Petertje Autjes, op Houw

??-??-1692 Hindrik Jans

Anne Jacobs, wd Jacob Reijnerts, beijde tot Leens

??-??-1692 Evert Jans, van Uithuistermeden

Moedere Jans, wd Jan Peters, tot Leens

??-??-1692 Roelph Heijnes

Willemke Peters, wd Occo Riewerts, beijde tot Leens

??-??-1692 Jan Alberts, tot Leens

Anje Cornelijs, wd , van Ulrum

??-??-1692 Berent Fockes, van Warfhuizen

Menstje Eijsses, tot Leens

??-??-1692 Jacob Mennis, tot Leens

Magdalena Terwolt, van Groningen

??-??-1692 Gerrijdt Alberts

Tjaektjen Rempts,wd Thomas Jans Ketelaar,beijde tot Leens

??-??-1692 Enne Peters, tot Leens

Grietien Cornelijs, van Garwert

??-??-1692 Evert Garmts, tot Leens

Trijnje Roeckes, van Baflo

??-??-1693 Rijcke Jans Bojkema

Metjen Peters, beijde tot Leens

??-??-1693 Albert Jans Haesecamp

Sijbenje Berents, beijde op Houw

??-??-1693 Roelf Lippes, van Suirdijk

Eetje Cornelijs, wd Jan Cornelijs, tot Leens

??-??-1693 Harmannus Schepel, schoolmr: tot Leens

Elijsabeth Popkens, van Eenrum

??-??-1693 Jan Lubberts, van Eenrum

Aeltien Jans, wd Reijntjen Remges, tot Leens

??-??-1693 Hindrick Thonijs

Albertjen Alberts, tot Leens

??-??-1693 Peter Jans

Hindrikje Garmts, wd Tjaert Peters, beijde tot Leens

??-??-1693 Boele Peters

Margien Hindriks, beijde tot Leens

??-??-1693 Borgert Jans, tot Leens

Aaltien Jacobs, van Eenrum

??-??-1693 Sijert Fredrix

Jantien Mennes, beijde tot Leens

??-??-1693 Luitjen Jans, tot Leens

Grietje Joghums, van Cloosterbuiren

??-??-1693 Evert Lamberts

Jantien Hindrix, wd Driewes Tjarx, beijde tot Leens

??-??-1693 Peter Jacobs

Grietje Gerrits, wd wijlen Ritse Jacobs, beijde tot Leens

??-??-1693 Jan Jans

Trijntje Claesens, beijde tot Leens

??-??-1693 Jan Eisses, van Winsum

Trijnje Berens, tot Leens

??-??-1693 Schelte Melles, tot Leens

Grietje Berens, van Cloosterburen

??-??-1693 Tiewes Tjeerts, van Adorp

Annetie Peters, tot Leens

??-??-1694 Onne Peters

Margien Lammerts, beijde van Ulrum

??-??-1694 Jan Jacobs

Margien Simons, wd Peter Simons, beijde van Ulrum

??-??-1694 Nanne Claessen

Aijlke Lamberts, beijde tot Leens

??-??-1694 Johan Kuen, Lieut:

