BRON: Eppenhuizen, DTBL NH, T:1659-1717 EPP01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche (getypt afschrift P.J. Ritsema)
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
E = Eppenhuisen
wd = weduwe/weduwnaar

 

10-07-1659 Jan Rinjes, van E, afk 12-06

cop - Trijntien Pieters, van Godlinse

02-10-1659 Jan Thomas, van E, afk 28-08

cop - Jantien Geerts, van de Meden

03-06-1660 Pieter Jansen, coster schoolm: tot E, afk 13-05

cop - Aefke Pieters, van Sandeweer

22-07-1660 Jan Rinjes, van E, afk 17-06

cop - Marretien Claasen, wd Allert Jacobs van de Meden

28-10-1660 Lambert Ubbes, van Startinghuisen, att gegeven

afk Pieterke Jansen, van Usquert

31-03-1661 Albertus Tammens, pastor van E, afk 03-03

cop - Elletien Winants Gramsbergen

05-04-1661 Derck Jansen, van de Meden

cop - Lijsbeth Folkerts, van Sandeweer, att

29-05-1661 Aldert Jacobs, van Garshuisen, att gegeven

afk Beertien Knolls, van Startinghuisen

27-10-1661 Roeleff Jansen, van 't Zand

cop - Welmoet Lues, van Middelstum, att, doch eerst gedoopt

24-11-1661 Bouwe Wiggers, van Sandeweer, afk 13-11

cop - Grietien Tiaerts, wd Albert Jacobs van E

25-05-1662 Remmert Rinjes, afk 14-05

cop - Marretien Harmens, beide van E

04-05-1662 Claes Jansen, van Uithuisen

cop - Geertien Pieters, van de Meden

02-11-1662 Heijne Jansen, van Garshuisen

cop - Aeffke Geerts, van Sandeweer, att

14-06-1663 Boele Eppes, van Woltersum

cop - Trijntien Uwes, van Menkeweer, att

21-06-1663 Hindrick Brantz, van Uithuisen

cop - Grietjen Alberts, van Visvliet, att

24-01-1664 Berent Jansen, van Sandeweer

cop - Eelje Harmes, van Baffelt, att

17-04-1664 Jan Jacobs

cop - Dietjen Eewes, beide van Uithuisen, att

24-04-1664 Jan Siabbes, van Uithuisen

cop - Geeske Eckes, van 't Ooster Nieuwlant, att

30-05-1664 Claes Egberts, van 't Zandt

cop - Itjen Frericks, van Garshuisen, att

03-07-1664 Meinert Jansen, van Colhol op 't Zand, afk 19-06

cop - Grietien Eijsses, wd Pieter Jacobs v.Eppenhuisen

16-10-1664 Warner Harmens

cop - Louke Brantz, beide van Uithuisen, att

23-10-1664 Arijs Eebels, van E, att gegeven

afk Claesjen Siabbes, van Sauwert

17-05-1665 Onne Harckes, van 't Nijlant

cop - Wiecke Pieters, van Oldenzijl, att

16-08-1665 Jan Jacobs, van Uithuisen, afk 16-07

cop - Bieuke Menckes, van Startinghuisen

31-12-1665 Jacob Jans, van De Meden

cop - Trijntien Alberts, van de Hoge Meden, att

04-03-1666 Arent Itjes, van Garshuisen

cop - Geeske Hindricks, van Middelstum, att

01-04-1666 Claes Eewes, van 't Zant

cop - Aeltien Jacobs, van Garshuisen, att

14-10-1666 Claes Hindricks, van Startinghuisen, afk ??-??

