BRON: Bedum, DTBL NH, T:1629-1683, 1698-1750 BED01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
B = Bedum
B(c/k) = Bedumer (c/k)a(r)spel
G = Groningen
wd = weduwe/weduwnaar

t/m 1638 en na 1659 waarsch. meestal cop collectief als 'cop' aangekondigd, later kennelijk niet.

 

29-03-1629 Tonnis Jansens, zn Johan D..... Beemer Zijl
Anne Jacobs, dw Jacobs Re... , cop 29-03 tot Garneweert
26-04-1629 Tammes Rotmers, zn R.Tammens tot Westerbroeck
cop Elske Hindrick, dr H.Lubberts
26-04-1629 Claes Claesens, zn Claes Peters
cop Hindrickjen Sijmons, dr S. ...
??-07-1629 Egbert Jacobs, zw J.Simes, cop H.
Gertruidt Heinens, dr Heine Jacobs tot Haeren
28-06-1629 Claes Isebrandts, zw Isebrants Jansens tot Scheltingha
cop Martien Albers, dw Albert Jacob tot Ferwert
05-07-1629 Egbert Peters
cop Warner Geerts, dw G.Lutjes tot B
01-11-1629 Claes Sijmens, zn S.Jansens alhijr tot B
cop Jantien Jochems, wd Jan Jansens te Onderwijrum
08-11-1629 Ulger Eeverts, zn Sewert Jacobs
cop Martien Jansen,wd Jurghen Jansens brouw.end borg.bijnnen G
26-12-1629 Jacob Alberts
cop Jacob Jaepiens, wd Ulger Peters tot Ranum
31-01-1630 Johan Fockens, zw Focko Sijrttz op die Breda, afk 09-01
cop Gretien Harmens, wd Peter Cornelijs tot Lutgerwolde in Bk
31-01-1630 Eewolt Roelefs, zw Rolef Eewolts te Wijrum
cop Aaltien Claesens, wd Dieewes Meties [te] Elderhuisen
14-02-1630 Roelef Tonnies, zw T.Rewert lwon op die Meden int Old.
cop Hindrick[ien] Jansens,dr meister Johan Weemcks cuiper tot B
??-??-1630 Reiner Jansens, cop bijnnen G 04-04
Dever Tiaens, dr Tiae Luijrts
??-??-1630 Johan Claesens, zn Claes Peters, won Westerwijtwert
Gebbe Jansens, dw Johan Abels lwon Bk, cop W. 2-6
30-05-1630 Jacob Peters, zn P.Claesens tot Suidthorm
cop Gedruidt Thomas, dr Th.Jacobs tot Elderhuisen
01-08-1630 die [etc] Taecko Aeickema, luitenant van captain Rensen
cop die [etc] vrouwe Peija Entens wd Meneels
15-08-1630 Tonnies Peters, zw P.Tonnies int Reidelant
cop Crintien Jansens, dr Johan Crins tot Dornewert
26-09-1630 Geerdt Tijmens, zn Timen Peters int Reidelant
cop Anna Jansens, wd Jacob Nanninck op het Sandt
26-12-1630 Cornellijs Itiens, zn I.Peters tot B
cop Anna Cornellijs, dw C.Eijsens tot Suidtwolde
17-04-1631 Sijbrandt Gerritz, zw Gerriet Heinens
cop Anna Isebrandts, wd Derck Bruins
17-04-1631 Harmen Dercks, tot Neikerke
cop Martien Jansens, dr Johan Peters bij Beemerzijl
01-05-1631 Claes Eeverts, zn E.Jacobs op den Haever, cop Haeren
att Bauwe Rolefs, dr R.Jansens op het Dilcht
11-06-1631 Focko Reiners, zn R.Jansens tot Nordtwolde
Deever Cornellijs, dr C.Ulgers tot Enrum
10-07-1631 de E: Frerick Dercks, borger bijnnen G, cop G. 10-07
Stintien Louwes, dr L.Geerts in Bk
??-??-1631 Peter Claesens, zn Claes Peters tot Beem
Greete Ottens, dr Otto Aeiels tot Beem
??-??-1631 [etc]Gerhardt Sijgers, Juncker[etc] tot Lutkegast,vaendrich
die [etc] Frouwke van Isselmuiden, dochter tot Schultinga
11-08-1631 Cornellijs Sijmens, zn Sijmon Rennens tot Elderhuisen
cop Reentien Roelefs, dw Roelf Crijns tot Noortdick
27-10-1631 Hindrick Lubbers, tot Beem
cop Martien Jansens, wd Jebbe Reeners tot Zandtweer
06-11-1631 Jacob Hindrick, zn mr: Hindrick timmerman toe Be(em)
cop Moederke Freetsz[etc], dw Freetz Garwolts t.Suierhuisen OFr
20-11-1631 Jacob Berents, toe Onderdendam
cop Trijne Berents, in Obergum
18-12-1631 Tiallinck Tiallinck, zw Tiallingh Tiallincks v. Northorrem
cop Swaentien Jansens, dw Johan Dercks tot Beem
??-??-1632 Jacob Cornellijs, zw C.Jansens te Elderhuisen
Stintien Hindricks, dw H.Hiddens te Lechkercke
05-04-1632 Tonnies Jansens, zw Johan Alberts ten ...le in Bk, cop W.
Tobeke Jansens, dw Johan Aelrich toe Westerbroeck
29-04-1632 Johan Geerdts, zn G.Jansens van Loppersum
cop Aechtien Hindrick, dr H.Lubberts tot Beem
??-??-1632 Sijmon Rennens, zn Renne Willems, cop Z. 06-05
Welmoet Peters, wd P.Jansens tot Zandeweer
03-06-1632 Alef Jansens, zn Johan Jacobs ter Laane
Ave Hindricks, dr H.Hindricks tot Beem
10-07-1632 Mr: Jelijs Harmens, kistemaecker, zw H.Jansens borger G
Frerickjen Hindrick, dr H.Arens timmerman tot Beem
07-09-1632 Jacob Hendricks, koster tot Beem
afk Trijne Jacobs, van die Meden
09-09-1632 Ties Abels
cop Klaeske Reerts
04-11-1632 Hindrijck Hindricksens, zw Hindrick timmerman tot Beem
cop Geertien Claesens, dw Claes Peters tot Zuidtwolde
04-11-1632 Johan Coerts, tot Beem
cop Heiltien Harmens, dr H.Jansens tot Zauwert
06-05-1632 Eevert Jansen, op die Meenscheer
cop Gartie Jacobs, dr J.Sijlvester tot Menckeweer
09-12-1632 Abel Jansens, zw Johan Peters tot Vierhuisen in Bk
cop Hille Egberts, dr E.Sijckes tot Suidtwolde
16-12-1632 Jurghen Claesens, van den Haever
cop Ave Roelefs, wd Johan Sijbolts tot Uthuisen
29-12-1632 Albert Julles, zn J.Jacobs
cop Gebien Claesens, dw Claes Jansens
??-??-1633 Cornellijs Bruins, won ter Laane
Jantien Jansens, dr Johan Gerriet tot Beem
20-01-1633 Jacob Peters, zn P.Jansens op den Haver
cop Froucke Bartels, wd Popke Cornellijs won Warffummer Carspel
17-02-1633 Albert Tammens, in Witwijrum
cop Anna Timens, dr Tijmen Peters int Reidelant
24-02-1633 Hindrick Jansens, zn Johan Deercks tot Sawert
Annichien Harmens, dr H.Jurgens tot Beem
10-03-1633 Claes Albert, zn A.Aetens tot Winsum
Greetien Egberts, wd Thomas Jacobs tot Elderhuisen
28-04-1633 Albert Peters, zw P.Tonnis int Reidelant
Anna Heijnens, dr Heijne Broerckens tot Cantes
05-05-1633 Jacob Cornellijs, zn C.Jacobs Sloethuss
cop Klaaske Eppens
12-05-1633 Johan Harmens, zn H.Sweers tot Helpen
Aeltien Dercks, dw D.Peeters op het Swarte Heem
27-05-1633 Jacob Jansens, borger binnen G
Beertien Peters, dr P.Jansens
19-06-1633 Frans Fransens, zw Frans Eilers tot Eesinghe
Greetien Jansens, dr Johan Sijmens tot Beem
27-06-1633 Harmen Jurgens, zn Jurghen Albers tot Tium
Greetien , dr Hindrick Luitiens in Bk
28-07-1633 Jacob Gerriets, z Garr.Luitiens tot Hemerwolde i.buijrsterc
Welmoet Hindricks, dr H.Claesens tot Lutke Wolde
10-11-1633 Claes Jansens, backer tot Schilwolde
Jantien Claesens, dw Claes Jacobs
15-12-1633 Eise Peters, tho Leens
Keentjen Louwens, dr Louwe Geerts tot Beem
10-02-1634 Johan Tewes, zn T.Pauwels bijnnen G
cop Talle Edzes, dr Edse Eeverts
10-02-1634 Wijllem Jansens, bij de Hoornsche Dick
Cornellijs Cornellijs, dw C.Jansen lwon tot Elderhusen
02-03-1634 Gale Rijckels, tot Beem
Stijne Reerts, dr R.Hindricks tot Adorp
16-03-1634 Renne Sijmens, zn S.Rennes tot Elderhusen
Aechte Cornellijs, dw C.Lippens lwon ten Buier
23-03-1634 Hindrick Jansens, zw Johan Geerts tot Essen
Trijntien Jacobs, dw J.Seens
19-04-1634 Derck Uwes, zw U.Claesens tot Noordtwolde
Anna Jacobs, dr olde Johan Jacobs ter Laene
18-05-1634 Peter Sijmens, zw Sijmon Jansens tot Beem
Tetie Egberts, wd Jacob Geerdts
18-05-1634 Peter Jansens, zw Johan Egberts tot Beem
Hindricien Abels, dw A.Laurens tot Dixhorn
18-05-1634 Itien Peters, tot Beem
Lijsebet Sijgers, wd Sijger Peeters tot Tijnallinghen
01-06-1634 'Peter Jansens dochter tot Vierhusen'
Hijllichien Jansens, dr Johan Jansen tot Obergum
15-06-1634 Johan Allerts, zn Johan Allerts tot Beem
Trintien Geerdts, dw G.Aries
06-09-1634 Johannes Lamberts, tot Onderdendam
Greete Hindricks, dr H.Jansens tot Woltersum
30-11-1634 Renie Tammes, tot Eendrum
Bouwe Tijmens, dr T.Peters int Reidelant
09-11-1634 Harmen Jansens, z Johan Cornellijs v.Wetteringhen i.Westph.
Anna Jansens, dr Johan Peters tot Onderdendam
09-11-1634 Derck Jacobs, tot Beem
Anna Claesens, dr Claes Peters tot Beem
21-02-1635 Hillebrandt Jacobs, tot Loppersum
cop Ide Eeisens, dr Eiso Bartholmees tot Lutkewolde
12-04-1635 Allert Jansens, zn Johan Peters bij Bemerzijl
Trijne Gerriets, dw G.Peters
19-04-1635 Jurghen Harmens, zw H.Jurghens
Claeske Gerriets, dr G.Cornellijs lwon tot Zuidtwolde
10-05-1635 Johan Berents, tot Wijnsum
Trintien Harmens, dr H.Jacobs int Reidelant
07-05-1635 Johan Hindrick, op Westerneijlant
Gertruidt Roelefs, dr R.Jansens tot Lutkewolde
??-??-1635 Sijmon Claesens, zn Claes Steffens tot Osterdixhorne
Anna Wijllems, dw Willem Hindricks
??-??-1635 Cornellijs Jacobs Sloethuis
Aelheijt Hindricks, dw H.Alberts won tot Engelbert
??-??-1635 Goert Bartels, tot Onderdendam
Deever Isebrandts, van Wijnsum
12-07-1635 Lambert Sijwerts, ter Laene in Bk
Trintien Jansens, dw Johan Sijmens lwon Sickema heert
15-11-1635 Claes Fransens, zn Frerijck Fraens won Slochteren
Stijntien Jacobs, dr J.Tewen
20-12-1635 Harmens Arents, borger bijnnen G
cop Greetien Sijmens, dr Sijmon Rennens tot Elderhuisen
03-01-1636 Claes Ockens
Trijne Hindricks, uth de Zeerijp
03-01-1636 Johan Onnens, zn Onne Meenelts op Uthuistermeeden
cop Martien Jansens, dr meijster Johan Nannincks smidt tot Beem
15-01-1636 Roelef Hindricks, tot Scharmert
Jantien Ottens, dr Otte Jansens tot Beem
28-02-1636 Zijert Jacobs, zw J.Lambkens lwon tot Stidtwert
cop Deewer Tiaens, wd Reiner Jansens
06-03-1636 Mencke Harmens, zw H.Jurgens tot Beem:
Froucke Jansens, dr Johan Ubbens tot Onderdendam
??-??-1636 Jacob Julles, zn J.Jacobs tot Beem
Petertien Dercks, dr D.Neencks tot Tium in Winsumsmer k.
??-??-1636 Johan Cornellijs, zn C.Jacobs ter Laene
Anna Tiadens, dr Tiade Berents ten Post
??-??-1636 Heijne Gerriets, zw G.Heijnes tot Beem
Martien Isebrandts, dw I.Jansens tot Schultingh
??-??-1636 Johan Jansens, zw Johan Tonnies lwon Beem
Wijbrich Claesens, wd Roelf Fransens tot Loppersum
??-??-1636 Peter Brandts, zn B.Peters tot Luidtkewolde
Annichen Hummens, dw Humme Herties tot Stedum
??-??-1636 Johan Dercks, zn D.Geerts tot Beem
Ave Egberts, dr E.Buttes lwon tot Beem
??-??-1636 Frerick Dercks, zw D.Peeters lwon Luidtke Wolde
Hijcke Eppens, dr Eppe Geerts van Westerwijtwert
??-??-1636 Johan Claesens, tot Westerwijtwert
Stijntien Peters, dr P.Jansens op den Haever
11-09-1636 Gale Ubbens, tot Doornewert
cop Martien Jacob, dw J.Baukes tot Beem
25-09-1636 Sijnie Jansens, zn Johan Gerriet tot Beem
cop Gertruidt Peters, dr P.Jansens op den Haever
??-??-1636 Johan Jansens, zn Johan Sijmens tot Beem
Zie Jansens, dw Johan Bruins tot Tiamsweer
??-??-1636 Johan Peters, zn P.Jansens tot Wee
Cornelsien Peters, dr P.Jansens tot Dixhorne
13-11-1636 Alef Tonnies, zn Tonies Jansens in die Osseweide
Trijne Jansens, dw Johan Aries lwon B
??-??-1637 Loech Buckes, tot Beem
Leefke Saspers, dr S.Jansens tot Suidtwolde
16-02-1637 Ulphert Hindricks, zw H.Claesens over die SuidWenden
cop Gebbe Hindricks, dr H.Luitiens tot Beem
02-04-1637 Cornellijs Tomas, zn Thomas Cupers tot Loppersum
Hille Dercks, dr D.Geerts tot Beem
??-??-1637 Hindrick Sanhouwer, tot G
Anna Ottens, dr Otto Aeiels tot Beem
??-??-1637 Allert Jansens, zn Johan Sijmens tot Beem
Mensche Tonnies, dw T.Jansens tot Noordick
??-??-1637 De[etc] Wigbolt van Isselmuiden v.Schultinga,capitain [etc]
de[etc] Juffer Johanna van Welderen
??-??-1637 Eeijse Jacobs, zn J.Eeisens bij die Woldick
Deever Claesens, dr Claes Gerriets tot Garmerwolde
25-06-1637 Peter Claesens, zw Claes Jacobs tot Elderhuisen,cop G.25-06
Aucke Aries, wd Rolef Jansens tot Garmerwolde
02-07-1637 Claes Dercks, zn D.Jacobs tot Suidtwolde, cop S. 02-07
Aeltien Thomas, dw Th.Mennens
17-09-1637 Jacob Reinties, zn Rentien Berent tot Garmerwolde
cop Jantien Jansens, wd Cornellijs Bruins
08-10-1637 Johan Claesens, zw Claes Claesens lwon Beem [tekst 08-11]
Albertien Jansens, dw Johan Geert lwon Wetsingen [18 Trin]
22-10-1637 De[etc] Philippus … Witzma, soon tot Obma
cop de[etc] vrouwe Teteke Jarges, op Alma van We.tot B end[etc]
12-11-1637 Roelefs Tonnies, zn T.Lefferts tot G
Greetien Harmens, dw H.Jurgens tot Beem
26-11-1637 Eevert Jansens, zw Johan Egberts lwon Beem
cop Gretien Peters, dr P.Peters tot Menckeweer
??-??-1637 Hindrick Dercks, zn D.Jacobs tot Zuidtwolde
Itien Thomas, dw Th.Mennens int Reidelant
??-??-1638 Geerdt Claesens, zw Claes Claesens tot Beem
Gese Claesens, wd Peter Peter lwon tot Garmerwolde
??-??-1638 Johan Ariens, zw Johan Ariens op den Ham
Trintien Gerriets, dw G.Heinens tot Beem
??-??-1638 Alef Sijwerts, zw Zijwert Lamberts
Webbe Atens, dw Ate Tammens lwon Enum
??-??-1638 Johan Julles, zn J.Jacobs tot Beem
Zijbrich Cornelijs, wd Nanne Eeijsens lwon Suidtwolde
??-??-1638 Gerriet Peters, tot Winsum
Tetie Jansens, dw Johan Rempts lwon Uijthusen
??-??-1638 Eevert Peters, zn P.Jansens op den Haver
Heieltien Harmens, wd Johan Cuerts tot Beem
??-??-1638 Frerijck Phrebes, zn Phr.Frericks tot Beem
Gretie Annes, wd Claes Ates tot Husingen
??-??-1638 Claes Dercks, int Reidlant
Annetien Claesens, dr Claes Jacobs tot Westerwijtwert
??-??-1638 Johan Jansens, in Tesinge
Ave Reinaers, dr Reiner Peter ter Laene
??-??-1638 Hindrick Dercks, zn D.Jacobs tot Zuidtwolde
Itien Thomas, dw Th.Mennens lwon int Reidelant[zie1637]
??-??-1638 Jacob Peters, van B
Jantien Hinricks, tot Winsum
??-??-1638 Mencke Rerts, zw Reert Menckens op den Haver
Greete Rewens, wd Jacob Alberts int Reidelant
??-??-1638 Abel Hoeikens, zn Hooike Luddens tot Warfhusen
Hille Jansens, dr Johan Albers tot Beem
??-??-1638 Derck Hobbes, smit tot Middelstum
Cornelijs Eisens, dw Eiso Bartolmeus lwon Lutke Wolde
27-10-1638 Allert Peters, zn P.Jansen tot Westerdixhorm
cop Martien Dercks, dr D.Jansens tot Elderhuisen
??-??-1638 Peter Jansens, zn Johan Peters bij de Rode Haen
Renske Tonnies, dw T.Peters lwon tot Steem
??-??-1638 Cornellijs Reinties, zn Rentien Berent tot Garnewert
Greitien Jacobs, dw J.Rengers lwon Garnewert
??-??-1638 Abel Renies, zn R.Onnens tot Endrum
Trintien Hindricks, dr H.Luities tot Beem
??-??-1638 Andries Antonij de Maer, zn Antonius Waelckens orgelmaecker
Maria Hoorns, dr Ciriacus Hoorn leutenant majoor tot G
??-??-1638 Wijllem Peters, zw P.Jansens lwon tot Oldorp
Gese Willems, van Beem
??-??-1639 Gerriet Jansens, zn Johan Nannincks smidt tot Beem
 
??-??-1639 Remcke Jansens, zn Johan Backer bij Groningen
Trijne Frerijcks, dr F.Peters tot Luttke Wolde
??-??-1639 Peter Huberts, zn H.Dercks
Trintien Hindrijcks, dw Hindrick Peters lwon tot Loppersum
??-??-1639 Zijwert Luiwes, tot Stidtwert
Trine Jansens, dr Johan Ubbes tot Onderdendam
??-??-1639 Cornellijs Boelens, zn Boele Cornellies tot Tesinge
Trintien Cornellies, dw C.Jansens lwon tot Elderh.