vr:Geertruida Pruist, wd Krick, beijde van Groningen

??-??-1694 Eppe Sickes

Wennichjen Egberts, beijde tot Leens

??-??-1694 Jan Jans

Geertien Willems, wd Jan Geerts, beijde tot Leens

??-??-1694 Hindrik Geerts, van Cloosterburen

Aefke Alberts, wd Jannes Peters, tot Leens

06-10-1694 Hindrik Ockens, van Groningen

Hera Herens, tot Leens

??-??-1694 Peter Hindriks, van Rasquert

Corneliske Lamberts, wd Peter Hijbels, tot Leens

??-??-1694 Sasse Sasses, van Suijrdijck

Geertien Pauls, wd Albert Hindriks, tot Leens

??-??-1694 Claes Tjaerts, tot Leens

Trijnje Everts, wd Albert Cornelijs, van Hornhuizen

??-??-1694 Thomas Harmens, van Wee

Jeltje Meents, tot Leens

07-06-1696 Claas Hijbels, oud 82 jaren

Anje Ubbes, oud 27 jaeren

16-08-1696 Derck Hansen

Anneke Cornelis, beijde tot Leens

11-10-1696 Garmt Garmts

Meijske Leus, beijde tot Leens

29-10-1696 Gerrit Hansen Sterenborgh, van Nieuwzijl

Magdalena Terwolt, wd Jacob Mennes, tot Leens

17-01-1697 Geert Peters

Gerrigjen Jans, beijde tot Leens

02-05-1697 Willem Claessen, tot Bellingweer

Martien Steffens, van Leens

18-07-1697 Sijger Cornelijs

Anje Peters, beijde op de Houw

17-10-1697 Evert Geerts Peperkorrel, van Warffum

Anje Ritzes, tot Leens

25-09-1698 Claes Oosterhof, tot Leens

Wijberigh Peters, van Winsum

19-02-1698 Alle Peters, van Hornhuizen

Anje Jans, tot Leens

16-04-1698 Jurjen Geerts

Aefke Beenes, beijde tot Leens

23-04-1698 Riewert Ockes

Claaske Popkes, beijde tot Leens

29-05-1698 Peter Thomas, van Winsum

Jacobjen Simons, wd Jan Saeckes, tot Leens

06-08-1698 Harm Harms Boekholt, van Ulrum

Maria Peters, wd Hans Derks, tot Leens

03-12-1698 Eijlke Jans, tot Leens

Cornelijske Peters, van Wee

??-01-1700 Tjalling Abrams

Trijntje Thomas, beijde tot Leens

07-03-1700 Duirt Harms

Anje Cornelis, beijde tot Leens

05-05-1700 Heero Derks, tot Leens

Trijnje Jansen, van Wee

12-05-1700 Utien Hindrix, hovenier aan 't Huis Verhildersum

Aeltien Lamberts, tot Leens

07-07-1700 Berent Rijpkes

Aefke Alberts, wd Hindrick Geerts, beijde tot Leens

04-08-1700 Jan Lanchorst, van Groningen, tot Warfhuizen

Bartruidt Jacobs, tot Leens

27-02-1701 Evert Jans, van Obergum

Engle Sasses, tot Leens

10-04-1701 Jannes Derks, tot Leens

Lijsebeth Lammerts, van Vliedorp

22-05-1701 Evert Peters, tot Leens

Margien Roekes, van Wee

??-??-1701 Jan Jans, van Warfhuizen

Aeltien Bebbes, tot Leens

12-06-1701 Jan Jans, op Houw

Tjouwke Reijndts, op Grijssloot

23-10-1701 Lammert Luitjens, van Ulrum

Grietje Jacobs, tot Leens

13-11-1701 Aaje Peters, van Esinge

Grietje Lulkes, tot Leens

19-02-1702 Jacob Ebels, van Ulrum

Neeske Jans, tot Leens

??-03-1702 Jan Hiddes, van Vierhuizen

Tjouwke Jeltes, tot Leens

05-06-1702 Louwe Peters, van Warfhuizen

Aucke Jacobs, tot Leens

22-10-1702 Jacob Claesens, tot Leens

Anje Geerts, van Dorquertt

29-10-1702 Jelte Peters, tot Leens

Hindrikje Claesens, van Saaxum

17-12-1702 Engelbert Jansen, van Groningen

Geertie Willems, wd Jan Jans, tot Leens

02-03-1703 Gerrit Jacobs

Margien Willems, beijde tot Leens

20-05-1703 Jurjen Lubberts

Trijnje Jans, beijde tot Leens

07-10-1703 Goejtien Harms

Foeckjen Harms, beijde tot Leens

02-12-1703 Evert Tjeerts, van Eenrum

Aefke Tjarks, tot Leens, wd Peter Willems

13-04-1704 Focke Reinckes

Ursel Jans, beijde tot Leens

