BRON: Westerdijkshorn, DTBL NH, T:1659-1750 DYX01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
D = Deu(c/g)h(d/t)sa(a/e)me
E. = Eerba(a/e)re
jd = jonge dochter
jm = jonge man
W = Westerdijxshorn (soms trema op 0)
1728-1734 2 woorden
wd = weduwe/weduwnaar

 

27-03-1659 d'E. Hermen Hermens, van Lingen

cop Lammetjen Berents, van Eelde

04-04-1659 d'E. Roelef Jansen, van Onderdendam

Liefke Jansens, van Beem

17-07-1659 d'E. Bene Peters, tot Cantes

afk de D. dochter Eijske Jansens, tot W

04-09-1659 d'E. Remge Cornellijs

Aefjen Egbers

20-11-1659 den[etc] Joannes Sicman der beijden rechten en medec:doctor

Vrouw Christina Winshemia, wd T(?)hijsens

26-02-1660 d'E. Jan Alles, van Eelderwolde, afk 22-01

cop Trijnje Claessens, tot W

14-07-1661 d'E. Arent Jansen, tot W, afk 07-07

cop Jeijke Reners, van Warfhusen

23-08-1663 De E. Hindrik Harmens

de D. Trijntien Wolters, beide van Groningen

06-09-1663 De E: Geert Hindriks, van Beem, afk 15-08

cop de D. Bouwe Jans, wd Jan Ullebrants, van W

29-11-1663 de E: Roelef Jans, van Garmerwolde

de D. Alske Duirts, van Oostum

09-10-1664 Albert Jans, van Arriex(?)

Grietien Everts, van Beem

08-01-1665 D'E. Tale Alberts, van Beem

de D. Meentien Evers, van Middelstum

10-03-1665 Jacobus Treccius, hujus loci pastor

Aafien Alberthoma

27-03-1665 de [etc] Bernhardus Kunningh

de D. Willemtien Becherer, beide van Groningen

22-04-1666 de [etc] Guilhelmus Schuler, advocaat deser provincie

de D. Jantien Jans, van Bedum

24-03-1667 d'E: Jan Jannis, schoolmester alhier ter plaatse

de D. Dieuwertien Claassen

28-04-1667 d'E: Jan Abels, van Bedum

Stijntien Claassen, van Obergum

18-08-1667 D'E. Cornelis Bartholts, van Oostum

de D. Martien Juriens, van W

24-11-1667 de E. Jan Jacobs, van Appingedam, att 17-12

afk de D. Trijntien Peters, van W

16-02-1668 d'E. Jan Claassen, van Rottum

afk Jeijke Frericks, van W

26-05-1668 D'E: Nicolaus Wilkens

Anna Catharina Sevensteren, beijde van Groningen

26-05-1668 Frerick Egberts, van Bedum

Grietien Jansen, van W

06-06-1669 Abraham Jacobs

Trijntien Broerkes, van Winsum

??-??-1669 Engelbert Berniers, van Warfum

afk Anie Jans, van W

01-05-1670 Sijwert Sijbrants, van Noordwolde

Etien Jans, van W

08-01-1671 De E. Allart Pieters

cop de D. Annetje Zierts, beijde van W

04-06-1671 de E: Berent Hindricks, att Ten Buur

cop Meijse Eijsses, att Thesinga

11-02-1672 Monsr: Nicolaus Wilkens

cop de Deuchtrijke Juffr:Wemella Maria Homans, beijde att Gron.

03-03-1672 Joannes Blencke, predicant alhijr

cop de D. Aeltjen Crassus

04-05-1673 de E: Roeleph Jannis, van Uithuisen

cop Diewere Claasen, wd Jannis Jannis schoolmeester alhijr

10-09-1673 de Monsr:Nicolaus Hoppenbrewer, v.Woltersum, sollic. Clant

cop de D. jd Catharina Crassus

14-06-1674 Gerhardus Huisingh, hujus loci pastor

cop Engeltien Nannes

01-11-1674 Albert Roeckes, van Winsum

Trijnje Reinders, van Bedum, att

11-04-1675 De E: Popke Geerts, van W

cop de D. Anna Pieters, van W

13-02-1676 Die E: en Seer Discrete Pieter Klaesen, toe Vierhuisen in

cop de D. jd Hemke Jacobs, in W // 't Carspel Bedum

09-07-1676 Die E. Claas Pieters, van W

cop de E. Trijnje Jans, wd Itjen Jans van Uithuisen

13-05-1677 De E. Jan Pieters, van Bedum

cop de D. Tietje Jans, van W

01-04-1678 de E. Eijse Temmes, van W

cop [etc]Grietie Jans, wd Eppe Klaesen op de Rode Schoole tot M

05-05-1678 de E. en Discr. Joannes Jansen, schoolmester alhijr ter pl.

cop de D. Geesjen Does, jd van Bedum

20-05-1678 Simon Willems, van Menckeweer, att

cop Jantien Jansen, van Onderwierum, att

08-12-1678 die E. Feijcke Pieters, schoemmaker op het hooge Zandt

cop d'D. jd Jitske Ates, van W

11-02-1679 die E: Ullebrandt Jansen, van W, att naar S.