??-??-1639 Arent Annes, zw A.Arents lwon Menckeweer
Peterke Louwens, dr Louwe Geerts tot Beem
??-??-1639 Lippe Doornbus, op de Roode Schoole
Hillichien Jansens, dr Johan Jansens tot Elderhusen
??-??-1639 Peter Tonies, zn T.Jansens tot Loppersum
Martien Jansens, dr Johan Mensens bigge tot Beem
??-??-1639 Coert Hindrick, tot Beem
Grete Jansens, dr Johan Peters bij Bemerzijl
??-??-1639 Claes Mewes, zw Mewes Clasens lwon in t Reidelandt
Gese Geerts, dr G.Lamberts tot Sawert
??-??-1639 Claes Cornellies, zn C.Clasens tot Schilwolde
Meiske Apkens, dw Apke Jansens ter Lane
??-??-1639 Timen Tijmens, zn meister Timen timmerman tot Winsum
Beerte Alberts, dw A.Clasens lwon tot Beem
23-08-1639 Derck Jansens, tot Beem
Gertien Clasens, wd Hindrick Hindrick tot Beem
25-08-1639 Johan Benes, zn Bene Roden schoolmeister tot Cantes
Lijsebet Harmens, wd Peter Frerijcks Backer tot Beem
01-09-1639 Antonius Waelckens, orgelmaecker
afk Hijcke Johannes, wd Paulus Johannes in Appingadam
??-??-1639 Sijwert Lues, tot Stitwert
Trijne Jansens, dr Johan Ubbes tot Onderdendam
??-??-1639 Johan Sijmens, tot Beem
Harmke Harmens, wd Wessel Jurriens tot Winsum
??-??-1639 Garbrandt Peters, op de Rode Schoole [aant.: geen cop]
Zara Engberts, dienstmaegt van Johan Sijmens tot Beem
??-??-1639 Peter Clasens ofte Hillens
Tetie Remberts, dr R.Backer eertijdts won tot Middelstum
??-??-1639 Albert Dercks, zw D.Geert lwon tot Beem
Gebien Tonies, dw T.Jansens bij de Capelle
20-10-1639 Peter Jansens, zw Johan Peters lwon tot Obergum
Alheijt Phrebens, dr Phrebe Mennens
27-10-1639 Frerijck Hindricks, zn H.Luities tot Beem
Geske Neinck, tot Noortdick
10-11-1639 Johan Gerriets, tot Beem
Geske Harckes, wd Michel Jansens lwon Appingadam
24-11-1639 Claes Fockens, tot Farmsum
Aelheijt Geerts, dw G.Geerts uil
??-??-1639 Harmen Tonies, tot Elderhuisen
Eltien Peters, dw P.Onnes, ten Buier
05-01-1640 Harmen Bartelts, van Rasquert
Kentien Lamberts, van Petersbuiren
19-01-1640 Derck Sciabbes, zw Schabbe Allers lwon tot Warffum
Nannie Harmens, dr H.Clasens bij Bemerzijl
30-01-1640 Peter Clasens, zw Claes Jansens tot Tesinga
Nannie Allerts, dw A.Hindricks ten Buier
23-02-1640 Hindrick Gerriets, zn G.Hindrick tot Beem
Anne Ipens, dr Ipe Jansens tot Pieters=buiren
07-03-1640 Johan Hindricks, tot Beem
Anne Jansens, dw Johan toe Fratum lwon t.ophou in LeensterC
15-03-1640 Jacob Hindrick, smit tot Onderdendam
Hanna Abels, dr A.Frerijcks tot Onderwijrum
23-03-1640 Cornellijs Ebels, tot S:Anne
Jantien Lubberts, dw L.Harmens lwon Wagenborgen
29-03-1640 Cornellijs Roelefs, zn R.Jansens tot Luitkewolde
Trijne Dercks, dr D.Hendrijcks, tot S:Anne
18-04-1640 Abel Jacobs, zw J.Zijbolts tot Peterbuiren
Dever Isebrandts, wd Geert Bartelts tot Onderdendam
26-04-1640 Tomas Jacobs, zw J.Jeltes int Reidelant
Trintien Clasens, wd Allert Jansens tot Hooghkercke
28-05-1640 Jacob Clasens, zn Claes Tiarcks ter Laene
Wobien Jacobs, dr J.Tewes
06-06-1640 Tewes Cornellijs, zw C.Jansens lwon Elderhusen
Gertien Onnens, tot Helpen
06-06-1640 Peter Jansens, zw Johan Peters tot Beem
Frerijckien Harmens, dr H.Jacobs int Reidelant
06-09-1640 Roelef Tonies, tot Beem
Eeffe Alberts, dr A.Hindricks tot Fries
19-09-1640 Hindrick Jansens, tot Noortwolde
Jantien Jacobs, dr J.Eisens bij Cardinger Zijl
19-09-1640 Meint Meints, op Uijthuistermeden
Trijne Jansens, wd Johan Cornellijs tot Beem
27-09-1640 Eevert Juriens, zw J.Eeverts tot Warffum
Aelheijt Jansens, dr Johan Ubbens tot Onderdendam
03-10-1640 Gerriet Heinens, van Beem
Brechte Jansens, wd Claes Albers tot Adorp
03-10-1640 Edzo Claesens, tot Garmerwolde
Elisabet Tonies, dr T.Jansens tot Beem
17-10-1640 Abel Peters, zw P.Lamberts in Bc
Trintien Eeverts, dr E.Gerriets tot Dixhorn
19-11-1640 Harmen Hindrick, zw H.Berents lwon tot Middelstum
Jantien Eisens, dw Eiso Bartelmees lwon tot Luitke Wolde
17-12-1640 Eltie Willems, ten Buier
Lubbichien Alberts, dw A.Claesens tot Beem
17-12-1640 Harmen Berents, tot Menckeweer
Martien Jansens, dr meister Johan smidt tot Beem
07-02-1641 Derck Berents, tot Onderdendam
Martien Eeverts, dr E.Gerriets tot Dixhorne
07-02-1641 Roelef Jansen, zn Johan schoemaecker tot Beem
Weicke Hilbrants, tot Zawert
21-02-1641 Tiallinck Tiallincks, tot Beem
Rembke Lammes, dw Lambke Gerriets lwon tot Enselens
30-03-1641 Fricke Isebrandt, zn I.Jacob tot Schultinga
Grietien Simens, dw Sijmen Jansens tot Beem
30-03-1641 Claes Julles, zn J.Jacobs tot Beem
Grietien Jansens, van Stidtwert
10-04-1641 Cornellijs Boelens, tot Elderhusen
Aeltien Dercks, dr D.Jansens tot Elderhusen
10-04-1641 Peter Egberts, zn E.Peters tot Beem
Aefke Hummes, van Oosterdixhorne
15-05-1641 Siabbe Rijckerts, tot Stidtwert
Trijne Jansens, dr meister Johan Berents smidt in Bk
04-09-1641 Luitien Allens, zn Alle Luitiens tot Beem
Gese Jelmers, dw J.Bartelts lwon Garmerwolde
17-09-1641 Gerriet Cornellijs, van Wijttewijrum
Jantien Jansens
27-09-1641 Bertelmees Eisens, zw Eijse Bertolomei van Lutkewolde
Rembke Simens, dr Simon Looght in Tesinger carspel
16-10-1641 Sicke Hindricks, backer tot Schilwonlde
Gese Ottens, dr Otto Jansens tot Beem
29-10-1641 Jacob Dercks, zn D.Jansens, tot Elderhusen
Trijntien Peters, dr P.Frerijcks tot Elderhusen
30-10-1641 Johan Harmens, zn [etc] Hermannus Sebastiani past.t.Garm.w
Martien Peters, dr P.Jansens op den Haver
02-01-1642 Jacob Jelijs, zn J.Jacobs tot Tinallinge
Trijne Sijwerts, dw S.Lammers lwon in Bc
02-01-1642 Popke Harmens, zw H.Jurgens lwon tot Beem
Trijne Ottens, dr Otto Jansens tot Beem
29-01-1642 Sibrandt Aepkes, zw A.Jansens lwon ter Laene
Welmoet Frerijcks, wd Claes Berents lwon ter Laene
29-01-1642 Garbrandt Willems, zw W. op de Camp
Wobbe Jansens, wd Claes Havicks
17-02-1642 Eevert Frijcks, zn Fricke Harmens tot Uijthusen
Rijske Jansens, dr meister Johan Smit tot Beem
15-03-1642 Johan Clasens, zw Claes Jacobs lwon tot Noortw.[afk18-02]
cop Trintien Jansens, wd Lambert Siwerts[aant.:brg seer kranck]
02-04-1642 Johan Frericks, op Uijthuistermeden
Gretien Tonjes, dr Tonjes Jansens in de Ossenweide
02-04-1642 Olger Lamberts, zn L.Jansens int'Reidelant
Gesien Cornellijs, tot Noortwolde
02-04-1642 Peter Egberts, bij de Woldijck
Anne Jurjens
15-04-1642 Aeilt Jansens, zn Johan Sijmens tot Beem
Martien Claessens, dr Claes Fockens tot Stidtwert
30-04-1642 Johan Abels, van Westerdixhorne
Bijwe Jansens, dr meister Johan Berens smit bij de Woldijck
27-05-1642 Luitien Meints, zn M.Meints tot Cantes
Lijsebet Cornellijs, dr C.Jacobs in t'Reidelant
05-06-1642 Johan t' Sigers, van Tinallingen
Aeltien, wd Frerijck Peters over de Suidtwenden
02-07-1642 Peter Clasens, tot Westerdixhorne
Alheijt Tebbes, dr T.Mellens tot Beem
24-09-1642 Claes Alberts, tot Elderhusen
Aeltien Jansens, dr Johan Jacobs in Schelligeham
09-10-1642 Harmen Jansens, van Baffelt
Wennichien Peters, wd Luitien Jansens
22-10-1642 Frerijck Backer, tot Onderdendam
Grietien Roelofs, dw Roelf Jacobs tot Garnwert
10-11-1642 Roelf Hindrick, in Appingadam
Grietien Jansens, dr Johan Gerriet tot Beem
17-11-1642 Claes Hindricks, zn H.Tomas tot Steem
Dever Tonjes, dr T.Geerts op de Meenschere
01-01-1643 Reiner Heddes, van Suidthorm
Martien Dercks, dw Derck Eises
14-01-1643 Laurens Abels, zn A.Laurens tot Westerdixhorne
Greetien Lamberts, dr L.Peters tot Beem
14-01-1643 Johan Ulbrants, zw Ulbrandt Peters lwon tot Crewert
Bauwe Jansens, dr Johan Gerriets tot Beem
05-03-1643 Jan Claesen, tot Beem
Elske Jansen
09-03-1643 Jacob Eisens, zw Eiso Bartolomees lwon Lutkewolde
Frouke Claesen, dr Claes Jacobs tot Westerwijtwert
15-03-1643 Mencke Reerts, int' Reidelant
Jeitien Egberts, dr ... E.Alincks ter Laene
15-04-1643 Tewes Jacobs, zn J.Tewes op den Haever
Greetien Jacobs, tot Woldendorp in het Oldampt
15-04-1643 Hindrick Jansens, zw Johan Roelefs lwon Tesinga
Warner Geerts, wd Egbert Peters tot Beem
??-??-1643 Johan Dercks, van Garmerwolde
Anne Jurjens, wd Peter Egberts lwon tot Beem
10-06-1643 Claes Harmens, zn H.Claesens voormaels tot B won
Bouichien Hindricks, wd Albert Menckens tot Rottum
14-06-1643 Claes Claesens, zn Claes Claesens op de Hoornschedijck
Martien Dreewes, dw D.Meliies lwon Elderhuisen
10-07-1643 Johan Gerriets, zw G.Heinens lwon in Bk
Achtien Niencks, wd Arent Coerts lwon Winsum
22-07-1643 Peter Arens, borger binnen G
Lubjen Jansens, dw Johan Alberts lwon in Bc
30-07-1643 Claes Roelfs, zn R.Jansen tot Lutkewolde
Harmentien Cornellijs, wd Jacob Frericks lwon Middelstum
04-09-1643 Peter Cornellijs
Gebke Hoisincks, wd Hans Claesens Naninck
??-??-1643 Arent Annens, bij de Woldijck
Annejen Jeltes, dr J.Cornellijs won Sawert
??-??-1643 Peter Hilckens, tot Onderdendam
Martien Gerriets, d[w?] G.Heinens
??-??-1643 Pieter Brants, zn B.Pieters tot Luitkewolde
Aefjen Cornellijs Doornbus, lwon ten Buir
26-01-1644 Frerik Ennens, zn Enno Sijmens tot Onderdendam
Mette Peters, dr P.Egberts oock tot Onderdendam won
27-01-1644 Jacob Sijmens, zw Sijmon Jansen tot Beem
Anna Claesens, wd Derck Jacobs tot Beem
??-??-1644 Johan Tijmens, zn T.Peters int'Reidelant
Ellichien Bewes, wd Johannes Hindricks lwon tot Middelstum
05-04-1644 Peter Popkes, van Doornewert
Geertien Frericks, dw F.Peters bij de Suidtwenden
07-04-1644 Hindrick Eppens, zw Eppo Hindricks tot Beem
Tonnisien Jansens, van Garnewert
??-??-1644 Albet Jansens, tot Winsum
Trijne Jacobs, dr J.Isebr[a]nts ter Lane
??-??-1644 Cornellijs Jansens,zw Johan Luierts lwon OosterhuisenEendrC
Aeltien Jansens, dw Johan Jansens lw Elderhuisen in Bc
07-06-1644 Tonjes Harmens, zn H.Tonjes tot Elderhuisen
Martien Jansens, dr Johan Businck tot Essen
22-06-1644 Johan Jacobs, zn J.Peters tot Rottum
Anna Tijmens, wd Albert Tammens lwon int'Reidelandt
05-09-1644 Claes Peters
Hille, wd Claes Gerriets tot Garmerwolde
27-09-1644 Peter Cornellijs, zn C.Jansens lwon Elderhuisen
Trijntien Tonjes, dw T.Jansens lwon Bc
18-10-1644 Mr: Johan Gerrits Goudthorn, chijrurgijn toe Houwerzijl
Gese Ottens, dr Otto Jansens tot Beem
26-10-1644 Claes Peters, toe Uijthuistermeden
Anne Reintiens, dr R.Harmens ter Lane
02-11-1644 Claes Jacobs, zn J.Eisens bij der Til
Hijcke Eppes, wd Frerick Dercks op het Swartheem
02-02-1645 Eevert Hindricks, zn H.Hindricks tot Stitswert
Jantien Tammens, dr Tamme Hindricks tot Beem
16-02-1645 Jacob Hindricks, zn H.Arents in de Harckstede
Bastiaen Bastiaens, dw B.Tonjes lwon tot Beem
16-02-1645 Johan Sijnjes, zw S.Jansens lwon tot Beem
Itien Dercks, wd Albert backer lwon in Appingadam
11-04-1645 Boele Heinens, zn Heino Broerckens tot Cantes
Anna Ottens, dr Otto Jansens tot Beem
11-04-1645 Joannes Sinies, zw Sijnje Jansens lwon tot B
Annichjen Dercks, dr D.Michaels tot Eppenhusen
13-04-1645 Jan Willems, zw W.Tonjes lwon tot Beem
Jantien Annes, dr A.Lippes tot Garshuisen
18-04-1645 Johan Gerriets, won Appingadam
Gretien Jansens, dw Johan Koerts lwon Beem
10-05-1645 Zijwert Jansens, zw Johan Jacobs lwon ter Lane
Cornelske Peters, dr P.Jacobs op de Roode Schoole
26-07-1645 Goickjen Harmens, zw H.Goichjens lwon tot Warffum
Ave Harmens, dw H.Jurjens lwon tot Beem
27-08-1645 Oltger Jansens, zn Johan Peters ter Lane
Gretien Jansens, wd Ewert Frerichs tot Usquart
29-09-1645 Cornellijs Jacobs, zn J.Cornellijs won tot Steem
Aechtien Dercks, dw D.Geerts lwon tot Beem
18-10-1645 Lambert Clasen, zn Claes Peters tot Beem
Trijntien Antoni,dr meister Antoni Waelkens won op Delfzijl
??-??-1645 Harmen Peters, zn P.Willems in t Reidtlant
Tetien Edsens, van Adorp
06-12-1645 Peter Eppes, zw Eppo Jacobs lwon tot Beem
Trijne Egberts, dw E.Peters lwon tot Beem
??-??-1645 Simen Ennens, zn Onne Simens tot Onderendam
Martien Dercks, dr D.Berents schipper tot Onderendam
??-??-1645 Jan Nanich, zw N.Alberts lwon tot Sawert
Trijntien Koerts, dr K.Hindricks tot B
02-01-1646 Derck Clasens, tot Elderhusen
Swaentien Jansens, van Noordtdijck
09-01-1646 Tonjes Peters, zn P.Tonjes tot Usquert
Anne Peters, dr P.Jacobs tot Elderhuisen
16-01-1646 Alle Jacobs, tot Middelstum
Alijt Gerrits, dr G.Hindricks tot Beem
06-03-1646 Andries de Maer, organist te B
Rijckjen Borchers, wd M:Arent Jacobs organist op de Meeden
21-03-1646 Tonjes Sijmens, zw S.Jansens lwon tot Beem
Gertruit Jacobs, dr J.Havincks tot Beem
22-03-1646 Lambert Ubbes, zn U.Lamberts op Uithuister Meden
Elbke Hindricks, wd Tamme Rotmer lwon tot Beem
31-03-1646 Hindrick Alberts, zn A.Hindricks tot Beem
Jantien Jacobs, dr J.Roelefs tot Peise
16-05-1646 Cornellijs Harmens, zn H.Jansen tot Elderhuisen
Martien Tonjes, dr T.Geerts op de Meenschere
??-04-1646 Egbert Peters, zn P.Egberts won Bc
Zeijje B[r]ongers, dr Bronger Hindrijcks won tot Esinge
16-05-1646 Simon Gerrits, tot Noortwolde
Gertruit Derks, dr Derck Jansen tot Elderhuisen
29-05-1646 Eiso Dercks, zw D.Eisens ten Poel
Lijsbetjen Luirts, dr L.Julles t.Cloosterbuir. op Fedmahuis
05-06-1646 Jacob Jacobs, molenaer binnen G
Mensche Tonjes, wd Allert Jansens lwon ter Laene
11-07-1646 Johan Geerts, won op t Sant
Lijsbet Edses, van Peise
05-02-1647 Alle Annes, zn A.Ebels won in den Nandel
Liefke Saspers, wd Loech Buckes
07-02-1647 Hindrick Dercks, zn D.Jansens tot Elderhuisen
Rebke Boelens, dw Boele Cornellies lwon in Tesinger Caspel
14-02-1647 Harmen Peters, zw P.Cornellijs lwon tot Lutkewolde
Martien Dercks, wd Allert Peters lwon op de Roode Schoole
19-03-1647 Meister Nanninck Jansens, smit tot B
Jantien Eppes, dw E.Frericks lwon op Uithuister Meden
19-03-1647 Doe Cornellijs, zw C.Auckes lwon tot Tijnallingen
Bauwe Nannes, dw N.Eises lwon tot Suidtwolde
03-04-1647 De[etc] Joncker Daniel van der Merwen,commandeur v.Delfzijl
De[etc] Helena van Isselmuiden, dochter tot Schultinga
??-??-1647 Roelf Jacobs, zw J.Duirts lwon tot Warfum
Anne Jansen, dw Johan Nanninck smit tot B
16-05-1647 Henrick Jansen, van Eelde
Trijne Jansen, dw Frebes Mennes
20-05-1647 Reiner Gerrits, zn G.Reiners tot Loppersum
Martien Toomas, dw T.Mennens lwon int Reidlant
??-??-1647 Ufke Tunckens,zn Tuncke Ufkens won opVeendijck t.Siddebuir.
