BRON: Hornhuizen en Kloosterburen, DTBL NH, T:1721-1750 HOH01
HERKOMST: RA Groningen, fotocopie van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Cl = Cloosterburen
Ho = Hornhuisen
wd = weduwe/weduwnaar

NB: van 1731-1736 was Kloosterburen gecombineerd met Wehe en Zuurdijk

 

11-01-1722 Jacob Julles

cop Dewer Jannes, beide van Cl

03-05-1722 Jacob Rengers

Grietien Douwes, wd Peter Tjimmes, beide van Cl

17-05-1722 Harm Jans, van Munsterland

Grietie Tammes, van Oldehove

07-06-1722 Jacob Jannes, van Cl

Annegien Arents, van Mensingeweer

16-08-1722 Jan Jacobs

Trijnje Jans, beide van Ho

16-08-1722 Cornelis Tijmens, van Zuidwolde

Bieuke Folkers, wd Hinderik Derks, van Ho

13-09-1722 Doke Berents

Aaltien Sijfkes, beide van Cl

13-09-1722 Renje Freriks, van Cl

Geeske Remts, van Ho

27-09-1722 D:Jacob Zuijderhoff

cop Trijntien Torringa, wd D:R:Cnouwles tot Tinallinge

20-12-1722 Hinderik Freriks

Aaltien Scheltes Halsema, beide van Cl

24-01-1723 Jan Derks, van Norden uit Oostfriesland

Vrouwke Jans, wd Willem Jans, van Spijk

04-04-1723 Hinderik Remts, van Ho

Welmtien Jacobs, van Cl

11-04-1723 Eppe Eppes, van Leens

Aagtien Derks, van Esinge

09-05-1723 Jan Jans, van Mensingeweer

Reenje Clasen, van Ho

30-05-1723 Rewert Okkes, van Ho

Hilje Peters, van Nijkerk

21-11-1723 Onne Sijfkes, van Cl

Aaltien Jacobs, van Baflo

28-11-1723 Claas Douwes

Scheltie Jeltes, wd Jacob Edskes, beide van Ho

30-01-1724 Peter Berents, van Ho

Geele Emes, van Cl

16-04-1724 Waling Jans, van Ho

Wieke Willems, van Nijkerk

04-06-1724 Jacob Huges

Hilje Harms, beide van Cl

22-10-1724 Hinderik Willems, van Cl

Trijnje Lubbers, van Suirdijk,haar soon Willem tegenwoordig

05-11-1724 Rieuwert Okkes, van Ho

Jantien Jans, van Saexumhuisen

05-11-1724 Remke Isebrants, van Ho

Reinuwe Cornelis, van Nijkerk

08-04-1725 Arent Folkers

Antje Writsers, beide van Peterbuiren

15-04-1725 Claas Eijses

Trijntien Sijmons, beide van Cl

15-04-1725 Jacob Willems, van Cl

Hantie Willems, van Ulrum

21-05-1725 Allert Jans, van Zuidwolde

Sjauke Remts, wd Elle Hinderiks, van Ho

22-07-1725 Harm Jans, van Cl

Alida Renjes, van Loppersum

19-08-1725 Hinderik Uties, van Leens

Anna Catharina Philips, wd Elink Hinderiks, van Cl

11-11-1725 Peter Clasen

Anje Popkes, beide van Ho

02-12-1725 Jan Rijkes, van Ho

Martien Harms, van den Andel

16-12-1725 Jacob Peters, van Ho

Geertruid Jans, van Maarslag

25-08-1726 Jacob Ottes

Peterke Arijs, wd Hibbe Folkers, beide van Cl

08-09-1726 Herbert Jans, van Maarhuisen

Antje Gerrits, van Cl

03-11-1726 Popke Freriks

Anje Okkes, beide van Cl

03-11-1726 Jan Ariens, van Stedum

Grietie Weemkes, van Cl

10-11-1726 Wibrand Emes, van Cl

Derkien Tonnis, van Suirdijk

21-03-1727 Hinderik Harms, van Hoogkerk

Hiske Luitiens, van Wierhuisen

11-04-1727 Jannes Clasen, van Cl

Trijntien Nitters, van Baflo

14-04-1727 Lubbert Freriks, van Whee

Grietie Freriks, van Cl

27-04-1727 Gerrit Sijfkes, van Cl