04-05-1704 Jan Claesen

Anje Claesen, beijde tot Leens

18-05-1704 Lambert Teeles, tot Leens

Hilje Hindriks, van Esinge

13-07-1704 Gerrijt Alberts

Gebbeke Luitjens, wd Eisse Claessen, beijde tot Leens

19-10-1704 Jacob Claesens, molenaar

Grietjen Willems, beijde tot Leens

09-11-1704 Luitien Everts

A(H?)ilje Alberts, beijde tot Leens

25-01-1705 Jan Peters

Anje Harms, wd Peter Luitiens, beijde tot Leens

10-05-1705 Otto Jurjens

Bouwke Harmens, beijde op Houw

12-07-1705 Fredrick Garmts, van Niekerk

Martien Hindriks, wd Boele Peters, op Grijssloot

20-08-1705 Lue Jacobs, tot Leens

Nancke Harmens, van Oldehove

15-11-1705 Jurjen Wijrsum, van Eenrum

Bijwke Cornelijs, tot Leens

28-02-1706 Doe Popkes, tot Leens

Trijnje Cornelijs, wd Willem Hiddes, op Maarhuizen

26-03-1706 Mencke Cornelijs, tot Leens

Grietje Claesens, wd Berent Crijns, op de Haarde

24-05-1706 Jacob Harms

Aeltjen Boeles, beijde tot Leens

05-09-1706 Harm Harms Boekholdt

Geesjen Ebels, wd Sijger Daniels

28-11-1706 Hindrik Warners

Tonnijske Tonnijs, beijde tot Leens

12-12-1706 Lammert Jesses

Anje Peters, beijde tot Leens

08-04-1707 Julle Peters

Grietje Peters, beijde tot Leens

15-04-1707 Hindrik Ebels, van Warfum

Leeuwke Luitjens, tot Leens

01-05-1707 Thomas Arents, op Houw

Grietje Derks, van Wehe

04-05-1707 Elle Lues

Grietje Cornellijs, wd Luitjen Harms, beijde tot Leens

13-06-1707 Bouwke Tobias

Tonniske Peters, beijde tot Leens

07-08-1707 Jan Gaijkes Paam, van Uithuizen

Tjouwke Jeltes, wd Jan Hiddes, tot Leens

06-11-1707 Freerk Garmts, op Grisloot

Sibenje Berents, wd Albert Hasecamp, op Houw

18-12-1707 Borgkert Jans, tot Leens

Idje Peters, van Warfhuizen

22-01-1708 Peter Jans

Neelje Peters, wd Hindrik Onnes, beijde tot Leens

20-05-1708 Peter Luitjens, van Eenrum

Grietje Jannijs, tot Leens

03-06-1708 Harmen Peters, van Hornhuizen

Anje Gosens, tot Leens

30-09-1708 Geert Jans

Eejtie Willems, op Grijssloot, beijde tot Leens

14-04-1709 Willem Gosens, op Grijssloot

Martien Peters, van Eenrum

28-04-1709 Jan Jans

Leuwke Jans, beijde tot Leens

16-06-1709 Christiaan Hindrix, van Delmhorst

Lijsabeth Everts, tot Leens

26-07-1709 Jelte Peters, tot Leens

Grietien Roelfs, op Houw

03-11-1709 Luitien Willems, van Niekerk

Martjen Derks, van Suijderdijck

24-11-1709 Lubbert Roelfs, van Suirdijk

Claeske Clasens, tot Leens

22-06-1710 Jurjen Klaassens, op Grijssloot

Grietje Gosens, tot Leens

03-08-1710 Willem Jans, van Peterbouren

Peterke Luitiens, tot Leens

12-10-1710 Albert Peters, tot Leens

Bouwke Peters, wd Peter Derks, van Middelstum

07-12-1710 Willem Berents, van Kloosterbouren

Aucke Jurjens, van Ulrum

13-03-1711 Claes Gosens, tot Leens

Grietie Harms, van Maerslag

26-04-1711 Stephen Jansen

Anje A(H?)ansens, beijde tot Leens

12-07-1711 Luitien A(H?)aijes, van Vierhuizen

Trijnje Tjaerts, tot Leens

??-10-1711 Peter Peters, van Winsum

Reinerke Allerts, wd Luitjen Hindriks, tot Leens

??-10-1711 Jacob Ebels, van Vierhuizen

A(H?)ilje Hindriks, wd Lambert Tieles, tot Leens

08-11-1711 Jacob Hindriks

Grietien Jans, beijde tot Leens

15-11-1711 Reiner Eenjes, van Warfum

Aagtje Willems, tot Leens

??-??-1711 Peter Harms, tot Leens

NN Jans, van Esinge

21-02-1712 Jan Lubberts

Hilje Gosens, beijde tot Leens

13-04-1712 Jelte Garmts, tot Leens