Beertien Jacobs, dr J.Tewes op den Haver
13-06-1647 Haijo Thomas, van den Dam
Aeltien Eggens, van Beem
18-07-1647 De[etc] Amos Crumminga, veendrick ond. oversten Isselmuiden
De[etc] Juffer Anna van Isselmuden, dochter tot Schultinga
26-06-1647 Pieter Dercks, backer tot Beem
Trijntie Tonjes, dw T.Jansen lwon bij Beemer-zijl
18-07-1647 Enno Simens, tot Onderdendam
Pietertien Everts, dr E.Pieters tot Onderdendam
05-09-1647 Johan Pieters, zn P.Egberts bij de Poel
Pietertien Dercks, dw D.Drewes lwon tot Winsum
12-09-1647 Thomas Jacobs, zn J.Aries tot Borchsweer
Ave Jacobs, dw Jaacob Geerts lwon tot Beem
16-10-1647 Johan Pieters, ter Lane
Anne Mewes, dw M.Clasen lwon int' Reidlant
23-10-1647 Johan Hobbens, tot Sauwert
Jantien Folckers, dr Folckert Eppes tot Beem
06-11-1647 Jacob Sijmens, tot Beem
Swane Jansen, dw Johan Nanninck smit tot Beem
21-11-1647 Roelf Hendricks, borger binnen G
Lucke Clasen, dr Claes Tiarcks ter Lane
26-11-1647 Bastiaen Jansens, van Tolbert
Trijntien Nannes, dw N.Eises won tot Suidwolde
25-03-1648 Jacob Reintjes, zn R.Harmens
Martien Sijbolts, dr Sibolt Beener
01-04-1648 Pieter Alefs, zn A.Pieters bij de Waterloesen
Mette Jacobs, dw J.Jansen tot Germerwolde
08-04-1648 Pieter Roelefs, zw R.Alberts tot Fraam
Ave Alefs, dr A.Pieters bij de Waterloesen
08-04-1648 Evert Claesen, zn Claes Pieters tot Beem
Petertjen Lamberts, dr L.Pieters tot Beem
15-04-1648 Claes Pieters, van Oldenzijl
Greetjen Reintjes, dr Reintjen Harmens ter Laene
20-04-1648 Pieter Jansens, tot Huisinga
Trijntjen Isebrants, dr I.Jacobs op den Haver
29-05-1648 Cornelijs Derx, zn Derck Eisens ten Poel
Foockeltjen Pieters, dr P.Jacobs tot Elderhuisen
21-06-1648 [etc] Juncker Reint van Munster arfgeseten ter Havickhorst
de[etc] Juffer Biwe Lewens, dochter op Alma
26-08-1648 Hindrick Ties, van Woltersum
Abeltien Louwens, dr Louwe Geerdts bij de Woldijck
02-09-1648 Andries de Maers, organist tot B
Geesjen Tonjes, tot Groningen
29-09-1648 Willem Tonjes, van Beem
Aeltjen Jacobs, van Beilen
07-10-1648 Tiallinck Tiallincks, tot Beem
Annichjen Martens, van de Harkstede
23-12-1648 Johan Eisens, zw Eiso Meertens lwon tot Onderendam
 
??-??-1649 Jacob Harmens, won tot Suidwolde
Anne Dercx, dr Derck Jansen, tot Elderhuisen
15-02-1649 Geert Jacobs, zw J.Geerts lwon tot Beem
Albertjen Jansens, dw Johan Everts lwon tot Suidtwolde
02-03-1649 Johan Pieters, zw P.Everts lwon tot Menckweer
Trijntjen Jacobs, tot Beem
14-04-1649 Lambert Jansens, borger binnen G
Hillichjen Mewes, dw M.Klaesens lwon in t' Reidlant
22-06-1649 Jurjen Jansens, tot Dixhorne
Hille Drewes, dw D.Metijs lwon tot Elderhuisen
??-??-1649 Sijmon Jacobs, uit de Vledderbusch
Frouke Clasens, wd Jacob Eisens bij de Waterloose
01-09-1649 Harmen Hebels, won tot Farmsum
Welmoet Jansens, wd Johan Cornelijs lwon tot Wittewijrum
15-09-1649 Pieter Jansens, zw Joan Sijmons tot Beem
Sophia Bruinsteens, tot Groningen
09-10-1649 Asinge Egberts, zn E.Asinge ter Laene
Dever Gales, dr Gaele Rijckels in de Osseweide
19-10-1649 Joan Jacobs, in t' Reidlant
Froucke Jacobs, dw J.Frericks lwon tot Garshusen
25-10-1649 Pieter Tonjes, zw T.Jansens in de Osseweide
Geertien Pieters, dr P.Jansens tot Garmerwolde
10-11-1649 Erenst Hermens Brinckman
cop Grijetjen Jansen, att G
26-01-1650 Pieter Alephs, bij de Waeterloese
Cornellijske Cornelijs, dw C.Doorenbusch lwon tenBuur
06-02-1650 Frerijcks Jansens, zn Joan Reintjes tot Beem
Hijckjen Sjabbes, wd Eise Hebels lwon Oldenzijl
09-02-1650 Roelef Cornelijs, tot Woltersum
Trijntien Jacobs, dr J.Eisens bij den Til
10-02-1650 Claes Claesens, zn Claes Claesens tot Beem
Martien Cornelijs, dw C.Ate... lwon tot Garnewert
??-??-1650 Joan Clasens, zn Claes Aepkes tot Oldehuis in WittewerumerK
Dietjen Pieters, dw P.Jansens lwon in de Wijck
27-02-1650 Roelef Aljes, van Foshol
Egbertien Pieters, tot Onderendam
15-03-1650 Pieter Jacobs, zn J.Isebrants ter Lane
Lijsbet Pieters, dw Peter Jansens, lwon in de Wijck
15-03-1650 Aepke Jacobs, zn J.Isebrants ter Lane
Trijntien Pieters, dr P.Jansens in de Wijck
16-03-1650 Frerick Pieters, zn P.Frericks lwon tot Elderhuisen
Annetien Olgers, wd Arent Arents lwon tot Gamerwolde
16-03-1650 Evert Hermens, zn H.Everts tot Beem
Aeltien Krijns, uijt den Dam
30-03-1650 Sijwert Jansens, van de Rode Schoole
Claeske Eppes, wd Jacob Cornellijs lwon ter Lane
20-04-1650 Derck Jansens, zn Jan Gerrijts tot Beem
Ide Pieters, dr P.Pieters tot Cantes
26-04-1650 Pieter Sibelts, borger binnen G
Annejen Hermens, dr H.Tonnijs tot Elderhuisen
10-08-1650 Jan Sijgers, bij de Suidwendinge
Jantien Clasens, wd Derck Rijckens lwon tot Noortwolde
07-09-1650 Jan Roelfs, zw R.Jansen lwon tot Lutkewolde
Martien Jacobs, dr J.Willems tot S:Anna
27-09-1650 Cornellijs Dercks, zn D.Clasens tot Elderhuisen
Swane Dercks, dw D.Jacobs lwon tot Beem
26-10-1650 Jacob Clasen, zw Claes Mennens lwon op de Hoornsche Dijck
Jantien Reinders, dr Reiner Pieters ter Lane
07-11-1650 Luitien Jansens, tot Tesinge
Annejen Clasen, wd Wijpke Jansens lwon op de Meenscheer
02-12-1650 Doe Cornellijs, backer tot Beem
Martien Clasen, dw Claes Willems lwon tot Garmerwolde
06-12-1650 Pieter Tonnijs, zw T.Jansen lwon bij de Woldijck
Itien Berents, dr B.Douwes tot Winsum
18-12-1650 Tonnijs Jansen, zw Tonnijs Jansen lwon bij de Woldijck
Gretijen Frericks, dr F.Pieters over de Suidwendinge
??-??-1651 Jacob Reerts, zn R.Hindricks tot Adorp
Geertien Drewes, dw D.Melijs lwon tot Elderhuisen
21-01-1651 Egbert Daniels, op de Woldijck
Ave Feckes, van Baffelt
02-02-1651 Pieter Hermens, zn H.Jansens tot Beem
Trijne Folckers, dr Folckert Eppes tot Beem
13-02-1651 Jacob Jansens, zn Jan Ubbes tot Onderdendam
Geertien Hindricks, dr H.Lubberts tot Stitzwert
28-02-1651 Pieter Pieters, zn P.Jansens, lwon op de Meenscheer in/
Lubbe Dercks, dw D.Jacobs lwon tot Beem /MiddelstummerC
14-03-1651 Siabbe Harmens, tot Elderhuisen
Trijntien Berents, van Grijsloot
21-03-1651 Egbert Jacobs, zw J.Geerts lwon tot Vierhuisen in Bc
Devercke Tonnijs, wd Claes Hindricks lwon op de Meenscheer
27-04-1651 Sijwert Tonnijs, zw T.Jansens lwon i.d. Osseweiden in Bc
Trijne Broerkes, wd Pouwel Tewes lwon tot Suidwolde
02-05-1651 Jan Tonnijs, zw T.Roelfs lwon Eelde
Trijntien Reinties, dr Reintien Hermens ter Lane
03-05-1651 De[etc] H.Wigbolt v.Isselmuden, t.Schultinga[etc], col[etc]
de[etc] Vrouw Aelheit Junius, wd col.Sterkenborch
03-08-1651 Jan Sijmens, zw S.Jansens lwon tot Beem
Anne Andrees, mede tot Beem
31-08-1651 Hindrick Frebes, zn Frebes Frericks tot Beem
Jantien Pieters, wd Temme Reinties lwon tot Huisinge
20-09-1651 Detert Jansens, won tot Middelstum
Mechtelt Gerrijts, dw G.Hindricks, lwon tot Beem
01-11-1651 Enne Jansens, zw Jan Gerrijts lwon tot Suitwolde
Anne Dercks, dw D.Jacobs lwon tot Beem
01-11-1651 Pieter Jansens, zw Jan Simens lwon tot Beem
Trijne Toomas, dw Tomas Mennes lwon in't Reitlant
04-01-1652 Jan Clasens
cop Annejen Everts, att Groningen
23-01-1652 Duirt Dercks, zw D.Eises lwon bij de Poel
Pietertien Jansens, dr Jan Fockes tot Lutkewolde
14-02-1652 Gosens Pijrs, tot Heckum
Fenne Phrebes, dr Phrebes Frericks in Bc
20-02-1652 Alle Annes, tot Beem
Asseltien Rengers, wd Eewert Hindricks lwon Warffum
21-03-1652 Meerten Garbrandts, tot Beem
Ide Gerriets
15-04-1652 Goetien Gerriets, van Usquert
Aefke Jansens, wd Johan Peters lwon tot Onderdendam
24-04-1652 Johan Clasens, ter Lane
Hijckien Dercks, dw D.Albers lwon tot Usquert
24-04-1652 Johan Clasens, zw Claes Rewerts lwon tot Wetsingen
Aefke Clasens, tot Beem
24-04-1652 Frerick Engbers, zn Engbert Frericks int Reidelant
Martien Jacobs, dw J.Eppens lwon bij de Hoornsche Dijck
09-05-1652 Peter Jansens
cop Wobbetien Jansens, wd Berent Dercks lwon tot G, att
09-05-1652 Derck Berents
cop Greetien Peters, att G 05-02 [aangekomen]
19-10-1652 Derck Jacobs, zw J.Geerts lwon tot Vierhusen
Barber Jacobs,dr J.Aries won Borghsweer i.h. Kleioldeampt
23-10-1652 Johan Eeverts, zw E.Hindricks lwon tot Warffum
Geertruidt Havicks, dr H.Buckes op de Woldijck
05-02-1653 Eijse Nannes, tot Beem
Haeske Lamberts, dw L.Zijwerts lwon ter Lane
09-02-1653 Lambke Zijrts, tot Oosterwijtwert
Anne Peters, dw P.Jansens lwon in de Wijck
04-03-1653 Abel Jansen, zn Jan Peters tot Beem
Martien Engberts, dr E.Frericks ter Laene
20-03-1653 Pieter Ewolts, zw E.Pieters lwon in de Harckstede
Iide Pieters, dw P.Egberts, lwon bij de Poel in Bc
21-07-1653 Tomas Hindricks, zn H.Jacobs won tot Steem
Aeltien Isebrants, dr I.Jacobs op den Haver
29-07-1653 Pieter Egberts, van Onderdendam
Engele Roelfs [afk, aantekening]
25-09-1653 Andreas Humelius
cop Catharina Knippinghe, att Groningen
21-10-1653 Sijbrant Jacobs, tot Onderden Dam
Anne Steffens, dw S.Haikens lwon tot Suuthorm
26-10-1653 Derck Jurjens, van Sauwert
Greetjen Jansen, van Beem
04-11-1653 Hero Nannens, won tot Enum
Annetien Jansen, dr Jan Reinties won tot Beem
27-11-1653 Evert Mennes, van Huisinghe
Claeske Tammes, dw T.Rotmers lwon tot Beem
01-01-1654 Willem Eppens, zw Eppe Hindricks lwon tot Beem
Annetien Reinders, dw R.Jansen lwon tot Beem
08-01-1654 Gerrijt Geltens, zw Gelte Jansens lwon tot Wierum
Dewertien Frebes, dw Frebes Frericks lwon Beem
12-01-1654 Focko Cornellijs, zn C.Clasens won Schouwer-Zijl, cop B
Jantien Eppes, wd Nanninck Jansen smidt tot Beem
02-02-1654 Mindholt Alberts, tot Bellinge-weer, cop ald.
Annetien Jansen, dw Jan Berents smidt in Bc
03-03-1654 Wigbolt Jansen, zn Jan Pieters ter Laen, cop Noortwolde
Lucke Clasen, dr Claes Jans won in Uijthuister Carspel
04-04-1654 Sas Jacobs, zn J.Sas won in Bc, cop S. 07-05
Greetjen Jacobs, wd Jan Roelfs won in Suidwolder Caspel
13-04-1654 Jan Clasen, zn Claes Meuwes tot Engelbert
Alijt Egberts, dw E.Pieters lwon in Bc
15-04-1654 Tonnijs Lippes, won in Onderwierumer Caspel, att 05-05
Grete Tebbes, dw T.Melles lwon tot Beem
19-04-1654 Jacob Jelijs, won tot Onderden-Dam in Bc, cop C. 21-05
Martien Alberts, dr A.Hindricks won t.Werck-huis i.CantzerC
05-05-1654 Frerick Jansen, zn Jan Frericks in't Legert, cop N.
Trijntien Hindricks, dr H.Jacobs te Noordijck
17-06-1654 Pieter Hindricks, zn H.Hindricks, tot Tiamsweer,cop T.16-7
Anna Tammens, dr Tamme Hindricks tot Beem
09-07-1654 Frans Hadon, Walon [cop te Westerwijtwert door pred.Bedum]
Anna Pieters, uijt Oostvrieslant, att Groningen
27-08-1654 Jan Everts, zn E.Jansen tot B, afk 30-07
cop Cornellijs Alberts, dr A.Hindricks won tot B
10-09-1654 Hindrick Roelfs, zn R.Doedens, tot Toremwert, afk 10-08
cop Eve Jacobs, dw J.Havicks lwon tot B
09-09-1654 Pieter Clasen, zw Claes Jacobs lwon tot Cantes, cop C.15-10
Pibe Alles, dw A.Melles lwon tot Visvliet
23-09-1654 Ritze Cornellijs, zn C.Sijmens tot Onderwierum,cop O.15-10
Gretien Frebes, dw Frebes Mennes lwon in Bc
15-10-1654 Drewes Ewolts, zw E.Roelfs lwon tot Elderhuisen, afk 9-9
cop Renske Arents, dr A.Jansen, bij Bemer zijl
07-10-1654 Lammert Jansen, zn Jan Lammerts tot Leermis
Lubbe Gales, dw G.Rijckens lwon in d'Osse weide
15-11-1654 D'[etc] Joannes Hoisingius, pastor tot Beem, afk 26-10
cop d'[etc] Greetjen Muntinge, dw Lambert Muntinge hopman G
??-??-1654 Tonnis Arents, zn A.Jansen bij Bemer zijl, cop G 28-11
Geertruit Ottens, dr Otto Jurjens tot Vierhuisen i.d. Marna
28-01-1655 Homme Reners, zn Reinder Hajes tot Oosterdijxhorne,afk 4-11
cop Teetjen Clasen, dr Claes Isebrants tot Schultinga
26-11-1654 Cornelijs Eijsens, zn Cornellijs Iitjen tot Beem, afk 08-11
cop Jantien Sijwerts, dr Siwert Sigers tot Eenrum
10-12-1654 Sijwert Lamberts, zw L.Sijwerts lwon ter Lane, afk10-11
cop Trijntien Gijsens, dr Gijse Cornellijs tot Steem
10-12-1654 D:Luderus Huchtingius, S:S:ministerij candidatus, afk 10-11
cop Jantien Hoisincks, dw D:Godefridi Hoisingij, pastor Beem
23-11-1654 Hindrick Hermens, van Tiamsweer
Ave Jans, wd Geutien Gerrits lwon tot Menckeweer
07-01-1655 Jacob Jans, zn J.Pieters tot B, afk 24-11
Greetje Jacobs, dw J.Mewes lwon in't Reidlant
16-12-1654 Melle Reinties, zn Reintien Harmens ter Lane,cop Dixhorm(?)
