BRON: Garrelsweer, DTBL NH, T:1728-1750 GAR01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
wd = weduwe/weduwnaar

 

25-12-1728 de commissaris Johannes Jacobus Ludolfi

Meijke Geerts, att.van Delfzijl en ten Post

21-05-1730 Frerik Gaijkes

Trijntijn Jans

05-11-1730 Aldert Reinders

Lijsebet IJtes

12-11-1730 Jan Arents

Berentijn Tholes, att.van Wirdum

20-05-1731 Jakob Tholes

Lijsbeth Arents, att. van de Harckstede

16-12-1731 Simon Ubels

Tietje Klasen, att. van Loppersum

04-05-1732 Claas Cornelijs

Grietje Kornelis

16-11-1732 Frerick Jacobs

Anje Cornellis, att. van Wittewierum

14-12-1732 Justinus Sikman

Roelijna Scheunink, att. van Groningen

14-02-1734 Albertus van der Tuuk, att. van Appingedam

Niesijn de Vries

26-12-1734 Hindrik Heijelts

Beertje Egges, att. van Leermens

17-04-1735 Jakob Tholes

Aegtje Pieters, att. van Lellens

16-03-1738 Reinder Klaassens, att. van Lopperzum

Menje Jans, van Gardelsweer

04-05-1738 Jan Alderts, van Slogteren

Anje Hindriks, van Wirdum

??-11-1739 Jan Harms, van Gardelsweer

Grietie Tiarks, att. van de Zeerijp

05-11-1741 Frerik Gaijkes, van Gardelsweer

Thetie Jans, att. van Lellens

14-10-1742 Claes Luitiens

Thetie Meinders, beide van Gardelsweer

04-11-1742 Sijmon Ubels

Trijnje Freriks, beide van Gardelsweer

??-??-1742 Hindrik Lammers

Grietie Cornelijs, beide te Gardelsweer

30-12-1742 Hinrikus Jans, att. van Oterdum

Egbertien Gerrits, van Gardelsweer

24-11-1743 Klaes Jacobs, att. van Ten Post

Aefke Jans, van Gardelsweer

02-05-1745 Gerrijt Geutjes, van Tjamsweer

Martjen Harms, van Garrelsweer

25-02-1748 Nanne Jans, op consent etc Gerichte etc voor het Kraambed

Gepke Batholomeus, beijde van Gardelsweer

01-01-1750 Reijnder Klasen, van Gardelsweer, att. Beedm

Martien Wolters, ancilla Pastorie Bedumani, van Stedum

07-06-1750 Regnerus Tjaarda De Cock, van Nieuwolda, geb. te Temboer

Harmanna Margareta De Cock, van Groningen, att. etc

14-06-1750 Johannes Henderikus Nuwenteit, van Brochterbeek etc Lingen

Dina Wierts, van Westerwietwert, att. van Stedum en Farmsum