cop - Grietjen Everts, van Wester Embden

24-10-1666 Lucas Gerrijts

cop - Remge Peters, beijde van Uithuisen, att

29-02-1667 Wijrt Jacobs, van Garshuisen

Marretien Claesen, wd Jan Rinjes, van E,

02-06-1667 Tewes Dercks, van Uithuisen, afk 05-05

cop - Wieijbe Uwes, van E

23-06-1667 Bouwe Wiggers, van E, cop - alhier

afk Claeske Everts, van Uithuisen

23-06-1667 Meint Jansen, van Vries

cop - Trijntien Jansen, van Rottum, att

15-12-1667 Jan Arijs, van E, afk 24-11

cop - Trijne Jacobs, van de Meeden

17-05-1668 Claes Oesens, van Usquert

cop - Anne Heijnens, van Uithuisen, att

17-05-1668 Hebell Eppes, van Tjamsweer

cop - Frouke Alberts, van Uithuisen, att

12-07-1668 Jan Hindrickx Smit

cop - Trijntien Jans, beijde van Uithuisen, att

20-09-1668 Jan Reintjes, van Sandeweer

cop - Grietjen Jansen, van Oldenzijll, att

19-03-1669 Pieter Jans, van E, att gegeven

afk Anje Tammens, van Westerwijtwert

19-03-1669 Jan Alberts, van Sandeweer

cop - Jantien Hilbrants, van Usquert, att

14-04-1669 Evert Pieters, van 't Zandt

cop - Beertie Allers, van de Mieden, att

27-06-1669 Albert Crijns, van Uldrum, eerst gedoopt

cop - Imme Everts, van Uithuisen, att

19-09-1669 Jan Berents, van E, att gegeven

afk Grietien Jansen, van Holwijrda

31-10-1669 Jan Cornelijs, van Usquert

cop - Jantien Geerts, van 't Zant, att

18-03-1670 Jacob Hindricks, van Uithuisen

cop - Bouke Gosens, van Suidwolde, att

17-04-1670 Willem Geerts, van de Meden

cop - Frouke Janssen, van Garshuisen, att

24-04-1670 Jan Derckx, van Huisinge

cop - Grietie Lamberts, van de Zeerijp, att

24-04-1670 Jan Peters

Geertien Tonnijs

15-05-1670 Thomas Claasen, van de Zeerijp

cop - Anne Luis, van Uithuisen, att

29-05-1670 Pieter Luidens, van Uithuisen

cop - Grietje Eckens, van 't Ooster Nijlant, att

11-09-1670 Jacob Jansen

cop - Derckjen Everts, van Sandeweer, att

23-10-1670 Goijtien Willems, van Cantens

cop - Griete Rinjes, van E, att

27-11-1670 Willem Hijbels

cop - Geeske Berents, att

22-01-1671 Frans Jansens

cop - Jantien Claesens, van Uithuisen, att

08-10-1671 Jan Jansen

cop - Trijne Jansens, van Uithuisen, att

29-06-1672 Jan Cornelis, van Startinghuisen, att gegeven

afk Trijntien Hemkes, van Saexumhuisen

15-09-1672 Ouke Wieijties, van Cantens, att gegeven

afk Henke Allers, van E

20-10-1672 Writzer Rinjes, van E, afk 22-09

cop - Geertien Jacobs, van Garshuisen

27-10-1672 Albert Pieters, van de Meden, att / bij ons gecondigt

cop - Jantien Pieters,v.Sandeweer,onse meijt daarom /

17-11-1672 Jacob Wabbens

cop - Cataleijne van Hoornbeek, van Groningen, att

16-02-1673 Harmen Elties, van de Meden

cop - Corneliske Walbrans, van Loppersum, att

19-05-1673 Jan Ennens, van 't Zandt

cop - Fenne Haijkens, van Garshuisen, att

05-04-1674 Albert Menckens, van Startinghuisen, afk 08-03

cop - Lijsbeth Jansen, van Uithuisen

05-07-1674 Uge Lamberts

cop - Grietien Lamberts, beide van Uithuisen, att

18-10-1674 Lui Geerts, van de Mieden

cop - Grietjen Ennens, van 't Zant, att

20-12-1674 Jan Everts Knoll, van Collol op 't Zant, afk 08-11

cop - Trijntien Knols, van Startinghuisen

02-07-1675 Jan Arijs, van E, afk 13-06

cop - Anne Ebels, van de Meden

26-09-1675 Jan Menckes, van Startinghuisen, afk 05-09

cop - Aefke Jacobs, wd Jacob Jansen van Uithuisen

24-10-1675 Isbrant Hindrickx, uit de Zeerijp, afk 26-09

cop - Grietie Cornelis, van Startinghuisen

05-03-1676 Menno Brants, van Lellens, afk 13-02

att Anje Tammens, van Startinghuisen

10-12-1676 Derck Jansen

cop - Stijne Wolters, bijde van Sandeweer, att

17-12-1676 Claes Jansen, van Uithuisen

cop - Aefke Hindrickx, van den Nandel, att

11-03-1677 Jan Pieters, van E, att gegeven

afk Wobbrijx Harmens, van 't Zandt

28-03-1677 Jan Lamberts, van Uithuisen

cop - Bouke Jansen, van Oldenzijll, att

10-06-1677 Jan Boelens, van Usquert, afk 02-04

cop - Jantien Jansen, van E

29-04-1677 Albert Jannes, van Uithuisen

cop - Anje Jans, van Sandeweer, att

06-05-1677 Harmen Hendrickx, van Sandeweer

cop - Doetien Jacobs, van Middelstum, att

19-08-1677 Hindrick Writzers

cop - Hille Jannes, beide van Sandeweer, att

??-10-1677 Jannes Claasen, van Sandeweer

cop - Wibbe Jansen, van Loppersum, att

??-01-1678 Sijpke Tammens, afk 30-12-1777

cop - Aeltien Claesen, van Startinghuisen

30-12-1677 Albertus Louwens, chirurgijn van Uithuisen

cop - Swaentien Cloppenborgh, van Sandeweer, att

21-04-1678 Claes Rinjes, van de Meden

cop - Geeske Harmens, van Sandeweer, att

26-05-1678 Jan Luits, van Doornwert, afk 21-04

cop - Trijne Cornelis, van Startinghuisen

08-09-1678 Mindelt Claasen, van Cantens, afk1 gestuit d.Albert Roelofs

afk Grietjen Knols, van Startinghuisen, afk2 25-05-79//v.Garsh.