Hindrickjen Tiddes, dr T.Barnjes tot Westerwijtwert
28-01-1655 Tewes Jacobs, op den Haver, afk 29-12
cop Tonnijske Dercks, dr D.Euwkes won Uijthuisen
29-12-1654 Jan Jansen, van Leens, cop Onderwierum 11-02-1655
Hanna Abels, wd Jacob Hindricks, smit tot Onderdendam
04-03-1655 Pieter Clasen, tegenwoordich won tot Elderhuisen, afk 28-01
cop Anna Jansens, wd Jan Hindrickx lwon tot B
09-03-1655 Albert Jansen, zn Jan Clasen t.Obergum, cop Onderwierum 6-4
Pieterke Everts, wd Enne Simens tot Onderdendam
11-03-1655 Jan Geerdts, cuiper tot Beem, cop S. 01-04
Lijsbeth Alberts, wd Jan Hermens tot Steem
24-03-1655 Jacob Steffens, zw S.Pieters lwon ter Laen, cop Beem
Greetje Jansen, dw Jan Isebrants lwon tot Obergum
13-04-1655 Jan Hermens,zn H.Tonnijs won voor dese t.Elderhuisen enHars
Greetien Ollebrants, wd Derck Jacobs lwon tot Harsens
15-04-1655 Renger Egberts, zn E.Daniels bij de Woldijk
Hilletien Helwerts, dr H.Harmens van Benninge-wolde
28-04-1655 Tiddo Ottens, schoolmr: in Sapmeer, cop S. 10-07
Cornellijske Pieters, wd Renke Hermens tot Lutkewolde
19-05-1655 Wildrick Jans, cop Garmerwolde 17-06
Mettjen Pieters, dr [Pieter] Frericks tot Elderhuisen
01-07-1655 De[etc] D:Georgius Conradi, pastor tot B, afk 28-05
cop Aeltjen Alberti, dr D:Alberto Thoma, predicant binnen G
10-06-1655 Claes Jacobs, zn J.Everts, cop Underwierum
Martien Arents, dr A.Jansen bij Beemer zijl beide wo
05-08-1655 Jan Lubberts Schonebeeck, backer en borger binnen G
cop de[etc] Grietjen Reinders, dw R.Hermens tot Lutkewolde
??-??-1655 Jan Hermens, tot Schultinga in't Leger
Asseltie Pieters, van Eendrum
25-08-1655 Hindrick Pieters, dienstknecht / , cop Dijckshorn
Aeltien Hindricks, /en dienstmaecht v.E:E:Hr.Col.Isselmuden
15-09-1655 Derck Clasen, won op de Strengen tot Elderhuisen, cop Beem
Martien Reinders, dr R. op de Horn ter Laen
04-02-1656 Claes Cornellijs, zw C.Jacobs lwon tot Beem, afk 6-1
cop Tietje Berens, op de Rode Schole
10-02-1656 Jan Jansen, zw Jan Jansen lwon tot Elderhuisen, afk 13-01
cop Hilletien Jacobs, wd Jan Clasen, oock tot Elderhuisen
04-02-1656 Willem Jacobs, van Wijrum, afk 13-01
cop Eltien Frebes, dw Frebes Frericks bij de Woldijck in Bc
27-01-1656 Hermen Pieters, Steefsone van Isebrandt Jacobs op den Haver
Jantien Luitiens, wd Jurjen Jansen t.W.dijckshorne,cop 16-2
11-03-1656 Silvester Popkens, bij de Woldijck, afk 10-02
cop Greetien Tammens, dw Tamme Rotmers lwon tot Beem
27-03-1656 Pieter Isebrants, zn I. op den Haver, cop M. 27-04
Annetien Laurens, dw Lourens Pieters t. Middelbert
20-04-1656 Jan Lamberts, zw L.Pieters won tot Beem, afk 06-04
cop Aeltien Eises, dr E.Clasen won binnen G
04-05-1656 De[etc] Johannes Mollerus, pastor t.Slomborn &Oversloksheim
Helena Everts, van G / in die Ceurvorst.Phaltz
04-05-1656 Hendrick Pieters, in t' ReijdeLant, cop G. 20-05
Arentien Berents, van G
30-07-1656 Jacob Pieters, van B, cop S. 25-08
Grietien Claesen, van Sawert, wd Jan Aelfs
29-05-1656 Claes Eltes, van Noordwolde
Devertien Ebels, van Beem
22-06-1656 Geert Luirts, zw L.Geerts smit tot Steem, afk 30-05
cop Grietien Coerts, dr C.Hindricks schatbeurder tot Beem
08-06-1656 Thomas Hijljes, cop Baffelt 06-07
Tietie Wijpkes, dw W.Jans lwon op de Meenscheer
12-06-1656 Cornellis Pieters, zw P.Cornellis t.Lutkewolde, cop U. 27-7
Anneke Cornelijs, dr C.Popkes tot Uithuisen
09-08-1656 Derck Clasen, zn Claes Tijmens tot B, cop W.
Martien Jansen, dr Jan Lamberts tot Winsum
??-??-1656 Hindrick Jochijms, zw J.Jacobs tot Onderwijrum
Scheltien Claesen, dr Claes Neenck tot Noordwolde
29-09-1656 Ocko Egberts, zn E.Asinge ter Laen, afk 29-08
cop Willemtien Pieters, wd Jacob Willems won tot S:Anna
12-09-1656 Teuwes Dercks, van Beem
Imcke Frerickx, van Uithuisen
11-09-1656 Mencke Reerts, won int Reijdelant, cop Beem
Martien Reerts, dw R.Aepkes lwon tot Juckwert
04-10-1656 Jannes Jansen, smit ten Post, cop Wittewijrum
Mindeltien Jacobs, dw J.Willems tot S:Anna
07-11-1656 Claes Hindrickx, zw H.Hindricks lwon tot Beem, afk11-10
cop Anne Dercks, dr D.Rijckels tot Noordwolde
07-11-1656 Bruin Dercks, zn D.Bruins tot B, afk 15-10
cop Stijntien Reerts, wd Gaele Rijckels lwon tot Beem
07-11-1656 Jan Pieters, ter Laen, afk 18-10
cop Pietertien Egberts, dw E.Pieters uit Bc
01-11-1656 Pouwel Alberts, zn A.Roelefs, tot Paterwolde
Wijbreght Reinties, dr Reintien Hermens ter Laen
23-10-1656 Frerick Ennes, van Menkeweer, cop Onderwijrum 15-11
Geertruit Dercks, dr D.Berents tot Onderdendam
12-12-1656 Wijgher Claesen,zn Claes Menkes won i.Noordijkst.C,afk14-11
cop Rebbejen Boelens, wd Hendrick Derckx tot Elderhuisen
18-11-1656 Melle Tebbes, zw T.Melles won tot Beem
Willemtien Tonnijs, van Ellep[=Elp] uit Drente
21-12-1656 Hidde Egberts, van Eme Till[=Enumatil], cop Beem
Hille Jansen, dr Jan Pieters won ter Laen in Bc
23-01-1657 Harmen Jelis, van B, afk 27-12-1656
cop Annetien Gerrijts, van G
18-01-1657 Wijbrant Timens, van Burum, cop tot Menckeweer
Annetien Dercks, dr D.Berents tot Onderdendam
22-02-1657 Claes Pieters, zn P.Clasen tot Beem, afk 24-01
cop Louke Gerrijts, van Tolbert
11-02-1657 Jan Roelfs, zn R.Luitiens van Suidwolde
Martien Alberts, dw A.Pieters lwon tot Beem
07-03-1657 Gerrijt Steffens, zw S.Frericks lwon ten Buir, cop Jub
Martien Dercks, dr D.Clasen won tot Elderhuisen
05-04-1657 Roelf Roelfs, won tot Onderdendam, afk 15-03
cop Jantien Jacobs, dw J.Jans lwon tot Suithorm
16-10-1657 Popke Frerickx, backer tot B, afk 13-09
cop Aefke Pieters, dr P.Hindricks tot Uithuisen
16-10-1657 Pieter Jans, tot B, afk 26-09
cop Geertruit Claesen, dr Claes Gerrijts tot Garmerwolde
22-11-1657 Melijs Drewes, zn Drewes Melijs won tot Elderhuisen
cop Jantien Claesen, dr Claes Simens tot B
06-12-1657 Willem Tonnijs, afk 07-11
cop Lijsebett Alberts, beide won tot B
06-12-1657 Jan Tiallings, zn T.Tiallings cuiper tot Beem, afk30-10
cop Aeghtie Jansen, dw Jan Bastens tot G
13-12-1657 Folckert Eppens, won tot B, afk 28-11
cop Liefke Jansen, dr Jan Ubbes tot Sawert
14-02-1658 Die E:E:Joncker Sebbo Tiarck Luchtinck
cop die Deugentrijcke Jonge Juffr: Titia Redekers
18-02-1658 Jan Pieters
Martien Egberts
18-03-1658 Die E:E: Joncker Gerhardt de Sijgers, cop G
die[etc] Juffr: Odilia Tiaerda van Starkenborch
18-03-1658 Claes Hindricks, zn H.Jacobs tot B, cop Beem
Aeltien Eilkes, dr E.Frericks tot Suidwolde
29-03-1658 Coert Luis, van Uijthuisen
Eltien Jacobs, dr J.Havicks van B
01-04-1658 Pieter Jansen, van Winsum, cop Beem 19-03(??)
cop Hilje Egberts, wd Abel Jansen
03-04-1658 Jacob Hermens, zn H.Eggers won tot Noorthorm
Trijn Everts, dw E.Jansen won tot B
03-04-1658 Jan Frebes, van B
Grietien Dercks, dr D.Geerts tot Baffelo, cop
02-05-1658 Pieter Hiddes, van Baffelt, afk 04-04
cop Geertien Jacobs, van B
23-04-1658 Seijne Jansen, van B
Annetien Spoelts, van Groningen
20-05-1658 Die E:E:Joncker Gerhart Horenken, raetsheer der stadt G
cop Die[etc] Juffr: Catharina Magdalena v.Isselmuden, afk 16-04
21-05-1658 Douwe Berents, zw B.Douwes lwon tot Winsum, cop W.
Annetien Jacobs, dr J.Reinties tot B ter Laen
13-06-1658 Jan Abberinge, zn Jan Pieters, afk 21-05
cop Grietien Lamberts, dr Jan Lamberts int Reidlant
13-06-1658 Jan Pieters, zn P.Jansen tot Beem, afk 01-06
cop Anne Willems
10-10-1658 Jan Claesen, afk 05-09
cop Anna Wolters, dw W.Tammens tot S:Anna
14-11-1658 Wessel Harmens, zn H.Willems tot Winsum, afk 12-09
cop Anne Claesen, dr Claes Timens timmerman tot B
17-10-1658 Jan Jansen, zw Jan Benens lwon tot Middelstum
Lijsebeth Reinders, dr R.Pieters ter Laen
17-10-1658 Gijse Tonnijs, won op Uithuister Meden
Anna Mennens, wd Reintien Hermens ter Laen
30-10-1658 Pieter Steffens, zw S.Pieters won ter Laen, cop U.
Martien Geerts, wd Frerick Berents tot Uithuisen
06-02-1659 Roelf Hansens, won tot Onderdendam int Carspel Menckeweer
Liefke Jansen, dw Mr: Jan Berents won in Bc
11-03-1659 Jan Roelfs, zw R.Jansen tot Lutteke Wolde
Hilje Hindricks, dw H.Cornellis lwon tot die ZieRijp
13-03-1659 Claes Dercks, zn D.Claesen op die Strengen
Jantien Jansen, dr Jan Jansen won tot Onderwijrum
??-03-1659 Wigger Claesen, won tot B
Martien Hindrix, dr H.Cornellijs oock won tot Elderhusen
19-03-1659 Jan Frebes, zw Frebes Frericks
Stijne Tebbes, dw T.Melles lwon tot B
19-03-1659 Hermen Berents, van Peijse
Weijcke Hillebrants, wd Rolef Jansen schoemaeker tot B
16-07-1659 Mr: Hindrick Jansen, zw Mr: Jan Geerts cuijper tot B
Trijntien Zijrts, dw Z.Jacobs herbergier tot B
30-07-1659 Claes Everts, zn E.Jansen tot B
Martien Cornellijs, dw C.Draeck won tot Stedum
31-07-1659 Remge Cornellijs, zw Cornellis Remges lwon tot Hoorhuisen
Aefjen Egberts, dr E.Daniels won in Bc
23-10-1659 Claes Ewolts, zw E.Pieters lwon in de Harckstede
Geertien Pieters, dw P.Clasen lwon tot Suidwolde
04-12-1659 Jan Berents, zw B.Douwes lwon tot Winsum
Aechtie Isebrants, dr I.Jacobs op Lutkewolde in Bc
26-02-1660 Tonnijs Hindricks, van Uldrum
Trijntien Pieters, dr P.Jansen won tot B
26-02-1660 Geert Hindricks, zn H.Jacobs won in Bc
Pietertien Lubberts, dw L.Clasen won tot Woltersum
10-03-1660 Pieter Hermens, zw Harmen Tonnijs lwon tot Elderhuisen
Agnietien Clasen, dr Claes Jans won tot Haren
31-03-1660 Rotmer Tammens, zw T.Rotmers schoemaecker tot B
Fenne Derx, dw Derck Luitiens lwon tot Noordwolde
31-03-1660 Claes Pieters, zn P.Clasen won tot Wetzinghe
Trijntien Alberts, dr A.Hindricks won tot B
15-04-1660 Pieter Jansen, zn Jan Frerix won in't Reidland
Anna Clasen, dr Claes Simons tot B
02-05-1660 Jan Sijmons, zn S.Clasen won tot S:Anna
Anna Cornellijs, dw C.Jacobs lwon in't Reijdlandt
16-06-1660 Wolter Pieters, zw P.Tonnijs lwon tot Westerbrouck
Hindrickjen Jannis, dw Jannes Lamberts schipper t.Onderdend
07-09-1660 Jan Jacobs, zw J.Tonnijs lwon tot Bafflo
Trijntien Jacobs, dr J.Cornellijs lwon in Bc
??-??-1661 Pieter Simons, zn Sijmon Pieters tot Tesinghe
Trijntien Frerix, dw Frerick Pieters lwon tot B
30-08-1661 Hindrick Thobias, zn Tobias Hindrix won tot Loppersum
Tonnijske Jans, wd Hindrick Eppens won tot B
12-12-1661 Sicco Derx anders Brouwer, zn Derck Berents won t.OnderdenD
Hebeltien Hindricks, van Suidlaren
13-04-1662 Geert Egberts, zw E.Pieters lwon in Bc
Lutgertien Hindricks, dw H.Geerts lwon binnen Gron.
27-09-1662 Jan Hindricks, zn H.Jansen won o.d.Rode School i.Middelst.C
Trijntien Euwolts, wd Jan Pieters van Noordijck
11-10-1662 Claes Jansen, won tot Foxhol
Grete Lamberts, wd Louwerens Abels won tot B
16-02-1663 Hindrick Jansen, won in't Reidlandt
Stijntien Onnes, dr Onno Eisens won in Garmerwolder Caspel
??-02-1663 D'[etc] Juncker Habbo Aldringa [etc] tot Sebaldeburen
d'[etc] Juffer Johanna Bauwe v.Isselmuden, dr op Schultinga
22-02-1663 D'[etc] Juncker Doedo Manninga tot Dijxter-huis
d'[etc] Juffer Lucretia van Isselmuden, docht.op Schultinga
08-03-1663 Eppo Clasen, won op de Rode School
Ebeltien Derx, dw Derck Alberts lwon tot Usquert
13-03-1663 Cornellijs Cornellijs, zw C.Thomas lwon t.Loppersum
Claeske Clasen, dw Claes Frerix lwon t.Loppersum i.Oostvr.