att d'D. Aeltien Pieters, van Suidwolde

23-02-1679 die E: Pieter Jans, van Sandweer

cop D. jd Oucke Atses, van W

30-03-1679 Bruin Dercks

cop Renske Jansen, van Bedum

26-04-1679 die E. Joannes Jansen, koster ende schoelmester in[etc] W

cop die D. jd Aeghtie Menckes

06-07-1679 d'E. Roelf Harmens, soon van Harmen Roelfs van Garnwert

cop de D. Martien Gerrijts, van W

31-08-1679 d'E: Geert Hindricks

cop d'E: Eijske Klasen, van Nijkerk

07-12-1679 Jan Gerrijts

cop Evertie Jacobs

13-06-1680 D'E. Reinder Klaasen, van W

cop D. Geertien Dercks, van Onderwijrum

21-11-1681 de E. Harmen Jans, van Harsens

cop Marie Pieters, van W

19-02-1682 De E. Sebe Gerrijts, van W

cop de D. Toebichien Jacobs, van Carspell Ten Buer

18-06-1682 D'E. Coop Roelefs, collector tot Warfum

cop d'D. Anje Harmens, att

22-10-1682 d'E: Jurjen Harmens

cop Anne Thomas, wd Gerrijt Klaesen

16-10-1683 d'E: Tonnis Janssen

cop Eebeltien Janssen

16-12-1683 d'E: Jacob Pieters, van Rasquert

cop Martien Tonnis, van Oldehove

08-06-1684 Gerhardus Huisingh, pastor in W [2de huw]

Johanna de Witt, wd Dni:Nicol:Harssema past.op't W.Nieland

06-07-1684 d'E: Reijnder Klaesen, tot W

cop d'D. jd Trijntien Dercks, van Gardeweer

06-07-1684 d'E: Willem Harmens, schoelmester tot W

cop de D. jd Anne Frericks

12-04-1685 d'E: Sijrt Jacobs, soone van d'E: Jacob Boelens

cop d'D. jd Wibke Korenllis

20-12-1685 de H.E.G.Jr: Ludolph Herman van Heerma

cop Juffer Wolburgh Antonia van Golsteijn

06-06-1686 de E: Hindrick Wiggers, van Bedum, att

cop de D. Aeltjen Magirus, van Sandweer [zuster pastor Rottum]

05-09-1686 Meijnerd Jellis, van Menckeweer

afk1 Trijnje Jacobs, van Middelstum tegenwoordigh tot W wonend

28-03-1687 de E. Willem Harmens, schoolmr: tot W, afk 13-03

cop de D. Anje Harmes, tot Dijckshorn

24-04-1687 de E: Engbert Berniers, van Dijckshorn

afk1 de D. Anje Jochems, wd Claes Jacobs, van Feerwert

16-03-1688 de E. Hindrijck Thomes, van Huijsingh, afk 03-03

cop de D. Anje Cornellis, van de Hornse dijck

01-04-1688 de E. Jacob Peters, van W

Hepke Itjes, van Uijthuijsen

12-05-1688 de E. Jan Peters, van Bedum

afk1 de D. Trijntje Dercks, van Mensingeweer

29-11-1689 de E. Peter Jans, van Dijckshorn, afk 10-11

cop Vroucke Claessen, van Onderwierum

27-04-1690 de E. Jan Peters, van W, afk 06-04

cop Jeijcke Ockes, van Sint Anne

07-06-1691 Peter Berents, van Feerwert, afk 17-05

cop de D. Anje Cornellis, wd Hindrijck Thomes, van Dijckshorn

01-07-1691 de E: Gerrijt Aijelts

cop Hemke Jacobs, beijde van Oldenzijl, att

31-01-1692 De E. Sijrt Jacobs, van W, afk 10-01

cop de D. Jantjen Douwes, van Winsum

07-05-1694 Hindrijck Dercks, van Souwert, afk 25-03

cop Nanje Allerdts

10-11-1695 de E. Jan Gerrits, van Dijckshorne, afk ??-??

