BRON: Baflo en Raskwerd, DTBL NH, T:1648-1750 BAF01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
B = Baflo
Bf = Bafflo
R = Rasquert
R: = Rasq.
wd = weduwe/weduwnaar

 

??-??-1648 Gale Clasen, tot R

Grietje Eijses, van Scharmer

??-??-1648 Hillebrant Jansen, van B

Wobbe Roelfs, van Farmsum

??-??-1648 Jan Jansen, van Middelstum

Anna Harms, van R

??-??-1648 Peter Jans, van Uijthuijsen

Grietjen Wijrts, van R

??-01-1649 Peter Clasen, van R

Martjen Onnes, van Cloosterbuiren

??-01-1649 Harmen Tjarks, van Bf

Geertruijt Willems, van Maarhuisen

??-03-1649 Jan Remges, van R

Ritske Clasen, van Doornewert

??-05-1649 Bartelt Hoikes, van Winsum

Hilletjen Eppes, van B

??-06-1649 Jacob Clasen, van R

Trijntjen Reners, van Middelbert

??-08-1649 De Eerb: Reijner Roelfs, van Lutke-Saaxum

De Deughts: Jantje Everts, van Usquert

19-08-1649 De Welgeb: Conradus Velthuisius, V:D:M: tot Gulik &c:

cop De Deughts: Lutgertjen Appingh, van Groningen

??-08-1649 Jacob Huisingius, tot B

Aeltjen Hindrix, van den Dam

??-08-1649 Jan Peters, van Peijse

Aefke Jacobs, van R

??-08-1649 Peter Jansen, van Peterbuiren

Jetske Remges, van Rasqu:

??-11-1649 Sikko Freerks, van Warffum

Trijn Geerts, wd Rochus Tjarks, van Rasqu:

??-12-1649 Jacob Geerts, van Usquert

Eeuwke Luitjens, van Rassqu:

??-12-1649 Harmen Joesten, van Rasqu:

Menje Clasen, van Bellingweer

??-02-1650 Hero Lippes, van Bf

Martjen Sikkens, van Houwer-Zijl

??-03-1650 Jorgen Jansen, van Hornhuisen

Jacobtjen Does, van Rasqu:

??-03-1650 Jan Harms, van B

Grete Freerks, van Stedum

??-06-1650 Lue Elles, van B

Wijke Olgers, van Ulrum

??-09-1650 Nanne Jansen, van Zeerijp

Reinuwe Etskes, van R:

??-09-1650 Peter Hiddes, van Winsum

Ewerich Jansen, van B

??-09-1650 Crijn Does, van R

Hindriktjen Clasen, van Wester-Embden

??-09-1650 Claas Willems, van B

Grietje Clasen, van Oldehoove

??-09-1650 Jan Clasen, van B

Grietje Freerks, van ten Post

??-10-1650 Peter van Londenbergh, van B

Grietjen Hajes, van Onderdam

??-11-1650 Tonnis Eppes, van Bf

Tette Jacobs, van Uijthuister-meden

??-11-1650 Beerent Hansen, van Saaxumhuisen

Aeltjen Jansen, van Rasqu:

??-12-1650 Imme Lammers, van B

Anna Jacobs, van Middelstum

??-01-1651 Ate Mennes, van Rasqu:

Anna Cornellis, wd Freerk Alberts, van B

??-01-1651 Egbert Daniels, van Bedum

Awe Fekkes, wd Arent Cornellis, van B

??-01-1651 Jan Bruins, van B

Gese Cornellis, van Warffum

??-02-1651 Geert Elles, van B

Derkjen Clasen, van Aduwert

??-02-1651 Jan Siwerts, van R

Tette Clasen, van Tijnallingh

??-02-1651 Richart Jacobs, van Obergum

Grietjen Onnes, wd Albert Fokkes, van B

??-03-1651 Peter Jans, van R

Alijt Harms, van Peterbuiren

??-04-1651 Jan Crijns, van R:

Hille Luitjens, van 't Ooster-nielandt

??-04-1651 Peter Cornellis, van Saaxumhuisen

Annetjen Isebrants, van R:

??-05-1651 Claas Siwerts, van Vierhuisen

Geertjen Wiltens, van B

??-06-1651 Claas Jacobs, tot R:

AbigaČl Bartholomaei, wd Hind: Jans, van den Hoorn

??-06-1651 Jan Harms, van Stitswert

Cornelske Leus, van B

??-06-1651 Jan Alberts, van R

Meijze Jansen, van Mensingeweer

??-07-1651 Jacob Reiners, van B

Grete Roelfs, uijt de Andel

??-08-1651 Peter Jansen, van Leens

Grietjen Isebrants, van R:

??-08-1651 Jacob Jansen, uijt de Andel

Gese Does, van R:

??-09-1651 Willem Goses, van Eendrum

Lubbe Etskes, van R:

??-10-1651 Albert Heijnes, van Warffum

Martjen Luitjens, van B

??-12-1651 Peter Clasen, van R

Annetjen Bloens, wd Harm Jansen, van Helpen

??-12-1651 Peter Lubberts, van Nieuwen-Clooster

Ida Goris, van B

??-12-1651 Jan Melles, van Obergum

Hilletjen Eppes, wd Bartelt Hoikes, van B

??-02-1652 Hind:Jacobs

Mechelt Willems, van B

??-03-1652 Tonnis Jansen, van 't Westernielandt

Anna Jansen, van B

??-05-1652 Peter Wiggers, van Winsum

Olcher Gijses, van R:

??-07-1652 Fokke Rickes, van R

Bieuwe Jansen, van Saaxumhuisen

??-08-1652 Jan Peters, van R

Harmtjen Wilkes, van de Zoutkamp

??-09-1652 Timen Thees, van R

Ocke Jeltes, van Adorp

??-11-1652 Lambert Derx, van Ranum

Ebelje Jacobs, van B

??-11-1652 Mr: Jacob Huisingh, van Bf

Eltje Eltens, van Wirdum

??-02-1653 Tjark Does, van R

Anna Jansen, van B

??-02-1653 Garmit Gerrijts

Aeltjen Cornellis, beijde van R

??-03-1653 Jacob Melles, van Uijthuisen

Anna Ritses, van R:

??-04-1653 Jacob Etskes, van R

Grete Meertens, van Suithorm

??-05-1653 Jan Jansen, van B

Jelte Douwes, van Eenrum

??-06-1653 De Wel-Eed: Jonker Eijzo Jarges van Meijma &c

De Eed: Eer en Deugdenrijke Juffer Helena Ubbena

??-08-1653 Jan Jansen, van Warffum

Aefke Jansen, van R:

??-09-1653 Geert Jansen, van Bf

Trijne Dreuwes, van Grijpskerk

??-10-1653 Obbe Jacobs, van Leens

Jantjen Tijsses, van R:

??-10-1653 Rener Fokkes, van R

Anna Hiddes, van Westerbroek

??-11-1653 Hillebrandt Willems, van R

Martien Jacobs, van Leens

??-11-1653 Peter Clasen, van B

Ida Mennes, van Bedum

??-12-1653 De Eerb: Derk Wijrsema, van B

De Deughts: Louke Jacobs, van Usquert

??-12-1653 Jan Hillebrants, van B

Abeltjen Cornellis, van Ulrum

??-02-1654 Peter Tonnis, van Bf

Annetjen Siabbes, wd Remge Elles, van Warfhuissen

??-02-1654 Jan Crijns, van R

Grete Clasen, van Wirdum

??-03-1654 Simon Jansen, van Saaxumhuisen

Grietje Does, van R:

??-04-1654 Thomas Jansen, van R

Trijne Hindrix, wd Jannes Geerts, van Schouwer-zijl

??-04-1654 Tjaarte Roechus, van R

Beetjen Hind:, van Farmsum

??-05-1654 Pieter Arents, van B

Tjaaktjen Jansen, wd Jan Hermens, van B

??-05-1654 Menne Remges, van R

Lubbe Lammers, van Saaxumhuisen

??-05-1654 Jan Jansen, van R

Hilje Hind:, wd Frans Jansen, uijt de Andel

??-06-1654 Jan Geerts, van Olden-zijl

Swaantjen Goris, van B

??-06-1654 Cornellis Jansen, van B

Lijsabeth Tonnis, [beide] van B

??-07-1654 Jelmer Duirts, van Wester-emden

Anna Cornellis, van R:

??-09-1654 Derk Meinderts, van R

Grietje Peters, wd Writzer Jansen, van Saaxumhuisen

??-09-1654 Rotger Alberts, van R

Trijne Alberts, van Noordijk

??-09-1654 Hillebrant Jansen, tot B

Menje Tijssens, van Warffum

??-10-1654 Mr: Folkert Hindricks

Hilletjen Harms, van Garshuisen

??-12-1654 Jan Ennes, van Eendrum

Ebelje Eppes, van B

??-01-1655 Berent Haijkes, van Zuidthorm

Anna Jansen, van B

??-02-1655 Jan Peters

Anna Clasen, [beide] van B

??-02-1655 Luitjen Peters, van Uijthuisen

Lubbe Peters, wd Hero Wolters, van B

??-03-1655 Jan Wolters, van R

Cornelske Alberts, van Warffum

??-03-1655 Jacob Bruins, van 't Westernielandt

Grietie Clasen, van R

??-03-1655 Freerk Wijrts, van Esingh

Trijntjen Tjarks, van B

??-04-1655 Geert Clasen, van Feerwert

Anna Jacobs, van B

??-04-1655 Doede Gemges

Trijne Geerts, [beide] van R:

??-04-1655 Barthold Popkes, van B

Berentjen Hansen, van Winsum

??-04-1655 Sasper Rijkels, van R

Wobbe Jacobs, van Obergum

??-07-1655 Remge Lippes, van Whee

Martjen Peters, wd Luitjen Roelfs, van R:

??-07-1655 Peter Jansen, van R

Trijne Derx, van Warfhuisen

??-07-1655 Siourt Geerts, van Angjum

Grietjen Onnes, wd Richard Jacobs, van B

??-07-1655 Meindert Derx, van R:

Trijntjen Peters, wd Jan Jansen, uijt R:

??-08-1655 Freerk Clasen, van Obergum

Elske Antonius, wd Etske Geerts, tot R:

??-09-1655 Evert Alberts, van R

Grete Jacobs, van B

??-10-1655 Writzer Derx, van Ranum

Anna Jansen, van R:

??-01-1656 Hindrik Peters, van UijthuisterMeden

Geesjen Lamges, wd Isebrant Jans, van R:

??-01-1656 Hindrik Jansen, van B

Peterke Fransen, van Garnewert

??-02-1656 Claas Jacobs

Matjen Olferts, beijde van R:

??-02-1656 Hindrik Clasen, van Obergum

Maria Derx, van B

??-03-1656 Sijrt Lippes, van de Andel

Bartruijt Mindelts, wd Jan Remges, van R:

??-03-1656 Berent Wolters, van B

Lisebeth Geerts, van Tijnallingh

??-04-1656 Hindrik Reijntjens, van Stitswert

Tjaaktjen Willems, van R:

??-04-1656 Jan Clasen, van R

Aeltjen Geerts, van Middelstum

??-06-1656 Thomas Hiljes

Teetjen Wijpkes, beijde uijt B

??-08-1656 Beene Clasen, van R

Hebeltje Lefferts, van Winsum

??-08-1656 Jan Derx, van Groningen

Lubbe Peters, van R:

??-08-1656 Lubbert Sibolts, van ten Bour

Anna Jansen, van R:

??-09-1656 Alle Ebels, van Stitswert

Ida Bernaers, van B

??-09-1656 Jacob Geerts, van R:

Iesele Hindrix, van Peterb:

??-09-1656 Hero Lippes, van B

Trijntjen Peters, van Leeghkerk

??-11-1656 Elle Reints, van B

Trijnje Lammers, van Garshuisen

??-11-1656 Bruin Lubberts

Aefke Onnes, beijde van B

??-12-1656 Sijger Peters, van Whee

Grietjen Hindrix, van R:

??-12-1656 Claas Cornellis, van Warffum

Evrouw Reiners, van R:

??-02-1657 Edzo Hindriks, van de Horensche-dijk

Jantien Everts, wd Reiner Roelfs, van B

??-03-1657 Harmen Hindrix, van B

Martien Bartels, van Adorp

??-03-1657 Arent Hiddes, van Esingh

Gretjen Derx, van B

??-03-1657 Egbert Gijses, van B

Lijsebet Hindrix, van Winsum

??-04-1657 Jan Lamberts, van B

Geertjen Thijsen, van Suijthorm

??-06-1657 Luitjen Eukuma, van Winsum

Martjen Gijses, wd Jan Jansen, van R:

??-07-1657 Popke Wijrts, van Holwijrda

Grietje Jansen, van B

??-11-1657 Beerent Tonnis, van B

Jantjen Alberts, wd Tamme Sipkes, van Eppenhuisen

??-11-1657 Peter Hillebrants, van B

Trijntjen Freerks, van Wirdum

??-01-1658 Beerent Peters, van Eendrum

Grete Thaas, van R:

??-03-1658 Roelef Clasen, van B

Hillchien Harmens, van Bellingweer

??-03-1658 Tijmen Reiners, van R:

Trijne Harmens, van Winsum

??-04-1658 Peter Hiddes, van B

Geertjen Jacobs, van Bedum

??-04-1658 Jan Freebes, van Bedum

Grete Derx, van B

??-04-1658 Claas Roelfs, van R

Geertjen Harmens, van Stitswert

??-05-1658 Jan Broerkes, van R

Aechte Clasen, van Sauwert

??-05-1658 Thomas Jansen, van B

Trijntjen Fokkes, wd Harm Onnes, van Warffum

??-05-1658 Crijn Rijkels, van R:

Engel Bastiaens, van Whee

??-06-1658 Jan Arents, van R:

Grete Derx, van Warfhuisen

??-06-1658 Jan Derx, van Onderdam

Jantjen Gijses, van R:

??-??-1658 De Wel Eed: Erentfs Jonker Eijzo Jarges van Meijma

De Eed: en Dueghtr: Juffer Bauwe Coenders

??-09-1658 Peter Jansen, tot B

Trijne Willems, van Leens

??-09-1658 Haijo Doedes, van R

Gese Jorgens, van Warffum

??-09-1658 Aris Mennes

Martjen Meinerts, beijde van R:

??-11-1658 Lippe Peters, van 't Zandt

Hille Rijkels, van R:

??-11-1658 Derk Tjaarts, van Warffum

Lubbe Hillebrants, van B

??-02-1659 Jan Aljes, van R

Grete Jansen, van Warffum

??-02-1659 Arent Onnes, van R

Trijntjen Jansen, van B

??-02-1659 Jacob Jansen, van Uijthuisen

Teelke Jacobs, van B

??-04-1659 Eppo Wichers, van Usquert

Tjaake Gerrijts, wd Peter Arents, van B

??-05-1659 Geert Berents, van Eppenhuisen

Grete Freerks, wd Jan Harms, van B

??-05-1659 Jan Jacobs, van B

Geesjen Berents, van Cloosterb:

??-05-1659 Teunis Jacobs, van Leens

Anna Jansen, van B

??-09-1659 Gale Jans, van Obergum

Clara Reijntjens, van B

??-09-1659 Hindrik Jacobs, van Eendrum

Grete Folkers, van B

??-09-1659 Conraat Bruins, van Obergum

Bieuwe Fokkes, van R:

??-10-1659 Rochus Does, van R:

Grete Roelfs, van Winsum

??-10-1659 Arent Egberts, van Uijthuisen

Grete Jansen, van B

??-11-1659 Jelis Jansen, van B

Grete Jansen, van Peterb:

??-11-1659 Derk Leus, van 't Westernielandt

Alijt Hindrix, van R:

??-12-1659 Hijlje Willems, van Maarhuisen

Annetjen Jansen, van R:

??-12-1659 Hindrik Fokkes

Imke Cornellis, wd Jan Thomes, beijde van R:

??-01-1660 Albert Remges, van Obergum

Anna Luitjens, van R:

??-01-1660 Meerten Derks, van R

Wijpke Eltjens, van Leermens

??-01-1660 Jan Tiddes, van Leens

Grietjen Eltjes, van B

??-02-1660 Allert Peters, van B

Aefke Jansen, van Adorp

??-03-1660 Geert Tonnis, van 't Westernieland

Aleijt Hindrix, van R:

??-04-1660 Hindrik Freerks, van R

Mechelt Jansen, van Peterb:

??-07-1660 Cornellijs Wijpkes

Aeltjen Garmit, beijde uijt B

??-07-1660 Willem Jansen, van Uijthuisen

Bouwe Ennes, van B

??-08-1660 Jan Jacobs, van B

Trijntjen Jacobs, van Bedum

??-08-1660 Jan Garmits, van R

Jantjen Geerts, van ten Post

??-09-1660 Jorgen Jansen, van Houwer-zijl

Reinuwe Clasen, van Houwer-zijl

??-09-1660 Peter Jochems, van Mensingweer

Martjen Roelfs, van R:

??-11-1660 Jan Popkes, van B

Grietjen Harms, van Obergum

??-12-1660 Cirk Berents, van Bellingwolde

Hindriktjen Hindrix, van B

??-01-1661 Jan Brants, van R

Grete Harms, van Houwer-zijl

??-02-1661 Jan Aikes, van Mensingh-weer

Trijne Jansen, van B

??-05-1661 Aemke Does, van R

Klaasjen Eltjes, van B

??-05-1661 Jan Freerks, van R

Hebel Cornellis, van Leens

??-07-1661 Okko Clasen, van Damsweer[=Tjamsweer?]

Trijne Jansen, van B

??-09-1661 Freerk Jansen, van Spijk [of 1664?]

Anna Jansen, van R:

??-10-1661 Heine Harms, van de Andel [of 1664?]

Swane Dreuwes, van B

??-11-1661 Wijpke Clasen, van B

Jantjen Jansen, van den Hoorn

??-12-1661 Jan Tjarks, van R

Martjen Willems, wd Willem Remges, van Obergum

??-12-1661 Gosen Jansen, van Uijthuisen

Martien Jansen, van R:

??-12-1661 Eeuwke Hindriks, van B

Hilltjen Jansen, van Rottum

??-??-1662 Beene Hindrix, van de Andel

Grietjen Jacobs, van B

??-??-1662 Jan Neenghs, van Eendrum

Anna Jansen, wd Hijlje Willems, van R:

??-??-1662 Rochus Freerks, van B

Hindriktjen Tjarks, van B

??-04-1662 Wijrdt Harms, van R

Trijne Geerts, van Uijthuisen

??-06-1662 Cornellis Jansen, van Eendrum

Geeske Hindrix, van B

??-07-1662 Albert Ottes, van Emmelkamp

Trijne Derx, wd Peter Jansen, van R:

??-08-1662 Enne Aris, van Bellinghweer

Ebele Gerrijts, wd Jan Willems, van B

??-08-1662 Geert Lucas, van Uijt-huisen

Elske Derx, van B

??-09-1662 Luitjen Garbrants, van R

Evertjen Mennes, van Warffum

??-10-1662 Garmit Garmits, van R

Trijne Alberts, wd Leu Wijpkes, van Esingh

??-12-1662 Cornelis Geerts, van B

Trijne Lippes, wd Jorgen Blaem, van de Andel

??-12-1662 Jacob Jannes, van R

Trijntjen Clasen, van Ulrum

??-01-1663 Jan Lubberts, van B

Eelje Peters, van B

??-02-1663 Jacob Geerts, van Collum

Grete Cornellis, wd Peter Jansen, van B

??-03-1663 Jan Teunis, van 't Westernielandt

Grete Mennes, van R:

??-04-1663 Fokko Freerks

Grete Jansen, wd Jan Aljes, beide van R:

??-05-1663 Coene Rewerts, van Leens

Geertjen Jansen, van R:

??-05-1663 Cornellis Abels, van Winsum

Ida Lammers, van B

??-05-1663 Peter Eltjes, van Uijthuisen

Grete Derx, wd Jan Arents, van R:

??-06-1663 Crijn Meinerts, van R

Wopke Jochemms, van Embden

??-06-1663 Claas Harmens, van B

Geertjen Cornellis, wd Wicher Wijrsema, van Wee

??-08-1663 Jan Gerrijts, van R

Bieuwe Tonnis, van Obergum

??-09-1663 Luirt Jacobs, van Aduwert

Trijntje Eltjes, van B

??-09-1663 Lambert Tjaarts, van B

Frouke Jansen, wd Jannes Cornellis, van Uijthuister-meden

??-09-1663 Cornellis Broerkes

Trijntjen Jansen, beide van B

??-10-1663 Hindrik Jansen, van B

Eltjen Reners, wd Freerk Hind:, van R:

??-11-1663 Peter Cornellis, van Hooge-meeden

Lubge Ebels, van B

??-12-1663 Claas Jansen, van B

Stijntjen Sioerts, van Winsum

??-01-1664 Jan Jansen Cruse, uijt het Laarwolt

Aijlke Popkes, van B

??-03-1664 Allert Peters, van B

Annetjen Peters, van Warfhuisen

??-04-1664 Jacob Harmens, van Warffum

Anje Jansen, van R:

??-09-1664 Jan Jansen, van Peterbuiren [ook vermeld 1661]

Barber Johannis, van R:

??-10-1664 Jan Tjaarks, van Ulrum [ook vermeld 1661]

Fennetje Vos, van R:

??-11-1664 Tamme Leus, van R: [ook vermeld 1661]

Ida Folkerts, van B

??-11-1664 Jan Tjaarks, van de Horensche-dijk [ook vermeld 1661]

Trijntjen Thomas, van B

??-12-1664 Tja Tonnis, van R [ook vermeld 1661]

Stijnje Harms, van Eendrum

??-12-1664 Ariaan Jansen, van B

Lijsebeth Aepkes, van Witte-wierum

??-12-1664 Hindrik Sikkes, van Uijthuister-meden

Anna Jansen, van R:

??-12-1664 De E: Redger Stephanus van Swinderen, van Obergum

Trijntjen Everts, van Usquert

??-01-1665 Crijn Rijkels, van R

Dewer Sijpkes, van 't Westernielandt

??-01-1665 Nannink Roelfs, van R

Welmoet Harmens, van Saaxumhuisen

??-01-1665 Claas Engelberts, van Obergum

Gese Folkers, van B

??-01-1665 Hindrik Fransen

Jacobtjen Jansen, [beide] van R:

??-02-1665 Enne Arijs, van B

Greete Jansen, van Vierhuisen

??-04-1665 Derk Jansen, van t Zandt

Ida Jacobs, van B

??-04-1665 Crijn Fokkes

Martjen Boelens, wd Freerk Jansen, van R:

??-04-1665 Aemke Does, van B

Hindriktjen Derx, wd Sicco Tomas, van Loppersum

??-??-1665 Garbrant Teunis, van B

Trijnje Menkes, van Eendrum

??-08-1665 Simon Jansen, van Usquert

Aeltjen Clasen, van B

??-10-1665 Lippe Heres, van B

Annetjen Jacobs, van Obergum

??-01-1666 Claas Beerents, van Peterb:

Abele Hillebrants, van B

??-02-1666 Harmen Teunis

Eenje Hindrix, [beide] van B

??-04-1666 Staats Hindrix, van B

Deetjen Leus, van Eendrum

??-04-1666 Roelf Luitjens, van B

Ietske Mennes, van Houwerzijl

??-05-1666 Johannes Peters, van B

Ietske Sijrts, van Saaxumhuisen

??-06-1666 Ebel Lippes, van Whee

Wemel Hindrix, van Obergum

??-07-1666 Jan Tjaas, van B

Martjen Peters, van Warfhuisen

??-07-1666 Peter Clasen, van B

Lubbe Etskes, van Eenrum

??-07-1666 Simon Jansen, van Midwolda

Anna Jansen, wd Jan Gerrijts, van R:

??-08-1666 Popke Jacobs, van B

Hindriktjen Tammes, van Bedum

??-09-1666 Gerrijt Gerrijts, van Midwolda

Cornelske Alberts, wd Jan Wolters, van R:

??-09-1666 Roelf Jacobs

Martjen Luitjens, beijde van R:

??-12-1666 Hindrik Jansen, van Warffum

Janneke Jansen, van R:

??-12-1666 Thomas Beerents, van Grijpskerk

Deuwer Thomas, van B

??-12-1666 Jan Meints, van Loppersum

Tette Jascobs, wd Tonnis Eppes

??-01-1667 Geert Simens, van Middelstum

Martjen Goris, van B

??-02-1667 Cornellis Beerents, van Nijkerk

Martjen Peters, van B

??-03-1667 Minnelt Crijns, van B

Trijne Menkes, van Nieuland onder Buremerlandt

??-04-1667 Bruin Lippes, van B

Aefke Hindrix, van Cantes

??-04-1667 Freerk Rochus, van B

Trijne Tonnis, van Westernielandt

??-05-1667 Jan Engelberts, van B

Jantjen Luitjens, van Ulrum

??-05-1667 Jacob Roelfs, van B

Anna Peters, van Uijthuisen

??-06-1667 Lammert Peters, van Zuijrdijk

Anna Hindrix, van R:

??-06-1667 Jacob Carstjes, van B

Ludje Eppes, van R:

??-08-1667 Lambert Derx, van B

Trijne Jacobs, van Leens

??-08-1667 Claas Jansen

Grete Cornellis, [beide] van B

??-09-1667 Meete Roelfs, van R

Geertruijt Freerks, van Western:

??-10-1667 De Eerb: Hindrik Ekkens Witten-arent, van Groningen

De Deughts: Rebecca Elbergen, van B

??-10-1667 Tjark Rochus, van B

Roelfjen Jansen, van Rolde

??-10-1667 Hindrik Thijssen, van B

Martjen Jansen, van Menkeweer

??-11-1667 Richardt Roekes

Anna Jansen, wd Tonnis Jacobs, beijde van B

??-11-1667 Rotger Alberts

Martjen Leus, beijde uijt R

??-11-1667 Willem Tonnis, van Saaxumhuisen

Dewer Jacobs, van B

??-02-1668 Popke Ipes, van Tijnallingh

Tjaaktjen Willems, van R:

??-03-1668 Jan Jannes, van R

Anje Jansen, van Usquert

??-??-1668 Tjark Does, van R

Wemel Hindrix, wd Ebel Hind:, van B

??-05-1668 Jacob Jansen, van Zuidwolde

Alijt Jannis, wd Peter Jansen, van R:

??-09-1668 Albert Meetes

Jantjen Mennes, beide van R:

??-12-1668 Crijn Rijkels, van R:

Jantjen Jacobs, van Uijthuisen

??-01-1669 Rolff Does, van R

Roelfjen Derx, van de Leek

??-01-1669 Omge Onnes, van Peterbuiren

Eelje Peters, wd Jan Lammers, van B

??-04-1669 Peter Jansen, van B

Trijnje Jansen, van Nije-zijl

??-05-1669 Taacko Hindrix, van Eendrum

Lijsebeth Leus, van R:

??-05-1669 Jacob Cornellis, van Warffum

Lijsebeth Geerts, wd Berent Wolters, van B

??-06-1669 Jan Hindricks, van B

Grietje Jacobs, van Oldehove

??-09-1669 Menno Jacobs, van B

Anna Jansen, van Obergum

??-09-1669 Reintjen Luitjens, van Tijnallingh

Grietjen Hindrix, van B

??-09-1669 Claas Jansen, van R

Anna Alberts, van Peterb:

??-09-1669 Cornellis Harms, van B

Lutgert Etskes, van 't Westernielant

??-09-1669 Gosen Omkes, van B

Marchien Clasen, van Cloosterb:

??-10-1669 Enno Edzes, van Peterbuiren

Hille Jansen, van B

??-10-1669 Simon Does, van R

Gertruijt Gerrijts, wd Temme Reintjens, van Obergum

??-11-1669 Jan Derks, van 't Westernielandt

Brechje Jansen, van R

??-12-1669 Cornellis Abels, van Winsum

Grietjen Jansen, van R:

??-02-1670 Harmen Jansen, van Loppersum

Hilje Olchers, van B

??-02-1670 Enno Nitters, van Cloosterbuiren

Trijne Peters, wd Hero Lippes, van B

??-04-1670 Jan Isebrants, van R

Anje Haikes, van Cantes

??-05-1670 Claas Jansen, van Ulrum

Jantjen Vos, van R:

??-07-1670 Jasper Alberts, van Obergum

Cornelske Clasen, van B

??-10-1670 Boelke Jansen, van Stitswert

Derkjen Folkers, van B

??-11-1670 Luitjen Gerrijts, van Uijthuisen

Cornelske Alberts, van R:

??-11-1670 Timen Clasen, van B

Mechelt Willems, wd H: Jacobs, van B

??-11-1670 Willem Jansen, van Huisinga

Voske Derx, van Saaxumhuisen

??-01-1671 Geuitjen Jacobs, van R

Fijke Hindrix, wd Cornellis Jans, van Warffum

??-01-1671 Popke Dercks

Oede Peters, wd Cornellis Cornellis, beijde van B

??-01-1671 Jacob Jansen, van B

Peterke Fransen, wd Hind: Jansen, van B

??-01-1671 Hindrik Rengers,

Anje Leus, beijde uijt R:

??-03-1671 Renger Jansen, van R:

Anje Gerrijts, van Usquert

??-03-1671 Tijmen Reiners, van R

Martjen Clasen, wd Claas Jansen, van Eenrum

??-05-1671 Peter Jansen, van R

Trijne Geerts, van Peterb:

??-05-1671 Jan Lubberts, van Houwer-zijl

Anna Berents, van B

??-06-1671 Bonno Heeres, van Tijnallingh

Aeltjen Jacobs, wd Gerrijt Clasen, van B

??-07-1671 Simon Jansen

Anna Jansen, wd Jan Gerrijts, beide van R:

??-09-1671 Jan Goltink, Schoolmr: tot Mensinghweer

Arentjen Thijssen, van B

??-10-1671 Jan Ritzes

Greete Eijses, wd Gale Clasen, beide van R:

??-10-1671 Hindrik Jansen, van R:

Greete Pauwels, van 't Zandt

??-10-1671 Hindrik Elles, van Vierhuisen

Menje Hillebrants, van B

??-10-1671 Hindrik Jansen

Wopke Meinerts, beijde van R:

??-10-1671 Jan Cornellis, van B

Grietje Sijmens, van Witte-wijrum

??-11-1671 Dreuwes Jansen, van de Andel

Trijnje Jansen, wd Peter Jansen, van B

??-11-1671 Jacob Clasen, van 't Westernielant

Hindriktjen Cornellis, van R:

??-12-1671 Hindrik Simens, van Houwer-zijl

Ale Clasen, van B

??-01-1672 Gaijke Jansen, van Eendrum

Anna Peters, wd Allert Peters, van B

??-02-1672 Steven Peters, van B

Talle Nathanaels, van Eenrum

??-02-1672 Bruin Lippes, van B

Grietjen Haijkes, van Middelstum

??-02-1672 Folkert Clasen

Anna Jacobs, wd Imme Lamb:, van B

??-02-1672 Rochus Does, van R:

Geeske Jansen, van Uijthuister-meeden

??-03-1672 Claas Folkerts, van B

Martjen Arijs, van Peterb:

??-03-1672 Peter Gales, van Cloosterb:

Hindriktjen Tjarks, van B

??-03-1672 Geert Jansen, van B

Trijnje Jacobs, van Tijnallingh

??-04-1672 Folkert Freerks, van B

Trijne Tammes, van Saaxumhuisen

??-05-1672 Hindrik Alberts, van Whee

Jantjen Jacobs, wd Crijn Rijkes, van R:

??-05-1672 Evert Jansen, van R:

Geese Freerks, van 't Western:

??-08-1672 Jan Jansen, van Cloosterb:

Jantjen Cornellis, van R:

??-09-1672 Peter Hindrix

Grietjen Reiners, beijde van B

??-10-1672 Jan Jansen, van R:

Marchjen Cornellis, wd Pet: Arents, van Usquert

??-10-1672 Jan Harms, van R:

Greete Jansen, van Peterb:

??-11-1672 Geert Onnes, van Aduwert

Aefke Carstjens, van B

??-11-1672 Arent Jansen, van Usquert

Anna Alberts, van Uijthuisen

??-12-1672 Cornellis Jansen, van B

Hilje Derx, van Maarslagh

??-01-1673 Geert Hindrix, van Euckter in Westphalen

Trijne Jacobs, wd Jan Jacobs, van B

??-03-1673 Derk Tonnis, van Obergum

Wijpke Jacobs, van Northorm

??-04-1673 Cornellis Arents, van Wierhuisen

Jantjen Harmens, wd Peter Jacobs, van B

??-04-1673 Valentijn Beerents, van Ulsen

Ida Jansen, van Cloosterb:

??-07-1673 Harmen Tonnis, van B

Grietje Roelfs, van R:

??-08-1673 Jelte Immes

Anje Lamberts, beide van B

??-10-1673 Thijs Jansen, van Uijthuister-meden

Anna Jansen, van R:

??-10-1673 Jan Omkes, van B:

Anna Jansen, van Maarslagh

??-11-1673 Peter Coenes

Eltje Jacobs, beijde van B

??-01-1674 Hindrick Jansen, van Tijnallingh

Jantjen Luitjens, van R:

??-02-1674 Jan Tonnis, van R:

Wibrich Peters, van B

??-03-1674 Willem Beerents, van Leens

Martjen Jansen, van R:

??-03-1674 Hindrik Peters, van Obergum

Grete Jansen, wd Enno Aris, van B

??-03-1674 Berent Helperichs, van Groningen

Jantjen Everts, wd Edzo Hindrix

??-03-1674 Jannes Jansen

Jacobjen Ulphers, beide uijt R:

??-03-1674 Jan Hindrix, van B

Anje Jurriens, van Tijnall:

??-03-1674 Hindrik Jacobs, van Westerdijxhorn

Anna Hindrix, van R:

??-07-1674 Tonnis Remkes

Trijne Menkes, beijde van B

??-07-1674 Reiner Peters, van Uijthuisen

Grietje Coenes, van B

??-08-1674 Jan Roelfs, van R:

Gele Peters, van Warffum

??-11-1674 Claas Jansen, van Tijnall:

Amke Crijns, van R:

??-12-1674 Ede Jacobs, van B

Renske Laurents, van Weijwert

??-12-1674 Gerrijt Jacobs, van Loppersum

Teetje Jansen, van B

??-01-1675 Peter Jansen, van Warffum

Anna Hillebrants, van B

??-03-1675 Thijs Garbrants

Martjen Rengers, beide van B

??-05-1675 Jan Hindriks

Grietje Harmens, beijde van B

??-07-1675 Jan Hindriks, van B

Gebke Wabbes, van 't Zandt

??-11-1675 Meerten Geerts, van Ulrum

Dewerke Thomas, wd Thomas Beerents, van B

??-11-1675 Jacob Jansen, van B

Trijnje Peters, van Peterb:

??-01-1676 Jacob Tonnis

Fenne Cornellis, beijde van B

??-02-1676 Peter Temmes, van B

Brechje Jacobs, van Wierum

??-02-1676 Albert Engels, van 't Wester-Nielandt

Trijnje Roelfs, van R:

??-04-1676 Derck Beerents, van Ulsen uijt het Graefschap Benthem

Beerta DoČs, van R:

??-04-1676 Jan Roelfs, van Zuidwolde

Menje Thijssens, wd Hillebrant Jansens, van B

??-05-1676 Arent Peters, van B

Menje Okkes, wd Arent Tjarks, van Menkeweer

??-09-1676 Cornellis Martens, van Warffum

Bieuwe Heertjes, van B

??-10-1676 Peter Jansen, van B

Jantjen Fokkes, wd Mello Peters, van Warffum

??-11-1676 Lucas Folkerts, van B

Jantjen Vos, van Groningen

??-02-1677 Jacob Wolthers

Hebeltje Lefferts, wd Bene Clasen, beijde van R:

??-03-1677 Mello Elles van B

Jetske Mennes, wd Roelff Luitjens, van B

??-03-1677 Peter Jansen, van R

Annetje Jansen, van Hornhuisen

??-04-1677 Cornellis Broerkes, van R:

Aefke Jacobs, van de Andel

??-04-1677 Jan Leus, van Rasqert

Trijnje Folkers, van B

??-05-1677 Jelte Hijbels, van Usquert

Aeltjen Tjaas, van B

??-09-1677 Jan Alberts, van B

Anna Tjaarts, wd Lubbert Euwkes, van Leens

??-11-1677 Haje Thomas

Stijntjen Alberts, beijde van B

??-12-1677 Fra:s Jacobs, van Leens

Roelfjen Jansen, wd Tjark Rochus, van R:

??-01-1678 Nannink Peters, van Winsum

Dewer Popkes, van B

??-02-1678 Hero Douwes, van Winsum

Dewer Jansen, van B

??-03-1678 Jurjen Nanninks, van Leens

Lijsebeth Hindrix, van R:

??-03-1678 Albert Jansen

Welmoet Tonnis, beijde van R:

??-??-1678 De E: Henr: Elbergen, pastor in B

De Eerb:deughts: vrouw Christina Lisingh, van Groningen

??-??-1678 Berent Alberts, van Sauwert

Anna Geerts, van B

??-??-1678 Jan Tonnis

Jantjen Jansen, beijde van B

??-10-1678 Cornellis Tonnis, van B

Anneke Meuwes, van Eendrum

??-11-1678 Cornellis Crijns, van B

Anna ten Berge, wd Mentje Harmens, van Warffum

??-12-1678 Arent Jans, van B

Hille Geerts, wd Eltje Geerts, van Sandeweer

??-01-1679 Meindert Rickarts, van B

Anna Jansen, wd Jan Derx, van Wirdum

??-03-1679 De Eerw:Welg: Gerh: Schuirman, pastor in Zee-rijp

De Deughts: Itjen Wijrsema, van Lutke-Saaxum

??-04-1679 Meerten Geerts, van B

Mia Gerliks, wd Jan Harmens, van Veendam

??-07-1679 Hindrick Willems, van Ranum

Hindriktjen Tammes, wd Popke Jacobs, van B

??-08-1679 Jan Harmens, van R

Grietjen Melis, van Garnewert

??-09-1679 Hindrik Willems, van Eelde

Antje Leus, wd Hindrik Rengers, van R:

??-10-1679 Jan Geerts

Cornelske Peters, beijde van B

??-02-1680 Jan Geerts, van B

Neeske Temmes, wd Corn: Cornellis, van Ranum

??-04-1680 Wolter Jansen, van R

Anneke Lubberts, van de Meeden

??-05-1680 Hindrik Jansen

Trijntjen Garmits, beijde van R:

??-05-1680 Enno Nitters

Trijntje Peters, wd Jacob Jansen, beide van B

??-05-1680 Jan Derx, van Winsum

Tieltjen Jansen, wd Gerrijt Jacobs, van B

??-05-1680 Hindrik Peters, van B

Trijntjen Allerts, wd Jan Clasen, van Stitswert

??-??-1680 Geert Hinderix, van B

Anna Luitjens, van Westerwijtwert

??-07-1680 Jan Bruins, van B

Auke Willems, van Eelde

??-08-1680 Hindrik Peters, van Middelstum

Lijsabeth Hindrix, van B

??-09-1680 Jan Geerts, van R

Hindriktjen Crijns, wd Jacob Jansen, van Ulrum

??-09-1680 Meindert Richarts, van B

Willemtjen Jansen, wd Onno Jelis, van B

??-10-1680 Roelf Everts, van Warffum

Grietje Lammers, van B

??-10-1680 Hindrick Tonnis, van B

Anje Tjebbes, van Nije-hove

??-10-1680 Ritze Clasen, van Winsum

Aeltjen Jansen, van R:

??-12-1680 Enno Hindrix, van 't Wester-nielandt

Aechte Rotgers, van B

??-01-1681 Hindrik Haijkes, van Peterb:

Ave Rotgers, van B

??-02-1681 Derk Willems, van Ten Bour

Leefke Jansen, van B

??-03-1681 Douwe Douwes, van Winsum

Lijsebeth Tonnis, van B

??-03-1681 Jacob Peters, van Sauwert

Welmoet Tonnis, van R:

??-04-1681 Jan Tonnis

Peterke Peters, beide van B

??-06-1681 Jan Derx, van Warffum

Arentje Thijssen, wd Mr: Jan Gotten, van B

??-07-1681 Alje Geerts, van 't Oosternielandt

Trijntje Harms, van B

??-08-1681 Folkert Clasen

Trijne Dreeuwes, wd Geert Jansen, beijde van B

??-08-1681 Hindrik Wigbolts, van Warfhuisen

Trijntje Hindrix, van B

??-??-1681 Jacob Melles, van R:

Hindriktjen Tjarks, wd Peter Gales, van B

??-??-1681 Remge Jans, van Doornewert

Cornelske Peters, van R:

??-10-1681 Peter Jansen

Wieke Jacobs, wd Derk Tonnis, beide van B

??-12-1681 Hero Jansen, van Obergum

Aeltjen Bruins, van B

??-12-1681 Onno Luitjens, van B

Eltjen Cornellis, van Winsum

??-01-1682 Willem ter Braak, van Groningen

Eva Elbergen, van B

??-02-1682 Eijzo Gales, van R:

Aefke Jacobs, van Uijthuisen

??-03-1682 Enno Nitters, van B

Anje Peters, van de Andel

??-04-1682 Jan Jansen

Wemel Hindrix, beijde uijt R:

??-04-1682 Peter Hindrix, van B

Ida Geerts, van 't Oosternielandt

??-04-1682 Garbrant Roelfs, van Usquert

Fenne Bruins, van R:

??-04-1682 Jan Berents, van B

Lijsabeth Rijkels, van Eenrum

??-04-1682 Geert Jansen, van Tijnallingh

Jantjen Jacobs, wd Garb: Peters, van R:

??-04-1682 Omge Onnes, van B

Anje Jacobs, van Obergum

??-09-1682 Roelf Clasen, van B

Aeltjen Leurts, wd Freerk Alberts, van Middelstum

??-09-1682 Jacob Garbrants, van R:

Anje Jansen, van B

??-09-1682 Tobias Tonnis, van B

Sara Garbrants, van Obergum

??-09-1682 Peter Duirts, van Oostum

Siuke Jacobs, van Eendrum

??-10-1682 Jacob Clasen, van B

Martjen Ebels, van Obergum

??-11-1682 Roelf Tonnis, van R

Auke Willems, wd Jan Bruins, van B

??-11-1682 Harm Folkerts, van B

Martjen Gijses, van Usquert

??-12-1682 Cornellis Jansen, van Hornhuisen

Tjaaktjen Everts, wd Luitjen Rinjes, van R:

??-01-1683 Geert Jansen, van B

Jantjen Luitjens, wd Jan Hind:, Tijnallingh

??-03-1683 Jan Hindrix, van B

Martjen Rijkels, van Nije-kerk

??-04-1683 Jan Peters, van Saaxumhuisen

Brechte Roelfs, van B

??-04-1683 Cornellis Jansen, [van] Eematil

Anneke Peters, van B

??-09-1683 Jacob Garmits

Derkjen Garmits, beide van R:

??-09-1683 Hidde Hiddes, van 't Westernielandt

Ielden Garbrants, van R:

??-09-1683 Laurents Derx, van B

Aefke Hindrix, van Whee

??-10-1683 Jan Jacobs

Bieuwke Folkers, beijde uijt B

??-11-1683 Jacob Peters, van R:

Martjen Tonnis, van 't Westernielant

??-11-1683 Harmen Lubberts, van Eenrum

Zjamtie Leurts, van B

??-11-1683 Hindrik Balsters, van Winsum

Jantjen Folkers, van B

??-12-1683 Claas Benes, van R

Trijnje Clasen, van Zuidwolde

??-01-1684 Jacob Tijmens, van R:

Hijlke Ennes, van Winsum

??-03-1684 Lubbert Broerkes, van R:

Taalke Jansen, van Uijthuisen

??-03-1684 Bartelt Theisman, van Groningen

Foske Wallis, van R:

??-05-1684 Jan Jansen, van R:

Anna Geerts, wd Okko Peters, van Warffum

??-08-1684 Hindrik Fransen, van R:

Trijntjen Fokkes, van Tijnall:

??-08-1684 Jacob Jansen, van Commer-zijl

Hebel Lefferts, wd Jacob Wolters, van R:

??-09-1684 Tonnis Jansen, van R:

Swane Dreuwes, wd Heijne Harms, in de Andel

??-09-1684 Etske Tonnis, van B

Anne Jansen, van Obergum

??-09-1684 Eijzo Coerts, van de Andel

Anna Leus, wd Hind: Willems, van R:

??-11-1684 Jan Rijkels, van Uijthuister-meden

Martjen Leurts, van B

??-12-1684 Peter Eltjes, R:

Bieuwe Heertjes, wd Cornellis Martens

??-01-1685 Ebel Jansen, van Warffum

Geertjen Meertens, wd Cornellis Jans, van B

??-02-1685 Remke Tonnis, van B

Moeder Lippes, wd Berent Alberts, van Saaxumhuisen

??-03-1685 Peter Meertens, van R

Trijne Hindrix, van Uijthuister-Meden

??-04-1685 Jacob Jansen

Grietje Hindrix, beide van B

??-04-1685 Jan Hindricks, van B

Maijke Fransen, van Leens

??-06-1685 Gerrijt Reiners, van Bedum

Jantjen Jansen, wd Jan Tonnis, van B

??-07-1685 Jan Clasen, van R

Kunje Reiners, van Warffum

??-10-1685 Geert Jansen, van Warffum

Aefke Isebrants, van R:

??-11-1685 Rochus Does, van R

Hindriktjen Gerrijts, van R:

??-11-1685 Jacob Tonnis, van B

Tielle Leus, van Maarslagh

??-02-1686 Lambert Dercks, van B

Geertjen Cornellis, wd Jan Bartels, van Tijnallingh

??-03-1686 Jan Geerts, van B

Lijsebeth Clasen, van Middelstum

??-03-1686 Taake Willems, van B

Anje Thomas, van Leens

??-03-1686 Claas Peters, van Warffum

Crijnje Jansen, van Cloosterb:

??-05-1686 Barnje Peters, van B

Jalke Cornellis, van Nije-hove

??-06-1686 Peter Temmes, van B

Bartruijt Fokkes, van Usquert

??-07-1686 Jonker Coppen Jarges van Meima, capitain

Juffer Anna Leonora Ripperda, van de Bour-Tange

??-08-1686 Jan Jansen, van de Andel

Ielder Garmits, wd Hidde Hiddes

??-08-1686 Harmen Roelfs, van B

Anje Willems, wd Jurjen Jansen, van Middelstum

??-08-1686 Bartelt Peters, van B

Geesjen Geerts, van Leens

??-??-168? Jan Gijsbert van Iselmunde, schoolmester van Zuirdijk

Etjen Benes, van R

07-05-1693 Mr: Andries

Trijnje Harms, beijde van B

20-01-1694 Sicko Sieuwerts, van R

Aeltjen Beerents, van Aduwert

23-01-1694 Eppo Derx, van B

Hillechien Elles, van R

02-02-1694 Lammert Derx

Aeltjen Bruins, beijde van B

18-03-1694 Jan Jansen, van Bedum

Geertjen Alberts, tot R

07-09-1694 Roelf Meetes

Trijnje Jans, beijde van R:

22-09-1694 Isebrant Jans, van R

Deetjen Peters, van B

22-09-1694 Jannes Alberts, van B

Lijsabeth Peters, van Warfhuisen

07-10-1694 Pet: Everts, van Eenrum

Grietje Roelfs, wd Harm Tonnis, [van] B

07-10-1694 Tonnis Jans, tot R:

Trijnje Peters, wd Jan Jacobs, van Wierhuisen

21-10-1694 Mello Tonnis, van Warfhuisen

Martjen Harms, van B

01-12-1694 Hindrik Hoff, schoolmr: tot Maarslagh

Egbertjen Samuels, wd Jochem Michiels, van B

02-03-1695 Rinne Freerks, van Tijnall:

Oede Peters, wd Popke Derx, [van] B

21-04-1695 Arent Ennes

Trijnje Rotgers, wd Mr: Carel, beijde tot B

26-05-1695 Willem Fokkes

Grietje Harms, wd Jan Hindrix, beijde B

19-05-1695 Imme Jeltes

Idje Goijkes, beijde van B

25-09-1695 Schelto Jans, van Heveskes

Martjen Harms, van B

03-11-1695 Peter Hindrix, van R:

Cornelske Lammers, van Leens

21-12-1695 Derk Jans, van R:

Dieuwer Jacobs, van Peterbuiren

02-02-1696 Pet: Meertens, van R:

Hilje Leus, van Peterb:

02-02-1696 Omge Gosens, van B

Grietje Fokkes, van Eenrum

01-03-1696 Rijke Hindrix Eekers, van Bierta uijt het Land van Cleef

Hindriktjen Jansen, van B

12-03-1696 Doe Roekes, van R:

Luicktjen Jans, van Obergum

??-01-1697 Jacob Derx, van Warffum

Trijnje Gosens, wd Jan Stover, van B

??-01-1697 Evert Fokkes, van B

Anje Jacobs, uijt de Andel

??-01-1697 Lubbert Hindrix, uijt de Andel

Kunje Jans, van B

??-03-1697 Bonno Clasen, van Tijnall:

Martjen Peters, van B

??-04-1697 Regneer Lucassen, van Gron:

Anna Peters, van Noortbroek

??-09-1697 Jacob Everts, van Oterdum

Aafke Onnes, van Warfhuisen

24-04-1698 Claas Ekkes, van Maarhuisen

Anje Ates, van Warffum

??-05-1698 Jan Hansen, van Gron:

Wija Tomas, uijt het Olde-Ampt

??-11-1698 Jan Roelfs

Bartruidt Rengers, beijde van R:

??-11-1698 Hind: Tjarks, van R:

Eijske Peters, wd Jacob Tomas, van B

??-12-1698 Siabbe Clasen, van Warffum

Bieuwe Heertjes, wd Peter Eltjes

??-01-1699 Jacob Wijrsema

Trijnje Okkes, beijde van Bf

??-01-1699 Hero Jansen, van Gron:

Itjen Roelfs, van B

??-02-1699 Harm Cornellis, van Warffum

Martjen Jans, van Peterbuiren

??-02-1699 Garbr: Wijrsema, van B

Anje Clasen, van Warffum

??-02-1699 Pet: Geerts, van B

Jantien Clasen, van Westerwijtwert

??-03-1699 Tomas Tonnis, van B

Aefke Jansen, van Wierhuisen

??-05-1699 Tjark Dreuwes, van Eppenhuisen

Martjen Hindrix, van Onderdam

??-10-1699 Cornellis Jans

Hindriktjen Gosens, beijde van B

??-05-1700 Willem Clasen, van Onderdam

Anje Willems, van B

??-09-1700 Remmert Jans, van Usquert

Aeltjen Hindrix, wd Jan Cornellis, van R

??-09-1700 Jan Tonnis, van B

Geertjen Peters, wd Menno Jacobs

??-11-1700 Claas Jannes, van Uijthuisen

Aefke Jacobs, wd Eijso Gales

??-03-1701 Renger Jans, van B

Grietje Jans, wd Jacob Egberts

??-04-1701 Joest Euwkes, van Cantens

Jantjen Lubberts, van R

??-05-1701 Peter Hindriks, ouderlingh deeser Gemeinte

Grietje Jans, van R:

??-05-1701 Jacob Geerts, van B

Lubge Alberts, van Eendrum

??-06-1701 Lue Rotgers, van B

Geertjen Crijns, van Uijthuisen

??-06-1701 Hindrik Jans, van B

Trijnje Clasen, van Uijthuisen

??-07-1701 Evert Douwes, van Winsum

Sara Freerks, van Rottum

??-10-1701 Sijger Garbrants, van Nijkerk uijt de Marna

Anje Reiners, van Peterbuiren

??-12-1701 Hindrik Christophorus Benjamin, geboortigh van Papenburgh

Catharina Jannes, van Groningen

??-01-1702 Peter Cornellis

Cornelske Jacobs, beijde van Bf

??-04-1702 De Hoog Ed:Geb:Hr.Coppen Jarges Heer van Meijma, afk??-03

cop De Welgeb:Juffer Wija Awema Juffr: van Tolbert

??-04-1702 Engbert Everts, geb: van Enrum, afk ??-03

cop Anje Dreuws, geb: van den Hoorn

??-04-1702 Luitien Clasen, geb: van Gordelinse

Aefke Teunnisen, geb: van Leens

??-05-1702 Derck Jansen, geb: van Enrum, afk ??-04

cop Sibrig Jansen, geb: van Nieuweziel

??-06-1702 Peter Hindricks, van B

cop Gretie Jans, geb: van R:

??-07-1702 Evert Douwes, geb: van Winsum [zie 1701]

Sara Frericks, geb: van Rottum

??-10-1702 Frerick Jacobs, geb: van Wester Nieland, afk ??-09

cop Geertien Albers, wd wijlen Jan Jansen, tot R:

05-11-1702 Jan Jans, geb: van Leens, afk ??-10

cop Menje Jans, geb: van R:

??-11-1702 Onne Luitiens, van B, afk ??-11

cop Altien Egbers, geboortig van Suijt-Broek

??-02-1703 Geert Will(k?)ems, geb: van Uijthuisen

Taelke Jans, wd Lubbert Broerckes

??-02-1703 Jan Ottes, geb: van Husinge

Anje Peters, wd Jan Jacobs

??-03-1703 Jan Frericks, geb: van Tinallinge

Altien Cornelis, geb: van Peterburen

??-03-1703 Lue Rinjes, geb: van Warfum

Marritien Hindricks, geb: van R:

??-04-1703 Jacob Jans, geb: van Kloosterbueren

Trijnie Hindricks, geb: van Usquert

??-04-1703 Renger Hindricks, geb: van R:

Arentie Clasen, geb: van Bedum

??-06-1703 Jacob Jans, geb: van de Wester Mee

Folletie Peters, van Niehove

??-06-1703 Ebel Jans, van B

Anneje Willems, geb: van Middelstum

??-11-1703 Jan Hindricks, van Eenrum

Imke Harms, geboortig van B

??-02-1704 Jacob Carstens

Trijnie Reiners, beijde van B

??-02-1704 Jan Reiners, geb: van t Sand

Annachien Frericks, geb: van Groningen

??-03-1704 Jan Lamberts, geb: van RooVeen

Anje Frericks, geb: van Tinallinge

??-03-1704 Jacob Hindricks, geb: van Eenrum

Peterken Jans, geb: van B

??-04-1704 Krijn Harms, geb: van Winsum

Albertien Stevens, geb: van T,Onderendam

??-04-1704 Derk Popkes, geb: van B

Lutgert Cornelisen, geb: van B

??-07-1704 Peter Allers, geb: van B

Auke Peters, geb: van Adewerd

??-09-1704 Jacob Abels, geb: van Cloosterbueren

Lisabeth Peters, geb: van R:

??-09-1704 Jacobus Schuirman, geb: van Zerijp

Hompke Willems, geb: van Eppen-huijsen

??-10-1704 Dreuws Gaijkes, geb: van B

Geeske Jans, geb: van R:

??-10-1704 Geert Simens, van B

Grietien Jans, nagelate wd Renger Jans

??-03-1705 Cornelis Jacobs, geboortig tot Warfum

Marritien Jacobs, geb: tot B

??-04-1705 Claas Hindricks, van Ferwert

Ettien Clasen, van B

??-04-1705 Ate Peters, van B

Anneje Andries, wd Jacob Cornelis

??-05-1705 Jan Albers, geb: van B

Lisabet Jans, van Saxumhuijsen

??-11-1705 Gerbrand Jacobs, van R:

Dewerke Nannings, van Usquert

??-12-1705 Valentien Jacobs, van B

Grietien Ubts, wd Leuwe Meints

??-04-1706 Jan Clasen, van Warfum

Stijntien Ritses, van R

??-05-1706 Obel Onnes, van Doorwerd

Jantien Clasen, wd Peter Geerts

??-10-1706 Stoffer Jans, geboortig uit het Graafschap van der Mark

Engele Hindricks, geboortig van Schemder Hamrick

??-10-1706 Geert Heres, van B

Grietien Reiners, van Uijthuisen

??-11-1706 Jan Abrahams, van Niehove

Altien Boudron, wd Jannes Simens

??-01-1707 Claas Gosens, van B

Altien Jacobs, van t'Wester Nieland

??-02-1707 Nanning Albers, van R

Altien Ennes, van R

??-05-1707 Reijner Jans, van R:

Jantien Jans, geboortig uijt den Andel

??-03-1708 Peter Jans, geboortig van Leens

Trijnie Dercks, wd Peter Brons

??-03-1708 Peter Jacobs, geb: van Saxum-huijsen

Trijnje Rotgers, wd Arent Ennes

??-04-1708 Broerke Lubbers, van R:

Gertruijd Teunnisen, van Usquert

??-10-1708 Gosen Geerts, geb: van Warfum

Welmoet Frericks, van Baff:, geb: tot Rottum

??-01-1709 Geert Heres, van Wee

Marritien Luijtiens, geb: van T[j]amsweer

??-01-1709 Jan Teunnisen, geb: van Leens

Geertien Geerts, geb: van R

??-03-1709 Frerick Roelfs, van Winsum

Hilje Berents, van B

??-03-1709 Cornelis Jans, van Saxumhuijsen

Hemke Jansen, van B

??-04-1709 Peter Luijtiens, van R

Grietien Ennes, oock van R

??-05-1709 Roelf Teunnisen, van B

Afke Rochus, wd Abel Simens

??-05-1709 Harm Cornelisen

Nittertien Nitters, wd Thomas Jans, van Tinallinge

??-06-1709 Jurd Jacobs, van R:

Ebeltien Jans, wd Cornelis Peters

??-07-1709 Cornelis Melles, van Ulrum

Trijnie Ockes, wd Jacob Wiersama, van B

??-09-1709 Thomas Ulphers, van Eenrum

Etien Jacobs, van R

??-12-1709 Teunnis Joesten, uijt t'Graafschap van der Lippe

Grietien Jans, van Warfhuisen

??-01-1710 Jurjen Jans, van B

Marritien Melles, van Warffum

??-02-1710 Jacob Wierds

Trijneje Jans, wd Jacob Geerts

??-02-1710 Lue Jans, geboortig van Maarhuijsen

Gertruijd Martens, wd Imme Jacobs

??-03-1710 Peter Jacobs, van B

Annejen Jansen, wd Jan Jansen

??-09-1710 Renger Hindricks, geb: van Cellens in Oldenborger Land

Grietien Lamberts, van B

??-10-1710 Peter Aijbes, van Usquert

Ebeltien Roelfs, van B

??-01-1711 Remge Roda, van Kantes

Geeske Tiarcks, van B

??-04-1711 Remge Heres, van Niekerck

Lisabet Jans, van B

??-04-1711 Simen Geerds, van B

Bieuwke Jacobs, van R

??-04-1711 Wilhem Speckman, pastor tot B

Hester Sluiter, geb: van Campen

??-05-1711 Broerke Cornelis, van B

Jantien Uwes, van Bedum

??-05-1711 Peter Berends, van B

Hemke Clasen, van Sawerd

??-05-1711 Berent Hindricks, van Tolberd

Marritien Jans, wd Lue Hijles, tot R:

??-06-1711 Gerrijd Reijnders, van R

Geertien Jacobs, van de Meden

??-08-1711 Geerd Peters, van Warfum

Aafke Jans, wd Thomas Tonnis, tot R:

??-09-1711 Peter Jacobs, van de Meden

Anneje Egberts, van de Harckstee

??-10-1711 Jacob Hermannes, van Warfum

Trijneje Reijners, van R

??-12-1711 Jan Clasen, van R

Anneje Peters, uijt den Andeel

??-01-1712 Bronger Hindricks, van Saxum

Anneje Jans, van B

??-03-1712 Reuke Jans, van Saxumhuijsen

Hindrickien Clasen, van B

??-03-1712 Jacob Berents, van Eenrum

Marritien Hindricks, van R

??-05-1712 Peter Clasen, van Tinallinge

Arentien Clasen, wd Renger Hindricks, tot R

??-09-1712 Klaas Roelfs, van Warfum

Grietien Luijtiens, van R

??-09-1712 Arent Willems, van Maarslag

Grietien Harms, wd Willem Fockes, van Warfum

??-12-1712 Harm Jacobs, van Wee

Marritien Melles, wd Jurjen Jans

??-01-1713 Jannes Jacobs, van R

Geessien Eijlerds, van Coudum uijt Friesland

??-01-1713 Roches Geerds, tot Eenrum

Hilleje Lujes, wd Peter Martens, tot R

??-01-1713 Jan Peters, van B

Geertien Writzers, wd Roelf Ailkes, van Middelstum

??-02-1713 Jan Jansen, van Anloo

Marritien Jans, van Maarhuijsen

??-03-1713 Thomas Ulphers, van B

Trijneje Jacobs, van R:

??-07-1713 Enne Hindricks, van R:

Fenneje Jurjens, van Holwierde

??-08-1713 Geert Fockes, van B

Ettien Clasen, wd Claas Hindricks, van Ferwerd

??-09-1713 Teunnis Harms, van B

Jantien Cornelis, van R:

??-09-1713 Jan Meijns, van B

Geertien Jurijens, van Oldehove

??-10-1713 Heertien Geerds, van B

Anneje Popkes, van Garnewerd

??-10-1713 Peter Willems, van B

Hilleje Bebbes, van Leens

??-11-1713 Jan Reijners, van R

Geertien Jans, van Usquert

??-12-1713 Cornelis Jans, van R

Marritien Dercks, van Suirdijck

??-01-1714 Jan Metting, van Winschoten

Hilleje Onnes, van B

??-01-1714 Jan Jacobs, van R:

Wiske Jans, van R:

??-02-1714 Albert Isebrands, van Tinallinge

Grietien Peters, van B

??-03-1714 Geerd Lambers, van Raalte

Hilleje Thomassen, van Tinallinge

??-04-1714 Peter Aibes, van R:

Grietien Claassen, van R:

??-04-1714 Jan Ollebrands, van Suijdwolde

Trijneje Jacobs, van B

??-06-1714 Claas Jans, van Sandeweer

Bieuwe Hindricks, wd Paul Geerds

??-07-1714 Cornelis Sierds, van Nort-Horn

Auke Peters, wd Peter Allers

??-09-1714 Lambert Lamberts, van Usquert

Geertien Hindricks, van R

??-10-1714 Claas Alofs, van Noord-Wolde

Tiakjen Tijes, van Obergum

??-10-1714 Frans Jans, van B

Grietien Fockes, van Loppersum

??-11-1714 Geerd Jans, geboortig van Grote Neer in Oldenborger Land

Anneje Hindricks, van B

??-11-1714 Claas Jacobs, van R

Aachtien Boelens, van Leens

??-11-1714 Werner Remts, van Hoornhuisen

Corneliske Jacobs, van de Brede

??-12-1714 Haijke Jans, van R

Anneje Sijwerts, wd Alle Heemes, in den Andel

??-03-1715 Peter Ariens

Anneje Peters, beijde uijt den Andel

30-06-1715 Conraat Hindrix, van Bremen

Trijnje Harms, van B

22-09-1715 Evert Geerts, van Loppersum

Eenje Harms, van B

17-11-1715 Leu Rotgers, van Warffum

Geertruit Jacobs, van 't Nielant, beijde met attestatie

30-08-1716 Jacob Jans Hasekamp, van B

cop Anje Cornellis van de Velde, van Maarslagh

10-09-1716 De H.Ed:Geb:H.Joachim Adolph Jarges,capitain etc,copUlrum

De Welgeb:Juffer Beata Juliana Bar.van In-en Kniphuisen

25-10-1716 Geert Sijmens, van Bf, afk 11-10

cop Fenje Jurriens, wd Enne Hindricks

18-10-1716 Cornellis Berents, van Saxumhuisen, cop Westerniel. 08-11

afk Jantjen Lubberts, van Bf

08-11-1716 Derck Jans, van B, afk 25-10

cop Zeecke Jacobs, wd Jan Jurriens, van Usquert

22-11-1716 Gerrijt Jans, van Anlo uijt Drenthe, cop N. 18-12

afk Trijnje Jans, van Northorm

20-12-1716 Remge Lubberts, van R, cop P. 20-12

afk Jantjen Jans, wd Tonnis Harms, van Peterbuiren

19-02-1717 Cornellis Hindricks, van Bf, afk 24-01

cop Geertjen Jacobs, wd Gerrijt Reiners, van R

19-02-1717 Reener Clasen

cop Aefke Bruins, att Peterbuiren & Tijnallingh

21-02-1717 Harcke Bruins

cop Grietje Clasen, att Tijnallingh & Garshuisen

02-05-1717 Leffert Beerents, van Dorpen uijt Munsterlandt, afk 04-04

cop Jacobtjen Jacobs, van R

02-05-1717 Simen Geerts, van R, afk 11-04

cop Martjen Peters, van Ulrum

02-05-1717 Jacob Jans, van Bf

afk Trijnie Hindricks, van Usquert

06-06-1717 Hans Bartels, van het Graafschap van der Lippe

cop Geeske Willems, wd Claas Leus, att Mensinghweer & Peterb.

11-07-1717 Jeronimus Jans Coornpoort

cop Martjen Willems, beijde att Obergum

05-09-1717 Jacob Jans, van Warffum, cop Warffum 05-10

afk Wiske Harms, van Bf

10-10-1717 Jan Jaspers, van R, cop E. 24-10

afk Marjen Siabbes, wd Folkert Claasen, van Eendrum

23-01-1718 Geert Feerkamp, van Schapen(?), uijt 't Ampt(?) [rooms]

cop Aeltjen Hindricks, wd Remmert Jans, van R [geref]

20-02-1718 Augustinus Hebberman, v.Laten uijt Munsterlandt,afk 20-01

cop Luiktjen Jans, wd Doe Roeckes, van R

03-04-1718 Cornellis Jacobs, afk 20-03

cop Trijnje Jans, wd Roelff Meetes, beijde van Bf

13-04-1718 Geert Jannes, van R, afk 27-03

cop Hilje Peters, van Warffum

24-04-1718 Hero Peters, van Wierhuisen, afk 03-04

cop Geertjen Jacobs, van B

08-05-1718 Harmen Lubberts, van R, afk 17-04

cop Clara Reeners, van Middelstum

15-05-1718 Peter Clasen, afk 24-04

cop Anje Ennes, beijde van R

21-08-1718 Jacob Jacobs, van Bf, cop M. 11-09

afk Stijntjen Wolters, van de Meden

11-09-1718 Cornellis Jans, van Colholl op 't Zandt, att

cop Bouke Heeres Doorenbusch, van Uijthuisen, att Winsum

13-11-1718 Claas Peters

cop Martjen Rickarts, att Ranum

08-01-1719 Geert Lammerts, geb: uijt Oost-vrieslandt

cop Cornelske Rickarts, van Ranum

22-01-1719 Jacob Harmannes, van R, afk 01-01

cop Trijnje Peters, wd Bartelt Phrebes, van Warffum, att

08-01-1719 Jurrien Pauwls, van Bf, cop M. 29-01

afk Wibrigh Sijmens, van Middelstum

05-02-1719 Cornellis Jans, afk 22-01

cop Aefke Onnes, wd Jacob Everts, beijde uijt Bf

26-02-1719 Jacob Cornellis, geb: van Bf, afk 12-02

cop Dietjen Peters, wd Isebrant Jans, van R

26-02-1719 Gerrijt Gerrijts, geb: van Lexmond uijt Zuijdhollandt

cop Barber Jacobs, van B, afk 12-02

23-04-1719 Jasper Jans, van R, afk 19-03

cop Barber Jans, van Eendrum

26-03-1719 Albert Clasen, van R, cop 30-04

afk Grietje Clasen, van Saexumhuisen

07-05-1719 Roelf Coops, commissarius tot Warffum, afk 16-03

cop Siwerdina Broijls, Doghter van Hoijsum, woon. tot B

18-06-1719 Jan Cornellis, van R, afk 28-05

cop Trijnje Abels, van Usquert

13-08-1719 Domin: Siwerdus Boelens, V.D.M. tot Wetsingh, cop W.13-08

Hillegonda Lingenhuis

01-10-1719 Cornellis Clasen, afk 17-09

cop Anje Peters, beijde uijt R

22-10-1719 Berent Mesman, van Bf, afk 01-10

cop Anje Beerents, van Ancum uijt Oesenebrugge

01-10-1719 Hidde Willems, van Leens, cop L. 15-10

afk Jantjen Jans, van R

21-04-1720 Jacob Roelfs, van B, afk 07-04

cop Anje Isebrants, van R

09-06-1720 Jan Jansen, van Weender uijt Oostvrislandt, afk 28-04

cop Maria Jaspers, van R

04-08-1720 Jacob Jans, van Bf, afk 14-07

cop Anje Cornellis, van Wierhuisen

15-09-1720 Warner Willems, v.Borger uijt Landschap Drenthe,afk 18-08

cop Anje Jacobs, uijt B

17-09-1720 Jan Jansen, van B, afk 27-10

cop Grietje Peters, van Bedum

04-04-1721 Eijso Jacobs, afk 16-03

cop Aeltjen Broijls, beijde van B

11-06-1721 Jan Jans, van Warffum, afk 25-05

cop Aeltjen Clasen, van R

31-08-1721 Nittert Heeres, van Peterbuiren, afk 10-08

cop Frouke Everts, wd Jacob Eijses, van B

24-08-1721 Peter Jurriens, van Maarhuisen, cop Bellinghweer 21-09

afk Bouke Jans, wd Claas Dreuwes, van B

16-11-1721 Hindrik Geerts, van B, geb: van Dalen, afk 12-10

cop Martjen Onnes, van R

16-11-1721 Peter Jans, van Eendrum, afk 19-10

cop Lijsabeth Abrahams, van R

23-11-1721 Abel Clasen, van R, afk 02-11

cop Harmtjen Mennes, van Tijnallingh

16-11-1721 Luitjen Mennes, van 't Westernijlandt, cop T. 04-12

afk Anje Roelfs, wd Jan Hindrix, van Tijnallingh

21-12-1721 Lippo Tonnis, van B, Mennonit:

Trijntjen Jans, wd Peter Sieuwerts, van Groningen

22-02-1722 Waalke Eijses, van B, Menn:

Hilje Siwerts, geb: van Cantens

08-03-1722 Thomas Ulpherts, afk 22-02

cop Hilje Beerents, wd Freerk Roelfs, beijde van B

27-03-1722 Geert Willems, afk 08-03

cop Anje Reijners, beijde van R

29-03-1722 Jochem Ebels, van B, afk 08-03

cop Trijnje Geerts, van de Breede

06-04-1722 Cornellis Jacobs, afk 15-03

cop Aeltjen Beerents, beijde van R

12-04-1722 Jan Jaspers, van R, afk 22-03

cop Geertjen Effes, van Warffum

29-03-1722 Jacob Jacobs, van 't Wester-nieland, cop W. 26-04

afk Trijnje Reiners, van R

24-05-1722 Jan Dercks, van Obergum, afk 12-04

cop Fenje Jurriens, wd Geert Simens, van B

03-05-1722 Albert Ennes, van R, afk 12-04

cop Remge Freerx, van Whee

31-05-1722 Juirt Abrahams, afk 10-05

cop Geertjen Ennes, beijde van R

07-06-1722 Jacob Beerents, afk 17-05

cop Roelfke Claasen, beijde van R

31-05-1722 Jan Gerrijts, van de Andel, cop Saxumhuisen 19-06

afk Peterke Cornellis, van Tijnallingh

20-09-1722 Derk Wolthers, van Warffum, afk 30-08

cop Martjen Jacobs. wd Albert Jurriens, van R

06-09-1722 Hindrik Geerts, van Ulrum, Menn:

Anje Luirts, van B

27-09-1722 Arijs Onnes, van Maarslagh, Menn:

Anje Cornellis, van B

11-10-1722 Klaas Lubberts, afk 27-09

cop Anje Ennes, wd Peter Clasen, beijde van R

04-10-1722 Peter Jans, van B, cop L. 31-10

afk Anje Harms, van Leens

08-11-1722 Peter Menkes, van Uijthuisen, afk 11-10

cop Geertruijt Roelfs, van B

25-10-1722 Hindericus Baukes, van Appingadam, cop A. 02-12

afk Anje Eijses, van B

27-12-1722 Arent Peters, van Bf, afk 06-12

cop Aefke Ennes, van R

13-12-1722 Willem Harrijs, van Warffum, cop W. 27-12

afk Trijnje Roelfs, van R

29-03-1723 Eijso Aries, van Cloosterbuiren, afk 14-03

cop Fenje Sikkes, van R

04-04-1723 Klaas Isebrants, afk 21-03

cop Trijnje Jans, wd Jacob Wijrts, beijde van B

25-04-1723 Geert Berents, van R, afk 11-04

cop Remge Jacobs, van Warffum

11-04-1723 Fokko Jans, van Uithuisen, Mennon:

Trijnje Eijses, wd Jacob Crijns, van R:

16-05-1723 Jan Freerks, van Tijnallingh, afk 29-04

cop Anje Clasen, van R:

08-08-1723 Cornellis Jaspers, van Cloosterbuiren, afk 18-07

cop Grietje Jacobs, van R:

26-09-1723 Geert Hindrix, van Winsum, att

cop Christina Herdenbergh, van Warffum, att

14-11-1723 Peter Cornellis, van R:, afk 26-09

cop Geertruijt Clasen, van de Andel

31-10-1723 Onno Sieuwkes, van Cloosterbuiren, cop Hornh: 21-11

afk Aeltjen Jacobs, van B

14-11-1723 Claas Jacobs, van B, cop U. 05-12

afk Wijtje Rinjes, wd Lippe Dreuwes, van Usquert

28-11-1723 Rijke Jans, van Bafllo, cop A. 19-12

afk Martjen Lucas, van de Andell

19-12-1723 Jan Roelffs, van Bf, afk 28-11

cop Trijnje Isebrants, van Tijnallingh

15-01-1724 Reener Alberts, geb: van Peterb:, afk 02-01

cop Itjen Jacobs, beijde tot B

12-03-1724 Jan Jacobs, van Bf, afk 20-02

cop Grietje Jacobs, van Warfhuijsen

02-04-1724 Jan Hindrix, van Bf, afk 12-03

cop Jantjen Tammes, van Garnwert

16-04-1724 Beene Fricks, van Eendrum, afk 19-03

cop Aeltjen Jacobs, van R, [cop] zijnde paaschdagh

14-05-1724 Jacob Gregorius, van de Breede, afk 30-04

cop Aeltjen Ennes, wd Nannink Alberts, van R

28-05-1724 Klaas Geerts, van Bf, afk 30-04

cop Anje Clasen, van Cantens

01-06-1724 Claas Gerrijts, van B, afk 14-05

cop Garberigh Peters, van Obergum

05-06-1724 Jacob Jacobs, afk 21-05

cop Etjen Jacobs, beijde van B

18-06-1724 Jan Jans, van B, afk 28-05

cop Geertjen Diddes, van Warffum

25-06-1724 Allert Harmens, van 't Zandt, afk 11-06

cop Jantjen Lubberts, wd Joest Eeuwkes, van Tijnallingh

07-07-1724 Gerrijt Alberts, van Rottum, afk 18-06

cop Martjen Derks, wd Corn: Jans, van R

15-08-1724 Lammert Jans, afk 23-07

cop Anje Peters, beijde van R

05-11-1724 Geert Wijcheman, snider, geb: van Hazelunnen, afk 08-10

cop Grietje Jacobs, wd Matthias Everzon, beijde van Bf

08-10-1724 Jan Dercks, van Tijnallingh, cop E. 05-11

afk Haaske Jans, wd Jan Wibbes, van Eendrum

22-10-1724 Adriaan Verhagen, van Groningen, cop G.

afk Itjen Wijrzema, van B

10-12-1724 Jan Harmens, van Bf, afk 29-10

cop Anneke Jacobs, van Oberg:

03-12-1724 Jan Jacobs, van B, afk 12-11

cop Anje Ennes, wd Claas Lubberts, van R

07-01-1725 Menno Berents, afk 17-12

cop Aeltjen Peters, wd Jurrien Isebrants, beijde van Tijnall:

11-03-1725 Ekko Everts, van Whee, afk 25-02

cop Aefke Ennes, van R

04-03-1725 Ebel Jacobs, van B, cop T.B. 25-03

afk Trijntjen Ottes, van Ten Bour

22-04-1725 Jan Arents, van R, afk 18-03

cop Martjen Harckes, van Warffum

08-04-1725 Berent Jans, van Cantens, att

cop Anje Roelfs, van Sauwert, att

29-04-1725 Jan Jansen, geb: van Uijtwijrda, van Eendrum, att

cop Maijke Geerts, van de Breede, att

15-07-1725 Cornellis Hindrix, van R:, afk 01-07

cop Stijnje Abels, van Westeremden

19-08-1725 Abel Tonnis, afk 29-07

cop Grietje Cornellis, beijde van Tijnallingh

07-10-1725 Jan Hemmes, van Zeugel uijt Munsterland, afk 09-09

cop Jacobtjen Jacobs, wd Leffert Beerents, van R

11-11-1725 Hindrik Ennes, van R:, afk 09-09

cop IJdje Jans, van Warfhuisen

11-11-1725 Derk Jurriens, van Maarhuisen, afk 09-09

cop Aefke Clasen, van R:

14-10-1725 Pieter Huisinga, van Groningen, cop G.

afk Nieske Derx, van Tijnall:

18-11-1725 Hindrik Thomas, van R:, afk 28-10

cop Geske Berents, van Leegkerk

25-11-1725 Geert Wijrts, van B, cop [Uith.] M. 09-12

afk Lijsabeth Harms, van de Meden

09-12-1725 Roekes Does, van R:, cop Baflo

afk Trijnje Freerks, van Middelst:

06-01-1726 Geert Alberts, afk 23-12

cop Sijtjen Luirts, beijde van Bf

23-12-1725 Hero Nitters, van B, cop ... ??-??

afk Aeltjen Peters, van Warfhuisen

27-01-1726 Hindrik Ennes, van R, afk 06-01

cop Folkertje Folkerts, wd Wiccher Wijrsema, van Whee

03-02-1726 Hindrik Wigbolts, van Warffum, cop W. 14-02

afk Wemel Hindriks, van B

23-03-1726 Claas Willems, van Oberg:, afk 10-03

cop Anje Popkes, wd Heertjen Geerts, van Bf

23-06-1726 Jan Jans, van Warffum, afk 12-05

cop Aefke Meekhoff, van Bf

09-06-1726 Jan Borckers, Mennonit:

afk Anje Cornellis, beide van Bf

??-09-1726 Geert Peters, afk 01-09

cop Aeffke Jans, beide van Bf

03-11-1726 Jannes Hijles, van Winsum, afk 13-10

cop Aechtje Roelffs, van Bf

10-11-1726 Jacob Popkes, afk 13-10

cop Grietje Peters, beide van Bf

08-12-1726 Beerent Jans, van R, cop A. 29-12

afk Martjen Jans, wd Hindrick Arents, van Adorp

12-01-1727 Hajo Dercks, van Vliedorp, Mennot:

afk Afke Lippes, van Bf

02-02-1727 Jan Jansen, van Saaxumhuisen, afk 19-01

cop Maria Harms, van B

04-04-1727 Geert Eenjes, van Warffum, afk 16-03

cop Zeeke Jacobs, wd Derk Jans, van B

21-03-1727 Gerrijt Tonnis

cop Cornelske Willems, att den Andel

23-03-1727 Jannes Clasen, van Cloosterbuiren, cop Hornhuis: 04-04

afk Trijntjen Nitters, van Bf

11-04-1727 Tonnis Cornellis, afk 23-03

cop Clara Reeners, wd Harm Lubberts, beide van Tijnallingh

30-03-1727 Claas Renjes, van Eendrum, cop E. 27-04

afk Anje Derx, van R

11-05-1727 Geert Jacobs, van B, afk 20-04

cop Aeltjen Harmens, van Ulrum

22-06-1727 Jan Jacobs, van B, afk 25-05

cop Hemke Clasen, wd Peter Berents, van R:

06-07-1727 Hero Aljes, van Zeerijp, afk 22-06

cop Itjen Jacobs, van Bf

20-07-1727 Rijkel Aljes, van R, afk 22-06, Mennonit:

cop Afke Reintjens, van Eendrum

14-08-1727 Sicco Freerx, van R, cop Z. 14-09

afk Bouke Jans, van Zuirdijk

30-11-1727 Sebastiaen Broijls

cop Hemke Ulpherts, att Warffum

30-11-1727 Klaas Egberts

cop Roelfke Tonnis, att Western:

14-12-1727 Hillebrand Hindrix, van Maarslagh, cop Eendr: 14-12

Aefke Beerents, van Eendr:, att Peterb:, cop Eendr: 14-12

18-04-1728 Jan Harms, van B, afk 04-04

cop Grietje Jans, wd Tonnis Joesten, van R

11-04-1728 Tiallingh Krijns, van Bf, cop S. 25-04

afk Trijnje Isebrants, van Sandeweer

09-05-1728 Aries Freerks, van den Hoorn, Menn:

cop Dietjen Jans, van Ranum, att Billingw: & Warfhuisen

20-06-1728 Derk Derks, afk 23-05, Menn:

cop Grietje Fokkes, beijde van R

11-07-1728 Beerent Maccarius, van Bf, afk 20-06

cop Grietje Bronsema, van Schilwolda

11-07-1728 Jan Tonnis

cop Geertjen Jannis, beijde met att van de Andel

22-08-1728 Jan Cornellis, van B, afk 18-07

cop Grietje Cars, van Garnwert

07-11-1728 Claas Clasen, van Sauwert, afk 03-10

cop Martjen Douwes, wd Jannes Meertens, van Tijnallingh

14-11-1728 Geert Abrahams, van R, afk 10-10

cop Jantjen Jannes, van Warffum

14-11-1728 Geert Hindrix, van Oldehove, afk 24-10

cop Trijnje Peters, van Tijnallingh

2?-01-1729 Onno Jans, van Garshuisen, cop G. 13-02

afk Trijnje Alles, wd Jan Coerts, van Bf

13-02-1729 Jacob Rempts, van Garshuisen, Menn:

Wieke Abrahams, van R

13-03-1729 Jan Derx

Martjen Peters, wd Simen Geerts, beijde van R

08-05-1729 Michiel Jans

cop Martjen Hindrix, att Obergum

29-05-1729 Cornellis Jeltes

cop Aefke Broerkes, att de Andel en Garnwert

12-06-1729 Freerk Freerks, van Warffum, cop W. 03-07

afk Bieuke Derx, van Bf

26-06-1729 Arent Clasen, cop E. 26-06

Diewerke Berents, beijde van Eendrum

26-06-1729 Cornellis Jans, cop E. 26-06

Reemke Bruins, beijde van Eendr:

14-08-1729 Jan Clasen, van Bf, afk 24-07

cop Martjen Jacobs, wd Hindrik Jacobs, in de Andel

14-08-1729 Jurrien Derx, van Peterbuiren, afk 24-07

cop Grietje Peters, van R

25-09-1729 Cornellis Jacobs

cop Cornelske Roelfs, att Eendrum

13-11-1729 Eltje Jacobs, van Middelstum, afk 23-10

cop Grietje Peters, van Tijnallingh

13-11-1729 Sijbe Jannes, afk 30-10

cop Eltjen Popkes, beide van B

29-01-1730 Dom.Henricus Veghtman, V.D.M. tot Warfhuisen, cop W.29-01

Jantjen Gaijkes

26-03-1730 Hijbel Cornellis, van Tijnallingh, cop Mensinghweer 23-04

afk Grietje Peters, van Ulrum

23-04-1730 Evert Wijrts, van B, afk 02-04

cop Eltjen Jans, van Whee

09-04-1730 Mello Cornellis Burema, van B, cop G. 10-05

afk Jantjen Rols, van Groningen

10-04-1730 Jan Omkes, cop E. 10-04

Martjen Petes, beide van Eendrum

10-04-1730 Eijlert Alberts, van Eendrum, cop E. 10-04

Jantjen Gerrijts, van Warfhuisen

16-04-1730 Menke Pauwels Kuipers, van Eendrum [E. vacant]

cop Anje Ulpherts, van Menkeweer

21-05-1730 Jan Isebrants, afk 23-04

cop Grietje Does, beide van R

07-05-1730 Meindert Geerts, van Tijnallingh, cop T. 02-06

afk Idje Peters, van Adorp

11-06-1730 Peter Jacobs, van Garnwert, cop G. 02-07

afk Trijnje Geerts, van Bf

16-07-1730 Allert Cornellis, afk 02-07

cop Anje Reiners, wd Geert Willems, beide van R

09-07-1730 Alje Fokkes, van R, Mennonit:

Trijnje Eppes, van Eendrum

06-08-1730 Harmen Heines, van de Andel, afk 16-07

cop Jacobtjen Hindrix, van R

27-08-1730 Jan Tonnis, van de Andel, cop E. 27-08

Sibigjen Jans, wd Jan Wijrts, van Eendrum

08-10-1730 Freerk Cornellis, van R, cop E. 29-11

afk Magdalena Wijrzema, van Eendrum

17-12-1730 Jacob Everts, van Warffum, afk 15-10

cop Geertjen Cornellis, van Tijnallingh

27-10-1730 Waalke Eijses, van Bf, Menn:

Aechtje Jans, van Maarhuisen

27-10-1730 Hindrik Jans, van Holwijrda, Menn:

Grietje Luirts, van Bf

19-11-1730 Claas Clasen, van Tijnallingh, afk 27-10

cop Grietje Hindrix, van Bf

19-11-1730 Menno Melles, afk 27-10

cop Alske Huiberts, wd Cornellis Tonnis, beijde v.Tijnallingh

24-12-1730 Jan Heemes, van de Andel, afk 10-12

cop Bouke Remmers, van R

28-01-1731 Johannes Dalhoff, Pastor in B

cop Anje Roelfs, van B

11-02-1731 Derk Cornellis

cop Remke Freerkx, beide van de Breede, att

18-02-1731 Jacob Lammers, van Eendrum, cop E. 18-02

Jantjen Jacobs, van R

10-03-1731 Willem Jacobs, van B, geb: van Vierhuisen, cop M. 08-04

afk Anna Peters, van Menkeweer

08-04-1731 Meint Cornellis, afk 26-03

cop Martjen Reiners, beide van R

22-04-1731 Evert Jacobs, afk 01-04

cop Jantjen Cornellis, beijde van B

03-05-1731 Lubbertus Peters, kerk en schooldienaar tot Bf

cop Idje Peters, van B, zijnde Hemelvaarts-dagh, afk 15-04

03-05-1731 Menno Berents, van Tijnallingh, afk 15-04

cop Zeeke Gerrijts, wd Jan Jacobs, van B

29-04-1731 Derk Peters, van R, afk 15-04

cop Cornelske Jacobs, van B

06-05-1731 Claas Jans, van Peterbuiren, cop P. 27-05

afk Anje Egberts, wd Peter Jacobs, van R

06-05-1731 Popke Jacobs, van Huisingh, cop H. 27-05

afk Peike Dercks, van B

03-06-1731 Gerrijt Frebus, van Menkeweer, cop M. 03-06

Martjen Bruins, van Tijnallingh

16-09-1731 Eijlard Alberts, van Eendrum, afk 02-09

cop Elisabeth Roelfs, van B

04-11-1731 Jan Thomas, afk 07-10

cop Trijnje Hijles, beide van R

19-10-1731 Roelff Gerrijts, van Warffum, cop W. 04-11

afk Renske Onnes, van Bf

04-11-1731 Jacob Alberts

cop Geeske Hindrix, att Westernielandt en de Andel

17-02-1732 Luirt Luirts, van Bf, , afk ??-01, Menn:

cop Hilje Luitjens, van Niekerk uit de Marna

17-02-1732 Ubbo Geerts, van Gasselder Nieveen uijt Drenthe, afk 20-1

cop Geeske Jans, van R

20-04-1732 Tonnis Luirts, van B, Menn:

Trijnje Ulpherts, van Eendrum

15-06-1732 Corn: Peters, van B, afk 25-05

cop Anje Tieuwes, van Warff:

06-07-1732 Pijr Jacobs, van Wousend uijt West-Vrieslandt

afk Martjen Leus, uijt R, cop Winsum 10-08

04-10-1732 Jan Jansen, van Wesewe uijt Munsterland, afk 07-09

cop Maria Jans, van Weerelt uijt Hummelingen

12-10-1732 Jan Willems, afk 27-09

cop Trijnje Sijrts, wd Roelf Jacobs

12-10-1732 Jurrien Cornellis, van Warffum, afk W. 09-11

afk Anje Alberts, van B

19-10-1732 Jannes Cornellis, van Tijnallingh, cop U. 09-11

afk Trijnje Willems, van Usquert

07-12-1732 Jan Eppes, van Peterbuiren, afk 17-11

cop Meijske Peters, van B

17-11-1732 Derck Simens, van Wetsingh, cop W. 14-12

afk Frouke Peters, van R

18-01-1733 Eijlardt Eijlarts, afk 21-12, pap:

cop Bouke Pauwels, beide van B

25-01-1733 Hero Edes, van Mensinghweer, afk 21-12, pap:

cop Diewerke Bonnes, van Tijnallingh

14-01-1733 Derk Tonnis, van Eendrum, cop E. 01-02

afk Diewerke Folkers, van Warffum

22-02-1733 Eijlko Tonnis, van Leens, cop L. 22-03

afk Trijnje Bruins, van Tijnallingh

22-03-1733 Jan Derks, van R, afk 08-03

cop Geertjen Diddes, wd Jan Jans, van B

29-03-1733 Wilke Jans, van R, afk 08-03, pap: [alleen hij?]

cop Jantjen Arents, wd Arent Menses, van Peterbuiren

17-05-1733 Jacob Egberts, van Peterbuiren, afk 05-04

cop Geertjen Effes, wd Jan Jaspers, van R

17-05-1733 Cornellis Sijrts, afk 03-05

cop Anje Hindrix, beide van B

07-06-1733 Roekes Goitjens, van 't Westernieland, afk 17-05

cop Grietje Jacobs, van B

17-05-1733 Willem Harms, van B, cop O. [07-06]

afk Martjen Hindrix Camps, van Obergum

12-07-1733 Claas Everts, van Obergum, door E:E:Gerichte - opgesegt//

afk Martjen Clasen, van B, // en soo gebleven

22-09-1733 Jacob Peters, van Bf, afk 18-10

cop Anje Bonnes, van Tijnallingh

22-09-1733 Derk Wolters, van R, afk 01-11

cop Itjen Harms Tammes, wd Ebel Writzers, van Westerwijtwert

15-11-1733 Lammert Jannis, cop O. 15-11

Trijnje Roekes, beide van Obergum

06-12-1733 Omge Jans, van de Meden, cop [Uith.] M. 20-12

afk Anje Geerts, van B, geb: van Saaxumhuisen

24-01-1734 Harmen Heines, van de Andel, afk 10-01

cop Bieuke Hindrix, oud 70, wd Claas Jans, van B

14-02-1734 Harmen Egges, van het Zandt, Mennon:

Trijnje Luirts, van B

07-03-1734 Jacob Cornellis, van R, afk 21-02

cop Anje Mennes, wd Jan Jans, van Tijnallingh

21-02-1734 Beerent Peters, van Warffum

afk Grietje Cornellis, van B, cop Warffum

26-04-1734 Jacob Alberts, van R, afk 11-04

cop Jebbina Meekhoff, van Bf, [cop]zijnde paasch-maandagh

02-05-1734 Derk Peters, afk 11-04

cop Frouke Derks, beide van R

11-06-1734 Jan Willems, van Houwer-zijl, Menn:

Aefke Heeres, wd Geeve Jacobs, van R

14-11-1734 Haiko Engberts, van de Heerlikheid Schiermonik-oogh

cop Aeltjen Jacobs, van Maarhuisen, [att?] Andel, Eendr:

14-11-1734 Reinder Jans, van R, cop Ranum

afk Trijnje Engberts, van Ranum

16-01-1735 Hindrik Peters, afk 02-01

cop Martjen Allerts, beide van Tijnallingh

14-04-1735 Geert Derks

cop Jantjen Hindrix, att Oberg:

30-05-1735 Jan Clasen Pot, cop Obergum [vacant] 30-05

Peterke Egberts Boschman, van Menkeweer

30-10-1735 Klaas Luitjens, van Westerlee, afk 25-09, Geref:

cop Eltjen Aljes, van R, Menn:

06-11-1735 Sicco Sikkes, van R, afk 09-10, pap:

cop Trijnje Alberts, van Saaxumhuisen

04-12-1735 Isebrant Jurriens, van Tijnallingh, afk 20-10, Geref:

cop Dieuwerke Luirts, van B, Menn:

06-11-1735 Lubbertus Meinderts, van B, cop Bedum 27-11, pap:

afk Trijnje Hindrix, van Bedum

11-12-1735 Elle Reints, afk 27-11

cop Hilje Beerents, wd Th: Ulpherts, beide van B

27-11-1735 Hajo Derx, van B, Menn:

Aefke Michiels, van Saaxumhuisen

23-12-1735 Krijn Derx, van Warffum, afk 04-12

cop Aefke Alberts, van R

22-01-1736 Derk Jacobs, afk 25-12

cop Anje Jans Knol, beide van B

18-03-1736 Peter Peters, van Eendrum, afk 26-02

cop Trijnje Jans, van R

25-03-1736 Claas Sijbes, van Middelstum, cop M. 15-04

afk Stijnje Clasen, van Tijnallingh

11-03-1736 Feite Hemmes, van Loppersum, Menn:

Trijnje Siwerts, van R

27-05-1736 Hindrik Arents, afk 13-05

cop Grietje Does, wd Jan Isebrants, beide van R

27-05-1736 Freerk Jans, afk 13-05

cop Jantjen Isebrants, beide van R

17-06-1736 Michiel Cornellis, Menn:

Trijnje Allerts, beide van R

15-07-1736 Cornellis Harms, afk 24-06

cop Itjen Jacobs, beide van B

11-11-1736 Jan Stevens, van Bf, afk 07-10

cop Peterke Peters, van Warffum

22-04-1737 Enno Clasen, van de Andel, afk 24-03

cop Grietje Jans, van B

07-04-1737 Jacob Rempts, van R, Menn:

Martjen Clasen, van Eppingehuisen

28-04-1737 Harm Doornbos, van Middelstum, afk 07-04

Trijnje Sijrts, wd Jan Willems, van B

28-04-1737 Isebrand Jans, van Bf, cop B

Claaske Clasen, van Leermens

28-04-1737 Tonnis Does, van R, cop Vierhuisen

afk Jantjen Velten, van Ulrum

08-04-1737 Sibrand Bruins, cop B

Hindriktjen Peters, beide van Tijnallingh

08-04-1737 Cornellis Peters, cop B

Anje Clasen, beide van B

22-12-1737 Geert Jans, afk 08-12

cop Trijnje Harms, wd Conraat Hindrix, beide van B

02-02-1738 Roelf Derx, van Tijnallingh, afk 12-01

Aechtje Peters, van R

26-01-1738 Claas Clasen, van Eendrum, cop E.