15-09-1678 Ulger Claasen, van Sandeweer

cop - Elsjen Hindrickx, van Groningen, att

17-11-1678 Jan Jannes, van Sandeweer

cop - Trijne Alders, van Uithuisen, att

29-12-1678 Harmen Simons, van Garshuisen

Stinje Rinjes, van E

19-01-1679 Arent Jansen, van Baffelt

cop - Hille Geerts, wd Eltie Geerts van Sandeweer

16-05-1680 Alle Jansen, van Enum

cop - Geese Jansen, van Garshuisen, att

07-11-1680 Jan Hindrickx, van E, afk 26-09

cop - Foske Arents, van Tjamsweer

06-02-1681 Berent Berents

cop - Eltien Geerts, beide van Uithuisen, att

20-02-1681 Claas Luitjes, van Godlinse, att gegeven

afk Grietie Jansen, van E

10-04-1681 Claes Jansen

cop - Grietien Jansen, beide van Uithuisen, att

05-06-1681 Jan Harmens, van Garshuisen

cop - Geese Jansen, van Garshuisen, att

29-09-1682 Meerten Jansen, van E, afk 03-09

cop - Grietien Alberts, wd Geert Wiggers van Oldenzijll

11-10-1682 Pieter Alberts

cop - Anje Simons, beide van Uithuisen, att

15-10-1682 Hindrick Jansen, van Wester Emden

cop - Anje Willems, van Garshuisen, att

03-12-1682 Claes Hindrickx, van Startinghuisen, afk 15-11

cop - Aeltien Pieters, van Garshuisen

22-04-1683 Pieter Pieters, van E, afk 01-04

cop - Geertruit Jansen, van Middelstum, onse meijt

06-05-1683 Jacob Harckens

cop - Grietien Harmens, beide van Uithuisen, att

03-06-1683 Eijsse Hebels, van Oosterwijtwert, afk 15-05

cop - Aeltien Claess, wd Sijfke Tammens van E

24-02-1684 Simon Pieters, van E, afk 13-01

cop - Ebeltien Jacobs, van Sandeweer

02-03-1684 Evert Lucas, van Uithuisen, att gegeven

afk Geertruit Jacobs, van Garshuisen

27-04-1684 Tiaert Gerrits, van Loppersum, afk 06-04

cop - Aeltien Pieters, wd Geurt Hindricks v.Startinghuisen

09-05-1684 Jan Onnens

cop - Geertruit Haijkens, van Garshuisen, att

19-05-1684 Schelte Abrahams

cop - Marretien Dercks, att van Sandeweer

01-06-1684 Albert Menckes, van Uithuisen

cop - Jantien Jansen, van Usquert, att

22-06-1684 Egbert Pieters

cop - Aeltien Sijwerts, beide van Uithuisen, att

14-12-1684 Julle Benens, van Middelstum, afk 23-11

cop - Roelefke Jans, van E

28-01-1685 Boele Jannis, van Oldenzijll, afk 28-12-1684

cop - Geertien Jacobs, wd Writzer Rinjes van E

03-04-1685 Reeuws Pieters, van Appingadam, afk 15-03

cop - Moeder Claesen, van Startinghuisen

03-07-1685 Harmen Knoll, van Startinghuisen, afk 31-05

att Grietien Everts, van Collol op 't Zant

19-07-1685 Popko Pieters

cop - Grietien Roelofs, att Middelstum