Peterke Tijmens, van Bierum

11-05-1727 Berent Hinderiks, van Cl

Jantien Emes, van Cl

08-06-1727 Derk Harms, van Farel

Geertuid Alberts, van Middelstum

06-07-1727 Fester Emes, van Cl

Jantien Peters, van Warfum

10-08-1727 Hinderik Boijs

Eetje Peters, beide van Ulrum

21-09-1727 Jan Geerts, van Cl

Aagtie Julles, van Uithuisen

02-11-1727 Lammert Heres, van Saexumhuisen

Lubge Popkes, van Ho

04-01-1728 Willem Renjes, van Cl

Bouke Reinders, van Usquert

22-08.1728 Hinderik Willems Bijlkama, van Ulrum

Jantien Hinderiks, wd Lubbert Alberts, van Ho

10-10-1728 Sikke Aljes

Martien Hiddes, van Cl beide

07-11-1728 Jacob Eijses

Grietie Eijses, beide van Cl

28-11-1728 Claas Geerts, van Cl

Trijnje Clasen, van Vierhuisen

20-02-1729 Stoffer Thijes, van Groningen

Peterke Tjaas , van Nijkerk

01-05-1729 Cornelis Isebrants

Geertruid Willems, beide van Ho

19-06-1729 Tijmen Geerts

Aalske Peters, beide van Ho

03-07-1729 Peter Jans

Anje Rewerts, beide van Cl

14-08-1729 Johannes Rosema, schoolmeester tot Hornhuisen

Anna Geertruida Schepel, van Leens

11-09-1729 Jan Ottes, van Cl

Trijnje Jacobs, van Warfum

18-09-1729 Jan Rijkes Boikama, van Leens

Antje Writsers, wd Arent Folkers, van Ho

13-11-1729 Geert Omkes, van Eendrum

Grietie Goijtiens, van Ho

16-04-1730 Siert Joesten, van Winsum

Corneliske Heerties, van Ho

06-08-1730 Roelef Oosterhoff

Antje Arents, wd Jacob Jannes, beide van Cl

05-11-1730 Jan Freriks, van Cl

Trijnje Jans, van Sauwert

12-11-1730 Jacob Lammerts, van Cl

Aaltien Harms, van den Ham

19-11-1730 Harm Berents, van Cl

Maria Harms, van den Andel

06-05-1731 Harm Goijtiens, van Ho

Grietien Cornelis, van Cl

30-11-1732 Peter Claassen, van Ulrum

Aafke Sijwers, wd Tonnis Abels

09-11-1732 Gerrijt Zijwkes, van Cl

Trijnje Tjaerts, van Suirdijck

04-10-1733 Rienke Jans

cop Moeder Jans, beide van Ho

13-02-1735 Hend(rik) Rienjes

cop Hantjen Willems, beide van Ho

27-03-1735 Jan Eijlkes

cop Marieke Alders, beide van Ho

02-09-1736 Thomas Ter Veer, van Warfhuisen

cop Janneke Oosterhofs, wd wijlen Lammert Jans, tot Cl

24-03-1737 Cornelis Cornelisz van Ulrum

cop Trijntie Jansz, van Ho

31-10-1737 Jan Dercks

Geertruijd Alberts, beijde van Ho

07-04-1737 Goijtie Harmens

Geertie Ekberts, beijde van Ho

05-05-1737 Jacob Eijses, van Cl

Geeske Jans, van Eendrum

16-06-1737 Teunis Clasen, van Cl

Trijntie Cornelisz, van Nijkerk

16-06-1737 Luird Ariens, van Cl

Grietie Alberts, van den Andel

21-07-1737 Do: Johannes van Diemen

cop de HWGb: Anna Bouwina Tjaarda van Sterkenborg, tot Ho

10-11-1737 Jan Arijs

Martie Jansz, beijde van Cl

06-04-1738 Hendrick Geerts Bos, van het eijland Schiermonikoog

Geertruida Meijers, van Ho

20-04-1738 Rickert Henderickz

Trijntie Jansz, beijde van Cl

04-05-1738 Willem Harmens

Jantie Jiltes, beijde van Cl

13-07-1738 Claas Garmes, van Cl

Koertie Riepkes, van Ho

12-10-1738 Augustinus Hebelman, van Laterveer in Westphalen