Vetje Harms, van Hornhuizen

29-05-1712 Jan Jacobs, tot Leens

Eelje Sjabbes, van Uithuizen

05-06-1712 Nanning Jurjens, tot Leens

Lammigien Mensens Leving, van Zuidtlaaren

10-06-1712 Harm Jeltes, tot Leens

Aucke Jolkes, van Niekerk

07-05-1713 Allert Jans, van Winsum

Jantien Jurjens, tot Leens

04-06-1713 Claes Eijsses, tot Leens

Fenje Alles, van Wierhuizen

12-08-1713 Gerrijt Mennes

Anje Geerts, wd Jacob Clasens, beijde tot Leens

08-03-1714 Willem Peters

Aeltijen Arents, wd Lippe Luitiens, beijde tot Leens

25-03-1714 Jan Jans, van Peterbouren

Grietjen Jacobs, op Houw

20-05-1714 Jan Jans, op Houw

Aefke Ennes, van Eenrum

??-09-1714 Jan Derks

Thoniske Thonijs, wd Hindrik Warners, beijde tot Leens

07-10-1714 Driewes Eilkes, van Eenrum

Grietje Jans, wd wijlen Peter Luitjens, tot Leens

04-11-1714 Garmt Garmts, tot Leens

Enje Everts, van Vierhuizen

09-12-1714 Enne Tammes, van Vierhuizen

Peterke Alberts, op Houw

03-03-1715 Simon Claessens, tot Leens

Anje Jans, van Wee

03-03-1715 Willem Garmts, tot Leens

Eelje Aetes, van Warfhuizen

24-03-1715 Mense Hindrix

Anje Jacobs, beijde tot Leens

14-04-1715 Pieter Harms

Griettien Thonijs, wd , beijde tot Leens

02-06-1715 Zijtse Tjarcks

Anje Wibbes, beijde tot Leens

23-06-1715 Jan Jans, tot Leens

Diewerke Hindriks, van Cloosterburen

20-10-1715 Heepke Pauwels, van Wehe

Geertien Jans, tot Leens

03-11-1715 Jan Jans, tot Leens

Grietien Jochums, wd Luitjen Jans, van Suirdijck

10-11-1715 Reinder Lubberts, van Niekerk

Trijnje Tonnijs, tot Leens

10-04-1716 Marten Peters

Bouwke Harms, wd Otto Jurjens, beijde tot Leens

16-08-1716 Willem Wolthuis, Organist

Grietjen Onnes, beijde tot Leens

01-11-1716 Jan Willems, van Solsbergen

Tietje Tiapkes, van Winsum, att Cloosterburen en Hornhuizen

28-02-1717 Roekes Everts, van Leens

Willemke Willems, van Noorthorn

30-03-1717 Pieter Remts, van Vierhuizen

Aaltjen Luitjens, van Leens

04-06-1717 Albert Remges, van Leens

Aeltien Jacobs, van Leens

07-11-1717 Jan Derks, van Warfum

Dietjen Alberts, van Leens

07-11-1717 Cornelis Wijrsema, van Warfum

Grietje Pieters, van Leens

14-11-1717 Jacob Jacobs, van Leens

Frouke Jans, wd Hillebrand Jacobs, van Saaxumhuizen

12-12-1717 Jan Reijntjes, van Leens

Frauwke Abels, van Hornhuizen

12-06-1718 Pieter Remts, van Hornhuizen

Trijnje Alberts, van Leens

17-06-1718 Jan Luitjens, van Leens

Evertje Jans, van Dijx-horn

10-07-1718 Jacob Luitjes

Auke Jans, beijde van Leens

14-08-1718 Jan Cornellis, van Houwerzijl

Anje Hansen, wd Steven Jans, van Leens

13-11-1718 Arien Hindriks, van Leens

Grietje Meeuwes, van Vierhuisen

07-12-1718 Jan Jansen, van Wee

Lijsbeth Jans, wd Remge Heeres, te Leens

25-12-1718 Pieter Cornelis

Anje Cornelis, te Leens

12-02-1719 Leenard Clarck

Loewke Luitiens, wd Hindrik Ebels, beijde te Leens

11-06-1719 Jan Lubberts, van Leens

Aaltjen Pieters, van de Soltkamp

25-06-1719 Jan Beerents, van Pieterburen

Aaltjen Allerts, van Grijsloot

09-07-1719 Willem Jacobs, van Vierhuisen

Jantjen Arents, van Houw

16-07-1719 Roelef Harms

Wijberigh Pieters, wd Claas Oosterhof, van Leens

16-07-1719 Mekke Alles, van Houw

Martjen Cornelis, van de Soltkamp

17-09-1719 Augustinus Lubberts

Fenje Alles, wd Claas Eijsses, beijde van Leens

15-10-1719 Hidde Willems, van Grijsloot [gevaarlijke krankheid]