Fenje Buininks, van B, cop Eendr:

09-03-1738 Jacob Harms, geb: tot B, woon: tot Noortbroek, Menn:

Sapke Clasen, van Zappemeer

23-03-1738 Jan Arents, van Maarhuisen, cop Oberg:

Zeeke Jacobs, van R

30-03-1738 Reiner Jacobs, van R, cop W. 20-04

afk Bieuwke Jannis, van Warffum

20-07-1738 Geert Roelfs, van de Andel, afk 06-07

cop Maria Joestens, wd Jan Beerents, van Tijnallingh

20-07-1738 Jan Aljes, van R, Menn:

Eltjen Clasen, wd Peter Clasen, van 't Westernielandt

10-08-1738 Harmen Jans Cnol, afk 20-07

cop Anje Alberts, beide van B

17-08-1738 Lammert Jurriens, van Westernieland, afk 03-08

cop Anje Peters, van R

10-08-1738 Leu Derx, van Huisingh, Menn:

IJdje Luirts, van B

24-08-1738 Enno Jans, afk 10-08

cop Margareta Buininks, beide van B

07-09-1738 Hindrik Luitjens, van B, afk 17-08

cop Grietje Jacobs, wd Jan Hindrix, van R:

17-08-1738 Wessel Geltes, van Tijnallingh

Trijnje Tonnis, van R

21-09-1738 Augustinus Hebberman, van R, cop Hornh: 12-10, pap:

afk Fenje Sikkes, wd Eijso Aris, v.Cloosterburen

16-11-1738 Phrebus Geltes, van Tijnallingh, afk 12-10

cop Geeske Sibes, van Winsum

16-11-1738 Jacob Jacobs, afk 19-10

cop Jantjen Jochems, beide van B

02-11-1738 Claas Egberts, van Oldehove, afk 19-10

cop Hilje Cornellis, van Tijnallingh

04-01-1739 Harm Jans, v.Velthuisen u.h.Graafsch.Benthem, afk 21-12

cop Aechtje Roelfs, wd Jannis Hijles, uit B

22-02-1739 Ebel Jochems, van B, cop B

Hilje Dreuwes, van R

26-04-1739 Jan Alberts, van Saaxumhuisen, afk 05-04, pap:

cop Grietje Berents, van B

08-11-1739 Elle Reints, afk 28-10

cop Lijsabeth Harms, beide van B

15-11-1739 Claas Peters, van R, afk 28-10

cop Eltjen Thomas, van de Andel

14-11-1739 Peter Heeres, van Saaxumhuisen, Menn:

Grietje Alberts, van B

14-11-1739 Eijso Siwerts, Menn:

Trijnje Jacobs, beide van R

21-11-1739 Peter Hindrix, van de Andel, cop B., pap:

Martjen Sikkes, van R

21-02-1740 Ewolt Willems, van de Meden, afk 31-01

cop Geeske Harkes, van Tijnallingh

28-02-1740 Meerten Derx, van Warffum, afk 07-02

cop Grietje Alberts, van R

24-04-1740 Menso Jacobs, van R, afk 27-03

cop Anje Everts, van B

11-05-1740 Aris Rikkarts, van Ranum, afk 10-04

cop Geertjen Freerks, van B

12-06-1740 Hindrik Peters, van Esingh, afk 22-05

cop Jebbina Meekhof, wd Jacob Alberts, van B

12-06-1740 Enno Hindriks, afk 22-05

cop Tjaaktjen Cornellis, beide van R

19-06-1740 Jan Roelfs, afk 29-05

cop Dedje Cornellis, beide van Tijnallingh

19-06-1740 Ekko Willems, afk 29-05

cop Jantjen Dijkvelt, beide van Tijnallingh

25-12-1740 Lauwrens Warners, van Hauwen onder Pilsum uit O.Vr.,Menn:

Deetjen Waalckes, van B

26-03-1741 Roelf Clasen, van Hornhuisen, cop H. 16-04

afk Martjen Jans, van B

26-03-1741 Hindrik Freerks, van R, cop F.

afk Lucretia Jans, van Feerwert

16-04-1741 Mello Peters, van Saaxumhuisen, Menn:

Sijtjen Luirts, wd Geert Alberts, van B

07-05-1741 Abel Peters, van Tijnallingh, cop B

Geeske Geerts, van B

06-08-1741 Egbert Onnes, van B, afk 23-06

cop Lutske Jacobs, van de Andel

21-01-1742 Albert Jans, van R, afk 31-12

cop Martjen Jans, van de Andel

08-04-1742 Freerk Jans, van R, afk 18-03

cop Peike Jacobs, van de Breede

29-04-1742 Geert Tjarks, van B, geb: van Warffum, cop Uith.-M. 14-05

afk Hilje Clasen, van de Meden

16-09-1742 Gerrijt Sieuwkes, van Cloosterbuiren, cop C.

Arentje Jans, van B

21-10-1742 Geert Tammes, van R, afk 07-10

cop Iske Frederix, van 't Wester-nielandt

04-11-1742 Hindrik Jurriens, van B, afk 14-10

cop Anje Roelfs, van 't Wester-nielandt

13-01-1743 Gerrijt Gerrits, afk 31-12

cop Grietje Jacobs, wd Jan Jacobs, beide van B

10-02-1743 Alje Jans, voor de copulatie overleden, Menn:

afk Luitje Elles, beide van R

24-03-1743 Berent Freerks, cop B

Martjen Jans, beide van B

14-07-1743 Peter Geerts, van B, cop H. 04-08

afk Lubge Cornellis, wd Goitjen Hindrix, van Huisingh

27-10-1743 Christoffer Labasser, chijrurgus van B, afk 15-09

cop Grietje Jacobs, wd Cornellis Jaspers, van R

24-11-1743 Jan Eijses, van Schouwer-zijl, geb: tot Bierum

afk Grietje Peters, van Tijnallingh, cop Warfhuisen 08-11[12]

29-03-1744 Jan Derx, van Warffum, afk 08-03

cop Trijnje Pieters, van R

15-03-1744 Jan Hansen, van Tijnallingh, Menn:

Martjen Hansen, van Vliedorp

15-03-1744 Tonnis Jans, van Onderwijrum, cop O. 12-04

afk Hilje Derx, van Tijnallingh

02-05-1744 Jan Pieters, van R, afk 29-03

cop Grietje Jetses, van Eendrum

25-05-1744 Roelf Jacobs, van B, afk 02-05

cop Doetjen Elles, van Groningen

12-07-1744 Jan Cornellis

cop Martjen Hansen, wd Jan Cornellis, beide van B

12-07-1744 Jan Gerrijts, van Maarhuisen

cop Anje Aljes, van Niehove, att Obergum en Niehove

13-09-1744 Gaaijke Immes, afk 30-08

cop Harmtjen Melles, beide van B

20-09-1744 Geert Peters, van Wetsingh, Menn:

Grietje Aris, van B

18-10-1744 Simon Cornellis, van B, cop P. 15-11

afk Martjen Peters, geb: v.'t Western., van Peterbuiren

15-11-1744 Jan Hemmes, van R, afk 18-10

cop Hilje Tjallings, wd Hindrik Harms, van Leens

15-11-1744 Berent Peters, van R, afk 18-10

cop Jantjen Jans, van B

22-11-1744 Jan Jacobs, cop B ??-12

afk Alstje Willems, beide van R

20-12-1744 Popko Jacobs, afk 29-11

cop Trijnje Clasen, beide van R

20-12-1744 Reintjen Jans, van Usquert, Menn:

Grietje Jans, van R:

20-12-1744 Aris Onnes, van B, Menn:

Anje Cornellis, wd Berent Hiddes, van Maarhuisen

07-02-1745 Peter Heeres, van Ranum, Menn:

Anje Jans, wd Jacob Jans, van R

07-02-1745 Heepke Eppes, van Eendrum, Menn:

Anje Waalkes, van B

02-05-1745 Hessel Berents, van 't Westernielandt, afk 04-04

cop Anje Juirts, van R

02-05-1745 Cornellis Warners, van B, afk 11-04

cop Diewerke Jacobs, van Stitswert

09-05-1745 Jacob Jans, van R, afk 19-04

cop Zeeke Geerts, van Maarhuisen

23-05-1745 Derk Jacobs, van B, afk 02-05

cop Lijsabeth Dreuwes, van Ranum

23-05-1745 Isebrant Alberts, van B, afk 02-05

cop Auke Jacobs, van R

15-08-1745 Jacob Jans

cop Trijnje Jans, wd Jan Jacobs, beide van Vierhuisen, att

14-11-1745 Dn: Ernestus Ter Borg, pastor de Andel, cop A. 14-11

Aleida Buisingh, wd Peter van Elsen, van Groningen

20-02-1746 Wolter Harms, van Dwinglo in 't Landschap Drenthe

cop Grietje Warners, van B, afk 23-01

20-03-1746 Jacob Lammers, van Onderwijrum, afk 20-02

cop Grietje Geerts, van R:

20-03-1746 Jan Fritzes, afk 06-03

cop Martjen Jacobs, beide van B

13-03-1746 Jacob Lamges, van Peterbuiren, cop P.

Geertjen Conraats, van B

01-05-1746 Cornellis Hansen, van Wee, afk 03-04

cop Jantjen Reiners, van R

01-05-1746 Jacob Peters, van R, cop E. 29-05

afk Antje Jannes, van Eendrum

01-05-1746 Tonnis Douwes, van Tijnallingh, cop T. 29-05

afk Grietje Eijses, van Zeerijp

29-05-1746 Pauwl Jurriens, van Bf, afk 08-05

cop Jellerke Pieters, van R

13-11-1746 Willem Peters, van Maarslagh, afk 16-10

cop Anje Dreeuwes, wd Jan Jacobs, van Tijnallingh

20-11-1746 Jacob Cornellis, afk 16-10

cop Hilje Peters, beide van B

20-11-1746 Hindrik Peters, van B

Anje Roelfs, wd Jacob Eltes, van de Breede, cop B:

22-01-1747 De H.W.Hr:Willem Baron v.Eeussum,Hr.v.Saaxumborgh tot B

afk etc Maria Isabella Bar.v.Eeuwssum,wd de Ripperda,Oldehove
cop Oldehove 29-01-1747

12-02-1747 Aris Alberts, afk 22-01

cop Luidje Elles, beide van R

29-01-1747 Freerk Jans, van Usquert, cop U. ??-02

afk Trijnje Lammers, van R

19-02-1747 Claas Luirts

Dieuwerke Clasen, beide van B

29-04-1747 Sim: Leus, van Winsum, Menn:

Luidwe Aris, van B

04-06-1747 Peter Jacobs, van Peterbuiren, afk 29-04

cop Anje Jurriens, van B

17-09-1747 Albert Tjeerts, afk 13-08

cop Remke Freerx, wd Albert Ennes, beide van R

10-09-1747 Arent Jans, cop Warfhuisen

Anje Peters, beide van B

08-10-1747 Jan Derx, van B, cop [?]

Bouwina Harmannes, van Ranum

22-10-1747 Hindrik Jans, van Tijnallingh, cop [?]

Aeltjen Jans, van B

29-10-1747 Jacob Harms, van Sibaldebuiren, cop S.

Martjen Jacobs, van B

17-12-1747 Aijbe Roelfs, van Middelstum, cop M.

Teetje Jans, van B

21-01-1748 Reenke Harms, van 't Hoogezandt, afk 07-01

cop Martjen Geerts, van B

24-03-1748 Jan Abels, van Bedum, cop R

afk Bieuke Peters, van R

07-04-1748 Ti(?)bolt Chuzel, van B, cop Z. 05-05, pap:

afk Geertjen Cornellis, van Zuirdijk

12-05-1748 Berent Edzes, afk 14-04 pap:

cop Grietje Beerents, wd Jan Alberts, beide van B

09-06-1748 Derk Ebels, van Winsum, afk 12-05

cop Henrica Jans, van R

16-06-1748 Jan Pijrs, van R, geb: van Garnwert, afk 02-06

cop Jantjen Hindrix, wd Geert Derx, van B

07-07-1748 Jan Willems

cop Hilje Geerts, att Winsum en Garnwert

10-11-1748 Freerk Alberts, afk 20-10

cop Martjen Rijkes, beide van R

20-10-11-1748 Boele Clasen, van R, cop E.[?] 10-11

afk Anje Roelfs, van Eendrum

10-11-1748 Enno Alberts, van R, cop O. 24-11

afk Martjen Jans, van Oberg:

05-01-1749 Reiner Jans, van Eendrum, cop E., pap:

afk Maria Beerents, van B

08-02-1749 Geert Pauwels Cuiper, van Menkeweer

Anje Peters, van R, .....

07-04-1749 Heerke Cornellis, Menn:, beide van R, afk 23-03, Menn:

cop Aechtje Boelens, wd Claas Jacobs Borchman, Gereferm:

13-04-1749 Claas Luitjens, van Tijnallingh, cop Bellingw:

Alske Jans, van Bellingweer

11-05-1749 Luitjen Cornellis, van R, afk 20-04

cop Claaske Geerts, wd Peter Jans, van Wee

18-05-1749 Cornellis Alberts, van B, Menn:

Anje Bruins, van Grijpskerk

22-06-1749 Rinje Leus, van Middelstum

Geertjen Aris, van B, cop Middelst:

31-08-1749 Cornellis Jacobs, van R, afk 10-08

cop Aefke Jans, wd Geert Pieters,v.Middelstum,Zijnde Dankdagh

12-08-1749 Cornellis Tonnis, geb:Wetzing,v.Winsum, cop Obergum 09-12

afk Trijntje Gerrits, van B

02-11-1749 Lubbert Reeners, van Zuirdijk, afk 19-10

cop Jantje Tammes, van R

09-11-1749 Renje Jochems, van B, cop B

Trijnje Jans, van Tijnallingh, cop B

09-11-1749 Cornellis Harms, cop B. ??-11

afk Teetje Clasen, beide van B

09-11-1749 Hindrik Conraats, van B, cop B.

Martjen Peters, van Winsum

15-02-1750 Ipe Elles, Menn:

Anje Fokkes, beide van R

30-03-1750 Jacob Cornellis, van R, afk 01-03

cop Aeltjen Jacobs, van B

30-03-1750 Douwe Jannis, afk 07-03

cop Lijsabeth Clasen, beide van R:

12-04-1750 Allert Jochems, van B, cop B.

afk Jantjen Cornellis, van R

27-09-1750 Gerrit Hindriks

cop Grietje Jans, beide van B

20-12-1750 Frerik Jans, van B

afk3 Grietie Leuwes, van Grijpskerk