BRON: Adorp en Harssens, DTBL NH, T:1653-1655, 1692-1750 ADH01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
A = Adorp
H = Harsens
wd = weduwe/weduwnaar

inschrijvingen collectief als cop aangekondigd.

 

23-10-1653 Barteld Cornelis, ouderlingh der gemeinte

Froucke Pieters

18-11-1653 Claes Hindricks

Aefjen Jans

22-12-1653 Frerick Arents

Abeltjen Alefs

24-02-1654 Alef Claesen

Reentje Jans

05-03-1654 Harm Hindricks

Stijntjen Jansen

17-03-1654 Lippe Haaijes

Anna Dercks

09-04-1654 Allert Allerts

Anna Jeltes

30-04-1654 Lambert Jans

Stijntjen Claesen

21-05-1654 Hidde Bartholomeus

Stijntjen Jans

30-07-1654 Jan Jans

Geertjen Lubbers

22-10-1654 Claes Niengs

Anna Claesen, uijt Gron:

28-01-1655 Jurgjen Frericks

Lubbertjen Dercks

22-04-1655 Gerrit Jans

Grietjen Bartelts

06-05-1655 Jan Harms

Grietjen Hillebrandts

24-06-1655 Lambert Haijes

Anna Jeltes

24-06-1655 Berent Eijses, van Gron:

Fennegien Leenaerts, van Gron:

29-07-1655 Willem Hindricks

Jantjen Hindricks

07-10-1655 Jan Ebels

Grietjen Frericks

28-10-1655 Hindrick Hindricks

Jantjen Geerts

18-11-1655 Steffen Jans

Trijntjen Frericks

16-12-1655 Die: E: Gerlef Gerlefs

Anna Mesterincks, van Gron:

??-??-1692 Frerick Jurjens, van de Mieden tot A

Trijntjen Ockes, van Hoogkerk

??-??-1695 Hillebrand Alberts

Gepke Jans, wd Jan Willems, beijde van A

??-??-1695 Pieter Geerts, van A

Bregtje Jans, wd Jan Alberts van Zuijdwolde

06-10-1695 Lambert Alberts

Trijntjen Jans, beijde van H

20-10-1695 Egbert Egberts, van den Bour

Eppeke Eppens, van Onderendam

16-02-1696 Jan Bartelts, van Garwert

Margien Gerrits, wd Jan Cornellis tot A

01-03-1696 Leugh Alberts, tot A

Remcke Jansen Ackerman, van Delfzijl

21-06-1696 Mons: Joh: Cloosterhuijs

Juff: Elisabeth Entrup, beijde van Groningen

27-06-1697 Jan Geerts Creemer, van A

Jantjen Reijnders, wd Jan Claesen van Garmerwolde

21-11-1697 Tonnis Egberts, van Groningen

Dietjen Floris, van A

13-02-1698 Jan Jans

Tietjen Cornelisz, beijde van A

12-06-1698 Pieter Tammens

Geeske Dercks, beijde van Ulrum

15-01-1699 Duijrt Duijrts, van Winsum

Trijntjen Ockes, wd Frerick Jurgjens tot A

21-05-1699 Derck Willems, van de Leege Mieden

Jantjen Lamberts, van A

25-06-1699 Pieter Jans

Geertjen Jans, beijde van A

25-06-1700 Ipe Tierts, van A

Elske Jacobs, van Fransum

12-05-1700 Hindrick Pieters, van Noordwolde

Gebke Clasen, van A

20-05-1700 Claes Seijnes, van H

Fockjen Fockes, van Lettelbert

01-05-1701 Tonnis Harms, Schoolmr: tot A

Hillegien Jaspers, van Loppersum

21-05-1701 Haje Meckes, van Oldekerck

Margien Ennes, wd Eijse Bartholomeus tot Heckum

27-11-1701 Cornelis Meertens, tot Heckum

Anje Engberts, van Feerwert

29-10-1702 Jan Floris

Margjen Alles, wd Tijmen Wijbrands, beijde tot A

12-11-1702 Jacob Popkes, tot A

Liefke Broerckes, van H

11-02-1703 Egbert Jans

Grietjen Sijmens, wd Berent Hindricks tot A

17-06-1703 Siabbe Jans, van Ranum

Geertruijt Corneliz, wd Pieter Claesen van A

24-02-1704 Jan Frericks, van Ten Buijr

Luijckjen Berents, van A

25-05-1704 Harm Joestens, van A

Jantjen Meertens, van Garwert

07-09-1704 Egbert Jans

Martjen Corneliz, beijde van A

15-03-1705 Sijtse Tammes, van Wierum

Fennegien Claesen, van H

10-04-1705 Albert Bartelts

Eppeke Epkens, wd Egbert Egberts

10-05-1705 Boldewijn Ludolph Doemmeijer, uijt 't Graefschap van der Li

Elsjen Jans, wd Jan Wolthuijs

14-11-1705 Jan Jibbes

Jantjen Willems, beijde tot H

14-11-1705 Sibrant Peles

Cornelisjen Hindricks, beijde tot A

20-12-1705 Geert Hindricks

Welmoet Claesen, wd Jacob Tonnis tot A

27-12-1705 Willem Harckes, van Cantes

Jaicke Cornelis, van A

06-06-1706 Jacob Jacobs, van A

Abelje Claesen, van Hornhuijsen

20-06-1706 Frerick Jans

Lijsbeth Hindricks, beijde van A

06-11-1707 Peter Frericks

Annegien Jans, wd Jan Mellens

05-08-1708 Geert Peters, van Heccum

Welmoet Aapkens, van H

30-09-1708 Haije Jans, van Norden

Eelke Does, wd Jan Heerkes

16-12-1708 Jan Geerts, van Leegkerk

Aaltien Lamberts, wd Derk Wilms

19-05-1709 Simon Datus, van Feruwert

Geertruijd Jacobs, van A

26-05-1709 Eppe Jansen, van Obergum

Anje Eijssens, van Suijrdijk

06-12-1709 Berent Hindriks, van de Twent

Eelke Jibbes, van A

14-06-1711 Jan Clasens, van A

Trijntien Jans, van Noordijk

02-08-1711 Peter Freriks

Deuwer Jans, van Heckum

18-06-1713 Geert Reijnders, van A

Corneliske Reerts, van Garwert

02-07-1713 Jan Hindriks

Anje Geerts, beijde van H

04-07-1713 Frerik Wijbes, van Leegkerk

Aukien Ipes, van A

23-02-1716 Reijnder Cornelis, van A

Anje Lamberts, van Sauwert

22-03-1716 Cebe Cornelis, van Zuijdwolde

Trijntien Ipes, van A

15-11-1716 Hindrik Lubberts, van Schoonebeek

Greetien Gerrijts, van Uijthuijsen

29-11-1716 Jan Hindriks, van A

Swaantien Jansen, van Cantens

09-05-1717 Jacob Peters, van A

Anje Jacobs, van H

12-09-1717 Gerbrant Aapkens, van Harssens

Ciechien Peters, van A

10-04-1718 Cornelis Jans

Anje Aapkens, van H

29-05-1718 Jan Jans, van Wetsinge

Anje Jacobs, van A

07-08-1718 Jan Geerts, van A

Anje Jacobs, van H, wd Jacob Peters

12-02-1719 Tonnijs Harms

Martien Berents

03-05-1719 Hindrik Derks, van Groningen

Anje Eijssens, wd Eppe Jans

14-05-1719 Roelf Alberts, van A

Geeske Jans, van Hoogkerk

25-02-1720 Berend Jans, van Zuijdwolde

Cieke Laurens, van Noordwolde

16-05-1723 Eenje Luijties, van Garwert

Trijntien Jans, wd Harm Dorenbosch tot A