Jantjen Jans, van Baflo

05-11-1719 Cornelis Cornelis, van Ulrum

Teubge Luitjens, van Leens

05-11-1719 Jan Jans, van Houw

Martjen Garmts, wd Derk Claassen, van Pieterbuijren

11-02-1720 Hindrik Cornelis, van Tinallingen

Tonniscke Tonnijs, wd Jan Dercks, van Houw

07-04-1720 Jan Pieters, van Hornhuijsen

Anje Gosens, wd Harm Pieters

25-12-1720 Jan Jans, van Ulrum

Jantjen Jacobs, van Houw, [met kind]

31-08-1721 Jan Emes,

Jantjen Alberts, att Cloosterburen en Peterburen

16-11-1721 Hindrik Harms, van Leens

Martjen Lourens, van Cloosterburen

11-01-1722 Jan Gelmerts, van de Pekel-A

Geertjen Willems, wd Engelbert Jans

22-01-1722 H:Ed:Welg:Heer (Scipio)Mecema van Aijlva, van Hornuizen etc

H:W:G:Juffer Anna Bouwina Tjarda van Starkenborgh,etc Leens

15-02-1722 Willem Derks, van Warfum

Grietje Alberts, van Houw

12-04-1722 Geert Lubberts, van Houwerzijl

Margaretha Schepels, van Leens

17-05-1722 Wibbe Veenhuis, van Onstwedde

Anna Jans de Vries, wd Bronno Cleveringa, van Leens

12-07-1722 Peter Harms

Louwke Luitjens, wd Leenard Clarck, beijde van Leens

02-08-1722 Pieter Claassen, van Suijrdijk

Wieke Pieters, van Leens

20-12-1722 Rijpke Rijkes Boijkema

Martjen Jans, van Wehe

07-02-1723 Eppe Freriks

Foske Harms, beijde van Leens

21-02-1723 Zijtse Lammerts, van Leens

Elisabeth Reijnjes, wd Lamge Sjabbes, van Stitswert

11-04-1723 Pieter Jans

Foske Lubberts, beijde van Leens

23-05-1723 Jan Jacobs

Heijl Alles, beijde van Leens

01-08-1723 Bareld Jans, van Westerbroek

Stijntjen Tomas, wd Tjalling Abrahams

02-01-1724 Jacob Willems

Martjen Jurjens, beijde van Leens

09-01-1724 Willem Cornelis

Nieske Jans, beijde van Leens

28-05-1724 Jan Peters, van Leens

Jantjen Jans, van Noordhorn

05-06-1724 Albert Eisses, van Cloosterburen

Claaske Hindriks, van hijr

12-11-1724 Heere Willems

Lummechien Levings, wd Naaningh Jurjens, beijde van Leens

12-11-1724 Pieter Derks, van Leens

Grietje Tjarks, van Ulrum

21-01-1725 Melle Scheltes

Grietje Claassen, beijde van Leens

04-02-1725 Wessel Geerts

Trijnje Willems, beijde van Leens

04-03-1725 Jannes Alberts Hasecamp

Grietje Jans, beijde van Leens

27-05-1725 Jurjen Claassen

Geertruid Jans, van de Zoutkamp

27-05-1725 Reinder Reijnders, van Esinge

Eltje Jacobs, van Peterzijl

24-07-1725 Cornelis Rijkes, van Wehe

Anje Arijs, wd Berent Claassen

26-08-1725 Benjamin Vliege

Elisabeth Schepels

11-11-1725 Teeuwes Jurjens, van Warffum

Martje Sijmons, van Leens

03-02-1726 Jan Peters

Grietje Jochems, wd Jan Jans, beijde van Leens

03-02-1726 Barthold Peters

Grietje Cornelis, beijde van Leens

22-04-1726 Balster Tonnis

Jantjen Jans, beijde van Leens

28-04-1726 Sikke Eppes, van Leens

Aaltjen Hindriks, van Esinge

12-05-1726 Jacob Jurjens

Anje Alles

19-05-1726 Laas Aries, van Leens

Aafke Crijns, van Wehe

26-05-1726 Popke Simons, van Eenrum

Anje Tjaarts, wd Roelef Hindriks, van Leens

02-06-1726 Sikke Melis, van Vierhuisen