cop de D. jd Anje Jans, van Garnwert

22-12-1695 de E. Jacob Cnellis, van W, afk ??-12

cop Anje Andries, van Souwert

01-03-1696 Peter Berents, van W

afk1 Aaltje Mennes, wd Heijne Jans, van Wetzingh, cop ald.15-03

03-06-1696 Luijtjen Harmes, van W, afk 03-05

cop Lammichjen Willems, van Steenwijck

14-03-1697 Peter Claesssen

cop Lubge Abels, wd Peter Jans, beijde van Bedum, att

11-04-1697 Gelte Gerrits

cop Wobbighjen Hindrijcks, beijde van Bedum, att

30-04-1699 Claes Wichers

cop Barbartje Jans, van Garnwert, att Menckeweer

06-03-1701 Egge Jacobs, van Winsum

Anje Jans, wd Jan Gerrijts, van Dijckshorne

22-01-1702 Bartelt Frebes, van de Graefschap Lip, afk 01-01

cop Trijnje Peters, van Dijckshorne

30-03-1704 ... Jan Jacobs, van Westerwijtwerd

cop Bouchje Claessen, van Eenderum

21-12-1704 Allerdt Roelfs, van Uijthuijsen

cop Trijnje Claessen, van Bedum

24-05-1705 Ate Peters, van Baffelt, afk 03-05

cop Anje Andrijs, wd Jacob Cnellis

20-09-1705 Jan Wiechers, van Loppersum

afk Hilje Everts

14-02-1706 Teunnijs Roelfs, van Winsum

afk Anje Peters, wd Claes Claesen, van W

06-06-1706 Jan Jacobs, van Fransum

cop Teetje Hindrijcks, van Onderwierum

18-12-1707 de E. Egge Jacobs, van Dijckshorne

afk de D. Menje Peters, van Bellingeweer

08-01-1708 Luijtjen Harmens, afk 14-08-07

cop Geertruijd Cnellis, beijde van W

18-07-1710 Albert Andries, van Dijckshorne, afk 06-07

cop Aaltjen Jans, van Noordlaren

12-04-1711 Peter Hindrijcks, van Bedum, att

cop Kunje Peters, van Elderhuijsen

05-02-1713 Harcke Claessen, van Suijdhorn, afk 09-01

cop Anje Willems, tot Dijckshorne

14-05-1713 Jan Teunnijs

cop Trijnje Peters, beijde van Bedum

04-02-1714 Willem Jelijs, van Dijckshorne

afk Gertruijdt Boeles, wd Olphert Tjaerts van Menckeweer

11-02-1714 Tidde Jeltes, van Esinga, afk 09-02

afk Luijcke Aijbes, van Dijckshorne

18-02-1714 Goosen Phrebes, van Dijckshorne

afk Grietje Jans, van Zuijdwolde

20-12-1716 de E: Claas Onnes, van Obergum

cop de D. Antie Hindriks, van Onderwijrum

10-04-1719 Jacob Wierts, van Stedum

cop Anje Elties, van Zuidwolde

27-05-1719 Gerrit Velthuis, van Buren uit de Twente

cop Armke Nienhuis, wd Sweer Schultens van Onderwijrum

30-11-1721 Jelte Reijnders, van Onnen

cop Aavke Peters, wd Eijsso Tonnis van W

30-11-1721 Boele Ulgers, van W

cop Anje Egberts, van Menkeweer

30-11-1721 Peter Ulgers, van W

cop Martjen Claassen, van Adorp

03-05-1722 Michiel Jacobs, van W

cop Aaltjen Jans, wd Albert Andries van W

25-07-1723 Coert Hilberts

cop Auke Hindriks, beijde woonagtig tot W

19-09-1723 Jan Ebels, van Huisinga

cop Lijsbet Eijsses, van W

30-04-1724 Geert Jacobs, van Stedum

cop R(?)ipke Tammes, van Onderwierum

12-11-1724 Roelf Hendriks, van Onderwierum

cop Anje Jans, van Garmerwolde

18-08-1726 Gerrit Freebes, van Menkeweer

cop Grietje Jans, wd Goossen Freebes, van W

01-02-1728 Claas Wicchers, wd

cop Luijkjen Aijbes, wd Tidde Jeltes, beijde van W

24-03-1730 Harke Jans, van W

cop Martijen Roelofs, van Slogteren

10-04-1730 de E: Roelof Jacobs, van Stedum

cop de E: Aafke Klaessen, van W

28-01-1731 Obbe Willems, van Toornwert

cop Christina Dreefs, wd Harm Piers, van W

18-11-1731 Alje Tonnis

cop Aafke Arents, att Bedum en Garshuisen

09-03-1732 Obbe Willems

cop Aaltjen Claessen, beijde van W

02-11-1732 de E: Enne Sijmens, van Onderdendam

cop Meenje Peters, wd Egge Jacobs, van W

27-06-1734 de E: Homme Janssen, van Stedum

cop Grietje Arents, wd Sijwert Cijerts van W

06-02-1735 Jan Janssen, van Nijekerken

cop Trijnje Jans, van Wesuwe, beijde uit Munsterlandt

31-03-1737 de E: Willem Hindriks, van W

cop Teelke Allerts, van Westerwijtwert

31-03-1737 de E: Leendert Jans, van Sauwert

cop Hijkje Jans, wd Jarch Steffens, van W

27-04-1738 de E: Dooije Roelfs, van Bedum

cop Aafke Egges, van W

20-06-1738 de E: Leendert Willems, van Oosterwierum in Vrieslandt

cop Aaltjen Sijmens, van W

21-12-1738 Klaas Willems, van Scharmer

cop Trijnje Luitjes, van W

26-04-1739 Piele Sijbrants, van Noordwolde

cop Zwaantje Derks, van Westerwijtwert

29-12-1742 Ubbe Willems, van W

cop Gielje Willems, van Cantens

14-11-1745 Tonnijs Alberts, van Bedum

cop Abeelie Jans, wd Jan Janssen van W

13-04-1749 Jan Conraadt Giberius, geboortig v.Vaalhuisen i.d.Gr.Lippe

cop Engeltje Oortman, van Onderwierum