28-11-1723 Jan Hindriks, van Oostdeel uijt Oostvriesland

Grietien Peters, wd Jan Florijs van A

19-03-1724 Peter Peters

Trijnje Clasens, wd Allert Roelfs

22-10-1724 Jan Schuijring, van Nijehove

Anje Peters, van A

14-01-1725 Claas Jansen, van A

Geertien Simens, van Middelstum

06-05-1725 Wilm Jans, van A

Trijntien Jans, van Dijkshorn

04-11-1725 Duijrt Duirts, van A

Wijtsche Hiddes, van Peterbuijren

02-12-1725 Ocke Freriks, van A

Egbertien Wilms, van Dijkshorn

03-03-1726 Riender Peters, van A

Martien Tonnijs, van Zuidwolde

09-06-1726 Jan Lamberts, van Harssens

Anje Berents, van Slochteren

08-12-1726 Jan Peters, van A

Grietien Jacobs, van Esinge

29-12-1726 Berend Jans, van Rasquert

Martien Jans, wd Hindrik Arents

09-11-1727 Thije Harms, van Bunde

Jantien Luijtiens, van Dijkshorn

11-01-1728 Gerrijt Jans

Aaltien Stours, van A

10-06-1729 Cornelis Derks, van Feruwert

Geetruijd Tonnijs, van A

18-12-1729 Hindrik Jans

Geertruijt Clasens, van A

22-01-1730 Peter Peters, van A

Anje Jans, wd Geert Geerts van Sauwert

18-02-1731 Reijnder Peters

Geertruijd Clasens, van A

13-01-1732 Jan Hindriks de Jong

Anje Jacobs, wd Jan Geerts

05-04-1733 Jan Hindriks

Stijnje Jacobs, van Aduwert

20-09-1733 Wilm Geerts, van Dorquert

Grietien Peters, wd Jannes Hindriks

06-06-1734 Claas Alberts, van A

Anje Berents, wd Jan Lamberts

03-10-1734 Jan Hilbrands

Martien Jans, van A

07-11-1734 Florijs Florijs

Grietien Jans, van A

25-09-1735 Jan Freriks, van A

Epke Jans, van Noordwolde

20-11-1735 Jacob Heerkens

Martien Meertens, van A

25-12-1735 Peter Peters

Geertien Jans, van A

03-06-1736 Olchert Roelfs, van Sauwert

Martien Eijssens, van Winsum

10-02-1737 Claas Roelfs, van het Hoogeveen

Aaltien Jans, van A

26-05-1737 Hindrik Everts, van Groningen

Albertien Peters, van A

16-11-1738 Hindrik Peters, van A

Jantien Hindriks, van Warffum

22-03-1739 Ocke Freriks, van A

Sare Jonas, van Noordwolde

08-05-1740 Jacob Simens, van Bedum

Aaltien Jans, van A

28-08-1740 Menne Geuwes, van Huijsing

Anje Clasens, wd Leuwe Geerts

02-10-1740 Tonnijs Jans, van de Wildervang

Frouke Peters, van Sauwert

01-01-1741 Feije Peters, van A

Grietien Clasens, van Franeker

15-01-1741 Jan Jans, van A

Epke Jans, wd Jan Freriks

09-04-1741 Jurien Hiddes, van Garnwert

Swaantien Jans, van A

09-04-1741 Jurien Wolters, van Sauwert

Dietien Jans, van Zuijdhorn

13-08-1741 Broerke Jacobs, van H

Grietien Hindriks, van Vierhuijsen

23-12-1742 Derk Jacobs, van Feruwert

Anje Jarchs, van Oldehove, wd Peter Simens

10-02-1743 Hindrik Aaldriks, van Wijrum

Geertien Hindriks, van Bedum

14-07-1743 Bruijn Berents, van Eenrum

Bietie Arents, van Mensingweer

29-09-1743 De Heer Francois Jodoin, van Parijs, pred.Fr.gem.Groningen

de Juffer Maria Magdalena Koeslager, van Havre de Grace

06-10-1743 De Heer Aarnout Opperdoes Jongemaats, van Hoorn(NH), lieut.

de Juffer Anna Catharina van Lill, van Amsterdam

20-10-1743 Monsr: Harm Meijer, van Vollenhuijsen onder Iderhove O.Fr

de Juffer Wibbina van Suijrenhuijsen, van Groningen

19-07-1744 Jacob Alberts, van A

Marchien Geerts, van Peijse

13-06-1745 Riender Peters, van A

Aaltien Berents, van Oostwolt

27-06-1745 Dreuwes Andreae, van Cloosterbuijren

Abeltien Jans, van A

14-11-1745 Jacob Heerkes, van A

Anje Hindriks, van Warfum

17-04-1746 Wilm Jans, van A

Ida Derks, van Aduart

01-05-1746 Frerik Jurjens, van Sauwert

Anje Jans, van A

08-05-1746 Jan Wilms, van Cantes

Elsien Hindriks, van A

29-05-1746 Tonnijs Freriks, van A

Claaske Jans, van Garnwert

30-07-1747 Cornelis Derks Miedema, van A

Engelina Hulsebus, van Groningen

21-07-1748 Peter Peters, van Groningen

Martien Berents, wd Peter Meertens

01-09-1748 Hindrik Jans, van Heckum

Trijntien Claasens, van Sauwert

20-04-1749 Claas Jans

Grietien Jonas

18-05-1749 Peter Reijnders, van A

Anje Cornelis, van Zuijrdijk

02-11-1749 Derk Bottes, van Wijrum

Jantien Cebes, van Oostum

05-04-1750 Steven Arents, van Mensingweer

Maria Meeertens, van Harssens

12-04-1750 Wilm Jans, van Harssens

Geertien Peters, van Heckum

31-05-1750 Reijnder Aaldriks, van Wijrum

Anje Hindriks, van A

15-11-1750 Riender Peters, van A

Jantien Wilms, van Sauwert