Martjen Lippes, van Grijsloot

07-06-1726 Peter Jacobs, van Houw

Grietje Popkes, van den Andel

14-07-1726 Gerrit Elingh

Frerikjen Ages, van Groningen

08-09-1726 Geert Jans, van Haren in Munsterland

Anje Peters, wd Geert Jans

17-11-1726 Lippe Jacobs

Geeske Laurens, beijde van Leens

01-12-1726 Berent Reinderts, uit Munsterland

Teubge Berents, van Leens

12-01-1727 Fredericus Cleveringa

Martjen Stenhuijs, van 't Zand

16-02-1727 Harmannus Schonevelt, van Farmsum

Christina Lobwasser, van hijr

14-09-1727 Hindrik Everts

Grietjen Alberts, van Groningen

??-??-1728 Jacob Lamges, van Pieterburen

Lijsbeth Jans, van hijr

21-03-1728 Hoote Folkerts

Jantjen Lippes, van Niehove

23-05-1728 Eppe Ewolts, van Croddebuiren

Gebke Rijkes Boijkema

25-07-1728 Augustinus Lubberts

Grietje Derks, wd Thomas Arents, beijde van Leens

07-11-1728 Claas Jacobs, wd

Trijntjen Utjes, beijde van hier

14-11-1728 Jan Tonnis

Trijnje Luitjens, beijde van hijr

14-11-1728 Menne Cornelis

Gebge Peters

28-11-1728 Cornelis Derks, van den Andel

Martjen Peters, van hijr

30-01-1729 Heijne Jans, van Wehe

Aaltjen Peters, wd Jan Lubberts

03-07-1729 Jan Sasses

Lijsbeth Luijes

07-08-1729 Jan Arents

Bietje Jacobs, wd Jan Isebrands

06-11-1729 Jan Thomas

Hebelje Cornelis

02-04-1730 Johannes Cleveringa

Gezina Eckens

09-04-1730 Wilke Berent

Elske Hiddes, wd Geert Wessels

23-04-1730 Jelte Peters, van Eenrum

Trijnje Annes

23-04-1730 Claas Haajes

Grietje Rijkes Boikema

30-04-1730 Jacob Peters

Jeike Hindrix, van Aduwert

14-05-1730 Claas Jacobs, wd

Lummigjen Hindrix, van Eenrum

20-08-1730 Roelef Hindriks, van de Pekel

Hantje Hindriks

12-11-1730 Cornelis Sijgers

Agnietje Rijkes Boijkema

28-01-1731 Meerten Jans, van Ulrum

Martjen Jans, wd Rijpke Rijkes

15-04-1731 Warner Hindriks

Anje Willems, beijde van Leens

22-07-1731 Harm Bartels, van Warfhuizen

Trijnje Jans

26-08-1731 Peter Claassen

Aafke Ennes, wd Jan Jans, beijde van Leens

09-09-1731 Arent Thomas

Martjen Jans, beijde van Leens

21-10-1731 Berent Meijnderts

Harmke Cornelis, uit 't Nieuwlant

11-11-1731 Crijn Peters, van Hornhuizen

Anje Hindriks, van Houw

02-12-1731 Peter Tonnis, van Leens

Peterke Bartelts, van Ulrum

16-12-1731 Benjamin Eemes, van Cloosterburen

Grietje Egberts, van den Andel

14-02-1732 Albert Rijkes Boijkema

Grietje Roelefs, wd Jelte Peters

16-03-1732 Popke Rewerts

Anje Tonnis

06-04-1732 Claas Seebes

Fenje Tonnis, beijde van Grijsloot

06-07-1732 Egbert Ottes, van Cloosterburen

Aaltjen Berents, van hijr

06-07-1732 Jan Abels

Antje Cornelis, wd Peter Cornelis, beijde van Leens

21-09-1732 Garmt Freriks

Martjen Jans, wd Meerten Jans

02-11-1732 Albert Tonnis

Abeltje Freriks, beijde van hijr

02-11-1732 Jacob Peters

Grietje Harms, van Warfhuizen

02-11-1732 Hemke Jannes

Hindrikjen Jans, beijde van hijr

07-12-1732 Menne Cornelis

Diewer Hindriks, van Zuijdhorn

??-??-1733 Eijlke Tonnis