13-03-1663 Hindrick Ulpharts, zw U.Hindrix lwon in Bc
Geertruit Jacobs, wd Tonnijs Sijmons won tot B
21-03-1663 Hindrick Cornellijs, zw C.Jacobs lwon in't Reidlant
Geertien Lues, dw L.Jans lwon tot Woltersum
??-??-1663 Jan Egberts, zn E.Asinghe won ter Laen
Trijntien Jacobs, dw J.Willems lwon tot S:Anna
05-04-1663 Hindrick Jelijs, zw Jelijs Hermens lwon tot B
Maria Gerrijts, van Groningen
11-04-1663 Jan Pieters, zn P.Jansen won tot B
Frouke Jacobs, wd Jan Jacobs oock lwon tot B
03-05-1663 Reiner Jacobs, won tot B
Aechte Alberts, dr A.Hindrix oock won tot B
28-05-1663 Evert Hindrix, won tot Winsum
Jantien Willems, dr W.Pieters won tot B
15-08-1663 Harmen Menckes, zw M.Hermens lwon tot Onderdendam
Sapke Taeckens,dr Taecke Hermens, won t.Onderdend.in Menk.C
22-08-1663 Geert Hindrix, zw Hindrick Berens lwon tot Loppersum
Bauwe Jansen, wd Jan Ulbrants tot Wester-dijxhorne
??-??-1663 Pieter Pieters, voor desen won tot Noortwolde
Hilletien Egberts, wd Pieter Jansen, won in Bc
25-09-1663 Jacob Bonnes, zw B.Sebes, lwon in Suidwolder Caspel
Jantien Alefs, dw A.Tonnijs lwon in Noortwolder Caspel
??-??-1663 Jan Jacobs, zw J.Pieters won tot Suidwolde
Trijntien Cornellijs, dw C.Boelens won tot Elderhuisen
??-??-1663 Gerrijt Clasen, zw Claes Menckes op de Hoornsche Dijck
Anna Thomas, dw Thomas Mennes in't Reidlant
01-11-1663 Jan Abbringh, won bij Bemerzijl
Aefke Reners, van Loppersum
16-11-1663 Claes Egberts, zw E.Asinghe ter Laen
Hille Abels, dr A.Rinnes in Bc
15-11-1663 Jan Harckens
cop Anna Jansen, beijde van Schilwolda
22-11-1663 Teijs Everts, zn E.Jansen tot B
Grietien Hermens, wd Hindrick Rosinck van Colham
05-12-1663 Hindrick Wolters, won binnen G
Jantien Jacobs, dw Mr:J.Hindrix schoolmeester tot B
06-12-1663 Albert Hindrix, won tot B
Stijntien Derx, dw Derck Engelberts, van Leeghkerck
25-12-1663 Uwe Derx, zn Derck Uwes van Noortwolde
Trijntien Ewolts, dw E.Roelfs van Elderhusen
02-01-1664 Focko Hermens, zw H.Jansen won tot B
Trijntien Hindricks, wd Tomas Jansen backer tot Warfum
18-03-1664 Derck Alefs, zn A.Jansen ter Laen
Wijpke Jacobs, dw J.Bartolts van Usquert
14-04-1664 Cornellijs Teijs, zn Teijs Willems van de Hoornsche Dijck
Trijntien Hermens, dr Harmen Jansen snijder tot B
24-04-1664 Jr:Douwe van Hoitema, vaendrich van de Cie. v.cap.Aitsama
cop Everdina van Lindenouw, van't huis Risum, wd Meijers
07-05-1664 Frerick Jacobs, zn J.Harmens van Suidwolde
Aeltien Cornellijs, dw C.Boelens van Elderhuisen
06-06-1664 Hindrick Steffens, zw S.Pieters van ter Laen
Trijntien Everts, dr E.Jansen schipper tot OnderdenDam
19-06-1664 Jacob Alberts, zn Isebrant Jacobs op den Haver
Annejen Jacobs, dr J.Sas in Bc
06-07-1664 Jan Pieters, zw P.Jansen, van Vierhuisen
Aefke Pieters, dw P.Hindricks van Oosterwijtwert
28-07-1664 Jan Dorenbosch, zw Lippe Dorenbosch van de Rode School
Trijntien Jacobs, dr J.Reinties van ter Laen
11-09-1664 Jan Willems, zw W.Clasen van Stitzwert
Grete Menckes, dw M.Hermens van Onderden Dam
14-10-1664 Heine Pieters, zn P.Lippes uijt de Harckstede
Geertien Jacobs, dw J.Havicks uijt Bc
15-10-1664 Julle Jans, zn J.Derx won tot Sauwert
Martien Clasen, dr Claes Clasen won tot B
09-11-1664 Pieter Annes, zw A.Cornellijs van Winsum
Anna Martinus, dr Mr: Martinus Vett schoolmeester tot B
12-11-1664 Pieter Jansen, zw Jan Pieters van S:Anna
Albertien Jans, wd Geert Jacobs van de Meenscheer
27-11-1664 Mr: Rottmer Tammens, schoemaecker tot B
Hantje Nannes, dw N.Mensens van Muntendam
05-12-1664 Hindrick Jans, van Anreep uijt Drente
Martien Everts, dw E.Jansen, voor desen won o.d.Meenscheer
18-12-1664 Tale Alberts Vallaats Mr:
Meentien Everts, van Middelstum
03-11-1664 D'[etc] Juncker Gerlach Verrutius
cop d'[etc] Juffer Dorothea van Walta
21-01-1665 Cornellijs Arents, zw A.Cornellis tot Bafflo
Meijke Jacobs, wd Jan Hindricks tot WesterDijxhorne
19-02-1665 Pieter Jans, won tot Leens
Renske Clasen, dw Claes Julles lwon tot B
24-02-1665 Jan Jacobs, backer tot Tesinghe
Grietien Abels, dw A.Jansen lwon in Bc
11-03-1665 Sijmon Jans, zw Isebrant Jacobs op Lutke Haver
Jantien Ockes, van Wirdum
18-03-1665 Pieter Derx, zn Derck Pieters in Bc
Abeltien Lamberts, dw L.Jans backer tot S:Anna
17-03-1665 Engelbertus Hinsen, soldaet onder d'H.overste leut.Tamminga
cop Niesjen Jansen
15-04-1665 Harmen Lefferts, won tot Winsum
Weicke Abels Roda, van OnderdenDam in Bc
15-04-1665 Jochum Jochums, zw J.Jochums v.Rodekerck(?)uijt Oldenb.Land
Claeske Tebbes, dw T.Melles lwon tot B
17-04-1665 Pieter Sijmons, zn S.Pieters van Tesinghe
Trijntien Frerix, dr Frerick Pieters lwon tot B
20-04-1665 Cornellijs Wabbes, zw W.Cornellijs won in Sappemeer
Anna Jacobs, dw J.Meuwes won in't Reidlant
29-04-1665 Mr: Johannes Martini Vett, schoolmeester tot B
Jantien Thomas, dw Mr: Th.Louwardi chirurgijn tot B
29-04-1665 Rener Hindrix, zn Hindrick Jansen van Holwierda
Weijke Rinjes, dw R.Reners van Warfum
13-08-1665 Boele Heinens, tot B
cop Boucke Simons, van Suidwolde
13-09-1665 Eiso Pieters, zn P.Dreuwes van Cantes
Renske Timans, dw T.Heinens van't Zant
22-10-1665 Harmen Cornellijs, van Peise
cop Grete Hillebrandts, van Sapmeer
26-11-1665 Jan Everts, zn E.Jans schipper tot Onderdendam
Martien Derx, dw Derck Berens huisman lwon t.Onderdend.i.Bc
16-12-1665 Jan Ubbes, won tot OnderdenDam
Martien Abels, dr Ab.Jacobs Roda won tot Onderdendam in Bc
17-01-1666 Eiso Hindrix, zw Hindrick Hansens won tot G
Sapke Taeckens, wd Harmen Menckes tot Onderdendam
??-??-1666 Mons: Wilhelmus Schuler, mede advocaat in dese Pronintie
Jantien Jansen, dr Jan Derx bij de Woldijck
??-??-1666 Gerrijt Heinens, zw Heine Gerrijts lwon tot Bellingeweer
Jantien Sijmons, dr S.Pieters won tot Tesinghe
06-04-1666 Jacob Havicks, zw H.Buckes in Bc
Aefke Alefs, dr A.Jans won ter Laen
14-04-1666 Nanne Mennes, smit tot Garenwert
Grietien Jansen, wd Meint Emes van Eme til
07-05-1666 Jan Pieters Blouw, won tot B
Geske Arents, wd Geert Eppens van S:Anna
??-??-1666 Teuwes Jacobs, voor dese won op Grote Haver
Aeltien Ottens, dw Otte Berents van Middelstum
07-07-1666 Reender Rinjes, zw R.Reenders in Bc
Martien Steffens, dw S.Pieters lwon ter Laen
02-08-1666 Reinder Jacobs, chargar tot B
Annejen Hermens, dr H.Hermens van Uijthuisen
02-09-1666 Jacob Reiners, zn R.Jacobs won tot B
Aerjaentie Gijses, dr G.Jacobs van Obergum
16-08-1666 Popko Jacobs, zw J.Pieters van Bafflo
Hindrickjen Tammes, dw T.Rotmers lwon tot B
??-??-1666 Jannes Jacobs, zw Jacobus Gerardi schoolmr: in die Andeel
Salome Martini, dr Mr: Martini Vett schoolmr: tot Steedum
02-11-1666 Hindrick Pieters, van Uijthusen
cop Grietien Hindrix, van Pieterbuiren
??-12-1666 Alef Jacobs, zn J.Pieters won tot Wedde
Claeske Willems, dw W.Rennes van B
??-??-1667 Hindrick Clasen, snijder tot B
Talle Hindrix
16-03-1667 Jan Abels, zw A.Jansen in Bc
Stijntien Clasen, dw Claes Jans lwon tot Obergum
23-03-1667 Jacob Derx, schipper tot OnderdenDam
Trijne Jans, dw J.Pieters oock van OnderdenDam
07-04-1667 Karst Clasen, zn Claes Clasen won tot B
Martien Clasen, dw Claes Hindricks lwon o.d.Meenscheer i.Bc
08-04-1667 D'E: Johannes Haickens, solliciteur in G
cop d'Eer en Deughtsame Juffer Elsjen Muntinghe
08-04-1667 Jan Brugginck, ruiter onder d'E:Ritmr: Lintelo
cop Evertien Wabbens, wd Carel Berens
14-04-1667 Jacob Clasen, zw Claes Hindrix van de Meenscheer
Martien Pieters, dw P.Huiberts lwon tot S:Anna
05-05-1667 Jochum Clasen, zw Claes Simons tot B
Jantien Clasen, dw Claes Roelfs van Middelstum
??-??-1667 Obel Clasen, zw Claes Benens van Warfum
Martien Clasen, dw Claes Simons van B
??-??-1667 Wolter Ulpharts, zw U.Hindricks uijt Bc
Trijntien Luitjens, dr Luitien Pieters van Toornwert
16-06-1667 D'[etc]D:Eppo Leonardi de Veencamp,der beiden regten doctor
cop d'[etc] Juffer Hillena Haickens, att Groningen
28-08-1667 Jan Temmes, zw T.Reinties lwon tot Husinga
Grietien Hindrix, dr H.Cornellijs mede kerckvooght tot B
28-08-1667 Willem Meertens, zw M.Garbrants
Hindrickjen Ockens, dw Ocke Jans van Slochteren
01-09-1667 Eiso Hindrix, won tot OnderdenDam
Geeske Temmes, dw T.Cornellijs van Wijrum
15-09-1667 Reinder Cornellijs, ruijter onder ritmr: Rengers
cop Grietien Jansen, att uijt G
22-09-1667 Jan Bonnes, zw B.Jacobs van den Ham
Geertien Jacobs, dw J.Tonnijs van B
22-09-1667 Hindrick Jans, won in G
Grietien Alefs, dr A.Jans ter Laen
26-10-1667 d'E: Salomon Puthuis
cop d'E: Anna Sipkens, att uijt G
05-12-1667 Arent Derx, won tot Noortwolde
Grietien Jacobs, dw J.Reintiens van ter Laen
??-??-1667 Jan Jullens, tot Veerhuisen in Bc
Gese Menckes, dw M.Hermens van Onderdendam
??-??-1667 Mr:Tiallinck Tiallincks, zn T.Tiallincks cuiper tot B
Lammetien Edzarts, dr E.Jans won in G
09-01-1668 Claes Sijnjes, zn S.Jansen won in't Reidlant
Alegunda Schilts, dw Fredrick Schilt uijt Groningen
16-01-1668 Albert Clasen, won in Tesinger Caspel
Claeske Frerix, dw Frerick Pieters lwon tot B
09-02-1668 Jelmer Ubbes, zn Ubbo Ottens van Sandweer
Foke... Clasen, wd Hindrick Jochums in Bc
23-02-1668 Harmen Aijelts, zw Aijolt Jansen uijt Bc
Trijne Pieters, dw P.Frerix lwon tot Elderhuisen
25-03-1668 Roelf Jansen, zn Jan Roelfs won tot Donderen
Griete Pieters, dr P.Jans tot B
02-04-1668 Frerick Egberts, zw E.Pieters in't Reidlandt
Grietien Jans, dw J.Ullebrandts in Wester Dijxhorne
11-04-1668 Jacob Hillebrandts, zw H.Jacobs van Lutkewolde
Neeske Jansen, dr Jan Claesen ter Laen
12-04-1668 Pieter Reiners, won ter Laen
Anna Hindrix, dw Hindrick Hermens van OnderdenDam
25-04-1668 Hindrick Cornellijs, tot S:Anna
Martien Cornellijs, dw Cornellijs Roelfs lwon t. Lutkewolde
30-04-1668 Bruin Derx, won in Bc
Tiade Reiners, dr R.Gerrijts in't Reidlandt
03-05-1668 Jan Willems, zn W.Jansen tot Garmerwolde
Jantien Clasen, wd Melijs Dreuwes won in Bc
16-05-1668 Willem Hindrix, zn Hindrick Willems wd ten Buer
Anna Jans, wd Hilbrant Jacobs won tot Lutkewolde
??-??-1668 Mencko Clasen, zw Claes Menckes tot Noordijck
Trijntien Hindricks, dw H.Cornelijs mede-kerckvooght tot B
06-06-1668 Hindrick Smit, won in G
Trijntien Roelfs, dw R.Jans schoemaecker tot B
25-07-1668 Jan Boelens, zn Boele Heinens tot B
Grietien Pieters, dr P.Clasen tot Cantens
25-09-1668 Pieter Remges, van Uijthuisen
Trijntien Zijrts, wd Mr:Hindrick Jansen cuiper tot B
10-10-1668 Thomas Jansen, zn Jan Hermens tot Woltersum
Trijntien Rinjes, dw R.Reners lwon tot B
??-??-1668 Hindrick Jannis, zw Jannes Lamberts tot OnderdenDam
Deuwer Frerix, dw Frerick Frerix tot Obergum
21-12-1668 Harmen Harmens, zn H.Harmens van Cantens
Anneke Martinus, wd Pieter Annes backer tot B
27-12-1668 Claes Jacobs, mulder in Groningen
Aeltien Frericks, dr F.Bussinck won in Bc
10-01-1669 Hindrick Pieters, zw P.Jansen lwon tot Vierhuisen in Bc
Annetien Arents, dw A.Derx lwon tot Noortwolde
27-03-1669 Berent Rijpkes, zn R.Hindrix tot B
Geertien Tonnijs, dw Tonnijs Jacobs tot Rottum
17-04-1669 Hindrick Pieters, zw P.Clasen tot B
Trijne Louwrens, dw L.Abels oock lwon tot B
09-05-1669 Reintien Berents, zw Jacob Reinties ter Laen
Geeltien Willems, dw W.Haickens tot Suidwolde
23-05-1669 d'E: Rudolphus Stevens
cop Gesina Maria Pathuis, att uijt G
11-06-1669 Pieter Tonnijs, zw Tonnijs Pieters tot Usquert
Aeicke Eisens, wd Willem Jacobs tot Elderhuisen
07-07-1669 Claes Pieters, zw P.Krijns tot Noortwolde
Trijntien Clasen, dw Claes Jullens tot B
04-09-1669 Pieter Alefs, bij de Waterlossinge [na 5 weken absentie]
Geeske Pieters, wd Jan Clasen tot S:Anna
??-??-1669 Lambert Pieters, zw P.Tonnijs schoemaecker tot B
Geertien Alefs, dr A.Jansen ter Laen
17-10-1669 Eiso Joosten, zn Joost Tijsen tot Oldenzijl
Trijntien Steffens, dw S.Pieters ter Laen
29-10-1669 Karst Clasen, won tot B
Stijntien Jacobs, dw J.Tonnijs lwon tot B
18-12-1669 Pieter Clasen, zw Claes Pieters lwon tot Garmerwolde
Itien Berens, wd Pieter Tonnijs won tot Veerhuisen in Bc
19-12-1669 Gerrijt Geltes, bij de Woldijck in Bc
Trijntien Jansen, dr Jan Abels oock in Bc
09-01-1670 Pieter Sijnjes, zn S.Jansen in't Reidlandt
Jantien Meuwes, dw Meuwes Everts lwon tot Scharmer
30-01-1670 Claes Schultes, zw Claes Schultes [s.i.c.] lwon ten Buer
Sauwke Hermens, dr Mr: Harmen Jansen snijder tot B
05-02-1670 Pieter Egberts, zw E.Asingh ter Laen
Trijntien Jacobs, wd Jan Dorenbusch op de Rode School
25-03-1670 Derck Cornellijs, zw Cornellijs Roelfs tot Lutkewolde
Grietien Menckes, dw Mencko Reerts in't Reidlandt
05-04-1670 Jan Berens, van Woltersum
Deuwer Jannis, van OnderdenDam
08-05-1670 Cornellijs Pieters, zw P.Cornellijs tot B
Griete Clasen, dw Claes Alberts lwon tot Winsum
08-07-1670 De[etc] Joncker Johan Cannegieter, tot den Weidenburg
de[etc] Juffer Siaddina Doenga, erfdochter op Folkerda
23-07-1670 D:Gerlacus Hoisingius, der beijden rechten doctor
Vr.Johanna van Mansvelt, wd Johan Overmeer,burg.m.Montfoort
29-07-1670 Bewe Pouwels, charcher tot OnderdenDam
Claeske Fockes, won tot Leens
11-09-1670 Allert Aijolts, zw A.Jansen won tot Elderhuisen
Aeltien Hindrix, dw Hindrick Derx lwon tot Elderhuisen
15-10-1670 Jacob Steffens, zn S.Alberts won tot Norch
Ide Geerts, dw G.Berens lwon tot Middelstum
09-11-1670 Albert Jans, gewesene collector tot OnderdenDam
Geeske Jansen, dr Jan God(?)inck schoemaecker t.Menscheweer
30-10-1670 Jan Jansen Spoor, zw Jan Jansen Spoor lwon binnen G
Jantien Abels Roda, dw A.Jacobs Roda lwon tot OnderdenDam
20-11-1670 Jan Clasen, zn Claes Tijmens tot B
Aeltien Ubbes, won tot Menckeweer
25-01-1671 Erasmus Ockes, zw O.Jansen lwon tot Slochteren
Grietien Jansen, dw Jan Willems lwon tot B
26-02-1671 Thomas Pieters, van den Dam, at
cop Aeltien Temmes, van Wierum, att
23-04-1671 Cornellijs Cornellijsen, won tot B
Anna Everts, dw E.Jansen oock lwon tot B
06-06-1671 Claes Pieters, won tot Middelstum
Dietien Abels, dw A.Jansen lwon in Bc
??-??-1671 Gijse Jansen, won tot Noortwolde
Weijke Pieters, dw P.Jansen lwon tot Middelstum
??-??-1671 Jan Pieters, van Hoogh-kerck
Trijntien Sibrants, dw S.Gerrijts lwon in Bc
12-09-1671 Pieter Cornellijs, zw C.Jacobs Sloothuis lwon in Bc
Martien Sijmons, dr Simon Ennes, won tot OnderdenDam
??-??-1671 Claes Jansen, zw Jan Menckes lwon in G
Cornellijske Jansen, dw Jan Hindrix, lwon tot Noordwolde
01-10-1671 Pieter Jansen, zw Jan Pieters lwon ter Laen
Meentien Everts, wd Tale Albers in Bc
21-10-1671 Rinne Abels, zn A.Rinnes in Bc
Grietien Lubbers, wd Focko Pieters won tot Pieterburen
??-??-1671 Wigger Clasen, won bij de Grontzijl in Noordijckster Caspel
Aeltien Jacobs, dr J.Derx tot Elderhuisen
??-??-1671 Luitien Geerts, zw G.Jansen lwon ten Buer