17-01-1686 Thomas Jeltes, van Adorp, afk 27-12-1685

cop - Reinouw Berents, van Startinghuisen

30-05-1686 Tiarck Tammens, van Sandeweer, afk 02-05

cop - Grietie Clasens, van Startinghuisen

08-05-1687 Abel Arents, van de Meden, afk 29-04

cop - Trijnje Fockens, van Stedum

26-12-1687 Meerten Cornelis, van Startinghuisen, afk 27-11

cop - Fenne Janss, van de Meden

28-04-1688 Wijrt Jacobs, van E, afk 01-04

att Stijnje Jans, wd Jan Alberts, van 't Zant

16-09-1688 Albert Hindricks, van Uithuisen, att gegeven

afk Geeske Jansen, van E

16-12-1688 Gerrijt Tammens, van Garshuisen, afk 02-12

cop - Reinouw Berents, van Startinghuisen, wd Thomas Jeltes

09-12-1688 Geert Lucas

cop - Anje Luis, beide van Uithuisen, att

01-04-1689 Tiarck Jansen, afk 19-02

cop - Dieuwerke Jansen, beijde van E

02-05-1689 Lubbert Jansen, van E, afk 19-05

cop - Geertien Jansen, van Stedum

11-08-1689 Arent Jansen, van Hollwijrda

cop - Eetjen Berents, van Middelstum, att

22-09-1689 Pieter Meinders, van Warffum, afk 01-09

cop - Grietien Berents, van Startinghuisen

29-09-1689 Luitjen Geerts, van Sandeweer, att gegeven

afk Tebbe Drewes, van E

20-10-1689 Hindrick Roelefs, van 't Zandt

cop - Marretie Sipkens, van Godlinse, att

23-02-1690 Christiaen Jansen, van Garshuisen, afk 02-02

cop - Bouwe Cornelis, van Startinghuisen

09-02-1690 Arent Coerts

cop - Hindrickjen Jansen, beijde van Uithuisen, att

29-06-1690 Writzer Frerijcks, van E, afk 08-06

cop - Grietien Theeuws, van Rottum

31-08-1690 Boele Jannis, van E, afk 10-08

cop - Geertien Hansen, van Usquert

08-11-1690 Jan Jans, van Obergom, afk 05-10

att Anje Pieters, van E

13-03-1691 Tiarck Sijmens, van Usquert, afk 15-02

cop - Anje Pieters, van E

13-04-1691 Jacob Jansen, van Spijck

cop - Aeltien Jacobs, van Oldenzijll, att

13-04-1691 Albert Berents

cop - Anje Claesen, beijde van Oldenzijll

19-04-1691 Willem Jansen, van 't Zant

cop - Geertien Hansen, van Garshuisen, att

03-06-1691 Cornelis Warnders, van Godlinse, afk 10-05

cop - Anje Berents, van Startinghuisen

07-11-1691 Garremt Halsema, van Loppersum, afk 18-10

att Grietien Pieters, van E, [in reg. foutief 1692]

17-04-1692 Jacob Willems, van Ellerhuisen tot Bedum, afk 20-03

cop - Grietien Jansen, van Startinghuisen

19-06-1692 de Weledelgel:Dom: Albertus Muntinghe, pastor tot Farmsum

cop - Aefjen Tammens, van E, afk 29-05

03-07-1692 Berent Wichers, van Maerslagt

Elske Claesen, van E, att [gegeven ?]