Trijnje Brouns, van Tinallingen

12-04-1733 Luije Mennes

Abelje Willems

19-04-1733 Jan Arents

Peterke Geerts, wd Claas Berents, beijde van Leens

30-08-1733 Kars Joosten

Beetje Jans, wd Simon Jans, van Eenrum

18-10-1733 Cornelis Cornelis, van Ulrum

Ida Jans

01-11-1733 Luije Jans

Woltje Geerts, wd Hindrik Smith, van de Pekel

15-11-1733 Thomas Tjallingh

Trijntjen Peters, van Zuidhorn

15-11-1733 Simon Jans, van Warfhuizen

Stijnje Mennes

03-01-1734 Hidde Willems

Trijnje Stevens, wd Jan Berents, van Cloosterburen

07-02-1734 Eijlert Jacobs

Frouwke Jans, van Oldehove

18-04-1734 Tonnis Roelefs, van Warfhuizen

Grietje Tjallinghs

02-05-1734 Willem Willems

Tjaakjen Jacobs

02-05-1734 Geert Ebels

Anje Onnes, van Zuijrdijck

25-07-1734 Egbert Eppes

Trijnje Peters, van Nijhove

07-11-1734 Jan Peters

Trijnje Wiets, van Eenrum

07-11-1734 Peter Luijrts, van Saxum

Cornelische Hindriks

19-12-1734 Jan Kornelis

Grietje Jacobs

26-12-1734 Berent Pauwels, van de N:Pekel A

Lijsbeth Peters

27-03-1735 Liefhard Everts

Agniete Rijkes, wd Cornelis Sijgers

01-05-1735 Pieter Pieters

Grietje Peters, beijde van Ulrum

15-05-1735 Wessel Geerts

Grietje Hiddes, van Adorp

13-11-1735 Gerrit Luijtjens, van Wehe

Hindrikjen Pouwels, van Ulrum

04-12-1735 Heere Willems

Hebelje Cornelis

26-12-1735 Jan Berents, van Cloosterburen

Jantjen Berents

12-02-1736 Jan Hijbels

Heil Alles, wd Jan Jacobs

19-02-1736 De H:E:WG:Heer Edzard Grevinge op Grevinge, Leermens etc

de H:E:WG:Frele Gratia Susanna Tjarda van Starkenborgh

15-04-1736 Jan Rijkels, van Wehe

Elske Everts, van Leens

22-04-1736 Hindrik Harms

Hilje Tjallings, van Suijrhuister-veen

12-08-1736 Jan Lubberts

Andrieske Tjallings

12-08-1736 Frans Derks, van Zuidwolde

Aaltjen Jacobs

18-09-1736 De Heer Capitain Evert Bartelt Tjarda van Starkenborgh

Frele Anna Geertruida Stachhouwer, etc Schiermonnike-oogh

07-10-1736 Peter Klaassen

Jantjen Harms, wd Roelef Hindriks, van Wehe

11-11-1736 Peter Jans

Anje Jans, van Wehe

18-11-1736 Jan Reiners, van Suirdijk

Liefke Derks

18-11-1736 Berent Claassen

Geertruid Jans, beijde van Hornhuizen

05-04-1737 Jan Aljes

Peterke Geerts, wd Jan Arents

07-04-1737 Claas Freriks

Lijsbeth Garmts, van Noordhorn

28-04-1737 Doewe Jans, van Ulrum

Lucretia Groenemeijers, van Onderdendam

05-05-1737 Tjaart Rinnes

Anje Eisses, van Vierhuisen

05-05-1737 Roelef Mennes

Foske Westerlo, van Mensingeweer

12-05-1737 Hindrik Meertens, wd

Lubge Hindriks, wd Claas Jacobs

02-06-1737 Kars Joesten

Wijtsche Jans, van den Ham

30-06-1737 Jacob Lues

Maria Reijers, van de Wildervank

07-07-1737 Cornelis Peters, van Wijrum

Dietje Alberts, wd Jan Derks

24-11-1737 Menne Roelefs

Anje Tjaarts, van Pieterburen

27-04-1738 Peter Jans

Aafke Jans, beijde van Leens

20-07-1738 Jacob Peters

Anje Haajes, van Obergum

02-11-1738 Cornelis Menkes

Tietje Geerts

09-11-1738 Jacob Claassen

Grietje Jans

22-03-1739 Popke Reeuwerts

