BRON: den Andel, DTBL NH, T:1728-1750 AND01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
wd = weduwe/weduwnaar

 

07-11-1728 Derk Derks, van Sauwert

cop Maijke Hiddes, uijt den Andel

21-11-1728 Hindrik Rieuwers

cop Grietje Roelfs, beijde uijt den Andel

01-04-1731 Enne Hindriks

cop Trijnje Klasen, beijde uijt den Andel

15-04-1731 Warner Harms, van den Andeel

cop Ebelje Melles, van Nijkerk

27-05-1731 Jan Jakobs

cop Jantjen Jansen, beide van den Andel

03-06-1731 Klaas Roelefs

cop Nieltjen Berendts, beijde uijt den Andeel

05-07-1733 Julle Jans, van Warfum

cop Martie Evers, wd Claas Reinders, van Eppenhuisen

14-03-1733 Pieter Tonnijs, van Oldehove, afk 22-02

att Afke Jans, uit den Andeel, met att na Ulrum vertrokken

24-01-1734 Harm Jans, uit den Andel

att Bieuke Hindriks, wd [Claes Jans], na Bafflo vertrokken

?6-01-1735 Pieter Claasen, uit den Andel

cop Grietje Michiels, van de Brede

24-04-1735 Hindrik Eppes, van Usquert

cop Geertruid Roelefs, uit den Andeel

02-05-1735 Peter Frixerds

cop Trijnje Egberts, beide uit den Andeel

03-07-1735 Julle Jans ['R' in marge]

cop Eeuwke Cessens, beide in den Andel woonagtig

25-12-1735 Reijnder Aeijbes

cop Jantjen Clasen

25-05-1736 Hindrik Aarens, na Bafflo vertrokken

att Grietje Does, wd Jan Isebrands, beide van Rasquerd

30-12-1736 Jan Derks

cop Annje Jans, van Houw

10-03-1737 Rijke Jans, van Bafflo

cop Altjen Jans, uit den Andel

20-04-1737 Enne Claasen, uit den Andel

att Grietje Jans, van Bafflo, na Bafflo vertrokken

10-06-1737 Jan Willems ['R:' in marge]

cop Annje Hindrix, beide uit den Andel

10-06-1737 Luird Aarens, van Kloosterbuiren ['R:' in marge]

att Grietje Alberts, uit den Andel, na Kloosterbuiren vertr.

19-07-1738 Geert Roelefs, uit den Andel

att Maria Joostens, wd Jan Berends, na Tinallingh vertrokken

??-04-1738 Heine Harms

cop Welmoed Lubbers, van Grijpskerk

28-11-1738 Berend Lammerts, uit den Andel

cop Bregtje Peters, uit Nieuweland

20-03-1739 Albert Harmens, van Cloosterbuiren

cop Jantjen Jans, van Veendam

11-04-1739 Jacob Claasen, uit den Andel

att Annje Peters, van Pietersbuiren, na Saxumhuisen vertrokken

12-04-1739 Jan Edes, van Warfhuisen

cop Jantien Tomas, uit den Andel

27-03-1739 Jan Crijns, van Steem

att Grietje Roelfs, van WesterEmden, na Westeremden vertrokken

??-??-1739 Willem Luidens, van Zandeweer

cop Knelske Harms, van Ulrum

21-07-1739 Berend Tiebbes

att Grietje Juriens, van Warfum, na 't Wester-Nieland vertr.

21-07-1739 Heme Lammes, uit den Andel

cop Grietje Clasen, mede [uit den Andel]

10-11-1739 Peter Hindrix, uit den Andel ['R' in marge]

att Martje Sikkes, van Rasquert, na Baffloo vertrokken

??-??-1739 Claes Pieters, van Rasquert

att Eltje Tomas, uit den Andel, na Baflo vertrokken

??-??-1740 Jan Harms ['R:' in marge]

cop Annje Hindrix

01-05-1740 Tonnijs Jans, uit den Andel

cop Lisebet Jans, mede uit den Andel

29-??-1740 Jacob Jans, van de Rijp

att Hilcke Willems, van Uithuisen, na Bafflo vertrokken

07-03-1741 Egbert Onnes, van Bafflo

att Lutske Jacobs, uit den Andel, na Bafflo vertrokken

12-11-1741 Tonnijs Derks, van Menkeweer

cop Geertruid Roelefs, uit den Andel

??-??-1742 Albert Jans, van Rasquert

att Matte Jans, uit den Andel, vertrokken na Baflo

13-05-1742 Jacob Remkes, uit Saxsumhuisen(?)

cop Geertje Jacobs, uit den Andel

25-05-1742 Cornellijs Riewes, van Cloostersbuiren

att Geertjen Frerix, uit 't WesterNieland, na 't Western.vertr.