02-04-1693 Harmen Remmerts, van E

Geertien Jacobs, van Oldenzijll

28-05-1693 Albert Abels, van Garshuisen, afk 07-05

cop - de deugtsame Grietien Knoll, wd Harmen Knoll

23-07-1693 Claes Popkens

cop - Anne Claesens, beide van de Meden, att

22-10-1693 Haijke Siaedes, van 't Zant

Aeltien Pieters, wd Tiaert Gerrits, van Startinghuisen

06-04-1694 Upke Warners, van Garshuisen

cop - Grietjen Dercks, van 't Zandt

22-04-1694 Hindrick Jansen

cop - Frouke Lamberts, beide van Uithuisen, att

08-07-1694 Berent Jansen Keteler, van Appingadam

cop - Dieuwerke Jacobs Halsema, van de Meden, att

09-09-1694 Claes Pieters, van E, cop ??-??

afk Homke Clasen, van de Mieden

31-03-1695 Tiart Jansen, van Uithuisen

cop - Frouke Jansen, van Usquert, att

31-03-1695 Cornelis Jansen, van Startinghuisen

Trijnje Jurriens, van Tjamsweer

05-05-1695 Ewe Claesen, van E

Beeltien Lippes, van de Mieden

19-05-1695 Albert Simons, van Loppersum, cop hier

afk Marretien Jansen, wd Albert Pieters van E

26-05-1695 Willem Alberts, van E, att gegeven

afk Freeke Riewes, wd Claes Gerrits van Toornwert

??-08-1695 Hillebrant Cornelis, van Onderwierum, afk 30-06

cop - Hijke Claesen, van E

07-07-1695 Geert Cornelis

cop - Jantien Fockens, van Uithuisen, att

07-06-1695 Lammert Elincks

Lijsebeth Frebes, van Uithuisen

28-07-1695 Hijbell Melles, van de Meden

cop - Trijntien Jansen, van Uithuisen, att

02-02-1696 Hindrick Abels, van Godlinse, afk 15-12

cop - Trijnje Hindricks, wd Gerrit Elties v.Startinghuisen

22-03-1696 Harmen Jansen, afk 01-03

cop - Geertien Jansen, beide van E

01-06-1696 onse neve Tamme Jansen

cop - nigte Trijntien Jansen, att uit Groningen

19-07-1696 Lubbert Jansen, van E, afk 28-06

cop - Lukjen Boeles, van de Meden

25-10-1696 Focco Claesen, van E, att gegeven

afk Trijntien Jacobs, van Tinallinge

08-11-1696 Pieter Dercks, van Oosterwijtwert

Grietjen Annes, van E

07-11-1697 Tebbe Jochums, van Bedum

Stijnje Jansen, van E

17-10-1698 Jan Harmens Knoll, van Oldenzijll

cop - Grietjen Claesen, van Sandeweer

17-10-1698 Claes Jansen, van Uithuisen

Jantien Cornelis, van Sandeweer

03-03-1699 Eewe Knol, van Wester Emden, afk 05-02

cop - Aefke Simens, van E

05-03-1699 Simen Drewes, van Leermens, afk 12-02

cop - Trijnje Pieters, van E

??-04-1699 Pieter Mennes, van Enum, afk 12-03

cop - Maria Pieters, van Oldenzijll

10-09-1699 Dirck Jansen, van Toornwert, afk 20-08

cop - Grietien Dercks, van Garshuisen

19-11-1702 Menno Jacobs, van Warfum, afk ??-??