Geertjen Jans

12-04-1739 Jan Gerrits

Maria Buiningh

17-05-1739 Karst Joesten

Aafke Aljes, van Esinge

07-06-1739 Geert Ebels

Grietje Willems, wd , van Bedum

29-11-1739 Rijkkel Rinnes

Grietje Giewes, van Noorthorn

31-01-1740 Barelt Jans

Dietjen Alberts, wd Cornelis Peters

09-03-1740 Jan Mennes

Hebelje Cornelis

10-04-1740 Dathe Crijns, van Noorthorn

Anje Jacobs, wd Mense Hindriks

01-05-1740 Duurt Jans

Abelje Steenhuizen, van Westeremden

22-05-1740 Tjeert Everts

Susanna Wolthuijs

22-05-1740 Jacob Hindriks

Tjeetske Harms, van Suijrdijk

20-11-1740 Peter Tonnes

Martjen Jans

04-12-1740 Thijs Wolters

Maria Elinghs, van Cloosterburen

21-03-1741 Reijnd Remges

Anje Claassen

09-04-1741 Jacob Sijgers, van Sauwert

Anje Baukes

12-11-1741 Michiel Cornelis, van Bedum

Grietje Lamges

26-11-1741 Derck Siwerts

Trijnje Matthijs, van Obergum

26-11-1741 Tjark Rijpkes, van Vierhuizen

Hindrikjen Peters

08-04-1742 Tamme Jans

Trijntjen Tjaarts, van Winsum

26-08-1742 Enne Lamberts

Martjen Jans

28-10-1742 Jan Borcherts

Brechtje Jeltes, van Suijrdijk

11-11-1742 Tobias Bauwkes

Ariaantje Jans, van Wehe

18-11-1742 Claas Eppes

Roelefjen Roelefs

13-01-1743 Boele Jacobs

Anje Jans, van Suijrdijk

27-01-1743 Evert Willems

Martjen Simons, van Eenrum

31-03-1743 Egge Eisses, van Zeerijp

Hindrikjen Jans, wd Eeuwe Jans

05-05-1743 Arent Jans, van Oldehove

Stijnje Peters

23-06-1743 Claas Geuijtes

Woltje Geerts, wd Lue Jans

03-11-1743 Jan Jannes

Jantjen Etinus

15-12-1743 Harm Jans

Anje Thomas, van Ulrum

15-12-1743 Cornelis Jurjens, van Cloosterburen

Nieske Jans, wd Willem Cornelis

25-12-1743 Harm Lues Rijsekamp

Grietje Harkes Schensema, van Noorthorn

16-02-1744 Ocke Jans

Ebeltje Jacobs, van Esinge

04-03-1744 Willem Wolthuijs

Egbertje Philips, van Groningen

15-03-1744 Sikke Eppes

Roelefje Roelefs

29-03-1744 Jan de Wit

Grietje

19-04-1744 Jan Willems

Trijnje Freriks, wd Rijke Rijpkes

03-05-1744 Simon Luitjens, van Eenrum

Geeske Berents

31-05-1744 Reenje Lamges

Peterke Berents, beijde van Suijrdijk

14-06-1744 Adriaan Luitjes

Andrieske Tjallings

26-07-1744 Evert Dercks, van Bellingeweer

Grietje Julles

15-11-1744 Jan Julles

Jantjen Jans

26-09-1745 Jurjen Derks

Antje Ities

21-11-1745 Claas Peters

Sibenje Jans

12-11-1745 Fokke Harms

Martje Tjarcks

28-04-1748 Claas Haejes

Anje Augustijnus

12-05-1748 Jan Jacobs

Fokel Sijbels, van Niekerk

03-01-1750 Jacob Jans, van Leens

Geertje Geerts, van Obergum

03-01-1750 Jurjen Hibbes, van Hornhuizen

Martje Jans, van Leens

24-01-1750 Derk Willems, van Leens

Rienje Jeltes, van Leens

15-03-1750 Pieter Clasen, van Baflo

Martjen Alberts, van Leens

19-04-1750 Cornellis Rennes

Aefke Jans, van Leens

03-05-1750 Egbert Willems

Trienje Hindriks, beide van Leens

27-09-1750 Luirt Everts

Trinje Luitjens, beide van Leens

18-10-1750 Johannes Schoonvelt, van Leens

Harmanna Molanus, van Groningen