Grietien Derx, wd Vettje Sijwerts in't Reidlant
??-??-1671 Jan Everts, zw E.Frix glasemaecker tot B
Trijntien Meertens, dw M.Jochums lwon tot Vierhuisen
24-01-1672 Gosen Roelfs, zw R.Drees won in Sappemeer op 't Hogesant
Geertruit Roelfs, dw R.Jansen schoemaecker tot B
24-02-1672 Willem Geerts, zw G.Clasen lwon tot Garmerwolde
Grietien Hindrix, wd Jan Temmes lwon tot Elderhusen
10-03-1672 Pieter Reinders, won ter Laen
Geeske Jacobs, dw J.Steffens lwon in Middelstumer Caspel
15-03-1672 Derck Hindrix, backer tot Loppersum
Jantien Jacobs, dr J.Derx schipper tot OnderdenDam
??-??-1672 Louwardus Suirvelt, zw Thomas Louwardi Suirvelt, chir.t. B
Neeske Conradi, dr Conradus Johannis advocaet t.Pieterburen
20-04-1672 Eiso Pieters, won in Middelstumer Caspel
Anna Pieters, dw Jan Pieters lwon tot OnderdenDam
27-04-1672 Popko Silvesters, zn S.Popkens
Etjen Jans, wd Sijwert Sijbrants tot Bellingeweer
28-04-1672 Pieter Wilems, zw Willem Pieters lwon tot B
Jantien Hindrix, wd Pieter Hindrix won tot Cantens
04-05-1672 Cornellijs Cornellijsen, won tot B
Stijne Derx, wd Albert Hindrix oock lwon tot B
18-05-1672 Cornellijs Pieters, zw P.Brants lwon tot Lutkewolde
Hindrickjen Garbrants, van Warfum
23-07-1672 Jan Julles, won tot Vierhuisen in Bc
Anna Roeckes, dr R.Lippes won tot Winsum
??-03-1672 Roelf Hindrix, zw Hindrick Alberts lwon tot B
Lammetien Wiltens, dw Wilto Hindrix lwon tot Scharmer
??-??-1672 Roelf Frerix, zw Frerick Pieters lwon i.Menckeweerst.Caspel
Nieke Tonnijs, wd Eiso Hindrix won tot Onderdendam in Bc
28-10-1672 Gerrijt Sijmons, won in Suidwolder Caspel
Teetje Louwrens, dw Louwerens Abels lwon tot B
02-01-1673 Engelbert Hindrix, zw Hindrick Pieters lwon tot Midwolde
Trijntien Egberts, dr E.Jacobs won op de Meenscheer in Bc
11-01-1673 Jan Geerts, zw G.Jansen lwon ten Buir
Grietien Jacobs, wd J.Jansen won in 't Reidlandt in Bc
17-01-1673 Frerick Bussingh, won in Bc
Martien Jacobs, wd Frerick Pieters lwon in Menckeweerster C
13-02-1673 Jacob Hindrix, zw Hindrick Pieters lwon tot Noortwolde
Aeltien Frerix Bussingh, wd Claes Jacobs mulder in G
??-??-1673 Reiner Gerrijts, won in 't Reidlant
Anna Jacobs, dr J.Garbrandts won in Midelstumer Caspel
23-03-1673 Albert Clasen, wd tot B
Anna Pieters, wd Willem Eppens harbargier tot B
23-03-1673 Jan Cornellijs, zw C.Roelfs lwon tot Lutkewolde in Bc
Tiaecke Everts, won in St:Annen in Buirster Caspel
11-04-1673 Evert Derx, zw Derck Berents lwon tot OnderdenDam in Bc
Claeske Jans, van Sneeck
06-05-1673 Derck Sijmons, zn S.Gerrits van Noortwolde
Haeske Jacobs, dr J.Jelijs won in OnderdenDam in Bc
08-05-1673 d'[etc] D:Albertoma, pastor in den Dam
cop Juff: N.Meints
27-07-1673 Johan Meijer, van Lunenborgh, adelborst [etc] cap.Steinman
cop Magdalena Liegelers, van G, att 7-9'72 en 26-7'73
31-08-1673 Eppo Hindricks Campingh, van Loppersum
Fennejen Geerdts Boevenga, wd Rinne Broerkes commiss.Ond.d
??-??-1673 Jacob Clasen, zw Claes Jans lwon tot Ranum
Eenje Jacobs, dw J.Tonnijs lwon tot Rottum
24-09-1673 Abel Abels, zw A.Clasen lwon in de Harckstede
Fenne Havicks, dw H.Buckes lwon in Bc
28-09-1673 Hindrick Harmens,uijt het ampt Lingen,ruiter[etc]Lijcklema
cop Hebel Jacobs, uijt Oostvrieslant, wd Roelf Frerix
05-10-1673 Hindrick Alberts, zw A.Alberts lwon in 't Laer
Annejen Derx, dw Derck Pieters lwon tot Middelbert
03-10-1673 Hindrick Pieters, commissarius tot OnderdenDam
Aechtje Hindrix, dw Hindrick Eppens lwon tot B
05-10-1673 Claes Eppens, zw Claes Eppens lwon in Tesinger Caspel
Deuwercke Jacobs, wd Jan Everts lwon in Stedumwer Caspel
??-??-1673 Julle Jansen, won tot B
Talle Hindrix, wd Hindrick Clasen snijder tot B
22-11-1673 Johannes Witzenborgh, zw Sijnje Jansen lwon in't Reidlandt
Geeltien Egberts, uijt Groningen
15-12-1673 Eppo Harmens, zw H.Jansen lwon tot B
Trijntien Allerts, dr A.Jansen oock won tot B
03-01-1674 Claes Jansen, zw Jan Clasen lwon tot B
Hindrickjen Ockes, wd Willem Meertens snijder tot B
07-02-1674 Jannes Reiners, van Feerwert
Liefke Jans, wd Folckert Eppes in Bc
12-03-1674 Popko Geerts, zw G.Hermens lwon tot WesterDijxhorn
Anna Pieters, dw Pieter Clasen oock lwon aldaer [ook 1675]
29-03-1674 Jacob Dercks, zw D.Jacobs lwon tot B
Beerta Jacobs, dw J.Luitiens lwon tot Beijum i.SuijdwolderC
31-05-1674 Sijmon Rennes, zn R.Sijmons won tot Noordijck
Welmoet Pieters, wd Frerick Jans lwon bij de Waterleusinghe
??-06-1674 Meint Jansen, van Loppersum
Hilletien Pieters, dw P.Derx backer tot B
12-04-1674 Jacob Sijrts, zn S.Jacobs schoemaecker tot Stedum
Hille Rijpkens, dw Rijpke Hindrix lwon tot B
31-08-1674 Gosen Vijts, zw V.Gosens lwon in Onderwierumer Caspel
Geeske Jansen, wd Albert Jansen won tot OnderdenDam in Bc
??-??-1674 D'E:E.Hindrick van Bushuisen, leutenant [etc] G.Verrucij
D'[etc] Juffr: Heijlina Doenga, dochter op Folckerda
25-09-1674 Albert Roeckes, zw R.Lippes lwon tot Winsum
Trijne Reinders, dw R.Jacobs charcher tot B
27-09-1674 Isebrant Tonnijs, zw T.Jansen lwon tot Westerbroeck
Martien Cornellijs, dw C.Derx lwon tot Westerwijtwerd
??-??-1674 Jan Wilems, zn Willem Eppens won tot Sauwert
Anna Clasen, wd Pieter Jans won in't Reidtlandt in't Leger
16-10-1674 Jan Oomkes, zw Oomke Sijwerts lwon tot Westerwijtwert
Grietien Cornellijs, dw C.Roelfs lwon t.Lutkewolde Bc
01-11-1674 Jan Pieters, zw P.Jansen lwon tot Vierhuisen in Bc
Gebke Arents, dw A.Derx lwon tot Noortwolde
14-11-1674 Luitien Geerts, zw G.Jansen lwon te Buer
Trijntien Cornellijs, dw C.Roelfs lwon tot Lutkewolde i.Bc
23-02-1675 Claes Jans, won tot B
afk Anna Jansen, wd Eiso Pieters won b.d.Steentil i.Middelst.C
14-03-1675 Asingh Menckes, zw M.Reerts lwon in't Reidlandt \in Tes.C
Pieterke Alberts, dr A.Olgers won over't Suidwendingh \
24-03-1675 Julle Jacobs, zn J.Derx van OnderdenDam
Pieterke Berents, dr B.Jans van Obergom
24-03-1675 Abel Tonnijs, zn Otto Abels van Warfhuisen
Geertien Jacobs, dr J.Derx schipper tot OnderdenDam
01-05-1675 Jan Pieters, zw P.Jans lwon op 't Zandt
Bouwe Sijmons, wd Boele Heinens lwon tot B
02-05-1675 Olger Frerix, zw Frerick Pieters lwon tot Noordwolde
Renske Boelens, dw Boele Heinens lwon tot B
16-05-1675 Hindrick Tobias Venhuisen, collector tot B
Aefke Suirvelt, dw Mr:Thomas Louwardi Suirvelt chirurg.t.B.
12-06-1675 Eppe Pieters, zw P.Eppens lwon in Bc
Teetjen Berens, wd Claes Cornellijs lwon ter Laen
18-07-1675 d'E:Boldewinus Boelens
cop d'Eerb:Gesina Gallema, att Groningen 16-07
31-07-1675 D'[etc] Heer Hindrick van Steenhuisen, Heer tot Folckerda
de[etc] Juffr: Anna van Walta
31-07-1675 Pieter Cornellijs, zn C.Pieters mulder tot B
Cornellijsjen Jansen, dr Jan Cos tot Warfum
06-11-1675 Jan Pieters, zw P.Tonnijs schoemaecker tot B
Stijntien Hindrix, dw Hindrick Clasen lwon tot Suidwolde
07-11-1675 Lambert Pieters, zw P.Tonnijs lwon tot B
Trijntien Everts, wd Hindrick Steffens coopman tot B
13-11-1675 Jacob Pieters, zw P.Tonnijs schoemaecker tot B
Fennejen Dieters, uijt Groningen
??-??-1676 Derck Jansen, zw Jan Geerts lwon tot Middelbert
Grietien Abels, dw A.Rinjes lwon in Bc
??-??-1676 Reert Menckes, zw Mencko Reerts lwon in't Reidlandt
Trijntien Cornellijs, dw C.Roelefs lwon tot Lutkewolde i.Bc
??-??-1676 Focko Jacobs, zw J.Fockes lwon tot Middelbert
Marretien Reerts, wd Mencke Reerts lwon in't ReidLandt i.Bc
??-??-1676 Jacob Havicks, won in Bc
Marretien Abels, dw A.Rinjes lwon in Bc
25-11-1676 Jan Abbringe, won bij Bedumerzijl
Grietien Jansen, dw Jan Harmens lwon op den Haver
??-??-1676 Arijs Jickes, van Noortwolde, att
cop Grietien Hindrix, van Roden op Drente
05-04-1677 Abel Teijs, zw Teijs Abels op de Meden in Bc
Anje Clasen, dr Claes Clasen, won t.Nijenhuis i.SuidwolderC
16-03-1677 Cornellijs Hindrix, zn Hindrick Jans won op de Mede
Grietien Arents, dr A.Annes won in Bc
??-??-1677 Jelmer Ubbes, won in Bc
Marretien Haickens, dw Haicko Clasen lwon tot Noortwolde
??-??-1677 Jochum Jochums, zw Johanes Jochums won t.Hesel i.Oostvriesl
Mette Reinders, dr R.Gerrijts won in Bc
??-??-1677 Jan Pieters, zn P.Jansen won tot B
Tetje Jansen, dw Jan Ullebrants lwon tot WesterDijxhorn
??-??-1677 Arijs Eises, zn Eiso Derx won in Bc
Trijntien Jacobs, dw J.Emes lwon in Buirster Carspel
05-05-1677 Tonnijs Pieters, zw P.Jansen lwon t.Elderhuisen in de Wijck
Bijwke Nannincks, dw N.Pieters lwon tot Middelbert
23-06-1677 Gerrijt Jans, zw J.Aries lwon in Bc
Foockele Peters, wd Cornellijs Derx lwon tot Elderhuisen
??-??-1677 Jurjen Frerix Sone is hijr niet ter holich aengeteijkent
vermits dit houwlijck bij mij niet is aengegeven noch [etc]
07-10-1677 Jan Jacobs, zw J.Sas lwon in Bc
Anna Jansen, dr Jan Hindrix won tot Sandweer
??-??-1677 Pouwel Jansen, zw Jan Clasen lwon tot WesterDijxhorn
Anna Jansen, dw Jan Harmens lwon tot Grijpskerck
24-11-1677 Jacob Albers, zn Albert Olgers tot Thesinge
Annejen Pieters, dw P.Alefs lwon in Bc
29-11-1677 Frick Everts, zw E.Frix glasemaker tot B
Anna Meertens, dw M.Jochums lwon tot Vierhuisen
??-??-1678 Reneke Buisingh,dienstkn.v.d.H.GerlachVerrucij t.Schultinga
Maria Jansen, uijt JeverLandt
??-??-1678 Mr: Johannes Johannis, schoolmeester van Westerdijxhorn
Geesjen Doedens, dw Doe Cornellijs backer tot B
07-04-1678 Jurjen Frerix, won in Bc
Grietien Leus, wd Jan Harmens won in't Leger
19-04-1678 Sijnje Jannis, zw Jannes Sijnjes backer tot B
Anje Willems, dw W.Jacobs lwon tot Elderhuisen
28-04-1678 Pieter Clasen, zn Claes Clasen won tot B
Ida Peters, dw Pieter Tonnijs schoemaecker tot B
??-??-1678 Jan Geerts, won in't Reidlandt
Eelje Derx, dw Derck Pieters lwon in Bc
30-06-1678 Jacob Jansen, zw Jan Jacobs lwon op Crangeweer i.Stedumer C
Geesjen Cornellijs, dw C.Berents lwon op den Haver in Bc
??-??-1678 Jan Hillebrandts, zw H.Jacobs lwon tot Lutkewolde in Bc
Jeije Menckes, dw M.Reerts lwon in't Reidlandt
06-10-1678 Albert Clasen, harbargier tot B
Jincke Wijrts Anckema, dw W.Anckema lwon tot Noortbroeck
10-11-1678 Rickert Siabbes, zw S.Rickerts lwon Stitzwert
Anje Jans, dw Jannes Willems lwon tot Pietersbuiren
??-??-1679 Mr: Louwardus Suirveldt, chirurgijn tot B
Grietien Lamberts De Wit, uijt Groningen
??-??-1679 Jacob Hillebrants, won bij Ketel-Laen in Bc
Lijsbeth Elties, dr E.Roelfs in Middelstumer Caspel
19-02-1679 Aijolt Sijmons, schoemaecker tot Westerwijtwert
Anna Jacobs, dw J.Jelijs tot Onderdendam
02-03-1679 Roelf Reijners, zw R.Roelfs lwon tot Maerhuisen
Jantien Jacobs, dr J.Emes uijt Buirster Carspel
??-??-1679 Bruin Derx, won in Bc
Renske Jansen, dw Jan Temmens lwon t.Jemmingen i.Oostfr.l.
26-04-1679 Hindrick Frerix, zw Frerick Jansen bij d.Waterloesinge i.Bc
Trijnje Jansen, dw Jan Arijs oock lwon in Bc
14-04-1679 D'[etc] Hitzerus Themmen, predicant tot Noortbroeck
d'[etc] Anna Hoisingij, dr Johannes Hoisingius, pred.in B
04-05-1679 Claes Ulpherts, zw Ulphart Hindrix lwon in Bc
Trijntien Jansen, wd Gerrijt Geltes mede won in Bc
21-08-1679 Roelf Jansen, zw Jan Roelfs lwon tot Lutkewolde
Ceijke Abels, dw A.Jans lwon op de Ruimt in Bc
13-09-1679 Luitien Folckers, cuiper tot Schouwer-zijl
Gebke Fockens, dw Mr:Focko Cornellijs smidt tot B
??-??-1679 Nanninck Jansen, van Ten Buir
Martien Jansen, dr Jan Roelfs van Lutkewolde
06-11-1679 Jan Gerrijts, zn G.Everts van WesterDijxhorn
Evertien Jacobs, dr J.Hillebrants van OnderdenDam
02-02-1680 Geert Jansen Korthuis, schuite-vaerder tot B
Geertruidt Hermens van Hilden
10-03-1680 Roelf Cornellijs, zw C.Roelfs lwon tot Lutkewolde
Trijntien Reinders, dw Reiner Huberts lwon in't Reid-Landt
11-04-1680 Garbrant Berens, zw Berent Harmens schoolmr:tot Onderwierum
Martien Sijmons, dw S.Willems lwon tot Stedum
??-02-1680 Focko Herens, van Leermens
Marretien Jans, wd Cornellijs Jans backer tot B
??-??-1680 Pieter Jansen, zw Jan Pieters lwon in't Reidlandt
Cunnetien Aepkes, dw A.Jacobs lwon tot Elderhuisen
02-05-1680 Hindrick Jans, van Zuid-Laren
Geertruit Hermens, van Noortwolde
??-03-1680 Jan Reiners, zn R.Huberts
Swaentien Dercks, dw D.Clasen lwon tot Elderhuisen
??-??-1680 Pieter Jacobs, zw J.Tonnijs lwon tot B
Anje Pieters, dr P.Ulgers won tot Tinallinghe
??-??-1680 Hindrick Lippes, zw L.Haijes lwon tot Adorp
Grietien Remmers, van Norch
23-05-1680 Jan Jacobs, zw J.Simons lwon tot B
Tietje Siabbes, wd Willem Fockens tot Adorp
25-05-1680 Jan Theijs, zn Gerlof Jansen van Scharmer
Eltien Jans, dw J.Everts lwon tot B
??-??-1680 Aelf Pieters, zw P.Aelfs lwon in Bc
Lutgert Pieters, van Esinge
20-07-1680 Jan Bruins, won tot Baffloo
Aucke Willems, dw W.Jans won tot Elderhuisen
01-08-1680 Derck Pieters, zw P.Derx backer tot B
Lijsbet Frerix, dw Frerick Frerix backer tot Uijthuisen
??-??-1680 Luirt Eises, zw Eiso Derx lwon in Bc
Anje Pieters, dw P.Jans lwon in Suidwolder Carspel
26-09-1680 Jan Reinders, zw R.Roelfs won tot Haren
Claeske Egberts, dr E.Jacobs op de Meenscheer in Bc
03-10-1680 Siabbe Aelrix Hollingh, zw Aelrick Siabbes Hollings
Hantie Nannes, wd Rotmer Tammes schoemaecker tot B
??-??-1680 Egbert Remmers, zw R.Clasen lwon in de Harckstede
Aeltien Reinders, dw R.Gerrijts lwon in't Reidlandt Bc
24-10-1680 D:Rudolphus Elleri
cop Titia Hoisingij
??-??-1680 Claes Jacobs, van Warfhuisen
Trijntien Jansen, dw Jan Clasen lwon tot Elderhuisen in Bc
??-??-1680 Drewes Melijs, zw Melijs Drewes lwon in Bc
Trijntien Aepkes, dw A.Jacobs lwon tot Elderhuisen
19-12-1680 Hindrick Pieters, won tot Vierhuisen in Bc
cop Aefke Herens, w Hero Ritzens lwon in Obergumer Carspel, att
12-12-1680 Jan Jansen, zw Jan Pieters lwon in't Carspel Vries i.Drente
cop Aeltien Hindrix, dr Hindrick Roelfs won t.Borger i.Drenthe
??-??-1680 d'E:Arnold Gideon Muntz van Benthum
cop Eva Mannebeecks, uijt Groningen, att Groningen 16-12
04-01-1681 Steffen Jacobs, zn J.Steffens won tot Uijthuisen
Ide Hillebrants, dw Hillebrandt Jacobs lwon Lutkewolde i.Bc
25-02-1681 Jacob Hillebrants, won bij de Ketel-Laen
Aeltien Gerrijts, dr G.Tammens van Westerwijtwert
26-02-1681 Jacob Tonnijs, zw T.Sijmons
Welmoet Clasen, dr Claes Pieters, beijde won tot B
18-03-1681 Sijrt Jansen, zn Jan Fockens van Lutke-wolde, afk 27-02
att Grietie Jansen, van Cantens, 'so sij seggen in G getrouwt'
??-??-1681 Monsieur Frederick van Haren, uijt 's Gravenhage
Madmoiselle Maria Magdalena D'Rosches … Sedan
09-04-1681 Claes Jacobs, zw J.Tonnijs lwon tot B
Stijntien Pieters, dw P.Derx oock lwon tot B
??-??-1681 Heine Jansen, van Wetzinge
Aeltien Mennes, dw M.Remges snijder tot OnderdenDam
??-??-1681 Claes Pieters, organist en schoolmeester tot Garmerwolde
Aefke Pieters, dw P.Aelfs lwon bij de WaterLeusinghe Bc
??-??-1681 Cornellijs Hindrix, zw Hindrick Cornellijs lwon tot Elderh.