cop - Aeltien Willems, wd Tomas Jacobs, van E

08-09-1703 Frerick Wilkens, van Garshuisen

att Grietie Writzers, van E

24-02-1704 Simon Vetter, pastor loci

cop - Fraulien Sickes, van Loppersum

27-04-1704 Jan Willems, van Stitswert

cop - Hilke Peters, van E

04-05-1704 Claes Harms

cop - Jantien Frericks, beijde van E

22-03-1705 Christiaen Jansen, van Startinghuisen, afk 01-03

cop - Grietie Peters, van Losdorp

12-06-1705 Willem Simons, van Middelstum

cop - Swaentien Harms, van E

??-??-1705 Engelbert Wolters

cop - Teube Arents, wd Jan Hendricks, beijde van E

08-11-1705 Boele Jans, ook cop

afk Feike Clasen, van de Meden

21-03-1706 Hendrick Dercks, van Sandeweer

Fenne Jans, wd Meerten Cornelis van E

??-??-1706 N.Gockinga

cop - N.Cnols, van Oosternielant

07-11-1706 Focko Berents, van Loppersum

cop - Trinje Rickers, van Onderwierum, att Garshuisen

27-11-1706 Geert Jacobs

cop - Lubje Ariens

14-08-1707 Willem Albers, van Westerwijtwert

cop - Grietie Harms, van Enum

05-02-1708 Eeuwe Clasen, van E, ook cop

afk Frouke Gerrits, van Middelstum

??-??-1708 Allert Peters, van E

Jantien Cornelis, van Mensingeweer

29-07-1708 Jan Onnes, van Garshuisen

cop - Anne Peters, wd Drewes Clasen van E

04-11-1708 Wolter Engelberts, van E

cop - Seike Caspers, van Weender

18-11-1708 Jan Peters, van E

cop - Grietie Luijes, van Sandeweer

??-??-1709 Valk Jans, van Cantens [bev. als diaken 24-07 1712]

Nanje Peters

01-09-1709 Claes Jans, van Oostum

cop - Wobge Geerts, van Rasquert

30-03-1710 Arent Jans, van E

cop - Nanje Joost, wd Eppo Heickes

07-12-1710 Claes Peters, van Garshuisen

cop - Anneke Roelefs, van Huisinge

06-03-1711 Jan Sijrts, van Lusdorp

cop - Elske Lubbers, van E

25-05-1711 Claes Jans, van Rottum

cop - Anje Jans, van E

25-05-1711 Jan Jansen Schoonoort, van Cantens

cop - Geeske Jans, van Middelstum, att

07-06-1711 Jan Clasen, van Godlinse

cop - Trinje Arijs, van Loppersum

20-12-1711 Focko Jans, van E

cop - Frouke Jans, van Toornwert, att Middelstum

17-01-1712 Willem Jans, van Sandeweer

cop - Aeltie Siades, van 't Zant

10-04-1712 Jan Elties

cop - Voske Jans, beide van Sandeweer, att

05-06-1712 Peter Karsjes, van Garshuisen woonaghtig tot Sandweer

cop - Remrigh Peters, van Loppersum, att

26-06-1712 Peter Clasen, van Cantes, woonaghtig op de Meden

cop - Anje Peters, van Rasquert, wd Drewes Clasen, woont in E

23-04-1713 Claes Reinders, van 't Andel

afk Martien Everts

02-07-1713 Jacob Clasen

cop - Deuwer Ipes, van Sandeweer, beide met att

??-??-1713 Hebo Jans

cop - Wobge Jans

??-04-1714 Cornelis Reintjes, van Onderdendam

cop - Anje Harms, van Startinghuisen

01-07-1714 Rickel Eppes, van Garshuisen

cop - Grietie Harms, van Enum

17-03-1715 Willem Jans, van Sandeweer

cop - Aeltien Boelens, van E

09-02-1716 Lubbert Jans, van E

cop - Gebge Fockes, van Woltersum

24-05-1716 Jacob Rielefs, van de Zeerijp

cop - Anje Jans, van E

24-05-1716 Evert Lourens, van Westerwijtwert

cop - Elske Tiarcks, van E

13-12-1716 Peter Tonnis, van E

cop - Hijktien Louwes, van Menkeweer

01-11-1716 Boele Simens

Martien Berents, beijde van Sandweer

07-02-1717 Lambert Cornelis, van Uithuisen

cop - Aeltien Isebrants, wd Jan Clasen tot E

21-02-1717 Onno Harms, van Startinghuisen

Meiske Allers, wd Ebel Sijrts, tot Garshuisen

29-03-1717 Eltje Fockes, van 't Oosternielant

Lucretia Takens, van Garshuisen

06-06-1717 Ouwe Teuwes, van Uithuisen

Jantien Tiarcks, van E