Fenje Sikkes, [wd Eisse Aries], van Cl

08-03-1739 Hendrick Brinck, van Bergen Henegouwen

Grietie Remts, van Suirdijck

08-03-1739 Albert Jacobs, van de LegeMeden

Trijntie Jans, van Ho

18-03-1739 Albert Harms, van Cl, getrout in den Andel

att Jantie Jans, van Veendam

22-03-1739 Jelte Pieters, van Niehove

Luudwe Gerrits, van Leens

10-05-1739 Otto Jans, van Oldenklooster

Trijntie Claasen, van Uijthuijsen

29-05-1739 Jan Hindrick Smith, van Saarbeeck int Munsterland

Geertruid Cramer, van Groningen

22-11-1739 Tamme Aries, van Cl

Lijsbet Berents, van Uijthuijsen

31-01-1740 Johannes Thomas

cop Ho Grietie Gerritsz, beijde van Leens

20-03-1740 Jacob Wibbes, van Cl

Claaske Alberts, van Huisinga

18-04-1740 Albert Riepkes, van Vierhuijsen

Anje Jeltes, van Ho

25-04-1740 Eijse IJsebrants

Reijnje Peters, beijde van Ho

15-05-1740 Hibel Jansz

Lucke Jans, van Cl

03-07-1740 Hillebrand Fredericks, van de Brede

Trijntie Nitters, van Cl

31-07-1740 Geert Jansz, van Cl

Geertie Gerits, van Obergom

04-09-1740 Haijke Hendricks, van Groningen, cop Warfhuisen 04-09

Martie Hiddes, van Cl

23-10-1740 Hero Hendricks

cop Aeltie Berentsz, beijde van Cl

13-11-1740 Claas Berents

Trijntie Claasen, beijde van Cl

04-12-1740 Reijnje Frericks

Fenje Jacobs, beijde van Cl

19-03-1741 Menno Sijrts, van Ho

cop Ho Fenje Tonnis, van Leens

07-04-1741 Jan Goijties, van Ho

Jacobje Willems, van Eenrum

16-04-1741 Roelf Clasen, van Ho

Martie Jansz, van Baflo

16-04-1741 Hendrick Jeelis

Geeske Harms, beijde van Cloosterbuiren

07-05-1741 Aijlt Ibes, van Ho

Swaanje Jansz, van Wehe

03-09-1741 Willem Fredericks, van Cl

Trijntie Dreuws, van Cantens

12-11-1741 Pieter Clasen, van Leens

Catharina Alberts, van Ho

14-01-1742 Albert Lubberts

Grietie Teunis, beijde van Ho

08-04-1742 Hendrick Utjens

Abelje Frericks, beijde van Cl

21-10-1742 Gerrit Sieuwkes

Arentie Jans, beijde van Cl

21-10-1742 Sjabbe Rijkels

Reinje Claasen, beijde van Ho

11-11-1742 Jan Reuwkes

Teuniske Ebels, beijde van Ho

03-02-1743 Louwe Claasen

Trijntie Jans, beijde van Ho

27-02-1743 Martinus Berentsz, van Usquert

Anje Ockkes, van Ho

21-04-1743 Jan Jansz, van Nieuwenclooster

Geertie Alberts, van Vierhuijsen

21-04-1743 Jan Haijes, van Feerwert

Martie Jansz, van Ho

05-05-1743 Harmen Berents, van Ulrum

Grietje Bettes, van Ho

26-05-1743 Roelf Clasen

Aaltie Eijlkes, beijde van Ho

26-05-1743 Willem Willems

Geertie Egberts, beijde van Ho

02-06-1743 Allert Berents, van Cl

Jantie Menkes, van Wehe

14-07-1743 Peter Emes, van Wierhuijsen

Jantie Jansz, wd Rieuwert Ockes, van den Andel

18-08-1743 Willem Gerrits, van Ho

Lieske Floris, van Nijehove

01-01-1744 Hendrick Lubberts

Geertie Jansz, beijde van Ho

09-02-1744 Rense Eelkes

Bauwke Reijners, beijde van Cl

12-04-1744 Popke Jansz

Jantjen Emes, beijde van Cl

26-04-1744 Harmen Roelfs

Wobge Cornellis, beijde van Cl

03-05-1744 Berent Jans

Aeltjen Lubbertsz, beijde van Cl