30-09-1742 Reinold Hansens, van Onderdendam

cop Welmoed Lubberts, wd Heine Harms, alhier woonagtig

??-03-1743 Aarend Aarends, van Eep uit Westphalen

cop Annje Hindriks, uit den Andel

29-03-1743 Hindrik Pieters[=Pieter Hindriks], van Holwinde

cop Lijsabet Jans, uit den Andel

??-??-1743 Boele Wibbes, uit den Andel

cop Lijsabet Alles, wd Claas Jans, mede uit den Andel

08-04-1743 Sijger Tomas, van Usquert

att Trijnje Hindricks, uit den Andel, na Warfum vertrokken

19-05-1743 Jan Hindriks, van Leens

cop Geertruid Hindriks, uit den Andel

23-05-1743 Jan Harms [Groenewoud], uit den Andel

att Derkje Frerix, uit het Westernieland, vertr.na 't Western.

10-10-1743 Roelef Lippes, uit 't Nieland

cop Grietje Roelefs, uit den Andel

09-10-1743 Heme Jans, uit den Andel

att Liefke Jans, van Eenrum, na Eenrum vertrokken

09-10-1743 Popke Juriens, uit 't Nieland

att Pietertje Egberts, uit den Andel, na 't Western. vertrokken

13-03-1744 Albert Jans, van Leens

cop Fennije Roelfs, uit den Andel

17-05-1744 Reinder Alles, uit het WesterNieland

cop Martjen Jans, wd etc [sic, Albert Jans], uit den Andel

??-05-1744 Jan Cornellijs, van Saxumhuisen

cop Trijnje Jans, wd Jan Lammers, uit WesterNieland

31-05-1744 Onno Siewekes

cop Aafke Pieters, wd Hindrik Jans, alhier woonagtig

??-??-1744 Albert L(S?)ains, van Eenrum

cop Eltje Pieters, van den Andel

??-??-1744 Jan Jans, van Warffum

att Trijnje Jans, van Saaxum in't Westerkwartier, na Warffum v.

30-01-1745 Lammert Hemes, uit den Andel

att Annje Jacobs, wd Derk Jans, van Warffum, na Warffum vertr.

??-??-1745 Jacob Heres, uit den Andel

cop Aaltjen Rengers, att tot Rasquart

??-??-1745 Julle Jans, van Warffum

att Aagtje Nannes, wd Luitjen Eppes, na Warffum [vertrokken]

??-??-1745 Jacob Hindrix, uit den Andel, na Cloosterbuiren [vertr.]

att Geeske Jans, van Eenrum, woon.te Kloosterb.,wd Jacob Eisses

??-??-1745 Albert Pieters, van Warffum

att Annje Frerix, uit het WesterNieland, na Warffum vertrokken

??-??-1745 Bene Jans

cop Annje Tomas, beide uit den Andel

??-??-1745 Frerik Timens, uit het WesterNieland

cop Martje Clasens, uit den Andel

??-??-1745 Hessel Berents, van Sibaldebuiren, woon. in't WesterNiel.

att Annje Juirts, van Rasquart, vertrokken na Bafflo

07-06-1745 Bastian Broeils, van Saxumhuisen

cop Trinje Melles, att

20-06-1745 Geert Hindrix, van Pietersbuiren

cop Grietje Frixerds, uit den Andel

14-11-1745 Ernestus Ter Borg

cop Aleida Buising, beide van Groningen

18-12-1745 Merten Fransen, van Ulrum

att Grietje Wibbes, uit den Andel, na Ulrum vertrokken

??-11-1746 Jan Tammes, van Saxumhuisen

cop Hille Luppes, van het WesterNieland

??-??-1748 Jan Clasens, van Warffum

cop Grietje Clasens, wd Albert Clasen

??-??-1748 Arien Aries

cop Aaltjen Harms, beide van Cloosterbuiren

??-11-1748 Folkerd Hinrix, van Warffum

cop Crijnje Jacobs, van Eenrum

??-??-1748 Jan Jans [ter Lip de Jonge]

cop Grietje Roelefs, uit het WesterNieland

18-02-1749 Alle Jans, van Leens

cop Elske Tiaards, van Warffum

14-03-1749 Hindrik Roelefs

cop Geertje Jans, hier woonagtig

06-07-1749 Jannes Timens, van Suirdijck

cop Hebelje Koers, wd Derk Mennens, hier woonagtig

??-04-1750 Klaas Thies, van Eenrum

cop Lijsebet Ritses, van Warffum

??-04-1750 Hindrik Hindriks

cop Regina Robers, van Saxumhuisen, mede [in den egtstaet bev.]