Dedje Tonnijs, wd Rinne Cornellijs lwon tot Bellingeweer
16-09-1681 Peter Claesen, tot Vierhuisen in Bc //in Wierumer Carspel
Trijntien Folckerts, dw F.Clasen lwon op Gaeijckema-dijck//
19-09-1681 Roelf Jansen, won tot Lutkewolde // in Suidwolder C
Jantien Sickes, dw S.Egberts lwon tot NieijenHuijs //
??-??-1681 Hindrick Frericks, zw F.Pieters lwon tot Menckeweer
Geertruit Jans, dw J.Clasen lwon tot Suijdwolde
05-02-1682 Nanninck Jansen, zw Nanninck Jansen smit tot B
cop Mette Jacobs, dr J.Dercks won tot Elderhuisen in Bc
05-02-1682 Jan Jansen, zw Jannes Sijnies Backer tot B
cop Sara Dercks, dr D.Jansen Boon coopman tot B
31-03-1682 Peter Tonnijs, won tot Elderhuisen in Bc
cop Aeghtie Derckx, wd Bene Fricks lwon tot B
??-??-1682 Jan Duijrts, zw D.Dercks won in Bc, cop Tesinge 09-04
Hijcktien Boelens, wd Wijrt Cornellis lwon tot Garmerwolde
14-04-1682 Reert Menckes, won in't Leger in Bc
cop Geertruit Jansen, dw Jan Harmens mede lwon in Bc
23-04-1682 Frebes Gerrijts, zw G.Geltes lwon in Bc
cop Dedje Michiels, dw M.Jans lwon tot Warfum
07-05-1682 Jelmer Ubbes, won in Bc
cop Eike Jans, dw J.Harmens lwon op den Haver in Bc
??-??-1682 Peter Jans, zw J.Harmens lwon in Bc, cop Middelstum 07-05
Trijntjen Berendts, wd Hidde Clasen won o.d.Rode School iMC
??-??-1682 Frerick Jans, zw J.Jurriens won tot Noordijck
Jantjen Siabbes, dw S.Harms lwon in Bc
14-05-1682 Jacob Alberts, zw A.Sijrts won in AppingaDam
cop Baetje Roelfs, dw R.Jans schoemaecker tot B
??-??-1682 Jan Eises, zw E.Jacobs won in Bc, cop S. 21-05
Grietje Dercks, dr D.Jurriens won in Sauwerder Carspell
??-??-1682 Julle Sipkes, zw S.Julles lwon t.Middelst.,cop Onderwi.21-5
Trijntjen Jacobs, dr J.Hillebrandts won t.OnderdenDam in Bc
25-05-1682 Cornellis Jacobs, zw J.Derckx lwon tot Elderhuisen in Bc
cop Grietien Sijwerts, wd Jan Pieters lwon in Bc
11-06-1682 Jan Peters, zw Peter Brandts lwon tot LutkeWolde in Bc
cop Aeltien Drewes, dw Drewes Ewolts lwon tot Elderhuisen in Bc
??-??-1682 Nicolaus Buitingh, won binnen Groningen, cop G. 03-07
Trijntjen Tomas, wd Peter Jansen lwon tot B
09-07-1682 Roelf Hindricks, zw Hindrick Alberts
cop Jantjen Jacobs, wd Harm Hindricks, beijde won tot B
27-08-1682 D'[etc] Abrahamus Mattersteck, predicant tot Saexum
cop D'[etc] Asrelja Conradi, dr [etc]Georgius Conradi pred.t.B
27-08-1682 Mester Jan Jacobs, cuiper tot B
cop Trijntien Jacobs, dw J.Tonnijs lwon tot B
??-??-1682 Gerrijt Gerrijts, zw G.Gerrijts won tot Peterbuiren, cop G
Trijntien Hindricks, wd Mencke Clasen won tot Elderhuisen
??-??-1682 Harmen Fockes, zw F.Jansen won tot Uijthuisen, cop Onderwi.
Hilje Jeltes, dw J.Garbrans lwon tot Leens
??-??-1682 Hindrick Wessels, won tot Noordwolde, cop N. 08-10
Martien Folckerts, dw F.Eppes, lwon in Bc
29-10-1682 Peter Clasen, won tot B
cop Boucke Jans, dw J.Willems lwon in Bc
29-10-1682 Tonnijs Peters, zw P.Tonnijs
cop Eltien Jans, dw J.Peters, mede won tot B
05-11-1682 Egbert Aeldricks, zw A.Uijldricks lwon in Bc
cop Lutgertien Folckerts, dw F.Eppes, mede Lwon in Bc
26-11-1682 Peter Jansen, zw Jan Peters lwon in Suidwolder Carspel
cop Stijntjen Jans, dw J.Harmens lwon op den Haver in Bc
??-??-1682 Jan Eijses, won in't Reidlandt in Bc
cop Jantjen Jans, wd Luitien Jans lwon tot Wirdum
28-01-1683 Jan Cornellis, zw C.Neencks lwon tot Eendrum
cop Boucke Eijses, dw Eijso Dercks lwon in't Carspel B
11-02-1683 Hebbe Tegges, zn T.Hebbes won tot Neikerck
cop Neeske Temmes, wd Roelf Frericks won tot Onderdendam in Bc
17-02-1683 Peter Jansen, zw Jan Clasen lwon tenPost
cop Lubge Abels, dw A.Rinjes lwon tot B
25-03-1683 Heddrick Willems, zw W.Jurriens lwon tot Eendrum
cop Hindricktien Peters, dr P.Jans won tot B
??-??-1683 Claes Clasen, zw Claes Lamges lwon tot Bellingeweer
Lutgertjen Eppes, dw E.Alberts, won tot Sauwert,cop S.18-03
15-04-1683 Hindrick Jannes, zw Jannes Hindricks lwon tot Woltersum
cop Maria Hindricks, dw H.Wolters lwon tot Gron:
08-04-1683 Derck Jansen, zw Jan Jansen lwon t.Sadebeeck i.Munsterlant
cop Abeltien Wigbolts, dr W.Jansen won tot B
??-??-1683 Berent Peters, uijt Bc, cop Pieterbuiren 15-04
Anje Raenges, dr R.Abberinge won tot Wierhuisen
09-04-1683 Hilwonrt Rengers, zw R.Egberts won tot B
cop Geertruit Harms, dw H.Mewes mede won tot B
??-??-1683 Jan Clasen, zw Claes Derckx, won tot Onderwijrum, cop 20-05
Grietjen Mennes, dw M.Remges lwon tot Onderdendam in Bc
03-06-1683 Hindrick Wiggers, won op 't Zant
cop Martjen Everts, dr E.Peters, won tot B
??-??-1683 Jan Peters, won tot Garmerwolde, cop 03-06
Kunneje Aepkes, dw A.Jacobs lwon tot Elderhuisen in Bc
??-??-1683 Jochum Johannis, won in 't Carspel B, cop N. 10-06
Enje Clasen, dr Claes Eltes won tot Noordwolde
??-??-1683 Tonnijs Jansen, won tot B, cop T. 15-07
Anje Harms, won tot Tesinga
??-??-1683 Jacob Mennes, zw M.Remges lwon tot Onderdendam,cop M.15-7
Anje Everts, won tot Middelstum
15-07-1683 Willem Roelfs, won tot B
cop Reenje Clasen, dw Claes Peters mede won tot B
29-05-1698 Abel Clasen
cop Welmoet Clasen, beide van B
05-06-1698 Cornelius Jacobs
Trintie Menkes, beide van Elderhuisen
26-12-1698 Jan Hinderijk, van B
Imke Tewes, van Uthuisen
19-02-1690 Hinderik Hinderijks, van B
Grietie Jacobs, van Closterbuiren
05-03-1699 De H:E:Welg:Heer Titus van Eusum, van Roon, att Groningen
H:E:W:Juff: Isabella Maria Catharina, Baronesse van Heerma
16-07-1699 Warner Warners, van Den Dam
Grietie Jans, van B
12-11-1699 De regtvermaarde H:Goedhardus Borgesius, prof.tot Steinfurt
de D:Johanna Rust, wd Robers, van Groningen, att
26-11-1699 Ds:Petrus Henrici Pot:,eccls:tot Wold...sens in O.Fr bij //
de D:Juff:Elisabet van Wullen, van Gron. //Embden, att
28-01-1700 Claas Onnes, van Baflo
Anne Bruins, van B
12-05-1700 Pieter Lammerts
Trine Clasen, beide van B
12-05-1700 Ajse Tonnis, van de Hoornse Dijk
Aefke Pieter, van B
12-05-1700 Roelf Hebels, van Slogter
Anje Willems, van Elderhuisen
28-07-1700 Jan Pranger, van Onderdendam
Geesjen Steffens, van Leens
04-08-1700 Lammert Sibrands, van Onderdendam
Martien Jans, van S:Anne Clooster
01-09-1700 Rocus Jans
Eltie Cornelius, beide van B
25-06-1702 Evert Jansen, schoemaker
cop Nanje Jacobs, beide van B
02-07-1702 Egbert Jacobs, van Garrelsweer
cop Trinje Cornelius, van B
19-11-1702 Jan Geerts, van Ter Laan
cop Aeltien Pieters, van Middelbert
06-04-1703 M:Cornelius Dercks, van Tijnallinga
cop Dewer Frebus, van B
05-05-1703 de E: Albert Hinderijks, van den Haver
cop Grietie Karst, van B
18-11-1703 Hans Harmens, uijth 't Gr[aaf]schap van der Lippe
cop Albertie Reinhouds, van Onderdendam
06-01-1704 Hidde Clasen, van Westerwijdwert
cop Jantien Arents, van B
22-06-1704 Claas Jansen, van B
cop Jantie Isbrants, van Schilwolde
18-01-1705 Enne Simons, van Onderdendam
Majke Wiggers, van Wierum
25-01-1705 Fritz Harmens Dan, uijt 't Graafschap van der Lippe
Eltien Reinhouds, van Onderdendam
22-02-1705 Claas Isbrands, van Thiesinge
Trijntie Pieters, van Elderhuisen
12-04-1705 Hinderijk Wolters, van Glimmen, att naar Noordijk
Geeske Jans, wd Thomas Jans van Noordijk
10-05-1705 Jacobus Albers, wd tot Suidwolde
cop Aefjen Hermens, tot Leens
10-05-1705 Hermen Jans, dienstbode v.d. EEd:Hr.Verrucii op Scholtinga
cop Anje Clasen, wd Frerijk Abels, beide van B
??-05-1705 Abel Stevens, van Onderdendam
Trijntien Ipes, van Herenveen
25-05-1705 Lubbert Albers, tot B woonagtig
Martien Cornellis, wd Pieter Jans van Suidwolde
14-06-1705 Derck Pieters, van B
Grietie Hinderijx, van Scharmer
12-07-1705 Hinderijk Egberts, borger in Groningen
afk Geesjen Steffens, wd Jan Jansen Pranger tot Onderdendam
11-09-1705 Eise Jacobs
cop Itie Jans, beide van B
11-10-1705 Geert Vijlant, van Groningen
Anne Venhuisen, van B
16-12-1705 Derck Clasen, van Suidwolde
afk Sieke Pieters, wd Derck Jansen van Elderhuisen
16-12-1705 Reinder Pieters, van B
Grietie Sipkes, van Spijk
31-01-1706 Garbrant Gerrits, van Uthuisen
cop Evertien Pieters, van B
21-03-1706 Claes Cornellis
Trijntie Wigbolts, alle beide van B
04-04-1706 Jan Lijnman, van S:Anna Clooster
Grietie Hinderijx, van Groningen tot B woonende
??-05-1706 Cornellis Pieters, van S:Anna Clooster
cop Ebeltien Pieters, van B
04-07-1706 De E: Hajo Langendorp, van Groningen, att
cop de [etc] Dorothea Pierius, wd[etc] Gideon Clemens[etc]Gr.
10-10-1706 Geert Dercks, van St:Anna
cop Trijnje Clasen, wd Pieter Lammers, van B
14-11-1706 Gerlov Jansen, att Loppersum
cop Hilke Fockes, van Saalderlant in OostFrieslant
09-01-1707 Sens Clasen, van Middelbert
cop Harmtie Pieters, wd Evert Jacobs op den Haver tot B
10-04-1707 Simon Pieters, van Esinge
cop Auke Fockens, van B
04-12-1707 Duirt Jans, van B
Cornelske Ubbes, wd Arent Heres op Alma
04-12-1707 Tonnis Jacobs, van Ten Buur
Lubge Jurjens, van B
29-04-1708 Jan Clasen, van B
Aefke Tammens, van Warfum
06-05-1708 Pieter Clasen, van St:Anna
cop Lijsbet Pieters, wd Heine Jans cuijper tot B
06-05-1708 Hilbrand Jans, van B
Lijsbet Clasen, van Tesinge
03-06-1708 Jan Jansen, van Noorddijk
Anje Isbrands, wd Freerk Jans, van B
07-10-1708 Hinderijcus Schiphorst
cop Tamina Fopkens, att Groningen
28-10-1708 Jan Jansen, van B
cop Eefke Boekes, van Stedum
05-05-1709 Albert Hinderix, van den Hoorn
cop Marghjen Menses, van B
12-05-1709 Dreuwes Uwes, van B
cop Trijntie Jans, van Loppersum
12-05-1709 Jan Harkes
cop Bouke Albers, beide van Elderhuisen
19-05-1709 Aibe Hinderijx, van Middelstum
Hilje Gerbrants, van B
09-06-1709 Laurens Hansen, van Suidwolde
cop Tjaakjen Clasen, van B
01-09-1709 Julle Clasen, van Warfum
Aeltien Pieters, wd Jan Geerts v.ter Laan t.B gehorigh
28-03-1710 Popke Bartels, van Middelbert
cop Trijnje Reerts, uijt 't Reijdlant
12-05-1710 Olfert Clasen
cop Harmtie Frebus, beide van B
31-08-1710 Pieter Harkes, schoolmeester tot Sauwert
cop Anje Clasen, van B
07-09-1710 Stoffer Gerrijts, te Bruggen
Antie Reinhouts, beide van Onderdendam
09-11-1710 Jacob Roelfs, van B
cop Heltien Hermens, van Tiesinge
21-12-1710 Jan Reinties
cop Martien Clasen, wd Cornellis Jans, beide van B
01-02-1711 Pieter Sijrts
cop Bijvke Harkes, beide van B
22-03-1711 Jan Albers, van Middelbert
Barber Harkes, van B
22-03-1711 Cornellis Freercks
Anje Wolters, wd Aalf Dercks, beide van B
31-05-1711 Jelte Gerrijts
cop Claeske Claesen
01-11-1711 Lammert Pieters
cop Berentijn Jans
22-11-1711 Wilm Peters
cop Johanna Luiden
03-01-1712 Hindrick Wichgers
cop Martijn N:N:[= Frericks], wd Meester Popke t. Zuidwolde
29-05-1712 Tonnijs Peters
cop Tettijn Jans
09-10-1712 Peter Claesen
cop Aeltijn Hindrix
13-11-1712 Roelef Derx
cop Sieke Geerts
12-02-1713 Sijmen Geerts
cop Aechtie Edes
12-02-1713 Menke Reerts
cop Trijnje Fockkes
16-04-1713 Cornellijs Hindrix
cop Asselje Reerts
06-05-1713 Evert Jans
cop Stijntijn Garbrants
14-05-1713 Peter Tobias, van Stitswert
cop Swaentijn Jans, van B
15-10-1713 Aijolt Harms, van Elderhuisen
cop Mettijn Jans, van Garmerwolde
18-03-1714 Gosen Phrebes, att Westerdijxhorn
cop Grietijn Jans, van Zuidwolde, att
08-04-1714 Jacob Wilms, van Elderhuisen
cop Aeltijn Hindrix, van Uithuisen
15-04-1714 Jacob Cornellijs, van Fliedorp
Anje Claesen, wd Jan Reinders uit Reidlant
06-05-1714 Jan Frericks
cop Aefke Peters, beijde uit Bedumer Caspel
05-08-1714 Cens Claesen, van den Haver
cop Martijn Tonnijs, van Onderwijrum
11-11-1714 Peter Jansen
cop Jantijn Jansen, beijde van B
10-02-1715 Harm Tonnijs, van B
cop Beertie Peters, van Warfum
??-02-1715 Wilm Peters
cop Grietijn Fockes, beijde van B
??-??-1715 Jan Roelefs, van Sleen
cop Geertijn Jacobs, van Menkeweer
09-02-1716 Jan Gerrijts, van Zuidwolde
cop Feeke Geerts, wd Frerick Jacobs Lap, van B
05-04-1716 Abel Jans, van B
Willemtijn Jans, van Lutkewolde
20-03-1716 Harm Popkes, van B
cop Ide Wilms, van B
26-04-1716 Jan Peters Laen
cop Barbar Popkes, beijde van B
26-04-1716 Albert Harckes, van Uithuisen
cop Anje Peters, van B
02-08-1716 Evert Lammers Snoeck
cop Martijn Claesen, beijde van B
11-10-1716 Hilwert Rengers, policie
cop Ettijn Thomas, beijde van B
09-05-1717 Lammert Claesen
cop Deetijn Peters, beijde van B
24-04-1717 Jan Stulling
cop Aefke , beijde van B
07-11-1717 Cornellijs Sijmens, van B
cop Martijn Foppes, van Stubergen
05-12-1717 Popke Bartels, van B
cop Jeijke Jansen, van Lutkewolde
16-04-1718 Tiipke Hansen, van Suidwolde
cop Elske Olgers, van B
02-05-1718 Eeme Roelfs
cop Trijnje Roelefs, beijde van B
29-05-1718 Jan Jacobs Rusk, van B
cop Grietijn Roelefs, van Scharmer
24-07-1718 Menne Wijrts
cop Lijsebet Jansen, beijde van B
11-12-1718 Roelef Jacobs, van Westerwijtwert
cop Geesijn Jacobs, van Appingadam
14-02-1719 Sijmen Alefs, van B
cop Hillegijn Ewolts, van Zuidwolde
23-04-1719 Sijmen Pauels,van Middelstum [wegens dieverij gegeselt en]
cop Trijnje, wd Warner op Lutkenhaver [//met gezin verbannen]
??-??-1719 Derck Lulbers, van B
Teetijn Tonnijs, van B
30-04-1719 Lammert Peters, van B
Frouke Hindrix, wd Claes Abels van B
15-03-1720 Jan Reerts
Wijberig Claesen, beijde van B
05-05-1720 Albert Tonnijs, van B
cop Martijn Evers, van Bellingweer
29-04-1720 Jacobus Valck, chirurgijn van B
cop Alagonda Staels, van Groningen
11-05-1720 Jan Jansen Collenberg
Grietijn Frebus, van Elderhuisen onder het caspel B
25-05-1721 Jan Jansen, [geb] Graafschap Benthem [gewoond] Adorp
Hilje Geerts, wd Harm Tonnijs op de Waeterleusinge
19-01-1722 Jan Geerts, van Oosterwijtwert, att naar O.