17-05-1744 Peter Claasen

Willemtie Lubbertsz, beijde van Ho

17-05-1744 Hendrick Ottes

Martjen Cornellisz, beijde van Cl

25-05-1744 Jan Roo, van Warfhuisen

Aegtjen Julles, [wd Jan Geerts], van Cl

07-06-1744 Peter Geerts

Trijntie Hibbes, beijde van Cl

05-07-1744 Garmt IJsebrands

Eltjen Jansz, beijde van Cl

08-11-1744 de schoolmeester Johannes Rosema, van Ho

de E:Juffrouw Margareta Sijbilla Hormans, van Leeuwarden

08-11-1744 Jan Jeltes

cop Ho Reijnje Peters, beijde van Ho

22-11-1744 Geert Jansz

Grietie Alberts, beijde van Cl

29-11-1744 Nittert Jansz, van Leens

Wobge Hendricks, van Ho

13-12-1744 Sjabbe Derks, van Warfum

Geertie Claasen, van Ho

31-01-1745 Frerick Frericks

Trijntie Lubberts, beijde van Ho

07-03-1745 Jacob Hendriks, van den Andel

Geeske Jansz, van Cl

14-03-1745 Juirt Willems, van de Soutkamp

Geeske Alberts, van Ho

02-05-1745 Jacob Jullens

cop Trijnje Steffens

13-06-1745 Sjabbe Rijkeles, van Ho

cop Ho Anje Berentsz, van Warfum

24-10-1745 Jannes Jacobs, van Cl

Hilje Jansz, van Adorp

07-11-1745 Julle Jacobs, van Cl

Engel Jansz, van Ho

25-12-1745 Peter Jansz, van Middehuisen

Trijntie Reukes, van Ho

26-12-1745 Jan Peters, van Ulrum

Henderikje Lubbers, van Ho

27-11-1745 Michiel Hellenius, cop door dom. Niekerk

cop Ebelje Willems, van Ho

27-11-1745 Lubbert Jacobs, van Ulrum, cop door dom. Niekerk

cop IJtjen Jans, van Ho

25-01-1747 Luijrt Freericks, van Cl

cop Hilje Cornelis, van Zuijrdijck

05-02-1747 Hero Harms, van Zandeweer

Grietje Jans, van Cl

03-04-1747 Pieter Jeltes

Bauke Tieerds, beijde van Ho

16-07-1747 Freerick Reijnjes

Aaltjen Beerents, wd Heere Hindriks, beijde van Cl

03-09-1747 Jakob Jilles, van Oldenhove

Wobge Hendriks, wd Nittert Jans, geboortig van Nijkerk

05-11-1747 Jan Tiaards, van Uijthuijzen

Martjen Jelis, van Cl

29-12-1747 Claas Bonnes

Claaske Ekkes, beijde van Cl

01-01-1748 Rijpke Alberts

cop Ho Anje Pijtters, beijde van Ho

18-02-1748 Rempt Pijtters

cop Cl Neeltje IJsbrants, de een van Ho en de ander van Cl

12-05-1748 Gabriel Lues

cop Etje Jans, beijde van Ho

24-11-1748 Jan Rieuwers, van Ho

cop Cl de Eersame Corneliske Emes, van Pieterbuijren

??-??-1749 Luitjen Olfers, van Eenrum

att Geelje Jans, van Cl, gegaan na de vermaning op den Hoorn

26-05-1749 Willem Bettes, van Cl

cop Ho Jantjen Eijlkes, van Ho

08-06-1749 Willem Jacobs

cop Ho Trijnje Jans, beijde van Ho, zijnde die vr. haar vijfde man

24-08-1749 Johannis Wagner, van Catzenellebogen in Duijtsland

att Geesje Cebes, van Groningen, nae Groningen gegaan

08-11-1749 Jan Jans, van Deernim[Dersum] uijt Westphalen

cop Ho Grietje Lammerts, van Cl

23-11-1749 Reijnder Jans, van Warvhuijsen

cop Ho Grietje Harms, van Loppersum

25-01-1750 Jurjen Eijlkes, van Ho

cop Ho Martjen Jans, van Leens

22-03-1750 Sijtse Jans, van Ho

cop Ho Martjen Alles, wd wijlen Bette Tijmens, van Cl

15-11-1750 Hendrik Jans, van den Andel

cop Cl Diewer Bonnens, van Warvhuijsen