afk Diewerke Roelefs Eijsinge, van B
08-02-1722 Hindrick Peters Poutkop, van B
afk Elsijn Adolfs, van Theesinge
28-06-1722 Hindericus Beerens, van Warfum
cop Eeltijn Eeskes, wd Jacob Peters van B
21-11-1722 Hindrick Steffens, van Groningen
afk Martijn Frericks, wd Hindrick Wiggers van B
26-11-1722 Jacob Ulbrants, van Zuidwolde
afk Aeltijn Eisses, van B
05-12-1722 Jan Claesen, van B
afk Martijn Peters, wd Jan Jansen Dijxter van Obergum
02-05-1723 Gerrijt Geltes, van B
cop Trijnje Jans, van Garwert
02-05-1723 Jurrien Tonnijs, van B
cop Anje N:N:, van Adorp
02-05-1723 Arijs Bartels, van Noordijck
Sijrtien Egbers, van Middelbert
25-12-1723 Jan Eppes, van Holwijrda
cop Grietijn Cornellijs, van Woltersum
16-01-1724 Jan Berens Hesselinck, van Niuwen Haeren in Munsterlant
cop Tietijn , wd Jan Geerts, van B
21-05-1724 Jan Jansen
cop Jantijn Egbers, beijde van B
30-07-1724 Jacob Cornellijs, van B
cop Grietijn Reenders, van Loppersum
13-08-1724 Hijbe Matthias Groenwolt, organist
cop Willemijna Woldering
08-11-1724 Jacob Hindrix, van B
cop Grietijn N:N:, van Middelstum
20-01-1725 Julle Claesen, van B
cop Martijn Tiaerts, van Stedum
03-06-1725 Peter Derx, van B
cop Mettijn Lourens, van Commerzijl
30-04-1726 Menne Wijrts, van B
cop Moijke Jans, van de Harckstede
30-04-1726 Peter Claesen
cop Wipke Peters, beijde van B
12-05-1726 Hindrick Ewolts
Anje Frericks, beijde van B
12-05-1726 Roelef Arens, van B
Anje Peters, van Onderwijrum
19-05-1726 Derck Bush, van Hulstede
Frerickijn Frericks, van B
19-05-1726 Evert Gerrijts, van Wetsinge
Margijn Jans, van B
10-06-1726 Menke Reerts
Claeske Albers, beijde van B
17-11-1726 Peter Tonnijs, uit de Wijck
cop Geeske Roelefs, wd Derck Clasen van Zuidwolde
24-11-1726 Menne Claesen, van Weeh
cop Trijnje Reijnders, van B
24-11-1726 Wigbolt Ulbrans, van Zuidwolde
Geertijn Frericks, van B
27-07-1727 Jasper Jochums, bijsesaeger tot B
cop Menje Onnes, van Middelstum
09-11-1727 Jacob Dutmers, van Wittewijrum
cop Anje Geerts, van B
23-11-1727 Jacob Siabbes, van ten Bour
Cunje Peters, wd Peter Hindrix
07-12-1727 Eppe Hindrix, backer tot Obnderdendam
Trijnje Heijnes, van B
30-04-1728 Jan Tonnijs, van B
cop Trijntijn Jans, van Usquert
27-06-1728 Albartus Wilms, een jongman van Middelstum
cop Trijntijn Geerts, wd Ulphert van B
07-07-1728 Jacob Sijmons, van de Roode School gehorig onder Middelstum
cop Neeske Hillebrands, van B
11-07-1728 Frerick Derx
cop Grietijn Bonnes, beijde van B
30-08-1728 Peter Peters
cop Bonje Wilms, wd Gorijs Geerts, beijde van B
05-09-1728 D:Everhardus Idema, pastor tot Theesinghe
Juffer Elijsabeth Ippius, van Aduwert
26-11-1728 Claes Ulbrans, van B
Rinje Freriks, van Aduwert
03-12-1728 Jan Harms, van B
Grietijn Rinnes, van Noordwolde
03-12-1728 Arent Jans, van Ulsen
Grietijn Lubbers, van B
29-12-1728 Claes Abels, van B
Gepke Harms, van Roosewinkel
28-02-1729 Derck Roelefs, van Aduwert
Lammegijn Peters, wd Thomas Claesen van B
25-03-1729 Evert Lammers, van B
Trijnje Peters, wd Wilm Berens, van Garmerwolde
25-03-1729 Evert Sens, van den Haever
Cunje Frericks, van Barckhuis uit het caspel van Cantens
27-03-1729 Hindrick Peters, van Lutkewolde
Lijsebet Sijmens, van Eendrum
15-04-1729 Berent Garbrants, van B
Grietijn Vettijs, van Ellerhuisen
24-04-1729 Asinga Reerts, van B
Hilje Jacobs, van Theesingh
24-04-1729 Peter Jacobs, van Theesingh
Jantijn Eijses, mede van Theesingh
01-05-1729 Hindrick Berens, van Aduart
Claeske Tebbes, van B
01-05-1729 Wilm Thomas, van Eppenhuisen
Gepke Peters, van Oosterwijtwert
22-05-1729 Harm Aijolts, van Ellerhuisen
Elske Tebbes, van B
29-05-1729 Jan Jansen Collenberg
Peterke Jacobs, van Elderhuisen in B
01-08-1729 Geert Hindrix, van B
Aagtie Edes,wd Siabbe Jans v.d.Roode School onder Middelst.
14-11-1729 Arent Meertens, van den Ham in t Westerquartier
Aefke Jans, van Lutkewolde onder het caspel B
04-12-1729 Gerlof Sijbrant Jans, van B
Dewerke Jans, van Doornwert onder Middelstum
18-12-1729 Jan Fettijs Collenberg, van Ellerhuisen
Hebeltijn Harms, v.Rosewinkel uit het Lantschap van Drenthe
19-02-1730 Jan Geltes, van B
Stijnje Luies, van Onderdam
23-04-1730 Jacob Peters, van Lellens
Swaantijn Jacobs, van B
04-06-1730 Jan Hillebrants, van B
Swaentijn , van Thesinghe
11-11-1731 Alje Tonnis, van B
Aafke Arens, van Garshuisen
11-11-1731 Evert Lammers, van B
Margijn Waalkes, van Garwert
18-11-1731 Peter Jans, van B
Jantijn Claesen, van Stedum
02-04-1732 D:Henricus Adami, predicant tot Bierum
Gerhardina Fijlans, van Groningen
16-04-1732 Geert Jans
Martijn Goris, beijde van B
02-06-1732 Julle Alders, van Lutkewolde
Jantijn Wilms, van Woltersum
07-06-1732 Jacob Writsers, van Middelstum
Hilje Jans, van B
22-06-1732 Okke Jans, van B
Grietijn Harms, mede van B
22-06-1732 Hindrick Jans, van B
Geertijn Hindrix, van Uithuisen
19-04-1733 Peter Olghers, van B
cop Hilje Jacobs, van Stitswert
03-05-1733 Thonnis Pieters, van B
Jantjen Willems, van Zuidwolde
23-05-1734 Jacob Jans, van Zuijdhorn
att Grietje Fijlands, van Onderdendam, cop Peterburen
23-05-1734 Peter Jacobs, van B
att Fenje Harms, van Noortwolde, cop Noordwolde
??-07-1735 Harm Jans, van B
cop Hilligijen Egberts, van Uijthuisen
??-11-1735 Klaas Jacobs, uijt de Harkstede
cop Martjen Nanninks, van B
??-11-1735 Albert Haijes, van B
Minje Freriks, van Tiesing
??-11-1735 Jacob Eijses, van Uijthuisen
Anje Cornellis, van B
??-11-1735 Enne Jans, van Eenrum
Jantjen Egberts, van B
??-11-1735 Lubbertus Meinders
cop Trijnje Hinderks
??-??-1735 Harm Sijwerts, van B
Geertjen Evers, van B
??-??-1735 Pieter Roelfs, van B
Hilje Jans, wd Jacob Writzers
??-??-1736 Hilbrant Jans, wd van B
Aaltje Harms, van Tiesing
??-??-1736 Jan Hilbrants, wd van B
Trijnje Popkes, van B
??-??-1736 Reinder Geerds, van Wetsinge
Hijke Roelfs, van B
??-??-1736 Claas Geerds, van Tenbuir
Frouke Clasen, van Winsum
??-??-1736 Roelf Jans Steen, van Rosewinkel
Wellemtje Evers, van B
??-??-1736 Jacob Jans, van Adorp
Wiepke Jans, van B
??-10-1737 Claas Hilbrants, van B, cop T.
Anje Pieters, van Tenbuir
12-10-1737 Roelf Haijes, van B, cop W.
Anje Ennes, van Warffum
02-11-1737 Derk Berens, van Bremen
cop Wemke Heeres, uijt Oostfriesland van Binnegum
??-02-1738 Claas Jans, van Wittewijrum
cop Etjen Eijses, van B
??-??-1738 Gerrit Geerds, van B
Trijntje Pieters, van Ellerhuisen
??-??-1738 Asing Reers, uijt Reijlant
Martjen Julles, uijt Terlaan
??-??-1738 Evert Jans, van Sandeweer
Trijntjen Jacobs, van B
??-??-1738 Doije Roelfs, van B, cop Dijkshorn
Aafke Egges, van Westerdijkshorn
??-07-1738 Tipke Hansen Lion
afk Trijnje Eeukes, wd Jacobus Oortman
11-05-1738 Jan Lucas, van Alseen
IJde Eppes, van Tenbuur
??-11-1738 Jacob Jacobs, van Tinallinga
Hindertjen Jans, van de Leek
??-??-1738 Cornellis Hinderks, van Noordwolde
Trijnje Popkes, uijt Reijlant
??-11-1738 Roelf Hinderks, wd van Onderwijrum
Aaltjen Klasen, van B
??-??-1738 Pieter Klasen, van Lutjewolde
Antjen Jans, van Woltersum
??-??-1738 Claas Evers, van B
Eltjen Luirs, van Suidwolde
??-11-1738 Jan Jans, van B
Grietje Egberts, van Menkeweer
??-05-1739 Menke Hilbrants, van B
Cornelliske Writsers, van Middelstum
??-07-1739 Harm Jacobs, van B
Trijntje Garms, van Menkeweer
??-??-1739 Tonnis Sents, van B
Fenje Cornellis, van B
??-??-1739 Driewes Freriks, van B
Aaltjen Jacobs, van Witmont[=Wittmund]
??-??-1739 Pieter Harms, van Westerwijtwert
Jantjen Garms, van B
??-??-1740 Jan Bonnes, van B
cop Trijntjen Pieters, van B
??-04-1740 Hinderk Jans, van B
cop Aafke Clasen, van Westerwijtwert
??-05-1740 Reinder Klimp, van Middelstum
cop Aaltjen Wolters, van Leens
??-??-1741 Mense Albers, van B
cop Kunje Pieters, van B
??-??-1741 Tonnis Tonnis, van B
Anje Clasen, van Tiesing
??-??-1741 Albert Jans, van B
Aaltjen Clasen, van Wijtwert
??-05-1742 Jan Willems, van Westerwijtwert
Pieterke Pieters, van B
??-05-1742 De E: Harm Lamberts, van Garmerwolde
Kunje Klasen, van Tiesing
??-??-1742 Willem Albers, van Noordwolde
Anje Jans, van B
??-11-1742 Laurens Hansen, van B
cop Geeske Jans, van Warffum
??-03-1743 Jan Berens Hesseling, van B
cop Elsien Jansen Bos, van Hee[=Heede] op Wesvalen
??-04-1743 Roelf Jans, van Menkeweer
cop Hilje Pieters, van B
??-10-1743 Roelf Jans Steen, van B
IJtjen Eijses, van B
??-10-1743 Jacob Sjabbes, van B
Aaltjen Klasen, van Tiesing
??-??-1743 Hinderk Pieters, van B
Grietje Jacobs, van Garmerwolde
??-11-1743 Jan Sijmens, van B
cop Berentje Geerds, van Suidwolde
??-04-1744 Claas Jans, wd van B
cop Egbertjen Hinderks, van de Mee
25-10-1744 Menke Hilbrants, wd van B
cop Martjen Menkes, uijt Reijlant
21-03-1745 Albert Jans, wd van B
cop Anje Garrems, van Ten Buur
04-07-1745 Den [etc] Ludolf Herman Joseph van Heerma
att de[etc]Freulijn Otto Ernestina v.H”vel t.den huise Boskamp
10-10-1745 Pieter Jans Kamminga, van Groningen, cop Onderwijrum
Fennigjen van de Velden
24-10-1745 Klaas Popkes, van B
cop Wieke Sijmens, van B
14-11-1745 Roelf Jacobs, van B
cop Gijssel Albers, van Rosewinkel
05-12-1745 Claas Jacobs
cop Trijnje Jans, beijde van Elderhuisen tot B
26-12-1745 Peter Tebbes, van B, afk 19-10, NB: Roomsgesinde
cop Eiske Rikkers, van Aduwert
09-01-1746 Dooje Roelfs
cop Aeltien Peters, beijde van B
11-04-1746 Aelf Sijmens
cop Jantien Jans, beijde van B
24-04-1746 Paul Arends, van Uskweert
cop Saartien Peters, van B
08-05-1746 Albert Hajes
cop Anje Derks, beijde van B
29-07-1746 Jan Peters, van Ten Buur
cop Aefke Peters, wd Jan Freerks, van Elderhuisen
30-10-1746 Peter Hinderks, van Groningen
att Swaantien Peters, van B, att naar Groningen
16-12-1746 Evert Klasen, van Noordwolde
cop Hemke Hinderijkus, van B
08-01-1747 Antonius Snijder, van Groningen, NB: scherprigter van Gron.
cop Maria Anna van Dijk, van Breda, NB: Rooms priesters meijt
29-01-1747 Jacob Tebbes, van B, att naar Eendrum, NB: Roomsgesinde
att Finje Rinnes, van Eendrum
07-05-1747 Hinderk Eijbes, van B
cop Derktien Bartels, wd Hinderk Lamberts van Elderhuisen
05-11-1747 Jacob Pieters, van Cantes, att naar Cantes
att Martjen Willems, van B
10-12-1747 Hindrik Cornellijs, van ten Buur
cop Hilje Geerts, wd Jan Jans te B
11-02-1748 Jan Derks, van Suidwolde
cop Fenje Harms, wd Pieter Jacobs van B
11-02-1748 Harm Hindriks, van Dalen, att naar Groningen
att Trijntien Hindriks, van Wetsinge
18-02-1748 Cornellijs Jans, van B, afk3 11-02
cop Liefke Haijes, van Sauwert
23-03-1748 Jan Abels, van B, att naar R. 11-04
afk Biefke Pieters, van Rasquert
20-04-1748 Jan Hindriks, van B, afk 05-04
cop Trienje Willems, van Cantes
11-05-1748 Sentse Everts, tot ten Post, att naar Wittewierum 26-05
afk Geertien Jans, van B
16-06-1748 Otto Jans, van Woltersum, afk 18-05
Cop. Hilje Jans, van B
09-06-1748 Johannes Dinckgreve, medicinae doctor van Groningen
afk Anna Lippina Fabritius, van Weiwert, att naar G. 23-06
15-09-1748 Pieter Abels, afk 25-08
cop Luiktjen Jullens, [beide] van B
06-10-1748 Kars Jans, van B, afk 21-09
cop Grietie Bouwkes, wd Pieter Louwrens van B
06-10-1748 Sijwert Harms, van Garsthuisen, cop G. 09-11
afk Aeltien Everts, van B
26-02-1749 Tobias Pieters, afk 02-02
cop Trijnje Roelfs, beide van B
04-05-1749 Albert Ebels, afk 12-04
cop Fenje Jans, beide van B
03-05-1749 Claas Jans, van Stedum, cop S. 31-05
afk Stijnje Pieters, van B
03-08-1749 Stoffer Stoffers, van B, afk 12-07 [cop d.past.Noordwolde]
cop Margijn Jans, van Westerbroek
22-08-1749 Pieter Cornellijs, afk 02-08
cop Hilje Arijs, beide van B
21-09-1749 Harm Jans, van B, afk 23-08
cop Remke Jans, van Huisinge
11-10-1749 Henrikus Bernardus Kramer, pastor in Westerembden,cop 26-10
Gerhardina Vijlands, wd Henricus Adami pastor tot Bierum
09-11-1749 Dreuwes Andries, van B, afk 16-10, Papicolae
cop Hilje Jacobs, van Aduwert
14-12-1749 Lambertus van der Tuuk, pastor hujus loci, afk 22-11
cop Geertruda Arentz,v.Lutjew., A.Meertens et Aefke Jans f.unig
30-12-1749 Jan Aegidius v.Voorst, leut[etc] Eck v.Nergena t.Leeuwarden
cop Maria Theodora van Golstein, van B, afk 13-12 [aant,RK]
??-12-1749 Reinder Claesen, van Garrelsweer, cop Garrelsweer 1750
afk Martien Wolters, van Wirdum, ancilla pastoris [B]
19-01-1750 Menke Hillebrands, van B, afk 27-12-1749
cop Anje Sijbrands, van Noordwolde
26-04-1750 Hindrik Jans, van Couvorden, thans woonagtig tot Stedum
cop Jantien Jans, wd Jan Jurgens van B, afk 27-03
27-06-1750 Aeijlke Waalkes, van Garwert, att naar Zuidwolde 19-07
afk Stijnje Geerts, wd Albert Jans van Zuidwolde
17-10-1750 Claas Fransen, van Zijdeldijk thans woonagtig tot Menkeweer
afk Trijnje Wessels, van Onderdendam, att naar Westerwijtwert
08-11-1750 Luje Jacobs, van B, afk 17-10
cop Cornelske Roelfs, wd Claas Willems van Zuidwolde
13-12-1750 Hemme Sijwerts, van B, afk 21-11
cop Geertruid Pieters, van Rasquert